of 15 /15
Digmaang Pilipino – Amerikano Hamon sa Malayang Bansa Presented by: Arnel O. Rivera MAT-SS Sociego Street, Santa Mesa, Manila.

Digmaang Pilipino – Amerikano

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Digmaang Pilipino – Amerikano

Page 1: Digmaang Pilipino – Amerikano

Digmaang Pilipino – Amerikano

Hamon sa Malayang Bansa

Presented by: Arnel O. RiveraMAT-SS

Sociego Street, Santa Mesa, Manila.

Page 2: Digmaang Pilipino – Amerikano

Timeline

Abril 21, 1898

Ideneklara ng Estados Unidos ang digmaan laban sa Espanya

Naganap ang makasaysayang Labanan sa Manila Bay.

Mayo 1, 1898 August 13, 1898

Naganap ang Mock Battle of Manila. Sumuko ang mga kawal na Kastila sa mga Amerikano.

Disyembre 10, 1898

Enero 23, 1899

Nilagdaan ng US at Espanya ang Kasunduan sa Paris. Pormal na inilipat sa Amerika ang pananakop ng Pilipinas

Pinasinayaan ang Unang Republika ng Pilipinas sa Malolos, Bulacan. Hindi ito kinilala ng mga Amerikano

Page 3: Digmaang Pilipino – Amerikano

Timeline

Pebrero 4, 1899

Binaril at napatay ng isang Amerikanong sundalo ang isang kawal na Pilipino. Ito ang simula ng Digmaang Pilipino-Amerikano.

Bumagsak sa kamay ng mga Amerikano ang Malolos. Inilipat ni Aguinaldo ang kabisera sa San Fernando, Pampanga

Marso 31, 1899

Marso 23, 1901

Nahuli si Hen. Aguinaldo sa Palanan, Isabela.

Abril 16, 1902

Setyembre 25, 1903

Sumuko sa mga Amerikano si Hen.Miguel Malvar sa Lipa, Batangas

Sumuko si Hen. Simeon Ola sa Guinobatan, Albay. Pormal na nagwakas ang digmaan laban sa mga Amerikano.

Page 4: Digmaang Pilipino – Amerikano

Digmaang Kastila-Amerikano

• Ideneklara ng Estados Unidos ang digmaan laban sa Espanya matapos ang pagsabog ng barkong Maine sa Havana, Cuba noong Peb. 15, 1898. Inutusan si Com. George Dewey na lusubin ang hukbo ng mga Kastila sa Manila Bay sa pamumuno ni Adm. Patricio Montojo. Ito ang naging simula ng pagkatalo ng mga Kastila.

Balik sa Timeline

Page 5: Digmaang Pilipino – Amerikano

Mock Battle of Manila• Upang maiwasan ang

kahihiyan, lihim na nakipagkasundo ang mga Kastila sa mga Amerikano na magkaroon ng isang kunwaring labanan kung saan susuko ang mga Kastila sa mga Amerikano. Matagumpay na nasakop ng mga Amerikano ang Intramuros at hindi pinayagan ang mga Pilipino sa nasabing labanan.

Balik sa Timeline

Mga sundalong Kastila na sumuko sa mga puwersang Amerikano(1898)

Page 6: Digmaang Pilipino – Amerikano

Kasunduan sa Paris• Pormal na isinuko ng mga Kastila sa mga

Amerikano ang pamamahala ng Pilipinas, Guam at Puerto Rico. Nagbayad naman ang pamahalaang Amerikano ng halagang $20,000,00 bilang kabayaran sa mga nasirang ari-arian ng Espanya sa mga nasabing lugar. Walang

kinatawan ang mga Pilipino sa nasabing kasunduan. Kasabay nito, ipinahayag ni Pang. William McKinley ang Benevolent Assimilation.

Balik sa Timeline

Page 7: Digmaang Pilipino – Amerikano

Unang Republika ng Pilipinas(Malolos Republic, 1899)

Page 8: Digmaang Pilipino – Amerikano

Unang Republika ng Pilipinas(Malolos Republic, 1899)• Matapos ang ideklara ang kalayaan ng

Pilipinas noong ika-12 Hulyo 1898, binalangkas ng mga mambabatas sa pamumuno ni Felipe Calderon ang Saligang Batas ng Malolos upang pagtibayin ang pagpapahayag ng kalayaan. Noong Enero 23, 1899, pinasinayaan ang Republika ng Pilipinas sa Simbahan ng Barasoin sa Malolos, Bulacan. Hindi ito kinilala ng mga Amerikano.

Balik sa Timeline

Page 9: Digmaang Pilipino – Amerikano

Simula ng Digmaan• Nagsilbing mitsa ng digmaan

ang insidente sa Sociego St., Sta. Mesa, Manila noong Pebrero 4, 1899. Binaril at napatay ni Pvt. William Grayson ang isang kawal na Pilipino. Nang sumunod na araw, ipinahayag ni Gen. Arthur MacArthur ang Digmaang Pilipino-Amerikano.

• Sunod-sunod na linusob ng mga puwersang Amerikano ang mga bayan sa Pilipinas.

Balik sa Timeline

Page 10: Digmaang Pilipino – Amerikano

Pagkatalo ng mga puwersang Pilipino

Page 11: Digmaang Pilipino – Amerikano

Pagkatalo ng mga puwersang Pilipino

• Lumaganap ang labanan sa iba’t ibang panig ng bansa. Pinumunuan ni Hen. Antonio Luna ang paglusob sa Maynila ngunit tinalo sila ng mga Amerikano. Bumagsak sa kamay ng mga Amerikano ang Malolos noong Marso 31, 1899. Inilipat ni Aguinaldo ang kabisera sa San Fernando, Pampanga. Sunod-sunod din na sumuko o nahuli ng mga Amerikano ang mga pinuno ng pwersang Pilipino.

Balik sa Timeline

Page 12: Digmaang Pilipino – Amerikano

Pagkahuli kay Hen. Aguinaldo

• Pinamunuan ni Hen. Frederick Funston ang planong pagbitag kay Hen. Aguinaldo. Sa tulong ng mga kawal na taga-Macabebe (Macabebe Scouts), matagumpay na nakapasok sa kampo ng mga Pilipino sa Palanan, Isabela at dito nahuli si Hen. Aguinaldo. Matapos madakip, dinala siya sa Maynila at dito pinanumpa ng katapatan sa pamahalaan ng Amerika.

Balik sa Timeline

Page 13: Digmaang Pilipino – Amerikano

Pagwawakas ng Digmaan• Nagwakas ang Unang

Republika sa pagkakadakip kay Aguinaldo ngunit ipinagpatuloy parin ng mga nalalabing pinuno ang laban para sa kalayaan. Huling sumuko sa mga Amerikano si Hen. Simeon Ola noong Setyembre 25, 1903 sa Guinobatan, Albay. Dito pormal na nagwakas ang digmaan laban sa mga Amerikano. Balik sa Timeline

Page 14: Digmaang Pilipino – Amerikano

TAKDA:• Ipaliwanag ang kahulugan ng

Benevolent Assimilation ni Pang. McKinley.

• Magsaliksik kung paano hinuli si Hen. Emilio Aguinaldo at magbigay ng reaksyon tungkol dito.

• Alamin ang kabayanihan na ginawa ng mga sumusunod:• Antonio Luna• Macario Sakay• Gregorio del Pilar

Page 15: Digmaang Pilipino – Amerikano

To download this file, log-on to:

http://www.slideshare.net/ArnelSSI/Digmaang Pilipino-Amerikano

Images from: www.freewebs.com/philippineamericanwar