dr Zbigniew Krzewiński: Firma technologiczna -- co trzeba wiedzieć na starcie

Embed Size (px)

DESCRIPTION

dr Zbigniew Krzewiński (CoWinners Sp. z o.o.): Firma technologiczna -- co trzeba wiedzieć na starcie (projekt Open Code Transfer) 12.01.2012.

Text of dr Zbigniew Krzewiński: Firma technologiczna -- co trzeba wiedzieć na starcie

 • 1. Firma technologiczna co trzeba wiedzied na starcie Zbigniew Krzewiski IV Spotkanie Otwarte Poznao, Uniwersytet Przyrodniczy, 12.01.2012 r.
 • 2. Plan Prezentacji START NATECHNOLOGIA PRODUKT STRATEGIA SPIN OFF RYNKU
 • 3. Technologia START NATECHNOLOGIA PRODUKT STRATEGIA SPIN OFF RYNKU
 • 4. Technologia = usprawnienie = postp = wydajnod Fot. www.sxc.hu
 • 5. Co daje nam technologia? MultiplikacjaSkala Przewaga konkurencyjna Skala Skala Multiplikacja Przewaga konkurencyjnaAutomatyzacja Skala Fot. www.sxc.hu
 • 6. Biotechnologia organizymy ywew procesach technologicznych Fot. www.sxc.hu
 • 7. Czowiek i jego percepcja najsabsze ogniwo postpu? Fot. www.sxc.hu Fot. Eureka Technology Park
 • 8. Produkt START NATECHNOLOGIA PRODUKT STRATEGIA SPIN OFF RYNKU
 • 9. atwe w uyciuJak zaprojektowad Potrzeby Otwiera nowe moliwoci uytkownikadobry produkt? Nowe rda (wartod) Model Sied Zmienia podzia (porednich) przychodw biznesowy wartoci (przepyw) Koszty, koszty korzyci
 • 10. Potrzeby uytkownika Design Thinking gboka empatia wobec uytkownika wczenie uytkownikw w zesp roboczy przypieszenie uczenia si wizualizacja,eksperyment, szybkie prototypowanie, analiza biznesowa rwnoleglez projektowaniem
 • 11. rdo: Opracowanie wasne na podstawie Harvard Business Review stycze 2011Modelowaniebiznesowe rdo: Opracowanie wasne na podstawie Harvard Business Review stycze 2011
 • 12. Sied nowych wartoci klastering i networking
 • 13. Wartod dodana klasteringu zaangaowanie w spread technologiczny, podjcie ryzyka kultura akceptacji poraek elastycznod i otwartod na zmiany synergia wsplnych dziaao (unlikely allies:wsplny biznes) bezporedni networking kapita relacyjny
 • 14. Strategia START NATECHNOLOGIA PRODUKT STRATEGIA SPIN OFF RYNKU
 • 15. Strategia trend is your friend? Poszerzanie moliwoci druku kodowanie Nowe sposoby sprzedawania, atwy dostp do duych iloci danych, Spoeczne przedsibiorstwa, Grywalizacja (gamification), Wsptworzenie produktu (Co-creation) Trend setting vs. Trend following
 • 16. Poszerzanie moliwoci druku Interakcja z tradycyjnymi rodkami przekazu Multimedia wszechobecnod interfejs telefonu komrkowego szybkod dotarcia do informacji Trend setting vs. Trend following
 • 17. Nowe sposoby sprzedawania Zakupy grupowe - Groupon Shopkics skanowanie punktw wymienianych na nagrody Dynamiczne ceny - Swoopo aukcje punktowe Aplikacyjne patnoci mobilne Square Waluty wirtualne Facebook Credits Trend setting vs. Trend following
 • 18. atwy dostp do duej iloci danych Przetwarzanie w chmurze dua moc obliczeniowa Przeszukiwanie ogromnych baz danych Otwarcie publiczne wielu ciekawych zbiorw tj. np. Archiwa New Your Timesa Trend setting vs. Trend following
 • 19. Spoeczne przedsibiorstwa Trend setting vs. Trend following
 • 20. Grywalizacja (gamification)wcignicie uytkownikado gry spoecznej zamiast zamknitejinformacji otwarta interakcja (ekologia) Trend setting vs. Trend following
 • 21. Wsptworzenie produktu Trend setting vs. Trend following
 • 22. SPIN-OFF START NATECHNOLOGIA PRODUKT STRATEGIA SPIN OFF RYNKU
 • 23. Spin-Off i transfer post deal Badania Ujawnienietechnologii management Ocena Licencjonowanie, Potwierdzenie zarzdzanie, przychd innowacji marketing to Startup (Spin-Off) Oprogramowanie find a license Dziaajcy biznes Wynalazek Zaangaowanie i determinacja Poszukiwanie sposobw Zabezpieczenie komercjalizacji rdo: Opracowanie wasne wg. OTL Stanford
 • 24. Opracowanie: F. Michachelles
 • 25. zielone wiato dla Regulamin twrcw pokazujcy nastawionych na konkretne korzyci z wdroenia komercjalizacji Strategia Regulacje jednostki wewntrzne Pakiet Zesp narzdzi specjalistwZabezpieczenie, dok Centrum Transferu umentacja, baza Technologii danych i marketing interfejs do ekosystemu
 • 26. NIEZBDNE WARUNKI regulamin zarzdzania wasnoci intelektualn, regulamin tworzenia spek pracowniczych typu Spin-Off, centrum (biuro) transferu technologii wystarczy dedykowana osoba, baza innowacji pewna forma centralnie kontrolowanej bazy zgoszeo do komercjalizacji mechanizm sprzeday np. aplikacja OCeT