5. Η Βυζαντινή Εποποιία. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας

  • View
    5.929

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

(717-1025)

Transcript

  • 1. 5. . : history logotexnia.blogspot.com

2. - 3. . 4. . . , . . 10 : http://el.wikipedia.org/wiki. File:Minorasia_950AD_el.png 5. . . , '. 6. : , , ' (920-944) . 934. , 12- 13 .Madrid, Biblioteca Nacional, fol. 127a Biblioteca Nacional,Madridhttp://www.ime.gr/chronos 7. ' (920-944) , ' (943), 'A . , 'A 'A. 10. , . http://www.ime.gr/chronos/09/gr/gallery/main/miniatures/p13cp1.html http://el.wikipedia.org/wikiFile:Romanus1.jpg 8. 963-969 969-976 976-1025 9. - : (961) (965), . . 10. 963-969 , (963-969). , http://www.ime.gr/chronos/09/gr gallery/main/coins/o9b2p1.html (961) (965) 11. 961 130 . , ( ). , 12- 13 .Madrid, Biblioteca Nacional, fol. 140. Biblioteca Nacional,Madrid. : http://www.ime.gr/chronos 12. (963-969) 963. , 12- 13 . Madrid, Biblioteca Nacional, fol.145rb Biblioteca Nacional, Madrid. :http://www.ime.gr/chronos 13. . [...] , , . . . [...]. , ' ! , . [...]. .S. Vryonis, Byzantium and Europe, 1967, 87-88. . ; , ; 14. , 969. 12 , , . 15. , , 10 , , , . , , , , ., , ' , , , , : . , , , , . , , , ....( ) 16. 969-976 17. (969-976)., . 8269. N.779. YO/. : (1986-1996), , , 1997, . 184, . 94. YOhttp://www.ime.gr/ chronos/09/gr/gallery /main /coins/p11p1.html 18. 976-10251. 2. 3. 19. ' (976-1025) . 1018.Venezia, Biblioteca NazionaleMarciana, cod. marc. Gr. Z.17(=421), f. IIIr. Biblioteca NazionaleMarciana, Veneziahttp://www.ime.gr/chronos 20. O . . , 12- 13 . Madrid, BibliotecaNacional, fol. 164b. Biblioteca Nacional, Madrid.http://www.ime.gr/chronos/09/gr/gallery/main/people/k9a1p1.html , .11 , B, . 21. 1025. : . .http://www.ime.gr/chronos/09/gr/gallery/main/others/o7p1.html ' (976-1025). , , . 8273 N. 783. YO/. : (1986-1996), , , 1997, . 184, . 95. Ohttp://www.ime.gr/chronos/09/gr/gallery/main/coins/o9b1p1.html 22. '[ ], , [...] , , [...]. , , , , , , . [...]. , , . 30, 32, .E. Renauld, . 1 ( 1926) 18-20. ' ; ; 23. . 24. 1. 893-927 http://el.wikipedia.org/wiki 25. = , : , . . . , . 26. , , , ' ; ; ; (, , 3),. . , 1958, 134. 913 . , , . . Citta del Vaticano, Biblioteca ApostolicaVaticana. Biblioteca Apostolica Vaticana, Citta del Vaticanohttp://www.ime.gr/chronos 27. :1. ( 9 .)2. (10 )3. ( 10 .) (786-814), .http://www.ime.gr/chronos/09/gr/gallery/main/people/p3ep1.html , . 28. 2. 997-1014 http://el.wikipedia.org/wiki 29. , , , 30. 966-1025. , . , 12- 13 .Madrid, Biblioteca Nacional, fol.185a. Biblioteca Nacional,Madridhttp://www.ime.gr/chronos http://el.wikipedia.org/wiki 31. ', :997 1014 1018 . 32. . http://commons.wikimedia.org/wiki/ File%3AMap_ Byzantine_ Empire_1025-el.svg By Flyax (Greek version 33. ( " ") .http://el.wikipedia.org/wiki 34. . 35. . : . . , . 36. (.: ), , , , , () (forum) (. , , .C.B. Hase, 1828, 162-163). ', , , . 11 . [...] 10.000 (=72.000 ) 54 . . 200.000 , 14.4 .. E. Laiou, The Economic History of Byzantium [=Dumbarton Oaks Studies 39],WashingtonD.C. 2002, 715. , , , ; 37. (867-1056) . . 139. 10 .http://www.ime.gr/chronos/09/gr/gallery/main/miniatures/t8p1.html (867-1056) . ' . , (963-969). . 'A , , . . 1,. 114. , ., : , .., 1995, . 120, .120. ,'Ahttp://www.ime.gr/chronos/09/gr/gallery/main/miniatures/pn9p1.html 38. 10 ( ).http://museduc.gr/docs/Istoria/B/LAI_K3_K4.pdf 39. . , 1000. http://www.ime.gr/chronos/ 09/gr/ gallery/main/miniatures/o8a1p1.html , . . ( ) . 10 , ( ), . 40. 965 997 1014913 913 926 939 95 965 978 991 1004 1025961 1018 913 - 959 920 -944 959 - 963 963 - 969 969 -976 976 - 1025