Αξιολόγηση συλλογής για βιβλιοθήκες

Embed Size (px)

Text of Αξιολόγηση συλλογής για βιβλιοθήκες

  1. 1. / , & Document delivery & shelf availability statistics
  2. 2. ( Conspectus) Focus groups
  3. 3. American Library Association Guide to the Evaluation of Library Collections (1989)
  4. 4. ( ALA)
  5. 5. ( ALA)
  6. 6. ,
  7. 7. -