Φυσική Ε΄: Επανάληψη 3ης Ενότητας: ΄΄Ενέργεια΄΄

  • View
    2.339

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

3 :

Transcript

  • 1. : : 3 : e-selides, eva-edu

2. . .1. 2. 3. (, ) () () (-) () () eva-edu . 3. . () (). , . KiloJoule (kJ) ()eva-edu ; 4. 2 . : ______________________________________ :. , . : , , , , . .. .. .. . 5. 2 .. . .. . 6. ( ) , , . - , , , . . 7. * . .* , .* , . .* , , , , , .* : . . , . : . , .* . . .* : ) ) ) ) * j () kj (1kj =1000j ) . kcal( ).1 kcal = 4,2 kj* . 8. ;........ ;........ ......... ;........ ; ; ........ ;........ 9. , ;........ () ;........ ;........ , ; ;........ ;........ ....... 10. ;........ ;........ ;........ ;........ ;........ , ;...... 11. , ;........ , , ;........ ; : : : : : 12. marikakiole . . , 1. . , , , 2. () . . , , . . . 13. 3. + > . . . , . . , , . . . .. . . 14. . . .2. . , . , , . . . , , , () , .() . . . . 15. (). , . , . 16. . . 17. EUGEN, E-SELIDES.GR 18. , , . ! , , , , . , , . 19. . . , , . , . , . , , , , . 20. & , . 21. . . , , , . . . . , , . 22. . , ! . . 23. : , ' , .! , . . ! , , . . . 24. : 25. : , , , . . , . . , . 26. . . . 27. , . . . . , . . 28. . 29. . . kilo Joule (KJ), (Kcal). KiloJoule (KJ), (Kcal) (Kcal) 4,2KJ . 30. : 1 / 81 31. 2 / 81 32. 3:* . 3 / 81.* ..*. .:1. :.2. :3. :4. :5. :..6. :.7. :.8. :9. :*, .* , . .* , ,, , , .* :. .,. 33. 4 / 81:., .*...* : ))))* j ( )kj (1kj = 1000j ) .kcal( ).1 kcal = 4,2 kj* . 34. ( ) 5 / 81 , ,. - ,,, .. 35. 6 / 81*. .* ,.* , . .* , , ,, , .* : ..,. :. , .* .. .* : ))))* j ( ) kj (1kj =1000j ) .kcal( ).1 kcal = 4,2 kj* . 36. 7 / 81 ;........ ;........ ......... ;........ ; ;........ ;........ 37. , ;........ ( ) ;........ 8 / 81;........ , ; ;........ ;........ ....... 38. ;........ ;........ 9 / 81 ;........ ;........ ;........ ,;...... 39. , 10 / 81;........ , ,;........ ;: : : : : 40. 11 / 81. . ,1.. ,, ,2. ( ).. , ,... 41. 12 / 81 42. 13 / 81 43. 14 / 81 44. 15 / 81 45. 16 / 81 46. 17 / 81 47. 18 / 81 48. 19 / 81 49. 20 / 81 50. 21 / 81 51. 22 / 81 52. 23 / 81 53. 24 / 81 54. 25 / 81 55. 26 / 81 56. 27 / 81 57. 28 / 81 58. 29 / 81 59. 30 / 81 60. 31 / 81 61. 32 / 81 62. 33 / 81 63. 34 / 81 64. 35 / 81 65. 36 / 81 66. 37 / 81 67. 38 / 81 68. 39 / 81 69. 40 / 81: ________ / 100:_______________ :________________1. : (_____/ 10 )................................................................................................................2. ; : (_____/ 15 ):........................................................................................................................:1..........................2..............................3. ; (_____/ 10)....................................................................................4. .: (_____/ 10 ):......................... :......................... :....................:...................... :...................... :................................................................... ................................................... ............................................. 70. 5. : (_____/ 10 )Kilojoule ....................... .......................... . 41 / 81.......................... ............................. ................................................................................ .............................. ....................................6. : (_____/ 12 )1..............................................................................................................................................................2..............................................................................................................................................................3..............................................................................................................................................................7., ; (_____/ 8 )....................................................................................8. : (____/ 15 ):.................................. :................................... :...................................:..................................... :..................................... :.....................................9. : (_____/ 10 ); .................................................................................................................; .........................................................................................................; ...................................................................................................!!! 71. 1 21/11/2012: : ...1. ( ) ( ) :. ________________ 42 / 81. ________________. ________________. ________________2. ::. . ... , :. . .:.... ;. a a. a a. a a;. . .3. ) ;................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................) :, , , , , , , .) : .) : . 72. 2 21/11/20124. :1. 2. ( ).3. , .4.5. .6. .7. .8. ..5. :) , , - 43 / 81;....) ;) : (2) ....) : (4) ..........) : (1) .) : (1) .) : (2) ..: . / 100 73. :___________________________________--------------------- 3:1. ;( ) __________ , ( ) __________ , ( )__________ , ( )__________ ,( ) __________ , ( )___________, ( )__________ , ( )__________ .2. :(i) ; ___________________(ii) ; _______________(iii) ; ____________ 44 / 813... 1.. 2.. 3.. 4..4. :( ) - ______________________( ) - ______________________( ) - _____________________( ) - ______________________5. ____________ ,____________, ______________._______________.. /. /. /2. / 74. :___________________________________ 45 / 816.____________ __________ + _______________________ __________ + ___________ 75. 46 / 812. .1. ;).. ) ) ).). ).. )..2. :) .. ...) .. .) ) . ...) ) 3. , ,;......4. .,.... , . . ,. (, ), ,( ).5. ; 76. 6. ( ). 47 / 81;) ).. ). )..7. ( ), . ,;8. ;. . ..9. .., ;10. ,, ;...28 . . 77. 48 / 811. : ' 2. ( )- ( ) :- . (..)- . (..)- . (..)- . (..)3. :. .. .. ..... .4. ) ;) ;) ; 78. 49 / 81 79. ________ _________ + _________ _________ ________ + _________ 50 / 81 80. : _______________________________________________: ___________________________________________________: ( . : 1, 2, 3)1. . 51 / 81________________, ____2. . .3. /.: __________________ : _________________ : ________________: ____________________ : ___________________ : __________________ 81. ( ): _____________________________________ 52 / 811......2. :_ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ ( . )_ _ _ _ _ _ .3. :) ;________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________) ; .________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 82. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________