Download pdf - İş Akışı Şeması

Transcript
 • T.C.

  SNOP NVERSTES REKTRL

  FEN EDEBYAT FAKLTES DEKANLII

  SNOP

 • REKTR

  Prof.Dr. Nihat DALGIN

  DEKAN V. Prof. Dr. Kamil DEMRC

  NVERSTE YNETM

  KURULU

  FAKLTE SEKRETER

  Muharrem ZDEMR DEKAN YARDIMCILARI

  Do. Dr. Sevda AKDA

  Yrd. Do.Dr. Hasan BARLAK

  KURULLAR

  FAKLTE KURULU

  Yaz leri renci leri

  Mali ler Teknik ler

  Ktphane Blm Sekreterlii

  ay Oca Temizlik

  leri

  NVERSTE

  SENATOSU

  Fotokopi

  FAKLTE YNETM

  KURULU

  Ara

  ofr

  BLMLER

  Matematik ABD

  Trk Halk Edebiyat

  ABD

  Yeni Trk Edebiyat

  ABD

  Eski Trk Dili

  Edebiyat ABD

  statistik ABD

  Eski Trk Edebiyat

  ABD

  Biyoloji ABD

  Yeni Trk Dili

  Edebiyat ABD

  Fizik ABD Kimya ABD Klasik Arkeoloji ABD

  Beeri ve ktisadi

  Corafya ABD

  Corafya Blm

  Arkeoloji

  Blm

  Trk Dili ve

  Edebiyat Blm

  Fizik Blm

  Kimya Blm

  Matematik

  Blm

  statistik Blm

  Biyoloji Blm

  Blgesel Corafya

  ABD

  Tarih ncesi

  Arkeolojisi ABD

  Tarih Blm

  Eskia Tarihi

  ABD

  Genel Trk Tarihi ABD

  Protohisyorya ve nasya

  Arkeolojisi ABD

  Fiziki Corafya

  ABD

  Trkiye Corafyas ABD

  Ortaa Tarihi

  ABD

  Trkiye Cumhuriyeti Tarihi

  ABD

  Yakna Tarihi

  ABD

  Yenia Tarihi ABD

 • REKTR

  Prof.Dr. Nihat DALGIN

  REKTR YARDIMCILARI Prof.Dr. smet BERBER

  Prof. Dr. Murat SEZGN

  NVERSTE SENATOSU

  Prof.Dr. Nihat DALGIN Rektr Prof.Dr. smet BERBER Rektr Yardmcs , Gzel Sanatlar Fakltesi Dekan V. Prof. Dr. Murat SEZGN Rektr Yardmcs, Su rnleri Fakltesi Dekan V. Prof.Dr. Nihat DALGIN lahiyat Fakltesi Dekan Prof.Dr. Dursun DLEK Eitimi Fakltesi Dekan (Tedviren) Prof.Dr. Kamil DEMRC Fen Edebiyat Fakltesi Dekan V. Prof.Dr. Levent BAT Mhendislik ve Mimarlk Fakltesi Dekan Prof.Dr. Ahmet ZER Spor Bilimleri Fakltesi Dekan V. Prof.Dr. Sreyya YILDIRIM Boyabat ktisadi dari Bilimler Fakltesi Dekan V. Do.Dr. Turgay KORKUT Fen Bilimleri Enstits Mdr Yrd. Do.Dr. Sevim ERMET Sosyal Bilimler Enstits Mdr Yrd. Do.Dr. Huriye DEMET CABAR Salk Yksekokulu Mdr Yrd. Do.Dr. zlem SRC Turizm letmecilii ve Otelcilik MYO Mdr Yrd. Do.Dr. Fatih AMAN Boyabat M.Y. O. Mdr Yrd. Do.Dr. Ali Kara CUHA Ayanck M.Y. O.Mdr Yrd. Do.Dr. Mustafa ZTOPRAK Gerze M.Y. O. Mdr Do.Dr C. Cney ERSANLI Meslek Yksekokulu Prof.Dr. Osman SAMSUN Su rnleri Fakltesi Senato yesi Prof. Dr. Sleyman BYKKARCI Fen Edb. Fakltesi Senato yesi Yrd. Do.Dr. Hseyin E Eitim Fakltesi Senato yesi Yrd. Do.Dr. Muzaffer BARLAK lahiyat. Fakltesi Senato yesi Do.Dr Muhittin YILMAZ Mhendislik ve Mimarlk. Fakltesi Senato yesi

  NVERSTE YNETM

  KURULU

  Prof.Dr. Nihat DALGIN Rektr Prof.Dr. Kamil DEMRC Fen Edebiyat Fakltesi Dekan V. Prof. Dr. Sreyya YILDIRIM Boyabat ktisadi ve dari Bilimler Fakltesi Dekan V. Prof.Dr. Dursun DLEK Eitim Fakltesi Dekan (Tedviren) Prof.Dr. Murat SEZGN Su rnleri Fakltesi Dekan Prof.Dr. Levent BAT Mhendislik ve Mimarlk Fakltesi Dekan V. Prof.Dr. Nihat DALGIN lahiyat Fakltesi Dekan Prof.Dr. Ahmet ZER Spor Bilimleri Fakltesi Dekan V. Prof.Dr. smet BERBER Gzel sanatlar Fakltesi Dekan V.

  DEKANLIK

  Prof. Dr. Kamil DEMRC

  Dekan V.

  Do. Dr. Sevda AKDA

  Yrd. Do.Dr. Hasan BARLAK

  Dekan Yardmclar

  Muharrem ZDEMR

  Faklte Sekreteri

  FAKLTE KURULU

  Prof. Dr. Kamil DEMRC

  Prof.Dr. Ekrem MEM

  Prof.Dr. smet BERBER

  Do.Dr. Nayil KILI

  Do.Dr. idem ALBAYRAK

  KATA

  Do. Dr. Sevda AKDA

  Do.Dr. Cem Cneyt ERSANLI

  Yrd. Do.Dr. Yeliz KARAMAN

  Yrd.Do.Dr. Alper SNAN

  Yrd.Do.Dr. B. Mehmet AKARSU

  Yrd. Do.Dr. Halil KO

  Yrd.Do.Dr. Songl EK

  FAKLTE YNETM KURULU

  Prof. Dr. Kamil DEMRC

  Prof.Dr. smet BERBER

  Prof.Dr. Ekrem MEM

  Do.Dr. C. Cneyt ERSANLI

  Do.Dr. Sevda AKDA

  Yrd. Do.Dr. Mehmet ZDEMR

  Senato yesi

 • REKTR:

  a) (Deiik ilk paragraf: 01/07/1992-3826/1 md.;Deiik paragraf : 18/06/2008-5772 S.K./2.mad) Devlet niversitelerinde rektr, profesr akademik unvanna

  sahip kiiler arasndan grevdeki rektrn ars ile toplanacak niversite retim yeleri tarafndan seilecek adaylar arasndan Cumhurbakannca atanr. Rektrn

  grev sresi 4 yldr. Sresi sona erenler ayn yntemle yeniden atanabilirler. Ancak iki dnemden fazla rektrlk yaplamaz. Rektr, niversite veya yksek teknoloji

  enstits tzel kiiliini temsil eder. Rektr aday seimleri gizli oyla yaplr. Oy veren her retim yesi oy pusulasna yalnz bir isim yazabilir. Birinci toplantda

  retim yelerinin en az yarsnn hazr bulunmas arttr. Bu salanamad takdirde toplant 48 saat ertelenir ve nisap aranmakszn seime geilir. Bu

  toplantda en ok oy alan alt kii aday olarak seilmi saylr. Yksekretim Genel Kurulunun bu adaylar arasndan seecei kii Cumhurbakanlna sunulur.

  Cumhurbakan, bunlar arasndan birini seer ve rektr olarak atar. Yeni kurulan niversitelere rektr aday olarak bavuran profesrler arasndan Yksekretim

  Genel Kurulunun seecei aday Cumhurbakanlna sunulur. Cumhurbakan, bunlar arasndan birini seer ve rektr olarak atar. Vakflarca kurulan

  niversitelerde rektr adaylarnn seimi ve rektrn atanmas ilgili mtevelli heyet tarafndan yaplr. Rektrlerin ya haddi 67 yatr. Ancak rektr olarak atanm

  olanlarda grev sreleri bitinceye kadar ya haddi aranmaz. Rektr, almalarnda kendisine yardm etmek zere, niversitenin aylkl profesrleri arasndan en ok

  kiiyi rektr yardmcs olarak seer. ( Ek fkra: 02/01/1990-KHK-398/1md.; Aynen Kabul: 07/03/1990-3614/1 md.)Ancak, merkezi akretim yapmakla grevli

  niversitelerde, gerekli hallerde rektr tarafndan be rektr yardmcs seilebilir. Rektr yardmclar, Rektr tarafndan be yl iin atanr. Rektr, grevi banda

  olmad zaman yardmclarndan birisini yerine vekil brakr. Rektr grevi bandan iki haftadan fazla uzaklatnda Yksekretim Kuruluna bilgi verir.

  Greve vekalet alt aydan fazla srerse yeni bir rektr atanr. Grev, yetki ve sorumluluklar:

  (1) niversite kurullarna bakanlk etmek, yksekretim st kurulularnn kararlarn uygulamak, niversite kurullarnn nerilerini inceleyerek karara

  balamak ve niversiteye bal kurulular arasnda dzenli almay salamak, (2) Her eitim - retim yl sonunda ve gerektiinde niversitenin eitim

  retim, bilimsel aratrma ve yaym faaliyetleri hakknda niversiteleraras Kurula bilgi vermek,

  (3) niversitenin yatrm programlarn, btesini ve kadro ihtiyalarn, bal birimlerinin ve niversite ynetim kurulu ile senatonun gr ve nerilerini

  aldktan sonra hazrlamak ve Yksekretim Kuruluna sunmak, (4) Gerekli grd hallerde niversiteyi oluturan kurulu ve birimlerde grevli

  retim elemanlarnn ve dier personelin grev yerlerini deitirmek veya bunlara yeni grevler vermek, (5) niversitenin birimleri ve her dzeydeki personeli zerinde genel gzetim ve

  denetim grevini yapmak, (6) Bu kanun ile kendisine verilen dier grevleri yapmaktr.

  niversitenin ve bal birimlerinin retim kapasitesinin rasyonel bir ekilde

  kullanlmasnda ve gelitirilmesinde, rencilere gerekli sosyal hizmetlerin salanmasnda, gerektii zaman gvenlik nlemlerinin alnmasnda, eitim -

  retim, bilimsel aratrma ve yaym faaliyetlerinin devlet kalknma plan, ilke ve hedefleri dorultusunda planlanp yrtlmesinde, bilimsel ve idari gzetim ve

  denetimin yaplmasnda ve bu grevlerin alt birimlere aktarlmasnda, takip ve kontrol edilmesinde ve sonularnn alnmasnda birinci derecede yetkili ve

  sorumludur.

 • NVERSTE SENATOSU:

  Kurulu ve ileyii: Senato, rektrn bakanlnda, rektr yardmclar, dekanlar ve her faklteden faklte kurullarnca yl iin seilecek birer retim yesi ile

  rektrle bal enstit ve yksekokul mdrlerinden teekkl eder. Senato, her eitim - retim yl banda ve sonunda olmak zere ylda en az iki defa toplanr.

  Rektr gerekli grd hallerde senatoyu toplantya arr. Senatonun Grevleri: Senato, niversitenin akademik organ olup aadaki

  grevleri yapar:

  (1) niversitenin eitim - retim, bilimsel aratrma ve yaym faaliyetlerinin esaslar hakknda karar almak,

  (2) niversitenin btnn ilgilendiren kanun ve ynetmelik taslaklarn

  hazrlamak veya gr bildirmek,

  (3) Rektrn onayndan sonra Resmi Gazete'de yaynlanarak yrrle girecek olan niversite veya niversitenin birimleri ile ilgili ynetmelikleri hazrlamak,

  (4) niversitenin yllk eitim - retim programn ve takvimini inceleyerek

  karara balamak,

  (5) Bir snava bal olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve faklte kurullarnn bu konudaki nerilerini karara balamak,

  (6) Faklte kurullar ile rektrle bal enstit ve yksekokul kurullarnn

  kararlarna yaplacak itirazlar inceleyerek karara balamak,

  7) niversite ynetim kuruluna ye semek,

  8) Bu kanunla kendisine verilen dier grevleri yapmaktr. niversitemiz senato yeleri

 • NVERSTE YNETM KURULU:

  a). Kurulu ve ileyii: niversite ynetim kurulu; rektrn bakanlnda

  dekanlardan, niversiteye bal deiik retim birim ve alanlarn temsil edecek ekilde senatoca drt yl iin seilecek profesrden oluur. Rektr gerektiinde

  ynetim kurulunu toplantya arr. Rektr yardmclar oy hakk olmakszn ynetim kurulu toplantlarna katlabilirler.

  Grevleri: niversite ynetim kurulu idari faaliyetlerde rektre yardmc bir organ olup aadaki grevleri yapar:

  (1) Yksekretim st kurulular ile senato kararlarnn uygulanmasnda,

  belirlenen plan ve programlar dorultusunda rektre yardm etmek,

  (2) Faaliyet plan ve programlarnn uygulanmasn salamak; niversiteye bal birimlerin nerilerini dikkate alarak yatrm programn, bte tasars taslan

  incelemek ve kendi nerileri ile birlikte rektrle ,vakf niversitelerinde ise mtevelli heyetine sunmak,

  (3) niversite ynetimi ile ilgili rektrn getirecei konularda karar almak,

  (4) Faklte, enstit ve yksekokul ynetim kurullarnn kararlarna yaplacak

  itirazlar inceleyerek kesin karara balamak,

  (5) Bu kanun ile verilen dier grevleri yapmaktr.

 • FAKLTE ORGANLARI VE GREVLER

  DEKAN

  Fakltenin ve birimlerinin temsilcisi olan Dekan, Rektrn nerisiyle

  Yksekretim Kurulunca yl sre ile atanr. Dekan kendisine almalarnda yardmc olmak zere Fakltenin aylkl retim

  yeleri arasndan en ok iki kiiyi yl iin Dekan Yardmcs olarak seer. Dekann grev, yetki ve sorumluluklar unlardr:

  1. Faklte kurullarna bakanlk etmek, Faklte Kurullarnn kararlarn uygulamak ve Faklte birimleri arasnda dzenli almay salamak,

  2. Her retim yl sonunda ve istendiinde Fakltenin genel durumu ve ileyii hakknda Rektre rapor vermek,

  3. Fakltenin denek ve kadro ihtiyalarn gerekesi ile birlikte Rektrle bildirmek, faklte btesi ile ilgili neriyi Faklte Ynetim kurulunun da grn

  aldktan sonra Rektrle sunmak, 4. Fakltenin birimleri ve her dzeydeki personeli zerinde genel gzetim ve

  denetim grevini yapmak. 5. Bu kanun ile kendisine verilen dier grevleri yapmaktr.

  Fakltenin ve bal birimlerinin retim kapasitesinin rasyonel bir ekilde kullanlmasnda ve gelitirilmesinde gerektii zaman gvenlik nlemlerinin

  alnmasnda, rencilere gerekli sosyal hizmetlerin salanmasnda, eitim-retim, bilimsel aratrma ve yaym faaliyetlerinin dzenli bir ekilde yrtlmesinde,

  btn faaliyetlerin, gzetim ve denetiminin yaplmasnda, takip ve kontrol edilmesinde ve sonularnn alnmasnda rektre kar birinci derecede sorumludur.

 • FAKLTE KURULU

  Faklte Kurulu, Dekann bakanlnda Faklteye bal Blmlerin Bakanlar ile varsa faklteye bal Enstit ve Yksekokul Mdrlerinden ve yl iin

  Fakltedeki Profesrlerin kendi aralarndan seecekleri , doentlerin kendi aralarndan seecekleri iki, yardmc doentlerin kendi aralarndan seekleri bir

  retim yesinden oluur. Faklte Kurulu normal olarak her yaryl banda ve sonunda toplanr. Dekan

  gerekli grd hallerde Faklte Kurulunu toplantya arr. Faklte kurulu akademik bir organ olup aadaki grevleri yapar;

  1. Fakltenin eitim-retim, bilimsel aratrma ve yaym faaliyetleri ve faaliyetlerle ilgili esaslar, plan, program ve eitim-retim takvimini

  kararlatrmak, 2. Faklte Ynetim Kuruluna ye semek

  3. Bu kanunla verilen dier grevleri yapmaktr.

  FAKLTE YNETM KURULU

  Faklte Ynetim Kurulu, Dekann Bakanlnda Faklte Kurulunun yl iin seecei profesr, iki doent ve bir yardmc doentten oluur.

  Faklte Ynetim Kurulu Dekann ars zerine toplanr Ynetim Kurulu gerekli grd hallerde geici alma gruplar eitim-retim

  koordinatrlkleri kurabilir ve bunlarn grevlerini dzenler. Faklte Ynetim Kurulu, idari faaliyetlerde Dekana yardmc bir organ olup

  aadaki grevleri yapar.

  1. Faklte kurulunun kararlar ile tespit ettii esaslarn uygulanmasnda Dekana yardm etmek.

  2. Fakltenin eitim-retim, plan ve programlar ile takviminin uygulanmasn salamak,

  3. Fakltenin yatrm, program ve bte tasarsn hazrlamak, 4. Dekann Faklte Ynetimi ile ilgili getirecei btn ilerde karar almak,

  5. rencilerin kabul, ders intibaklar ve karlmalar ile eitim-retim ve snavlarna ait ilemleri hakknda karar vermek,

  6. Bu kanunla verilen dier grevleri yapmaktr.

 • FAKLTE DSPLN KURULU:

  Soruturma, yetkiler ve cezalar: a. Yksekretim kurumlar iinde veya dnda yksekretim rencilii sfatna,

  onur ve erefine aykr harekette bulunan, renme ve retme hrriyetini, dorudan doruya veya dolayl olarak kstlayan, kurumlarn skn, huzur ve

  alma dzenini bozan, boykot, igal ve engelleme gibi eylemlere katlan, bunlar tevik ve tahrik eden, yksekretim mensuplarnn eref ve haysiyetine veya

  ahslarna tecavz eden veya sayg d davranlarda bulunan ve anarik veya ideolojik olaylara katlan veya bu olaylar tahrik ve tevik eden rencilere; eylem

  baka bir suu olutursa bile ayrca uyarma, knama, bir haftadan bir aya kadar veya bir veya iki yaryl iin kurumdan uzaklatrma veya yksekretim kurumundan

  karma cezalar verilir. b. Bir faklte, enstit veya yksekokulun iinde veya dnda rencilerin ilemi

  olduklar disiplin sularndan dolay soruturma yapmaya ve dorudan gerekli cezay vermeye veya disiplin kuruluna sevk etmeye ilgili faklte dekan, enstit veya

  yksekokul mdr yetkilidir. c. Disiplin soruturmasna, olay renilince derhal balanlr ve soruturma enge

  onbe gn iinde sonulandrlr. d. Hakknda kovuturma yaplan renciye szl veya yazl savunma hakk

  verilir. Tannan sre iinde savunma yapmayan renci bu hakkndan vazgemi saylr.

  e. Disiplin cezalar, ilgili renciye yaz ile bildirilir. Durum, renciye burs veya kredi veren kurulua ve Yksekretim Kuruluna duyurulur. Yksekretim

  kurumundan karma kararlarna kar onbe gn iinde niversite ynetim kuruluna itiraz edilebilir. Cezalar rencinin dosyasna ve siciline ilenir.

  f. Bu maddeye gre yaplacak ilemler srasnda gerekirse renciye, bal bulunduu retim kuruluunda, ilan yoluyla tebligat yaplabilir.

  g. Yksekretim kurumundan karma karar btn yksekretim kurumlarna, Yksekretim Kurulu, emniyet makamlar ve ilgili askerlik ubelerine bildirilir.

  Yksekretim kurumundan karma cezas verilen renciler, bir daha herhangi baka bir yksekretim kurumuna alnamazlar.

 • Yrd. Do. Dr. Hasan BARLAK Dekan Yardmcs

  Arkeoloji Blm, Trk Dili ve Edebiyat Blm, Tarih Blm ve Corafya Blm,

  Blm bakanlklarnn hazrladklar eitim ve retim plan ile programlar ile uygulamalarn incelenmek ve izlemek.

  renci konseyi ve temsilcilii iin gerekli olan seimleri yapmak. Her eitim-retim yl sonunda yaplacak olan Akademik Genel Kurul sunularn

  hazrlamak. Ders cret formlarnn dzenlenmesi konusunda retim elemanlarn

  bilgilendirmek ve zamannda teslimi iin takip etmek. Fakltenin dzenleyecei bilimsel toplantlar, sempozyumlar, kongreler iin

  gerekli ilemlerin yaplmasn salamak ve takip etmek. Yllk alma plannn hazrlanmas, Fakltenin retim kapasitesinin

  saptanmas. -retim Planlar ve snavlar

  Fakltemizdeki programlarn akredite edilmesi iin gerekli almalar yapmak. Fakltemizdeki programlarn akredite edilmesi iin gelebilecek Akreditasyon ziyaret ekibinin programn hazrlamak ve yrtmek.

  Eitim-retim ve aratrmalarla ilgili politikalar ve stratejiler gelitirmek. Ders programlarnn kontrol

  retim elemanlarnn derslerini dzenli olarak yapmalarn salamak. Snf danmanlklar oluturulmas, rencilerin durumlarnn belirlenmesi, kredi,

  burs salanmalar konularnda almalarda bulunmak. alma plannn ve programn gerektirdii retim aralarnn salanmas,

  kullanlabilir halde bulundurulmasn salamak. Dnem ii, dnem sonu, mazeret, ek snavlar ve ders geme ile ilgili ilemlerin

  yaplmas, kaytlarn tutulmasn yaptrmak. Fakltenin Cari ve yatrm btesini hazrlamak

  rencilerin kabul ilemleri ve ders intibak ilemleri Oluturulacak komisyonlar

  Dekann grev alan ile ilgili verecei dier ileri yapmak. Dekan olmad zamanlarda Dekanla veklet etmek.

  Yukarda belirtilen grevlerin yerine getirilmesinde Dekana kar sorumludur.

 • Do.Dr. Sevda AKDA Dekan Yardmcs

  Matematik Blm, statistik Blm, Biyoloji Blm, Kimya Blm ve Fizik

  Blm Blm bakanlklarnn hazrladklar eitim ve retim plan ile programlar ile

  uygulamalarn incelenmek ve izlemek. Faklte deerlendirme ve kalite gelitirme birimi

  Faklte deerlendirme ve kalite gelitirme almalar iin standartlarn belirlenmesini salamak ve almalarn yrtmek.

  Fakltenin stratejik plann hazrlamak. Gerektiinde retim elemanlarna retim Sreci Deerlendirme Anketlerinin

  uygulanmasn salamak. Gerektiinde rencilerin Faklteyi deerlendirme anketlerini hazrlamak ve

  uygulanmasn salamak. Fakltede retim elemanlar tarafndan yrtlen projeleri takip etmek.

  Tren ve anma gnleri ile dier sosyal etkinliklerin programlarnn hazrlanmas, hazrlklar yaplmas, gerekletirilmesi ve izlenmesini salamak.

  Fakltenin dzenleyecei bilimsel toplantlar, sempozyumlar, kongreler iin gerekli ilemlerin yaplmasn salamak ve takip etmek.

  -retim Planlar ve snavlar Fakltemizdeki programlarn akredite edilmesi iin gerekli almalar yapmak.

  Fakltemizdeki programlarn akredite edilmesi iin gelebilecek Akreditasyon ziyaret ekibinin programn hazrlamak ve yrtmek.

  Eitim-retim ve aratrmalarla ilgili politikalar ve stratejiler gelitirmek. Fakltemizde yaplabilecek zel snavlarnn klavuzlarnn hazrlanmas ve

  grevlilerin tespitini Faklte Sekreteri ile birlikte tespit etmek. Ders programlarnn kontrol

  retim elemanlarnn derslerini dzenli olarak yapmalarn salamak. renci kulplerinin kurulmas, ynergelerinin hazrlanmas ve etkinlik

  gstermesinde gerekli ilemlerin yaplmasn salamak. renci disiplin hizmetleri ile ilgili ilemleri yapmak.

  Faklte web sayfas Dekann grev alan ile ilgili verecei dier ileri yapmak.

  Dekan olmad zamanlarda Dekanla veklet etmek. Yukarda belirtilen grevlerin yerine getirilmesinde Dekana kar sorumludur.

 • BLM BAKANLIKLARI

  STATSTK

  BLM

  BAKANI

  Yrd. Do.Dr.

  Alper SNAN

  MATEMATK

  BLM

  BAKANI

  Prof.Dr.

  Kamil DEMRC

  Matematik ABD

  Bakan

  TARH BLM

  BAKANI

  Prof.Dr.

  Ekrem MEM

  Protohisyorya ve

  nasya Arkeolojisi

  ABD Bakan

  Trk Halk

  Edebiyat ABD

  Bakan

  statistik ABD

  Bakan

  Yeni Trk Dili

  Edebiyat ABD

  Bakan

  Yeni Trk

  Edebiyat ABD

  Bakan

  BYOLOJ

  BLM

  BAKANI

  Prof.Dr.

  smet BERBER

  Biyoloji ABD Bakan

  Yeni Trk Dili

  Edebiyat ABD

  Bakan

  TRK DL VE

  EDEBYATI

  BLM

  BAKANI

  Yrd.Do.Dr

  Songl EK

  Eski Trk

  Edebiyat ABD

  Bakan

  KMYA BLM

  BAKANI

  Yrd. Do.Dr.

  Yeliz KARAMAN

  Eskia Tarihi

  ABD Bakan

  Fizik ABD

  Bakan

  Kimya ABD Bakan

  Beeri ve ktisadi

  Corafya ABD

  Bakan

  Klasik Arkeoloji

  ABD Bakan

  FZK BLM

  BAKANI

  Do.Dr.

  C.Cneyt

  ERSANLI

  ARKEOLOJ

  BLM

  BAKANI

  Yrd.Do.Dr.

  B. Mehmet

  AKARSU

  CORAFYA

  BLM

  BAKANI

  Tarih ncesi

  ABD Bakan

  Trkiye

  Corafyas ABD

  Bakan

  Blgesel Corafya

  ABD Bakan

  Genel Trk Tarihi

  ABD Bakan

  Fiziki Corafya ABD Bakan

  Ortaa Tarihi

  ABD Bakan

  Trkiye Cumhuriyeti

  Tarihi ABD

  Bakan

  Yakna Tarihi

  ABD Bakan

  Yenia Tarihi

  ABD Bakan

 • BLMLER

  Blm; blm bakan tarafndan ynetilir. Blm Bakan; Blmn aylkl profesrleri, bulunmad takdirde, doentleri, doent de bulunmad takdirde yardmc doentler arasndan fakltelerde dekann nerisi zerine Rektrce yl iin atanr.

  Blm Bakan, blmn her dzeyde eitim-retim ve aratrmalarndan ve blme ait her trl faaliyetin dzenli ve verimli bir ekilde yrtlmesinden sorumludur.

  BLM BAKANININ GREV VE YETKLER: Blm Bakan 2547 Sayl Yksekretim Kanununun 21. maddesinin gereini yapar. Ders grevlendirmeleri n hazrl ile ders ve snav programlarn hazrlar ve mdre arz eder; gerektiinde Faklte Ynetim Kuruluna gr bildirir. Yaryl ii ve yaryl sonu snavlarnn yrtlmesini ve dzenini salar. Dekan tarafndan grevlendirildiinde bakanln yapt blme alnacak akademik personelin snav jrisinde bulunur. Yatay geile gelen rencinin intibak iin ilgili komisyona bakanlk eder. retim elemanlarnn alma saatlerine uymasn ve mesai devamlln takip eder; aksama durumunda gerekli ilemler iin zm reterek Dekanlk Makamn bilgilendirir. Program danmanlklar iin gr oluturarak Dekana arz eder. retim elemanlarnn faaliyet raporlarn takip eder; grev sresi uzatmalarnda Faklte Ynetim Kuruluna gr bildirir. Ek ders creti demelerine esas F1 formlarnn, ders ieriklerinin ve renci devam takip listelerinin zamannda derlenmesi ve deerlendirilmesini salar. Mezuniyet aamasnda olan rencilerin durumlarn deerlendirir. renciler iin EKLE/SL - Hata Dzeltme Not Dzeltme- Not Bildirim Kayt Alma- Mezun renciler iin liik Kesme Belgesini kontrol eder/edilmesini salar. Danmanlarn dzenli bir ekilde Ders Kaytlarnn Yaplmasn ve ktlarnn renci ileri brosuna teslimini salar. Dekann verecei dier grevleri yapar.

 • Fen Edebiyat Fakltesi Akademik Personel Listesi

  S.NO Ad Soyad Grevi

  1. Prof.Dr. Kamil DEMRC Dekan V.

  2. Do. Dr. Sevda AKDA Dekan Yardmcs

  3. Yrd. Do.Dr. Hasan BARLAK Dekan Yardmcs

  4. Prof. Dr. Kamil DEMRC Matematik Blm Bakan

  5. Do.Dr. Nayil KILI retim yesi

  6. Do.Dr. Sevda AKDA retim yesi

  7. Yrd. Do.Dr. smail AYDIN retim yesi

  8. Yrd. Do.Dr. Fadime DRK retim yesi

  9. Yrd. Do. Dr. Y. Mehmet DEMRC retim yesi

  10. Yrd. Do. Dr. Fatma KARAKU retim yesi

  11. Burak YILMAZ Aratrma Grevlisi

  12. Pnar OKU Aratrma Grevlisi

  13. Tahir CEYLAN Aratrma Grevlisi

  14. Ayenur UAR Aratrma Grevlisi (Fen Bilimleri Enstits)

  15. Cihan NAL Aratrma Grevlisi (Fen Bilimleri Enstits)

  16. Sevda ORHAN Aratrma Grevlisi (Fen Bilimleri Enstits)

  17. Yrd. Do.Dr. Alper SNAN statistik Blm Bakan

  18. Yrd. Do.Dr. B. Bar ALKAN retim yesi

  19. Yrd. Do.Dr. Nazan DANACIOLU retim yesi

  20. Yrd. Do.Dr. Olcay ALPAY retim yesi

  21. Yrd. Do.Dr. Emel ANKAYA retim yesi

  22. Yrd. Do. Dr. Nesrin ALKAN retim yesi

  23. Mcahit KURTULU retim Grevlisi

  24. lk GRLEN retim Grevlisi

  25. Erdin KOLAY Aratrma Grevlisi

  26. Mutlu KAYA Aratrma Grevlisi

  27. Do.Dr. C. Cneyt ERSANLI Fizik Blm Bakan

  28. Dr. Emre DL Aratrma Grevlisi

  29. Yrd. Do. Dr. Yeliz KARAMAN Kimya Blm Bakan

  30. Do. Dr. idem ALBAYRAK

  KATA retim yesi

  31. Prof. Dr. Ekrem MEM Tarih Blm Bakan

  32. Prof. Dr. Sleyman BYKKARCI retim yesi

  33. Yrd. Do. Dr. Suha Ouz BAYTMUR retim yesi

  34. Yrd. Do. Dr. Hasan BARLAK retim yesi

  35. Yrd. Do. Dr. Zekiye TUN retim yesi

  36. Yrd. Do. Dr. Tuba KARA retim yesi

  37. Yrd. Do. Dr. Mustafa AHN retim yesi

  38. mer Ferit MLAK Aratrma Grevlisi

  39. Emrah MARAL Aratrma Grevlisi

 • 40. Prof. Dr. smet BERBER Biyoloji Blm Bakan

  41. Do.Dr. Hlya ZLER retim yesi

  42. Yrd. Do.Dr. Elif TEZEL ERSANLI retim yesi

  43. Yrd. Do.Dr. Halil KO retim yesi

  44. Yrd. Do.Dr. Gley KURT AHN retim yesi

  45. Yrd. Do.Dr. Burcu SEKN DNLER retim yesi

  46. Yrd. Do.Dr. Hlya SPAH retim yesi

  47. Dr. Emire ELMAS retim Grevlisi

  48. Dr. Pnar AM Aratrma Grevlisi

  49. Fatih GM Aratrma Grevlisi

  50. Rukiye TANYER Aratrma Grevlisi

  51. Cumhur AVAR Aratrma Grevlisi

  52. Yrd. Do. Dr. Songl EK Trk Dili ve Edebiyat Blm Bakan

  53. Yrd. Do.Dr. Sevim ERMET retim yesi

  54. Yrd. Do.Dr. Ergn ACAR retim yesi

  55. Yrd. Do.Dr. Mehmet ZDEMR retim yesi

  56. Yrd. Do. Dr. H. Gamze DEMREL retim yesi

  57. Yrd. Do. Dr. Ertan BESL retim yesi

  58. Yrd. Do. Dr. shak TADELEN retim yesi

  59. Ethem YKSEL retim Grevlisi

  60. Nazl MEM BAYTMUR Aratrma Grevlisi

  61. Semra CANAN Aratrma Grevlisi

  62. Yrd. Do.Dr. Mehmet Babr AKARSU Arkeoloji Blm Blm Bakan

  63. Corafya Blm Bakan

  64. Onur Rauf YILMAZ Aratrma Grevlisi(39 madde ile geici

  grevlendirme)

  65. Gkhan REYHANOOLLARI (YP) 35. madde ile Ankara niversitesi

  66. Samet AKMAKER (YP) 35. madde ile Sakarya niversitesi

  67. erife ZDEMR (YP) 35. madde ile Orta Dou Teknik niversitesi

  68. Gzde GNGR (YP) 35. madde ile Ege niversitesi

  69. Il AYDIN (YP) 35. madde ile Hacettepe niversitesi

  70. Hikmet ZAHN (YP) 35. madde ile Orta Dou Teknik niversitesi

  71. Serdar AKBAYRAK 35. madde ile Orta Dou Teknik niversitesi

  72. Seval AKSOY 35. madde ile Anadolu niversitesi

  73. Turul YUMAK 35. madde ile Ankara niversitesi

  74. Zeynep KELEOLU 35. madde ile Ondokuz Mays niversitesi

  75. Emre DL 35. madde ile Sakarya niversitesi

  76. Tuba AK AYCAN 35. madde ile Ondokuz Mays niversitesi

  77. Mine EN 35. madde ile Hacettepe niversitesi

  78. Hakan ASLAN 35. madde ile Ankara niversitesi

  79. Emre GRKANLI 35. madde ile Ankara niversitesi

  80. Tuba IIK 35. madde ile Zonguldak Karaelmas

  niversitesi

  81. Zeynep Safiye BAK 35. madde ile Gazi niversitesi

 • T.C. SNOP NVERSTES

  FEN-EDEBYAT FAKLTES MATEMATK BLM LSANS PROGRAMI

  I.YARIYIL II. YARIYIL

  DERSN KODU

  DERSN ADI ULUSAL KRED

  AKTS DERSN KODU

  DERSN ADI ULUSAL KRED

  AKTS

  MAT101 ANALZ I 4 2 5 7 MAT102 ANALZ II 4 2 5 7

  MAT103 LNEER CEBR I 2 2 3 6 MAT104 LNEER CEBR II 2 2 3 6

  MAT105 SOYUT MATEMATK I 2 2 3 6 MAT106 SOYUT MATEMATK II 2 2 3 6

  FIZ105 FZK I 4 2 5 5 FIZ106 FZK II 4 2 5 5

  YD101 YABANCI DL - I (NGLZCE) 2 0 2 2 YD102 YABANCI DL - II (NGLZCE) 2 0 2 2

  A101 ATATRK LK. VE NK. TAR. - I 2 0 2 2 A102 ATATRK LK. VE NK. TAR. - II 2 0 2 2

  TD101 TRK DL - I 2 0 2 2 TD102 TRK DL - II 2 0 2 2

  TOPLAM 22 30 TOPLAM 22 30

  III. YARIYIL IV. YARIYIL

  DERSN KODU

  DERSN ADI ULUSAL KRED

  AKTS DERSN KODU

  DERSN ADI ULUSAL KRED

  AKTS

  MAT201 ANALIZ-III 4 2 5 8 MAT202 ANALIZ-IV 4 2 5 8

  MAT203 ANALITIK GEOMETRI-I 2 2 3 5 MAT204 ANALITIK GEOMETRI-II 2 2 3 5

  MAT207 TOPOLOJI-I 2 2 3 5 MAT208 TOPOLOJI-II 2 2 3 5

  MAT209 BLGSAYAR PROGRAMLAMA I 2 2 3 5 MAT210 BLGSAYAR PROGRAMLAMA II 2 2 3 5

  ST207 STATSTK I 2 2 3 5 ST208 STATSTK II 2 2 3 5

  YBD201 YABANCI DL - III (NGLZCE) 2 0 2 2 YBD202 YABANCI DL - IV (NGLZCE) 2 0 2 2

  TOPLAM 19 30 TOPLAM 19 30

  V.YARIYIL VI. YARIYIL

  DERSN KODU

  DERSN ADI ULUSAL KRED

  AKTS DERSN KODU

  DERSN ADI ULUSAL KRED

  AKTS

  MAT301 DIFERENSIYEL GEOMETRI - I 2 2 3 5 MAT302 DIFERENSIYEL GEOMETRI - II 2 2 3 5

  MAT303 NMERK ANALZ I 2 2 3 6 MAT304 NMERK ANALZ II 2 2 3 6

  MAT305 KOMPLEKS FONKSYONLAR TEORS I 2 2 3 6 MAT306 KOMPLEKS FONSYONLAR TEORS - II 2 2 3 6

  MAT307 CEBIR - I 2 2 3 6 MAT308 CEBIR - II 2 2 3 6

  MAT309 DFERENSYEL DENKLEMLER I 2 2 3 5 MAT310 DFERENSYEL DENKLEMLER II 2 2 3 5

  YDI301 YABANCI DL - V (NGLZCE) 2 0 2 2 YBD302 YABANCI DL - VI (NGLZCE) 2 0 2 2

  TOPLAM 17 30 TOPLAM 17 30

  VII. YARIYIL VIII. YARIYIL

  DERSN KODU

  DERSN ADI ULUSAL KRED

  AKTS DERSN KODU

  DERSN ADI ULUSAL KRED

  AKTS

  MAT401 FONKSYONEL ANALZ I 2 2 3 5 MAT402 FONKSYONEL ANALZ II 2 2 3 6

  MAT405 REEL ANALIZ 2 2 3 5 MAT408 UYGULAMALI MATEMATK II 2 2 3 6

  MAT407 UYGULAMALI MATEMATK I 2 2 3 5 SEMEL DERSLER 18

  MAT409 KISM TREVL DENKLEMLER I 2 2 3 5

  SEMEL DERSLER 10

  TOPLAM 12 30 TOPLAM 6 30

  TOPLAM ORTAK DERSLER 12 12

  TOPLAM SEMEL DERSLER 16 28

  TOPLAM LSANS DERLER 122 200

  GENEL TOPLAM

  150 240

 • MATEMATK BLM SEMEL DERS LSTES

  4. SINIF GZ DNEM (VII yy)

  DERS KODU

  DERS ADI Haftalk Ders Saati AKTS

  Teorik Pratik MAT 403 Saylar Teorisi 2 2 5

  MAT 411 Topoloji III 2 2 5

  MAT 413 Gurup Teori 2 2 5

  MAT 415 Analizden Seme Konular I 2 2 5

  MAT 417 leri Analiz 2 2 5

  MAT 419 Uygulamal Lineer Cebir 2 2 5

  MAT 421 Uygulamal Matematikten Seme Konular 2 2 5

  4. SINIF BAHAR DNEM (VIII yy)

  DERS KODU

  DERS ADI Haftalk Ders Saati AKTS

  Teorik Pratik MAT 404 Dnmler ve Geometriler 2 0 3

  MAT 406 lm Teorisi 2 2 6

  MAT 410 Ksmi Trevli Denklemler -II 2 2 6

  MAT 412 Topolojik Vektr Uzaylar 2 0 3

  MAT 414 Modl Teori 2 0 3

  MAT 416 Analizden Seme Konular II 2 2 6

  MAT 418 Vektrel Analiz 2 0 3

  MAT 420 Ksmi Trevli Denklemlerin Nmerik zmleri 2 2 6

  MAT 422 Akkanlar Mekaniinde Asimptotik Yntemler 2 0 3

  MAT 424 Sonlu Farklar ve Element Metotlar 2 2 6

 • OKUTULAN ZORUNLU - SEMEL DERSLER

  VE DERS ERKLER

  MAT.101 ANALZ I (4 2 0) 5

  Doal saylar, rasyonel saylar, irrasyonel saylar ve reel say cmleleri, lineer nokta cmlelerinin zelikleri ve tamlk

  aksiyomu, geniletilmi reel saylar ve kompleks saylar. Diziler, alt diziler, yaknsak diziler, alt limit ve st limit

  Cauchy dizileri. Fonksiyonlarda limit ve sreklilik, trigonometrik, stel, logaritmik ve hiperbolik fonksiyonlar,

  dzgn sreklilik, srekli fonksiyonlarn zelikleri. Trev, trev almada genel kurallar, kapal ve parametrik

  fonksiyonlarn trevleri, yksek mertebeden trevler, trevin geometrik ve fiziksel anlamlar, ekstremumlar, treve

  ilikin teoremler, limitlerde belirsiz ekiller ve diferensiyel. Kartezyen ve kutupsal koordinatlarda eri izimi.

  MAT.102 ANALZ II (4 2 O) 5

  Belirsiz integraller, integral alma yntemleri. Belirli integraller.alt ve st Darboux toplamlar ve merdiven

  fonksiyonlarnn integralleri, Riemann integralleri, Riemann anlamnda integrallenebilen fonksiyon snflan,. integral

  hesabn temel teoremleri. Belirli integral yardmyla baz zel limitlerin hesab, belirli integrallerin

  uygulamas olarak alan, yay uzunluu, hacim ve dnel yzeylerin alanlarnn hesaplanmas. Sonsuz

  seriler, serilerin yaknsakl ve raksakl, pozitif terimli seriler ve yaknsaklk kriterleri, alterne seriler,

  mutlak ve artl yaknsaklk, herhangi terimli seriler ve Abel ksmi toplam. Sonsuz arpmlarn

  yaknsakl ve ilikin kriterler.

  MAT. 103 LNEER CEBR I (2 2 0) 3

  Vektr uzay kavram. Dzlemde vektrler. Uzayda vektrler. Alt vektr uzay. Bir vektr cmlesinin lineer

  bamll ve bamszl. Vektr uzaynn bazlarna ait zelikler. Alt uzaylarn boyutlar. Direkt toplam, toplam

  uzay ve arakesit uzay. arpm, i arpml uzay, ortogonal vektr sistemleri, Gram-Schmidt yntemi, i arpml

  uzaylarn alt uzaylar, ortogonal tmleyen. Lineer dnmler, bir lineer dnmn ekirdei ve rank.. Matrisler ve

  matris uzaylar.

  MAT.104 LNEER CEBRII {2 2 0) 3

  Matrisler ve lineer dnmler. Elemanter ilemler, matrislerin paralel sra vektrlerinin elemanter ilemleri, bir

  matrisin rank ve inversi. Permtasyon kavram. Determinant fonksiyonu, bir matrisin determinant rank, bir lineer

  dnmn determinant. Ljneer denklem sistemleri. boyutlu uzayda vektrel arpma, vektrel arpmann

  zelikleri, karma arpma ve uygulamalar. Bir matrisin karakteristik polinomu. Dual uzay, dual baz, bir uzayn

  dualinin duali, dual uzayn zelikleri.

  MAT .105 SOYUT MATEMATK I (2 2 0) 3

  Matematik ve matematiksel mantk. nermeler, mantksal tartmalar, formller, aksiyomatik sistemlerde ispat.

  Cmleler, cmleler cebiri, Venn diyagram, kartezyen arpm. Bantlar, fonksiyonlar, grnt, ters grnt , ters

  fonksiyon, kardinallik, Russell paradoksu, aksiyomatik sistemler, aksiyomlarn ortaya k, aksiyomatik sistemlerin

  tutarllk, bamszlk, tamlk ilkeleri ve aksiyomatik sistemlerde ispat.

  MAT.106 SOYUT MATEMATK II (2 2 0) 3

  Aksiyomatik sistemlere geometrik rnekler. Aksiyomatik cebirsel yap rnekleri ve zelikleri. Doal saylar, tam

  saylar, rasyonel saylar, irrasyonel saylar, reel saylar ve kompleks saylarn aksiyomatik kuruluu, rasyonel saylarn

  reel saylar iinde younluu. Blnebilme ile ilgili teoremler. Sonlu cmle, sonsuz cmle, saylabilir cmle, reel

  saylarn saylamazl.

  M AT.201 ANALZ III (4 2 0) 5 Fonksiyon dizilerinin noktasal ve dzgn yaknsakl, dzgn yaknsaklk ve integral, dzgn yaknsaklk ve trev,

  fonksiyon serilerinin dzgn yaknsakl.. Kuvvet serilerinin yaknsaklk yarap ve aral, kuvvet serilerinin trev

  ve integrali, Taylor polinomlar ve serileri. Genelletirilmi integraller, birinci, ve ikinci eit genelletirilmi

 • integraller iin yaknsaklk kriterleri, Gamma ve Beta fonksiyonlar. Vektr deerli fonksiyonlar, vektr deerli

  fonksiyonlarn limiti, sreklilii, trevi ve integrali, uzay erileri ve uzunluklar. ok deikenli fonksiyonlar ve tanm

  blgeleri, iki deikenli fonksiyonlarn grafik izimleri, limiti ve sreklilii. Ksmi trevler, zincir kural, tam

  diferensiyel, yne gre trev.

  MAT.202 ANALZ IV (4 2 0) 5

  ki deikenli fonksiyonlarn Taylor alm, maksimum ve minimumlar, blge dnmleri, vektr alanlar, ksmi

  trevin geometrik yorumu, integral iareti altnda trev alma.. ki katl integraller, iki katl integrallerde blge

  dnmleri, iki katl, integralin uygulamalar.. katl integraller, katl integrallerde blge dnmleri, katl

  integralin uygulamalar. Erisel integraller, skaler alanlarn ve vektr alanlarnn erisel integralleri, erisel

  integrallerin temel teoremleri ve Green teoremi, erisel integrallerin uygulamalar. Yzey integralleri, birinci eit

  yzey integralleri, ynlendirilmi yzeyler zerinde integraller, yzey integraIIerinin temel teoremleri (Stokes

  teoremi, Divergens teoremi ve Gauss teoremi).

  MAT.203ANALTK GEOMETR I (2 2 0) 3

  Uzayda doru denklemi. Dzlem denklemi, doru dzlem ilikileri, uzayda bir noktann bir doruya uzakl, bir

  noktann bir dzleme uzakl. Bir dik koni ile dzlemin kesitleri. Standart formdaki konikler, ember, elips, hiperbol

  ve paraboln tantlmas. Genel konik denklemi, koniklerin kutupsal koordinatlarla ifadeleri, koniklerde teet ve

  deme kirii. Uzayda zel eriler. Uzayda standart kuadrikler, kre.elipsoid, silindir, koni, eliptik paraboloid,

  hiperbolik paraboloidin tantlmas.

  MAT.204ANALTK GEOMETR II (2 2 0) 3

  Dzlemde geometrik dnmler, telemeler, dnmeler, yansmalar, genel hareketler, afin dnmler. Konik

  denklemlemenin ve kuadrik yzey denkleminin standart forma dntrlmesi. In yzeyleri. Dnel yzeyler.

  Uzayda geometrik dnmler. Bir doruya gre, bir dzleme gre, bir yzeye gre simetri, benzerlik ve afin

  dnmler. Dzlemde ve uzayda homojen koordinatlar. Uzayda kresel, silindirik koordinat sistemleri.

  MAT.209 BLGSAYAR PROGRAMLAMA I (2 2 0) 3

  Bilgisayarn tanm ve bilgisayarn bilgi ilemesi, ikili say sistemi. Donanm. Anadonanm ve Ekdonanm Birimleri.

  Donanm birimlerinin fiziksel yaplar ve ilevleri. Yazlm, iletim sistemi yazlmlar, yaplar ve snflandrlmalar..

  Uygulama yazlmlar. Virsler ve antivirsler. A sistemleri, internet ve internet protokolleri, internetin standart

  hizmetleri. FTP. Telnet. E-maiL. Http. Web tasarmlar. HTML yazlm.

  MAT.210 BLGSAYAR PROGRAMLAMA II (2 2 0) 3

  Programlamann tanm. Algoritma ve ak e mas.. BASIC dilinde veri tipleri, veri giri klar. Kontrol bloklar.

  Dngler. Diziler. Altyordamlar ve fonksiyonlar. Karakter ve saylar ile ilgili ilemler. Dosya ilemleri, dosya yaplar,

  sral, rasgele eriimli yaplar. Sral eriimli dosya oluturma ve yazma. Sral eriimli dosyadan okuma, ekleme.

  Rasgele eriim li dosya oluturma, rasgele eriimli dosyaya yazma, okuma ve ekleme yapma.

  MAT.207 TOPOLOJ I (2 2 0) 3

  Topolojik uzaylar. topoloji, ve ak alt cmleler. Topolojilerin karlatrlmas. Komuluk ve komuluklar

  aksiyomlar.. Topolojik uzayda bir cmlenin i noktas, ii, kapan, snn, ve ylma noktas.

  Hausdorff uzay, Hausdorf uzaynda dizilerin limiti ve deme deeri. Topolojik alt uzaylar, ndirgenmi topoloji

  ve topolojik alt uzayda ak alt cmle. Topolojik alt uzayda bir cmlenin kapan. ii, snr ve ylma

  noktalar.

  MAT.208 TOPOLOJ II (2 2 0) 3

  Kartezyen arpm uzaylar, kartezyen arpm topolojisi ve ak alt cmle. Kartezyen arpm uzaynda

  fonksiyonlarn sreklilii, bir arpm cmlesinin kapan, ii, snr ye ylma noktas. Metrik, metrik

  uzay, metrik uzayn topolojisi ve ak alt cmle .Metrik uzayda sreklilik, dzgn sreklilik, yaknsaklk

  ve Cauchy dizisi. Kompakt uzaylar. Kompakt uzayda diziler. Kompakt uzaylarn kartezyen arpm.

  Lokal kompakt uzaylar. Balantl uzaylar.

  MAT.307 CEBR I (2 2 0) 3

 • Tamsaylarn baz zellikleri, blnebilme, asal arpanlar . Tamsay kongranslar, kongrans snflar ve

  denklem zmleri. Gruplar, altgruplar, devirli gruplar. Grup izomorfizmalar. Sonlu permtasyon

  gruplar, Cayley teoremi, normal altgruplar, blm gruplar ve homomorfizmalar. Gruplarn direkt

  toplamlar. Sonlu deimeli gruplarla ilgili baz sonular ve Sylow teoremleri.

  MAT.308 CEBR I1 ( 2 2 O ) 3

  Halkalar. Tamlk blgeleri ve cisimler. Bir tamlk blgesinin blm cismi, Sral tamlk blgeleri. dealler

  ve blm halkalar, halka hamomorfizmalar. Bir halkann karakteristii, maksimal ve asal idealler. Bir

  halka zerindeki polinomlar, polinomlarda blnebilme. Polinomlar halkasnda arpanlara ayrma.

  Polinamlarn kkleri ve indirgenmezlik kriterleri. Bir cismin cebirsel geniletmeleri.

  MAT.303 NMERK ANALZ I {2 2 0) 3

  Bilgisayarda say temsili ve programlama teknikleri, duyarllk kayb. Lineer olmayan denklemlerin

  kklerinin nmerik hesab, ikiye blme" Newton ve teet yntemleri. nterpolasyon ve nmerik trev,

  polinom interpolasyonu ve hatas, nmerik trev kestirimi, Richardson dkestirimi, Nmerik integral,

  yamuk yntemi, Romberg algoritmas, Simpson ve Gauss nmerik yaklam formlleri.

  MAT.304 NMERK ANALZ II (2 2 0) 3

  Ksmi pivotlu Gauss eliminasyonu le lineer denklem sistemlerinin nmerik zmleri. Lineer, ikinci ve

  nc derece balayc fonksiyonlar. Adi diferensiyel denklemlerin nmerik zmleri, Taylor serisi ve

  Runge-Kutta yntemleri, diferensiyel denklem sistemlerinin nmerik zmleri, snr deer

  problemlerinin nmerik zmleri. En kk kareler yntemi ile veri analizi. Monte Carlo teknii ile alan

  ve hacim kestirimi, simulasyon.

  MAT.309 DFERENSYEL DENKLEMLER I { 2 2 0 ) 3

  Diferensiyel denklem ve ilgili temel kavramlar. Deikenlere ayrlabilen, homoqeri, tam diferensiyel,

  lineer, Bernoulli ve Riccati diferensiyel denklemleri. Dik ve eik yrngeler. Birinci basamaktan ve

  yksek dereceden diferensiyel denklemler, Lagrange ve Clairaut denklemleri, aykr zmler, zarflar, n

  yinci basamaktan sabit katsayl lineer denklemler, belirsiz katsaylar yntemi, ksa yntemler,

  parametrelerin deiimi yntemi. Euler denklemi.

  MAT.310 DFERENSYEL DENKLEMLER I1 (2 2 0) 3

  Laplace dnmleri. Lineer denklem ve sistemlerinin Laplace dnm ile zmleri. Deiken

  katsayl lineer denklemler. Balang deer, snr deer, zdeer ve Sturm -Liouville problemleri. ki ve

  daha yksek basamaktan lineer olmayan denklemler, baml ve bamsz deikenleri kapsamayan

  denklemler, homogen denklemler, Sarrus yntemi. Serilerle integrasyon, adi ve aykr noktalar, adi nokta

  komuluunda zm. Aykr noktalar ve Frobenius yntemi.

  MAT.305 KOMPLEKS FONKSYONLAR TEORS I (2 2 0) 3

  Kompleks saylarn cebirsel, geometrik ve topolojik zellikleri. Tek kompleks deikenli fonksiyonlar,

  dnmler, limitler ve sreklilik, trev, Cauchy-Riemann denklemleri, Analitik fonksiyonlar, Harmonik

  fonksiyonlar, stel fonksiyon, logaritmik fonksiyon, kompleks kuvvetler, trigonometrik ve hiperbolik

  fonksiyonlar ve terslen. Kompleks integraller, evre integralleri, Cauchy-Goursat teoremi, integrasyonun

  temel teoremleri.

  MAT.306 KOMPLEKS FONKSYONLAR TEORS II (2 2 0) 3

  Analitik fonksiyonlar iin integral gsterimleri ve uygulamalar. Diziler ve seriler, kuvvet serileri, dzgn

  yaknsaklk, Taylor seri gsterimleri, Laurent seri gsterimleri, singlerlikler, sfrlar ve kutuplar. Rezid

  teoremi, rezidlerin hesaplanmas, trigonometrik integraller, rasyonel fonksiyonlarn genelletirilmi

  integralleri, trigonometrik fonksiyonlar ieren genelletirilmi integraller, ok deerli fonksiyonlar ieren

  integraller, Argument ilkesi ve Rouche teoremi.

  MAT.301 DFERENSYEL GEOMETR I (2 2 0) 3

 • Diferensiyellenebilir dnmler. Tanjant uzay. Tanjant ve kotanjant vektr alanlar. 1-formlar, k-

  formlar. Tensrler. Diferensiyel formlarda d arpma. Uzayda bir erinin parametrik gsterimi, hz

  vektr, kovaryant trev. Erinin Frenet vektrleri, Frenet dzlemleri, erilikler, eriliklerin geometrik

  anlamlar, erilik emberi, erilik kresi, erilik ekseni, osklatr kre. Kresel eriler. Erilim izgileri.

  nvolt ve Evolt. Bertrand eri ifti. Bir erinin kresel gstergeleri.

  MAT.302 DFERENSYEL GEOMETR II (2 2 0) 3

  Yzeyler kuram. Ynlendirme. ekil operatr. Gauss dnm. Yzey zerinde zel eriler. Temel

  formlar. Gauss denklemi. Gauss erilii. Ortalama erilik. Asli erilik. Normal erilik. Geodezik

  burulma. eritler kuram. Erilik izgisi, asimptotik eri, jeodezik eri. Dnel yzeyler zerinde

  balantlar. In yzeylerinin diferensiyel geometrisi. Paralel yzeyler. Minimal yzeyler. Hiperyzeyler.

  Yzeyler arasnda diferensiyellenebilir dnmler, izometriler.

  MAT.401 FONKSYONEL ANALZ I (2 2 0) 3

  Holder, Minkowski eitsizlikleri. Baz dizi ve fonksiyon uzaylarnn metrik yaps.Tam metrik uzaylar ve

  metrik uzaylarn tamlatrlmas. Normlu vektr uzay, Banach uzay, sonlu boyutlu normlu uzaylar ve alt

  uzaylar, kompaktlk ve sonlu boyutlu uzaylar, lineer operatrler, snrl ve srekli lineer operatrler, lineer

  fonksiyoneller, sonlu boyutlu uzaylarda lineer operatrler ve fonksiyoneller, normlu operatr uzaylar ve

  normlu uzaylarn duali.

  MAT.402 FONKSYONEL ANALZ II (2 2 0) 3

  Hilbert uzay, ortogonal ve ortonormal diziler ve cmleler. Hilbert uzaylarnda fonksiyonel gsterimi,

  Hilbert-adjoint, self-adjoint, niter ve normal operatrler. Zorn lemmas, Hahn-Banach teoremi ve baz

  sonular. Adjoint operatr, yansmal uzaylar, kategori teoremi, dzgn snrllk teoremi, kuvvetli ve

  zayf yaknsaklk, operatr ve fonksiyonel dizilerin yaknsakl, ak dnm teoremi, kapal lineer

  operatrler, kapal grafik teoremi.

  MAT.403 SAYILAR TEORS (2 2 0) 3

  Tamsaylarn herhangi bir tabanda ifade edilmesi. Aritmetiin temel teoremi. Tam saylarda blnebilme.

  Asal saylar ve asal saylarn dalm. Euclid blme algoritmas ve uygulamalar. Tamsaylarn tek trl

  arpanlara ayrlmas. arpmsal ve toplamsal fonksiyonlar. Diophantine denklemleri. Kongranslar ve

  rezid sistemleri. Srekli kesir ayrmlar. Rasyonel ve irrasyonel saylar. Primitif kkler.

  MAT.407 UYGULAMALI MATEMATK I (2 2 0) 3

  Kuvvet alanlar, korunumlu alanlar, bir kuvvet alannda yaplan i. ok katl ve erisel integrallerin

  uygulamalar, ktle hesaplar, arlk merkezlerinin bulunmas, Guldin teoremleri, eylemsizlik momenti

  hesaplar. Fourier serileri ve uygulamalar, yarm aralkta Fourier sins ve cosins almlar, Fourier

  serilerinin tretilmesi ve integrasyonu, periyodik yzeyler ve ift katl Fourier serileri. ntegral yardm ile

  tanmlanan fonksiyonlar, Gamma ve Beta fonksiyonlar.

  MAT.408 UYGULAMALI MATEMATK II (2 2 0) 3

  Sturm - Liouville sistemleri, zfonksiyon almlar, tamlk ve Parseval zdelii, adjoint formlar ve

  Lagrange zdelii, Sturm teorisi. Bessel denklemi ve Bessel fonksiyonlar, Bessel serilen, Hankel

  fonksiyonlar, Modifie Bessel fonksiyonlar, dourucu fonksiyonlar. Legendre denklemi ve Legendre

  fonksiyonlar, Legendre polinomlar, Legendre serileri. Gauss diferensiyel denklemi, hipergeometrik

  fonksiyonlar, Kummer denklemi, konfluent hipergeometrik fonksiyonlar.

  MAT.405 REEL ANALZ (2 2 0) 3

  Cmle dizileri, alt ve st limitleri ve yaknsakl. halka ve cebiri, llebilir cmleler, l ve d

  l, Lebesgue d ls ve ls. llebilir fonksiyonlar, . llebilir fonksiyon snflar. Basit

  fonksiyonlarn ve pozitif fonksiyonlarn integralleri, integrallenebilen fonksiyonlar, Lebesgue yaknsaklk

 • ve snrl yaknsaklk teoremleri, Lebesgue integrali ve Riemann integrali arasndaki iliki. Lp uzaylar ve

  L uzay.

  MAT.411 TOPOLOJ III (2 2 0) 3

  Metrikleebilen topolojik uzaylar, tam metrik uzaylar, kompakt metrik uzaylar. Regler uzaylar, regler

  uzaylarn kartezyen arpm, tamamen regler uzaylar. Normal uzaylar, normal uzaylarn kartezyen

  arpm. Kompaktln ayrma zellikleri. Saylabilir ve dizisel

  kompakt uzaylar. -kompakt lokal kompakt uzaylar.kinci kategoriden uzaylar. Baire uzaylar. Lokal

  balantl uzaylar. Yol (veya yay) balantl uzaylar. Lokal yol balantl uzaylar.

  MAT.409 KISM TREVL DENKLEMLER I (2 2 0) 3

  Temel kavramlar, ksmi trevli denklemlerin snflandrlmas ve oluturulmas. Birinci basamaktan lineer

  ve yar - lineer ksmi trevli denklemler, Lagrange metodu, dik kesien yzey aileleri, Cauchy problemi.

  Lineer olmayan birinci basamaktan ksmi trevli denklemler, badaabilir sistemler, Charpit metodu,

  aykr zmler ve zarf yzeyleri. Yksek basamaktan sabit katsayl lineer ksmi trevli denklemler,

  homogen olmayan denklemler, operatr metodu, Euler tipi denklemler.

  MAT.410 KISM TREVL DENKLEMLER II (2 0 0) 2

  Deiken katsayl lineer ksmi trevli denklemler, snflandrma, kanonik formlar, genel zmlerin elde

  edilmesi. Dalga denklemi, balang deer problemi, D'Alembert forml. Laplace denklemi, snr deer

  problemleri, Poisson integral forml. Is denklemi, balang ve snr deer problemi, fiziksel

  uygulamalar.

  MAT.412 TOPOLOJK VEKTR UZAYLARI (2 0 0) 2

  Vektr uzaylarnda konveks, mutlak konveks ve dengeli cmleler. Bir topolojik uzayda komuluklar baz.

  Topolojik vektr uzaylar ve yar normlar. Lokal konveks uzaylar, dual uzaylar, lineer formlar, zayf

  topoloji, kutupsal kmeler ve kutupsal topolojiler.

  MAT.404 DNMLER VE GEOMETRLER I (2 0 0 ) 2

  Afin grup, afin alt uzaylar. Afin at. klid ats. Paralelyzn hacmi. Dnmler yardmyla

  geometrilerin snflandrlmas, direkt ve kart hareketler. klid dzleminde kongranslar. Benzerlik

  grublar, benzerlik kavramnn genelletirilmesi, benzerlik zelikleri.

  MAT.406 LM TEORS (20 0) 2

  llebilir Fonksiyon, ller, ntegral, ntegrallenebilir Fonksiyonlar, Lebesgue Uzaylar, Yaknsaklk

  Trleri, Monoton Fonksiyonlarn ntegrali, Snrl Salnml Fonksiyonlar,Mutlak Sreklilik.

  FZK BLMNDEN ALINAN DERSLER

  FZ.105 FZK I (4 2 O) 5

  Fizik ve lme, vektrler, tek-boyutta hareket, ani hz, ivme, tek-boyutta sabit ivmeli hareket, serbest

  den cisimler, iki-boyutta hareket, hareket kanunlar, dairesel hareket ve Newton kanunlarnn dier

  uygulamalar, ivmeli sistemlerde hareket, direnli ortamlarda hareket, i ve enerji, g, potansiyel enerji

  ve korunumu, izgisel momentum ve arpmalar, kat cisimlerin sabit bir eksen etrafnda dnmesi,

  eylemsizlik momentumu hesab, yuvarlanma hareketi, asal momentum ve tork, statik denge ve esneklik,

  salnm hareketi, evrensel ekim kanunu, akkanlar mekanii

  FZ.106 FZK II (4 2 0) 5

 • Elektrik alanlar, elektrik yklerinin zellikleri, yaltkanlar ve iletkenler, Coulomb kanunu, Gauss Kanunu,

  Elektrik potansiyel ve potansiyel fark, kondansatrler ve dielektrikler, kondansatrlerin balanmas,

  dielektrikli kondansatrler, akm ve diren, speriletkenler, doru akm devreleri, seri ve paralel bal

  direnler, Kirchoff kurallar, RC devreleri, manyetik alanlar, ykl bir paracn manyetik alan

  ierisindeki hareketi, manyetik alan kaynaklar, Biot-Savart kanunu, Ampre Kanunu, Faraday kanunu,

  elektromotor kuvvet, Lenz Kanunu, indktans, alternatif akm devreleri, elektromanyetik dalgalar

  STATSTK BLMNDEN ALINAN DERSLER

  15.207 STATSTK I (2 2 0) 3

  Rasgele deneyler. Olaslk uzaylar. Olaslk hesaplar. Rasgele deikenler ve rasgele

  deikelerin birinden bamszl. Dalm fonksiyonlar ve zellikleri. Beklenen deer,

  varyans, kitle momentleri, rneklem momentleri, rneklem momentlerinin yaknsama

  zellikleri. Kovaryans. Korelasyon. Beklenen deerlere ilikin zellikler.

  15.208 STATSTK II (2 2 0) 3

  rnekleme kavram, istatistik, rneklem istatistiklerinin dalmlar, parametre tahmini. Tahmin edicilerin

  bulunma yntemleri, en kk kareler, momentler ve en ok olabilirlik yntemi. Tahmin edicilerde

  aranan zellikler. Yeterlilik, tutarllk, etkinlik, yanszlk. Dzgn en iyi yansz tahmin ediciler. Hipotez

  testleri. Testlerin bulunma yntemleri, hata olaslklar ve testlerin gc ve g fonksiyonu.

 • T.C.

  SNOP NVERSTES FEN-EDEBYAT FAKLTES

  STATSTK BLM LSANS PROGRAMI

  I.YARIYIL II. YARIYIL

  DERSN KODU

  DERSN ADI ULUSAL KRED

  AKTS DERSN KODU

  DERSN ADI ULUSAL KRED

  AKTS

  IST101 Bilgisayar Programlama I 2 2 3 4 IST102 Bilgisayar Programlama II 2 2 3 5

  IST103 Olaslk I 2 2 3 5 IST104 Olaslk II 2 2 3 5

  IST 105 statistie Giri 4 2 5 6 IST106 Lineer Cebir 2 2 3 5

  IST107 Matematik I 2 2 3 5 IST108 Matematik II 2 2 3 5

  IST109 ktisat-I 2 0 2 4 IST110 ktisat-II 2 0 2 4

  YD101 Yabanc Dil 2 0 2 2 YD102 Yabanc Dil 2 0 2 2

  A101 Ata. lk. ve nklap Tarihi 2 0 2 2 A102 Ata. lk. ve nklap Tarihi 2 0 2 2

  TD101 Trk Dili 2 0 2 2 TD102 Trk Dili 2 0 2 2

  TOPLAM 22 30 TOPLAM 20 30

  III. YARIYIL IV. YARIYIL

  DERSN KODU

  DERSN ADI ULUSAL KRED

  AKTS DERSN KODU

  DERSN ADI ULUSAL KRED

  AKTS

  IST201 Matematiksel statistik 2 2 3 6 IST202 Bilgisayar Programlama.-IV 2 2 3 6

  IST203 Bilgisayar Programlama -III 2 2 3 6 IST204 Hipotez Testleri 2 2 3 6

  IST205 leri Matematik I 2 2 3 6 IST206 leri Matematik II 2 2 3 6

  IST207 Dorusal Programlama I 2 2 3 6 IST208 Dorusal Programlama. II 2 2 3 6

  Semeli 3 6 Semeli 3 6

  TOPLAM 15 30 TOPLAM 15 30

  V.YARIYIL VI. YARIYIL

  DERSN KODU

  DERSN ADI ULUSAL KRED

  AKTS DERSN KODU

  DERSN ADI ULUSAL KRED

  AKTS

  IST301 rnekleme Teknikleri 2 2 3 6 IST302 Stokastik Sreler 3 0 3 6

  IST303 st. Yntemler 3 2 4 6 IST304 st. Karar Teorisi 4 0 4 6

  IST307 Regresyon zmlemesi 2 2 3 6 IST306 Yneylem Aratrmas 2 2 3 6

  Semeli 9 12 Semeli 9 12 TOPLAM 19 30 TOPLAM 19 30

  VII. YARIYIL VIII. YARIYIL

  DERSN KODU

  DERSN ADI ULUSAL KRED

  AKTS DERSN KODU

  DERSN ADI ULUSAL KRED

  AKTS

  IST403 ok Deikenli st. I 3 2 4 6 IST404 ok Deikenli st. II 2 2 3 6

  IST405 st. Deney Tasarm 3 0 3 6 IST406 statistiksel Veri Analizi 2 2 3 6

  IST407 Par. Olm. st. Ynt 3 2 4 6 Semeli 9 18

  Semeli 6 12

  TOPLAM 17 30 TOPLAM 15 30

  TOPLAM ORTAK DERSLER 12 12

  TOPLAM LSANS DERLER 130 228

  GENEL TOPLAM 142 252

 • STATSTK BLM SEMEL DERSLER

  2. Snf

  Ders Kodu Ders Ad Kredisi AKTS

  T P K

  IST 211 Bilim Tarihi 3 0 3 6

  IST 209 Diferansiyel Denklemler 3 0 3 6

  IST 210 Mesleki ngilizce 3 0 3 6

  IST 212 letmeye Giri 3 0 3 6

  IST 213 Muhasebe 3 0 3 6

  IST 214 Temel ngilizce 3 0 3 6

  3.Snf

  Ders Kodu Ders Ad Kredisi AKTS

  T P K

  IST 310 Varyans Analizi 3 0 3 4

  IST 311 Sra statistikleri 3 0 3 4

  IST 313 lm Teo.ve Tes.De. 2 2 3 4

  IST 314 Sigorta Matematii 2 2 3 4

  IST 315 Komp.Deikenli Fonk. 3 0 3 4

  IST 316 Kestirim Yntemleri 3 0 3 4

  IST 317 Demografik Analiz Met. 3 0 3 4

  IST 318 Kalite Denetimi 3 0 3 4

  IST 320 Optimizasyon 2 2 3 4

  IST 321 Nmerik Analiz 2 2 3 4

  IST 322 Akterya 3 0 3 4

  IST 323 Path (iz) Analizi 3 0 3 4

  IST 324 Zaman Serisi 3 0 3 4

  IST 325 Biyoistatistik 3 0 3 4

  IST 326 Ynetim Muhasebesi 2 2 3 4

  IST 327 Web Tasarm 3 0 3 4

  4. Snf

  Ders Kodu Ders Ad Kredisi AKTS

  T P K

  IST 408 Katagorik Veri Analizi 2 2 3 6

  IST 410 Bulank Mantk 3 0 3 6

  IST 411 Risk Analizi 3 0 3 6

  IST 412 Lin.Olm.Reg.z. 3 0 3 6

  IST 413 izge Kuram 2 0 2 6

  IST 414 Gvenilirlik Analizi 3 0 3 6

  IST 415 Veri Taban 2 0 2 6

  IST 416 Bekleme Hatt Teo. 2 0 2 6

  IST 417 Bayesci statistik 3 0 3 6

  IST 418 Reel Analiz 3 0 3 6

  IST 419 Lineer Modeller 3 0 3 6

  IST 420 Oyunlar Teorisi 3 0 3 6

  IST 421 Ekonometri 2 2 3 6

  IST 422 statistiksel Veri Madencilii 2 2 3 6

 • IST 424 Psikonometri 2 2 3 6

  IST 425 leri ok De. st. Yntemler 2 2 3 6

  IST 426 Alt Sigma Analizi 3 0 3 6

  IST 312 Modelleme ve Simlasyon Teknikleri 2 2 3 6

  IST 429 Yapay Sinir Alar 2 2 3 6

  IST 430 Artk Analizi 2 2 3 6

  T.C

  SNOP NVERSTES

  FEN EDEBYAT FAKLTES

  STATSTK BLM LSANS PROGRAMI

  DERS ERKLER

  I.YARIYIL:

  IST101 BLGSAYAR PROGRAMLAMA I (223)

  Bilgisayarn yaps, kullanm alanlar, alma prensibi, iletim sistemi, kelime ilem hesap tablosunu

  hazrlama, bilgisayar alar ve internet.

  IST103 OLASILIK I (223)

  rnek Uzay Q Cebir, Olay Kavram ve Olaylar zerinde lemler, Olaslk Kavram ve zellikleri,

  Olaylarn Bamszl, artl Olaslk ve Tam Olaslk Forml Tesadfi Deiken kavram, Dalm

  Fonksiyonu ve zelikleri, Kesikli Tesadfi Deikenler, Beklenen Deer ve zelikleri, Baz, Kesikli

  Olaslk Dalmlar ( Bernoulli, Binom, Poisson, Geometrik, Negatif Binom, Hipergeometrik ve ok

  Terimli ), ok Boyutlu Kesikli Tesadfi Deikenler, Kesikli Tesadfi Deikenlerin Fonksiyonlar.

  IST105 STATSTE GR (425)

  statistik Kavram ve Tarihsel Geliimi; Temel Kavramlar; lme ve lekler; statistiksel Verilerin

  Toplanmas; statistiksel Verilerin Dzenlenmesi ve Tablolar le zetlenmesi; Merkezi Eilim lleri:

  (Aritmetik Ortalama, Geometrik Ortalama, Harmonik Ortalama, Kuadratik Ortalama, Tartl Ortalama,

  Mod, Medyan); Oranlar ve Yzdeler; Deiim lleri: (Ranj, Ortalama Sapma, Standart Sapma,

  Varyans, Deiim Katsays, arpklk Katsays ve Basklk Katsays); Momentler. ki Deikene Gre

  statistiksel Verilerin Dzenlenmesi ve Tablolar le Gsterilmesi; liki Katsaylar; Pearson arpm

  Moment Korelasyonu; Ksmi Korelasyon; Kontenjans Katsays; Phi Katsays; Sperman Sra

  Korelasyon Katsays; Cramerin liki Katsays; Basit Lineer Regresyon; Baz nemli Olaslk

  Dalmlar (Binom Poisson, Normal) ve zellikleri; Standart Puanlar;

  IST107 MATEMATK I (223)

  Diziler, Diziler ve Fonksiyonlarn Limitleri, Fonksiyonlarn Sreklilii, Trev ve Diferansiyel Kavram,

  Trev ve Uygulamalar, Cebirsel olmayan Fonksiyonlar.

  IST109 KTSAT I (202)

  Ekonomi Biliminin Kapsam; Temel kavram ve Varsaymlar; Ekonominin Temel Sorunlar; Ekonomik

  Sistemler; Tketici ve Firma Dengesi; Piyasa Dengesi; Faktr Piyasalar; Milli Gelir lmleri ve

  Belirlenmesi.

 • STATSTK BLM LSANS PROGRAMI

  DERS ERKLER

  II. YARIYIL:

  IST102 BLGSAYAR PROGRAMLAMA II (223)

  Windows 98 iletim sistemi, Microsoft Office 2000 (Word 200, Excel 2000 Access 2000, Power Point

  2000), Microsoft Outlook programlarnn kullanm.

  IST104 OLASILIK II (223)

  Srekli Tesadfi Deiken Kavram, Younluk Fonksiyonu, Srekli Tesadfi Deikenin Beklenen

  Deeri ve zellikleri, Baz Srekli Olaslk Dalmlar (Dzgn, Normal, stel, Gamma, Beta, Cauchy),

  ok Boyutlu Srekli Tesadfi Deikenler, reten ve Karakteristik Fonksiyon, Limit Teoremleri,

  Kovaryans, Korelasyon Katsays, ki Boyutlu Normal Dalm, Srekli Tesadfi Deikenlerin

  Fonksiyonlar ve Dalmlar.

  IST106 LNEER CEBR (223)

  Matrisler, Matris lemleri, Matrisin n inci Kuvvetinin Bulunmas, Matris Determinant ve Tersi, Lineer

  Denklem Sistemleri ve zmleri, Vektr Uzaylar, arpm Uzaylar, Ortogonal Taban, Karakteristik

  Polinomlar, Karakteristik deer ve Karakteristik Vektrler, Matrislerin genletirilmesi ve

  Kegenletirilmesi, Kuadratik Formlar.

  IST108 MATEMATK II (223)

  ntegral Alma Yntemleri, Katl ntegrallerde ntegral Alma Yntemi, Dzensiz ntegraller ve Kuvvet

  Serileri, Fonksiyonlarn Taylor Serisine Alm, Katl Seriler, Kutupsal Koordinatlar, Karmak Saylar,

  Vektr Deerli Fonksiyonlar ve Erilerin Parametrik Denklemleri.

  IST110 KTSAT II (202)

  Para Tanm ve Tarihesi; Para Arz ve Talebi; Bankaclk; Uluslararas Para Sistemi; demeler Dengesi;

  D Ticaret Politikas; Entegrasyon ekilleri; ktisadi Dncenin Evrimi. Milli Muhasebe Kavram ve

  lme Yntemleri; Keynesgil Gelir Belirlemesi ve stihdam Teorisi; Yatrm Teorisi

 • STATSTK BLM LSANS PROGRAMI

  DERS ERKLER

  III. YARIYIL:

  IST201 MATEMATKSEL STATSTK (223)

  Tahmin Teorisi, Nokta Tahmini ve zellikleri, Yeterli statistikler Tahmin Edicilerin Bulunmas

  Yntemleri, Momentler Yntemi, En ok Olabilirlik Yntemi, Bayes Yntemi, En Kk Ki Kare

  Yntemi, Jaeknife Yntemi, Aralk Tahmini.

  IST203 BLGSAYAR PROGRAMLAMA III (223)

  statistiksel zmlemede Kullanlan Baz statistik Paket Programlarnn Tantm, Parametrik

  Yntemlerin Uygulanmas, Hazr Paket Programlarn Tantm ve Parametrik Olmayan statistiksel

  Yntemlerin Uygulanmas.

  IST205 LER MATEMATK I (223)

  Fonksiyon Dizileri ve Fonksiyon Serileri, Dzgn Sreklilik ve Dzgn Yaknsaklk, ok Deikenli

  Fonksiyonlar, ok Deikenli Fonksiyonlarda Limit, Sreklilik ve Trevleri, Kresel ve Silindirik

  Koordinatlar, Toplam Diferansiyel, Kapal Fonksiyonlarn Trevi, ok Deikenli Fonksiyonlarn Seriye

  Alm, Minimum ve Maksimum Lagrange arpanlar Yntemi, Katl integraller.

  IST207 DORUSAL PROGRAMLAMA I (223)

  Dorusal Programlama Problemleri ve Geometrik Aklamas, Matematiksel Temel, Simpleks Yntem,

  Gzden Geirilmi Simpleks Yntem.

 • STATSTK BLM LSANS PROGRAMI

  DERS ERKLER

  IV. YARIYIL:

  IST202 BLGSAYAR PROGRAMLAMA IV (223)

  Bilgisayarda Problem zm, Basic Diline Giri, Basic Sabitleri ve Deikenleri, fadeler ve Atama

  Deyimleri, Bilgisayar Bilgi Girii ve Bilgisayardan Bilgi k, Bilgisayar Programnda Kontrol ve

  Dallanma, Alt Programlar ve Deyim Fonksiyonlar, Temel Fortran Elemanlar ve Karakterleri, Fortran

  Deyimleri ve Kodlama Formu, Aktarma Deyimleri, Basit Giri ve k Deyimleri, Kontrol Deyimleri,

  Altprogramlar, Ticari ve statistiksel Uygulamalar.

  IST204 HPOTEZ TESTLER (223)

  Kuramsal Hipotez Testleri; Test Fonksiyonu, G Fonksiyonu, Dzgn En Gl Test, Neyman-Pearson

  Teoremi, Uygulamal Hipotez Testleri; Ortalamalara likin Testler, Varyanslara likin Testler Ki Kare

  Testleri, Nitel Deikenli Verilere Ait liki Testleri, Bamszlk Testleri, Nitel Deikenli Kitlelerde

  Homojenlik Kontrol, Uyumluluk Testleri, liki (Korelasyon) Testleri,

  IST206 LER MATEMATK II (223)

  Karmak Fonksiyonlarn Limiti, Sreklilii ve Trevi, Riemann Stieltjies ntegrali, Erisel ntegral ve

  Yzey ntegralleri, ntegrallerde Deiken Deitirme, Fourier Serisi, ntegrali ve Dnm, Gamma ve

  Beta Fonksiyonlar.

  IST208 DORUSAL PROGRAMLAMA II (223)

  Dualite, Ulatrma Problemleri, Duyarllk Analizi, Parametrik Analiz, Tam Sayl Dorusal

  Programlama, Karma Tam Sayl Dorusal Programlama.

 • STATSTK BLM LSANS PROGRAMI

  DERS ERKLER

  V. YARIYIL:

  IST301 RNEKLEME TEKNKLER (223)

  rnekleme kavramna ilikin Temel Tanmlar, adesiz eit olaslkl rnekleme, rnek Geniliinin

  Tahmini, Tabakal rnekleme. Oransal Tahminler, Regresyon Tahmini, Sistematik rnekleme, Kme

  rneklemesi, Ayn Genilikteki rnek Birimleri in ki Aamal rnekleme, Farkl Genilikte

  rnekleme Birimlerinin rnekleme Yntemleri.

  IST303 STATSTKSEL YNTEMLER (324)

  kiden Fazla Bamsz Guruplarn Karlatrlmas (Varyans Analizi ), ki Ynl Varyans Analizi, oklu

  Karlatrmalar.

  IST307 REGRESYON ZMLEMES (223)

  Model Kavram, Lineer Regresyon Modelleri ve zmlenmesi, Artklarn ncelenmesi, Suni (Gsterge)

  Deikenlerde Regresyon zmlemesi, En yi Regresyon Modelini Bulma Yntemleri.

  STATSTK BLM LSANS PROGRAMI

  DERS ERKLER

  VI. YARIYIL:

  IST302 STOKASTK SRELER (303)

  Temel Kavramlar (Srecin Sonlu Boyutlu Dalm, Beklenen Deeri, Varyans, Kovaryans ve

  Karakteristik Fonksiyonu), Bamsz Artml Sre (Baar Says ve Baar Zaman), Poisson Sreci ve

  zellikleri (Srecin Sray Anlar, Ayrl, stel ve Dzgn Dalmla ilikisi), Kesikli Parametreli

  Markov Zincirleri (Chapman-Kolmogorov Fark Denklemleri, lk Var Teoremi, Durumlarn

  Snflandrlmas, Durumun Dnml veya Dnmsz Olma Durumu, Limit Teoremleri(Durgun ve

  Ergodik Dalmlar), Yutulma htimali ve Yutulma Sresi, Tesadfi Yryler, Dallanma Sreci ve

  Kaybolma htimali, Kesikli Parametreli Martingal, Tersine evrilen Markov Zincirleri, Kolmogorov

  Kriteri. Srekli Parametreli Markov Zincirleri, Chapman-Kolmogorov Diferansiyel Denklemi, Durumda

  Kalma sresi, Nizaml (Regular) Olma art, Limit Teoremleri, Doum-lm Sreleri ve Bekleme Hatt

  Modellerine Uygulama, Yenileme Sreleri (Yenileme Fonksiyonu, Ut ve Vt Sreleri, Temel Teorem),

  Bekleme Hatt Teorisinin Baz Modellerinin Analizi.

  IST304 STATSTK KARAR TEORS (404)

  Kesikli ve Srekli Tesadfi deikenler in Bayes Kural, nsel ve Sonsal Dalmlar, Bernoulli Sreci,

  Olaan Bir Sre ve teki Sreler in Bayes Karar, Sonsal Dalm Tahmini Sonsal Dalm ve ift

  Tarafl Testler, Belirlilik ve Belirsizlik, demeler ve Kayplar, Yararllk, Belirsizlik Altnda Karar

  Verme, Dorusal deme Fonksiyonlar, Karar Teorisi ve Nokta Tahmini, Karar Teorisi ve Hipotez Testi.

 • IST306 YNEYLEM ARATIRMASI (223)

  Giri, Yneylem Aratrmasn Tanm ve zellikleri, Model Kurma, retim ve Envanter Teorisi, Kuyruk

  Teorisi, Oyunlar Teorisi. A Analizleri, Dorusal Olmayan Programlama, Dinamik Programlama,

  Simlasyon.

  STATSTK BLM LSANS PROGRAMI

  DERS ERKLER

  VII. YARIYIL:

  IST401 OK DEKENL STATSTK I (324)

  ok Deikenli statistiksel Analizde Kullanlan Temel Kavramlar, ok Deikenli Normal Dalm ve

  zellikleri, Parametre Tahmini, ok Deikenli Normal Deikenlerin Lineer Fonksiyonlar, Karesel

  Formlar ve Dalmlar, Gven Blgelerinin Belirlenmesi ok Deikenli Normal Kitlelerde Hipotez

  Testleri.

  IST403 IST DENEY TASARIMI (303)

  Tek Etkenli Deneylerde Tesadfi Bloklar, Tek Etkenli Deneylerde Kare Dzenleri, ok Etkenli Deneyler,

  Nicel ve Nitel Etkenler, Kovaryans zmlemesi.

  IST405 PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL YNTEMLER (223)

  Tarihe, eitli statistiksel Kavramlar, Bir rnekleme Ait Konum Parametrelerine likin Testler, ki

  rnekleme Ait Konum ve Deiim Parametrelerine likin Testler, kiden Fazla rnekleme likin

  Testler, Uyum yilii Testleri, liki Katsaylar Testleri, Basit Lineer Regresyon zmlemesi.

  STATSTK BLM LSANS PROGRAMI

  DERS ERKLER

  VIII. YARIYIL:

  IST402 OK DEKENL STATSTK II (223)

  Temel Bileenler ve Faktr Analizi, Kmeleme ve Snflama Analizi, Diskriminant Analizi, Lojistik

  Regresyon Analizi.

  IST404 STATSTKSEL VER ANALZ (223)

  retim yesi ve renci tarafndan seilen zel bir konuda almalarn yaplarak rapor eklinde

  sunulmas.

  STATSTK BLM LSANS PROGRAMI

  SEMEL DERS ERKLER

  IST209 DFERANSYEL DENKLEMLER (303)

  Treve Gre zlebilen Birinci Mertebeden Denklemler, Lineer Denklemler, Tam Diferansiyel

  Denklemler ve ntegral arpan, Bernoulli ve Riccati Denklemleri, Treve Gre zlemeyen Birinci

  Mertebeden Denklemler, Lagrange ve Clairaut Denklemleri, Yksek Mertebeden Denklemler, Quatratr

  ve Mertebe ndirgeme Yntemleri, Wronkciyan, Sabitlerin Deiimi Yntemi, Sabit Katsayl

  Denklemler, Karakteristik Denklem, Heterojen Denklemin zel zmnn Bulunma Metotlar, kinci

  Mertebeden Deiken Katsayl Denklemler, Diferansiyel Denklem Sistemi, Karakteristik Denklem,

  Simetrik Form Matrisinin Bulunmas, Diferansiyel Denklemlerin Genel zm Metotlar, Diferansiyel

  Denklemlerin Saysal zmleri, Is, Dalga ve Laplas Denklemleri.

 • IST210 MESLEK NGLZCE (303)

  statistiksel terimlerin, kavramlarn ve teoremlerin ngilizce karlklarnn ele alnmas; Bu erevede ele

  alnacak konular; Betimleyici statistik; karsamal statistik.

  IST211 BLM TARH (303)

  IST212 LETMEYE GR (303)

  IST213 MUHASEBE (303)

  IST214 TEMEL NGLZCE (303)

  IST310 VARYANS ANALZ (303)

  Varyans Analizinin Mant, Tek Faktr Varyans Analizi, Sabit Etki Modeli, Tesadfi Etki Modeli,

  oklu Karlatrmalar, ki Faktr Varyans Analizi, ok Faktr Varyans Analizi, Kovaryans Analizi.

  IST311 SIRA STATSTKLER (303)

  Sra statistiklerinin Ortak Dalmlar, Sra statistiklerinin Marjinal Dalmlar, Medyan ve Ranj n

  Dalm, Sra statistiklerinin Momentleri, R inci Sra statistiinin Ortalama ve Varyans in Byk

  rnek Yaklam, Sra statistiklerinin Asimptotik Dalm, Kitle Kantilleri in Gven Aral Tahmin

  IST312 BYOSTATSTK (303)

  Klinik Denemeler; Hastalk Tanlarnda Kullanlan Testler (Diagnostic Tests); Risk ltleri; Odds

  Oranlar; Yaam zmlemeleri.

  IST313 LM TEORS VE TESADF DEKENLER (223)

  Kmeler ve lemleri, Q - Cebir, Halka ve Monoton Kmeler Dizisi, Reel Saylar Kmesi ve zellikleri,

  Ak, Kapal ve Kompakt Kmeler, l, Olaslk ls ve zellikleri, llebilir Kmeler ve Sfr

  lml Kme, Lebesque ls ve zellikleri, llebilir Fonksiyonlar, Mutlak Srekli ve Kesikli

  Fonksiyonlar, Limit Teorimi, Riemann Stieljies ntegrali, Tesadfi Deikenler, Dalm Fonksiyonu,

  Beklenen Deer ve Moment, Tesadfi Deikenler Dizisi in Yaknsaklk Kavramlar ve zellikleri,

  Lebesque ntegrallerine Giri.

  IST314 SGORTA MATEMAT (223)

  IST315 KOMPLEKS DEKENL FONKSYONLAR (303)

  Kompleks Saylar ve zellikleri; Kompleks Saylar Dizisi ve Serileri; Kompleks Deikenli

  Fonksiyonlar: Trev, Taylor Serisi, Analitik Fonksiyon ve Cauchy Adamar Kriteri; Konform Dnm

  ve zellikleri; Kompleks Deikenli Fonksiyonlarn ntegral; Cauchy Forml; Rezid Forml Laurent

  Serisi ve Yaknsakl; Laplace Dnm ve zellikleri.

  IST316 KESTRM YNTEMLER (303)

  Parametrelerin Tahmini, Nokta Tahmini ve zellikleri, Aralk Tahminleri Kitle Parametrelerinin Gven

  Aral Tahminleri, Gvenilirlik, Olas Hata.

  IST317 DEMOGRAFK ANALZ METOTLARI (303)

  Demografinin Mahiyeti ve Tanm, Demografinin Dier limlerle likisi, Demografide Metot Nfuz

  Teorileri Nfus Siyaseti, Nfus Saymlarnda Hata ve Noksanlklar, Bunlarn Tespit ve Tehisinde

  Kullanlan Metotlar, Gruplama Yolu le Tashih, Eri Uygulama Metodu, Hareketli Ortamlar Yntemi,

  Birlemi Milletler Metodu, Tashih ndeksleri Metodu.

 • IST318 KALTE DENETM (223)

  Kalite Denetiminin Temel Kavramlar; retim Srecinde Kalite Denetim Gurubunun Grevleri; Bir

  rneklik ve Deikenlik; Alt ve st Tolerans Limitleri; Yntem Denetimi rn Yada Parti Denetimi;

  Kalite Denetiminde Kullanlan statistiksel Yntemler; Kabul Aral; lem Karakteristii (OC) Erisi;

  Karar Vermek in Baz Yntemler; statistiksel Denetim Grafikleri; Tek ve ift Kabul rneklemesi;

  Ardk rnekleme.

  IST320 OPTMZASYON (223)

  Kstsz ve Dorusal Kstl Optimum Noktalar, Lagrange arpanlar, Genel Kstsz Minimizasyon

  Problemleri, Kuhn Tucker Teorisi, Dualite ve Klasik Yntemlerle likisi, Tek Boyutlu Arama

  Algoritmalar, Kstl ve Kstsz Problemler in Gradyant Yntemler, Penalt Fonksiyonlar ve Bu

  Fonksiyonlarla lgili Hesaplama algoritmalar, Baz Dorusal Olmayan Programlama Yntemleri, Baz

  Tahmin Problemlerinin Optimizasyon Yntemleriyle zm.

  IST321 NMERK ANALZ (223)

  Taylor Alm, Sonlu Farklar, nterpolasyon, Denklem Kkleri, Lineer Eanl Denklemler, En Kk

  Kareler Eri Uydurma.

  IST322 AKTUERYA (303)

  Riskin Olaslksal Tanm; Hasar-Risk Sreci; Kollektif Portfy; Prim Hesaplamalar; Prim Yklemeleri

  ve Reasrans; Yarar Kuram.

  IST 323 PATH (Z) ANALZ (303)

  IST324 ZAMAN SERS ANALZ (303)

  Zaman Serisinin Tanm, Zaman Serisi Modelleri, Dnmler Eilim zmlemesi, Salt Dnml

  Serilerin zmlenmesi ve Modellenmesi, Eilim ve Mevsimsel Bileenli Serilerin zmlenmesi,

  Uyarlamal Modeller, Zaman Serileri zmlemesine Box Jenkins Yaklam.

  IST326 YNETM MUHASEBES (223)

  IST327 WEB TASARIMI (303)

  IST408 KATAGORK VER ANALZ (404)

  Tanmlar; ki Boyutlu Olumsallk Tablolar zmlemeleri; liki lleri; ok Boyutlu Tablolar;

  Logaritmik Dorusal Modeller; Lojit Model; Multinominal Logit Model; Karesel Tablo zmlemeleri.

  IST410 BULANIK MANTIK (303)

  IST411 RSK ANALZ (303)

  Risk ve Sigorta Kavramlarnn Tanm; Hasar Says Dalmlar; Hasar Tutar Dalmlar; Bireysel ve

  Bileik Risk Modelleri; Risk Primi ve Brt Prim Hesab; Reserv Kavram, Reasrans ve tlaf Teorisi.

  IST412 LNEER OLMAYAN REGRESYON MODELLER (303)

  Model nas; Tahmin Metotlar: En Kk Kareler Tahmini, En ok Olabilirlik Tahmini, Quasi

  Olabilirlik Tahmini, L1 Norm Minimizasyonu, Robust Tahmini, Bayes Tahmini; Varyansn

  Heterojenlii; Elemanter lemlerle Yaknsama; Artklarn Analizi; Lineer Olmayan Hipotezler.

  IST413 ZGE KURAMI (303)

 • Temel Kavramlar; izgeler zerinde lemler ve zel Yapl izgeler; Ayrt Matrisinin Gerekletirimi;

  izgeler Arsnda lemler; Hamilton izgeleri: evre, Kesitleme, Aa ve likin Kavramlar;

  Dzlemsellik.

  IST414 GVENLRLK ANALZ (303)

  Gvenilirlik Hipotezlerinin Testleri: Dalmdan Serbest Metotlar, Bayes Metotlar Parametrik ve

  Parametrik Olmayan statistik Yntemler; Bakm Yaplan ve Yaplmayan Sistemler in Sistem

  Gvenilirlii; Sistem Gvenirliinin Gven Aralklar.

  IST415 VER TABANI (303)

  Veri, Bilgi ve Veri Taban Tanmlar; Veri Dosyalar, Dosya leme Sistemleri; Veri Taban letim

  Sistemleri ve Karakteristikleri; Mikro Bilgisayarlar in Veri Taban letim Sistemleri; Veri Modelleri;

  Veri Taban Dizayn; Veri Taban Aralar ve Yntemleri; Normalizasyon; Veri Taban Uygulamas.

  IST416 BEKLEME HATTI TEORS (303)

  Kuyruk Modelinin Tanm ve Temel Gstergeleri; Tek Kanatl Markov Modelleri ve Doum lm

  Sreci le Analizi; M/G/1 ve G/M/1 Kuyruk Modelleri; Erlang Kuyruk Modeli; k Akmnn Analizi

  ve Bloklama; ok Kanatl Kuyruk Modelleri: M/M/n, M/M/n/N, G/M/n ve G/M/n/n Sistemlerinin

  Analizi.

  IST417 BAYESC STATSTK (303)

  Olaslk ve Bayes Teoremi; Bayes Tahminleri; Normal Dalm in Bayesci statistik; Bayesci Hipotez

  Testi; Belirsiz Dalmlar; Sonsal Dalma Normal Yaklam; Deneysel Bayes Yntemleri; Ardk

  Bayesci Kararlar.

  IST418 REEL ANALZ (303)

  Reel Saylar ve zellikleri; Saylar Dizisi ve Limiti; Seriler, Yaknsaklk artlar; IR de Ak, Kapal ve

  Kompakt Kmeler; llebilir Fonksiyonlar ve zellikleri; Srekli Fonksiyonlar ve zellikleri;

  Fonksiyonlarn Maksimumu ve Minimumu; Fonksiyonlar Dizisinin Yaknsakl; Riemann ntegrali ve

  zellikleri; Lebesque ntegrali ve zellikleri.

  IST419 LNEER MODELLER (303)

  Matrislerin Genelletirilmi Terslerinin Bulunmas; Dalmlar ve Kuadratik Formlar; Tam Rankl Model;

  Lineer Modellere Giri; Tam Rankl Olmayan Model.

  IST420 OYUNLAR TEORS (303)

  Oyun, Strateji ve Eyer Noktalar, Karma Stratejiler, Dikdrtgensel Oyunlarn Matrisle zm, Oyun

  Deerini Yaklak Olarak Hesaplama Yntemi, Geni Formda Oyunlar ve Genel Teorem.

  IST421 EKONOMETR (223)

  Ekonometrinin Dayand statistiksel Yntemlere Ksa Bir Bak; Kukla Deikenler ve Deien

  Parametreli Modeller; Eanl Denklem Modelleri; Zaman Serileri ve Datlm Gecikmeli Modeller;

  Bekleyi Modelleri; Gl Tahmin Yntemleri; Bayesci Yaklam; Tanlama; Model Karlatrmalar ve

  Seimi; Model Sonularnn ngr ve Karar Amalaryla Kullanm.

  IST422 STATSTKSEL VER MADENCL(223)

  Veri Madenciliine Giri; Veri ndirgeme ve Veri Snflama Gibi Alanlarda kullanlan veri madencilii

  yntemleri; Veri Madenciliinde Olaslksal Konular; Byk ve karmak veri kmeleri gibi temel

  konularn yan sra veri ambar ve OLAP gibi ilikili konular

  IST424 PSKOMETR (223)

 • IST425 LER OK DE. ST YNTEMLER (223)

  IST426 ALTI SGMA ANALZ (303)

  IST 427 MODELLEME VE SMLASYON TEKNKLER (223)

  Simlasyon Sreci, Simlasyon Kullanmlar, leyi Kontrol Problemi, Simlasyon Tekniklerine likin

  Uygulamalar.

  IST 429 YAPAY SNR ALARI (223)

  IST430 ARTIK ANALZ (223)

  T.C. SNOP NVERSTES

  FEN-EDEBYAT FAKLTES BYOLOJ BLM LSANS PROGRAMI

  I.YARIYIL ( Gz)

  II.YARIYIL (Bahar)

  DERS KODU

  DERS ADI T P K AKTS DERS KODU

  DERSN ADI T P K AKTS

  BIO 101 GENEL BYOLOJ- I 3 0 3 7 BIO 102 GENEL BYOLOJ- II 3 0 3 7

  BIO 151 GENEL BYOLOJ LABORATUVARI- I 0 3 2 3 BIO 152 GENEL BYOLOJ LABORATUVARI- II 0 3 2 3

  BIO 105 BLGSAYAR KULLANIMI 2 2 3 6 BIO 104 SSTEMATN ESASLARI 2 0 2 3

  KIM 105 GENEL KMYA 3 0 3 4 BIO 106 BYOSTATSTK 2 0 2 3

  FIZ 105 BYOFZK- I 2 0 2 4 KIM 106 ORGANK KMYA 3 0 3 4

  13 24 FIZ 106 BYOFZK- II 2 0 2 4

  TD 101 TRK DL VE EDEBYATI - I 2 0 2 2 14 24

  A 101 ATATRK LK. VE INK. TAR.-I 2 0 2 2 TD 102 TRK DL VE EDEBYATI - II 2 0 2 2

  YD 101 YABANCI DL- I 2 0 2 2 A 102 ATATRK LK. VE INK. TAR.-II 2 0 2 2

  YD 102 YABANCI DL- II 2 0 2 2

  TOPLAM 19 30

  TOPLAM 20 30

  III.YARIYIL

  IV.YARIYIL

  BIO 201 STOLOJ 3 0 3 4 BIO 204 HAYVAN HSTOLOJS 3 0 3 5

  BIO 251 STOLOJ LABORATUVARI 0 2 1 2 BIO 254 HAYVAN HSTOLOJS LAB. 0 3 2 2

  BIO 203 GENEL EKOLOJ 4 0 4 5 BIO 212 OMURGALILAR 3 0 3 6

  BIO 205 OMURGASIZLAR 3 0 3 4 BIO 262 OMURGALILAR LABORATUVARI 0 3 2 3

  BIO 255 OMURGASIZLAR LABORATUVARI 0 3 2 2 BIO 208 MKROBYOLOJ - II 3 0 3 5

  BIO 207 MKROBYOLOJ - I 3 0 3 4 BIO 258 MKROBYOLOJ LABORATUVARI - II 0 2 1 2

  BIO 257 MKROBYOLOJ LABORATUVARI - I 0 2 1 2 BIO 210 BTK EMBRYOLOJS 2 0 2 5

  BIO 209 BTK ANATOMS VE MORFOLOJS 3 0 3 5 BIO 260 BTK EMBRYOLOJS LAB. 0 2 1 2

  BIO 259 BTK A. VE MORFOLOJS LAB. 0 3 2 2

  TOPLAM 22 30

  TOPLAM 17 30

 • V.YARIYIL

  VI.YARIYIL

  BIO 301 GENETK - I 3 0 3 4 BIO 302 GENETK - II 3 0 3 4

  BIO 351 GENETK LABORATUVARI -I 0 2 1 2 BIO 352 GENETK LABORATUVARI -II 0 2 1 2

  BIO 303 BTK FZYOLOJS 3 0 3 4 BIO 304 HAYVAN FZYOLOJS 3 0 3 4

  BIO 353 BTK FZYOLOJS LAB. 0 3 2 2 BIO 354 HAYVAN FZYOLOJS LAB. 0 3 2 2

  BIO 305 BYOKMYA- I 3 0 3 4 BIO 306 BYOKMYA- II 3 0 3 4

  BIO 355 BYOKMYA LAB- I. 0 3 2 2 BIO 356 BYOKMYA LAB- II 0 3 2 2

  BIO 307 TOHUMSUZ BTK TAKSONOMS 3 0 3 4 BIO 308 TOHUMLU BTK TAK. 3 0 3 4

  BIO 357 TOHUMSUZ BTK TAK. LAB. 0 3 2 2 BIO 358 TOHUMLU BTK TAK. LAB. 0 3 2 2

  BIO 3.. SEMEL 2 0 2 3 BIO 3.. SEMEL 2 0 2 3

  BIO 3.. SEMEL 2 0 2 3 BIO 3.. SEMEL 2 0 2 3

  TOPLAM 23 30

  TOPLAM 23 30

  VII.YARIYIL

  VIII.YARIYIL

  BIO 403 DENZ BYOLOJS 3 0 3 4 BIO 404 LMNOLOJ 3 0 3 5

  BIO 453 DENZ BYOLOJS LAB. 0 2 1 2 BIO 454 LMNOLOJ LABORATUVARI 0 2 1 2

  BIO 405 HAYVAN EMBRYOLOJS 2 0 2 3 BIO 406 BYME GELME FZYOLOJS 2 0 2 3

  BIO 455 HAYVAN EMBRYOLOJS LAB. 0 2 1 2 BIO 456 BYME GELME FZ. LAB. 0 2 1 2

  BIO 407 EVRE BYOLOJS 2 0 2 3 BIO 408 BTK BYOTEKNOLOJS 2 0 2 4

  BIO 409 EVRM 3 0 3 4 BIO 410 BYOCORAFYA 2 0 2 4

  BIO 411 MOLEKLER BYOLOJ- I 2 0 2 3 BIO 426 MOLEKLER BYOLOJ- II 2 0 2 4

  BIO 427 BYOTEKNOLOJ 2 0 2 3 BIO 4.. SEMEL 2 0 2 3

  BIO 4.. SEMEL 2 0 2 3 BIO 4.. SEMEL 2 0 2 3

  BIO 4.. SEMEL 2 0 2 3

  TOPLAM 20 30

  TOPLAM 17 30

  TOPLAM ORTAK DERSLER 12 12

  TOPLAM SEMEL DERSLER 16 24

  TOPLAM LSANS DERLER 133 204

  GENEL TOPLAM 161 240

 • T.C. SNOP NVERSTES

  FEN EDEBYAT FAKLTES

  BYOLOJ BLM SEMEL DERS LSTES

  V- VI. YARIYIL VII- VIII. YARIYIL

  DERS KODU

  DERS ADI ULUSAL KRED

  AKTS DERS KODU DERS ADI ULUSAL KRED

  AKTS

  BIO 309 AKUATK MKROBYOLOJ 2 0 2 3

  BIO 310 TRKYE BTK RTS 2 0 2 3 BIO 412 SU KRLL 2 0 2 3

  BIO 313 BTK BYME DZENLEYCLER 2 0 2 3 BIO 413 KARYOLOJ 2 0 2 3

  BO 314 BTK EKOFZYOLOJS 2 0 2 3 BIO 414 GENEL TOPRAK BLM 2 0 2 3

  BIO 315 PLANKTON BLGS VE KLTR 2 0 2 3 BIO 415 BTK SOSYOLOJS 2 0 2 3

  BIO 316 VROLOJ 2 0 2 3 BIO 416 MOLEKLER BYOLOJDE

  TEMEL TEKNKLER 2 0 2 3

  BIO 317 ZOOLOJDE LABORATUVAR

  TEKNKLER 2 0 2 3 BIO 417 DOA KORUMA 2 0 2 3

  BIO 318 ZOOCORAFYA 2 0 2 3 BIO 418 MKROBYAL HASTALIKLAR

  VE EPDEMYOLOJ 2 0 2 3

  BIO 319 NSAN ANATOMS VE FZYOLOJS 2 0 2 3 BIO 419 BALIKILIK BYOLOJS 2 0 2 3

  BIO 320 AKUATK EKOLOJ 2 0 2 3 BIO 420 KARILATIRMALI ENDOKRNOLOJ

  2 0 2 3

  BIO 321 ARTHROPODA 2 0 2 3 BIO 421 HAYVANLARDA DAVRANI

  VE MMKR 2 0 2 3

  BIO 322 BAKTERYOLOJ 2 0 2 3 BIO 422 BTK ISLAH YNTEMLER 2 0 2 3

  BIO 323 GENETK MHENDSLNE GR BIO 423 SEKONDER METABOLTLER 2 0 2 3

  BIO 424 HDROBOTANK 2 0 2 3

  BIO 425 SU EKOSSTEMLERNDE

  BYOLOJK NDKATRLER 2 0 2 3

  BIO 428 HERBARYUM TEKN 2 0 2 3

  BIO 429 ENTOMOLOJ 2 0 2 3

  BIO 430 MESLEK NGLZCE 2 0 2 3

  BIO 431 MMNOLOJ 2 0 2 3

  BIO 433 EKONOMK BTKLER 2 0 2 3

  BIO 434 DENZEL BENTK ETLLK 2 0 2 3

  BIO 436 MZE TEKN 2 0 2 3

 • BYOLOJ BLM ZORUNLU VE SEMEL DERS ERKLER

  BYOLOJ BLM ZORUNLU VE SEMEL DERS ERKLER

  Dersin Ad ve erii

  BIO 101 Genel Biyoloji I

  Biyolojinin konusu, tarifi ve blmleri, canllarn kimyasal ierii, karbonhidratlar, proteinler, lipidler, nkleik asitler,

  metabolizma ve enerji, enzimler, hcrenin yaps, zar yaps, sitoplazma ve organeller, bitki ve hayvan hcresi,

  fotosentez, hcre solunumu, hcreler aras iletiim, hcre dngs, mitoz ve mayoz blnme, bitki yaps, byme

  ve gelime, bitkilerde tanm mekanizmalar, beslenme ve reme.

  BIO 151 Genel Biyoloji Laboratuvar-I

  Mikroskobun tantm, kullanm ve bakm, mikroskoptan ekil izme, bitki materyallerinden kesit alma, bitki

  hcresinin mikroskopta incelenmesi, plastidler, niasta taneleri, kristaller, epidermis ve parankima dokusu, tyler,

  stomalar, destek doku, salg dokusu ve kk, gvde, yaprak gibi bitki organel ve organlarnn yaplarnn mikroskopta

  incelenmesi, bir angiosperm ieinin morfolojik yapsnn incelenmesi

  BIO 102 Genel Biyoloji-II

  Canllarn fiziksel ve kimyasal zellikleri, hcre ve dokular, hcre metabolizmas, reme, gelime, farkllama, kaltm

  prensipleri, evrim kavram, sinir, sindirim, solunum, dolam ve rogenital sistem, duyu organlar, hormonlar,

  hayvanlarn snflandrlmas, protozoonlar, sngerler, slenterler, eklembacakllar, yass ve yuvarlak kurtlar,

  annelidler, kordallar ve omurgallarn genel karakterleri

  BIO 152 Genel Biyoloji Laboratuvar-II

  Hayvan hcresine rnek olarak yass epitel hcresinin incelenmesi, hcre zarnn seici geirgenlik zelliinin tayini,

  hayvansal dokular: Epitel, zba, Kas, Kkrdak, Kemik, Kan ve Sinir doku. Temel organik besin maddelerinin kalitatif

  tayini. Kurbaada gonatlar. Protozoonlara rnek olarak Paramecium. Bir hcrelilerden Parameciumda kemotaksi ve

  termotaksi hareketleri. Eklembacakllardan bceklerde vcudun morfolojik yaps. ceklerde az aygtlar ve

  ekstremiteler. Yuvarlak ve yass kurtlara ait rneklerin incelenmesi

  BIO 104 Sistematiin Esaslar

  Sistematik nedir, biyolojiye olan katklar nelerdir? Biyolojik anlamda tr kavram ve tr kavram zerine yrtlen

  farkl dnceler; takson ve taksonomik kategori kavramlar; gemiten gnmze biyoloji alannda uygulanan

  snflandrma sistemleri ve karlatrlmas; snflandrma sistemlerinde kullanlan baz taksonomik kategoriler;

  nmerik taksonomi, isimlendirme kurallar, sinonim ve homonim kurallar

  BIO 105 Bilgisayar Kullanm

  Bilgisayarn tanm, tr ve kullanmnn renilmesi, iletim sistemleri, Windows altnda alan baz paket

  programlarn kullanm

  BIO 106 Biyoistatistik

  Bu ders kapsamnda ortanca, standart sapma, standart hata, kuartil, kitle ortalamasnn gven snrlar, kitle

  ortalamasna ilikin testler, teorik dalmlar, gruplar aras farkn nemi, yzdeler aras farkn nemi, Khi-Kare analizi,

  korelasyon, regresyon

  FIZ 105 Biyofizik-I

  Birimler, vektrler, bir boyutta hareket, iki boyutta hareket, kuvvet, Newton yasalar, i ve enerji, korunumlu

  kuvvetler, atomun yaps, temel biyofizik kavramlar, elektromanyetik spektrum ve zellikleri, basn, svlarn

  kaldrma kuvveti ve radyoaktivite

 • FIZ 106 Biyofizik-II

  Ik kaynaklar, n yaylmas, n yansmas ve krlmas, mercekler, dalga hareketi, elektriksel iletkenlik,

  elektroliz, elektrik alan, elektriksel potansiyel, elektrik akm, Ohm kanunu, diren, elektrikte g, elektromotor

  kuvvet, Kirchhoff kanunlar, elektrik devreleri ve manyetizma

  KIM 105 Genel Kimya

  Atomun yaps, periyodik cetvel, ana grup elementleri, kimyasal balar, molekl geometrisi, kimyasal denklemler ve

  denkletirme yntemleri, gazlar, asitler ve bazlar, zeltiler, kimyasal termodinamik, kimyasal kinetik ve kimyasal

  denge, sulu zeltilerde denge, elektrokimya

  KIM 106 Organik Kimya

  Organik kimyann tanm ve temel kavramlar, balanma ve izomerlik, doymu ve doymam hidrokarbonlar, halkal

  alifatik hidrokarbonlar, aromatik bileikler, benzen ve aromatiklik; elektrofilik aromatik substitusyon tepkimeleri;

  nkleofilik aromatik subsitusyon tepkimeleri, stereoizomerlik, organik halojen bileikleri; yerdeitirme ve ayrlma

  tepkimeleri, alkoller, fenoller ve tiyoller, eter ve epoksitler, aldehitler ve ketonlar, karboksilli asitler ve trevleri,

  aminler ve ilgili azot bileikleri, heterohalkal bileikler, polimerler, lipitler ve deterjanlar, karbonhidratlar, amino

  asitler, peptidler ve proteinler, nkleotitler ve nkleik asitler

  YBD 101 Yabanc Dil-I

  To be: am, is, are Plurals, What is/are. To be: questions and negatives, Possessive adj. Possessives,Present Simple:

  Positive, questions and negatives, A/an, some, any, have got, Verbs + ing, There is/are, Adverbs of frequency,

  Prepositions of place.

  TIT 101 Atatrk lkeleri ve nklap Tarihi-I

  Trk nklap tarihi ve Atatrklk Dersini Okumann Amac ve nklap Kavram, Osmanl mparatorluunun Ykln

  ve Trk nklabn Hazrlayan Sebeplere Toplu Bak, Osmanl mparatorluunun Paralanmas, Mondros Atekes

  Antlamas, galler Karsnda Memleketin Durumu ve Mustafa Kemal paann Tepkisi, Mustafa Kemal Paa nn

  Samsun a k, Milli Mcadele in lk Adm, Kongreler Yolu le Tekilatlanma, Kuvayi Milliye ve Misak- Milli.

  TDK 101 Trk Dili-I

  Dilbilgisinin Blmleri, Ses ve Ses Uyumlar, Kelime Bilgisi, Yapm ve ekim Ekleri, Kelime eitleri, Filer Fiil ekimleri,

  Birleik Fiil ekimleri.

  YBD 102 Yabanc Dil-II

  Present Continuous Tense, Can for aabeylity, Questions with How + Adjective, Expressions of quantity, Linking

  words: because, so, but, although, Revision.

  TIT 102 Atatrk lkeleri ve nklap Tarihi-II

  Trkiye Byk Millet Meclisinin stiklal Savann Ynetimini Ele Almas, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mcadele,

  Sakarya Sava ve Byk Taaruz, Eitim ve Kltr Alannda Milli Mcadele, Sosyal ve ktisadi Alanda Milli Mcadele,

  Mundanyadan Lozana

  TDK 102 Trk Dili II

  atlarna Gre Filer, Kelime Gruplar, mla Kurallar, Noktalama aretleri, Cmle Bilgisi, Kompozisyon Trleri.

  BIO 201 Sitoloji

  Hcre ve hcre teorisi; Sitolojide kullanlan mikroskobik ve biyokimyasal metotlar; Zarlar ve zar sistemleri, ekirdek,

  ekirdekik, ribozomlar, mikrotbller; Flagella, Silia, Lizozomlar, Peroksizomlar; Mitokondri ve plastidler; Virsler ve

  Prokaryotik hcreler; Alg, Mantar ve bitkilerde hcre tipleri, Hayvanlarda hcre tipleri, Hcre devri ve blnmeleri

  BIO 251 Sitoloji Laboratuvar

  Ik mikroskobunun kullanlmas ve mikroskopta lme yaplmas, Sitolojide kullanlan teknikler, eitli hcre

  tiplerinin karlatrmal olarak gsterilmesi

 • BIO 203 Genel Ekoloji

  Ekolojinin konusu, tanm, tarihi geliimi ve ekolojide kullanlan baz temel kavramlar; abiyotik ve biyotik ekolojik

  faktrler ve canllara etkileri; birey ekolojisi; populasyon ekolojisi; populasyon dinamii; populasyon dal

  modelleri; enerji datm: R-stratejist ve K-stratejistler; ekosistem ekolojisi; ekolojik sksesyon ve klimaks kavram;

  ekosistemlerin genel zellikleri ve ilevleri, biyomlar; biyolojik eitlilik; ekosistemlerde madde ve enerji dngleri;

  biyojeokimyasal dng; uygulamal ekoloji; doa ve evre koruma

  BIO 205 Omurgaszlar

  Protozoonlarn snflandrlmalar ve biyolojileri: Flagellata, Rhizopoda, Sporozoa ve Ciliata yeleri; Metazoonlarn

  snflandrlmalar ve biyolojileri: Porifera, Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, Nemertini, Nematoda, Annelida,

  Mollusca, Arthropoda, Echinodermata yeleri ve baz Protostomia ve Deuterostomia gruplar

  BIO 255 Omurgaszlar Laboratuvar

  Protozoadan Flagellata, Rhizopoda, Sporozoa ve Ciliata rnekleri; Metazoadan Porifera'ya ait Demospongia

  rnekleri; Cnidariaya ait Hydrozoa, Scyphozoa ve Anthozoa rnekleri; Platyhelminthes rnekleri, Nematoda

  rnekleri; Molluscadan Polyplacophora, Gastropoda, Bivalvia ve Cephalopoda rnekleri; Annelidadan Oligochaeta,

  Polychaeta ve Hirudinea rnekleri; Arthropodadan Cheliceratadan Scorpionida, Pseudoscorpionida, Acarina

  rnekleri; Myriapodadan Diplopoda, Chilopoda rnekleri; Insecta rnekleri; Crustaceaden Branchiopoda, Cirripedia,

  Copepoda, Isopoda, Amphipoda, Decapoda rnekleri; Echinodermata'dan Echinoidea, Asteroidea, Holothuroidea

  rnekleri

  BIO 207 Mikrobiyoloji- I

  Mikrobiyoloji tanm ve mikroplar dnyas, protistalar, prokaryotlar, evrimsel ilikiler, bakteriyel hcre bilimi,

  karyotik hcre yaps, prokaryotik hcre yaps, boyama teknikleri, reme srasnda morfolojik deimeler, nemli

  bakteri gruplan, snflandrmann temelleri, nemli bakteri gruplarnn tanmlanmas, mikroorganizmalarn

  beslenilmesi ve retilmesi, beslenme ve beslenme iin gerekli maddeler, remeyi etkileyen evresel etmenler,

  retme


Recommended