Zastosowanie noża wodnego w resekcjach guzów wątroby

 • View
  69

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zastosowanie noa wodnego w resekcjach guzw wtroby. Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawa II w Grodzisku Mazowieckim Oddzia Chirurgii Oglnej. Ordynator dr hab. n. med. Jacek Pawlak dr n. med. Piotr Lesiuk. P.L. Kroki milowe w rozwoju chirurgii wtroby. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Zastosowanie noa wodnego w resekcjach guzw wtrobySpecjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawa II w Grodzisku Mazowieckim Oddzia Chirurgii Oglnej Ordynator dr hab. n. med. Jacek Pawlakdr n. med. Piotr Lesiuk

  P.L.

 • Kroki milowe w rozwoju chirurgii wtrobypoznanie anatomii chirurgicznej wtroby(Couinaud 1957)rozwj diagnostyki obrazowej upowszechnienie bada USG, TK oraz MRI, USG rdoperacyjne (Bizmuth)rozwj technik chirurgicznychP.L.

 • Dobre wyniki leczeniaspadek miertelnoci okoo i pooperacyjnejspadek liczby powikauzyskiwanie lepszych wynikw odlegychP.L.

 • Czynniki ryzyka resekcji wtrobyczynniki ryzyka przedoperacyjneczynniki ryzyka zwizane z samym zabiegiem

  P.L.

 • Czynniki ryzyka resekcji wtroby zwizane z zabiegiemobjto krwawienia rdoperacyjnegoobjto krwi przetoczonej w okresie okoo i pooperacyjnymstosowanie drenau jamy otrzewnejczas trwania zabiegurozlego resekcji

  P.L.

 • Metody resekcji miszu wtrobydigitoklazjano ultradzwikowy (CUSA)n wodny n laserowy n harmoniczny, koagulacja LigaSuretermoresekcja falami radiowymi wysokiej czstotliwoci (RF assisted liver resection)P.L.

 • N wodnypierwszy w 1982 r. - liczne wady, mniej uyteczny od CUSA, nie zyska duej popularnocipod koniec lat 90-tych n wodny nowej generacji: Helix Hydro-Jet firmy Erbe pozbawiony wikszoci wad poprzednikazasada dziaania cienki strumie pynu aplikowany pod odpowiednio duym (regulowanym) cinieniem wypukuje misz wtroby odsaniajc naczynia krwionone i ciowe, ktre nastpnie wymagaj osobnego zaopatrzenia2005 r. - pierwszy n wodny w Polsce wprowadzony do rutynowego zastosowania w resekcjach wtroby Oddzia Chirurgii Oglnej, Specjalistyczny Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim

  P.L.

 • Helix Hydro-JetP.L.

 • Badania przeprowadzone w Szpitalu Zachodnimocena przydatnoci zastosowania noa wodnego (Helix Hydro Jet)w porwnaniu z noem ultradwikowym (CUSA)w resekcjach wtrobyP.L.

 • Metoda badaniagrupa badana dane zbierane prospektywnie: chorzy z guzami wtroby leczeni resekcj wtroby przy uyciu noa wodnego Helix-Hydro Jet; wczono: 44 chorych leczonych w Oddziale Chirurgii Oglnej Szpitala Zachodniego im. Jana Pawa II w Grodzisku Mazowieckim od 1 marca 2005 do 31 padziernika 2007 r.grupa kontrolna dane zbierane retrospektywnie: chorzy operowani w Klinice Chirurgii Oglnej, Transplantacyjnej i Wtroby C.S.K. U.M. w Warszawie; liczebno grupy: 30 losowo wybranych chorych operowanych przy uyciu noa ultradwikowego w latach 2003 2005 r.w obu grupach wszystkie operacje wykona ten sam operator

 • Metoda badaniaanalizie poddane zostay parametry, ktre wi si z operacyjnymi czynnikami ryzyka resekcji wtroby i oceniono czy zastosowanie noa wodnego korzystnie wpywa na wystpowanie tych czynnikwbadano: utrat krwi, czas trwania operacji, czas wycze naczyniowych i oceniono czy by stosowany drena jamy otrzewnejdane analizowano zbiorczo dla wszystkich operacji oraz osobno w poszczeglnych grupach operacji w zalenoci od rozlegoci resekcjiparametry analizowano w zarwno w grupie badanej jak i kontrolnej, nastpnie otrzymane wyniki porwnano

 • Metoda badaniadostp chirurgiczny typowy, wydzielenie yy wrotnej oraz ttnicy wtrobowej bez zamykania przepywu krwinarzdzie wykorzystywane do resekcji - Helix Hydro-Jet zaopatrywanie naczy po wypukaniu miszu wtroby: koagulacja bipolarna LigaSure; na due naczynia krwionone podwizki, na ciowe podkuciastosowanie wycze naczyniowych - w przypadku wikszego krwawienia czasowe zamknicie ttnicy wtrobowej i yy wrotnej (manewr Pringlea), cakowitych wycze naczyniowych nie stosowanoP.L.

 • Metoda badaniaocena utraty krwi: suma objtoci z ssaka oraz z ssaka noa wodnego (po odjciu objtoci pynw uytych do pukania i pynu z noa wodnego) + szacunkowa ilo wchonita przez serwetyczas trwania zabiegu wg karty znieczuleniaczas stosowania manewru Pringlea oraz czy by stosowany drena dane uzupeniano po kadej operacji dane grupy kontrolnej uzyskano z dokumentacji medycznej

 • Resekcja wtroby przy zastosowaniu Helix Hydro-JetP.L.

 • Materia wskazania do resekcji wtrobyP.L.

  Rodzaj guza wtrobyGrupa kontrolnaGrupa badanaPrzerzut nowotworowyn=13; 43,3%n=22; 50%Rakwtrobowokomrkowyn=4; 13,3%n=6; 13,6%Naczyniak jamistyn=3; 10%n=6; 13,6%Inne (inflamatory pseudotumour, FNH, CCC, cystadenoCA, torbiel prosta, bblowcowa)n=10; 33,4%n=10; 22,8%

 • Materia wykonane operacjeP.L.

 • Materia procentowy udzia poszczeglnych typw resekcji w obu grupachP.L.

  Wykres2

  1013.6

  33.320.5

  6.76.8

  2020.5

  3038.6

  Grupa Kontrolna

  Grupa Badana

  %

  razem

  GRUPA KONTROLNA

  Operacje resekcji wtroby w grupie chorych leczonych w Klinice Chirurgii Oglnej Transplantacyjnej i Wtroby przy uyciu CUSA

  inicjaywskazaniaZakresCzas operacjiminUtrata krwiCzas zamknicia wizadaDataInne

  1BPCysatdenocaB (VI VII)2.515075012 01 04

  2W.ChBblowiecS (VII)3.521030026 01 04

  3M.S.NaczyniakPraw3180150553 02 04

  4S.N.MetaPraw3.521025012.02.04j. grube

  5M.S.HCCB (VI VII)318017007.05Bez penej hemostazy

  6M.G.MetaS (VII)2.5150150018.05 04j. grube

  7W.WMetaS (VII)3180200158 07 04j. grube

  8J.KRopieB (II III)2.515050012 07 04

  9G.KRopieB (II III)212021 07 04

  10L.S.NaczyniakmostazyB (VI VII)2.51509 08 04

  11J.W.MetaLew2.51501502010 08 04j. grube

  12Z.M.MetaPraw42405003012 08 04j. grube

  13B.J.HCCPraw424025004025 05Bez penej hemostazy

  14R.M.HCCT (VI VIII)3.521035027 08 04

  15Z.G.BablowiecLew31803002 09 04

  16J.W.MetaLew31802007 09 04j. grube

  17G.S.MetaB (II III)2.515025 10 05Sutek

  18M.Z.MetaB (V VI)3180700456 01 03j. grube

  19W.K.FNHLew.3.521030022 01 03

  20E.B.CystadenocaPraw42407006024 01 03

  21A.W.NaczyniakB (II III)212020027 01 03

  22M.G.MetaPraw424012003029 01 03Nerka

  23W.O.MetaLew3180700254 02 03j.grube

  24W.S.BablowiecPraw424075026 02 03

  25S.M.MetaPraw4.52705004028 02 05j. grube

  26A.B.RopieT (VI VIII)2.51503005 03 03

  27K.PMetaB (II III)318017001103 03Nerka

  28M.MHCCPraw530021008513 03 03Bez penej hemostazy

  29J.RCChLew3.521080024 03 03

  30B.K.MetaB (V VI)31803509 04 03j. grube

  Srednia19172840

  odch.4364020

  Legenda:

  S segmentektomia

  B bisegmentektomia

  T - trisegmetektomia

  Lew lewostronna hemihepatektomia (II,III,IV)

  Praw prawostronna hemihepatektomia (V-VIII)

  Praw + -poszerzona Praw

  Lew + - poszerzona Lew

  Grupa Badana

  NrPacRozpoznanieZakres resekcjiCzasKrwawieCzas niedokrwDrenaUwa

  1LTNaczyniak jLew2 h120100+18.08.05

  2BBHCCB (VII,VIII)3 h18050045+28.07.05

  3WCMeta adenoCA (j.grube)B (VI, VII)3h180300+24.03.05

  4HGMeta adenoCA (j.grube)S (VII)3 h180200+27.07.05

  5KAMeta adenoCA (j.grube)Praw4 h240120060+11.07.05

  6KMeta CA pucaPraw2,5 h150200+19.09.05

  7SMMeta adenoCA (j.grube)Lew2 h120100+23.11.05

  8HMCCCLew3 h18020035+02.08.05

  9MNNaczyniak j.Lew2 h120100+23.08.05

  10HSMeta adenoCA (j. grube)Praw2,5 h15020025+24.08.05

  11CSHCCPraw3 h180500+13.10.05

  12ESHCCPraw3 h180500+11.03.05

  13UZNaczyniakT(VI-VIII)2,5 h15025040+28.09.06

  14WBMeta adenoCA (j.grube)B (V,VI)2 h120100+22.02.06

  15EBHCCS (V)2,5 h150300+10.01.06

  16ZBTorbiel prostaLew2,5 h150300+26.09.06

  17CDadenoCA pcherzyka ciowegoS (V) (z lo po pcherz)2 h120100+17.05.06

  18JGMeta adenoCA (j.grube)B(VII,VIII)3 h180400+14.12.06

  19SGMeta adenoCA (j.grube)Praw3 h18050050+19.07.06

  20HGMeta adenoCA (j.grube)Praw2,5 h150600+23.03.06

  21ZHMeta adenoCA (j.grube)B(VII,VIII)2,5 h150250+17.10.06

  22FKMeta adenoCA (j.grube)T (II,III, + VI)3 h18050030+17.07.06

  23RKInflamatory pseudotumorPraw3 h18050030+04.09.06

  24JSHCCT (V-VII)3 h180500+28.11.06

  25ISMarsko w. guz regeneracyjnyB (VI,VII)2,5 h150200+17.01.06

  26WSMeta adenoCA (j.grube)Praw2,5 h15035020+16.03.06

  27MSHCCLew2 h120200+06.06.06

  28GSNaczyniak jB (VI,VII)3 h18030025+29.09.06

  29BBFNHS (VI)2 h120100+19.07.07

  30WZMeta raka nerki (CA c.c.)Praw2 h12035045+05.04.07

  31SGInflamatory pseudotumorB (VII,VIII)2,5 h150350+30.08.07

  32KGMeta adenoCA (j.grube)S (VIII)3 h180200+29.03.07

  33MKMeta (CA jajnika)B (VI,VII)3 h18015045+21.03.07

  34MKFNHPraw + SII3 h18030020+19.02.07

  35JKInflamatory pseudotumorPraw3 h18030020+05.01.07

  AKNaczyniak j.Praw3 h18030040+10.08.07

  37EKMeta (pleomorphic sarcoma)Praw+3h18020035+27.07.07

  38KMMeta adenoCA (j.grube)Praw3,25h19570060+10.05.07

  39JMMeta adenoCA (j.grube)S (VII)3 h180150+01.03.07

  40JMUszkodzenie pourazowe II,III i IV,Lew2 h12020020+07.05.07

  41JPMeta adenoCA (j.grube)Lew2,5 h15010040+28.09.07

  42ISMeta adenoCA (j.grube)Lew2 h120400+04.04.07

  43ASNaczyniak j.Praw3h18010020+20.03.07

  44ZSMeta (CA sutek)Praw2,5 h15030045+20.07.07

  16031036

  2820613

  test T0.00030.00010.4249

  p

 • Materiaobydwie grupy nie wykazuj rnic istotnych statystycznie w zakresie wskaza do resekcji wtrobyobydwie grupy nie wykazuj rnic istotnych statystycznie w zakresie liczby poszczeglnych typw resekcjiobydwie grupy nie wykazuj rnic istotnych statystycznie w zakresie wieku i pci chorychP.L.

 • Wyniki redni czas trwania resekcji wtroby w grupie badaneji kontrolnejP.L.

  Wykres3

  3.11

  2.4

  3 godz. 11 min.

  2 godz. 40 min.

  p

 • Wyniki czas trwania poszczeglnych typw resekcji w obu grupachP.L.

  razem

  GRUPA KONTROLNA

  Operacje resekcji wtroby w grupie chorych leczonych w Klinice Chirurgii Oglnej Transplantacyjnej i Wtroby przy uyciu CUSA

  inicjaywskazaniaZakresCzas operacjiminUtrata krwiCzas zamknicia wizadaDataInne

  1BP