Στατιστικό Δελτίο Oικονομικής Συγκυρίας Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2017 (Bulletin of Conjunctural Indicators January-February 2017)

Embed Size (px)

Text of Στατιστικό Δελτίο Oικονομικής Συγκυρίας...

  • 172- 2017

    Number 172January-February 2017

  • Table of Contents

    ???????(??????????)/CoverPage (Greyscale).....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1????????????????????/ContactDetails..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2????????-???????????-???????????/Preface-Contents-Explanations............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3I. ??????????????????- ?????????????????/DOMESTICECONOMY - OUTPUT AND EXPENDITURE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................17

    1.0 ???,??????????????????????????????????????????????(1)/GDP, GVA AND MAIN COMPONENTS (1)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................191.1 ?????????????????????(??????????????????????????????????????????????)/RETAILTRADE VOLUME (Turnover in retail trade at constant prices)..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................