of 26 /26
Slovenské školstvo očami rodičov, študentov, voličov, učiteľov Štúdia v rámci projektu „Aby každé dieťa na Slovensku malo výborného učiteľa“ ... a malo tak šancu rozvinúť svoj potenciál a v živote uspieť Na projekte spolupracovali: Autor: Stanislav Boledovič Dátum: Október 2012, verzia 1.0 Obsah: Stav školstva Atraktivita povolania učiteľa Príloha: Návrhy riešení; O Managerii a autorovi

Slovenské školstvo očami rodičov, študentov, voličov, učiteľov

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=696792#ixzz2DzaYFcJa

Text of Slovenské školstvo očami rodičov, študentov, voličov, učiteľov

Page 1: Slovenské školstvo očami rodičov, študentov, voličov, učiteľov

Slovenské školstvo očami rodičov, študentov, voličov, učiteľov

Štúdia v rámci projektu

„Aby každé dieťa na Slovensku malo výborného učiteľa“

... a malo tak šancu rozvinúť svoj potenciál a v živote uspieť

Na projekte spolupracovali:

Autor: Stanislav Boledovič

Dátum: Október 2012, verzia 1.0

Obsah: Stav školstva Atraktivita povolania učiteľa Príloha: Návrhy riešení; O Managerii a autorovi

Page 2: Slovenské školstvo očami rodičov, študentov, voličov, učiteľov

Znižuje nezamestnanosť

Zvyšuje konkurencieschopnosť ekonomiky a priemernú mzdu

PREČO POTREBUJEME KVALITNÉ VZDELANIE?

2

Dáva šancu na úspech v spoločnosti aj deťom, ktorým ju rodičia (často viacgeneračne nezamestnaní) nedokážu ponúknuť

Formuje hodnoty a návyky nastupujúcej generácie mladých ľudí, a tak predurčuje smerovanie krajiny v mnohých oblastiach napr.:

Medziľudské vzťahy

Korupcia a kriminalita

Page 3: Slovenské školstvo očami rodičov, študentov, voličov, učiteľov

ŽIAĽ, POSLEDNÝCH 20 ROKOV JE VZDELANIE NA OKRAJI NÁŠHO ZÁUJMU

... Aký je výsledok?

Do vzdelávania dnes investujeme najmenej z civilizovaných krajín

Zdroj: OECD Education at Glance 2011, Eurostat

Na školstve a našich deťoch šetríme, aby sme mohli viac míňať na seba

3

Page 4: Slovenské školstvo očami rodičov, študentov, voličov, učiteľov

ŠKOLSTVO JE DNES V ZÚFALOM STAVE

Veľmi slabý

34

48

17

1

82% Slovákov hovorí, že naše školy nedokážu dobre pripravovať mladých ľudí do praxe.

Zdroj: Prieskum na reprezentatívnej vzorke populácie (na vzorke 300 respondentov) realizovaný prieskumnou agentúrou TNS v spolupráci s vydavateľstvom Trend a občianskym združením Manageria 4

Z vlastnej skúsenosti musím povedať, že nájsť kvalitných ľudí pripravených do praxe je dnes naozaj problém. Nie je sa čo čudovať, keď školstvo a učitelia

sú jedni z posledných, čo sa v tomto štáte rieši.

Táňa Ondrejková, podnikateľka

Školstvo potrebuje zásadné zlepšenie, pretože produkuje mladých ľudí, ktorí nebudú

konkurencieschopní vo svete.

Andrej Kiska, zakladateľ Dobrého anjela

Naše školstvo potrebuje obrovskú reformu - obsahu, formy výučby a tiež samotných učiteľov. Deti sa potrebujú učiť praktické vedomosti - kreatívne a kriticky myslieť, presvedčivo argumentovať, nie

papagájovať učebnice.

Rasťo Kulich, riaditeľ Google na Slovensku

Skôr slabý

Skôr dobrý

Výborný

Odpovede na otázku „Ako hodnotíte stav školstva v schopnosti pripraviť mladých ľudí do praxe “

Page 5: Slovenské školstvo očami rodičov, študentov, voličov, učiteľov

Poradie dôležitosti školstva u jednotlivých skupín občanov

Zdroj: Prieskum na reprezentatívnej vzorke populácie (na vzorke 300 respondentov) realizovaný prieskumnou agentúrou TNS v spolupráci s vydavateľstvom Trend a občianskym združením Manageria

Vzdelávanie - je základným kameňom pre všetky ostatné oblasti.

Michal Hájovský, študent

Odpovede vysokoškolsky vzdelaných* občanov k otázke „do akej miery je pre vás dôležité, aby boli na Slovensku riešené problémy v jednotlivých oblastiach“.

ŠKOLSTVO POVAŽUJÚ VZDELANÍ ĽUDIA ZA NAJVÄČŠÍ PROBLÉM SLOVENSKA

5

Vzdelávanie a školstvo

Nezamestnanosť

Korupcia

Zdravotníctvo

Súdnictvo

Podpora rodiny

Neefektívna štátna správa

Hodnoty a morálka

Doprava, cestná a vlaková sieť

Medziľudské vzťahy

Turistický ruch

Ochrana nenarodeného života

Priemerne dôležité Mimoriadne dôležité

2.

5. 4.

1.

6. Mladí 18-25 rokov Dôchodcovia

Celá populácia

Rodiny s vyšším príjmom

Ľudia so základným vzdelaním

Za najdôležitejšiu tému pre budúcnost považujem vzdelávanie. Budúcnosť je vždy len o ďalšej generácii. V dnešnej

uponáhľanej dobe, s mnohými príležitosťami sa o ňu vôbec nestaráme.

Ivan Jakúbek, riaditeľ Enterprise Investors

Nikdy som si nemyslela, že môže nastať taká devalvácia kvality

vzdelávania ako je v súčasnosti.

Beáta Brestenská, VŠ pedagóg pripravujúci budúcich učiteľov

Page 6: Slovenské školstvo očami rodičov, študentov, voličov, učiteľov

Zdroj: Prieskum na reprezentatívnej vzorke populácie (na vzorke 300 respondentov) realizovaný prieskumnou agentúrou TNS v spolupráci s

vydavateľstvom Trend a občianskym združením Manageria.

Percento ľudí, ktorí považujú za veľmi dôležité sústrediť sa na zlepšenie daného typu školy

NAJMENŠIA PRIORITA SÚ GYMNÁZIÁ, NAJVIAC POTREBUJEME ZLEPŠIŤ ODBORNÉ A ZÁKLADNÉ ŠKOLY

6

34

58

67

31

46

Materské školy

Základné školy

Stredné odborné školy

Gymnáziá

Vysoké školy

Zásadne zmeniť spôsob výučby od základnej školy. Potrebujeme viesť každé dieťa k rozvíjaniu jeho

osobného talentu, nie do neho búšiť kvantá informácií, ktoré v živote nevyužije. Mali by sme sa zamerať najmä

na rozvoj kritického myslenia a práce v tíme. Andrej Kiska, zakladateľ Dobrého Anjela

Každá škola by mala byť miestom nielen o nových vedomostiach, ale aj o

krásnych charakteroch, hodnotách a vedomí zodpovednosti do budúcna.

Marián Kolník – lektor, kouč

Page 7: Slovenské školstvo očami rodičov, študentov, voličov, učiteľov

... Darí sa nám k povolaniu učiteľa pritiahnuť najlepších ľudí?

Poradenská spoločnosť McKinsey analyzovala najúspešnejšie školské systémy

na svete, aby hľadala, čo majú spoločné.

Na prvé miesto v dôležitosti postavila kvalitu učiteľov.

Na mnohých prípadoch autori ilustrujú, že

špičkový učiteľ dokázal s tou istou skupinou žiakov dosiahnuť oveľa lepšie výsledky ako priemerný učiteľ. A naopak, ak najmä na

základnej škole malo dieťa slabého učiteľa, spôsobilo to výrazné zaostávanie, ktoré

dieťa už nikdy nedobehlo.

7

Prezident USA Barack Obama v minuloročnom prejave k vzdelávaniu

vyhlásil:

„ New evidence shows that from the moment our children step into a classroom,

the single most important factor in determining their achievement is not the

color of their skin or where they come from; it's not who their parents are or how

much money they have.

It's who their teacher is.”

Zvýšiť platy učiteľov na základných a stredných

školách, najmä nástupné.

Martin Filko,

Nastaviť systém školstva tak, aby pritiahol a otvoril sa

najkvalitnejším ľuďom aj z iného sektora ako je školstvo.

Michal Hájovský, študent

KĽÚČOM K LEPŠIEMU ŠKOLSTVU JE LEPŠÍ UČITEĽ

Čo považujú Slováci za

kľúč k zlepšeniu

Udržať a prilákať kvalitných učiteľov. A takíto učitelia to napriek nadšeniu nemôžu

robiť za almužnu.

Rasťo Kulich, riaditeľ Google Inštitút finančnej politiky

Page 8: Slovenské školstvo očami rodičov, študentov, voličov, učiteľov

JE PONUKA POVOLANIA UČITEĽA ATRAKTÍVNA PRE SÚČASNÝCH UČITEĽOV?

8

Rozhodne áno napriek nedostatkom je to jedno z

najmotivujúcejších povolaní a určite by som nemenil

Skôr áno nie je to ideálne, ale asi by som sa

rozhodol byť učiteľ aj za súčasných podmienok

Skôr nie nie je to katastrofa, ale asi by som sa rozhodol robiť niečo iné za súčasných podmienok

Rozhodne nie v práci sa cítim domotivovaný/á, a určite by som si vybral iné povolanie

26

26 30

17

Odpovede na otázku „Aká je vaša celková spokojnosť s prácou učiteľa - ak by ste sa znova rozhodovali, vybrali by ste si opäť povolanie učiteľa?“

58%

36%

20%

33%

do 30 rokov

31-40 rokov

41-50 rokov

50 a viac…

Percento učiteľov, ktorí odpovedali, že odídu zo školstva

Do troch rokov odíde väčšina mladých učiteľov

Zdroj: Anonymný dotazník na skupine 366 učiteľov

Mladí utekajú, desivá fluktuácia, my čo nemáme kam utiecť už neveríme, nedúfame , snažíme sa prežiť

Keby manžel nezarobil toľko koľko zarobí, tak by som učiť nemohla :-( je to smutné. I keď túto prácu milujem.

Na otázku „Ostanete v školstve ďalej?“ odpovedali „Nechcem alebo nemôžem dlhšie pracovať za týchto finančných podmienok a ak sa to nezmení, do 3 rokov odídem“

Page 9: Slovenské školstvo očami rodičov, študentov, voličov, učiteľov

JE PONUKA POVOLANIA UČITEĽA ATRAKTÍVNA PRE MLADÝCH ĽUDÍ?

9

1%

99

Zdroj: Anonymný dotazník na skupine 246 študentov

Skôr nie lebo by som mala šedivé vlasy za 2 dni, ak by som učila žiakov ako sme my

Práca učiteľa momentálne nie je ocenená ani finančne, ani spoločnosťou, ani žiakmi.

Percento študentov gymnázií, ktorí chcú byť učiteľmi

Nechcem byť učiteľom lebo majú slabý plat a každý sa z nich smeje, že akí sú, aj študenti si z daktorých robia srandu a sú k nim drzí, nikto ich nerešpektuje a ani si ich rodičia nevážia Robiť tak náročnú

prácu za tak malý plat ma odradzuje stať sa učiteľom.

Bavilo by ma učiť, ale neuživilo by ma to.

Page 10: Slovenské školstvo očami rodičov, študentov, voličov, učiteľov

PREČO NAJLEPŠÍ MLADÍ ĽUDIA NECHCÚ BYŤ UČITEĽMI?

10

Prvý bod: náplň – čo a ako budem robiť. Motivujúca práca má podľa D.Pinka 3 aspekty: • Zmysluplnosť – vidím zmysel v tom, čo je výsledkom mojej práce • Autonómnosť – mám kontrolu nad tým, ako a čo v práci robím • Osobnostný rast – mám tvorivú prácu a prostredie, kde môžem rásť a zlepšovať sa

Ako sa cítim s ľuďmi, s ktorými budem tráviť väčšinu dňa, alebo ktorí majú významný vplyv na moju prácu: • Žiaci • Rodičia • Kolegovia • Šéf • Ministerstvo a školské úrady

Aj keď nájdem prácu s výbornou náplňou a skvelými ľuďmi, nebudem pracovať za almužnu.

Rešpekt v svojej komunite a dobré vyhliadky na kariérny rast v budúcnosti sú nutnosť.

O atraktivite každého jobu rozhodujú 4 veci

Page 11: Slovenské školstvo očami rodičov, študentov, voličov, učiteľov

MÁLOKTORÉ POVOLANIE DOKÁŽE KONKUROVAŤ ATRAKTIVITOU NÁPLNE PRÁCE UČITEĽOVI

11 Zdroj: Anonymný dotazník na skupine 366 učiteľov

Motivuje ma možnosť byť medzi talentovanými a súťaživými mladými ľuďmi

Je úžasné, keď vidím pokroky, ktoré aj mojím pričinením deti robia v predmete, ktorý vyučujem. Možnosť niečo odovzdať ďalšej generácii,

nielen vedomosti, ale aj napr. základy slušného správania, férového jednania pri testoch, logického myslenia a podobne.

V školstve ma drží vedomie zmyslu a potreby tejto práce - uvádzať na ceste poznania, preberania zodpovednosti a spolupráce na spoločnom dobre; pomáhať oslobodzovať zo slepoty a z nevedomosti...

Page 12: Slovenské školstvo očami rodičov, študentov, voličov, učiteľov

ĽUDIA V ŠKOLSTVE SÚ VEĽKÝM ZDROJOM DEMOTIVÁCIE UČITEĽOV: NAJVÄČŠÍ PROBLÉM SÚ RIADITELIA ŠKÔL A ĽUDIA NA MINISTERSTVE

Odpovede na otázku „ Čo vás domotivuje a uberá vám energiu v práci?“

Zdroj: Anonymný dotazník na skupine 366 učiteľov

12

26%

30%

65%

68%

98%

Kolektívučiteľov

Žiaci

Vedenieškoly

Rodičia

Ľudia naministerstve

Najviac ma znechucujú aj nadriadené orgány, ktoré s učiteľmi často jednajú ako s nesvojprávnymi - obmedzujú našu tvorivú slobodu na minimum, musíme plniť samé príkazy a zákazy, nariadenia, vypĺňať kopec nezmyselných papierov. V takýchto podmienkach sa učí tvorivo a zaujímavo naozaj len ťažko.

Katastrofálna úroveň riadiacej činnosti v našich školách je brzdou ďalšieho pokroku. Neschopný riaditeľ v strachu o svoje pozície sa zákonite obklopuje len ľuďmi, ktorí ho nijako neohrozujú , a teda nedosahujú ani jeho úroveň.

Percento učiteľov (67%), ktorí sú domotivovaní nízkymi platmi

Barometer spokojnosti učiteľov

s ministerstvom

Akadémia pre výber, rozvoj a hodnotenie

riaditeľov

Návrhy riešení

Page 13: Slovenské školstvo očami rodičov, študentov, voličov, učiteľov

24

52

18 6

ŽIADNA CIVILIZOVANÁ KRAJINA SI NEVÁŽI UČITEĽOV MENEJ AKO MY

Zdroj: Prieskum na reprezentatívnej vzorke populácie TNS, OECD Education at Glance 2012

13

Absolútne nevyhnutné

Odpovede na otázku, ako dôležité je zvýšiť nástupné platy, aby sa celkovo zlepšila situácia v školstve

Veľmi dôležité

Menej dôležité

Úplne nedôležité

..aj voliči by učiteľom plat zvýšili

Pomer platov učiteľov k ostatným VŠ vzdelaným ľuďom

Priemer EU

132% 130%

119% 116%

106% 105%

101% 97% 95% 94% 92%

89% 88% 87% 87%

82% 82% 81% 79% 77% 76%

69% 67%

62% 61% 60%

57% 54% 54%

45%

SpainKoreaPortugalLuxembourgEnglandCanadaNew ZealandGermanyScotlandFinlandAustraliaBelgiumIsraelDenmarkBelgiumIrelandSwedenSloveniaNetherlandsFrancePolandUnited StatesNorwayAustriaHungaryItalyEstoniaIcelandCzech republicSlovak Republic

13

Zvýšiť platy, najmä nástupné

Návrhy

riešení

Pre zlepšenie školstva potrebujeme udržať a prilákať kvalitných učiteľov. A takíto učitelia to napriek nadšeniu nemôžu robiť za almužnu.

Rasťo Kulich, riaditeľ Google

Page 14: Slovenské školstvo očami rodičov, študentov, voličov, učiteľov

ČOMU POMÔŽE ZVÝŠENIE PLATOV?

14

1

12

Nárast záujmu o učiteľa 12x

Percento študentov gymnázií, ktorí by sa prihlásili na učiteľstvo

Súčasný stav Ak by sa zvýšili platy

Získanie vynikajúcich gymnazistov na štúdium učiteľstva

480 EUR

850 EUR

Odhadovaný dnešný plat učiteľa

Požadovaný plat pre rozhodnutie byť učiteľom

Zdroj: Anonymný dotazník na skupine 246 študentov

Zvýšenie kvality či výkonu učiteľov a kvality školstva-

Zamedzenie odchodu šikovných učiteľov

Súčasné platy rozhodujú o budúcnosti kvality školstva

Ako kvalitných študentov získame pre povolanie učiteľa dnes, rozhodne o

tom, ako kvalitných učiteľov a školstvo

budeme mať o 20-30 rokov

Je to náročné najmä na psychiku... toto by som robil jedine vtedy ak by bolo aj adekvátne ohodnotené. To je najväčší problém u nás - tí najdôležitejší sú odmeňovaní najslabšie

Je to neadekvátne zaplatené. Mal by som záujem byť učiteľom, ak by bolo učiteľstvo lepšie zaplatené.

Page 15: Slovenské školstvo očami rodičov, študentov, voličov, učiteľov

ŠTÚDIUM A POVOLANIE UČITEĽA MÁ MIMORIADNE NÍZKU PRESTÍŽ

Kvalita študentov jednotlivých smerov

15

Prestíž štúdia za učiteľa: Nastaviť vysokú prijímaciu

latku a poskytovať štipendiá

Verejne oceňovať a rozprávať príbehy

výnimočných učiteľov

Návrhy

riešení

Pán učiteľ, potrebujem mať samé jednotky, keď chcem ísť študovať právo?

Žiak

Nie, ja som mal tiež nejaké dvojky

Učiteľ Ale vy ste len učiteľ Žiak

68%

40%

23%

20%

19%

18%

15%

10%

Právo

Humanitné odbory

Ekonómia

Medicína

Prírodné vedy

Technické odbory

Poľnohospodárstvo

Učiteľský smer

Percento študentov daného odboru, ktorí v testoch všeobecných študentských predpokladov dosiahli výborné výsledky

Zdroj: SCIO testy všeobecných študijných predpokladov v Českej republike. Reálny rozhovor učiteľa a žiaka na strednej škole

17%

57%

25%

Rozhodne nie – pomysleli by si, že som lúzer

Skôr nie

Skôr áno

Rozhodne áno 0%

Pozerali by na teba kamaráti s obdivom, ak by si sa stal učiteľom?

Page 16: Slovenské školstvo očami rodičov, študentov, voličov, učiteľov

EŠTE JEDEN DETAIL: ROBÍME NÁBOR ĽUDÍ DO ŠKOLSTVA?

Návštevy gymnázií a propagácia učiteľských smerov

Štipendiá pre študentov učiteľstva

Nahováranie špičkových absolventov VŠ neučiteľských smerov stať sa učiteľmi

PR články v médiách s osobnosťami, ktoré sa rozhodli stať učiteľmi

Vyjadrenia vrcholových politikov zdôrazňujúcich význam povolania učiteľa pre budúcnosť krajiny

Rebríček atraktivity povolania učiteľa u mladých ľudí

Reklama v médiách na učiteľské odbory kde je najväčší nedostatok

Jednoduché a rýchle možnosti ako získať certifikáciu a začať učiť

Praktiky z krajín, kde usilujú získať najlepších ľudí pre povolanie učiteľa (napr. Anglicko, Fínsko) Slovensko

Recruiting kampaň na gymnáziách

Návrhy

riešení Teach for All“

Pritiahnutie špičkových absolventov a ľudí z praxe učiť

16

Page 17: Slovenské školstvo očami rodičov, študentov, voličov, učiteľov

DOBRÁ SPRÁVA NA ZÁVER: SLOVÁKOM NA ŠKOLSTVE ZÁLEŽÍ A KAŽDÝ ŠTVRTÝ JE PRIPRAVENÝ POMÔCŤ

Už dnes pracujem v školstve

Nie / neuvažoval som nad tým

Áno, hneď 15

11

68

6

36

30

18

17

14

14

10

9

8

učiteľ na základnej škole

učiteľ na strednej škole

učiteľ na vysokej škole

lektor vzdelávajúci ľudí v praxi

riaditeľ alebo člen…

sociálny pracovník špeciálne sa…

manažér či analytik na…

manažér či analytik v nezávislej…

iné

Zdroj: Prieskum na reprezentatívnej vzorke populácie (na vzorke 300 respondentov) realizovaný prieskumnou agentúrou TNS v spolupráci s vydavateľstvom Trend a občianskym združením Manageria

26% Slovákov je ochotných zamestnať sa v školstve, aby pomohli zlepšiť jeho stav

... najradšej by Slováci zobrali rolu učiteľa na základnej škole

Odpoveď na otázku „Zanechali by ste vaše súčasné zamestnanie, ak by ste za rovnaké peniaze aké zarobíte dnes, mohli učiť alebo riadiť oblasť v školstve a vzdelávaní?“

Áno, ale až o pár rokov

Percento občanov, ktorí by mali záujem o danú rolu (z tých, ktorí prejavili ochotu pracovať v školstve)

17

Do školstva máme šancu pritiahnuť tých najlepších. Stačí nastaviť

atraktívne podmienky a aktívne ľudí k práci učiteľa priťahovať.

Poďme to urobiť!

Page 18: Slovenské školstvo očami rodičov, študentov, voličov, učiteľov

RIEŠENIE: 7 KROKOV K ŠPIČKOVÝM UČITEĽOM, KTORÝCH REALIZÁCIU PRIPRAVUJEME

18

Barometer spokojnosti učiteľov

s ministerstvom a vedením školy

Akadémia pre výber a prípravu lídrov pre

manažment škôl, ministerstva a zriaďovateľov

Zvýšiť platy, najmä nástupné

Recruiting kampaň na gymnáziách

Teach for All“

Pritiahnutie špičkových absolventov neučiteľských

smerov , aby išli učiť a pracovať do školstva

Prestíž štúdia za učiteľa: Nastaviť vysokú prijímaciu

latku a poskytovať štipendiá

Verejne oceňovať a rozprávať príbehy výnimočných učiteľov,

napr. formou súťaže „učiteľ/riaditeľ roka“

1

2

4

6

7

3

5

Page 19: Slovenské školstvo očami rodičov, študentov, voličov, učiteľov

O autorovi a občianskom združení Manageria

PRÍLOHA

Page 20: Slovenské školstvo očami rodičov, študentov, voličov, učiteľov

STANISLAV BOLEDOVIČ

Stanislav je filantropický podnikateľ, usilujúci sa o výrazné zlepšenie školstva a vzdelávania

na Slovensku. V minulosti pôsobil v biznise ako manažér a poradca na Slovensku i v

zahraničí. Jeho skúsenosti zahrňujú najmä:

Budovanie tímov, headhunting a manažment talentov

Tvorba analýz a stratégií pre realizáciu zmien

Stanislav sa narodil v roku 1976, je ženatý a má dve deti. Publikuje na blogu www.etrend.sk.

Teach for All (2012-dnes) – Ambasádor pripravujúci spustenie programu na Slovensku

Stredná odborná škola dizajnu (2012-dnes) – Externý učiteľ matematiky

World Economic Fórum (2012-dnes) – Zakladajúci kurátor programu Global shapers v Bratislave

Aspiro (2009-dnes) - Spoluzakladateľ a člen dozornej rady

Občianske združenie Manageria (2007-dnes) - Spoluzakladateľ a predseda správnej rady

Fakulta managementu Univerzita Komenského (2005-dnes) – Externý učiteľ manažmentu

Poštová banka (2004-2007) - Poradca generálneho riaditeľa a vedúci projektovej kancelárie

Raiffeisen banka CZ (2004) - Poradca generálneho riaditeľa

McKinsey & Company (2000-2003) - Konzultant

Fakulta managementu Univerzita Komenského (1996-2000) – Magister finančného manažmentu

Page 21: Slovenské školstvo očami rodičov, študentov, voličov, učiteľov

Manageria je nezávislé združenie, ktoré podporuje a vzdeláva študentov vysokých škôl, aby z nich vyrástli slušní, kompetentní a aktívni ľudia, ktorí budú motormi pozitívnych zmien v biznise

politike či iných kľúčových oblastiach spoločnosti. Manageria bola založená v roku 2008 mladými manažérmi a študentmi, ktorí veria, že rozvoj mladých ľudí je kľúčom k zlepšeniu Slovenska.

Október 2012

PRIPRAVUJEME NOVÚ GENERÁCIU ZODPOVEDNÝCH LÍDROV

Predstavenie Managerie

Page 22: Slovenské školstvo očami rodičov, študentov, voličov, učiteľov

PREDSTAVENIE MANAGERIE

Etické HODNOTY

EXPERTÍZA využiteľná v

praxi

PROAKTIVITA

Na dôvere založené VZŤAHY

Slušný a

schopný

líder

Poslanie

História

Manageria je nezávislé združenie aktívnych študentov,

manažérov a osobností, ktorých spája snaha zlepšiť Slovensko.

Veríme, že rozvoj mladých ľudí v schopných a slušných lídrov,

je kľúčom k zlepšeniu prostredia okolo nás

Vízia ... aby na významných pozíciách boli schopní a slušní ľudia.

Manageria bola založená v roku 2006 mladými manažérmi a

študentmi, ktorí chceli vrátiť niečo späť škole a spoločnosti.

Od vzniku zrealizovali viac než 300 prednášok, debát, konferencií,

stáží v praxi či mentorských stretnutí, do ktorých sa zapojilo už

niekoľko tisíc mladých ľudí.

Pripravujeme a podporujeme novú generáciu schopných a

slušných ľudí, aby sa stali motormi pozitívnych zmien

v biznise, politike či iných kľúčových oblastiach spoločnosti.

Robíme to tým, že prinášame mladým ľuďom skúsenosti

z praxe a vedieme ich k osvojovaniu zručností a líderstvu.

Podporujeme kritické myslenie, formovanie etických hodnôt a

budovanie vzťahov založených na dôvere. Inšpirujeme k činom

a vytvárame podmienky pre ich realizáciu. Prepájame a

podporujeme jednotlivcov a organizácie, ktoré chcú vzdelávať

slušných a schopných ľudí.

Page 23: Slovenské školstvo očami rodičov, študentov, voličov, učiteľov

ČO SME DOSIAHLI ZA 5 ROKOV OD VZNIKU

• Zrealizovali vyše 300 vzdelávacích podujatí – napríklad semináre, konferencie,

debaty, ktorých sa zúčastnilo viac než 3 000 študentov a mladých ľudí.

• Z viac než 300 študentov sme vybrali 70 výnimočných študentov do 3-ročného

leadership programu.

• Vybudovali sme partnerstvá s 10 významnými organizáciami a 40 jednotlivcami a

získali neštátnu finančnú podporu vo výške 100 tisíc EUR ročne.

• Získali sme veľké uznanie za kvalitu u študentov, až 90% študentov nás hodnotí

výborne, a sú ochotní za naše vzdelávacie aktivity aj zaplatiť.

Page 24: Slovenské školstvo očami rodičov, študentov, voličov, učiteľov

3-ročný rozvojový program pre malú skupinu študentov s naj-

väčším potenciálom byť budúcimi lídrami v biznise, NGO, politike...

Workshop stratégie s McKinsey | Neformálna diskusia „pri pive“

so zakladateľom Esetu pánom Trnkom | Školenia na soft skills |

Polemika o etike v podnikaní s lídrami z biznisu

Otvorené fóra o líderstve, kde mladí ľudia čerpajú inšpiráciu a

podporu k sebarozvoju a angažovaniu meniť vecí okolo seba

Aktivity pre všetkých študentov vysokých škôl zamerané na

prípravu pre prax podľa vzoru zahraničných škôl

4 konferencie pred vypredanou sálou divadla s 300 mladými

ľuďmi na témy – Dôvera, Kritické myslenie, Proaktivita, za

účasti rôznorodých rečnikov (kazateľ, psychológ, podnikateľ,

coach,..) | Víkendový pobyt v zariadení s hlucho-slepými ľuďmi

10 veľkých prednášok v naplnenej aule, napr. s Andrejom

Kiskom, Pavlom Lančaričom, Elenou Kohútikovou |

Vytvorenie klubu absolventov | Noc kariérnych príležitostí za

účasti prestížnych firiem

ČO ROBÍME – 3 PROGRAMY MANAGERIE

Manageria

Leadership Program

Fórum inšpiratívnych

myšlienok

Manageria pre vysoké

školy

Page 25: Slovenské školstvo očami rodičov, študentov, voličov, učiteľov

KTO JE ZA MANAGERIOU?

42 občanov – investičných partnerov, ktorí financujú náš chod Pavol Varga, generálny manažér DELL Slovakia

Marek Skysľák, riaditeľ Procter and Gamble, Slovakia

Rasťo Kulich, riaditeľ Google Slovakia ... a ďalší

37 študentov, ktorí zrealizujú viac než 100 aktivít počas roka Mirka Duranková – líder celého študentského tímu Managerie

Andrej Krištúfek – manažér events tímu, ktorý zrealizoval prvý FIM

Martina Mlynská – manažérka MLP aktivít ... a ďalší

18 manažérov z praxe, ktorí vedú tímy a coachujú študentov Ivan Jakúbek – riaditeľ Entreprise Investors pre SR/ČR, zodpovedá za MLP

Stanislav Boledovič – partner Aspiro, zodpovedá za FIM

Radoslav Tausinger - investičný manažér Gimv pre strednú Európu, absolvent MBA na

University of Michigan, zodpovedá za program pre VŠ ... a ďalší

124 osobností, ktoré sa pro-bono zapájajú do našich aktivít Pavol Demeš, senior fellow German Marshall fund

Pepper de Callier, zakladateľ Prague leadership institute

Andrej Kiska, zakladateľ Dobrého Anjela ... a ďalší

12 partnerov z radov prestížnych organizácií Akademický sektor – Univerzita Komenského

Biznis sektor – Accenture, DELL, Heineken, Google, Procter and Gamble

NGO sektor - Prague Leadership Institute, Provida, AIESEC, Trend ... a ďalší

Page 26: Slovenské školstvo očami rodičov, študentov, voličov, učiteľov

POVEDALI O NÁS

Manageria je jedna z najhodnotnejších vecí, ktoré teraz na Slovensku vznikajú a na jej

podujatiach sa buduje výnimočný network hodnotových ľudí.

Marián Kolník - coach Franklin Covey a líder iniciatívy nulovej tolerancie proti korupcii na

Ministerstve dopravy, investiční partner Managerie

It is absolute electric, the feeling to be around these brave & talented people with desire to

do something with their lives.

Pepper De Callier – kouč top manažérov, bývalý partner Heidrick and Struggles zakladateľ

Prague Leadership Institute

Nikde inde som sa tak veľa o praxi manažéra nenaučil.

Andrej Krištúfek, študent Fakulty managementu Univerzity Komenského

Robíte skvelú vec a v špičkovej kvalite. Verím ľuďom v Managerii a chcem svojou

podporou pomôcť vychovať leadrov, ktorí zlepšia život na Slovensku

Rasťo Kulich, country manager Google Slovensko, Investiční partner Managerie

Verím v lepšiu budúcnosť Slovenska, no rovnako som presvedčený, že nepríde sama.

Manageria je jedným z dôležitých projektov, ako dlhodobo tvoriť zmenu "zdola".

Michal Meško, riaditeľ a spoluzakladateľ Martinus , Investičný partner Managerie

Manageria je presne ten projekt, ktorý naše Slovensko potrebuje.

Zakladateľ Quatro, Triangle a Dobrý Anjel, Investičný partner Managerie