16
Epska narodna pjesma SMRT MAJKE JUGOVIĆA

Smrt majke jugovića copy

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Smrt majke jugovića  copy

Epska narodna pjesma

SMRT MAJKE JUGOVIĆA

Page 2: Smrt majke jugovića  copy

Djeco,vrlo je te

ško lijepo govoriti

poeziju,bilo umjetničku ili

narodnu.Mi ćemo sada čuti p

jesmu

koju će nam kazivati M

ira Stupica

Page 3: Smrt majke jugovića  copy

Plan pjesme

Page 4: Smrt majke jugovića  copy
Page 5: Smrt majke jugovića  copy
Page 6: Smrt majke jugovića  copy
Page 7: Smrt majke jugovića  copy
Page 8: Smrt majke jugovića  copy
Page 9: Smrt majke jugovića  copy

Plan pjesme1.Obraćanje majke Bogu

2.Susret majke sa kosovskom tragedijom

3.Susret majke sa snahama4.Razgovor majke i ljube

Damjanove5.Obraćanje majke Damjanovoj

ruci6.Smrt majke Jugovića

Page 10: Smrt majke jugovića  copy

Rat je najveće zlo!

Page 11: Smrt majke jugovića  copy

Stilska sredstva“zakukalo devet udovica,zaplakalo devet sirotica,

zavrištalo devet dobri konja,zalajalo devet ljuti lava,

zakliktalo devet sokolova.....”“Moja ruko ,zelena jabuko,

gdje si rasla,gdje l’si ustrgnuta!

Kako su poređane pjesničke slike koje su date kroz slajdove?Koju stilsku figuru je pjevač upotrijebio?

Page 12: Smrt majke jugovića  copy

Vuk Kradžić je prema tematici i vremenu nastanka sve epske narodne pjesme svrstao u cikluse:-Pretkosovski -Kosovski-Pokosovski-Ciklus o hajducima i uskocima-Ciklus o Marku Kraljeviću-Ciklus o oslobođenju Crne Gore i Srbije

-

Page 13: Smrt majke jugovića  copy

Zaključili smo na osnovu pjesme...

Page 14: Smrt majke jugovića  copy
Page 15: Smrt majke jugovića  copy

Domaći zadatakU majčinoj duši se odigrava drama gdje ona pokazujue hrabrost i izdržljivost.Zamislite majku Jugovića prije nego što je ugledala trgični prizor na Kosovu i obliku unutrašnjeg monologa prikaži njenu dramu.-MONOLOG MAJKE JUGOVIĆA-

Page 16: Smrt majke jugovića  copy

Hvala na pažnji!

Autor: Ljubiša Jovanović,prof.