Razvoj djece jasličke dobi

Embed Size (px)

Text of Razvoj djece jasličke dobi

PowerPoint Presentation

Razvoj djece jaslike dobi

to govore istraivanja?najnovija istraivanja pokazuju da je razdoblje do tree godine ivota vrijeme najintenzivnijeg uenja i razvoja djetetaiznimno je vano djeci u toj dobi pruiti poticajnu i na istraivanje usmjerenu okolinu u kojoj mogu uiti kroz igrutreba im pruiti sigurnu okolinu ispunjenu neobinim materijalima, zvukovima, razliitim osjetima, smjehom i njenouEmocionalni razvojOsnovne emocije djeca ponu osjeati vrlo rano; dijete sa est tjedana moe osjetiti zadovoljstvo, sa etiri mjeseca ljutnju, sa 5 ili 7 mjeseci tugu, a u dobi od 6 do 9 mjeseci ve znaju i to je strahOsnovne emocije koje se javljaju u ranoj dobi vrlo su intenzivne, to objanjava zato dojenad i djeca jaslike dobi imaju tako dramatine emocionalne reakcijeJedna vana karakteristika jest da se njihove emocionalne reakcije brzo izmjenjuju; u jednom trenutku moe vritati i ljutiti se a ve u drugom se htjeti mazitiEmocionalni razvojU razdoblju do tree godine djeca prolaze kroz dvije faze koje su vrlo vane za zdrav emocionalni razvojFAZA POVJERENJA: u prvim mjesecima ivota dijete razvija ili osnovni osjeaj sigurnosti i povjerenja ili osjeaj beznaa i nesigurnosti koji vodi do nepovjerenjaVano je djetetu osigurati odnose i iskustva koja e mu ve u tako ranoj fazi ivota pomoi da razvije samopouzdanje, povjerenje u svijet i u ljude u svojoj okoliniJa sam voljen i svijet je za mene siguran je poruka koju dijete u toj dobi treba osjetitiEmocionalni razvojFAZA SAMOSTALNOSTI poinje u drugoj godini kod djece koja su ve razvila osjeaj povjerenjaU ovoj fazi samopouzdano dijete e poeti istraivati dalje, teei svojoj samostalnosti, ali uz sigurnost da se uvijek mogu osloniti na pomo drugihNormalna je i vrlo esta izmjena zavisnih i nezavisnih faza pa moete oekivati da u jednom trenu dijete istrauje svoju okolinu a ve u drugom tri u Va zagrljajSocijalni razvojSocijalizacija je proces uenja pravila i obiaja nekog drutvaKod dojenadi i male djece, socijalizacija se iskazuje kroz razlikovanje primjerenih od neprimjerenih ponaanjaDjeca te razlike ue kroz interakciju s odraslim osobama koje imaju vanu ulogu u njihovom ivotuSocijalni razvojDojenad (od roenja do osam mjeseci) poinje mijenjati svoje navike spavanja i hranjenja u skladu sa svojim unutarnjim ritmom koji je sve uravnoteeniji i u skladu s drutvenim oekivanjima koja poinje shvaati kroz brino voenje od strane roditeljadisciplinske mjere nisu dobre za dojenad jer je osnovni zadatak izgraditi povjerenje u odrasle ljude i u svijet koji ih okruujeSocijalni razvojPuzai ili gegavci (od 8 do 18 mjeseci) eljni su sudjelovanja u svijetu koji ih okruuje, no ne razumiju u potpunosti to je primjereno ponaanje a to ne, pa eksperimentiraju s nizom ponaanjauloga odraslih u tom procesu je osigurati dosljedne granice onoga to je doputeno, ali to treba uiniti na njean i topao nain Kognitivni razvojdjeca u ovoj dobi neprestano istrauju predmete koji ih okruujuue dodirom, kuanjem, mirisanjem i sluanjemtestiraju znaajke predmeta i ue iskustvomu dobi od est do devet mjeseci, dijete ui da su predmeti stalni i da nastavljaju postojati i kada ih ono ne vidiue facijalne ekspresije od odraslih ljudi s kojima su u interakcijiKognitivni razvojU dobi izmeu pet i dvanaest mjeseci dijete poinje koristiti svoje tijelo kako bi manipuliralo predmetima, te e nauiti znaenje redoslijeda nekih radnjis oko 15 mjeseci poinju tragati za uzrocima nekih pojava koje primjeuju oko sebeod trenutka kad prvi put ponove neku radnju, poinju pokazivati elju za svladavanjem radnje sve dok ne postignu cilj Razvoj govora/jezikapuno prije nego to dijete izgovori prvu rije, dojenad i mala djeca komuniciraju pomou facijalne ekspresije, pokreta tijela, gukanja i plaau poetku poinje rabiti jednu rije, pa dvije a zatim tri da bi prenijeli idejuu dobi od 18 mjeseci djeca poinju formulirati pitanja, eksperimentiraju i postavljaju ih puno jer shvaaju da e tako privui panju odraslih i dobiti odgovorRazvoj govora/jezikadjeca razumiju ono to im govorite puno prije nego to se sami mogu tako izrazitioni ue jezik na nain da ga sluaju i pokuavaju koristititakve pokuaje treba ohrabrivati i podravati napore da se govorno izraze na taj nain e vjerovati da je ono to govore cijenjeno i vano te e razviti bogat rjenik

Tjelesni razvojtjelesni razvoj je, osim rasta, poveanje djetetove sposobnosti da svrsishodno koristi svoje tijelo kako bi ostvarilo uspjeh na nekim zadacimadjeca do tree godine prou irok spektar motorinih promjena, od poetnog migoljenja tijela do vjetog hodanja i baratanja predmetaneke od vjetina koje dijete savlada do tree godine su: stajanje na jednoj nozi, hodanje po stepenicama gore-dolje, udaranje lopte...Zakljuno...Pruite svom djetetu poticajnu okolinu, ispunite ju igrakama koje moete sami izraditi, a kroz koje e dijete moi uiti i biti u stalnoj interakciji s okolinompruite djetetu njenost i igrupostavite granice njeno i dosljednouvijek mu pokazujte da ga volite i da na vas moe raunatiHvala na panji!