Elektronika žaliems

 • View
  64

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Elektronika žaliems

 1. 1. ELEKTRONIKA aliems
 2. 2. Visuose juose yra elektronikos grandins Kas bendro tarp i rengini? Ar inai?
 3. 3. Kas yra elektros grandin? Grandin yra kelias, kuriuo bga elektronai. Elektronai laidininku bga nuo neigiamo baterijos poliaus per vairius komponentus link teigiamo. Jei grandin nutrauksime, elektron srautas nutrks!
 4. 4. I ko daromi laidininkai? Laidininkai daniausiai daromi i metalo, tokio kaip varis, aliuminis, sidabras ar auksas O kai kurios mediagos prieingai stabdo elektron judjim. Tai pvz. plastikas, guma. Jos vadinamos izoliatoriais.
 5. 5. Nuoseklios grandins Jei sujungsime kelis komponentus vien paskui kit ir leisime per juos tekti elektros srovei, tursime nuosekli grandin Jei nuoseklioje grandinje esani lemput sudauysime ar atjungsime, srov nustos tekti ir grandin nebeveiks.
 6. 6. Lygiagreios grandins Lygiagreiose grandinse komponentai su elektros altiniu yra sujungti atskiromis akomis, todl net sudauius vien lemput, elektra teks kita aka ir grandin veiks.
 7. 7. Elektros srov ir jos matavimas Srov yra matavimo vienetas, kuris parodo, koks elektron srautas eina per grandin. Ji matuojama amperais (A), o prietaisas vadinamas ampermetru. Ampermetras grandinje jungiamas nuosekliai. Elektros srov galima palyginti su vandens srove i iaupo
 8. 8. Elektros tampa ir jos matavimas Elektros tampa yra elektros energijos skirtumas tarp skirting grandins viet. Elektros tampa matuojama voltais (V). renginys matuojantis elektros tamp vadinamas voltmetru ir jis jungiamas gandinje lygiagreiai komponentams. tamp galime palyginti su spaudimu, kur sukuria vanduo, esantis vandens bokte.
 9. 9. Kas yra elektrin vara? Elektrin vara yra mediagos savyb prieintis elektros srovei. Varos matavimo vienetas yra omas ()
 10. 10. Omo dsnis Tai pagrindinis elektronikos dsnis! Srov, tekanti grandinje yra tiesiogiai proporcinga elektros tampai ir atvirkiai proporcinga varai.
 11. 11. Pabaiga Man ir taip viskas buvo aiku. O ia mano pirmas elektronikos projektas...