Pentaksiran prasekolah (penerangan)

 • View
  7.851

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Pentaksiran prasekolah (penerangan)

 • 1. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRANPERKEMBANGAN MURID PRASEKOLAH Bahagian Pembangunan Kurikulum
 • 2. LATAR BELAKANG (Akta) Kementerian Pendidikan telah menyatakan dalam Akta Pendidikan 1996 dan diperjelaskan lagi dalam Peraturan- Peraturan Pendidikan (Prasekolah)1997, yang ditulis dalam perenggan : 5. (1) Tiap-tiap tadika hendaklah membuat penilaian berterusan tentang perkembangan murid-muridnya dalam domain kognitif, afektif dan psikomotor.22 (2) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang ditetapkan di bawah Subseksyen (1) hendaklah menyatakan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dijangka akan diperoleh oleh murid-murid pada akhir tempoh pendidikan prasekolah Bahagian Pembangunan Kurikulum
 • 3. LATAR BELAKANG (Akta) Akta Pendidikan 1996 Seksyen 24, Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Prasekolah Kebangsaan) 2002, Menteri membuat peraturan-peraturan yang berikut : Seksyen 24 Kuasa untuk membuat peraturan berhubungan dengan pendidikan prasekolah Menteri boleh membuat peraturan-peraturan untuk melaksanakan peruntukan Bab ini.8. Rekod Kemajuan Murid Guru hendaklah membuat penilaian berterusan tentang perkembangan murid dan merekodkan perkembangan itu mengikut cara yang ditetapkan oleh Ketua Pendaftar dari masa ke semasa Bahagian Pembangunan Kurikulum
 • 4. APAKAH PENTAKSIRAN PRASEKOLAH ?DEFINISI PENTAKSIRAN PRASEKOLAH Merupakan satu proses yang sistematik untuk memperoleh maklumat perkembangan murid bagi membantu guru membuat penilaian. Bahagian Pembangunan Kurikulum
 • 5. APAKAH TUJUAN PENTAKSIRAN PRASEKOLAH ? Mengenalpasti kelebihan dan kekurangan murid. Menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta merta. Meningkatkan pembelajaran murid.BUKAN untuk melabel dan membandingkan murid denganmurid lain. Bahagian Pembangunan Kurikulum
 • 6. APAKAH CIRI-CIRI PENTAKSIRAN PRASEKOLAH ? Mementingkan proses untuk menghasilkan produk. Dijalankan dalam suasana semulajadi (naturalistik). Dijalankan dalam suasana tidak formal. Dijalankan secara berterusan, bukan hanya pada akhir pembelajaran. Bersifat diagnostik: mengenalpasti kekuatan, kekurangan dan keperluan. Bahagian Pembangunan Kurikulum
 • 7. APAKAH KEPENTINGANPENTAKSIRAN KEPADA GURU ? Mendapatkan gambaran tentang perkembangan murid. Menilai keberkesanan pengajaran yang dijalankan secara berterusan. Membantu memperbaiki p&p dan merancang tindakan susulan. Bahagian Pembangunan Kurikulum
 • 8. APAKAH KEPENTINGAN PENTAKSIRAN KEPADA MURID ?Melalui maklumbalas pentaksiran, murid akan dapat : Memahami tujuan mereka belajar dan perkembangan mereka. Motivasi dan keyakinan diri untuk mencuba lagi bagi meningkatkan prestasi mereka. Bahagian Pembangunan Kurikulum
 • 9. APAKAH YANG DITAKSIR ?Perkara yang ditaksir merupakan konstruk yangterkandung di dalam KSPK yang terdapat dalam : Tunjang Komunikasi Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai Tunjang Ketrampilan Diri Tunjang Fizikal dan Estetika Tunjang Sains dan Teknologi Tunjang Kemanusiaan Bahagian Pembangunan Kurikulum
 • 10. APAKAH ITU KONSTRUK ?Merupakan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang hendakdibangunkan dalam diri murid yang dikenalpasti daripadaFokus, Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran.Contoh : Tunjang Komunikasi terdapat 5 Konstruk iaitu - Kemahiran Mendengar - Kemahiran Bertutur - Kemahiran Membaca Perkataan - Kemahiran Membaca Ayat - Kemahiran MenulisTahap penguasaan murid terhadap pengetahuan, kemahiran dan nilai Bahagian Pembangunan Kurikulumdiukur melalui Standard Prestasi.
 • 11. APAKAH STANDARD PRESTASI ?Merupakan satu set kriteria umum yangmenunjukkan tahap-tahap prestasi yang perlumurid pamerkan sebagai tanda bahawasesuatu perkara itu telah dikuasai murid.Standard Prestasi digunakan semasa kitamentaksir. Bahagian Pembangunan Kurikulum
 • 12. STANDARD PRESTASI Skor ( Tahap ) Simbol KriteriaTelah Menguasai TM Tahu dan boleh buat sendiri ( sebahagian besar pengetahuan, kemahiran atau nilai dalam konstruk yang dikenalpasti ) dengan baik.Sedang Maju SM Tahu dan boleh buat beberapa pengetahuan, kemahiran atau nilai dalam konstruk yang dikenalpasti dengan bimbingan.Belum Menguasai BM Tahu beberapa perkara asas (yang minimum) berkaitan dengan konstruk tetapi tidak boleh buat (sentiasa memerlukan bimbingan). Bahagian Pembangunan Kurikulum
 • 13. CONTOH STANDARD PRESTASI Bahagian Pembangunan Kurikulum
 • 14. BAGAIMANA MELAKSANAKANPENTAKSIRAN PRASEKOLAH ?Pentaksiran prasekolah melibatkan : i) Merancang ii) Membina Instrumen iii) Melaksanakan Pentaksiran iv) Merekod v) Menyimpan, Menganalisis Maklumat dan Melapor Bahagian Pembangunan Kurikulum
 • 15. PROSES PELAKSANAAN PENTAKSIRAN Merancang Mengenalpasti Konstruk Membina Instrumen Mengambil kira Tunjang dan Konstruk yang dinilai Menentukan Standard Prestasi Melaksanakan Pentaksiran Pemerhatian Tingkahlaku, Interaksi, Lisan dan Hasil Kerja Merekod Senarai Semak, Skala Kadar, Rekod Anekdot, Rekod Berterusan Menyimpan, Menganalisis Maklumat dan Melapor Tindakan Susulan : SUDAHKAH SUDAHKAH Tindakan Susulan : Bimbingan MURID MENGUASAI MENGUASAI Pengukuhan (MAKLUMBALAS) (MAKLUMBALAS) Pengayaan STANDARD BARU / KE TAHUN SATU Bahagian Pembangunan Kurikulum SEKOLAH RENDAH
 • 16. KAEDAH PENTAKSIRAN Dalam pendidikan prasekolah pentaksiran dibuat melalui PEMERHATIAN. Pentaksiran boleh dijalankan dengan melibatkan orang lain seperti rakan sebaya, Pembantu Guru, ahli keluarga dan komuniti di mana bersesuaian. Apa yang diperhatikan ? i). Lisan ii). Projek iii). Hasil Kerja iv). Tingkahlaku v). Lain-lain Bahagian Pembangunan Kurikulum
 • 17. SUMBER EVIDENS SUMBER EVIDENS CATATANLI