of 16 /16
TERAPI BERMAIN Disediakan oleh: EMIRA SYAZANA BINTI YUSOF NURSYAKIRAH BINTI HAMIDI 7 PISMP PJ PK PSK EDU 3107 BIMBINGAN DAN KAUNSELING KANAK-KANAK INSITITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUANKU BAINUN, 14000 BUKIT MERTAJAM, PULAU PINANG

Terapi bermain (2)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

terapi bermain dalam bimbingan dan kaunseling kanak-kanak.

Text of Terapi bermain (2)

  • 1. INSITITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUANKU BAINUN, 14000 BUKIT MERTAJAM, PULAU PINANGTERAPI BERMAINDisediakan oleh:EMIRA SYAZANA BINTI YUSOFNURSYAKIRAH BINTI HAMIDI7 PISMP PJ PK PSKEDU 3107 BIMBINGAN DAN KAUNSELING KANAK-KANAK

2. TERAPI BERMAINMain dan perkembangan kanak-kanak Sejak lahir, bermain merupakan aktiviti yang utama dalam perkembangan kanak-kanak dari aspek: - fizikal - intelek - sosial - emosi 3. Pengalaman Belajar Kanak-Kanak yangOptimum3 KRITERIA PENGALAMAN KANAK-KANAK Kebebasan belajar berdasarkan Pembelajaran -GAYA BELAJAR melaluiPenglibatan diri-GAYA BERFIKIRPENGALAMANSECARA AKTIF-MINATLANSUNG -MASA YANG MENCUKUPI 4. KONSEP BERMAIN DAN CIRI-CIRINYA1. Aktiviti yang bermotivasi intrinsik dan dilaksanakan semata-mata untuk kepuasan.2. Dipilih secara bebas mengikut kehendak peserta dan tidak dipaksa.3. Membawa keseronokan dan tidak dilakukan atas tekanan4. Mengandungi unsur khayalan agar dapat memenuhi keperluan atau kepuasan bermain5. Aktiviti fizikal atau psikologi atau kedua-duanya dan hendaklah disertai oleh peserta secara aktif. 5. MAIN ASOSIATIF MAIN SELARI (ASSOCIATIIVE PLAY) (PARALLEL PLAY)2orang atau sekumpulan2 atau lebih kanak-kanak kanak2TAPI main asing- Pola main yang sama TAPI asing/bersendirian BERASINGANTAPI di tempat,masa danMelibatkan kerjasama danaktiviti yang sama komunikasi Pinjam atau gilir2 bermainjalankan aktiviti main.MAIN DIRI SENDIRI(SOLITARY PLAY)MAIN KOPERATIFaktiviti fizikal/psikologi/kedua- (COOPERATIF PLAY)duanya. 2 atau lebih kanak-kanak Dilaksanakan secara libatkan diri bersendirian JENIS-JENIS Matlamat tertentu Berimaginasi MAIN Bekerjasama 6. DEFINISI TERAPI BERMAIN Penggunaan secara sistematik model teoritikaluntuk membentuk proses interpersonal Terapis bermain terlatih menggunakan kuasaterapeutik bermain,untuk menolong klienmencegah atau menyelesaikan masalahpsikososial dan mencapai pertumbuhan danperkembangan optimum. 7. Meningkatkan kemahiranMeningkatkan Mengendalikan komunikasi dan kefahaman dirimasalah yangkefahaman di antara tentang matlamatmengganggu ibu bapa dgn anak- hidup perkembangan anak normal kanak- kanakTUJUANMeningkatkanTERAPI tahap keyakinan diri MeningkatkanBERMAINtahap tumpuan Meningkatkan kebolehan mengawal keresahan danperasaan hampa serta Kurangkan masalah keupayaan untuktingkah laku danmempercayai dan emosi berhubung dengan orang lain 8. JENIS-JENIS TERAPI BERMAIN NON- DIRECTIVE JENIS DIRECTIVE 9. Non-directiveDi mana kanak-kanak itu memutuskan apayang perlu dilakukan dalam sesitersebut, dalam lingkungan kawasan yangselamat. Directive(di mana ahli terapi memimpin perjalananterapi) atau kedua-duanya. Terapi bermain iniamat berkesan dengan kanak-kanak yang tidakboleh, atau tidak mahu bercakap tentangmasalah mereka. 10. CARAMELAKSANAKANTERAPI BERMAIN 11. BUAT KEPUTUSANKENALPASTI KANAK- UNTUK SESI LETAKKAN BAHAN KANAK YG BOLEHDAPATKAN BAHAN- BERASINGAN ATAU DI TEMPAT YG DAPAT MANFAAT BAHAN UNTUK SESI DARIPADA TERAPI DUDUK BERSAMA MUDAH DI AMBILTERSEBUT.BERMAIN DENGAN KANAK-DAN SELAMATKANAKGUNAKAN TEKNIKBENARKANBERITAHU BERJUMPA DENGANTENTANG MURID DANREFLEKSI SEBAGAIKANAK-KANAKTEMPOH SESI PERKENALKAN KEPADA RESPON KEPADA PILIH BAHAN KAWASAN KOMEN MURID.SENDIRI.(30-60MIN) PERMAINAN. BERITAHU MURIDBERITAHU MASA BERITAHU MURIDTEMPOH MASATELAH TAMAT DAN BILA SESISIMPAN BAHAN KE SETERUSNYA AKANYANG TINGGAL. TEMPAT ASALNYA. DIJALANKAN. 12. BAHAN-BAHANTERAPI BERMAIN 13. BAHAN MANIPULASI( TANAHALATAN MAINAN LIAT, KRAYON, BAHAN DAPUR, BEKAS AKTIVITI PERKAKASANMEWARNA ) AIR DAN PASIRMEMASAK ALATAN BAYI( BOTOL SUSU ) KERETASET BLOK ,BOT, ASKAR, BINA ANAK PATUNG TANG MAINAN( LEGO ) 14. TERAPI INI BERGUNA UNTUK : Kanak-kanak yang berhadapan dengankonflik, perpisahan atau perceraian ibu bapa Kanak-kanak yang telah mengalami trauma(seksual, penderaan fizikal atau emosi) Kanak-kanak yang berhadapan dengan isu-isu sepertisakit atau kematian orang yang dikasihi Kanak-kanak yang telah menyaksikan keganasanrumah tangga. Kanak-kanak yang didiagnos dengan Masalah KurangTumpuan (ADD / ADHD) Kanak-kanak yang telah mengalami kemalangan ataubencana yang serius. 15. VIDEO TERAPI BERMAIN 16. Sekian, Terima Kasih.