ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์-Pastor Isaiah

  • View
    190

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์-Pastor Isaiah

1

&

. 5:22 -2322 23

. 5:19 -2119 20

21

.. . 5:5 ..

.. 1. 1:6 . 4:4

.. . 4:6-7 6 7 - (.6:24)

.. . 5:3-43 4

.. . 3:12

.. . 2:10

.. .16:10-1310 11 ? 12 ?

.. 1. 5:6 . 10:45

.. . 5:24

23 9

. 15:4 ..