6
Podešavanje standardnih modula u moodle-u Marko Denić 2013 1 Podešavanja standardnih modula Moodle ima pregršt različitih modula aktivnosti (dodataka na softver LMS-a) za različite namene. Pregled svih modula aktivnosti je prikazan na slici 2.1. Spisak sadrži 19 standardna modula aktivnosti nad kojima se može izvršiti podešavanje, od zadataka, kreiranja knjige do radionice. Da bi smo dosli do podešavanja ovih aktivnosti potrebno je da u delu za navigaciju kliknemo prvo na opciju 1-Dodaci, zatim je potrebno da izaberemo opciju 2-Moduli aktivnosti i na kraju izaberemo opciju 3-Upravljanje aktivnostima, nakon koje nam se otvara dijalog prozor sa svim aktivnostima, što se može videti i na slici ispod. Na ovoj stranici administrator može nadgledati i upravljati aktivnostima koje se odvijaju unutar kurseva. Te aktivnosti između ostalih uključuju testove, forume, zadatke itd. Slika 2.1.- Dijalog prozor za upravljanje akitvnostima

Podešavanja standardnih modula

  • Upload
    -

  • View
    195

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

moodle

Citation preview

Page 1: Podešavanja standardnih modula

Podešavanje standardnih modula u moodle-u Marko Denić 2013

1

Podešavanja standardnih modula

Moodle ima pregršt različitih modula aktivnosti (dodataka na softver LMS-a) za različite namene.

Pregled svih modula aktivnosti je prikazan na slici 2.1. Spisak sadrži 19 standardna modula aktivnosti nad

kojima se može izvršiti podešavanje, od zadataka, kreiranja knjige do radionice. Da bi smo dosli do

podešavanja ovih aktivnosti potrebno je da u delu za navigaciju kliknemo prvo na opciju 1-Dodaci, zatim

je potrebno da izaberemo opciju 2-Moduli aktivnosti i na kraju izaberemo opciju 3-Upravljanje

aktivnostima, nakon koje nam se otvara dijalog prozor sa svim aktivnostima, što se može videti i na slici

ispod. Na ovoj stranici administrator može nadgledati i upravljati aktivnostima koje se odvijaju unutar

kurseva. Te aktivnosti između ostalih uključuju testove, forume, zadatke itd.

Slika 2.1.- Dijalog prozor za upravljanje akitvnostima

Page 2: Podešavanja standardnih modula

Podešavanje standardnih modula u moodle-u Marko Denić 2013

2

"Upravljanje aktivnostima" je podopcija koja nudi administratoru tabelu sa podacima o aktivnostima koje se odvijaju na vašem "Moodle" sajtu. Ova tabela prikazuje sve aktivnosti i omogudava njihovo podešavanje i podešavanje njihove dostupnosti korisnicima preko opcije "Sakrij/Prikaži". Na tabeli se takođe nalazi i kolona aktivnosti, gde se vidi broj određenih aktivnosti na sajtu. Klikom na broj kod određene aktivnosti, možete pristupiti spisku te vrste aktivnosti

Jedan od često korišdenih modula aktivnosti na našim master studijama je . Modul foruma omogudava diskusije o pokrenutim temama u režimima „samo-nastavnik”, „vesti”, „otvoreno-za-sve” ili „pojedinačno”; Postoji mogudnost upravljanja trajanjem, pravom pristupa forumu kao i uključivanje ocenjivanja. Ova aktivnost je značajna jer se na forumima odvija najvedi deo rasprave, diskusije.

Podešavanje Foruma je veoma lako i jednostavno. Na samom početku potrebno je da kliknemo na opciju

Podešavanje Slika 2.2

Slika 2.2.-Dijalog prozor za rad sa aktivnostima

Page 3: Podešavanja standardnih modula

Podešavanje standardnih modula u moodle-u Marko Denić 2013

3

Kada smo kliknuli na opciju podešavanje otvara nam se dijalog prozor sa mogudnostima koje mogu da se

primene prilikom otvaranja -a na nekom kursu moodle-a, Slika 2.3. Na slici se vidi da postoje nekoliko mogudnosti za podešavanje Foruma. Mogudnosti koje bih izdvojio prilikom podešavanja foruma su: način prikazivanja novih poruka ( koji sadrži četiri mogudnosti za prikazivanje), veličinu poruke, veličinu prilikom postavljanja nekog priloga i maksimalan broj priloga, dužinu postova itd.

Slika 2.3.- Podešavanje Forum-a

Page 4: Podešavanja standardnih modula

Podešavanje standardnih modula u moodle-u Marko Denić 2013

4

"SCORM paket" podopcija omogudava administratoru menjanje postavki u vezi načina ocenjivanja, veličine i izgleda prozora. Ovde se može podesiti način ocenjivanja (najviša ocena, prosečna ocena...), maksimalna ocena, maksimalan broj pokušaja od strane jednog studenta za određenu aktivnost, način ocenjivanja pokušaja, itd.

Slika 2.4.-Podešavanje SCROM-a

Page 5: Podešavanja standardnih modula

Podešavanje standardnih modula u moodle-u Marko Denić 2013

5

Na stranici "Pričaonica", možete podesiti režim rada pričaonice (normalan ili IRC server daemon), period osvežavanja liste korisnika u sekundama i vreme čekanja na raskid konekcije. U zavisnosti od odabran režima rada pričaonice, posle se mogu podesiti još neki parametri. Podopcija "Resurs" nudi podešavanje parametara vezanih za internet resurse.

Slika 2.5. Dijalog prozor za podešavanje pričaonice

Page 6: Podešavanja standardnih modula

Podešavanje standardnih modula u moodle-u Marko Denić 2013

6

Test stranica nudi administratoru podešavanja podrazumevanih parametara za testove. Ovde možete odrediti vremensko ograničenje za rešavanje testa, ograničiti broj pitanja po stranici, uključiti opciju za menjanje redosleda pitanja, dozvoljen broj pokušaja rešavanja testa, metod ocenjivanja, dostupnost povratnih informacija studentima, itd.

Slika 2.6.-Podešavanje testa