Click here to load reader

Zarządzanie Ryzykiem Nadużyć - ey.com dzanie_Ryzykiem... · PDF filei Nadużyć Gospodarczych) wykazują, że światowa gospodarka może tracić nawet do 5-6% przychodów w wyniku

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Zarządzanie Ryzykiem Nadużyć - ey.com dzanie_Ryzykiem... · PDF filei Nadużyć...

Zarzdzanie Ryzykiem Naduy

Ponad 10 lat! 400 projektw 250 projektw dochodzeniowych 70 z wykorzystaniem informatyki ledczej Ponad 50 z zakresu zapobiegania naduyciom

Realizowalimy projekty dla ponad 50 rnych bran, dla podmiotw sektora prywatnego i publicznego, dla wielkich koncernw energetycznych i farmaceutycznych, instytucji finansowych, ale take dla spek dopiero wdraajcych praktyki adu korporacyjnego. Wiele firm stao si naszymi staymi klientami, nie tylko dlatego, e maj problem z naduyciami, ale take po to, by im skutecznie przeciwdziaa.

1ey.com |

Zarzdzanie Ryzykiem NaduyBadania ACFE (Stowarzyszenia Biegych ds. Przestpstw i Naduy Gospodarczych) wykazuj, e wiatowa gospodarka moe traci nawet do 5-6% przychodw w wyniku naduy i przestpstw gospodarczych. W skrajnych przypadkach zignorowanie wczesnych sygnaw o nieprawidowociach moe zagrozi dalszej dziaalnoci organizacji.

Spory z kontrahentami, nieuczciwo czy dziaania nieetyczne pracownikw s elementami dziaalnoci biznesowej. Kada firma moe si znale zarwno w sytuacji poszkodowanego, jak i posdzonego o nieuczciwo czy spowodowanie strat.

Pomagamy naszym klientom radzi sobie w trudnych sytuacjach. wiadczymy szeroki wachlarz usug w tym m. in.:

2 Audyt ledczy

4 Informatyka ledcza i cyberprzestpczo

6 Analiza danych

9 Doradztwo w sprawach spornych

11 Zapobieganie dziaaniom nieetycznym i nieprawidowociom

12 Compliance

15 Przeciwdziaanie praniu pienidzy

2 | ey.com

Zarzdzanie Ryzykiem Naduy

Audyt ledczyNasze usugi obejmuj:

Przeprowadzanie audytw dochodzeniowych dotyczcych podejrzewanych naduy gospodarczych, nieuczciwoci pracownikw, menederw czy kontrahentw firmy

Weryfikacja nieprawidowoci na rynku finansowym (np. pranie pienidzy, manipulacje instrumentami finansowymi, wykorzystywanie informacji poufnych, konflikt interesw)

Postpowania wyjaniajce naruszenia kodeksw i procedur wewntrznych

Badanie dokumentacji finansowej i dokumentw rdowych pod ktem np. faszowania danych finansowych, manipulacji w ksigach rachunkowych, sprzeniewierzenia majtku lub korupcji

Przeprowadzanie dochodze dotyczcych naduy zwizanych z upadoci i bankructwem

Badanie powiza i dziaalnoci pracownikw oraz kontrahentw

Weryfikowanie podejrzanych wynikw finansowych raportowanych przez oddziay, spki zalene oraz spki typu joint-venture

Badanie naruszenia praw wasnoci intelektualnej i tajemnicy handlowej

Bez pomocy EY byoby po nas Dyrektor ds. finansowych, Gwny ksigowy spki budowlanej

3ey.com |

Identyfikujemy ryzyka, weryfikujemy wtpliwociNasz zesp: Przeprowadzi profesjonalne dochodzenie Zweryfikuje informacje oraz ustali stan faktyczny Zbada dokumentacj finansow Oszacuje ewentualn strat Zaproponuje rozwizania majce na celu uniknicie

tego typu sytuacji w przyszoci

Nieuczciwo i korupcja w wiecie biznesu to nic nowego. Badania pokazuj jednak, e dawniej naduycia byy niemal widoczne goym okiem, obecnie staj si coraz bardziej skomplikowane, a tym samym trudniejsze do wykrycia. Przeczucia kadry menederskiej nie wystarcz, by im zapobiega. Wnikliwa weryfikacja i dokadne wyjanianie nieprawidowoci s konieczne, by ograniczy straty i zabezpieczy biznes na przyszo.

4 | ey.com

Zarzdzanie Ryzykiem Naduy

Informatyka ledcza i cyberprzestpczo

Potwierdzilimy nasze podejrzenia. Nie wykluczam, e bez analizy dokonanej przez EY byoby to niemoliwe Przewodniczcy rady nadzorczej

Najnowsze badania wskazuj, e obecnie 90% informacji powstaje w formie elektronicznej i nigdy nie jest drukowana. Wanie dlatego dowody elektroniczne maj olbrzymie znaczenie w sprawach gospodarczych.

W przypadku podejrzenia wystpowania naduy korzystamy z najnowszych technologii, aby zdoby dane potrzebne do przeprowadzenia rzetelnego dochodzenia. Nasze usugi w zakresie informatyki ledczej to midzy innymi:

Stworzenie planu i zarzdzanie procesem zabezpieczenia dowodw elektronicznych (np.: dyskw twardych, tam i/lub nonikw USB), zgodnie z zasadami zabezpieczania materiau dowodowego

Pomoc w odszukiwaniu i gromadzeniu danych elektronicznych

Odtwarzanie historycznego stanu danych na przykad przywracanie bazy danych systemu finansowego do stanu z przeszoci w poszukiwaniu dowodw popenienia naduy

Analiza materiau dowodowego w celu zlokalizowania i prezentacji informacji posiadajcej warto dla prowadzonej sprawy

5ey.com |

Dlaczego my?Mamy najlepsze, dostpne narzdzia do zabezpieczenia danych EnCase, FTK i XRY. To wiatowa pierwsza liga oprogramowania - korzystaj z nich suby specjalne Stanw Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Izraela.

Potrafimy odzyska skasowane maile, dokumenty i dane. Moemy ustali, czy doszo do kradziey danych, a take wskaza, gdzie mog si znajdowa.Zainwestowalimy w wiodcy system do analizy maili i dokumentw elektronicznych Relativity.

Dziki temu moemy skutecznie i szybko przeglda zabezpieczone dane. Rozwizujemy praktyczne problemy wynikajce z ustawy o ochronie danych osobowych. Dbamy o bezpieczestwo danych naszych klientw.

Przegldy maili i danych elektronicznych pozwalaj znale dowody na zmowy pracownikw z dostawcami, istnienie relacji osobistych pomidzy pracownikami a przeoonymi lub kontrahentami, kradzie poufnych informacji, sprzeniewierzenie rodkw, wiadczenie nieprawdy przez pracownikw. Zebrane dowody s udokumentowane i przygotowane w sposb, ktry umoliwia wykorzystanie ich na potrzeby wewntrze spki lub w sprawie sdowej.

Zarzdzanie Ryzykiem Naduy

Dalsze prace powierzymy EY, to dla mnie pierwszy i oczywisty wybr

Prezes zarzdu firmy ubezpieczeniowej

6 | ey.com

Analiza danychDane z systemw finansowo-ksigowych mog by wykorzystane jako bezporedni dowd nieprawidowoci.

Za pomoc analizy danych pozyskanych z systemw finansowo-ksigowych potrafimy wykry, udowodni i oszacowa skal takich naduy jak:

Faszowanie danych finansowych, np.: poprzez niestandardowe, manualne lub masowe korekty, zawyanie obrotw, odmadzanie zapasw, fikcyjn sprzeda, itp.

Celowe tuszowanie/maskowanie nieuprawnionych transakcji

Konflikt interesw lub zmowa pomidzy pracownikami i dostawcami

Wyprowadzanie pienidzy za pomoc fikcyjnych dostawcw

Wykonywanie nieuprawnionych patnoci, w tym patnoci na inne konta, np. nalece do pracownika, zawyone patnoci, itp.

Wyudzenia odszkodowa oraz wypaty nienalenych prowizji dla agentw ubezpieczeniowych

Opracowalimy wasny system IT do analizy ryzyka dostawcw, ktry pozwala na wskazanie najbardziej ryzykownych dostawcw firmy. Wyniki prezentujemy w przyjaznej dla czytelnika formie, obejmujcej:

Ranking ryzyka dostawcw

Schemat powiza pomidzy pracownikami a dostawcami

Moliwo samodzielnej analizy i filtrowania wynikw, np. po obrotach, lokalizacji, czy okresach czasu

Mapy przepyww pieninych

Analiza danychfinansowo-ksigowychSzukajc dowodw nieprawidowoci w danych finansowo-ksigowych nie mona ogranicza si do prbki danych, czy jednego systemu IT. Dlatego te:

Analizujemy wszystkie dane z systemw, nawet powyej 1 mld wpisw

czymy dane z rnych rde:

Wykorzystujemy jeden z najlepszych systemw do graficznej prezentacji wynikw Tableau.

Wycigi bankowe Bilingi Zeskanowane raporty Dane z innych systemw

7ey.com |

8 | ey.com

Spory w biznesieSpory w biznesie wystpuj z rnych powodw i mog pojawi si w kadym obszarze dziaalnoci. Ich konsekwencje s nieuniknione: powoduj znaczne koszty, potrafi powanie wpyn na procesy wewntrzne w firmie, mog te negatywnie odbi si na wizerunku firmy. Rozwizywanie sytuacji konfliktowych wymaga przeanalizowania i okrelenia skutkw finansowych oraz podjcia decyzji w oparciu o uzyskane informacje. Niezalenie od tego, czy spr wynika z przejcia lub poczenia firm, bankructwa, znacznego roszczenia ubezpieczeniowego, czy procesu sdowego, jestemy w stanie Pastwu pomc.

9ey.com |

Zarzdzanie Ryzykiem Naduy

Doradztwo w sprawach spornych Niezalenie od tego, czy spr wynika z przejcia lub poczenia firm, bankructwa, roszczenia czy procesu sdowego pomagamy w kadej sytuacji.

Nasze dowiadczenie obejmuje midzy innymi:

Doradztwo w sporze o cen zakupu

Doradztwo w zakresie ochrony marki

Wsparcie w sporze o koszty

Wsparcie w sporze z biurem rachunkowym

Doradztwo w zakresie naruszenia praw patentowych

Doradztwo przy sporze o naruszenie warunkw umowy

Wsparcie klienta w kalkulacji straty spowodowanej przez byy zarzd

Doradztwo przy obliczeniu wartoci zawyonych wydatkw

Przygotowywanie opinii na potrzeby postpowa sdowych

10 | ey.com

Zarzdzanie ryzykiem nieprawidowociWaciwe zrozumienie zagroe zwizanych z naduyciami gospodarczymi to pierwszy i najwaniejszy krok w odpowiednim zabezpieczeniu organizacji. Nastpny, to wprowadzenie programu zarzdzania ryzykiem nieprawidowoci. Jego celem jest eliminacja okazji do popeniania nieprawidowoci oraz stworzenie kultury korporacyjnej, ktra pitnuje wszelkie przejawy nieuczciwoci i zachca pracownikw do ujawniania znanych im przypadkw naduy. Tylko poczenie tych dwch elementw przeciwdziaania nieprawidowociom przyniesie oczekiwane rezultaty.

11ey.com |

Zarzdzanie Ryzykiem Naduy

Zapobieganie dziaaniom nieetycznym i nieprawidowociomPomagamy w zapobieganiu korupcji i naduyciom, zanim pojawi si w firmie.

Nasza pomoc obejmuje midzy innymi:

Identyfikacj i ocen ryzyka nieprawidowoci

Analiz i popraw rodowiska etycznego w organizacji

Projektowanie programw zapobiegania nieprawidowociom i naduyciom

Przygotowywanie planw dziaania w sytuacji kryzysowej

Szkolenia

Search related