of 16 /16
Energy Advice www.energyadvice.lt

Energy Advice Pristatymas

Embed Size (px)

Text of Energy Advice Pristatymas

 1. 1. Energy Advice www.energyadvice.lt
 2. 2. Energy Advice yra auganti ir lanksti ininerin mon, dirbanti Lietuvos ir tarptautinse rinkose Mokymai Programin ranga EA-PSM Energetinis auditas Kolektyvas mokslininkai ir ininieriai kurie tobulja kurdami ir dalindamiesi patirtimi Energy Advice
 3. 3. Mokymai ininieriams Mokym programas ruoia ir skaito moksl daktaras Vytautas ioinys Energy Advice Specializuojasi praktiniuose mokymuose: Per paskutinius 2 metus ved 920 valand mokym darbuotojams i energetikos sektoriaus. Pedagoginio darbo patirtis Kauno Technologijos Universitete nuo 2005 m. Mokymai galimi lietuvi, angl bei rus kalbomis.
 4. 4. Mokym temos: Skirstomojo tinklo ir moni elektros tinkl relin apsauga ir automatika IEC 61850 veikimo principai Elektros variklli apsauga ir automatika Generatori apsauga ir automatika Perdavimo tinklo iki 400 kV relin apsauga ir automatika Elektros energijos kokyb ir nuostoliai Kondensatori baterijos apsauga ir automatika Kabelini linij teorija ir veikimo principai Kabeli diagnostikos technologijos eminimas, ekranavimas ir aibosauga Elektromagnetinis suderinamumas Atsinaujinanios energetikos sistemos Danio keitikli darbas elektros tinkle Mokym programa suderinta su Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija Energy Advice
 5. 5. Elektros sistem modeliavimo programin ranga EA PSM Sukurta ir tobulinama Lietuvos mokslinink bei ininieri Skirta skaiiuoti elektros tinklo darbo reimus Skirta ininieriams projektuojantiems ir/ar eksploatuojantiems elektros energetikos tinklus ir juose esanius renginius Energy Advice
 6. 6. EA-PSM atitinka tarptautinius standartus IEC 61363; IEC 61000-3-7; IEC 61400-21; EN 50160; IEC61000-2-2; IEC61000-3-6; IEC 62271-100; IEC 62271-200; IEC 62271-203; IEC 60282-2; IEC 60909-0; IEC 60909-1; IEC 60909-2; Energy Advice IEC 60909-4; IEC 60947-1; IEC 60947-2; IEC 61363-1; IEC 60781; ...
 7. 7. EA-PSM funkcijos: Elektros energijos sraut analiz Trumpj jungim skaiiavimas Auktesni harmonik skaiiavimas Relin apsauga ir automatika Energy Advice
 8. 8. EA-PSM privalumai: Pads greitai ir patikimai skaiiuoti elektros sistem darbo reimus Tursite rengini technini specifikacij duomen baz Skaiiavimo rezultatai pateikiami protokolo forma Taupo ininerinio personalo laik Lengva naudotis Energy Advice
 9. 9. 9 EA PSM Energy advice
 10. 10. Energetinis auditas www.energyadvice.lt Energy Advice
 11. 11. Energetinis auditas atsako klausimus Kaip sumainti energijos itekliams skirtas ilaidas? Kokie energijos katai tenka vienam produkcijos vienetui? Kaip sumainti gedim skaii, kurie dalinai arba visikai stabdo gamyb? Energetinis auditas Energy Advice
 12. 12. Sutaupoma 3- 7% l energijai sigyti ir renginimas eksploatuoti Eksploatacins ilaidos Energetinio audito nauda Engergijos snaudos po Energetinio audito Energy Advice
 13. 13. Energetinio audito privalumai Sutaupytos energijos snaudos Sumaintos rengini eksploatacijai skiriamos ilaidos Padidintas rengini ir proces patikimumas Energy Advice
 14. 14. 14 Audito atlikimo schema: Energy Advice Audit atliekame vadovaudamiesi LST EN 16247 ir Lietuvos Respublikos teiss aktais Sudaromas sraas energij vartojani sistem, proces ir rangos; Objekt technins ch-kos ir Usakovo atsiliepimai apie rengini patikimum, energijos suvartojim; Istoriniai duomenys apie: energijos suvartojim; darbo slygas, atliktus matavimus, modernizacij, keitimus; Praeities vykiai, kurie takojo energijos suvartojim. Apira; vertinamas kis pagal ikeltus tikslus; vertinami rengini darbo reimai, operatori proiai, bei taka energijos suvartojimui; Elektros kio vertinimas (maitinimo vadai, paskirstymo skydai, saugikliai, automatai, generatoriai, UPS, serveriniai ir serveri pajungimas, kondicionieriai ir visa kita ranga); Duj, vandens ir oro vertinimas, matavimo darbai; Generuojamos preliminarios idjos energijos tausojimui didinti; Pagal ikeltas idjas, aptariamas papildom informacijos altini poreikis; Matavimai ir apiros atliekamos tipiniams darbo reimams, atitinkamomis oro slygomis. Papildomai gali bti atliekami matavimai spec. reimais: specifinmis darbo valandomis, galios mainimo/didinimo, ijungimo laikotarpiu, specifinmis oro slygomis. Energetin audit atliks auktos kvalifikacijos specialistai, kuriems suteikta teis atlikti energijos vartojimo audit renginiuose ir technologiniams procesams; Pateikiamas energijos srautas ir balansas; Analiz atliekama visiems galimiems darbo reimams; Analizuojami energetini kat elektros, duj, vandens, ir oro taupymo bdai; Atliekama palyginamoji kat ir energijos suvartojimo analiz tarp alternatyv; Energijos snaud mainimo priemons reitinguojamos pagal sutartus kriterijus; Naudojami skaidrs ir technikai priimtini skaiiavimo metodai.
 15. 15. Mumis pasitiki:
 16. 16. Susisiekite: Energy Advice Dr. Vytautas ioinys Mob: +370 652 37826 E-patas: [email protected]