Click here to load reader

Codi binari

  • View
    130

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Codi binari

Codi Binari

CODIS

Codi BinariElsistema binaris unsistema de numeracien el qual tots elsnombreses representen utilitzant com a base duesxifres: zero i un (0 i 1). En altres paraules, s un sistema de numeraci de base 2, mentre que el sistema que utilitzem ms habitualment s de base 10, o decimal.Elsordinadorstreballen internament amb dos nivells devoltatge, pel que el seu sistema de numeraci natural s el sistema binari (encs, apagat).

Codi Decimals un sistema numric usat en sistemes computacionals ielectrnicsper a codificar nombres enters positius i facilitar les operacionsaritmtiques. s uncodi ponderata causa del fet que cada posici numrica t un pes especfic

Codi HexadecimalEncristallagrofiaicristalloqumica, elsistema cristall hexagonals un dels setsistemes cristallins. T la mateixa simetria que unprismaregular amb una basehexagonal; noms hi ha unaxarxahexagonal. Per exemple, elgrafitcristallitza sota aquesta forma.