Click here to load reader

Zoran Geller - Operativni sitemi

 • View
  97

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sve vezano za opertivne sisteme

Text of Zoran Geller - Operativni sitemi

 • Zoltan Geller

  Operativni sistemi

  Beleke sa predavanja profesora Zorana Budimca

  2000/2001

  Univerzitet u Novom Sadu Prirodno-matemati ki fakultet

  Departman za matematiku i informatiku

  2003

 • 1

  SADRAJ

  SADRAJ ..................................................................................................................................1

  PREDGOVOR...................................................................................................................6

  UVOD ...............................................................................................................................................7 TA JE OPERATIVNI SISTEM ?............................................................................................................7

  ISTORIJA OPERATIVNIH SISTEMA ......................................................8 OSNOVNI POJMOVI, KONCEPTI OS-A ............................................10 PROCESI ..........................................................................................................................................10 STANJA PROCESA .................................................................................................................................11 PCB PROCESS CONTROL BLOCK..................................................................................................12 OPERACIJE SA PROCESIMA ..............................................................................................................13 ODNOS PROCESA ..................................................................................................................................13 PODELA OPERATIVNIH SISTEMA U ODNOSU NA PROCESE...................................................13 TEKI I LAKI PROCESI........................................................................................................................13 KONKURENTNO PROGRAMIRANJE................................................................................................15

  FAJL SISTEM ............................................................................................................................15 SISTEMSKI POZIVI ...........................................................................................................16 KOMANDNI INTERPRETER ....................................................................................16 PREKIDI ..........................................................................................................................................16 JEZGRO OS-A ...........................................................................................................................18 DIZAJN, STRUKTURA OPERATIVNIH SISTEMA..............18 MONOLITNI SISTEMI ....................................................................................................18 SLOJEVITA REALIZACIJA ......................................................................................19

 • 2

  VIRTUELNE MAINE ......................................................................................................20 KLIJENT-SERVER MODEL ......................................................................................20

  SINHRONIZACIJA PROCESA ......................................................22 KRITI NA OBLAST ......................................................................................................22 SOFTVERSKA REALIZACIJA KRITI NE OBLASTI .....23 DEKKEROV ALGORITAM ..........................................................................................27 PETERSENOV ALGORITAM ....................................................................................28 HARDVERSKA REALIZACIJA KRITI NE OBLASTI ...29 REALIZACIJA POMO U SISTEMSKIH POZIVA................31 SLEEP & WAKEUP...............................................................................................................32 SEMAFORI ...................................................................................................................................33 BROJA I DOGA AJA .....................................................................................................36 MONITORI I USLOVNE PROMENLJIVE ....................................................37 EKVIVALENCIJA SISTEMA ZA SINHRONIZACIJU PROCESA ........................................................................................................................................40 IMPLEMENTACIJA MONITORA KORI ENJEM SEMAFORA.................................................40 IMPLEMENTACIJA SEMAFORA POMO U MONITORA ............................................................41

  KLASI NI PROBLEMI SINHRONIZACIJE ..................................43 PROBLEM JEDU IH FILOZOFA .........................................................................43 PROBLEM ITAOCA I PISACA .............................................................................46 PROBLEM USPAVANOG BERBERINA..........................................................47 KOMUNIKACIJA TEKIH PROCESA..................................................49 DISPE ER .................................................................................................................................51

 • 3

  UPRAVLJANJE MEMORIJOM ...................................................56 UPRAVLJANJE MEMORIJOM BEZ SWAPPINGA I PAGINGA .....................................................................................................................................57 MONOPROGRAMIRANJE ..........................................................................................57 MULTIPROGRAMIRANJE .........................................................................................58 FIXNE PARTICIJE ......................................................................................................................58 RELOKACIJA I ZATITA .....................................................................................................59

  UPRAVLJANJE MEMORIJOM SA SWAPPINGOM ...........61 MULTIPROGRAMIRANJE SA PROMENLJIVIM PARTICIJAMA ..........................................................................................................................61 STRUKTURE PODATAKA ZA UPRAVLJANJE MEMORIJOM.....................................................................................................................................................................61 BITNE MAPE ...........................................................................................................................................62 POVEZANE LISTE .................................................................................................................................62 SISTEM DRUGOVA ...............................................................................................................................63

  ALGORITMI ZA IZBOR PRAZNE PARTICIJE ......................................64 VIRTUELNA MEMORIJA .....................................................................................65 OVERLAY.......................................................................................................................................65 VIRTUELNA MEMORIJA .............................................................................................65 PAGING (STRANI ENJE) .............................................................................................66 IZBOR STRANICA ZA U ITAVANJE ............................................................68 IZBOR STRANICA ZA IZBACIVANJE ............................................................69 DALJI PROBLEMI STRANI ENJA ....................................................................72 BELADY-JEVA ANOMALIJA.............................................................................................72 RADNI SKUP (WORKING SET) ........................................................................................73 LOKALNOST I GLOBALNOST .........................................................................................74 SEGMENTACIJA ...................................................................................................................74

 • 4

  FAJL SISTEM.................................................................................................................76 FAJL SISTEM SA KORISNI KE TA KE GLEDITA.....76 FAJLOVI .........................................................................................................................................76 IMENOVANJE ........................................................................................................................................76 STRUKTURA FAJLOVA .......................................................................................................................77 TIPOVI FAJLOVA ..................................................................................................................................77 NA IN PRISTUPA FAJLOVIMA ........................................................................................................77 ATRIBUTI FAJLOVA ............................................................................................................................77 OPERACIJE SA FAJLOVIMA .............................................................................................................78

  DIREKTORIJUMI .................................................................................................................78 OPERACIJE SA DIREKTORIJUMIMA ..............................................................................................79

  REALIZACIJA FAJL SISTEMA.....................................................................80 NEISKORI ENI BLOKOVI .............................................................................

Search related