of 67/67
GEOGRAFI TINGKATAN 1 ******** KATA LALUAN PASSWORD

geografi tingkatan satu topik 9 - sabarina

 • View
  70

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of geografi tingkatan satu topik 9 - sabarina

 1. 1. GEOGRAFI TINGKATAN 1 ******** KATA LALUAN PASSWORD
 2. 2. TEMA 2 : Pergerakan Bumi Dalam Sistem Suria Serta Pengaruhnya Terhadap Cuaca Dan Iklim
 3. 3. hasil pembelajaran rancangan mengajar rumusan penilaian hasil pembelajaran Isi pembelajaran
 4. 4. Mentakrifkan putaran dan peredaran bumi. Menyenaraikan kesan-kesan putaran. Menyenaraikan kesan-kesan peredaran bumi. Menghuraikan kejadian siang dan malam serta kejadian 4 musim. Pada akhir pembelajaran, pelajar akan dapat,
 5. 5. hasil pembelajaran rancangan mengajar rumusan penilaian rancangan mengajar Isi pembelajaran
 6. 6. 1. Tarikh 4 julai 2015 2 .Masa 80 minit 3. Tingkatan / Tahun Tingkatan 1 Delima 4. Bilangan Murid 26 orang 5.Tema Pelajaran/Topik (Lesson Theme/ Topik) Pergerakan Bumi di dalam Sistem Suria 6. Liputan Kurikulum 1. Topik ini meliputi takrif putaran dan peredaran bumi, kejadian siang dan malam. 2. Kesan-kesan peredaran bumi serta kejadian empat musim. 7 .Objektif pembelajaran Di akhir pengajaran pelajar dapat, 1. Memberi takrif putaran dan peredaran bumi. 2. Menjelaskan serta menghuraikan kejadian siang dan malam. 3. Menyenaraikan kesan-kesan peredaran bumi. 4. Menghuraikan kejadian empat musim.
 7. 7. 8. Pengetahuan Sedia Ada 1. Murid sudah mengetahui tentang orbit bumi dalam sistem suria dan bumi mengelilingi matahari. 9. Hasil Pembelajaran 1. Memahami pergerakan bumi di dalam suria dan kesan-kesan peredaran bumi. 2. Memperkukuhkan kemahiran menggunakan komputer dalam mencari maklumat. 3. Dapat mempertingkatkan pelajar untuk menggunakan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran. 4. Menimbulkan rasa bertanggungjawab terhadap alam sekitar serta orang- orang disekelilingnya 10. Persediaan Guru 1. Menyediakan set slaid berkenaan tajuk. 1. Menyediakan senarai laman web yang berkaitan. 1. Persediaan ICT 1. Menyediakan dokumen-dokumen MS Power point dalam induksi set. 2. Menyediakan 1 set slaid. 12. Keperluan Khas 1. Projektor LCD. 2. Komputer. 3. Talian internet. 13. Penerapan ICT 1. Pelajar dapat pengetahuan tentang persembahan MS Power Point, Internet dan memuat turun data ke dalam MS Power Point. 2. Pengintegrasian MS Power Point danInternet. 3. Pelajar dapat menggunakan komunikasi elektronik melalui e-mail.
 8. 8. Langkah/ Masa Isi Kandungan Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar Media/Kaedah Set Induksi (5 minit) Video pendek tentang gambar pergerakan bumi dan sistem solar. Guru menayangkan video pendek berkenaan dengan pergerakan bumi dan sistem solar dan meminta pelajar untuk menghayati tayangan video tersebut. Pelajar mengikut arahan guru dengan menghayati tayangan video tersebut. BBM -Video -LCD Langkah 1 Penggunaan Idea (25 minit) Mentakrifkan putaran dan peredaran bumi 1.Guru menunjukkan sub topik dan aktiviti pembelajaran murid pada hari ini. 2. Guru membincangkan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Terdapat dua jenis pergerakan bumi berpandukan slaid MS Power Point iaitu: - putaran bumi - peredaran bumi Pelajar mendengar penerangan guru dan mencatat maklumat tambahan dari guru yang tidak terdapat dalam buku teks. BBM -Power Point
 9. 9. Langkah/ Masa Isi Kandungan Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar Media/Kaedah Menyenaraikan kesan- kesan putaran. Guru menerangkan peredaran bumi mengelilingi matahari menyebabkan berlakunya kejadian empat musim dan menunjukkan contoh- contoh gambar musim- musim Pelajar mencatat nota BBM -LCD -Power Point
 10. 10. Langkah/ Masa Isi Kandungan Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar Media/Kaedah Langkah 2 Pengukuhan Idea 30 minit Menyenaraikan kesan- kesan peredaran bumi Guru membentuk 4 kumpulan dan memberi arahan untuk melakukan tugasan tersebut. Berbincang di dalam kumpulan. BBM -LCD -Power Point
 11. 11. Langkah/ Masa Isi Kandungan Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar Media/Kaedah Langkah 2 (5 minit) Penutup (5 minit) Penilaian Putaran dan peredaran bumi Guru menggunakan aktiviti kota beracun untuk menguji kefahaman pelajar Guru menerangkan secara keseluruhan tajuk hari ini. Memberi perhatian terhadap penerangan aktiviti guru Menjawab soalan yang diberikan oleh guru Membuat catatan BBM -Power Point BBM -Power Point -Ceramah
 12. 12. hasil pembelajaran rancangan mengajar Isi pembelajaran rumusan penilaian isi pembelajaran tajuk pembelajaran video
 13. 13. TEMA 2 : Pergerakan Bumi Dalam Sistem Suria Serta Pengaruhnya Terhadap Cuaca Dan Iklim 2.0Bahagian Bumi 2.1Putaran Bumi Serta Kesannya 2.2 Peredaran Bumi Serta Kesannya 2.3Kejadian 4 Musim
 14. 14. HEMISFSERA UTARA HEMISFERA SELATAN 0 ( Khatulistiwa ) 23U 23S Kutub Utara Kutub Selatan G. Sartan G. Jadi
 15. 15. Kutub Utara Kutub Selatan Paksi Bumi rataan londar matahari 66 Garisan Khatulistiwa 2.1 Putaran Bumi Serta Kesannya Bumi berputar pada paksinya. Paksi bumi menganjur dari Kutub Utara ke Kutub Selatan Paksi bumi condong pada sudut 66 dengan rataan londar matahari.
 16. 16. Putaran Bumi 1. Bumi berputar dari barat ke timur 2. Satu putaran bumi mengambil masa 24 jam atau sehari 3. Arah putaran bumi ialah lawan pusingan jam
 17. 17. KESAN PUTARAN BUMI Kejadian Siang Dan Malam Pembiasan Angin Lazim Perubahan Aras Pasang Surut Lautan
 18. 18. Kutub Selatan T B MALAM SIANG Kejadian Siang Dan Malam Pancaran Matahari
 19. 19. G. Khatulistiwa ANGIN MONSUN TIMUR-LAUT ( NOV MAC ) ANGIN MONSUN BARAT- LAUT ( NOV MAC ) ANGIN MONSUN BARAT- DAYA ( MEI SEPT ) ANGIN MONSUN TENGGARA ( MEI - SEPT ) 1 2 Pembiasan Angin Lazim
 20. 20. 2.2 Peredaran Bumi Serta Kesannya Bumi berputar pada paksinya dan pada masa yang sama beredar mengelilingi matahari mengikut arah lawan pusingan jam. Bumi melengkapkan satu pusingan atau satu peredaran selama 365 hari @ satu tahun. Orbit bumi adalah berbentuk elips. Oleh itu, jarak bumi dengan matahari berbeza pada kedudukan berlainan mengikut orbitnya. Kesannya- kejadian 4 musim
 21. 21. Orbit Bumi Gambaran Peredaran Bumi
 22. 22. 2.3 Kejadian 4 musim ( I dan III ) Sumber :http://www.csun.edu/~psk17793/ES9CP/earth's%20rotation%20&%20revolution.htm
 23. 23. KU KS KU KS KU KS KS II III IV Ekuinoks m. bunga Tarikh 21 Mac I KU Ekuinoks m. luruh Tarikh 23 September Solstis m. panas Tarikh 21 Jun Solstis m. sejuk Tarikh 22 Disember Kejadian 4 musim
 24. 24. Khatulistiwa G.Sartan G.Jadi I III Pancaran Matahari
 25. 25. I III I. EKUINOKS MUSIM BUNGA 21 MAC III. EKUINOKS MUSIM LURUH 23 SEPTEMBER Hem. Utara musim BUNGA Hem. Selatan musim LURUH Siang dan malam sama panjang Matahari tegak di G.Khatulistiwa Hem. Utara musim LURUH Hem. Selatan musim BUNGA Siang dan malam sama panjang Matahari tegak di G. Khatulistiwa Khatulistiwa
 26. 26. KU KU Khat Khat Sartan Sartan Jadi Jadi M.PANAS M.SEJUK M.SEJUK M.PANAS II IV II IV Kejadian 4 musim ( II dan IV )
 27. 27. II IV II. SOLSTIS MUSIM PANAS 21 JUN IV. SOLSTIS MUSIM SEJUK 22 DISEMBER Hem. Utara musim panas. Siang lebih panjang daripada malam Hem. Selatan musim sejuk. Malam lebih panjang daripada siang Matahari tegak di G. Sartan Hem. Utara musim sejuk. Malam lebih panjang daripada siang Hem. Selatan musim panas. Siang lebih panjang daripada malam Matahari tegak di G. Jadi NEGARA 4 MUSIM
 28. 28. Britain Kanada Rusia Eropah Jepun New Zealand Australia Selatan Afrika Selatan Argentina Chile
 29. 29. New Zealand Australia Selatan Afrika Selatan Argentina Chile
 30. 30. Jepun RUSIAEROPAHKANADA JEPUNUSA
 31. 31. videovideo
 32. 32. hasil pembelajaran rancangan mengajar rumusan penilaian Isi pembelajaran rumusan
 33. 33. Pergerakan Bumi Dalam Sistem Suria Serta Pengaruhnya Terhadap Cuaca Dan Iklim PUTARAN BUMI PEREDARAN BUMI KESAN Berputar pada paksi. Berputar dari Barat ke Timur Ambil masa 24 jam, lawan arah jam Keliling matahari ikut orbit. Ambil masa 365 hari / setahun Lawan arah jam Kejadian Siang dan Malam Perubahan Aras Lautan Pembiasan angin lazim Kejadian 4 musim Siang dan Malam tidak sama panjang
 34. 34. hasil pembelajaran rancangan mengajar rumusan penilaian Isi pembelajaran penilaian
 35. 35. 11 22 4433
 36. 36. 1. Semasa bumi berputar, paksi bumi condong sebanyak ___________ A ) 66 B ) 23 C ) 15 D ) 45
 37. 37. Tahniah!!! Jawapan anda adalah betul Cubalah soalan seterusnya
 38. 38. Jawapan anda adalah salah cuba lagi
 39. 39. Jawapan anda adalah salah cuba lagi
 40. 40. Jawapan anda adalah salah cuba lagi
 41. 41. 2. KESAN putaran bumi adalah seperti berikut KECUALI A ) Kejadian Siang dan Malam B ) Kejadian Empat Musim C ) Perubahan Aras Pasang Surut Lautan D ) Pembiasan Angin Lazim
 42. 42. Tahniah!!! Jawapan anda adalah betul Cubalah soalan seterusnya
 43. 43. Jawapan anda adalah salah cuba lagi
 44. 44. Jawapan anda adalah salah cuba lagi
 45. 45. Jawapan anda adalah salah cuba lagi
 46. 46. 3. Angin Monsun Timur Laut terjadi pada ________ A ) Mac-Nov B ) Nov-Mac C ) Mei-Sept D ) Sept-Mei
 47. 47. Tahniah!!! Jawapan anda adalah betul Cubalah soalan seterusnya
 48. 48. Jawapan anda adalah salah cuba lagi
 49. 49. Jawapan anda adalah salah cuba lagi
 50. 50. Jawapan anda adalah salah cuba lagi
 51. 51. 4. Ekuinos Musim Bunga berlaku pada _________ A ) 22 Mac B ) 24 Mac C ) 21 Mac D ) 23 Mac
 52. 52. Tahniah!!! Jawapan anda adalah betul Cubalah soalan seterusnya
 53. 53. Jawapan anda adalah salah cuba lagi
 54. 54. Jawapan anda adalah salah cuba lagi
 55. 55. Jawapan anda adalah salah cuba lagi
 56. 56. 1. Semasa bumi berputar, paksi bumi condong sebanyak ___________ A ) 66 Kutub Utara Kutub Selatan Paksi Bumi rataan londar matahari 66 Garisan Khatulistiwa
 57. 57. 2. KESAN putaran bumi adalah seperti berikut KECUALI B ) Kejadian Empat Musim KESAN PUTARAN BUMI Kejadian Siang Dan Malam Pembiasan Angin Lazim Perubahan Aras Pasang Surut Lautan
 58. 58. 3. Angin Monsun Timur Laut terjadi pada ________ B ) Nov-Mac G. Khatulistiwa ANGIN MONSUN TIMUR-LAUT ( NOV MAC ) ANGIN MONSUN BARAT- LAUT ( NOV MAC ) ANGIN MONSUN BARAT- DAYA ( MEI SEPT ) ANGIN MONSUN TENGGARA ( MEI - SEPT )
 59. 59. 4. Ekuinos Musim Bunga berlaku pada _________ C ) 21 Mac KU KS KU KS KU KS KS II III IV Ekuinoks m. bunga Tarikh 21 Mac I KU Ekuinoks m. luruh Tarikh 23 September Solstis m. panas Tarikh 21 Jun Solstis m. sejuk Tarikh 22 Disember
 60. 60. hasil pembelajaran rancangan mengajar rumusan penilaian Isi pembelajaran glosari
 61. 61. Ekuinos Satu daripada dua ketika setiap tahun (pd 21 Mac atau 23 September) apabila matahari melintasi khatulistiwa lalu menjadikan siang dan malam sama panjangnya di serata tempat di dunia. Orbit Laluan yang diikuti oleh sesuatu planet, satelit, dsb dalam pergerakannya mengelilingi jasad cakerawala yang lain di bawah pengaruh graviti.
 62. 62. Paksi Aris (benar atau khayali) yang padanya sesuatu objek dapat berputar atau yg padanya bentuk atau binaan sesuatu objek itu bersimetri. Soltis waktu (ketika) matahari berada paling jauh ke selatan atau ke utara dari khatulistiwa. Musim panas 21 Jun dan musim sejuk 22 Disember.
 63. 63. hasil pembelajaran rancangan mengajar rumusan penilaian Isi pembelajaran credit
 64. 64. INSTRUCTIONAL DESIGNER KEMBALI SEBELUM SETERUSNYA KELUAR SENARAI ISTILAH
 65. 65. Adakah anda ingin tamatkan sesi pembelajaran ? ya tidak
 66. 66. KEMBALI KE MENU UTAMA