Atlas mô phôi

 • View
  117

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Atlas mô phôi

 • Nguyn Vn Khim drkhiemnguyen@yahoo.com.vn 1

  nh 1: Biu m vung n

  (H.E x 250) 1. ng gp (vng tu ca thn); 2. Biu m vung n

  nh 2: Biu m lt n (H.E x 250)

  1. Chm mao mch Malpighi; 2. Khoang Bowmann; 3. Biu m lt n (L ngoi bao Bowmann)

  Tieu YetTypewriter

  Tieu YetTextboxfb.com/HoiMeSachCoMaLuoi

  Tieu YetTextbox

  Tieu YetTextbox

  Tieu YetTextbox

 • Nguyn Vn Khim drkhiemnguyen@yahoo.com.vn 2

  nh 3: Biu m tr n (H.E x 250)

  A. Biu m tr n; B. M lin kt (lp m) 1. T bo mm kha; 2. T bo hnh i tit nhy

  nh 4: Biu m tr gi tng c lng chuyn (H.E x 250)

  A. Biu m; B. M lin kt 1. T bo tr c lng chuyn; 2. T bo hnh i tit nhy

  Tieu YetTextbox

  Tieu YetTextboxfb.com/HoiMeSachCoMaLuoi

  Tieu YetTextbox

 • Nguyn Vn Khim drkhiemnguyen@yahoo.com.vn 3

  nh 5 : Biu m lt tng khng sng ha (H.E x 250)

  A. Biu m; B. M lin kt (Lp m) 1. Lp y; 2. Lp Manpighi;

  nh 6 : Biu m lt tng sng ha (H.E x 250)

  A. Biu m (Biu b); B. M lin kt 1. Lp y (Lp sinh sn) 2. Lp si (Lp Manpighi) 3. Lp ht 4. Lp sng;

  Tieu YetTextboxfb.com/HoiMeSachCoMaLuoi

  Tieu YetTextbox

 • Nguyn Vn Khim drkhiemnguyen@yahoo.com.vn 4

  nh 7 : T bo si, t bo ni m (H.E x 250)

  A. Biu m (Biu b); B. M lin kt 1. Lp y (Lp sinh sn) 2. Lp si (Lp Manpighi) 3. Lp ht 4. Lp sng

  nh 8 : M m

  (H.E x 250) 1. T bo m 2. Nhn t bo

  Tieu YetTextboxfb.com/HoiMeSachCoMaLuoi

  Tieu YetTextbox

 • Nguyn Vn Khim drkhiemnguyen@yahoo.com.vn 5

  nh 9 : T-ng bo Bch cu

  (H.E x 100) 1. T-ng bo 2. Limpho bo 3. Bch cu a nhn

  nh 10 : Si chun Si to keo (Orecine Eosinex 250)

  1. Si chun 2. Si to keo

  Tieu YetTextboxfb.com/HoiMeSachCoMaLuoi

  Tieu YetTextbox

 • Nguyn Vn Khim drkhiemnguyen@yahoo.com.vn 6

  nh 11 : Si vng (Ngm bc x 250)

  nh 12 : Sn trong (H.E x 100)

  1. Khe khp 2. Sn trong 3. Vng ct kho 4. Mng sn 5. X-ng

  Tieu YetTextboxfb.com/HoiMeSachCoMaLuoi

  Tieu YetTextbox

 • Nguyn Vn Khim drkhiemnguyen@yahoo.com.vn 7

  nh 13 : Sn trong

  (H.E x 250) 1. Cht cn bn sn 2. T bo sn

  3. Tp on sn cng dng kiu vng 4. Tp on sn cng dng kiu trc

  nh 14 : X-ng Have c (H.E x 250)

  A.H thng Have in hnh B.H thng Have trung gianC.H thng ct mc trung gian 1. ng Have 2. L x-ng 3. T bo x-ng

  Tieu YetTextboxfb.com/HoiMeSachCoMaLuoi

  Tieu YetTextbox

 • Nguyn Vn Khim drkhiemnguyen@yahoo.com.vn 8

  nh 15 : X-ng xp (H.E x 100)

  1. Vch x-ng 2. Hc tu

  nh 16 : X-ng xp

  (H.E x 250) 1. T bo x-ng 2. T bo nhn khng l

  Tieu YetTextboxfb.com/HoiMeSachCoMaLuoi

  Tieu YetTextbox

 • Nguyn Vn Khim drkhiemnguyen@yahoo.com.vn 9

  nh 17 : C trn

  (HE x 250) 1. Nhn si c trn 2. C trn ct ngang 3. C trn ct dc

  nh 18 : C vn

  (HE x 250) 1. Si c ct dc 2. Si c ct ngang 3. Vn ngang

  Tieu YetTextboxfb.com/HoiMeSachCoMaLuoi

  Tieu YetTextbox

 • Nguyn Vn Khim drkhiemnguyen@yahoo.com.vn 10

  nh 19 : C tim (H.E x 250)

  1. Si c ct dc 2. M nt

  nh 20 : Tu sng

  (H.E x 250) A. Cht trng B. Cht xm 1. Nron a cc hnh sao 2. Si trn

  Tieu YetTextboxfb.com/HoiMeSachCoMaLuoi

  Tieu YetTextbox

 • Nguyn Vn Khim drkhiemnguyen@yahoo.com.vn 11

  nh 21 : Tiu no

  (Cajal 2 x 100) 1. Cht xm 2. Cht trng

  nh 22 : Cht xm tiu no (Cajal 2 x 250)

  1. Lp phn t 2. T bo Purkinige

  Tieu YetTextboxfb.com/HoiMeSachCoMaLuoi

  Tieu YetTextbox

 • Nguyn Vn Khim drkhiemnguyen@yahoo.com.vn 12

  nh 23 : i no (Cajal 2 x 250)

  1. Lp phn t 2. Lp t bo thp 3. Lp a hnh

  nh 24 : Dy thn kinh no tu (HE x 100)

  1. Bao lin kt 2. B si thn kinh c myelin

  Tieu YetTextboxfb.com/HoiMeSachCoMaLuoi

  Tieu YetTextbox

 • Nguyn Vn Khim drkhiemnguyen@yahoo.com.vn 13

  nh 25 : Dy thn kinh no tu

  (HE x 100) 1. Tr trc 2. Bao myelin 3. Nhn t bo schwann

  nh 26 : Tiu th Vanter - Pacini (HE x 250)

  1. Khi trung tm 2. Bao l

  Tieu YetTextboxfb.com/HoiMeSachCoMaLuoi

  Tieu YetTextbox

 • Nguyn Vn Khim drkhiemnguyen@yahoo.com.vn 14

  nh 27 : Mao mch

  (HE x 250)

  nh 28 : ng mch c - Tnh mch c (HE x 100)

  A. ng mch c B. Tnh mch c 1. o trong 2. o gia 3. o ngoi

  Tieu YetTextboxfb.com/HoiMeSachCoMaLuoi

  Tieu YetTextbox

 • Nguyn Vn Khim drkhiemnguyen@yahoo.com.vn 15

  nh 29 : ng mch chun

  (HE x 250) 1. o trong 2. o gia

  nh 30 : Dy thn kinh no tu (HE x 100)

  1. V x 2. Vch x 3. Nang bch huyt

  Tieu YetTextboxfb.com/HoiMeSachCoMaLuoi

  Tieu YetTextbox

 • Nguyn Vn Khim drkhiemnguyen@yahoo.com.vn 16

  nh 31 : Bch hch (vng tu)

  (HE x 100) 1. Dy nang 2. Dy x 3. Hang bch huyt

  nh 32 : Lch (HE x 100)

  A. Tu trng 1. Tiu ng mch lch 2. Nang bch huyt B. Tu 3. Dy Billroth 4. Xoang tnh mch

  Tieu YetTextboxfb.com/HoiMeSachCoMaLuoi

  Tieu YetTextbox

 • Nguyn Vn Khim drkhiemnguyen@yahoo.com.vn 17

  nh 33 : Tuyn c

  (HE x 100) A. Vng v B. Vng tu

  nh 34 : Tuyn c (vng tu) (HE x 1000)

  1. T bo tuyn c 2. T bo sao 3. Tiu th Hassall

  Tieu YetTextboxfb.com/HoiMeSachCoMaLuoi

  Tieu YetTextbox

 • Nguyn Vn Khim drkhiemnguyen@yahoo.com.vn 18

  nh 3: Da (HE x 250) 1. Biu b 2. Chn b

  nh 36 : Nhng phn ph thuc

  (HE x 100) 1. Tuyn b 2. Tuyn m hi 3. Lng 4. C dng lng

  Tieu YetTextboxfb.com/HoiMeSachCoMaLuoi

  Tieu YetTextbox

 • Nguyn Vn Khim drkhiemnguyen@yahoo.com.vn 19

  nh 37 : Phi (HE x 100)

  A. Ph nang B. Tiu ph qun chnh thc 1. Biu m 2. C Reissessen

  nh 38 : Phi (HE x 100)

  A. Ph qun gian tiu tu B. Ph nang 1. Biu m 2. Tuyn 3. Sn trong 4. V lin kt

  Tieu YetTextboxfb.com/HoiMeSachCoMaLuoi

  Tieu YetTextbox

 • Nguyn Vn Khim drkhiemnguyen@yahoo.com.vn 20

  nh 39 : Ph qun (HE x 100)

  A. Tng nim mc 1. Biu m 2. Lp m 3. C nim B. Tng d-i nim mc 4. Tuyn thc qun chnh thc C. Tng c

  nh 40 : y v

  (HE x 100) A. Tng nim mc B. Tng d-i nim mc

  1. Biu m 2. Lp m 3. C nim

  Tieu YetTextboxfb.com/HoiMeSachCoMaLuoi

  Tieu YetTextbox

 • Nguyn Vn Khim drkhiemnguyen@yahoo.com.vn 21

  nh 41 : Tuyn y v (HE x 100)

  1. T bo chnh 2. T bo vin

  nh 42 : T trng (HE x 100)

  A. Tng nim mc B. Tng d-i nim mc 1. Biu m 2. Lp m 3. C nim 4. Tuyn Lieberkuhn 5. Tuyn Bruner

  Tieu YetTextboxfb.com/HoiMeSachCoMaLuoi

  Tieu YetTextbox

 • Nguyn Vn Khim drkhiemnguyen@yahoo.com.vn 22

  nh 43 : Tng thn kinh Auerbach

  (HE x 250) A. Lp c vng B. Lp c dc C. Tng thn kinh Auerbach -> T bo giao cm

  nh 44 : Hng trng (HE x 100)

  A. Van ngang B. Tng d-i nim mc 1. Biu m 2. Lp m (Tuyn Liebekuhn) 3. C nim

  Tieu YetTextboxfb.com/HoiMeSachCoMaLuoi

  Tieu YetTextbox

 • Nguyn Vn Khim drkhiemnguyen@yahoo.com.vn 23

  nh 45 : Rut tha

  (HE x 100) A. Tng nim mc B. Tng d-i nim mc

  1. Biu m 2. Lp m (Tuyn Liebekuhn) 3. Nang bch huyt

  nh 46 : Tiu thu gan

  (HE x 250) 1. Tnh mch trung tm tiu thu 2. B Remack 3. Mao mch nan hoa 4. T bo Kupffer

  Tieu YetTextboxfb.com/HoiMeSachCoMaLuoi

  Tieu YetTextbox

 • Nguyn Vn Khim drkhiemnguyen@yahoo.com.vn 24

  nh 47 : Khong Kiernan

  (HE x 250) A. Tiu thu gan B. Khong ca

  1. Tnh mch ca 2. ng mch gan 3. ng mt

  nh 48 : Tuyn d-i hm (HE x 250)

  1. Nang n-c 2. Nang nhy 3. Nang pha 4. ng Pfluger

  Tieu YetTextboxfb.com/HoiMeSachCoMaLuoi

  Tieu YetTextbox

 • Nguyn Vn Khim drkhiemnguyen@yahoo.com.vn 25

  nh 49 : Tuyn d-i hm (HE x 100)

  1. ng Pfluger 2. ng bi xut ci

  nh 50 : Ty (HE x 250)

  1. Tiu o Langerhans 2. Tu ngoi tit 3. ng bi xut trong tiu thu

  Tieu YetTextboxfb.com/HoiMeSachCoMaLuoi

  Tieu YetTextbox

 • Nguyn Vn Khim drkhiemnguyen@yahoo.com.vn 26

  nh 51. Tu (HE x 100)

  1. Tiu thu tu 2. ng bi xut gian tiu thu

  nh 52. Thn (vng v)

  (HE x 250) 1. Tiu cu thn 2. ng gn 3. ng xa 4. Thp Ferreinn

  Tieu YetTextboxfb.com/HoiMeSachCoMaLuoi

  Tieu YetTextbox

 • Nguyn Vn Khim drkhiemnguyen@yahoo.com.vn 27

  nh 53 : Thn (vng tu) (HE x 250)

  1. Quai Henle 2. ng gp

  nh 54 : Tinh hon (HE x 100 )

  1. ng sinh tinh 2. Tuyn k

  Tieu YetTextboxfb.com/HoiMeSachCoMaLuoi

  Tieu YetTextbox

 • Nguyn Vn Khim drkhiemnguyen@yahoo.com.vn 28

  nh 55 : ng sinh tinh

  (HE x 100) 1. Tnh nguyn bo 2. tinh bo

  3. Tin tinh trng 4. Tinh trng 5. T bo Sertoli

  nh 56 : Bung trng (HE x 250)

  1. Nang trng nguyn thu 2. Nang trng c 3. Nang trng c hc 4. Biu m ph bung trng

  Tieu YetTextboxfb.