Angielskie formuły konwersacyjne / Paweł Wimmer

  • View
    338

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

W jaki sposób 1000 formuł konwersacyjnych pozwoli Ci opanować język angielski i sprawną komunikację…

Text of Angielskie formuły konwersacyjne / Paweł Wimmer

  • 1. Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Angielskie formuy konwersacyjne" Darmowa publikacja dostarczona przez ebooki24.org Copyright by Zote Myli & Pawe Wimmer, rok 2008 Autor: Pawe Wimmer Tytu: Angielskie formuy konwersacyjne Data: 29.03.2012 Zote Myli Sp. z o.o. ul. Toszecka 102 44-117 Gliwice www.zlotemysli.pl email: kontakt@zlotemysli.pl Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli dooyli wszelkich stara, by zawarte w tej ksice informacje byy kompletne i rzetelne. Nie bior jednak adnej odpowiedzialnoci ani za ich wykorzystanie, ani za zwizane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli nie ponosz rwnie adnej odpowiedzialnoci za ewentualne szkody wynike z wykorzystania informacji zawartych w ksice. Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved.Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2. SPIS TRECIWSTP...................................................................................................................4FORMY ZWRACANIA SI......................................................................................5PRZYCIGANIE UWAGI........................................................................................7INFORMACJE........................................................................................................8WIEDZA, NIEWIEDZA...........................................................................................9POWITANIA.........................................................................................................10POEGNANIA.......................................................................................................11PRZEDSTAWIANIE..............................................................................................12GRATULACJE I YCZENIA...................................................................................13ZAPROSZENIA, OFERTY..................................................................................... 14PODZIKOWANIA...............................................................................................16PROBY................................................................................................................17PRZEPROSINY.....................................................................................................19ZGODA, AKCEPTACJA, APROBATA.....................................................................21NIEZGODA, PROTEST, DEZAPROBATA...............................................................23WTPLIWO, WAHANIE, NIEWIARA...............................................................25ZDZIWIENIE, ZASKOCZENIE..............................................................................27ZACHTA, PONAGLENIE.....................................................................................28WSPCZUCIE, AL, SOLIDARNO..................................................................29RADY, SUGESTIE.................................................................................................31OPINIE.................................................................................................................33OSTRZEENIA.....................................................................................................36GROBY, UPOMNIENIA, WYRZUTY...................................................................38ZO, IRYTACJA, OBURZENIE.........................................................................39ROZCZAROWANIE..............................................................................................40SYMPATIE I ANTYPATIE......................................................................................41PREFERENCJE....................................................................................................43OBOJTNO......................................................................................................44ROZMOWY TELEFONICZNEJAK SKORZYSTA Z WIEDZY ZAWARTEJ W PENEJ WERSJI EBOOKA?..........10 3. ANGIELSKIE FORMUY KONWERSACYJNE kliknij po wicej str. 4Pawe WimmerWstpO sprawnoci komunikowania si w jzyku angielskim, szczeglnie wrozmowach, decyduje nie tylko liczba zapamitanych swek, ale i opanowanieszeregu przydatnych formu konwersacyjnych, jak np. sposobw zwracania sido rnych osb, powitania, poegnania, wyraania podziwu, ubolewania,aprobaty, sprzeciwu, radoci i wielu innych.Praca Angielskie formuy konwersacyjne zawiera ok. 1000 typowych formutego rodzaju, zaprezentowanych w uporzdkowanym podziale na kilkadziesitkategorii. Ten praktyczny zbiorek jest przeznaczony do systematycznej nauki biege opanowanie formu da Czytelnikowi du swobod w prowadzeniucodziennej konwersacji.Materiay zostay wynotowane z rozmaitych sownikw jzyka angielskiego,rozmwek i podrcznikw, a co warto podkreli, w duej mierze z Internetu,ktry jest obecnie cennym rdem dla leksykografw, a w szczeglnociobszernym repozytorium ywych przykadw uycia formu konwersacyjnych.Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Pawe Wimmer 4. ANGIELSKIE FORMUY KONWERSACYJNE kliknij po wicej str. 5Pawe WimmerPodzikowania Thank you.Dzikuj. Thanks. Dziki. Many thanks.Wielkie dziki. Thanks a lot. Wielkie dziki. Thanks awfully. Straszne dziki. Thanks a million. Stokrotne dziki. Thank you very much indeed. Naprawd bardzo dzikuj. I dont know how to thank you.Nie wiem, jak ci dzikowa. I can never thank you enough. Nigdy ci si nie wywdzicz. Im very grateful to you. Jestem ci bardzo wdziczny. Im most grateful to you. Jestem ci bardzo wdziczny. Im immensely grateful to you.Jestem ci ogromnie wdziczny. Thats very kind of you.To bardzo uprzejme z twojej strony. How kind of you.Jak mio z twojej strony. Thats extremely kind of you. To naprawd bardzo uprzejme z twojej strony. Thats really nice of you.To naprawd mie z twojej strony. How good of you.Jak mio z twojej strony. You are very obliging.Jeste bardzo uprzejmy (uczynny). Youve done me a great favour.Wywiadczye mi wielk przysug. (Im) Much obliged to you.Jestem ci bardzo zobowizany. I am deeply indebted to you.Jestem panu gboko zobowizany. Much appreciated. Bardzo jestem wdziczny. Moliwe odpowiedzi Youre welcome. Nie ma za co. Thats all right. W porzdku. Thats OK.OK, w porzdku. Thats fine.W porzdku. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Pawe Wimmer 5. ANGIELSKIE FORMUY KONWERSACYJNE kliknij po wicej str. 6Pawe Wimmer Dont mention it. Nie ma o czym mwi. Its nothing. To nic. Its a pleasure.Przyjemno po mojej stronie. My pleasure.Przyjemno po mojej stronie. Its no trouble whatever. To aden kopot. The pleasure is entirely mine.Caa przyjemno po mojej stronie. Not at all. Nie ma za co. Delighted I was able to help. Bardzo mi mio, e mogem pomc.Proby Please... (give me a big piece of Prosz... (daj mi duy kawaek tego that cake)ciasta) Will you... (give me your Czy zechcesz... Czy moesz... (da mi address)? swj adres)? Will you... (shut the window),Czy moesz, prosz... (zamkn okno)? please? Be so kind as to... (check my Bd tak uprzejmy i... (sprawd moje essay). wypracowanie). Be good enough to... (open theBd tak dobry i... (otwrz butelk). bottle) Would you... (buy some bread)?Zechciaby... Czy mgby... (kupi troch chleba)? Would you... (read that article)Zechciaby prosz... (przeczyta ten please? artyku)? Would you kindly... (direct me to Zechciaby pan uprzejmie... the nearest post office)? (skierowa mnie do najbliszej poczty)? Would you mind... (paying inNie miaby nic przeciwko, eby... advance)(zapaci z gry) Would you be so kind as to... Byby tak uprzejmy, eby... (ponie (carry my suitcase) moj walizk) Do you mind if... (I ask you a few Czy nie bdziesz mia nic przeciwko Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Pawe Wimmer 6. ANGIELSKIE FORMUY KONWERSACYJNE kliknij po wicej str. 7Pawe Wimmer questions)?temu, e... (zadam ci kilka pyta)? Could you please... (answer my Czy mgby prosz... (odpowiedzie question)? na moje pytanie)? Could you possibly... (help me Czy mgby moe... (pomc mi z tym with this article) artykuem)? Do you think you could... (inivite Nie uwaasz, e mgby... (zaprosi me tomorrow)?mnie jutro)? Could I trouble you for... (aCzy mgbym ci prosi o... (chwilk minute of your time)?twojego czasu)? Could you do me a favour and...Czy mgby mi wywiadczy przysug (shut the door)? i... (zamkn drzwi)? May I ask you to... (sit down) Czy mog ci prosi o... (zajciemiejsca; eby usiada)? May I trouble you for... (a warm Czy mog ci prosi o... (szklank glass of milk)?ciepego mleka)? You would oblige me by...Bybym ci zobowizany za... (explaining this question).(wyjanienie tej kwestii). You would oblige me if... (you Bybym ci zobowizany, gdyby... (mi sent me some money). przysa troch pienidzy). I should be much obliged if... Bybym bardzo zobowizany, gdyby... (you could give me some(da mi jakie lekarstwo). medicine). Ill thank you if... (you could give Bd ci wdziczny, jeli... (mgby mi me some examples). poda kilka przykadw). Moliwe odpowiedzi Yes. Tak. Yes, certainly.Tak, oczywicie. Yes, of course.Tak, oczywicie. Sure.Jasne. Pewnie. Naturally. Naturalnie. All right. W porzdku. Right. Dobrze. OK OK Here you are.Bardzo prosz. With pleasure. Z przyjemnoci.Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Pawe Wimmer 7. ANGIELSKIE FORMUY KONWERSACYJNE kliknij po wicej str. 8Pawe Wimmer Willingly.Chtnie. Most willingly. Jak najchtniej. Z wielk chci. By all means. Jak najbardziej. You can count on me.Moesz na mnie liczy. You can rely on me. Moesz na mnie polega. No trouble at all.aden kopot. aden problem. Not at all. (na pytanie Would Wcale nie. you mind) Not in the least. (na pytanie W najmniejszej mierze. Would you mind) Not a bit. (na pytanie Would you Ani troch. mind) Im afraid, I cant.Obawiam si, e nie mog. Sorry, I cant. Przepraszam, nie mog. No, I cant.Nie, nie mog.Przep