52. sjednicu Školskog odbora

Embed Size (px)

Text of 52. sjednicu Školskog odbora

TRGOVAKA KOLA ZAGREBTrg J. F. Kennedyja br. 4KLASA: 602-03/16-13/004UR.BROJ: 251-107-01-16-0012Zagreb, 18. travnja 2016. godine P O Z I V

Temeljem lanka 7. Poslovnika o radu kolskog odbora Trgovake kole u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja br. 4, sazivam 52. sjednicu kolskog odbora u srijedu, 20. travnja 2016. godine s poetkom u 13:00 sati u sobi 18, ured ravnatelja

Za sjednicu predlaem sljedei:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice1. Realizacija odluka kolskog obora1. Kadrovska problematika1. Zapisnik inspekcijskog nadzora Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta1. Donoenje odluke o angairanja odvjetnika u sudskom sporu velike vrijednosti1. Prijedlog za ovrhu Gradske plinare Zagreb Opskrba d.o.o.1. Radni spor radi isplate prekovremenog rada

MOLIMO VAS DA SASTANKU OBAVEZNO PRISUSTVUJETE, A IZOSTANAK JAVITE NA TEL: 01/ 23 357 02

PREDSJEDNICA KOLSKOG ODBORA

__________________________ Vida Martinko, prof.