19
Os factores do clima

XEO2-Factores do clima

  • Upload
    aialo1

  • View
    186

  • Download
    7

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: XEO2-Factores do clima

Os factores do clima

Page 2: XEO2-Factores do clima

Qué é o TEMPOo TEMPO?

Que é o CLIMAo CLIMA?

METEREOLOXÍA

CLIMATOLOXÍA

Para saber máis…

Visita a web de:

-Meteogalicia

-Aemet

Page 3: XEO2-Factores do clima

ELEMENTOSELEMENTOSDO CLIMADO CLIMA

TemperaturasPrecipitaciónsVentoPresión

FACTORES XEOGRÁFICOSFACTORES XEOGRÁFICOS

FAC

TOR

ES D

O C

LIM

AFA

CTO

RES

DO

CLI

MA

FACTORES TERMODINÁMICOSFACTORES TERMODINÁMICOS

Circulación xeral atmosférica

EN ALTURA

EN SUPERFICIE

Page 4: XEO2-Factores do clima

FAC

TOR

ESFA

CTO

RES

FÍS

ICO

S F

ÍSIC

OS

/XEO

GR

ÁFI

CO

S/X

EOG

FIC

OS

LATITUDELATITUDE

INFLUENCIA INFLUENCIA DO MARDO MAR

SITUACIÓNSITUACIÓN

RELEVORELEVO

Zona temperada no hemisferio N.• Dúas estacións + Estacións intermedias•Canarias: proximidade zona intertropical e menor contraste

Entre dúas masas de auga diferentes (Atlántico e Mediterráneo) e entre dous continentes.•Encrucillada de masas de aire (ver imaxe).•Canarias: Condicionante da insularidade e proximidade á costa Africana.

• Disposición do relevo e das principais formacións montañosas. Anchura e costa pouco recortada. Contrastre entre interior e a periferia aberta ao mar.•Arquipélagos.

DISPOSICIÓN: DISPOSICIÓN: Os bordos montañosos frean a influencia do mar. A súa posición determina a entrada de masa de aire procedentes do oeste. Barreiras para as precipitacións.ALTITUDEALTITUDE: Diminúe a temperatura + Precipitacións orográficas (ver imaxe), ocultas (escarcha ou rocío) ou horizontais producidas polas nubes.ORIENTACIÓN:ORIENTACIÓN: Solleiros e avesedos (umbrías). Orientación con respecto ao Sol.

Page 5: XEO2-Factores do clima
Page 6: XEO2-Factores do clima
Page 7: XEO2-Factores do clima

ALTITUDE

Efecto FoehnEfecto Foehn

Page 8: XEO2-Factores do clima

FAC

TOR

ES T

ERM

OD

INÁ

MIC

OS

FAC

TOR

ES T

ERM

OD

INÁ

MIC

OS Circulación en ALTURA

Circulación en SUPERFICIE

Corrente en chorro ou Corrente en chorro ou JET STREAMJET STREAM

• Estructura tubularEstructura tubular•Dirección O Dirección O EE•Separa BP do Polo de AP Separa BP do Polo de AP tropicais.tropicais.•Responsable do tempo en Responsable do tempo en superficie. superficie.

VELOCIDADE

RÁPIDO (+150 km/h)

BAIXA

Trazado zonal con suaves ondulacións ( Fronte polar e borrascas.

Formación de cristas ou dorsais.Isto xera Anticiclóns e Borrascas dinámicas e variabilidade no tempo

CIRCULACIÓN

Afecta á Península no inverno.No vran transládase cara o Norte.

OS CENTROS DE ACCIÓN AS MASAS DE AIREAS FRONTES

TRAXECTORIA

TRAXECTORIA

ZONALZONAL

ANTICICLÓNS

ANTICICLÓNS

BORRASCAS

BORRASCAS

Page 9: XEO2-Factores do clima

Circulación en SUPERFICIE

CENTROS DE ACCIÓN

CENTROS DE ACCIÓN

•Áreas de altas ou baixas presións. Mídense en mb. Nos mapas do tempo os puntos cunha mesma presión únense por medio de liñas, as isobaras (de 4 en 4 mb).•Alta presión ANTICICLÓN (+ 1016 mbANTICICLÓN (+ 1016 mb). Os ventos circulan no sentido das agullas do reloxio. PRODUCE TEMPO ESTABLE.•Baixa presión DEPRESIÓN, BORRASCA ou CICLÓN (-1016 DEPRESIÓN, BORRASCA ou CICLÓN (-1016 mb). mb). Os ventos circulan en dirección contraria. PRODUCE TEMPO INESTABLE E CHUVIOSO.

A súa orixe pode ser TÉRMICA (fórmase pola arrefriamento ou quentamento do aire) ou DINÁMICA (formanse polas cristas e

valgadas da corrente en chorro).

Page 10: XEO2-Factores do clima

BP

Page 11: XEO2-Factores do clima
Page 12: XEO2-Factores do clima

AS MASAS DE AIRE

AS MASAS DE AIRE

•Porcións de aire con características concretas de temperatura, humidade e presión.•Distinguimos: MASAS FRÍAS ÁRTICAS (A) ou POLARES (P)

MASAS CÁLIDAS TROPICAIS (T)•Segundo o lugar no que se forman poden ser MARÍTIMAS (m) Húmidas

CONTINENTAIS (c) Secas

FRÍA

CÁLI

DA

Page 13: XEO2-Factores do clima

PÁX 65

Page 14: XEO2-Factores do clima
Page 15: XEO2-Factores do clima

FRONTESFRONTES

Superficies que separan dúas masas de aire distintas, prodúcese un cambio brusco nas propiedades do aire. A FRONTE POLAR separa aire tropical e polar .

Page 16: XEO2-Factores do clima
Page 17: XEO2-Factores do clima

Como se representan no mapa do Como se representan no mapa do tempo?tempo? Páx. 65

Page 18: XEO2-Factores do clima
Page 19: XEO2-Factores do clima