Zirkulazio hiztegia

 • View
  412

 • Download
  4

Embed Size (px)

Transcript

 • 1

  Zirkulazio Hiztegia, 1998

  Euskara-Gaztelania abelbide Caada, va pecuaria abelburu cabeza de ganado abere deslai , lotu gabeko animalia , solte den animalia

  animal en libertad, animal suelto

  abere zamari , zamari animal de carga abiadura , lastertasun velocidad abiadura-lehiaketa competicin de velocidad abiadura-muga limitacin de velocidad, lmite de

  velocidad abiadura-mugaren amaiera fin de la limitacin de velocidad abiapuntu punto de partida abiarazi , martxan jarri arrancar abiatu iniciar la marcha, reanudar la marcha absoluzio-epai sentencia absolutoria administrazioaren aurreko erantzule responsable administrativo administrazioaren baimen autorizacin administrativa administrazioaren zehapen sancin administrativa administrazioko agiriak documentacin administrativa administrazioko arau-hauste infraccin administrativa administrazioko titulu ttulo administrativo aduana puesto de aduana agindu orden agindu precepto agindu prescripcin aginduak urratu quebrantar los preceptos agindupeko bidegune tramo sujeto a prescripcin aginduzko preceptivo aginduzko seinale seal de prescripcin, seal preceptiva agintari judizial autoridad judicial agintaritza , agintariak autoridad agintaritzaren agente agente de la autoridad agiriak documentacin formal agiriak kendu retener la documentacin ahalmen psikofisikoak nahasi perturbar las facultades psicofsicas ahalmenak gutxitu , ahalmenak moteldu , ahalmenak urritu

  disminuir las facultades

 • 2

  aireontzi aeronave aireportu aeropuerto akats defecto, deficiencia alboko galtzada calzada lateral alboko koska escaln lateral albora mugitu , albora egin desplazarse lateralmente aldameneko jabetza , jabetza mugakide propiedad colindante aldapa pendiente aldapa behera pendiente descendente aldapa gora pendiente ascendente aldez aurretik adierazi presealizar aldi baterako baimen autorizacin temporal aldi baterako baimen permiso temporal aldi baterako debeku prohibicin parcial aldi baterako mugapen limitacin temporal aldi baterako seinale seal circunstancial, seal ocasional aldi baterako seinaleak sealizacin circunstancial, sealizacin

  ocasional aldizkako azterketa inspeccin peridica aldraka , taldean en manada, en rebao alkohola antzemate deteccin alcohlica alkohola antzemateko aparatu instrumento de deteccin de alcohol alkoholemia alcoholemia alkoholemia aurrezaintzeko kontrol , alkoholemia-kontrol

  control preventivo de alcoholemia, control de alcoholemia

  alkoholemia-neurketa prueba de deteccin alcohlica alkoholimetro alcoholmetro alkohol-intoxikazio intoxicacin por alcohol, intoxicacin

  alcohlica alkohol-maila grado de impregnacin alcohlica, nivel

  de alcoholemia, tasa de alcohol altuera , garaiera altura altuera-muga limitacin de altura anbulantzia ambulancia anbulantzia-gune base de ambulancia animaliak eraman conducir animales animaliek tiratutako ibilgailu vehculo de traccin animal antolatutako segizio comitiva organizada aparkaldi mugatu estacionamiento limitado aparkaldi mugatuko gune zona de estacionamiento limitado aparkaldiko argiak luces de estacionamiento aparkaleku aparcamiento aparkaleku parque de estacionamiento

 • 3

  aparkalekuko lerro lnea de estacionamiento aparkalekuko marra marca de estacionamiento aparkatu estacionar aparkatzeko arau norma de estacionamiento aparkatzeko gune rea de estacionamiento, zona de

  estacionamiento arau orokor norma comn arauak urratze vulneracin de las normas arau-hauste infraccin arau-hauste arin infraccin leve arau-hauste larri infraccin grave arau-hauste oso larri infraccin muy grave arau-hausteak zigortze represin de infracciones araututako hori amarillo selectivo arauz agindutako bisatu visado reglamentario arauzko baldintza condicin reglamentaria arauzko osagarri accesorio reglamentario arauzko seinale , arau-seinale (D Aztertzekoa

  seal de reglamentacin, seal reglamentaria

  ardatz bakarreko atoi remolque de un solo eje ardatz bikoitz , tandem eje doble, tndem ardatz eragile eje motor ardatz hirukoitz , tridem eje triple, trdem ardatzeko pisu peso por eje argi dispositivo de alumbrado argi biribil luz circular argi finko luz fija, luz no intermitente argi laburrak alumbrado de corto alcance, alumbrado

  de cruce, luces de cruce, luces de corto alcance

  argi luzeak alumbrado de carretera, alumbrado de largo alcance, luces de carretera, luces de largo alcance

  argiak alumbrado, sistema de alumbrado argi-aparatu aparato de iluminacin argibide-seinale seal de indicacin argiketa , atestatu atestado argi-seinale dispositivo de sealizacin luminosa,

  seal luminosa argi-seinaleak sealizacin luminosa argitutako marra franja iluminada ariel , tasa tasa arreta precaucin arreta galarazi distraer la atencin

 • 4

  arretaz gidatu conducir con diligencia arrisku peligrosidad arrisku hur-hurreko peligro inminente arrisku larria peligro grave arriskua adierazteko panel panel de peligro arriskuaz ohartarazteko aparatu dispositivo de presealizacin de peligro arriskuaz ohartarazteko seinale seal de advertencia de peligro arriskuei aurrea hartze prevencin de riesgos asegurua egin asegurar aseguruak izenpetze suscripcin de seguros astiroago ibili , abiadura jaitsi , abiadura gutxitu

  aminorar la marcha, disminuir la velocidad, moderar la velocidad, reducir la marcha, reducir la velocidad

  astiroegi zirkulatu circular a velocidad anormalmente reducida

  astirotzeko errei carril de deceleracin atoi remolque atoi arin remolque ligero atoia daraman beribil , beribil atoidun turismo con remolque atoian eraman remolcar atoian eramateko makina mquina remolcada atsedenaldi periodo de descanso, tiempo de descansoatsedengune , atseden-leku rea de descanso atzeraka ibili , atzera jo dar marcha atrs atzeraka ibiltzeko maniobra maniobra de marcha atrs atzerako ispilu , atzera-ispilu espejo retrovisor atzerako martxa , atzeraka ibiltzeko martxa

  marcha atrs

  atzerako martxako argiak luces de marcha atrs atzerriko nazionalitatearen ezaugarri , atzerriko herritartasunaren ezaugarri

  distintivo de nacionalidad extranjera

  aurrea hartu rebasar aurrekari antecedente aurrekariak ezerezte cancelacin de antecedentes aurreratu adelantar aurreratzea eragotzi , aurreratzea galarazi

  impedir el adelantamiento

  aurreratzeko debeku prohibicin de adelantamiento aurreratzeko debekuaren amaiera fin de prohibicin de adelantamiento aurreseinale Presealizacin, seal de presealizacinaurretiazko baimen autorizacin previa aurrez aztertze inspeccin previa aurrezaintzako neurri medida de prevencin, medida preventiva

 • 5

  ausarkeriaz gidatze conduccin temeraria auto kolore hori amarillo auto auto kolore hori color amarillo auto autobia autova autobide autopista autobidearen amaiera fin de autopista autobus autobs autobus artikulatu autobs articulado autobus-errei carril reservado para autobuses autobus-geltoki estacin de autobuses autobus-geraleku , autobus-geltoki parada de autobuses autoeskola autoescuela Autoeskolei buruzko Erregelamendu Reglamento de Autoescuelas autoeskolen ikuskaritza inspeccin de autoescuelas automobil atoidun automvil con remolque automobil-klub automvil club autonomia-erkidegoko errepide carretera autonmica autonomia-erkidegoko polizia polica autnoma autonomia-erkidegoko sare red autonmica auzibide va judicial auzitegiko mediku mdico forense aztertzaile examinador babes proteccin babes zibil proteccin civil babes zibileko ibilgailu vehculo de proteccin civil babes-aparatuak disposiciones de defensa babes-elementu , babesgarri elemento de proteccin, elemento de

  defensa, proteccin babeserako baldintzak condiciones de proteccin babesgune refugio babes-kasko casco de proteccin babes-neurri medida de proteccin badaezpadan gordailuan lagatze depsito cautelar baimen berezi permiso especial baimena amaitu extinguirse el permiso baimena berritu renovar el permiso baimena deuseztatze , baimenaren deuseztapen

  anulacin de la autorizacin

  baimena eman , baimendu autorizar baimena ezeztatu cancelar el permiso, revocar la

  autorizacin baimena gaitu rehabilitar la autorizacin baimena kendu retirar la autorizacin

 • 6

  baimendu gabeko zerbitzu servicio no autorizado baimendutako gehieneko abiadura velocidad mxima autorizada baimendutako gehieneko masa , BGM masa mxima autorizada, MMA baimendutako gehieneko neurri dimensin mxima autorizada baja eman dar de baja balazta , hankako balazta , freno freno, freno de servicio balazta-argiak luces de frenado balazta-sistema sistema de frenado balaztatzeko baldintzak condiciones de frenado baldintza murriztaile condicin restrictiva baldintza tekniko condicin tcnica baliza seal de balizamiento baliza aldagarri seal de balizamiento variable baliza finko seal de balizamiento fija baliza iraunkor elemento de balizamiento permanente baliza mugigarri elemento de balizamiento mvil, elemento

  de balizamiento provisional balizak balizamiento balizatu balizar barne-errekuntzako motor motor de combustin interna barruko argi luz de alumbrado interior barrutik erdibanatutako zisterna , barrutik erdibanatutako tanga

  cisterna compartimentada

  bastidore bastidor bateratu ezineko salgaiak mercancas incompatibles bazterbide arcn baztergune , bazterleku apartadero bazter-lerro lnea de borde begirada inspeccin ocular behin betiko matrikulazio matriculacin definitiva behin eta berriz arauak hauste reincidencia en las infracciones behi