Βιολογική Προσέγγιση της Σχιζοφρένειας

Embed Size (px)

Text of Βιολογική Προσέγγιση της Σχιζοφρένειας

  • 1. ...

2. 3. 11/12/1950 4. 1950Henri Laborit (1914 1995) Nathan Kline (1914 1995) 1952Pierre Deniker (1917 - 1998)Henri Laborit (1914 1995) Paul Janssen (1926 2003) 5. 1) ( / ) (.. , . ). 2) ( ) , , 3) . 4) ( ) () 6. 7. = 8. , . 9. 1 10. 1 : 1 , , M1 / , , , H1 - 11. 1 12. 1 -- 13. 1 - ( ), ( Largactil ), (Sparine), ( Melleril ), (Phenergan), (Nozinan), ( Clopixol ) ( Aloperidin ) -- ( Pirium ) (Loxapac) (Imap inj DEPOT) (CR Gas Riot Control Gas) 14. 15. ; (akineton) 16. (NMS) 17. = D2 18. 2 - SDAs (SDAs). 2/ 2 (5HT2A/D2) . 19. 2 20. 2 21. 22. Sertindole 23. Leponex - : 5 15h Max: 1 4h : 4 : 25 900 mg1. 2. 3. 4. ... ... 24. Leponex - : 5 15h Max: 1 4h : 4 : 25 900 mg : - : , - FDA approved - 30 - 50 % 25. Leponex - (0,5-2 % ) ( - - - : ) 6 2 . ( 70 % ) (1-3%) , 550mg 26. Lepone CYP450 - -- - - - - 27. - Risperdal E : 1 21h Max: 1 3h : 1 5 : 2 6 mg , 13 () ( ) AD ( 5 & 28. - Risperdal- 2 6 mg (M.O.:4,5mg), 0,5 2 29. - Risperdal , (Clozapine, olanzapine) , , 30. - Risperdal 2D6 P450 2D6, 2 , 31. - Invega : >24h Max: 24h OROS osmotic drugrelease technology : 4-5 : 6 12 mg FDA 15mg 32. nvega : , , , 33. - Invega - 34. -Zyprexa : 31h Max: 6h : 7 : 5 20 mg ( 20) ( , ) SSRIS , 35. -Zyprexa , 36. -Zyprexa 12 (.. ) ( 12) 2D6, SSRIs 1 37. - Zyprexa & (5-20mg) 38. - Serdolect : 3 Max: 10h : 4-5 : 4 24 mg , ( ) 39. - Serdolect QTc : Mg : , - , 40. - Serdolect MAO 2 MAO MAO 2 , , , CYP2D6 ( , ) 41. - Serdolect - -: 4mg 4mg 4 - 5 12 - 20mg 42. - 43. 44. 45. - Abilify D2 51a 52a. . In vitro, D2 D3, 51a 52a D4, 52c 57, 1 1 .