Penambahan pecahan

Embed Size (px)

Text of Penambahan pecahan

 • Pecahan

 • PengangkaPenyebut

 • =+=+Menambah dua pecahan wajar penyebut yang sama Contoh 1

 • =+=+Contoh 2

 • =+=+Contoh 3

 • =+=+Kamu ada idea untuk dapatkan jawapan ?Menambah dua pecahan wajar penyebut yang tidak sama

 • Langkah Penyelesaian

 • =+=+=+Menambah dua pecahan wajar penyebut yang tidak samaContoh 1

 • ==+=+Contoh 2+

 • ==+=+Contoh 3+

 • ==+=+Contoh 4+

 • ==+=+Contoh 5+

 • Latihan

 • +2612 + + +8243694816

 • =+=+=+Menambah dua pecahan wajar penyebut yang berbeza

 • Penyelesaian MasalahSoalan Latihan Pecahan

 • Linas mother used of 2kg of sugar to bake a cake . How much did she use? Give your answer in g.

  Ibu Lina menggunakan daripada 2 kg gula untuk membuat kek. Berapa banyakkah gula yang ibu Lina gunakan untuk membuat kek itu ? Berikan jawapan dalam g.Soalan 12Kg / 2000g500500500500Use= 500 g / 0.5 kg

 • A bottle contains 1.5l of water. Of the water is spilt. How much is the volume, in ml, of water is left in the bottle ?

  Isipadu air dalam botol ialah 1.5l. Daripada air itu tumpah. Berapakah isipadu air, dalam ml yang tinggal dalam botol itu ?

  Soalan 21.5l / 1500 ml

 • Ah Chong has RM25. This is of the price of bicyle. How much more money does Ah Chong need to buy the bicycle ?

  Ah Chong ada RM25. Wang itu ialah daripada harga sebuahbasikal. Berapa banyak wang lagi diperlukan oleh Ah Chong untuk membeli basikal itu ?Soalan 3 A. RM125 B.RM75 C. RM65 D. RM50

 • Penyelasaian 1 : Soalan 3Konsep pecahan = Denominator mewakili keseluruhan bahagian = 4 bahagianDia ada RM 25 = RM25RM25RM25RM25 AdaDiperlukan lagiWang diperlukan = 25 +25+25 = RM75

 • Penyelesaian 2 : Soalan 3 RM253 X RM25= RM75BAKI DI PERLUKAN LAGI = RM75

  ASALGUNABAKIPECAHANNILAI

 • Terima kasihDisediakan oleh : Rosmaizan bt.Othman D20102043751

  ***