How to make your dream become the reality

Embed Size (px)

Text of How to make your dream become the reality

 1. 1. c m c l n l mt th g vt ngoi tm vi, n l kht vng, l nhng iu tt p m mi chng ta u lun hng ti. Ban c tng c m ??
 2. 2. Khng bao gi l qu mun theo ui gic m ca bn Anna Mary Robertson
 3. 3. Liu rng c ti nng no trong bn m bn cha bao gi c dp khm ph? Nhng gic m ca bn c b dp tt bi nhng ph bnh ca ngi khc? Nhng gic m no ca bn ang b tr hon trong i? Bn c nh ch i ti lc cui i trc khi khm ph ra ti nng n giu bn trong?
 4. 4. 1. To know what you want 2. Belief 3. Put purposes 4. Friend 5. Motivation 6. Learn 7. Change your attitude 8. Lets start
 5. 5. Hay tng tng cuc sng hon ho ca ban, tung lai ca ban Hay ghi ra giy tht chi tit
 6. 6. Ban c tin khng sc manh ca s tung tng ?
 7. 7. TI MUN GI ?
 8. 8. Hy thng xuyn dng lai v t hi mnh: u l gi tr ca mnh trong lnh vc ny?. Hay lm tt tt ca cc cng vic tm thy im manh/ s trung. Hay tm hiu tht nhiu v cc ngnh ngh lnh vc khc nhau
 9. 9. Hy tao ra nhng hnh nh nhc nh, khch l ban trong sut chng ng hon thnh c m. Ban phi tin thi ban mi lm uc !!!
 10. 10. Chia nh mc tiu ca ban thnh nhng mc tiu nh, c th, d thc hin Hay vit chng ra giy tht c th, ca di han va ngn han
 11. 11. Hay xem nhng video truyn cm hng v nhng con ng i a vc qua kh khn Ban c bit mi ng c nn tng ?
 12. 12. Do and do again