Vui vui ve ve

 • View
  63

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Vui vui ve ve

 • BI GiNG MN SINH HC 7

 • CC

  NGNH

  NG

  VTNgnh chn khpNgnh than mmCc ngnh giunNgnh rut khoagNgnh ng vt nguyn sinhNG

  VT

  KHNG

  XNG

  SNG

 • Chng VI: NGNH NG VT C XNG SNG

  ng vt c xng sng cb xng trong, trong c Ct sng cha ty sng.Ct sng l c im c bnNht phn bit ngnh ng vt c xng sng vi ngnh ng vt khong xng sngLp thLp chimB stLng cCc lp c

 • CHNG VI: NGNH NG VT C XNG SNGBI 31: C CHPCC LP C

 • CHNG VI: NGNH NG VT C XNG SNGBI 31: C CHPCC LP Ci sng:I.

 • Trng c th tinhPhiC con