Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Embed Size (px)

Text of Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

  • 1. 11& 3& 3. . . . . . & & ::

2. 2 3. 3 4. 5. & 6. ; - , SOS !! 7. : 8. ; -8 9. - 10. : 11. , : 12. 13. & & & & & & 14. 17 15. & 16. ... 17. 18. - 19. , Hands on , 20. H 21. & 22. H 23. 26 24. .273,1 4 1 5 9 = 25. 28 ;;;;; 26. 29 : , , , - : , , , , , 27. 30 28. ,, . .31 29. , . !32 30. ( ). . ( ). 33- - 31. / / 32. 33. 34. ; 35. / 36. 37. ; 38. & 39. / ? 40. ; 2009 41. , 42. -Program International Student Assessment PISA 43. M.O.E.=493o 44. 1. (2001) (, 2005)2. 3. 45. . . . . . . . : 46. 50C 30C . ; ; 47. , . 48. ; 49. , ; 50. 51. ,, .. (. 2010) 52. ; ( , , , ...,, . ),, (. 2010):1. 2. ()3. ,4. 5. .. 53. ; 54. 1. . , , . , & 2. 55. & & 56. 57. 58. , , , 59. & 3 :1. 2. 3. 60. 61. , , , , , , , , , 62. ; ; ; 4C ; ; 63. , , , , , , , , 64. , , . ; 65. & 66. . . , . 67. ! 68. 69. 70. , - - 71. 72. -- 73. 74. .. 75. 76. 77. 78. 20 Galileo Einstein Faraday 79.