Tap viet-chu-han-phien-ban-moi - doc thu

 • View
  605

 • Download
  36

Embed Size (px)

Text of Tap viet-chu-han-phien-ban-moi - doc thu

 • TP VIT CH HN

 • TP VIT CH HN

  Bn quyn thuc Cng ty C phn sch Mcbooks. Theo hp ng chuyn nhng gia Cng ty c phn sch MCBooks v nhm tc gi The Zhishi. Bt c s sao chp no khng c s ng ca Cng ty c phn sch MCBooks u l bt hp php v vi phm lut xut bn Vit Nam, lut bn quyn quc t v cng c Berne v bn quyn s hu tr tu.

  Pht trin cng phng chm Knowledge Sharing Chia s tri thc MCBooks lun mong mun c hp tc cng cc tc gi trong nc vi c mong c chia s nhng phng php hc mi l c o, nhng cun sch hc ngoi ng hay v cht lng n vi c gi Vit Nam.

  Cc tc gi vit sch c nhu cu xut bn xin vui lng lin h vi chng ti qua:

  Email: lienhebanquyen@mcbooks.vn

  in thoi: (04).3792.1466 (Bm my l 103 gp Phng K Hoch)

  Chng ti lun mong mun nhn c nhng kin gp ca Qu c gi cun sch ngy cng hon thin hn.Gp v ni dung sch: thezhishi@mcbooks.vn

  Lin h v bn tho v bn dch: contact@mcbooks.vn

  Lin h hp tc truyn thng trn sch: project@mcbooks.vn

  Lin h t vn, i din v giao dch bn quyn: copyright@mcbooks.vn

 • THE ZHISHI

  TP VIT CH HN

 • LI GII THIU

  Cc bn c thn mn!

  Chng ta u bit, ch Hn thuc h ch tng hnh, n khc hon ton vi h ch Latinh m ngi Vit chng ta ang s dng. Bi vy, hin nay, a s nhng ngi hc ting Trung Quc ni chung u c tm l s hc ch Hn, c bit l vi nhng ngi mi bt u.

  gip cc bn hc tt ch Hn ngay t trong nhng giai on ban u, chng ti chn lc v bin son cun Tp vit ch Hn - Da theo gio trnh Hn ng phin bn mi.

  Cun sch ny c bin son vi ni dung bm st gio trnh Hn ng s cp phin bn mi. Cc ch Hn c son ra t h thng t mi ca tng bi, i km phin m, ngha Hn Vit v ngha gc ca tng t. Phn tp vit phin m v tp vit cc ch Hn theo th t tng nt mt s gip cc bn hc v nh ch Hn lu hn. Cun sch s l ngi bn ng hnh thn thit, h tr c lc cho cc bn yu thch v mun hc tt ting Trung.

  Chng ti hy vng vi cun sch ny, cc bn s cm thy vic hc ch Hn n gin, nh nhng hn.

  Trong qu trnh bin son v in n, khng trnh khi c nhng sai st, mong cc thy c v cc bn hc vin gp kin b sung cun sch c hon thin hn.

  Xin chn thnh cm n!

  BAN BIN TP

  DANH MC B TH CH HN

  B th (ch Hn: ) hoc gi tt trong ting Vit l b ch Hn l mt thnh phn ct yu ca t /t in ting Hn. Danh mc b th ch Hn ng vai tr na n nh mt b ch ci ting Hn. Mi ch tng hnh ca ting Hn u c phn vo cc b th v nhng ch thuc cng mt b th li c chia theo s nt (ch

  Hn gin th: ; ch Hn phn th: ; m Hn Vit: ha). S nt thay i t 1 n 17. Nhng ch thuc cng mt b th c xp theo s nt cng thm vo s nt ca b th. Tuy nhin i vi ngi cha tho th khng phi bao gi cng d nhn bit ng s nt ch.

  Ch Hn c 214 b th , phn ln cc b th ca 214 b u l ch tng hnh v hu nh dng lm b phn ch ngha trong cc ch theo cu to hnh thanh (hay hi thanh). Mi ch hnh thanh gm b phn ch ngha (hay ngha ph ) v b

  phn ch m (hay m ph ). a s Hn t l ch hnh thanh, nn tinh thng b th l mt iu kin thun li tm hiu hnh-m-ngha ca Hn t.

  1 2 3

  4

  5 6

  7 8 9

  10 11

 • 5

  DANH MC B TH CH HN

  B th (ch Hn: ) hoc gi tt trong ting Vit l b ch Hn l mt thnh phn ct yu ca t /t in ting Hn. Danh mc b th ch Hn ng vai tr na n nh mt b ch ci ting Hn. Mi ch tng hnh ca ting Hn u c phn vo cc b th v nhng ch thuc cng mt b th li c chia theo s nt (ch

  Hn gin th: ; ch Hn phn th: ; m Hn Vit: ha). S nt thay i t 1 n 17. Nhng ch thuc cng mt b th c xp theo s nt cng thm vo s nt ca b th. Tuy nhin i vi ngi cha tho th khng phi bao gi cng d nhn bit ng s nt ch.

  Ch Hn c 214 b th , phn ln cc b th ca 214 b u l ch tng hnh v hu nh dng lm b phn ch ngha trong cc ch theo cu to hnh thanh (hay hi thanh). Mi ch hnh thanh gm b phn ch ngha (hay ngha ph ) v b

  phn ch m (hay m ph ). a s Hn t l ch hnh thanh, nn tinh thng b th l mt iu kin thun li tm hiu hnh-m-ngha ca Hn t.

  1 2 3

  4

  5 6

  7 8 9

  10 11

 • Tp

  Vit

  Ch

  Hn

  6

  12 13 14 15 16 17

  STT B TN B PHIN M NGHA1 NHT yi s mt2 CN kn nt s3 CH zh im, chm4 PHIT pi nt s xin qua tri

  PHT F nt s xin qua tri dng 2 Y nt s xin qua tri dng 3

  5 T y v tr th 2 trong thin can T Yn v tr th 2 trong thin can dng 2 T Ya v tr th 2 trong thin can dng 3

  6 QUYT ju nt s c mc7 NH r s hai8 U tu9

  ( )NHN

  (NHN NG)rn ngi

  10 NHI r Tr con11 NHP r vo12 BT b s tm13 QUYNH jing vng bin gii xa;hoang a14 MCH m trm khn ln15 BNG bng nc 16 K j gh da17 KHM kn h ming18 () AO do con dao, cy ao (v kh)19 LC l sc mnh20 BAO b bao bc21 CHY b ci tha (ci mung)22 PHNG fng t ng23 H x che y, giu gim24 THP sh s mi25 BC b xem bi26 TIT ji t tre

  27 HN hn sn ni, vch 28 KH, T s ring t29 HU yu li na, mt ln na30 KHU ku ci ming31 VI wi vy quanh32 TH t t33 S sh k s34 TR zh n pha sau35 TUY si i chm36 TCH x m ti37 I d to ln38 N n n gii, con gi, n b39 T z con trai; TNX ngi th 240 MIN min mi nh, mi che41 THN cn n v tc(o chiu di)42 TIU xio nh b43 UNG wng yu ui44 THI sh xc cht, thy ma45 TRIT ch mm non, c non mi mc46 SN shn ni non47 XUYN chun sng ngi48 CNG gng ngi th, cng vic49 K j bn thn mnh50 CN jn ci khn51 CAN gn thin can, can d52 YU yo nh nhn53 NGHIM n mi nh54 DN yn bc di55 CNG gng chp tay56 DC y bn, chim ly57 CUNG gng ci cung ( bn tn)58 K j u con nhm59 SAM shn lng, tc di60 XCH ch bc chn tri61

  ()TM

  (TM NG)xn qu tim, tm tr, tm lng

  62 QUA g cy qua(mt th binh kh di)63 H h ca mt cnh64 () TH (TI GY) shu tay

 • 7

  12 13 14 15 16 17

  STT B TN B PHIN M NGHA1 NHT yi s mt2 CN kn nt s3 CH zh im, chm4 PHIT pi nt s xin qua tri

  PHT F nt s xin qua tri dng 2 Y nt s xin qua tri dng 3

  5 T y v tr th 2 trong thin can T Yn v tr th 2 trong thin can dng 2 T Ya v tr th 2 trong thin can dng 3

  6 QUYT ju nt s c mc7 NH r s hai8 U tu9

  ( )NHN

  (NHN NG)rn ngi

  10 NHI r Tr con11 NHP r vo12 BT b s tm13 QUYNH jing vng bin gii xa;hoang a14 MCH m trm khn ln15 BNG bng nc 16 K j gh da17 KHM kn h ming18 () AO do con dao, cy ao (v kh)19 LC l sc mnh20 BAO b bao bc21 CHY b ci tha (ci mung)22 PHNG fng t ng23 H x che y, giu gim24 THP sh s mi25 BC b xem bi26 TIT ji t tre

  27 HN hn sn ni, vch 28 KH, T s ring t29 HU yu li na, mt ln na30 KHU ku ci ming31 VI wi vy quanh32 TH t t33 S sh k s34 TR zh n pha sau35 TUY si i chm36 TCH x m ti37 I d to ln38 N n n gii, con gi, n b39 T z con trai; TNX ngi th 240 MIN min mi nh, mi che41 THN cn n v tc(o chiu di)42 TIU xio nh b43 UNG wng yu ui44 THI sh xc cht, thy ma45 TRIT ch mm non, c non mi mc46 SN shn ni non47 XUYN chun sng ngi48 CNG gng ngi th, cng vic49 K j bn thn mnh50 CN jn ci khn51 CAN gn thin can, can d52 YU yo nh nhn53 NGHIM n mi nh54 DN yn bc di55 CNG gng chp tay56 DC y bn, chim ly57 CUNG gng ci cung ( bn tn)58 K j u con nhm59 SAM shn lng, tc di60 XCH ch bc chn tri61

  ()TM

  (TM NG)xn qu tim, tm tr, tm lng

  62 QUA g cy qua(mt th binh kh di)63 H h ca mt cnh64 () TH (TI GY) shu tay

 • Tp

  Vit

  Ch

  Hn

  8

  65 CHI zh cnh nhnh66 () PHC p nh kh67 VN wn vn v, vn chng, v sng68 U du ci u ong69 CN jn ci ba, ru70 PHNG fng vung71 V w khng72 NHT r ngy, mt tri73 VIT yu ni rng74 NGUYT yu thng, mt trng75 MC m g, cy ci76 KHIM qin khim khuyt, thiu vng77 CH zh dng li78 I di xu xa, t hi79 TH sh binh kh di, ci gy80 V w ch, ng81 T b so snh82 MAO mo lng83 TH sh h84 KH q hi nc85 () THY shi nc86 () HA hu la87 TRO zho mng vut cm th88 PH f cha89 HO yo ho m, ho dng (Kinh Dch)90 () TNG qing mnh g, ci ging91 PHIN pin mnh, tm, ming92 NHA y rng93 ( ) NGU nu tru94 () KHUYN qun con ch95 HUYN xun mu en huyn, huyn b96 NGC y qu, ngc97 QUA gu qu da98 NGA w ngi99 CAM gn ngt100 SINH shng sinh , sinh sng101 DNG yng dng102 IN tin rung

  103 () THT p n v o chiu di, tm (vi)104 NCH n bnh tt105 BT b gt ngc li, tr li106 BCH bi mu trng107 B p da108 MNH mn bt da109 MC m mt110 MU mo cy gio m111 TH sh cy tn, mi tn112 THCH sh 113 () TH (K) sh ch th; thn t114 NHU ru vt chn, lt chn115 HA h la116 HUYT xu hang l117 LP l ng, thnh lp118 TRC zh tre trc119 M m go120 (-) MCH m si t nh121 PHU fu snh122 (- ) VNG wng ci li123 DNG yng con d124 () V y lng v125 LO lo gi126 NHI r m, v127 LI li ci cy128 NH r tai (l tai)129 DUT y cy bt130 NHC ru tht131 THN chn by ti132 T z t bn thn, k t133 CH zh n134 CU ji ci ci gi go135 THIT sh ci li136 SUYN chun sai suyn, sai lm137 CHU zhu ci thuyn138

  CN gnqu Cn (Kinh Dch);

  dng, bn cng139 SC s mu, dng v, n sc

 • 9

  65 CHI zh cnh nhnh66 () PHC p nh kh67 VN wn vn v, vn chng, v sng68 U du ci u ong69 CN jn ci ba, ru70 PHNG fng vung71 V w khng72 NHT r ngy, mt tri73 VIT yu ni rng74 NGUYT yu thng, mt trng75 MC m g, cy ci76 KHIM qin khim khuyt, thiu vng77 CH zh dng li78 I di xu xa, t hi79 TH sh binh kh di, ci gy80 V w ch, ng81 T b so snh82 MAO mo lng83 TH sh h84 KH q hi nc85 () THY shi nc86 () HA hu la87 TRO zho mng vut cm th88 PH f cha89 HO yo ho m, ho dng (Kinh Dch)90 () TNG qing mnh g, ci ging91 PHIN pin mnh, tm, ming92 NHA y rng93 ( ) NGU nu tru94 () KHUYN qun con ch95 HUYN xun mu en huyn, huyn b96 NGC y qu, ngc97 QUA gu qu da98 NGA w ngi99 CAM gn ngt100 SINH shng sinh , sinh sng101 DNG yng dng102 IN tin rung

  103 () THT p n v o chiu di, tm (vi)104 NCH n bnh tt105 BT b gt ngc li, tr li106 BCH bi mu trng107 B p da108 MNH mn bt da109 MC m mt110 MU mo cy gio m111 TH sh cy tn, mi tn112 THCH sh 113 () TH (K) sh ch th; thn t114 NHU ru vt chn, lt chn115 HA h la116 HUYT xu hang l117 LP l ng, thnh lp118 TRC zh tre trc119 M m go120 (-) MC