18
Aastaraamat 2007/08 Saaremaa Ühisgümnaasium 99 VÕÕRKEELTE AINEKOMISJONI TÖÖST KOOSSEIS ÕPETAJA NIMI ÕPETATAV AINE KLASS 1. Reet Lulla inglise keel 10a, 11abc, 12abc 2. Elle Tasa inglise keel 3a, 7b, 8ab, 10bc, 12c 3.Liina Truu inglise keel 3b, 5ab, 6b, 9ab 4.Liis Ojasaar inglise keel 2a, 7a, 10a, 11ab, 12b 5. Vauri Priske inglise keel 2a, 3b, 4b, 5a, 6ab, 7ab 6. Evelin Paju inglise keel 2ab, 3b, 5b, 8b, 10bc 7. Kristi Aro inglise keel, rootsi keel 3a, 4ab soovijatele 8. Kätlin Hommik inglise keel, prantsuse keel 6a, 11c, 10abc, 11abc 9. Ellen- Astrid Reeva vene keel 5a, 6ab, 7ab, 8ab 10. Ljuba Paju vene keel 7a, 9ab, 10ab, 11abc, 12abc 11. Laine Tubi vene keel 6ab, 7b, 10ab, 11bc, 11alg, 12abc, 12 alg 12.Diana Õun vene keel 5a, 8ab, 9ab, 10c, 10alg 13. Maire Pere saksa keel 8a, 9a, 10abc, 11abc, 12abc 14. Gerli Pihel saksa keel 12abc 15. Heli Kakko saksa keel 8a, 9a 16. Erle Pulk saksa keel lapsehoolduspuhkusel Võõrkeelte ainekomisjon täienes sel õppeaastal kahe tubli inimese võrra. Vene keele õpetajana asus tööle Ellen- Astrid Reeva ja inglise keele õpetajana Evelin Paju. II poolaastal ühines meie sõbraliku ainekomisjoniga inglise keele õpetaja Mustapha Mrabte, kuna Liina Truu jäi lapsehoolduspuhkusele. Heli Kakko, Gerli Pihel, Kristi Aro töötasid lisaks meie koolile ka mujal ja seetõttu ei saanud nad meie koosolekutest osa võtta.

VÕÕRKEELTE AINEKOMISJONI TÖÖST...6. Kätlin Hommik Maak inglise keel 6. kl. Ann Katarina Meri 6.a- 2.-3. koht 7. Evelin Paju Maak inglise keel 5. kl. Maak inglise keel 10. kl

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: VÕÕRKEELTE AINEKOMISJONI TÖÖST...6. Kätlin Hommik Maak inglise keel 6. kl. Ann Katarina Meri 6.a- 2.-3. koht 7. Evelin Paju Maak inglise keel 5. kl. Maak inglise keel 10. kl

Aastaraamat 2007/08

Saaremaa Ühisgümnaasium 99

VÕÕRKEELTE AINEKOMISJONI TÖÖST

KOOSSEIS

ÕPETAJA NIMI ÕPETATAV AINE KLASS

1. Reet Lulla inglise keel 10a, 11abc, 12abc

2. Elle Tasa inglise keel 3a, 7b, 8ab, 10bc, 12c

3.Liina Truu inglise keel 3b, 5ab, 6b, 9ab

4.Liis Ojasaar inglise keel 2a, 7a, 10a, 11ab, 12b

5. Vauri Priske inglise keel 2a, 3b, 4b, 5a, 6ab, 7ab

6. Evelin Paju inglise keel 2ab, 3b, 5b, 8b, 10bc

7. Kristi Aro inglise keel,

rootsi keel

3a, 4ab

soovijatele

8. Kätlin Hommik inglise keel,

prantsuse keel

6a, 11c,

10abc, 11abc

9. Ellen- Astrid Reeva vene keel 5a, 6ab, 7ab, 8ab

10. Ljuba Paju vene keel 7a, 9ab, 10ab, 11abc, 12abc

11. Laine Tubi vene keel 6ab, 7b, 10ab, 11bc, 11alg, 12abc, 12 alg

12.Diana Õun vene keel 5a, 8ab, 9ab, 10c, 10alg

13. Maire Pere saksa keel 8a, 9a, 10abc, 11abc, 12abc

14. Gerli Pihel saksa keel 12abc

15. Heli Kakko saksa keel 8a, 9a

16. Erle Pulk saksa keel lapsehoolduspuhkusel

Võõrkeelte ainekomisjon täienes sel õppeaastal kahe tubli inimese võrra. Vene keele

õpetajana asus tööle Ellen- Astrid Reeva ja inglise keele õpetajana Evelin Paju. II poolaastal

ühines meie sõbraliku ainekomisjoniga inglise keele õpetaja Mustapha Mrabte, kuna Liina

Truu jäi lapsehoolduspuhkusele. Heli Kakko, Gerli Pihel, Kristi Aro töötasid lisaks meie

koolile ka mujal ja seetõttu ei saanud nad meie koosolekutest osa võtta.

Page 2: VÕÕRKEELTE AINEKOMISJONI TÖÖST...6. Kätlin Hommik Maak inglise keel 6. kl. Ann Katarina Meri 6.a- 2.-3. koht 7. Evelin Paju Maak inglise keel 5. kl. Maak inglise keel 10. kl

Aastaraamat 2007/08

Saaremaa Ühisgümnaasium 100

AINEKOMISJONI TÖÖST

Ainekomisjoni põhieesmärgid:

1. Väärtustada inimest enda ümber- õpilast, kolleegi.

2. Arvestada õpilaste individuaalseid iseärasusi.

3. Arendada õpilaste kirjalikku ja suulist eneseväljendamise oskust.

Tööplaan

Jrk nr ÜRITUS AEG VASTUTAV

I KOOSOLEKUD

1. Ainekomisjoni tööplaani koostamine 28. august 2007 Diana Õun

2. Õpilasvahetusprojekt Hollandiga

Euroopa keelte päevast

12. september 2007 Reet Lulla, Ljuba Paju

Diana Õun, Liina Truu

Fotol: Võõrkeelte ainekomisjoni liikmed.

I reas vasakult: Elle Tasa, Vauri Priske, Liina Truu, Evelin Paju II reas: Kätlin Hommik, Liis Ojasaar, Diana Õun, Maire Pere, Laine Tubi III reas: Reet Lulla, Ellen-Astrid Reeva, Ljuba Paju, Gerli Pihel

Page 3: VÕÕRKEELTE AINEKOMISJONI TÖÖST...6. Kätlin Hommik Maak inglise keel 6. kl. Ann Katarina Meri 6.a- 2.-3. koht 7. Evelin Paju Maak inglise keel 5. kl. Maak inglise keel 10. kl

Aastaraamat 2007/08

Saaremaa Ühisgümnaasium 101

3. Moskva kursusest 10. oktoober 2007 Ljuba Paju, Diana Õun

4. Araabia keele grammatikast 14. november 2007 Kätlin Hommik

5. Kohtumine kolleegidega KG-st 6. detsember 2007 Diana Õun

6. Jõulukoosolek 12. detsember 2007 Diana Õun

7. Projektist- 6 Põhjamaa keelte

õpetajate ja karjäärinõustajate

koolitamine

23.jaanuar 2008 Kristi Aro

8. Jukukool, Hollandi päev 13. veebruar 2008 Diana Õun, Reet Lulla

9. Jukukool, praktika 12. märts 2008 Diana Õun

10. Kallemäe Kooli Kuressaare filiaali

külastamine

Aprill 2008 Diana Õun

11. Õppereis- väljasõit Tartusse Mai 2008 Diana Õun

12. Aasta aruandekoosolek Juuni 2008 Diana Õun

Ürituste plaan

II TÖÖ ÕPILASTEGA

1. Euroopa keeltepäeva tähistamine 26.09.2007 Liina Truu, Diana Õun

2. 12a kl. arvestus- luulehommik

„W. Shakespeare”

Detsember 2007 Reet Lulla

2. Keelepraktika Mai 2008 Diana Õun

3. Uurimistööde juhendamine Oktoober 07-juuni 08 õpetajad

4. Olümpiaadideks valmistumine ja

osalemine

2007/ 2008 Vastava keele õpetajad

5. Vene keele taidluspäev maak. 1. dets.2007 Vene keele õpetajad

6. Töö projektidega 2007/ 2008 Õpetajad

Koosolekute teemad

Toimus 10 koosolekut.

• 28. august 2007

Teemad: Ainekomisjoni koosseisu täpsustamine

Page 4: VÕÕRKEELTE AINEKOMISJONI TÖÖST...6. Kätlin Hommik Maak inglise keel 6. kl. Ann Katarina Meri 6.a- 2.-3. koht 7. Evelin Paju Maak inglise keel 5. kl. Maak inglise keel 10. kl

Aastaraamat 2007/08

Saaremaa Ühisgümnaasium 102

Ainekomisjoni tööplaani koostamine

Panime paika ainekomisjoni põhieesmärgid.

1. Väärtustada inimest enda ümber- õpilast, kolleegi .

2. Arvestada õpilaste individuaalseid iseärasusi

3. Arendada õpilaste kirjalikku ja suulist eneseväljendamise oskust

• 12. september 2007

Teemad: Õpilasvahetusprojekt Hollandiga- Reet Lulla

Euroopa keeltepäeva tähistamisest koolis

Koolis on nädal aega Maria Luigia Silvestri Itaaliast

• 10. oktoober 2007

Teemad: Kursus Moskvas- Ljuba Paju, Diana Õun

Jooksvad küsimused

• 14. november 2007

Teemad: Araabia keele grammatikast- Kätlin Hommik

Ainekomisjoni jõulupeost

KG õpetajatega kohtumisest

Liis Ojasaare sünnipäev

E-mailimisest

Võõrkeelte õpetajatel on nüüd olemas oma list- [email protected]

• 6. detsember 2007

Teemad: Kohtumine KG õpetajatega

Tutvumine uue õpetaja Mustapha Mrabtega

• 23. jaanuar 2008

Teemad: PR tegevusest

Hollandi õpilaste külaskäik- Reet Lulla, Ljuba Paju

Projekt- 6 Põhjamaa keelte õpetajate ja karjäärinõustajate koolitus- Kristi Aro

Jukukoolist, võõrkeeltenädalast/ päevast

Page 5: VÕÕRKEELTE AINEKOMISJONI TÖÖST...6. Kätlin Hommik Maak inglise keel 6. kl. Ann Katarina Meri 6.a- 2.-3. koht 7. Evelin Paju Maak inglise keel 5. kl. Maak inglise keel 10. kl

Aastaraamat 2007/08

Saaremaa Ühisgümnaasium 103

• 13. veebruar 2008

Teemad: Jukukoolist

Hollandi päevast veebruaris

• 12. märts 2008

Teemad: Jukukoolist

Praktikast

• 17. aprill 2008

Teema: Kallemäe Kooli Kuressaare filiaali külastamine

• juuni 2008

Teema: Aasta aruanne

Ainekomisjoni esimehena jätkab Diana Õun, aseesimeheks valiti Liis Ojasaar, kellest saab ka

inglise keele koordinaator komisjonis.

Lisaks koosolekutele toimus ka ainesektsiooni jõulupidu 12. detsembril 2007.

Fotol: Võõrkeeleõpetajad Arensburg Spas jõulupidu pidamas.

Page 6: VÕÕRKEELTE AINEKOMISJONI TÖÖST...6. Kätlin Hommik Maak inglise keel 6. kl. Ann Katarina Meri 6.a- 2.-3. koht 7. Evelin Paju Maak inglise keel 5. kl. Maak inglise keel 10. kl

Aastaraamat 2007/08

Saaremaa Ühisgümnaasium 104

Käisime külas ka meie endisel kolleegil Riia Nelisel ning Ljuba Pajul.

Ära jäi 12a kl. luulehommik „W. Shakespeare”, kuid järgmisel õppeaastal toimub see

kindlasti. Kahjuks ei toimunud juba teist aastat järjest tööplaani planeeritud õppereisi

Tartusse.

Eesmärkide täitmine

Sügisel püstitasime oma ainekomisjonis 3 põhieesmärki õppeaastaks:

1. Väärtustada inimest enda ümber- õpilast, kolleegi .

2. Arvestada õpilaste individuaalseid iseärasusi.

3. Arendada õpilaste kirjalikku ja suulist eneseväljendamise oskust.

Aruandekoosolekut pidades leidsime, et oleme kõikide eesmärkidega kogu õppeaasta vältel

tegelenud. Seda saab välja lugeda ka antud kokkuvõttest.

AINEOLÜMPIAADIDEL JA VABARIIKLIKEL VÕISTLUSTEL SAADUD

TULEMUSED

ÕPETAJA NIMI OLUMPIAAD/KONKURSS NIMI/KOHT

1. Reet Lulla Maak. inglise keel 10.-11. kl.

Marju Lahtein 11a- 1. koht

Robert Valge 11c- 3. koht

Kristo Küdorf 11a- 5. koht

2. Elle Tasa Maak. inglise keel 8.-9. kl.

Maak. Inglise keel 10.- 11. kl.

Mia-Mall Leesi 8.a- 2. koht

Karoliine Kallaste 8.a- 4. koht

Maret Ansperi 10.c- 3.- 4. koht

Elora Kask 10.c- 3.- 4. koht

3.Liina Truu Maak inglise keel 5.-6. kl.

Maak. inglise keel 8.-9. kl.

Robi-Jürgen Algo 6B- 1.-2. koht

Hanna Tuus 5B- 2. koht

Aleksander Dolgi 5A- 5. koht

Iiri Osmaljan 9A- 1. koht

Stiine Viljaste 9A- 5. koht 4.Liis Ojasaar Maak inglise keel 10.- 11. kl.

Anne-Mai Pall 10.a- 7. koht

Marju Lahtein 11.a- 1. koht

Kristo Küdorf 11.a- 5. koht

Page 7: VÕÕRKEELTE AINEKOMISJONI TÖÖST...6. Kätlin Hommik Maak inglise keel 6. kl. Ann Katarina Meri 6.a- 2.-3. koht 7. Evelin Paju Maak inglise keel 5. kl. Maak inglise keel 10. kl

Aastaraamat 2007/08

Saaremaa Ühisgümnaasium 105

Evelin Varris 11.a- 10. koht

5. Vauri Priske Maak inglise keel 5. kl.

Maak inglise keel 6. kl.

Andres Rüütel 5.a- 8. koht

Maria Toomsalu 5.a- 15. koht

Kärt Männa 6.a- 6.-8. koht

Indrek Viires 6.a- 6.-8. koht

6. Kätlin Hommik Maak inglise keel 6. kl. Ann Katarina Meri 6.a- 2.-3. koht

7. Evelin Paju Maak inglise keel 5. kl.

Maak inglise keel 10. kl.

Anni Toon 5.b- 4. koht

Juhan Aua 10.b- 8.-9. koht

8. Ellen Reeva Tallinna Õpetajate Majas

toimunud vene keele võistlus

Kristina Kretova 7.a, Janne

Johanson 8.a- segavõistkonnad

erinevatest koolide õpilastest

9. Ljuba Paju Vene keele festival Kuressaare Vanalinna koolis

11.a tüdrukute ansambel, 7.a kl.

luulekava

Eksamid

EKSAM

1. 3a – inglise keel

2. 4a – inglise keel, vene keel

3. 5a – inglise keel

4. 6a – inglise keel

5. 6b – inglise keel

6. 7a – vene keel

7. 7b – vene keel

8. 8a – inglise keel

9. 9a,b – valikaine inglise keel

10. 11a –inglise keel, valikeksam saksa keel- 1 õpilane,

vene keel

11. 11bc –valikeksam inglise keel, saksa keel- 2 õpilast,

vene keel

12. 12a,b,c – inglise keel, saksa keel koolieksamina

Page 8: VÕÕRKEELTE AINEKOMISJONI TÖÖST...6. Kätlin Hommik Maak inglise keel 6. kl. Ann Katarina Meri 6.a- 2.-3. koht 7. Evelin Paju Maak inglise keel 5. kl. Maak inglise keel 10. kl

Aastaraamat 2007/08

Saaremaa Ühisgümnaasium 106

Õpilaste uurimistööde juhendamine

Õpilaste töid juhendasid:

Reet Lulla

• Vabariiklikuks inglise keele olümpiaadiks 4 tööd- Kristiina Peet 12b, Liis Vahter

12b, Liisbet Eero 11a. Lõppvooru jõudis ja pärast suulist kaitsmist teises voorus

saavutas Piibe Post 12.b 9. koha.

• Jaanus Paljak 12C – Skype telefonid.

Diana Õun

• Maria Väli, Liisa Vipp 12.a - Uurimus SÜG-i 90. lennust

• Kerli Saar 12.a - Unterschiede zwischen Estnischen und Deutschen Schulen

Gerli Pihel

• Kerli Saar 12.a - Unterschiede zwischen Estnischen und Deutschen Schulen

• Eleriin Eller 12.b- Keemik Wilhelm Ostwald

Erle Pulk

• Eleriin Eller 12.b- Keemik Wilhelm Ostwald

Elle Tasa

• Madis Tasa 12.a – SÜG-i õpilaste mobiilsideoperaatorid

• Mart Tasa 12.c – Esimesed 30 aastat Ants Tasa elus

RINGIDE TÖÖST

Võõrkeelte ainekomisjoni õpetajad juhendasid järgmiseid ringe:

Liis Ojasaar- 10.kl. tantsuring

Kätlin Hommik- Prantsuse keel

Kristi Aro- Rootsi keel

ÕPETAJATE ENESETÄIENDAMINE

ÕPETAJA NIMI KOOLITUS

Reet Lulla • Inglise keele seminar- Eesti Inglise Keele Õpetajate Selts

Page 9: VÕÕRKEELTE AINEKOMISJONI TÖÖST...6. Kätlin Hommik Maak inglise keel 6. kl. Ann Katarina Meri 6.a- 2.-3. koht 7. Evelin Paju Maak inglise keel 5. kl. Maak inglise keel 10. kl

Aastaraamat 2007/08

Saaremaa Ühisgümnaasium 107

• Aja juhtimine- Maintain OÜ

• Inglise keele riigieksam ( 2 korda)

• SÜG-i õpetajate uurimistööde konverents

Elle Tasa • Aja juhtimine- Maintain OÜ

• SÜG-i õpetajate uurimistööde konverents

• SÜG-i õpetajate koolituspäevad

• Inglise keele seminar- Eesti Inglise Keele Õpetajate Selts

Liina Truu • Inglise keele seminar- Eesti Inglise Keele Õpetajate Selts

• Aja juhtimine- Maintain OÜ

• SÜG-i õpetajate uurimistööde konverents

Liis Ojasaar • Inglise keele seminar- Eesti Inglise Keele Õpetajate Selts

• Aja juhtimine- Maintain OÜ

• SÜG-i õpetajate uurimistööde konverents

• Inglise keele riigieksami koolitus

• Inglise keele riigieksami suulise osa koolitus

• Koolitus "Keeping young learners engaged and motivated" -

A. Sarv

• Aeroobikatreeneri täiendkoolitus "B.Fit Exclusive”

Vauri Priske • Inglise keele seminar- Eesti Inglise Keele Õpetajate Selts

• Aja juhtimine- Maintain OÜ

• SÜG-i õpetajate uurimistööde konverents

• SÜG-i õpetajate koolituspäevad

Kristi Aro • Aja juhtimine- Maintain OÜ

Kätlin Hommik • Aja juhtimine- Maintain OÜ

• SÜG-i õpetajate uurimistööde konverents

• TÜ bakalaureuseõpe- lõputöö kaitstud hindele A

• Didaktilise ühiku konseptsioon ja õpikuteooria

võõrkeeledidaktikas- Tallinna Ülikool

Ljuba Paju • Aja juhtimine- Maintain OÜ

• SÜG-i õpetajate uurimistööde konverents

• Vene keele kui võõrkeeleõpetamise uued metoodilised

Page 10: VÕÕRKEELTE AINEKOMISJONI TÖÖST...6. Kätlin Hommik Maak inglise keel 6. kl. Ann Katarina Meri 6.a- 2.-3. koht 7. Evelin Paju Maak inglise keel 5. kl. Maak inglise keel 10. kl

Aastaraamat 2007/08

Saaremaa Ühisgümnaasium 108

võimalused- Keelekeskus Puškin

• Kaasaegne vene keele tund Eesti koolide vene keele

õpetajatele- Osilia

Laine Tubi • Aja juhtimine- Maintain OÜ

• SÜG-i õpetajate uurimistööde konverents

• Kaasaegne vene keele tund Eesti koolide vene keele

õpetajatele- Osilia

• SÜG-i õpetajate koolituspäevad

Diana Õun • Aja juhtimine- Maintain OÜ

• SÜG-i õpetajate uurimistööde konverents

• Vene keele kui võõrkeeleõpetamise uued metoodilised

võimalused- Keelekeskus Puškin

• Kaasaegne vene keele tund Eesti koolide vene keele

õpetajatele- Osilia

• SÜG-i õpetajate koolituspäevad

Maire Pere • Aja juhtimine- Maintain OÜ

• SÜG-i õpetajate uurimistööde konverents

• SÜG-i õpetajate koolituspäevad

Ellen- Astrid Reeva • Aja juhtimine- Maintain OÜ

• SÜG-i õpetajate uurimistööde konverents

• Kaasaegne vene keele tund Eesti koolide vene keele

õpetajatele- Osilia

• SÜG-i õpetajate koolituspäevad

Evelin Paju • Inglise keele riigieksamist. Hindamisskaala.

• SÜG-i õpetajate uurimistööde konverents

• Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse koolitus inglise

keele riigieksamisuulise osa intervjueerijatele ja hindajatele

• SÜG-i õpetajate koolituspäevad

• Koolipedagoogika koolitused- Osilia

Page 11: VÕÕRKEELTE AINEKOMISJONI TÖÖST...6. Kätlin Hommik Maak inglise keel 6. kl. Ann Katarina Meri 6.a- 2.-3. koht 7. Evelin Paju Maak inglise keel 5. kl. Maak inglise keel 10. kl

Aastaraamat 2007/08

Saaremaa Ühisgümnaasium 109

MUUD ÜLESANDED JA TEGEMISED

Klassijuhatajad:

Vauri Priske- 7.a

Elle Tasa- 8.a

Liis Ojasaar- 10.a

Ljuba Paju- 11.a

Diana Õun- 10.c ( huvijuht, ainesektsiooni esimees)

Jukukooli päeva läbiviimine- Liis Ojasaar, Reet Lulla, Laine Tubi,, Maire Pere, Kätlin

Hommik, Kristi Aro

Õppevahendite konkursil osalemine:

• Kätlin Hommik- “5 semestrit prantsuse kirjandust” - tekstikogumik gümnaasiumi

keeleklassidele

• Diana Õun- “50 vahvat mängu laagrilistele”

Ettekanded õpetajate uurimistööde konverentsil:

• Liis Ojasaar- “Hoiakud ja motivatsioonid võõrkeelte õppimisel Saaremaa

Ühisgümnaasiumi 9. ja 11. klasside aastatel 2001, 2004, 2007”

• Kätlin Hommik- “Araabia keele ja islami kultuuri tähendus Euroopa lingvistikale ja

muudele teadustele”

Keelepraktika läbiviimisega tegelesid Liis Ojasaar, Reet Lulla, Maire Pere, Laine Tubi, Ljuba

Paju, Diana Õun, Vauri Priske, Elle Tasa, Kätlin Hommik

Kätlin Hommik on pidanud islamiteemalisi loenguid 20 akadeemilist tundi.

Euroopa keeltepäeva tähistamine

Juba aastaid tähistatakse meie koolis võõrkeelte ainekomisjoni eestvedamisel septembri lõpus

Euroopa keeltepäeva. Peamised korraldajad on Liina Truu ja Diana Õun. Toome siinkohal ära

selle õppeaasta keeltepäeva juhtkirja.

Page 12: VÕÕRKEELTE AINEKOMISJONI TÖÖST...6. Kätlin Hommik Maak inglise keel 6. kl. Ann Katarina Meri 6.a- 2.-3. koht 7. Evelin Paju Maak inglise keel 5. kl. Maak inglise keel 10. kl

Aastaraamat 2007/08

Saaremaa Ühisgümnaasium 110

Keeled ja nende kasutamine on Euroopa Liidus keskse tähtsusega. Meie räägitavad keeled

teevad meist selle, kes me oleme. Euroopa Liit austab oma kodanike kultuurilist ja keelelist

mitmekesisust Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjoni ühisel eestvedamisel korraldatud

ülieduka Euroopa keelteaasta 2001 lõppedes otsustati hakata iga aasta 26. septembril

tähistama Euroopa keeltepäeva. Selle eesmärgiks on tähistada kõikides Euroopa keeltes (ja

mitte üksnes 23 ELi ametlikus keeles) peituvat kultuuripärandit ja traditsioone.

On väga oluline, et kõik Euroopa kodanikud mõistaksid Euroopa poliitikat ning õigusakte

ning saaksid osaleda nende kujundamises. Sama oluline on Euroopa Komisjoni soov

julgustada inimesi õppima uusi keeli, et kasutada paremini kultuurilisi, sotsiaalseid ja

tööalaseid võimalusi, mida pakub Euroopa integratsioon. Euroopa keeltepäeva tähistamiseks

korraldatakse liikmesriikides mitmeid üritusi.

Nii ka meie koolis. Kolmapäeval, 26. septembril ootame kõikide klasside esindajaid taas

osalema Euroopa keeltepäeva viktoriinil. Viktoriini tegemiseks on aega täpselt 24 tundi ja

lahendajaid võib olla klassist kuni 3 õpilast. Lisaks viktoriinile saab tutvuda väikese näitusega

I korrusel ja võõrkeelte õpetajad on lubanud vastavat teemat käsitleda ka oma tundides. Kena

Euroopa keeltepäeva!

Fotol: Näitus- Suveniire Euroopa riikidest.

Page 13: VÕÕRKEELTE AINEKOMISJONI TÖÖST...6. Kätlin Hommik Maak inglise keel 6. kl. Ann Katarina Meri 6.a- 2.-3. koht 7. Evelin Paju Maak inglise keel 5. kl. Maak inglise keel 10. kl

Aastaraamat 2007/08

Saaremaa Ühisgümnaasium 111

Fotol: Näitus- Suveniire Euroopa riikidest.

Fotol: Näitus- Suveniire Euroopa riikidest.

Page 14: VÕÕRKEELTE AINEKOMISJONI TÖÖST...6. Kätlin Hommik Maak inglise keel 6. kl. Ann Katarina Meri 6.a- 2.-3. koht 7. Evelin Paju Maak inglise keel 5. kl. Maak inglise keel 10. kl

Aastaraamat 2007/08

Saaremaa Ühisgümnaasium 112

PROJEKTID

• „Sild Euroopasse“ Kuressaare- Stein. Projekti eestvedaja on Reet Lulla.

Eelmisel kevadel alguse saanud projekt jätkus hollandlaste külaskäiguga Kuressaarde selle

aasta veebruaris. 2008. projekti esimene faas õnnestus maksimaalselt. Teine etapp jätkus meie

õpilaste külaskäiguga Hollandisse juunis 2008. 3.-10. juunini viibis õpetaja Liis Ojasaar

seitsme SÜG-i õpilasega õpilasvahetusprogrammi raames Hollandi kuningriigis. Külaskäigu

eesmärgiks oli Hollandi kultuuriga tutvumine ning läbi oma kultuuri tutvustamise luua ka

olulisi kontakte. Kindlasti on selliste projektide näol hea võimalus tutvustada omavahel

Euroopa Liidu liikmesriikide noori ja nende kodumaid. Nii meie õpilaste kui kindlasti ka

Hollandi õpilaste seas on nii mõnigi, kes soovib teha rahvusvahelist tööd – sellepärast

kogumegi kontakte ja tutvustame õpilastele erinevaid maid ning võimalusi. Ei piisa lihtsalt

rääkimisest, kui tore üks või teine koht on – õpilastele tuleb seda näidata. Nädala jooksul

osaleti näiteks Groenewald Scholengemeenschap kooli väga omanäolisel spordipäeval, tutvuti

kooliga ja saadi osa mõningatest tundidest (keemia ja käsitöö); tutvuti üsna põhjalikult

Maastrichti Province Halli` i, kus 1992. a. sõlmiti Euroopa Liidu riikidevaheline leping (The

Maastricht Treaty); oldi palutud Steini linnapea vastuvõtule; võeti osa osavust ning kiirust

nõudvatest meeskonnamängudest Valkenburgi maa-alustes koobastes ja oldi aktiivsed

kaasaelajad ning pöidlahoidjad noorte rock-festivalil. Põnevust ja lõbu pakkus veel päev

Eindhoveni veepargis.

Projekt jätkub ja järgmisena on kavas õpetajate vahetus kahe kooli vahel.

Page 15: VÕÕRKEELTE AINEKOMISJONI TÖÖST...6. Kätlin Hommik Maak inglise keel 6. kl. Ann Katarina Meri 6.a- 2.-3. koht 7. Evelin Paju Maak inglise keel 5. kl. Maak inglise keel 10. kl

Aastaraamat 2007/08

Saaremaa Ühisgümnaasium 113

• Euroscola

Külaskäik Europarlamenti Strasbourgis. Väga tore projekt 11 A klassiga, mille käigus sai

sooritatud ka 11. klassi praktika. Õpilased koostasid praktikapäeviku. Hinnang väga hea.

Tuleks kahe aasta pärast kindlasti korrata. Võõrkeeleõpetajatest olid projektiga seotud Reet

Lulla ja Ljuba Paju.

Tänu sellele projektile uued sidemed Walesi kooliga, mis planeerib suurt ühisüritust (Global

Festival) juulis 2009.

Page 16: VÕÕRKEELTE AINEKOMISJONI TÖÖST...6. Kätlin Hommik Maak inglise keel 6. kl. Ann Katarina Meri 6.a- 2.-3. koht 7. Evelin Paju Maak inglise keel 5. kl. Maak inglise keel 10. kl

Aastaraamat 2007/08

Saaremaa Ühisgümnaasium 114

Fotol: Europarlamendi hoone.

Fotol: Õpetajad Merike Kuldsaar, Ljuba Paju ja Reet Lulla lippude taustal.

Page 17: VÕÕRKEELTE AINEKOMISJONI TÖÖST...6. Kätlin Hommik Maak inglise keel 6. kl. Ann Katarina Meri 6.a- 2.-3. koht 7. Evelin Paju Maak inglise keel 5. kl. Maak inglise keel 10. kl

Aastaraamat 2007/08

Saaremaa Ühisgümnaasium 115

• Comenius

Vauri Priske on tõlkinud meie kooli Comeniuse projekti töid ja teinud Comeniuse

kodulehekülje tõlkimist, esitles meie kooli Comeniuse projekti Tallinnas EXPRO 2007 messil

ning Soomes Rovaniemis.

Fotol: 11.a ja õpetajad Europarlamendi hoone ees.

Fotol: Õpetaja Vauri Priske esindamas kooli algklasside Comeniusprojekti Jalutuskäik metsas EXPRO 2007 näitusel.

Page 18: VÕÕRKEELTE AINEKOMISJONI TÖÖST...6. Kätlin Hommik Maak inglise keel 6. kl. Ann Katarina Meri 6.a- 2.-3. koht 7. Evelin Paju Maak inglise keel 5. kl. Maak inglise keel 10. kl

Aastaraamat 2007/08

Saaremaa Ühisgümnaasium 116

KOKKUVÕTE

Antud õppeaasta on olnud väga põnev. Seda aastat võib võõrkeelte ainekomisjonis kindlasti

pidada projektide aastaks, kuna on tegeletud mitme huvitava projektiga. Uuel õppeaastal

lisandub projektide loetelusse ka üks uus koostööprojekt Wales´iga (juuli 2009). Aitäh

tublidele projektitööga tegelejatele! Õnnestumiseks võib pidada ka Euroopa keeltepäeva

tähistamist septembris. Samuti võib igati rahule jääda aineolümpiaadide ja eksamite

tulemustega. Igati tore on see, et ainekomisjoni read on täienenud kolme tubli inimese võrra.

Hinnang võõrkeelte ainekomisjoni tööle on hea. Uuel aastal uue hooga!

Autor: Diana Õun, võõrkeelte ainekomisjoni esimees