Statik kitabi

 • View
  85

 • Download
  12

Embed Size (px)

Text of Statik kitabi

 1. 1. MHENDSLK MEKAN STATK DERS NOTLARI Yrd. Do. Dr. Hseyin BAYIROLU STANBUL 2006
 2. 2. 2 indekiler 1 GR 5 1.1 Mekaniin tanm 5 1.2 Temel ilkeler ve grler 5 2 VEKTRLERN VE LEMLERNN TANIMI 6 2.1 Vektrn tanm 6 2.2 Vektrel ilemlerin tanm 6 2.2.1 Vektrn bir say ile arpm 6 2.2.2 Vektrlerin toplam 7 2.2.3 ki Vektrn birbiri ile skaler arpm 7 2.2.4 ki Vektrn birbiri ile vektrel arpm 7 2.2.5 Bir vektrn bir eksen zerindeki izdm 8 3 VEKTRLERN ANALTK NCELENMES 9 3.1 ki boyutlu vektrlerin kartezyen koordinatlarda gsterilii 9 3.2 boyutlu vektrlerin kartezyen koordinatlarda gsterilii 11 3.3 Kartezyen koordinatlarda vektrel ilemler 13 3.3.1 Vektrn bir say ile arpm 13 3.3.2 Vektrlerin toplam 14 3.3.3 ki vektrn skaler arpm 15 3.3.4 ki vektrn vektrel arpm 16 3.3.5 vektrn kark arpm 17 3.3.6 Bir vektrn bir eksen zerindeki izdm 18 4 KUVVET SSTEMLER 19 4.1 Kuvvetin tanm ve vektrle gsterilii 19 4.2 Bir kuvvetin bir noktaya gre momenti 20 4.3 Bir kuvvetin bir eksene gre momenti 21 4.4 Bir kuvvet sisteminin bir noktaya gre momenti ve indirgeme elemanlar (Bir kuvvet sisteminin statik edeeri ) 22 4.5 Bir kuvvet sisteminin deimezleri 24 4.6 Dejenere kuvvet sistemleri 26 4.6.1 Sfra edeer kuvvet sistemi 26 4.6.2 Kuvvet iftine (Tek bir momente) edeer kuvvet sistemi 26 4.6.3 Bilekeye edeer kuvvet sistemi 26
 3. 3. 3 4.6.4 Bilekesi olan kuvvet sistemi 27 4.7 Merkezi eksen 27 4.7 Paralel bal kuvvet sistemi ve merkezi 29 5 KTLE MERKEZ 31 5.1 Bir srekli cismin ktle merkezi 31 5.2 Bileik cismin ktle merkezi 38 6 STATK 41 6.1 Giri 41 6.2 kuvvetler ve kesit zorlar 47 6.3 Statiin temel ilkelerinin geerli olduu referans sistemleri 47 6.4 Bir maddesel noktann kuvvetler etkisinde dengesi 48 6.5 Bir Rijid cismin kuvvetler etkisinde dengesi 48 6.6 Bir Rijid cisim sisteminin kuvvetler etkisinde dengesi 48 6.7 Dzlemsel kuvvetler etkisindeki cisimlerin dengesi 48 6.8 boyutlu kuvvetler etkisindeki bir rijid cismin dengesi ile ilgili uygulamalar 53 7 SRTNME 60 7.1 Srtnme ve srtnme katsays 60 7.2 Mesnetlerdeki srtnmeler 62 7.3 Halat ve kay kasnak srtnmesi 65 8 YAYILI YKLER 68 8.1 Yayl yklerin tanm 68 8.2 Kirilerde yayl ykler 68 9 KABLOLAR 72 9.1 Genel bilgi 72 9.2 Konsantre ykler etkisindeki kablolar 72 9.3 Yayl ykler etkisindeki kablolar 78 9.3.1 Yatayda dzgn yayl yk etkisindeki kablolar (Parabolik kablo ) 79 9.3.2 Kendi arl etkisinde olan homojen yapdaki kablo veya zincirin dengesi 82
 4. 4. 4 10 DZLEM KAFES KR SSTEMLER 86 10.1 Genel bilgi ve tarifler 86 10.2 Basit kafes sistemi 86 10.3 Dm noktalar metodu ile kafes sisteminin analizi 88 10.4 zel dm noktalar 92 10.3 Kesim metodu ile kafes sisteminin analizi 94 11 EREVE VE MAKNALAR 97 11.1 Giri 97 11.2 ereveler 97 11.3 Makineler 101 12 KRLERDEK KEST ZORLARI KESME KUVVET VE ELME MOMENT DAGRAMLARI 104 12.1 Kirilerde kesit zorlar 104 12.2 Kesit zorlar iin kabul edilen pozitif ynler 104 12.3 Yayl yk , kesme kuvveti ve eilme momenti arasndaki bantlar 105 12.4 Kesme kuvveti ve eilme momenti diyagramlar 106 13 VRTEL LER METODU 115 13.1 Giri 115 13.2 Virtel yer deitirme 115 13.3 Bir kuvvetin virtel ii 116 13.4 Bir momentin virtel ii 116 13.5 Virtel iler ilkesi 116 13.6 ok serbestlik dereceli sistemlerde virtel iler ilkesi 119 EK A Daha nceki senelerde sorulan Vize sorular ve cevaplar 122 EK B Daha nceki senelerde sorulan Final sorular ve cevaplar 164
 5. 5. 5 BLM 1 GR 1.1Mekaniin tanm Cisimlerin Kuvvetler etkisinde dengesini ve hareketlerini inceleyen bilim dalna mekanik denir. Mekanik cisimlere maddesel nokta, rijid cisim, elastik cisim , plastik cisim ve akkanlar ( sv ve gazlar) olmak zere yaklar.Mekanik eer sadece Maddesel nokta ve rijid cisim modelini inceliyorsa buna mhendislik mekanii denir. Bunun dnda inceledii cisim modeline uygun isimler verilir. rnein elastomekanik veya elastisite, plastisite , hidromekanik , aerodinamik, elektromekanik gibi. Mekanik , Statik ve Dinamik olmak zere iki bilim dalna ayrlr. Statik kuvvetler etkisinde cisimlerin denge koullarn, Dinamik ise hareketlerini inceler. 1.2 Temel ilkeler ve grler Mekaniin temel ald ilkeler Newton yasalardr. Bu yasalar cisimlere maddesel nokta modeli ile yaklaldnda kullanldr. Dier cisim modellerine matematiksel modellerle geniletilmesi gerekir. Benzer ekilde mekanikte kuvvetler maddesel nokta modelinde vektrlerle gsterilebilmesine kar rijid cisim modelinde vektr ve etki dorusu kavramlar beraber kullanlmaldr. Mhendislik mekanii vektrler yardm ile oluturulduu iin vektrleri bize gerektii kadar ayrntl bir ekilde ele almamz gerekir.
 6. 6. 6 BLM 2 VEKTRLERN VE TEMEL LEMLERNN TANIMI 2.1 Vektrlerin tanm Dorultu , yn ve modl ile tanmlanan byklklere vektrler denir. Bir vektr Koyulatrlm harfler ile veya zerine ok iareti izilen harflerle belirtilir. Vektrler aadaki gibi ynlendirilmi doru paras ile gsterilebilir. V Bir referans sistemine gre izilen bu doru parasnn dorultusu vektrn dorultusunu , yn vektrn ynn ve uzunluu vektrn modln gsterir. Bir vektrn modl | V | ile gsterilir. Sfr vektr : modl sfr olup dorultu ve yn belirsiz olan vektrlere sfr vektr denir ve 0 ile gsterilir. V vektr : V vektr ile ayn dorultu ve modlde fakat ters yndeki vektre V vektr denir. Birim vektr: Modlnn saysal deeri 1 olan vektre birim vektr denir. 2.2 Vektrel ilemlerin tanm Vektrler zerine ina edilen temel ilemler : Vektrn bir reel say ile arpm , vektrlerin toplanmas , skaler ve vektrel arpm gibi ilemlerdir. 2.2.1 Vektrn bir say ile arpm arplan vektrle ayn dorultuda bir vektrdr. Eer arpm katsays pozitif ise ynde ayndr. Modl ise arpm katsays ile vektrn modlnn arpm kadardr. | Vk | = | k | |V | Bir vektrn birim vektr : Vektr modlne blerek elde edilir. Bir eksenin birim vektr : Eksen dorultusunda ve ynndeki herhangibir vektr modlne blerek bulunur.
 7. 7. 7 2.2.2 Vektrlerin toplam Balanglar ayn noktaya getirilen iki vektrn toplam bu vektrler zerine kurulan paralel kenarn kegeni zerindeki aada gsterilen vektre eittir. A BAC += B 2.2.3 ki vektrn birbiri ile skaler arpm ki vektr arasndaki a: Balanglar ayn noktaya getirilen iki vektr arasndaki 1800 den byk olmayan a iki vektr arasndaki a olarak alnr . A B Skaler arpm sonucunda skaler elde edilir . CosBABA ||||= 2.2.4 ki vektrn birbiri ile vektrel arpm Vektrel arpmn sonucu yine bir vektrdr. nSinBABAC )||||( == Burada Vektrel arpm sonunda elde edilen vektr her iki vektre dik dorultuda ve SinBA |||| modlnde bir vektrdr. Yn ise sa el kural ile bulunabilir.
 8. 8. 8 Sa el kural ile elde edilen yn , ba parmak dndaki sa el parmaklar birinci vektr ikinci vektre doru dndrme ynnde tutulursa ba parman gsterdii yndr. BAC = B n h A SinBA |||| ifadesinde | A | Sin h= olduundan A ve B vektrlerinin birbiri ile vektrel arpmnn modl bu vektrlerin balanglar ayn noktaya getirilirse zerine kurulan paralelkenarn alanna eit olduu grlr. 2.2.5 Bir vektrn bir eksen zerindeki izdm V V CosVV ||= = UVV burada U ekseninin birim vektrdr.
 9. 9. 9 BLM 3 VEKTRLERN ANALTK NCELENMES 3.1 ki boyutlu vektrlerin kartezyen koordinatlarda gsterilii y j V Vy i x Vx Dzlemde bir vektr jViVV yx += eklinde x ve y ekseni dorultusundaki vektrlerin toplam cinsinden yazlabilir. Bu vektrn modl ise aadaki gibi pisagor teoremi yardm ile bulunur. 22 yx VVV += Bir vektrn dorultusunda ve ynndeki birim vektr ise vektr modlne blnerek elde edilir. V V U V =)( , j V V i V V U yx V +=)(
 10. 10. 10 Aadaki gibi birim vektrn katsaylarnn vektrn eksenlerle yapt alarn kosinslerine eit olduu gsterilebilir. x x U V V Cos == , y y U V V Cos == Problem 3.1.1 Bir dzlemdeki yatay dorultu ile 300 derecelik a yapan ve modl 80 birim olan vektr ve birim vektrn kartezyen koordinat sisteminde yaznz. zm: y yV V j x i xV jViVV yx += 80V birim= , 0 30 = xV V Cos= , yV V Sin= 0 80 30xV Cos= , 69 28xV , birim= 0 80 30yV Sin= , 40yV birim= 69 28 40V , i j= + j V V i V V U yx V +=)( , 69 28 40 80 80(V) , U i j= + 0 866 0 5(V) U , i , j= +
 11. 11. 11 3.2 boyutlu vektrlerin kartezyen koordinatlarda gsterilii y j H F B A yV V xV i E x O zV k C D Z boyutlu uzayda bir vektr kartezyen koordinat sisteminde kVjViVV zyx ++= eklinde x ve y ekseni dorultusundaki vektrlerin toplam cinsinden yazlabilir. Bu vektrn modl ise aadaki gibi pisagor teoremi yardm ile bulunur. 222 zyx VVVV ++= Bir vektrn dorultusunda ve ynndeki birim vektr ise vektr modlne blnerek elde edilir. V V U V =)( , k V V j V V i V V U zyx V ++=)( Aadaki gibi birim vektrn katsaylarnn vektrn eksenlerle yapt alarn kosinslerine eit olduu gsterilebilir. x x U V V Cos == , y y U V V Cos == , z z U V V Cos == Problem 3.2.1 Bir V vektrnn balangc kartezyen koordinat sisteminin balang noktasna yerletirildiinde u noktas A (60,30,20) koordinatlarnda ise bu vektrn a) bu koordinat sistemindeki yazln b) modln c) birim vektrn d) koordinat eksenleri ile yapt alar bulunuz.
 12. 12. 12 zm: y H xV F B A ( 60 ; 30 ; 20 ) V yV O x z zV a) kVjViVV zyx ++= 60 30 20V i j k= + + b) 222 zyx VVVV ++= , 2 2 2 60 30 20V ( ) ( ) ( )= + + 70V = c) V V U V =)( , 60 30 20 70(V) i j k U + + = 6 3 2 7 7 7(V) U i j k= + + d ) x x U V V Cos == , y y U V V Cos == , z z U V V Cos == 6 7 Cos = , 3 7 Cos = , 2 7 Cos = 0 31 = , 0 64 62, = , 0 73 4, =
 13. 13. 13 3.3 Kartezyen koordinatlarda vektrel ilemler 3.3.1 Vektrn bir say ile arpm Kartezyen koordinat sisteminde bir vektr kVjViVV zyx ++= eklinde yazlrsa bu vektrn bir says ile arpm aadaki ekilden grld gibi dikdrtgenler prizmasnn btn lleri ayn says ile arplarak elde edildiinden kVjViVV zyx ++= eklinde yazlabilir. y Vz V V Vy Vy Vz x Vx Vx z Bir vektrn bir say ile arpm vektrn dorultusunu deitirmez. Eer arpm katsays pozitif ise yn de deimez. Problem 3.3.1.1 Problem 3.2.1 de hesaplanan 60 30 20V i j k= + + vektrnn =2,5 ile arpmndan elde edilen V vektrnn a) ifadesini b) modln c) birim vektrn hesaplaynz. zm: a) kVjViVV zyx ++= 2 5 60 2 5 30 2 5 20V , i , j , k = + + 150 75 50V i j k = + + b) 2 2 2 150 75 50V ( ) ( ) ( ) = + +
 14. 14. 14 175V = , 2 5 70 175V , = = V V = c) yx z ( V) VV V U i j k V V V = + + 2 5 60 2 5 30