Volkswagen príslušenstvo .snehová reťaz Snox (powered by pewag) Plnoautomatická regulácia napätia

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Volkswagen príslušenstvo .snehová reťaz Snox (powered by pewag) Plnoautomatická regulácia...

Prsluenstvo pre Touran.

Volkswagen prsluenstvo

Koles & pneumatikyHlinkov disky, kompletn koles, ozdobn kryty kolies, sada zmkov skrutiek kolies, set taiek na pneumatiky, snehov reaze

KomunikciaiPod adaptr, MEDIA-IN, rdiov a navigan systmy,handsfree zariadenia

PrepravaStren a zadn prepravn systmy, an zariadenia,systmy zabezpeenia batoiny, detsk sedaky

Komfort & ochranaVloky batoinovho priestoru, box na udriavanie chladu a tepla, ochrann poahy sedadla, vntorn sptn zrkadlo, zadn lita vchr-movej prave, parkovac asistent, ochrana nakladacej hrany, lapae neistt, slnen chrni, veiak na aty, hik na opierku hlavy, rohoe, ochrann flie, nstupn lity

Servis & oetrovanieOetrovacie a istiace prostriedky, vstran trojuholnk, lekrnika, vlen lano, vstran vesta

04

08

16

24

30

0302

Volkswagen znaka, ktor ru u cel genercie za kvalitu, bezpenos a inovciu. Znaka, ktor psala histriu

a urovala vvojov trendy, a ktorej dveruj miliny ud na celom svete. A preto aj znaka, ktor zavzuje.

A do najmenieho detailu. Tak je to aj u Originlneho prsluenstva Volkswagen.

Viac kvalityNech je meradlo akokovek vysoko my nasadzujeme nad. A sname sa neustle zlepova. S najlepmi materilmi,

najmodernejmi vrobnmi procesmi a excelentnm spracovanm. Aby bolo dobr, jednoducho vdy ete lepie.

Viac bezpenostiJasn princp bezpenosti: V vkon vyaduje vie nasadenie. Preto s nae testovania jednoducho prsnejie,

nae poiadavky jednoducho vyie a nae testovacie drhy jednoducho tvrdie, ne u ostatnch. tandardne.

Viac VolkswagenKad vrobok Originlneho prsluenstva Volkswagen sa vyvja paralelne so samotnm vozidlom. Jasn cie celho

tmu: Vetko mus perfektne pasova aby sme dokzali na vs neustle robi dojem najpresnejmi detailami. Alebo

lepie povedan: aby Volkswagen zostal Volkswagen.

Prsluenstvo Volkswagen: Viac testov pre vau bezpenos.

Najvy tandard testov: Prsne vberov kritri anekompromisn testovania v optimlne zosladench srich testov poskytuj ete viu bezpenos. S Originlnym prsluenstvom Volkswagen.

Vrobky s testovan na bezpenos pre pouvatea a vhodnos k pouvaniu samotnm prslunm vrobcom a popr. spolonosami TV, DEKRA alebo GT.

Aj pri tomto doplnen Originlneho prsluenstva Volkswagen plat: Robme viac ako mnoh ostatn atestujeme dokonca poda nadpriemerne vysokch skobnch metd.

Originlne prsluenstvo Volkswagen

Obchodn tovar

Von trh

Vozidl s zobrazen v tomto katalgu iastone s doplnkovm

prsluenstvom a/alebo prplatkovou vbavou. Tieto vrobky

nie s rovnako, ako prpadne zobrazen dekoran prvky sasou

dodvky popsanho vrobku.

04

iadne termny, iadny organizan stres, iadne povinnosti. Znie

to ndherne, ale nie je to mon kad de? Vek omyl. Pretoe

medzi termnmi, stresom a povinnosami je mnostvo asu

a priestoru na to, aby sme jednoducho nastpili do Touranu a nechali

sa celkom uvonene una. Najlepie a najkrajie to urobte

mimochodom na kompletnch kolesch poda vho vberu

zo sortimentu Originlneho prsluenstva Volkswagen. A potom:

jednoducho necha bea znova a znova a znova.

Motto vydarenho da:Jednoducho ho len necha bea.

Koles & pneumatiky 05

Volkswagen Originlne ozdobn kryty koliesOzdobn kryty kolies v rozmeroch 15 a 16 palcov s emblmom Volkswagen

chrnia oceov disky pred zneistenm a opticky zhodnocuj vozidlo.

1 sada = 4 kusy.

Obj. . 5K0 071 455 Ozdobn kryt kolesa 15 palcov (obrzok vavo hore) Obj. . 1T0 071 456 A Ozdobn kryt kolesa 16 palcov (obrzok vpravo hore)

Volkswagen Originlna sada zmkov skrutiek koliesSadou zmkov skrutiek kolies proti

odcudzeniu s vae hlinkov

disky lepie zabezpeen.

Obj. . 000 071 597

Volkswagen Originlny set taiek na pneumatikytyri taky na pneumatiky z kvalit-

nho polyesteru na ochranu

a zachovanie hodnoty vaich

kolies maj robustn driak,

vrecko na skrutky kolies a oznae-

nie pre jednoduch priradenie

kolies. Vhodn na pneumatiky

a kompletn koles do vekosti

18 palcov so rkou pneumatiky

do 245 mm a maximlnym

obvodom pneumatiky 2 100 mm.

Obj. . 000 073 900

Koles & pneumatiky 07

Volkswagen Originlny hlinkov disk Namib Rozmer disku: 7 J x 16", ET 50,

LK 112/5

Pouiten rozmer pneumatiky1:

napr. 205/55 R16

Farba: briliantov strieborn

Obj. . 1T0 071 491 666

Volkswagen Originlny hlinkov disk Goal Rozmer disku: 7,5 J x 17", ET 50,

LK 112/5

Pouiten rozmer pneumatiky1:

napr. 215/45 R17

Farba: briliantov strieborn

Obj. . 1T4 071 497 666

Volkswagen Originlny hlinkov disk Goal Rozmer disku: 7,5 J x 17", ET 50,

LK 112/5

Pouiten rozmer pneumatiky1:

napr. 215/45 R17

Farba: antracitov

Obj. . 1T4 071 497 V7U

Volkswagen Originlny hlinkov disk Contur Rozmer disku: 7 J x 16", ET 50,

LK 112/5

Pouiten rozmer pneumatiky1:

napr. 205/55 R16

Farba: briliantov strieborn

Obj. . 1T0 071 496 666

Volkswagen Originlny hlinkov disk Sima Rozmer disku: 6 J x 16", ET 50,

LK 112/5

Pouiten rozmer pneumatiky1:

napr. 205/55 R16

Farba: briliantov strieborn

Obj. . 1T4 071 496 C 8Z8

Auch als Komplettrad erhltlich.

Rozmer disku: 6,5 J x 15", ET 50,

LK 112/5

Pouiten rozmer pneumatiky1:

napr. 195/65 R15

Farba: briliantov strieborn

Obj. . 1T1 071 495 A 8Z8

Dosta aj ako kompletn koleso.

Volkswagen Originlny hlinkov disk Tangis Rozmer disku: 6,5 J x 15", ET 50,

LK 112/5

Pouiten rozmer pneumatiky1:

napr. 195/65 R15

Farba: briliantov strieborn

Obj. . 1T0 071 495 666

Technick upozornenia njdete prosm v priloenom cennku. Povinnosti a upozornenia uveden v ateste TV sa musia presne dodriava.1alie pouiten rozmery pneumatk njdete prosm v ateste prslunho hlinkovho disku.

pecilne, mimoriadne odoln lakovanie zabezpeuje vhodnos vetkch hlinko-

vch diskov na zimu. Ponuku kompletnch kolies njdete u vho Volkswagen

partnera, ktor vm samozrejme ochotne urob aj ponuku na pneumatiky vhodn

pre vae vozidlo.

06

Volkswagen Originl snehov reaz Snox (powered by pewag)Plnoautomatick regulcia naptia snehovej reaze Snox sa star o maximlne

tich chod pri optimlnom komforte monte: iadne ok, iadne hiky

a iadne dodaton run napnanie. Tto snehov reaz sa d preto namonto-

va ete jednoduchie. Ke vozidlo zastav, reaz sa d demontova z kolesa

jednoducho v kadej polohe pneumatiky. Sasou dodvky je praktick taka

na nosenie.

Obj. . 000 091 387 P

08

Dvere zatvori, otvori ui. i je to pre vau obben hudbu, pre obo-

hacujci rozhovor s vaimi najmilmi alebo jednoducho preto, aby ste

pri otvorenom okne navali umu vetra. Zle len na vs, m

zaeniete nudu. A je na ns, aby sme vm k tomu otvorili vetky

monosti, ktor ponka najmodernejia technika:

s Originlnym prsluenstvom Volkswagen.

Najlep recept proti nude: nastpi a odchod.

040301

iPod/iPhone je registrovan znakaApple Computer International. Komunikcia 09

Volkswagen Originlny iPod adaptrAby ste sa u nikdy nemuseli vzda svojich obbench

skladieb: S Originlnym Volkswagen iPod adaptrom pripojte

svoj iPod rchlo a jednoducho na svoje Originlne autordio

Volkswagen alebo na rdionavigan systm. Cez tento systm

potom prebieha aj ovldanie a audio vstup. Takto sa dostane-

te komfortne a rchlo k hudobnmu pitku extra triedy a dte

kadej jazde svoj individulny soundtrack! Len v kombincii

s rdiom RCD 210, RCD 310, RCD 510 alebo rdionavi-

ganm systmom RNS 510. Informcie o kompatibilnch

modeloch iPod-ov zskate u vho Volkswagen partnera.

Obj. . 1K0 051 444 A

Volkswagen Originlny MEDIA-IN adaptr a kbelChceli by ste pova svoj zoznam obbench skladieb

z iPod-u, Walkman mobilu alebo USB ka? iadny problm.

Vyberte si jednoducho prslun kbel adaptra, a poadovan

zdroj zvuku pripojte raz dva na multimedilnu zsuvku

MEDIA-IN. A cez svoje rdio a rdionavigan systm

3. genercie mete hne prechdza svoje zoznamy titulov,

prehrva svoje obben skladby a zostavova si svoj vlastn

Sharan soundtrack. Len v kombincii s rdiom RCD 310,

RCD 510 alebo rdionaviganm systmom RNS 315

a RNS 510.

Obj. . 5N0 057 342 Multimedilna zsuvka MEDIA-IN bez odkladacej priehradkyObj. . 5N0 057 342 A Multimedilna zsuvka MEDIA-IN s odkladacou priehradkou Obj. . 000 051 446 A pre Mini USB (obr. 01) Obj. . 000 051 446 B pre USB (obr. 02)Obj. . 000 051 446 C pre iPod (obr. 03)Obj. . 000 051 446 D pre 3,5-mm konektor (obr. 04)

Komunikcia 1110

Volkswagen Originlny rdionavigan systm RNS 315ist kvalita zvuku, presn navigcia s ahko zrozumitenm 2,5-D znzornenm mapy a pohodln obsluha pomocou brilantnej 5 TFT

dotykovej obrazovky patria k mimoriadnym prednostiam rdionaviganho systmu RNS 315. Bez problmov sa d spoji s univerzl-

nou prpravou na mobiln telefn z vroby a navye prehrva najrznejie formty dt z CD, SD karty alebo MP3 prehrvaa.

Obj. . 3C0 057 279

Volkswagen Originlny rdionavigan systm RNS 510Uvajte si Car-Infotainment v novch mertkach: Rdionavigan systm RNS 510 sa d pohodlne a cielene obsluhova cez

6,5 palcov dotykov obrazovku a umouje znzornenia mp, obrzkov a videa v brilantnej kvalite obrazovky. Modern pamov

mdi ako 30 GB pevn disk, DVD jednotka a taka S