of 26 /26
Rebolusyong Amerikano

Rebolusyong amerikano

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Rebolusyong amerikano

Page 1: Rebolusyong amerikano

Rebolusyong

Amerikano

Page 2: Rebolusyong amerikano

CHRISTOPHER COLUMBUS

Isang marino na mula sa Italy Isang manlalakbay na ang hangarin ay marating ang Indies sa pamamagitan ng kanlurang direksyon siya ang kauna-unahang nakatuklas at nakarating sa Hilagang Amerika

Page 3: Rebolusyong amerikano

October 12, 1492narating ni

Christopher Columbus ang Bahama at inangkin niya ito para sa Spain.

Page 4: Rebolusyong amerikano

Pagbibigay pangalan sa bansang Amerika

Ang pangalang Amerika ay hindi galing kay Columbus kundi galing ito sa pangalan ni Amerigo Vespucci.

AMERIGO VESPUCCIkauna-unahang nagsulat ng aklat tungkol sa hilagang Amerika

Page 5: Rebolusyong amerikano

UNITED STATESIto ang pangunahing bansa sa Western Hemisphere sakop nito ang buong hilagang Amerika ang kilama nito ay angkop lamang para sa pang-agrikultura.

HAWAIIito ang ikalimangpung estado

nito

Page 6: Rebolusyong amerikano

ANG PANINIRAHAN

NG MGA BRITISH SA AMERICA

Page 7: Rebolusyong amerikano

ENGLISH

Nanirahan sila sa Virginia matagumpay nilang napaunlad ang kanilang agrikultura mayroon silang kompanya ng pangangalakal sa England.

MASSACHUSETTS kolonyang itinatag ng mga imigranteng puritan

Page 8: Rebolusyong amerikano

MAYFLOWER COMPACT

isang kasunduan para sa mga pasahero ng sasakyang pandagat na Mayflower patungong AmerikaIsang asamblea ng mga malayang mamamayan ang dapat mamahala sa naitatag nilang pamahalaan

Page 9: Rebolusyong amerikano

MARYLAND isang kolonya ng English

Humina ang ugnayan ng Amerika at Britain nagkaroon ng sariling institusyong panlipunan,pulitilkal at pangkabuhayan ang mga Amerikano nuong napagtibay ng batas ang parliament ay parang naalisan ng kalayaan ang Amerika.

Page 10: Rebolusyong amerikano

NAVIGATION ACT NG 1660 & 1663

nagtatadhana sa mga kolonista na ibenta ang mga produkto tulad ng tabako, asukal at indigo sa England lamang.tinutulan ito ng mangangalakal na Amerikano.

Page 11: Rebolusyong amerikano

Ang mga parliament ay gumawa ng paraan para umunlad ang industriya ng mga Britain at sila ay nagpatupad ng batas gaya ng:

HAT ACTnagbabawal ang pag-eksport sa mga sombrero.

IRON ACTnag-aalis ng mga buwis lahat ng import ng Britain na bakal

Page 12: Rebolusyong amerikano

ang mga batas na binanggit ay upang pwersahin ang kolonya na bumili ng mga produkto mula sa Britain.Ang Amerika ay pinatawan ng malaking bayad-pinsala dahil sa French-Indian War

GEORGE GRENVILLEmyembro ng British parliament na nagbabantay upang maiwasan ang pagpupuslit at upang mangolekta ng buwis.

Page 13: Rebolusyong amerikano

Gumawa ng paraan ang mga parliament upang makapangolekta ng mataas ng buwis

SUGAR ACTSinasaad nito na dapat mapababa ang buwis ng mga produkto

STAMP ACTsinasaad naman nito na ang lahat ng nakaimprentang bagay ay papatawan ng buwis

Page 14: Rebolusyong amerikano

GEORGE GRENVILLE

First lord ng British Treasury kilala sa kakaibang pagpapataw ng buwisMarami ang nagalit sa mataas ng buwis at sa Stamp Act.

TOWNSHEND ACT Sinasaad nito na maniningil ng buwis sa mga bagay tulad ng pintura, papel, at tsaa.

Page 15: Rebolusyong amerikano

PAGSIKLAB NG DIGMAAN

Page 16: Rebolusyong amerikano

isang squad ng sundalong British ang nagpaputok sa mga tumutuya sa kanila at limang kolonista ang napatay at marami ang nasugatan.

BOSTON MASSACRE

Page 17: Rebolusyong amerikano

BOSTON TEA PARTY

naganap ito nung humimpil ang barkong may kargang tssa, tumanggi ang mga kolonista na ito ay ibaba.Ang ilan pa ay nagpanggap na Indian, inakyat nila ang barko at kanilang itinapon ang mga tsaa sa dagat

Page 18: Rebolusyong amerikano

INTOLERABLE ACTIsang batas na ipinasa ng parliamento upang parusahan ang mga may kagagawan sa Boston Tea Party ito ang nagsara sa mga lahat daungan ng Boston sa lahat ng barko hanggang hindi nila nababayaran ng Massachusetts ang East Indian Co.

Page 19: Rebolusyong amerikano

CONTINENTAL CONGRESS

Tawag sa pagpupulong ng mga pinuno ng kolonyal upang pag-usapan ang alitan laban sa Britain.

Page 20: Rebolusyong amerikano

Abril 1977, nagpadala ng pwersa ang Britain mula sa Boston patungong Concord at Lexington upang wasakin ang militar ng kolonya.Nagtatag sila ng army.

GEORGE WASHINGTON Naging komander ng Ikalawang Continental Congress

Page 21: Rebolusyong amerikano

ang pag-aalsa ng mga Amerikano ay lalo pang nag-alab nang mabasa nila ang polyeto ni Thomas Paine

COMMON SENSEhinihikayat ni Paine ang mga Amerikano na tapusin na ang kanlang pangarap na rekonsilyasyon at sa halip ideklara ang kanilang kalayaan mula sa Britain.

Page 22: Rebolusyong amerikano

HULYO 4, 1776

sinimulang gamitin ng Kongreso ang Deklarasyon na isinulat ni Thomas Jefferson at mula sa teorya ni John Locke. Isinasaad nito na ang bawat tao an may karapatang tanggalin ng gobyerno kapag hindi na sumusuport sa mg may karapatang tanggalin ang gobyerno kapag hindi na sumusuporta sa mga interes ng mamamayan.

Page 23: Rebolusyong amerikano

ANG REBOLUSYON

ANG NADULOT NG

KALAYAAN

Page 24: Rebolusyong amerikano

nahati ang England pagkatapos ng digmaangusto ng mga Amerikano na makaganti sa kanilang pagkatalo sa kanilang kaaway na mga British

LABANANG YORKTOWNsa labanang ito natalo ng mga Amerikano ang mga Britain.

Page 25: Rebolusyong amerikano

KASUNDUANG PARIS Kinilala ng England ang pormal ng kalayaan ng United States,ang teritoryo nila ay umabot sa Ilog Missisippi.Ang saligang batas ang nagpapatibay sa 13 estado.

GEORGE WASHINGTON kauna-unahang pangulo sa ilalim ng bagong Saligang batas.

Page 26: Rebolusyong amerikano

REGIONAL SCIENCE HIGH SCHOOL FOR REGION IPREPARED BY:

JOZELLE RHOVINA DANIELADAISY