of 56 /56
Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych zobowiązanych do utworzenia i prowadzenia archiwum zakładowego Administracja rządowa centralna Lp. Identyfikator Regon Nazwa jednostki Archiwalna klasyfikacja działalności 1 29\114 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Urzędy centralne 2 29\29 00000110000000 Archiwum Państwowe w Krakowie Urzędy centralne 3 29\707 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Małopolski Oddział Agencje, komisje i komitety. itp. Regionalny 4 29\24 01030030300430 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie Krajowe Biuro Wyborcze oraz jego delegatury 5 31\387 01030030300081 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Nowym Sączu Krajowe Biuro Wyborcze oraz jego delegatury 6 33\576 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Tarnowie Krajowe Biuro Wyborcze oraz jego delegatury Organy kontroli państwa i ochrony prawa Lp. Identyfikator Regon Nazwa jednostki Archiwalna klasyfikacja działalności 7 29\22 00000012900000 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie Administracja rządowa w województwie Lp. Identyfikator Regon Nazwa jednostki Archiwalna klasyfikacja działalności 8 29\1 00051417600000 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Urzędy wojewódzkie 31 lipca 2013 Strona 1 z 56

Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

Embed Size (px)

Text of Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium...

Page 1: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych zobowiązanych do utworzenia i prowadzenia archiwum zakładowego

Administracja rządowa centralna Lp. Identyfikator Regon Nazwa jednostki Archiwalna klasyfikacja działalności 1 29\114 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Urzędy centralne

2 29\29 00000110000000 Archiwum Państwowe w Krakowie Urzędy centralne

3 29\707 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Małopolski Oddział Agencje, komisje i komitety. itp. Regionalny

4 29\24 01030030300430 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie Krajowe Biuro Wyborcze oraz jego delegatury

5 31\387 01030030300081 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Nowym Sączu Krajowe Biuro Wyborcze oraz jego delegatury

6 33\576 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Tarnowie Krajowe Biuro Wyborcze oraz jego delegatury

Organy kontroli państwa i ochrony prawa Lp. Identyfikator Regon Nazwa jednostki Archiwalna klasyfikacja działalności 7 29\22 00000012900000 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie

Administracja rządowa w województwie Lp. Identyfikator Regon Nazwa jednostki Archiwalna klasyfikacja działalności 8 29\1 00051417600000 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Urzędy wojewódzkie

31 lipca 2013 Strona 1 z 56

Page 2: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

9 29\11 35156983400000 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie Administracja zespolona ds. budownictwa

10 29\852 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie Powiat Grodzki Administracja zespolona ds. budownictwa

11 30\732 85166544000000 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bochni Administracja zespolona ds. budownictwa

12 31\859 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Nowego Sącza Administracja zespolona ds. budownictwa

13 33\858 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnowa Administracja zespolona ds. budownictwa

14 29\7 35013586100000 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie Administracja zespolona ds. farmaceutycznych

15 29\9 00013686300000 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie Administracja zespolona ds. handlu

16 29\808 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzki Administracja zespolona ds. nasiennictwa i Inspektorat w Krakowie ochrony roślin

17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty

18 29\4 00029739400000 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Administracja zespolona ds. sanitarnych

19 29\805 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Administracja zespolona ds. sanitarnych

20 30\731 00059942200000 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bochni Administracja zespolona ds. sanitarnych

21 29\5 00005392400000 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Administracja zespolona ds. skupu i w Krakowie przetwórstwa rolnego

31 lipca 2013 Strona 2 z 56

Page 3: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

22 29\8 00016264200000 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Administracja zespolona ds. ochrony środowiska

23 29\821 00000120803536 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie Administracja zespolona ds. ochrony środowiska

24 29\714 35638466000000 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie Administracja zespolona ds. transportu drogowego

25 29\3 00391521400000 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie Administracja zespolona ds. ochrony zabytków

26 29\10 00059728000000 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie Administracja zespolona ds. weterynaryjnych

27 30\736 85166510800000 Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bochni Administracja zespolona ds. weterynaryjnych

28 29\799 Izba Celna w Krakowie Administracja niezespolona ds. celnych

29 29\14 Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie Administracja niezespolona ds. górniczych

30 29\17 35054571900000 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie Administracja niezespolona ds. lasów państwowych

31 29\850 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Administracja niezespolona ds. lasów Niepołomice w Niepołomicach państwowych

32 31\748 35054564200000 Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz w Starym Sączu Administracja niezespolona ds. lasów państwowych

33 32\555 Państwowe Gospodarstwo Leśne Administracja niezespolona ds. lasów Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nowy Targ państwowych

31 lipca 2013 Strona 3 z 56

Page 4: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

34 32\768 Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krościenko Administracja niezespolona ds. lasów państwowych

35 29\15 00033261800000 Okręgowy Urząd Miar w Krakowie Administracja niezespolona ds. miar

36 29\16 00033270700000 Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie Administracja niezespolona ds. probierniczych

37 29\12 00102127000000 Izba Skarbowa w Krakowie Administracja niezespolona ds. skarbowych

38 29\13 35053630100000 Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie Administracja niezespolona ds. skarbowych

39 29\721 35000422500000 Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza w Krakowie Administracja niezespolona ds. skarbowych

40 29\722 35000038000000 Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta w Krakowie Administracja niezespolona ds. skarbowych

41 29\723 35000189900000 Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze w Krakowie Administracja niezespolona ds. skarbowych

42 29\724 35076285900000 Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik w Krakowie Administracja niezespolona ds. skarbowych

43 29\725 35000423100000 Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto w Krakowie Administracja niezespolona ds. skarbowych

44 29\726 35000190700000 Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście w Krakowie Administracja niezespolona ds. skarbowych

45 29\727 35000420200000 Urząd Skarbowy w Myślenicach Administracja niezespolona ds. skarbowych

46 29\728 35000332600000 Urząd Skarbowy w Proszowicach Administracja niezespolona ds. skarbowych

47 29\729 35000428300000 Urząd Skarbowy w Wieliczce Administracja niezespolona ds. skarbowych

31 lipca 2013 Strona 4 z 56

Page 5: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

48 29\730 35076732500000 Pierwszy Urząd Skarbowy Kraków w Krakowie Administracja niezespolona ds. skarbowych

49 29\800 Drugi Urząd Skarbowy Kraków w Krakowie Administracja niezespolona ds. skarbowych

50 29\813 00000356770044 Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie Administracja niezespolona ds. skarbowych

51 30\743 85000274200000 Urząd Skarbowy w Bochni Administracja niezespolona ds. skarbowych

52 30\744 85000273600000 Urząd Skarbowy w Brzesku Administracja niezespolona ds. skarbowych

53 31\763 00000490030317 Urząd Skarbowy w Gorlicach Administracja niezespolona ds. skarbowych

54 31\764 49002640000000 Urząd Skarbowy w Limanowej Administracja niezespolona ds. skarbowych

55 31\765 49050712700000 Urząd Skarbowy w Nowym Sączu Administracja niezespolona ds. skarbowych

56 32\775 Urząd Skarbowy w Nowym Targu Administracja niezespolona ds. skarbowych

57 32\776 Urząd Skarbowy w Zakopanem Administracja niezespolona ds. skarbowych

58 33\794 Urząd Skarbowy w Dąbrowie Tarnowskiej Administracja niezespolona ds. skarbowych

59 33\795 Urząd Skarbowy w Dębicy Administracja niezespolona ds. skarbowych

60 33\796 Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie Administracja niezespolona ds. skarbowych

61 33\797 Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie Administracja niezespolona ds. skarbowych

31 lipca 2013 Strona 5 z 56

Page 6: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

62 29\19 00033161300000 Urząd Statystyczny w Krakowie Administracja niezespolona ds. statystyki publicznej

63 29\20 35651495000000 Urząd Żeglugi Śródlądowej w Krakowie Administracja niezespolona ds. żeglugi śródlądowej

64 29\18 35711356100000 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Administracja niezespolona ds. gospodarki wodnej

Jednostki samorządu terytorialnego Lp. Identyfikator Regon Nazwa jednostki Archiwalna klasyfikacja działalności 65 29\163 35155533500000 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie Urzędy marszałkowskie

66 29\164 35050874700000 Urząd Miasta Krakowa Starostwa ziemskie i miasta na prawach powiatu

67 29\167 35155486700000 Starostwo Powiatowe w Krakowie Starostwa ziemskie i miasta na prawach powiatu

68 29\186 35155493300000 Starostwo Powiatowe w Myślenicach Starostwa ziemskie i miasta na prawach powiatu

69 29\196 35155485000000 Starostwo Powiatowe w Proszowicach Starostwa ziemskie i miasta na prawach powiatu

70 29\201 35155482100000 Starostwo Powiatowe w Wieliczce Starostwa ziemskie i miasta na prawach powiatu

71 30\371 85166509000000 Starostwo Powiatowe w Bochni Starostwa ziemskie i miasta na prawach powiatu

72 30\372 85166506000000 Starostwo Powiatowe w Brzesku Starostwa ziemskie i miasta na prawach powiatu

31 lipca 2013 Strona 6 z 56

Page 7: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

73 31\406 00064016500000 Urząd Miasta w Nowym Sączu Starostwa ziemskie i miasta na prawach powiatu

74 31\407 00000491893316 Starostwo Powiatowe w Gorlicach Starostwa ziemskie i miasta na prawach powiatu

75 31\416 49189332200000 Starostwo Powiatowe w Limanowej Starostwa ziemskie i miasta na prawach powiatu

76 31\425 49189330000000 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu Starostwa ziemskie i miasta na prawach powiatu

77 32\521 00000491893339 Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Starostwa ziemskie i miasta na prawach powiatu

78 32\522 49189329100000 Starostwo Tatrzańskie w Zakopanem Starostwa ziemskie i miasta na prawach powiatu

79 33\600 85166515000000 Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej Starostwa ziemskie i miasta na prawach powiatu

80 33\601 85166508300000 Starostwo Powiatowe w Dębicy Starostwa ziemskie i miasta na prawach powiatu

81 33\602 85166507700000 Starostwo Powiatowe w Tarnowie Starostwa ziemskie i miasta na prawach powiatu

82 33\637 00064811000000 Urząd Miasta Tarnowa Starostwa ziemskie i miasta na prawach powiatu

83 29\165 00053767400000 Urząd Gminy Drwinia w Drwini Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

84 29\166 00053219700000 Urząd Miejski w Alwerni Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

31 lipca 2013 Strona 7 z 56

Page 8: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

85 29\168 00053498300000 Urząd Gminy Czernichów w Czernichowie Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

86 29\169 00053229200000 Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w Wawrzeńczycach Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

87 29\170 00053773400000 Urząd Gminy Iwanowice w Iwanowicach Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

88 29\171 00053504300000 Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia w Jerzmanowicach Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

89 29\172 00053771100000 Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w Luborzycy Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

90 29\173 00052690800000 Urząd Miejski w Krzeszowicach Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

91 29\174 00054319500000 Urząd Gminy Liszki w Liszkach Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

92 29\175 00054556700000 Urząd Gminy Michałowice w Michałowicach Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

93 29\176 00054749000000 Urząd Gminy Mogilany w Mogilanach Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

94 29\177 00054755000000 Urząd Miasta i Gminy w Skale Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

95 29\178 00052392700000 Urząd Miasta i Gminy w Skawinie Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

96 29\179 00052914300000 Urząd Miejski w Słomnikach Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

31 lipca 2013 Strona 8 z 56

Page 9: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

97 29\180 00065406100000 Urząd Gminy Sułoszowa w Sułoszowej Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

98 29\181 00055077500000 Urząd Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

99 29\182 00055178600000 Urząd Gminy Wielka Wieś w Wielkiej Wsi Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

100 29\183 00055195800000 Urząd Gminy Zabierzów w Zabierzowie Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

101 29\184 00055208200000 Urząd Gminy Zielonki w Zielonkach Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

102 29\185 00053500800000 Urząd Gminy Gołcza w Gołczy Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

103 29\187 00052778200000 Urząd Gminy i Miasta w Dobczycach Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

104 29\188 00052549300000 Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

105 29\189 00054323200000 Urząd Gminy Pcim w Pcimiu Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

106 29\190 00054559600000 Urząd Gminy Raciechowice w Raciechowicach Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

107 29\191 00054752000000 Urząd Gminy Siepraw w Sieprawiu Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

108 29\192 00053024100000 Urząd Miejski w Sułkowicach Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

31 lipca 2013 Strona 9 z 56

Page 10: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

109 29\193 00055002500000 Urząd Gminy Tokarnia w Tokarni Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

110 29\194 00055079800000 Urząd Gminy Wiśniowa w Wiśniowej Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

111 29\195 00055004800000 Urząd Gminy Trzyciąż w Trzyciążu Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

112 29\197 00066907400000 Urząd Gminy Koniusza w Koniuszy Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

113 29\198 00054047500000 Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko w Nowym Brzesku Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

114 29\199 00052398500000 Urząd Gminy i Miasta w Proszowicach Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

115 29\200 00054756600000 Urząd Gminy Radziemice w Radziemicach Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

116 29\202 00053221100000 Urząd Gminy w Biskupicach z/s w Tomaszkowicach Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

117 29\203 00053501400000 Urząd Gminy Gdów w Gdowie Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

118 29\204 00054034000000 Urząd Gminy Kłaj w Kłaju Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

119 29\205 00052545800000 Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

120 29\206 00052547000000 Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

31 lipca 2013 Strona 10 z 56

Page 11: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

121 30\344 00052389600000 Urząd Miejski w Bochni Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

122 30\346 00052390400000 Urząd Miejski w Brzesku Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

123 30\348 00054887300000 Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

124 30\350 00053218000000 Urząd Gminy Borzęcin w Borzęcinie Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

125 30\352 00053768000000 Urząd Miejski w Czchowie Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

126 30\354 00054035700000 Urząd Gminy Dębno w Dębnie Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

127 30\356 00054316600000 Urząd Gminy Gnojnik w Gnojniku Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

128 30\358 00100251500000 Urząd Gminy Iwkowa w Iwkowej Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

129 30\360 00100249000000 Urząd Gminy Lipnica Murowana w Lipnicy Murowanej Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

130 30\362 00054552100000 Urząd Gminy Łapanów w Łapanowie Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

131 30\364 00054996700000 Urząd Gminy Rzezawa w Rzezawie Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

132 30\366 00054888000000 Urząd Gminy Szczurowa w Szczurowej Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

31 lipca 2013 Strona 11 z 56

Page 12: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

133 30\369 00055074600000 Urząd Gminy Żegocina w Żegocinie Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

134 30\381 85034012000000 Urząd Gminy Trzciana w Trzcianie Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

135 30\382 00053217400000 Urząd Gminy Bochnia w Bochni Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

136 31\408 00052581400000 Urząd Miejski w Gorlicach Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

137 31\409 00000000535959 Urząd Miejski w Bobowej Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

138 31\410 00054137400000 Urząd Gminy Gorlice w Gorlicach Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

139 31\411 00054634800000 Urząd Gminy Łużna w Łużnej Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

140 31\412 00100240300000 Urząd Gminy Moszczenica w Moszczenicy Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

141 31\413 49000905600000 Urząd Gminy Ropa w Ropie Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

142 31\414 00055114800000 Urząd Gminy Sękowa w Sękowej Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

143 31\415 00055191200000 Urząd Gminy Uście Gorlickie w Uściu Gorlickim Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

144 31\417 00052393300000 Urząd Miasta w Limanowej Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

31 lipca 2013 Strona 12 z 56

Page 13: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

145 31\418 00053499000000 Urząd Gminy Jodłownik w Jodłowniku Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

146 31\419 00053772800000 Urząd Gminy Kamienica w Kamienicy Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

147 31\420 00054039200000 Urząd Gminy Laskowa w Laskowej Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

148 31\421 49050515700000 Urząd Gminy Limanowa w Limanowej Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

149 31\422 00054750800000 Urząd Gminy Łukowica w Łukowicy Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

150 31\423 00000490732060 Urząd Gminy Słopnice w Słopnicach Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

151 31\424 00055078100000 Urząd Gminy Tymbark w Tymbarku Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

152 31\426 00052779900000 Urząd Miejski w Grybowie Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

153 31\427 00053224000000 Urząd Gminy Chełmiec w Chełmcu Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

154 31\428 00053502000000 Urząd Gminy Gródek n/Dunajcem w Gródku n/Dunajcem Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

155 31\429 49000749400000 Urząd Gminy Grybów w Grybowie Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

156 31\430 00000000540423 Urząd Gminy Kamionka Wielka w Kamionce Wielkiej Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

31 lipca 2013 Strona 13 z 56

Page 14: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

157 31\431 00054324900000 Urząd Gminy Korzenna w Korzennej Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

158 31\432 00052550100000 Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

159 31\433 00054560400000 Urząd Gminy Łabowa w Łabowej Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

160 31\434 00054753700000 Urząd Gminy Łącko w Łącku Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

161 31\435 00054894000000 Urząd Gminy Łososina Dolna w Łososinie Dolnej Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

162 31\436 00053025800000 Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

163 31\437 00055080600000 Urząd Gminy Nawojowa w Nawojowej Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

164 31\438 00053078400000 Urząd Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

165 31\439 00055196400000 Urząd Gminy Podegrodzie w Podegrodziu Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

166 31\440 49052807500000 Urząd Gminy Rytro w Rytrze Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

167 31\441 00053106800000 Urząd Miejski w Starym Sączu Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

168 32\494 00053225700000 Urząd Gminy Biały Dunajec w Białym Dunajcu Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

31 lipca 2013 Strona 14 z 56

Page 15: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

169 32\495 00053503700000 Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska w Bukowinie Tatrzańskiej Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

170 32\496 49002328600000 Urząd Gminy Bystra-Sidzina w Bystrej-Sidzinie Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

171 32\497 00053775700000 Urząd Gminy Czarny Dunajec w Czarnym Dunajcu Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

172 32\498 00000000540446 Urząd Gminy Czorsztyn z siedzibą w Maniowach Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

173 32\499 00053222800000 Urząd Gminy Dobra w Dobrej Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

174 32\500 00054325500000 Urząd Gminy Jabłonka w Jabłonce Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

175 32\501 00052399100000 Urząd Miasta Jordanowa Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

176 32\502 49050549900000 Urząd Gminy Jordanów w Jordanowie Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

177 32\503 49052655000000 Urząd Gminy Kościelisko w Kościelisku Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

178 32\504 00100241000000 Urząd Gminy Krościenko n/Dunajcem w Krościenku n/Dunajcem Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

179 32\505 49000846000000 Urząd Gminy Lipnica Wielka w Lipnicy Wielkiej Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

180 32\506 00053774000000 Urząd Gminy Lubień w Lubniu Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

31 lipca 2013 Strona 15 z 56

Page 16: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

181 32\507 00055003100000 Urząd Gminy Łapsze Niżne w Łapszach Niżnych Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

182 32\508 00052548700000 Urząd Miasta Mszana Dolna Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

183 32\509 49050568300000 Urząd Gminy Mszana Dolna w Mszanie Dolnej Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

184 32\510 00055001900000 Urząd Gminy Niedźwiedź w Niedźwiedziu Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

185 32\511 00052395600000 Urząd Miasta NowyTarg Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

186 32\512 00065294900000 Urząd Gminy Nowy Targ w Nowym Targu Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

187 32\513 00055143800000 Urząd Gminy Ochotnica Dolna w Ochotnicy Dolnej Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

188 32\514 49052654400000 Urząd Gminy Poronin w Poroninie Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

189 32\515 00055197000000 Urząd Gminy Raba Wyżna w Rabie Wyżnej Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

190 32\516 00052916600000 Urząd Miejski w Rabce-Zdroju Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

191 32\517 00000490796516 Urząd Gminy Spytkowice w Spytkowicach Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

192 32\518 49001550700000 Urząd Gminy Szaflary w Szaflarach Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

31 lipca 2013 Strona 16 z 56

Page 17: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

193 32\519 00052263860000 Urząd Miejski w Szczawnicy Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

194 32\520 00065494800000 Urząd Miasta Zakopane Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

195 33\607 27053252600000 Urząd Gminy Bolesław w Bolesławiu Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

196 33\608 00053323900000 Urząd Miejski w Brzostku Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

197 33\609 00053231700000 Urząd Miejski w Ciężkowicach Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

198 33\610 00053879700000 Urząd Gminy Czarna w Czarnej Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

199 33\611 00052391000000 Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

200 33\612 00053872200000 Urząd Gminy Dębica w Dębicy Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

201 33\613 00053770500000 Urząd Gminy Gręboszów w Gręboszowie Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

202 33\614 00053509500000 Urząd Gminy Gromnik w Gromniku Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

203 33\615 00054406500000 Urząd Gminy Jodłowa w Jodłowej Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

204 33\616 00053780000000 Urząd Gminy Lisia Góra w Lisiej Górze Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

31 lipca 2013 Strona 17 z 56

Page 18: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

205 33\617 00100250900000 Urząd Gminy Mędrzechów w Mędrzechowie Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

206 33\618 00054318900000 Urząd Gminy Olesno w Oleśnie Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

207 33\619 00054330900000 Urząd Gminy Pleśna w Pleśnej Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

208 33\620 00054748300000 Urząd Gminy Radgoszcz w Radgoszczy Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

209 33\621 00054565600000 Urząd Miejski w Radłowie Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

210 33\622 00052966300000 Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

211 33\623 00054758900000 Urząd Miejski w Ryglicach Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

212 33\624 00055041000000 Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski w Rzepieniku Strzyżewskim Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

213 33\625 00054899100000 Urząd Gminy Skrzyszów w Skrzyszowie Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

214 33\626 00054890400000 Urząd Miejski w Szczucinie Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

215 33\627 00055168000000 Urząd Gminy Szerzyny w Szerzynach Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

216 33\628 00055005400000 Urząd Gminy Tarnów w Tarnowie Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

31 lipca 2013 Strona 18 z 56

Page 19: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

217 33\629 00052780700000 Urząd Miejski w Tuchowie Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

218 33\630 00054942400000 Urząd Gminy Wadowice Górne w Wadowicach Górnych Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

219 33\631 00055145000000 Urząd Gminy Wierzchosławice w Wierzchosławicach Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

220 33\632 00054999600000 Urząd Gminy Wietrzychowice w Wietrzychowicach Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

221 33\633 00054997300000 Urząd Miejski w Wojniczu Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

222 33\634 00055139000000 Urząd Miejski w Zakliczynie Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

223 33\635 00052913700000 Urząd Miejski w Żabnie Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

224 33\636 00054403600000 Urząd Gminy Żyraków w Żyrakowie Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

225 33\638 00052464800000 Urząd Miejski w Dębicy Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

226 33\639 00052961100000 Urząd Miejski w Pilźnie Urzędy miast, urzędy miast i gmin, urzędy gmin

Związki i porozumienia utworzone na Lp. Identyfikator Regon Nazwa jednostki Archiwalna klasyfikacja działalności 227 29\716 35737675700000 Związek Gmin Dorzecza Rudawy, Rudna i Sanki z siedzibą w Zabierzowie Związki i porozumienia o zasięgu międzygminnym

31 lipca 2013 Strona 19 z 56

Page 20: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

228 29\717 35057686100000 Związek Międzygminny ds. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Związki i porozumienia o zasięgu międzygminnym Ochrony Środowiska w Proszowicach

229 29\818 Związek Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby Związki i porozumienia o zasięgu międzygminnym

230 29\822 Związek Gmin - Składowisko Odpadów Żębocin z siedzibą w Proszowicach Związki i porozumienia o zasięgu międzygminnym

231 30\738 85046020300000 Związek Komunalny Gmin ds. Komunikacji Miejskiej Rejonu Bocheńskiego Związki i porozumienia o zasięgu międzygminnym

232 30\739 85053999100000 Związek Międzygminny Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Związki i porozumienia o zasięgu międzygminnym

233 31\757 49058341800000 Związek Gmin Ziemi Gorlickiej w Gorlicach Związki i porozumienia o zasięgu międzygminnym

234 31\761 49200919000000 Związek Gmin Dorzecza Wideł Rzek Dunajec i Poprad z/s w Rytrze Związki i porozumienia o zasięgu międzygminnym

235 31\762 49053064600000 Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego z/s w Gródku n/Dunajcem Związki i porozumienia o zasięgu międzygminnym

236 31\828 Związek Międzygminny "Perły Doliny Popradu" z siedzibą w Muszynie Związki i porozumienia o zasięgu międzygminnym

237 32\783 Związek Gmin Wód Granicznych Rzeki Czarna Orawa w Jabłonce Związki i porozumienia o zasięgu międzygminnym

238 32\809 35077465000000 Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa Związki i porozumienia o zasięgu międzygminnym

239 33\790 Związek Gmin Bolesław i Mędrzechów z siedzibą w Mędrzechowie Związki i porozumienia o zasięgu międzygminnym

31 lipca 2013 Strona 20 z 56

Page 21: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

240 33\791 Związek Gmin Radłów-Wierzchosławice ds. Wodociągowania z siedzibą w Związki i porozumienia o zasięgu międzygminnym Niwce

241 33\792 Związek Międzygminny Gmin Żabno i Lisia Góra ds. zaopatrzenia wsi w Związki i porozumienia o zasięgu międzygminnym wodę z siedzibą w Lisiej Górze

242 33\793 Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich Związki i porozumienia o zasięgu międzygminnym

243 33\829 Międzygminny Związek Zaopatrzenia w Wodę Gmin Radomyśl Wielki i Związki i porozumienia o zasięgu międzygminnym Wadowice Górne

Jednostki wymiaru sprawiedliwosci Lp. Identyfikator Regon Nazwa jednostki Archiwalna klasyfikacja działalności 244 30\735 00031998300000 Zakład Karny w Nowym Wiśniczu

245 29\38 00389466000000 Sąd Apelacyjny w Krakowie Sądownictwo powszechne

246 29\39 00032269500000 Sąd Okręgowy w Krakowie Sądownictwo powszechne

247 29\40 00068364800000 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Sądownictwo powszechne

248 29\41 00068365400000 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Sądownictwo powszechne

249 29\42 00068366000000 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Sądownictwo powszechne

250 29\43 00068363100000 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Sądownictwo powszechne

251 29\44 00032280900000 Sąd Rejonowy w Myślenicach Sądownictwo powszechne

31 lipca 2013 Strona 21 z 56

Page 22: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

252 29\801 Sąd Rejonowy w Wieliczce Sądownictwo powszechne

253 29\810 35677493500000 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie Sądownictwo powszechne

254 30\373 00032273200000 Sąd Rejonowy w Bochni Sądownictwo powszechne

255 30\374 00068362500000 Sąd Rejonowy w Brzesku Sądownictwo powszechne

256 31\392 00068403300000 Sąd Okręgowy w Nowym Sączu Sądownictwo powszechne

257 31\393 00032429200000 Sąd Rejonowy w Gorlicach Sądownictwo powszechne

258 31\394 00032278400000 Sąd Rejonowy w Limanowej Sądownictwo powszechne

259 31\395 00057159900000 Sąd Rejonowy w Muszynie Sądownictwo powszechne

260 31\396 00000000322815 Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Sądownictwo powszechne

261 32\562 00057158200000 Sąd Rejonowy w Zakopanem Sądownictwo powszechne

262 32\564 00032282100000 Sąd Rejonowy w Nowym Targu Sądownictwo powszechne

263 33\595 00057070800000 Sąd Okręgowy w Tarnowie Sądownictwo powszechne

264 33\596 00032276100000 Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej Sądownictwo powszechne

265 33\597 00032428600000 Sąd Rejonowy w Dębicy Sądownictwo powszechne

31 lipca 2013 Strona 22 z 56

Page 23: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

266 33\598 00032287300000 Sąd Rejonowy w Tarnowie Sądownictwo powszechne

267 29\30 35044152300000 Prokuratura Apelacyjna w Krakowie Prokuratury

268 29\31 00000034200000 Prokuratura Okręgowa w Krakowie Prokuratury

269 29\32 Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza Prokuratury

270 29\33 Prokuratura Rejonowa Kraków-Nowa Huta Prokuratury

271 29\34 Prokuratura Rejonowa Kraków-Podgórze Prokuratury

272 29\36 Prokuratura Rejonowa w Myślenicach Prokuratury

273 29\803 Prokuratura Rejonowa w Wieliczce Prokuratury

274 29\816 00000000000342 Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście-Wschód Prokuratury

275 29\817 Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście-Zachód Prokuratury

276 29\844 Prokuratura Rejonowa Kraków-Prądnik Biały w Krakowie Prokuratury

277 30\383 Prokuratura Rejonowa w Bochni Prokuratury

278 30\384 Prokuratura Rejonowa w Brzesku Prokuratury

279 31\388 00056958500000 Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu Prokuratury

31 lipca 2013 Strona 23 z 56

Page 24: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

280 31\389 00056958500000 Prokuratura Rejonowa w Gorlicach Prokuratury

281 31\390 00056958500000 Prokuratura Rejonowa w Limanowej Prokuratury

282 31\391 00056958500000 Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu Prokuratury

283 31\815 00056958500000 Prokuratura Rejonowa w Muszynie Prokuratury

284 32\563 Prokuratura Rejonowa w Zakopanem Prokuratury

285 32\565 00000056958502 Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu Prokuratury

286 33\590 00056974000000 Prokuratura Okręgowa w Tarnowie Prokuratury

287 33\591 Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Tarnowskiej Prokuratury

288 33\592 Prokuratura Rejonowa w Dębicy Prokuratury

289 33\593 Prokuratura Rejonowa w Tarnowie Prokuratury

290 29\23 35076016800000 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie Samorządowe kolegia odwoławcze

291 31\386 00000490510595 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu Samorządowe kolegia odwoławcze

292 33\594 85032930200000 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie Samorządowe kolegia odwoławcze

293 29\120 35114184600000 Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie Okręgowe inspektoraty służby więziennej

31 lipca 2013 Strona 24 z 56

Page 25: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

294 29\121 35114186900000 Areszt Śledczy w Krakowie Okręgowe inspektoraty służby więziennej

295 29\685 00032086800000 Areszt Śledczy Kraków-Podgórze Okręgowe inspektoraty służby więziennej

296 29\699 00031997700000 Zakład Karny Kraków-Nowa Huta Okręgowe inspektoraty służby więziennej

297 31\754 00031999000000 Zakład Karny w Nowym Sączu Okręgowe inspektoraty służby więziennej

298 33\784 Zakład Karny w Dębicy Okręgowe inspektoraty służby więziennej

299 33\787 Zakład Karny Tarnów-Mościce Okręgowe inspektoraty służby więziennej

300 33\788 Zakład Karny w Tarnowie Okręgowe inspektoraty służby więziennej

301 33\819 Zakład Poprawczy w Tarnowie Okręgowe inspektoraty służby więziennej

Instytucje kontrolne Lp. Identyfikator Regon Nazwa jednostki Archiwalna klasyfikacja działalności 302 29\25 35014355300000 Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

303 29\26 00087039100000 Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie

Urzędy stanu cywilnego Lp. Identyfikator Regon Nazwa jednostki Archiwalna klasyfikacja działalności 304 29\297 Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie

31 lipca 2013 Strona 25 z 56

Page 26: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

305 29\298 00000000537674 Urząd Stanu Cywilnego w Drwini

306 29\299 Urząd Stanu Cywilnego w Alwerni

307 29\300 Urząd Stanu Cywilnego w Czernichowie

308 29\301 Urząd Stanu Cywilnego w Wawrzeńczycach

309 29\302 Urząd Stanu Cywilnego w Iwanowicach

310 29\303 Urząd Stanu Cywilnego w Jerzmanowicach

311 29\304 Urząd Stanu Cywilnego w Luborzycy

312 29\305 Urząd Stanu Cywilnego w Krzeszowicach

313 29\306 Urząd Stanu Cywilnego w Liszkach

314 29\307 00000000545567 Urząd Stanu Cywilnego w Michałowicach

315 29\308 Urząd Stanu Cywilnego w Mogilanach

316 29\309 Urząd Stanu Cywilnego w Skale

317 29\310 Urząd Stanu Cywilnego w Skawinie

318 29\311 Urząd Stanu Cywilnego w Słomnikach

31 lipca 2013 Strona 26 z 56

Page 27: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

319 29\312 Urząd Stanu Cywilnego w Sułoszowej

320 29\313 Urząd Stanu Cywilnego w Świątnikach Górnych

321 29\314 Urząd Stanu Cywilnego w Wielkiej Wsi

322 29\315 Urząd Stanu Cywilnego w Zabierzowie

323 29\316 Urząd Stanu Cywilnego w Zielonkach

324 29\317 Urząd Stanu Cywilnego w Gołczy

325 29\318 Urząd Stanu Cywilnego w Dobczycach

326 29\319 Urząd Stanu Cywilnego w Myślenicach

327 29\320 Urząd Stanu Cywilnego w Pcimiu

328 29\321 Urząd Stanu Cywilnego w Raciechowicach

329 29\322 Urząd Stanu Cywilnego w Sieprawiu

330 29\323 Urząd Stanu Cywilnego w Sułkowicach

331 29\324 Urząd Stanu Cywilnego w Tokarni

332 29\325 Urząd Stanu Cywilnego w Wiśniowej

31 lipca 2013 Strona 27 z 56

Page 28: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

333 29\326 Urząd Stanu Cywilnego w Trzyciążu

334 29\327 Urząd Stanu Cywilnego w Koniuszy

335 29\328 Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Brzesku

336 29\329 Urząd Stanu Cywilnego w Proszowicach

337 29\330 Urząd Stanu Cywilnego w Radziemicach

338 29\331 Urząd Stanu Cywilnego w Biskupicach z siedzibą w Tomaszkowicach

339 29\332 Urząd Stanu Cywilnego w Gdowie

340 29\333 Urząd Stanu Cywilnego w Kłaju

341 29\334 00000000525458 Urząd Stanu Cywilnego w Niepołomicach

342 29\335 Urząd Stanu Cywilnego w Wieliczce

343 30\345 00052389600000 Urząd Stanu Cywilnego w Bochni

344 30\347 00052390400000 Urząd Stanu Cywilnego w Brzesku

345 30\349 00054887300000 Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Wiśniczu

346 30\351 00053218000000 Urząd Stanu Cywilnego w Borzęcinie

31 lipca 2013 Strona 28 z 56

Page 29: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

347 30\353 00053768000000 Urząd Stanu Cywilnego w Czchowie

348 30\355 00054035700000 Urząd Stanu Cywilnego w Dębnie

349 30\357 00054316600000 Urząd Stanu Cywilnego w Gnojniku

350 30\359 00100251500000 Urząd Stanu Cywilnego w Iwkowej

351 30\361 00100249000000 Urząd Stanu Cywilnego w Lipnicy Murowanej

352 30\363 00054552100000 Urząd Stanu Cywilnego w Łapanowie

353 30\365 00054996700000 Urząd Stanu Cywilnego w Rzezawie

354 30\367 00054888000000 Urząd Stanu Cywilnego w Szczurowej

355 30\368 85034012000000 Urząd Stanu Cywilnego w Trzcianie

356 30\370 00055074600000 Urząd Stanu Cywilnego w Żegocinie

357 31\455 Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Sączu

358 31\456 00052558140000 Urząd Stanu Cywilnego w Gorlicach

359 31\457 Urząd Stanu Cywilnego w Bobowej

360 31\458 Urząd Stanu Cywilnego w Łużnej

31 lipca 2013 Strona 29 z 56

Page 30: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

361 31\459 Urząd Stanu Cywilnego w Ropie

362 31\460 Urząd Stanu Cywilnego w Sękowej

363 31\461 Urząd Stanu Cywilnego w Uściu Gorlickim

364 31\462 Urząd Stanu Cywlinego w Limanowej (przy Urzędzie Miasta)

365 31\463 Urząd Stanu Cywilnego w Jodłowniku

366 31\464 Urząd Stanu Cywilnego w Kamienicy

367 31\465 Urząd Stanu Cywilnego w Laskowej

368 31\466 Urząd Stanu Cywilnego w Limanowej (przy Urzędzie Gminy)

369 31\467 Urząd Stanu Cywilnego w Łukowicy

370 31\468 Urząd Stanu Cywilnego w Słopnicach

371 31\469 Urząd Stanu Cywilnego w Tymbarku

372 31\470 Urząd Stanu Cywilnego w Grybowie

373 31\471 Urząd Stanu Cywilnego w Chełmcu

374 31\472 Urząd Stanu Cywilnego w Gródku n/Dunajcem

31 lipca 2013 Strona 30 z 56

Page 31: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

375 31\473 Urząd Stanu Cywilnego w Kamionce Wielkiej

376 31\474 Urząd Stanu Cywilnego w Korzennej

377 31\475 00052550100000 Urząd Stanu Cywilnego w Krynicy-Zdroju

378 31\476 Urząd Stanu Cywilnego w Łabowej

379 31\477 Urząd Stanu Cywilnego w Łącku

380 31\478 Urząd Stanu Cywilnego w Łososinie Dolnej

381 31\479 Urząd Stanu Cywilnego w Muszynie

382 31\480 Urząd Stanu Cywilnego w Nawojowej

383 31\481 Urząd Stanu Cywilnego w Piwnicznej-Zdroju

384 31\482 Urząd Stanu Cywilnego w Podegrodziu

385 31\483 Urząd Stanu Cywilnego w Starym Sączu

386 31\826 Urząd Stanu Cywilnego w Moszczenicy

387 32\523 Urząd Stanu Cywilnego w Białym Dunajcu

388 32\524 Urząd Stanu Cywilnego w Bukowinie Tatrzańskiej

31 lipca 2013 Strona 31 z 56

Page 32: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

389 32\525 Urząd Stanu Cywilnego w Czarnym Dunajcu

390 32\526 Urząd Stanu Cywilnego Czorsztyn

391 32\527 Urząd Stanu Cywilnego w Dobrej

392 32\528 Urząd Stanu Cywilnego w Jabłonce

393 32\529 Urząd Stanu Cywilnego w Jordanowie

394 32\530 Urząd Stanu Cywilnego w Kościelisku

395 32\531 Urząd Stanu Cywilnego w Krościenku n/Dunajcem

396 32\532 Urząd Stanu Cywilnego w Lipnicy Wielkiej

397 32\533 Urząd Stanu Cywilnego w Lubniu

398 32\534 Urząd Stanu Cywilnego w Łapszach Niżnych

399 32\535 Urząd Stanu Cywilnego w Mszanie Dolnej

400 32\536 Urząd Stanu Cywilnego w Niedźwiedziu

401 32\537 Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Targu

402 32\538 Urząd Stanu Cywilnego w Ochotnicy Dolnej

31 lipca 2013 Strona 32 z 56

Page 33: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

403 32\539 Urząd Stanu Cywilnego w Poroninie

404 32\540 Urząd Stanu Cywilnego w Rabie Wyżnej

405 32\541 Urząd Stanu Cywilnego w Rabce-Zdroju

406 32\542 Urząd Stanu Cywilnego w Spytkowicach

407 32\543 Urząd Stanu Cywilnego w Szaflarach

408 32\544 Urząd Stanu Cywilnego w Szczawnicy

409 32\545 Urząd Stanu Cywilnego w Zakopanem

410 32\798 Urząd Stanu Cywilnego w Jordanowie

411 32\830 Urząd Stanu Cywilnego Bystra-Sidzina w Bystrej

412 33\640 Urząd Stanu Cywilnego w Bolesławiu

413 33\641 Urząd Stanu Cywilnego w Brzostku

414 33\642 Urząd Stanu Cywilnego w Ciężkowicach

415 33\643 Urząd Stanu Cywilnego w Czarnej

416 33\644 Urząd Stanu Cywilnego w Dąbrowie Tarnowskiej

31 lipca 2013 Strona 33 z 56

Page 34: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

417 33\645 Urząd Stanu Cywilnego w Dębicy

418 33\646 Urząd Stanu Cywilnego w Gręboszowie

419 33\647 Urząd Stanu Cywilnego w Gromniku

420 33\648 Urząd Stanu Cywilnego w Jodłowej

421 33\649 Urząd Stanu Cywilnego w Lisiej Górze

422 33\650 Urząd Stanu Cywilnego w Mędrzechowie

423 33\651 Urząd Stanu Cywilnego w Oleśnie

424 33\652 Urząd Stanu Cywilnego w Pilźnie

425 33\653 Urząd Stanu Cywilnego w Pleśnej

426 33\654 Urząd Stanu Cywilnego w Radgoszczy

427 33\655 Urząd Stanu Cywilnego w Radłowie

428 33\656 Urząd Stanu Cywilnego w Radomyślu Wielkim

429 33\657 Urząd Stanu Cywilnego w Ryglicach

430 33\658 Urząd Stanu Cywilnego w Rzepienniku Strzyżewskim

31 lipca 2013 Strona 34 z 56

Page 35: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

431 33\659 Urząd Stanu Cywilnego w Skrzyszowie

432 33\660 Urząd Stanu Cywilnego w Szczucinie

433 33\661 Urząd Stanu Cywilnego w Szerzynach

434 33\662 Urząd Stanu Cywilnego w Tarnowie

435 33\663 Urząd Stanu Cywilnego w Tuchowie

436 33\664 Urząd Stanu Cywilnego w Wadowicach Górnych

437 33\665 Urząd Stanu Cywilnego w Wierzchosławicach

438 33\666 Urząd Stanu Cywilnego w Wietrzychowicach

439 33\667 Urząd Stanu Cywilnego w Wojniczu

440 33\668 Urząd Stanu Cywilnego w Zakliczynie

441 33\669 Urząd Stanu Cywilnego w Żabnie

442 33\670 Urząd Stanu Cywilnego w Żyrakowie

Instytucje finansowe i ubezpieczeniowe Lp. Identyfikator Regon Nazwa jednostki Archiwalna klasyfikacja działalności

31 lipca 2013 Strona 35 z 56

Page 36: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

443 29\47 Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Krakowie Centrale banków i ich oddziały stanowiące własność państwa lub samorządu terytorialnego

444 29\45 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie Centrale i oddziały instytucji ubezpieczeń społecznych i majątkowych

445 29\46 01251326200170 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie Centrale i oddziały instytucji ubezpieczeń społecznych i majątkowych

446 31\397 00001775600331 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu Centrale i oddziały instytucji ubezpieczeń społecznych i majątkowych

447 33\824 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tarnowie Centrale i oddziały instytucji ubezpieczeń społecznych i majątkowych

448 29\338 35063689900000 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Fundusze, w których reprezentowany jest Krakowie wyłącznie Skarb Państwa lub finanse samorządów terytorialnych

Jednostki nauki i oświaty Lp. Identyfikator Regon Nazwa jednostki Archiwalna klasyfikacja działalności 449 29\712 35162139700000 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

450 29\846 Narodowe Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie

451 29\847 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie

452 29\343 35652667000000 Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności Polska Akademia Nauk, jej oddziały i instytuty i w Krakowie pomocnicze placówki naukowe

453 29\53 Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Polska Akademia Nauk, jej oddziały i instytuty i pomocnicze placówki naukowe

31 lipca 2013 Strona 36 z 56

Page 37: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

454 29\54 00032583100000 Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk im. Władysława Szafera w Polska Akademia Nauk, jej oddziały i instytuty i Krakowie pomocnicze placówki naukowe

455 29\55 35753472000000 Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie Polska Akademia Nauk, jej oddziały i instytuty i pomocnicze placówki naukowe

456 29\56 00032594300000 Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie Polska Akademia Nauk, jej oddziały i instytuty i pomocnicze placówki naukowe

457 29\57 00032635100000 Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk w Polska Akademia Nauk, jej oddziały i instytuty i Krakowie pomocnicze placówki naukowe

458 29\58 00032636800000 Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie Polska Akademia Nauk, jej oddziały i instytuty i pomocnicze placówki naukowe

459 29\59 00032637400000 Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polska Akademia Nauk, jej oddziały i instytuty i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie pomocnicze placówki naukowe

460 29\60 00032639700000 Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk Polska Akademia Nauk, jej oddziały i instytuty i pomocnicze placówki naukowe

461 29\61 00032622700000 Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w KrakowiePolska Akademia Nauk, jej oddziały i instytuty i pomocnicze placówki naukowe

462 29\62 00123865000000 Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Polska Akademia Nauk, jej oddziały i instytuty i Nauk w Krakowie pomocnicze placówki naukowe

463 29\65 00032629100000 Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie Polska Akademia Nauk, jej oddziały i instytuty i pomocnicze placówki naukowe

464 29\81 00032698300000 Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii NaukPolska Akademia Nauk, jej oddziały i instytuty i pomocnicze placówki naukowe

465 29\66 00000127000000 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Państwowe szkoły wyższe

31 lipca 2013 Strona 37 z 56

Page 38: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

466 29\70 00000157700000 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Państwowe szkoły wyższe

467 29\72 00000156000000 Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki w Krakowie Państwowe szkoły wyższe

468 29\73 00000151900000 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Państwowe szkoły wyższe

469 29\74 00000181500000 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Państwowe szkoły wyższe

470 29\75 00000137600000 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Państwowe szkoły wyższe

471 29\76 00027571900000 Akademia Muzyczna w Krakowie Państwowe szkoły wyższe

472 29\77 00027578300000 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Państwowe szkoły wyższe

473 29\78 00027584300000 Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie Państwowe szkoły wyższe

474 29\79 00032784700000 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Państwowe szkoły wyższe

475 31\756 49186124000000 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowy Sączu Państwowe szkoły wyższe

476 32\778 00000492722404 Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Państwowe szkoły wyższe

477 33\587 85163430300000 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Państwowe szkoły wyższe

478 29\80 00032562400000 Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie Jednostki badawczo-rozwojowe

479 29\82 Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Karpacki im. Prof. Mariana Jednostki badawczo-rozwojowe Książkiewicza

31 lipca 2013 Strona 38 z 56

Page 39: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

480 29\827 Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi Oddział w Krakowie Jednostki badawczo-rozwojowe

481 29\83 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Krakowie Jednostki badawczo-rozwojowe

482 29\85 00002313600000 Instytut Nafty i Gazu w Krakowie Jednostki badawczo-rozwojowe

483 29\86 00003133100000 Instytut Odlewnictwa w Krakowie Jednostki badawczo-rozwojowe

484 29\88 00003260300000 Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie Jednostki badawczo-rozwojowe

485 29\89 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie Oddział Szkła i Jednostki badawczo-rozwojowe Materiałów Budowlanych w Krakowie

486 29\91 00007972800000 Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie Jednostki badawczo-rozwojowe

487 29\92 Zakład Doświadczalny Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Grodkowicach Jednostki badawczo-rozwojowe

488 29\93 Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie Jednostki badawczo-rozwojowe

489 29\94 Instytut Rozwoju Miast w Krakowie Jednostki badawczo-rozwojowe

490 29\95 00002959300000 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA Jednostki badawczo-rozwojowe w Krakowie

491 31\400 49268921000000 Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa Jednostki badawczo-rozwojowe Brzezna Sp. z o.o.

492 29\138 00027554700000 Polskie Wydawnictwo Muzyczne S.A. w Krakowie Wydawnictwa o zasięgu ogólnokrajowym i regionalnym

31 lipca 2013 Strona 39 z 56

Page 40: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

493 29\218 00027815500000 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Biblioteki naukowe i biblioteki publiczne szczebla wojewódzkiego

494 29\219 00019772900000 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Biblioteki naukowe i biblioteki publiczne szczebla wojewódzkiego

495 31\447 49198582800000 Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu Biblioteki naukowe i biblioteki publiczne szczebla wojewódzkiego

496 31\448 00071495200000 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu Biblioteki naukowe i biblioteki publiczne szczebla wojewódzkiego

497 31\745 00028442800000 Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej Biblioteki naukowe i biblioteki publiczne szczebla wojewódzkiego

498 33\567 85000231100000 Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie Biblioteki naukowe i biblioteki publiczne szczebla wojewódzkiego

499 33\579 85001716900000 Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego w Tarnowie Biblioteki naukowe i biblioteki publiczne szczebla wojewódzkiego

500 29\137 00391925800000 Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach Centralne ośrodki doskonalenia kadr

501 29\337 35714205400000 Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie Centralne ośrodki doskonalenia kadr

502 32\771 Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie Ośrodek Przygotowań Olimpijskich Centralne ośrodki doskonalenia kadr w Zakopanem

503 29\221 00019191600000 Centrum Edukacyjne w Krakowie Pałce młodzieży

504 31\849 Pałac Młodzieży w Nowym Sączu Pałce młodzieży

31 lipca 2013 Strona 40 z 56

Page 41: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

505 33\586 00019998700000 Pałac Młodzieży w Tarnowie Pałce młodzieży

506 29\213 00070032900000 I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego w Krakowie Wybrane szkoły średnie i placówki oświatowo wychowacze

507 29\214 00070033500000 II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie Wybrane szkoły średnie i placówki oświatowo wychowacze

508 29\216 00018240300000 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki w Krakowie Wybrane szkoły średnie i placówki oświatowo wychowacze

509 29\217 00009618700000 Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Wybrane szkoły średnie i placówki oświatowo Stefczyka w Czernichowie wychowacze

510 29\28 00103682700000 Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Wybrane szkoły średnie i placówki oświatowo Krakowie wychowacze

511 29\702 00018402300000 Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich im. Leona Klemensiewicza w Wybrane szkoły średnie i placówki oświatowo Krakowie wychowacze

512 29\705 00391862600000 Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne im. Kazimierza Wybrane szkoły średnie i placówki oświatowo Kordylewskiego w Niepołomicach wychowacze

513 29\835 Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie Wybrane szkoły średnie i placówki oświatowo wychowacze

514 29\838 Państowowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Wybrane szkoły średnie i placówki oświatowo Chopina w Krakowie wychowacze

515 29\839 Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. W. Żeleńskiego w Krakowie Wybrane szkoły średnie i placówki oświatowo wychowacze

516 29\840 V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie Wybrane szkoły średnie i placówki oświatowo wychowacze

31 lipca 2013 Strona 41 z 56

Page 42: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

517 29\843 Szkoła Podstawowa Nr 80 im. Wojciecha Bogusławskiego w Krakowie Wybrane szkoły średnie i placówki oświatowo wychowacze

518 29\856 Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie Wybrane szkoły średnie i placówki oświatowo wychowacze

519 30\375 00092459500000 I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni Wybrane szkoły średnie i placówki oświatowo wychowacze

520 30\376 00027649800000 Liceum Plastyczne im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu Wybrane szkoły średnie i placówki oświatowo wychowacze

521 31\399 00027756900000 Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Chopina w Nowym Sączu Wybrane szkoły średnie i placówki oświatowo wychowacze

522 31\444 00000000705120 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu Wybrane szkoły średnie i placówki oświatowo wychowacze

523 31\445 00009755400000 Zespół Szkół Rolniczych Centrum Szkolenia Praktycznego im. Wincentego Wybrane szkoły średnie i placówki oświatowo Witosa w Nawojowej wychowacze

524 31\747 00107709700000 I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kromera w Gorlicach Wybrane szkoły średnie i placówki oświatowo wychowacze

525 31\750 49281154000000 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej Wybrane szkoły średnie i placówki oświatowo wychowacze

526 32\546 00070284800000 Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Wybrane szkoły średnie i placówki oświatowo Goszczyńskiego w Nowym Targu wychowacze

527 32\547 49001155000000 Zespół Szkół w Rabce - Zdroju Wybrane szkoły średnie i placówki oświatowo wychowacze

528 32\548 00019251900000 Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Wybrane szkoły średnie i placówki oświatowo Zakopanem wychowacze

31 lipca 2013 Strona 42 z 56

Page 43: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

529 32\549 00027858600000 Zespół Szkół Plastycznych w Zakopanem Wybrane szkoły średnie i placówki oświatowo wychowacze

530 32\766 I Liceum Ogólnokształcące im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju. Wybrane szkoły średnie i placówki oświatowo wychowacze

531 32\767 Zespół Szkół Budowlanych w Zakopanem Wybrane szkoły średnie i placówki oświatowo wychowacze

532 32\779 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Wybrane szkoły średnie i placówki oświatowo Balzera w Zakopanem wychowacze

533 33\569 00077277700000 Tarnowskie Centrum Edukacji im. Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego Wybrane szkoły średnie i placówki oświatowo w Tarnowie wychowacze

534 33\574 00073821400000 I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie Wybrane szkoły średnie i placówki oświatowo wychowacze

535 33\682 85051830000000 Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie Wybrane szkoły średnie i placówki oświatowo wychowacze

536 33\854 Zespół Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego w Tarnowie Wybrane szkoły średnie i placówki oświatowo wychowacze

Jednostki kultury i sztuki, ochrony Lp. Identyfikator Regon Nazwa jednostki Archiwalna klasyfikacja działalności 537 29\111 Telewizja Polska S.A. Oddział Terenowy w Krakowie Jednostki publicznej radiofonii i telewizji

538 29\112 35063514400000 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków" S.A. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji

539 29\104 35001525200000 Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie Instytucje widowiskowe i muzyczne o szczególnym znaczeniu ogólnokrajowym lub regionalnym

31 lipca 2013 Strona 43 z 56

Page 44: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

540 29\110 00027876400000 Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie Instytucje widowiskowe i muzyczne o szczególnym znaczeniu ogólnokrajowym lub regionalnym

541 29\220 00100253800000 Nowohuckie Centrum Kultury w Krakowie Instytucje widowiskowe i muzyczne o szczególnym znaczeniu ogólnokrajowym lub regionalnym

542 29\223 00027826700000 Małopolski Instytut Kultury w Krakowie Instytucje widowiskowe i muzyczne o szczególnym znaczeniu ogólnokrajowym lub regionalnym

543 29\232 00027881800000 Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Instytucje widowiskowe i muzyczne o szczególnym znaczeniu ogólnokrajowym lub regionalnym

544 29\233 00027880100000 Opera Krakowska w Krakowie Instytucje widowiskowe i muzyczne o szczególnym znaczeniu ogólnokrajowym lub regionalnym

545 29\234 00027877000000 Teatr BAGATELA im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie Instytucje widowiskowe i muzyczne o szczególnym znaczeniu ogólnokrajowym lub regionalnym

546 29\235 00027878700000 Teatr Ludowy w Krakowie Instytucje widowiskowe i muzyczne o szczególnym znaczeniu ogólnokrajowym lub regionalnym

547 29\236 00027879300000 Teatr Lalki, Maski i Aktora "GROTESKA" w Krakowie Instytucje widowiskowe i muzyczne o szczególnym znaczeniu ogólnokrajowym lub regionalnym

548 29\238 35130935200000 Krakowski Teatr Scena STU w Krakowie Instytucje widowiskowe i muzyczne o szczególnym znaczeniu ogólnokrajowym lub regionalnym

31 lipca 2013 Strona 44 z 56

Page 45: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

549 29\239 35707768700000 Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie Instytucje widowiskowe i muzyczne o szczególnym znaczeniu ogólnokrajowym lub regionalnym

550 29\240 00103773200000 Capella Cracoviensis w Krakowie Instytucje widowiskowe i muzyczne o szczególnym znaczeniu ogólnokrajowym lub regionalnym

551 29\241 35073601700000 Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa „Sinfonietta Cracovia” Instytucje widowiskowe i muzyczne o szczególnym znaczeniu ogólnokrajowym lub regionalnym

552 29\687 00027800800000 Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" w Krakowie Instytucje widowiskowe i muzyczne o szczególnym znaczeniu ogólnokrajowym lub regionalnym

553 29\708 35690122700000 Teatr KTO Instytucje widowiskowe i muzyczne o szczególnym znaczeniu ogólnokrajowym lub regionalnym

554 29\709 35121004000000 Krakowskie Biuro Festiwalowe w Krakowie Instytucje widowiskowe i muzyczne o szczególnym znaczeniu ogólnokrajowym lub regionalnym

555 29\711 00027952200000 APOLLO FILM Sp. z o.o. Instytucje widowiskowe i muzyczne o szczególnym znaczeniu ogólnokrajowym lub regionalnym

556 29\802 Instytut Książki w Krakowie Instytucje widowiskowe i muzyczne o szczególnym znaczeniu ogólnokrajowym lub regionalnym

557 29\837 Staromiejskie Centrum Młodzieży Kultury w Krakowie Instytucje widowiskowe i muzyczne o szczególnym znaczeniu ogólnokrajowym lub regionalnym

31 lipca 2013 Strona 45 z 56

Page 46: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

558 29\841 00099227280000 Dom Kultury "Podgórze" w Krakowie Instytucje widowiskowe i muzyczne o szczególnym znaczeniu ogólnokrajowym lub regionalnym

559 31\449 00028149900000 Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Instytucje widowiskowe i muzyczne o szczególnym znaczeniu ogólnokrajowym lub regionalnym

560 31\751 00000492008351 Muzeum "Dwory Karwacjanów i Gładyszów" w Gorlicach Instytucje widowiskowe i muzyczne o szczególnym znaczeniu ogólnokrajowym lub regionalnym

561 32\559 00027948500000 Teatr Lalek "Rabcio" w Rabce-Zdroju Instytucje widowiskowe i muzyczne o szczególnym znaczeniu ogólnokrajowym lub regionalnym

562 32\780 Teatr Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem Instytucje widowiskowe i muzyczne o szczególnym znaczeniu ogólnokrajowym lub regionalnym

563 32\848 Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu Instytucje widowiskowe i muzyczne o szczególnym znaczeniu ogólnokrajowym lub regionalnym

564 33\603 00027951600000 Tarnowski Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie Instytucje widowiskowe i muzyczne o szczególnym znaczeniu ogólnokrajowym lub regionalnym

565 33\605 00084489600000 Tarnowskie Centrum Kultury w Tarnowie Instytucje widowiskowe i muzyczne o szczególnym znaczeniu ogólnokrajowym lub regionalnym

566 29\105 00027600900000 Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki Muzea narodowe oraz inne muzea

31 lipca 2013 Strona 46 z 56

Page 47: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

567 29\106 00027596100000 Muzeum Narodowe w Krakowie Muzea narodowe oraz inne muzea

568 29\107 00027608000000 Muzeum Żup Krakowskich WIELICZKA Muzea narodowe oraz inne muzea

569 29\224 00027749200000 Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie Muzea narodowe oraz inne muzea

570 29\225 35708062000000 Muzeum Archeologiczne w Krakowie Muzea narodowe oraz inne muzea

571 29\226 00027778200000 Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w Krakowie Muzea narodowe oraz inne muzea

572 29\227 00125846200000 Muzeum Historii Fotografii w Krakowie Muzea narodowe oraz inne muzea

573 29\228 00012668100000 Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Muzea narodowe oraz inne muzea

574 29\229 35153561100000 Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie Muzea narodowe oraz inne muzea

575 29\230 00087070600000 Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Muzea narodowe oraz inne muzea Krakowie

576 29\694 35719889900000 Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie Muzea narodowe oraz inne muzea

577 29\706 35636596400000 Muzeum Niepołomickie Zamek Królewski w Niepołomicach Muzea narodowe oraz inne muzea

578 29\842 Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie Muzea narodowe oraz inne muzea

579 30\385 00109474700000 Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni Muzea narodowe oraz inne muzea

580 31\450 00028212200000 Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu Muzea narodowe oraz inne muzea

31 lipca 2013 Strona 47 z 56

Page 48: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

581 31\746 00127554900000 Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej w Limanowej Muzea narodowe oraz inne muzea

582 32\556 00027838500000 Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Muzea narodowe oraz inne muzea

583 32\557 00065574100000 Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju Muzea narodowe oraz inne muzea

584 32\558 49204720400000 Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej Muzea narodowe oraz inne muzea

585 33\570 85246372000000 Centrum Paderewskiego Tarnów-Kąśna Dolna Muzea narodowe oraz inne muzea

586 33\583 85001230900000 Muzeum Okręgowe w Tarnowie Instytucja Kultury Województwa Muzea narodowe oraz inne muzea Małopolskiego

587 29\102 Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Krakowie Ośrodki dokumentacji zabytków

588 29\113 00012445200000 Ojcowski Park Narodowy w Ojcowie Dyrekcje parków narodowych

589 29\136 00126539600000 Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w Krakowie Dyrekcje parków narodowych

590 32\552 00012446900000 Pieniński Park Narodowy w Krościenku n/Dunajcem Dyrekcje parków narodowych

591 32\553 00086991000000 Gorczański Park Narodowy w Porębie Wielkiej Dyrekcje parków narodowych

592 32\554 00012449800000 Tatrzański Park Narodowy w Zakopanem Dyrekcje parków narodowych

Przedsiębiorstwa państwowe i komunalne, Lp. Identyfikator Regon Nazwa jednostki Archiwalna klasyfikacja działalności

31 lipca 2013 Strona 48 z 56

Page 49: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

593 32\851 SEWIK Tatrzańska Komunakna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w Zakopanem Przedsiębiorstwa państwowe i komunalne, spółki prawa handlowego o zasięgu krajowym

594 29\124 00004168300000 Kopalnia Soli WIELICZKA S.A. w Wieliczce Przedsiębiorstwa przemysłowe, spółki prawa handlowego o profilu przemyslowym - o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej lub regionu

595 29\128 35100061400000 Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA- Przedsiębiorstwa przemysłowe, spółki prawa KRAKÓW S.A. w Krakowie handlowego o profilu przemyslowym - o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej lub regionu

596 29\152 00006176300000 Krakowskie Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych PIECBUD Przedsiębiorstwa przemysłowe, spółki prawa w upałości likwidacyjnej w Krakowie handlowego o profilu przemyslowym - o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej lub regionu

597 29\160 00028807600000 Krakowskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego Sp. z o. o. w Krakowie Przedsiębiorstwa przemysłowe, spółki prawa handlowego o profilu przemyslowym - o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej lub regionu

598 29\266 Zakłady Metalurgiczne SKAWINA S.A. w likwidacji w Skawinie Przedsiębiorstwa przemysłowe, spółki prawa handlowego o profilu przemyslowym - o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej lub regionu

599 29\718 35119776900000 Kopalnia Soli WIELICZKA - Trasa Turystyczna Sp. z o. o. Przedsiębiorstwa przemysłowe, spółki prawa handlowego o profilu przemyslowym - o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej lub regionu

31 lipca 2013 Strona 49 z 56

Page 50: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

600 30\377 00086784500000 Przedsiębiorstwo Państwowe Kopalnia Soli "Bochnia" w Bochni Przedsiębiorstwa przemysłowe, spółki prawa handlowego o profilu przemyslowym - o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej lub regionu

601 31\401 49071187900000 TAURON EKOSERWIS Spółka z o.o. w Rożnowie Przedsiębiorstwa przemysłowe, spółki prawa handlowego o profilu przemyslowym - o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej lub regionu

602 32\782 00000490785702 Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. w Niedzicy Przedsiębiorstwa przemysłowe, spółki prawa handlowego o profilu przemyslowym - o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej lub regionu

603 33\825 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział Tarnów Przedsiębiorstwa przemysłowe, spółki prawa handlowego o profilu przemyslowym - o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej lub regionu

604 29\719 Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o. o. Przedsiębiorstwa, spółki prawa handlowego typu specjalistycznego

605 31\403 49190027500000 "Uzdrowisko Krynica-Żegiestów" S. A. w Krynicy Zdroju Przedsiębiorstwa, spółki prawa handlowego typu specjalistycznego

606 31\404 00029914000000 "Uzdrowisko Wysowa" S. A. w Wysowej-Zdroju Przedsiębiorstwa, spółki prawa handlowego typu specjalistycznego

607 32\560 49197107400000 Uzdrowisko-Rabka S.A. w Rabce-Zdroju Przedsiębiorstwa, spółki prawa handlowego typu specjalistycznego

608 32\772 49203183500000 "Polskie Koleje Linowe" Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwa, spółki prawa handlowego typu specjalistycznego

31 lipca 2013 Strona 50 z 56

Page 51: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

609 29\253 35076836500000 Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie Komunalne zakłady budżetowe

610 29\254 35056154600000 Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie Komunalne zakłady budżetowe

611 29\700 35157927000000 Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Komunalne zakłady budżetowe

612 29\701 35711616300000 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Komunalne zakłady budżetowe

613 31\452 49058073300000 Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu Komunalne zakłady budżetowe

614 32\566 49050960000000 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Komunalne zakłady budżetowe

615 33\580 85003357600000 Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie Komunalne zakłady budżetowe

616 33\785 Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie Komunalne zakłady budżetowe

617 29\284 85039333000000 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie Komunalne spółki handlowe

618 29\684 35114314700000 Agencja Rozwoju Miasta S. A. w Krakowie Komunalne spółki handlowe

619 29\690 35111808900000 Krakowski Holding Komunalny S. A. w Krakowie Komunalne spółki handlowe

620 29\691 35065346100000 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. A. w Krakowie Komunalne spółki handlowe

621 29\692 35064139200000 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie Komunalne spółki handlowe

622 29\693 35072071400000 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Krakowie Komunalne spółki handlowe

31 lipca 2013 Strona 51 z 56

Page 52: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

623 31\454 00000490551170 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Nowym Sączu Komunalne spółki handlowe

624 31\755 49050871800000 Kopalnia Surowców Skalnych KLĘCZANY Sp. z o.o. w Klęczanach Komunalne spółki handlowe

625 33\786 Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowie Komunalne spółki handlowe

Ochrona zdrowia Lp. Identyfikator Regon Nazwa jednostki Archiwalna klasyfikacja działalności 626 29\339 35156709000000 Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kasy chorych Krakowie

627 29\133 00028868500000 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital Uniwersytecki w Wybrane samodzielne jednostki ochrony Krakowie zdrowia, np. instytuty, szpitale

628 29\243 35720766400000 Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie Wybrane samodzielne jednostki ochrony zdrowia, np. instytuty, szpitale

629 29\244 00029007300000 Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie Wybrane samodzielne jednostki ochrony zdrowia, np. instytuty, szpitale

630 29\245 00127021000000 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Wybrane samodzielne jednostki ochrony zdrowia, np. instytuty, szpitale

631 29\246 35156506100000 Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie Wybrane samodzielne jednostki ochrony zdrowia, np. instytuty, szpitale

632 29\247 00029855400000 Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie SP ZOZ Wybrane samodzielne jednostki ochrony zdrowia, np. instytuty, szpitale

633 29\249 35119473600000 SP ZOZ Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie Wybrane samodzielne jednostki ochrony zdrowia, np. instytuty, szpitale

31 lipca 2013 Strona 52 z 56

Page 53: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

634 29\68 35137588600000 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Wybrane samodzielne jednostki ochrony zdrowia, np. instytuty, szpitale

635 29\696 00029728200000 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie Wybrane samodzielne jednostki ochrony zdrowia, np. instytuty, szpitale

636 29\710 35071231800000 Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Wybrane samodzielne jednostki ochrony zdrowia, np. instytuty, szpitale

637 29\715 35153080300000 Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie Wybrane samodzielne jednostki ochrony zdrowia, np. instytuty, szpitale

638 29\820 Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie Wybrane samodzielne jednostki ochrony zdrowia, np. instytuty, szpitale

639 29\836 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka Klinika Wybrane samodzielne jednostki ochrony Stomatologiczna w Krakowie zdrowia, np. instytuty, szpitale

640 31\451 00030643700000 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Jędrzeja Śniadeckiego Wybrane samodzielne jednostki ochrony w Nowym Sączu zdrowia, np. instytuty, szpitale

641 32\550 00029517100000 Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. Olgierda Wybrane samodzielne jednostki ochrony Sokołowskiego w Zakopanem zdrowia, np. instytuty, szpitale

642 32\551 00028849000020 Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc - Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Wybrane samodzielne jednostki ochrony Rudników w Rabce-Zdroju zdrowia, np. instytuty, szpitale

643 32\770 Śląskie Centrum Rehabilitacjno -Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Wybrane samodzielne jednostki ochrony Rabce-Zdroju Sp. z o.o. zdrowia, np. instytuty, szpitale

644 32\853 Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem Wybrane samodzielne jednostki ochrony zdrowia, np. instytuty, szpitale

645 33\581 85166402000000 Mościckie Centrum Medyczne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Wybrane samodzielne jednostki ochrony Zdrowotnej w Tarnowie zdrowia, np. instytuty, szpitale

31 lipca 2013 Strona 53 z 56

Page 54: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

646 33\599 00031340800000 Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie SP ZOZ Wybrane samodzielne jednostki ochrony zdrowia, np. instytuty, szpitale

647 33\789 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Wybrane samodzielne jednostki ochrony zdrowia, np. instytuty, szpitale

Wojewódzkie samorządowe jednostki Lp. Identyfikator Regon Nazwa jednostki Archiwalna klasyfikacja działalności 648 29\210 00057754400000 Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

649 29\212 00058889000000 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

650 29\832 Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie

651 29\833 00000120592230 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie

652 29\845 Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

653 29\27 35711407500000 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Urzędy pracy

654 29\713 35161250100000 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Polityki społecznej

655 29\209 00009269200000 Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie Biura geodezji i terenów rolnych

656 33\577 00059615100000 Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Tarnowie Sp. z o.o. Biura geodezji i terenów rolnych

Powiatowe samorządowe jednostki Lp. Identyfikator Regon Nazwa jednostki Archiwalna klasyfikacja działalności

31 lipca 2013 Strona 54 z 56

Page 55: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

657 30\734 85166525500000 Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z/s w Nowym Wiśniczu

658 31\857 Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu

659 29\688 35712492600000 Grodzki Urząd Pracy w Krakowie Urzędy pracy

660 29\697 35711718000000 Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego w Krakowie Urzędy pracy

661 30\733 85176962900000 Powiatowy Urząd Pracy w Bochni Urzędy pracy

662 31\752 49202507100000 Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu Urzędy pracy

663 31\812 00000120241736 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego Urzędy pracy

664 32\774 Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Urzędy pracy

665 30\740 85166543300000 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni Polityki społecznej

Gminne samorządowe jednostki Lp. Identyfikator Regon Nazwa jednostki Archiwalna klasyfikacja działalności 666 29\242 Fundacja „Miejski Park i Ogród Zoologiczny” w Krakowie

667 29\695 35724980000000 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie

668 29\804 00000350007399 Straż Miejska Miasta Krakowa w Krakowie

31 lipca 2013 Strona 55 z 56

Page 56: Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek ... · 17 29\2 00647315900000 Kuratorium Oświaty w Krakowie Administracja zespolona ds. oświaty 18 29\4 00029739400000 Wojewódzka

669 29\831 35150508000000 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

670 29\834 Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

671 31\446 00071496900000 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu

672 31\753 00097105700000 Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu

673 33\855 Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Tarnowie

Ogólna liczba jednostek organizacyjnych: 673

31 lipca 2013 Strona 56 z 56