Click here to load reader

Gigant BULLER folder

 • View
  98

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Gigant BULLER folder

 • BULLEREXPERTEN P INDUSTRIARBETSPLATSEN

  www.gigant.se

 • Med 20 rs erfarenhet vet vi p Gigant vad som gr en bra arbetsplats bttre. Vi har kunskapen och utrustningen som gr arbetsmiljn skrare, jobbet effektivare och dig som arbetsgivare mer attraktiv fr bde medarbetare och kunder.

  DIN ARBETSPLATS R UNIK PRECIS SOM VRA LSNINGARIdag r vi Nordens ledande leverantr av arbets-platsutrustning till industrin. Med vr erfarenhet, kompetens och breda sortiment skapar vi attraktiva, eff ektiva och skra arbetsplatser. Vi vet att alla arbetsplatser har sina krav och med egen konstruk-tion och tillverkning tar vi fram helt kundanpassade lsningar.

  BULLERSKYDD R BARA EN DELI den hr broschyren fr du mer information om hur vi kan frbttra ljudmiljn p arbetsplatsen, men det r bara en del vad vi kan hjlpa till med.

  Vr expertis och vrt erbjudande strcker sig ver hela arbetsplatsen och tcker de stora behovsomr-dena som ergonomi, skerhet och milj. Vi har frdiga lsningar och koncept fr ett antal typarbetsplatser. Till exempel montering och packning. Vi vet hur du frbttrar arbetsmiljn, prata grna med vra tekniska sljare fr fortsatt vgledning och frdjupning.

  FRN ID TILL RESULTATOavsett om du bygger nytt, bygger ut eller behver uppgradera en befi ntlig arbetsplats, hjlper vi dig hela vgen frn planering och skisser till montering och utbildning. Brja med att kontakta oss s hjlper vra specialister dig vidare. Frsta steget till morgon-dagens industriarbetsplats.

  KUNSKAPEN SOM GER EN BTTRE ARBETSPLATS

  EXPERTEN GIGANTEXPERTEN GIGANT

 • KRAV OCH BEHOVKRAV OCH BEHOV

  BULLER ETT UTBRETT ARBETSMILJPROBLEMBullerrelaterade sjukskrivningar ligger konstant hgt med 930 anmlningar 2010 och hela 1500 rekordret 2003. Industrimiljer toppar statistiken. Buller r utan tvekan ett stort problem, men det gr att motverka. Arbetsplatser som gr ngot t ljudet jobbar mer eff ektivt, kommunicerar bttre och minskar sjukskrivningarna.

  LJUDTOPPAR ELLER STNDIGT STRANDE SORLMed buller menar Arbetsmiljverket allt onskat ljud p arbetsplatsen. Det r allts inte bara hga ljud-niver som ingr i problembilden. En surrande maskin, vinande ventilation och pratande kollegor ger inga toppar p decibelmtaren, men bidrar till en dlig ljudmilj som i lngden pverkar perso-nalens prestationer och vlbefi nnande. Bullrets skadliga inverkan beror bde p decibelniv och hur lnge vi utstts fr det.

  HRSELSKADOR, SUS OCH SVRT ATT HRAOlika former av buller gr ocks att det fi nns ett brett spektrum av hlsoproblem. Frn nedsatt hrsel till tinnitus och ljudverknslighet. Bullriga miljer leder ocks till smre arbetsprestation, stress,

  trtthet och irritation. Mycket beror p att kommunika-tionen mellan medarbetarna blir smre d de inte hr vad andra sger.

  Buller r ett problem som drabbar bde enskilda medarbetare och hela organisationen. Dels i kost-nader fr sjukfrnvaro, dels i snkt produktivitet. Det fi nns mycket att vinna p att dmpa bullret.

  EN DEL I ARBETSMILJANSVARETSom arbetsgivare har du ett ansvar fr arbetsmiljn och br jobba systematiskt fr en hlsosam ljudmilj.Fr att hitta en bra niv fr er arbetsplats fi nns fl era faktorer att ta hnsyn till och fl era mjliga lsningar. I berkningarna ingr vilken typ av arbete det r, hur arbetsplatsen ser ut och att olika personer r olika ljudknsliga. Gigant guidar er genom problem-bilden till en godknd lsning.

  Bullerskador r den fj rde strsta gruppen av anmlda

  arbetssjukdomar.

  Klla: Arbetsmiljverket

  4

 • VR METODVR METOD

  S SKAPAR DU EN BULLERDMPAD ARBETSPLATSGigant r specialister p industriell arbetsmilj och har lng erfarenhet av att ta fram lsningar fr kad skerhet och eff ektivitet. Kunskap som fi nns samlade i vr metod. En trestegsmodell med analys, lsning och driftsttning.

  ANALYS: BEHOVEN FRSTVilken bullerniv r det p arbetsplatsen? Vilka riskomrden fi nns? Hur mnga arbetar hr? Hur ser rummet ut? Med bullermtningar och en behovs-analys identifi erar vi problem och frutsttningar fr att kunna g vidare och ta fram en tgrdsplan.

  LSNING: MED BULLERGARANTIUtifrn analysen och tgrdsplanen tar vi fram ett fr-slag. I vrt ritprogram Gigant 3D visualiserar vi en ny, omarbetad och bullerdmpad arbetsplats. En del i lsningen r att ta fram anpassade produkter om det krvs; Gigant har egen produktion med kompetens frn konstruktion till montering och support.

  Vi r skra p vr kunskap och fr vi ett helhetsupp-drag med kompletta inbyggnader, lmnar vi ocks en garanti fr att bullernivn snks.

  DRIFTSTTNING: GIGANT MONTAGETEAMMontering och implementering r en viktig del fr att lsningen ska fungera optimalt. Gigant montageteamlser uppdragen p plats. Monterar, skerstller funktionen och gr uppfljande mtningar.

  ANALYSLSNING

  DRIFT-STTNING

  Tjnster &utbildning

  Uppfljning

  Leverans

 • PRODUKTERPRODUKTER

  Nr vi utvecklar produkter och lsningar fr en behagligare ljudmilj i industrin och fr andra arbetsplatser tnker vi lngsiktigt och ser till hel-heten. Ett par hrselkpor kanske dmpar ljudet fr den som br dem, men de gr inget t sjlva arbetsmiljn. Det gr vra avskrmningar och ljuddmpande material. Produkter som skapar rum i rummet och mjliggr fl exibel mblering och samtidigt skyddar mot stnk, smuts och svetsblnk.

  Hos Gigant hittar du ett brett utbud av arbetsplatsvggar, vggpaneler, draperier, skrmar och mobila roll-ups som absorberar ovlkommet buller. De fl esta produkterna fi nns i en mngd olika frger, storlekar och utfranden.

  TYSTARE ARBETSMILJ FRN GOLV TILL TAK

  1 Maskininbyggnad

  2 Vggpaneler

  3 Arbetsplatsvggar

  4 Motordrivet rulldraperi

  5 Draperiskrm

  6 Bullerdmpande draperier och skivor

  7 Mobil roll-up

  8 Stripesrid

  9 Skyddsdraperi

  12

  4

  9

  3 7

  8

  65

 • Varje arbetsplats har sina akustiska utmaningar och Gigant har resurserna fr att mta dem alla. Stora som sm. Vi jobbar fr att frebygga skadliga ljudniver och ge en bttre arbetsmilj. Nr standardsortimentet inte rcker till, har vi kompetensen och kapaciteten fr att utveckla och tillverka kundunika lsningar.

  Utvecklingen av unika lsningar r en del i vr metod och utgr givetvis frn en inledande behovs- och riskanalys. Sedan ritar vi upp ett frslag i Gigant 3D och stmmer av innan vi gr vidare till CAD-programmet och vr egen tillverkning. Nr allt r klar och kvalitetsgodknt kommer vrt montageteam och installerar.

  Frn behov till konstruerad och tillverkad kundunik lsning, moment fr moment i vr fabrik i Vstervik.

  HUR LTER DIN ARBETSPLATS?

  ANALYSLSNING

  DRIFT-STTNING

  Tjnster &utbildning

  Uppfljning

  Leverans

  ANALYS RITA BERKNA OFFERT KONSTRUKTIONS-GENOMGNGFEEDBACK OCH GODKNNANDE KVALITETSSKRING

  FUNKTIONSTEST OCH INSTRUKTIONER

  LSNING OCH DRIFTSTTNING

  UNIKA LSNINGARUNIKA LSNINGAR

 • BULLERSKOLANUnder en intensiv utbildningsdag fr deltagarna en introduktion till akustik och fr genom olika case lra sig hur vra produkter fungerar och ska anvndas. Utbildningen vnder sig till produktionsansvariga, produktionschefer, produktionstekniker, skyddsom-bud och andra som jobbar med arbetsmiljansvar.

  Hr fr du lra dig p riktigt. Gigant Academy r en fullskalig trningsmilj med vra vanligaste typarbetsplatser. Teori varvas med praktik och deltagarna fr mnga tillfllen att testa sina nya kunskaper och byta erfarenheter. Vra terfrsljare har lrt sig grunderna i Gigant Academy och uppdaterar hela tiden sin kompetens.

  TYST I KLASSEN KUNSKAP SOM GER RESULTAT

  GIGANT ACADEMY GIGANT ACADEMY

 • REFERENSERREFERENSER

  Gigant fi ck uppdraget att bullerdmpa en svetshall. Frutom ljudnivn fanns ett krav p att produkter i arbetsfl det skulle kunna g genom svetshallen med en travers. Lsningen blev en ljudabsorberande vgg med en port. Porten kan enkelt fras t sidorna och lta traversen g fritt.

  Resultatet r en eff ektiv och sker svetshall med lg ljudniv. Tack vare att vggen absorberar ljudet t bda hllen har ven ljudet i den intilliggande hallen blivit lgre.

  Sandvik Mining & Construction i Svedala satte en ny standard fr svensk produktion nr de byggde en 6 000 m2 stor lokal med en toppmodern produktionslina. Projektet utvecklades tillsammans med Tools och fr att klara de hgt stllda kraven p lga bullerniver, samarbetade de med Gigant.

  EFFEKTIV SVETSHALL MED REDUCERAD LJUDNIV

  Sandvik Wear Protection & Screening hade problem med hga bullerniver och vnde sig till Gigant och vr samarbetspartner Tools. Vi gick till grunden med problemet och skapade en helhetslsning med allmn bullerdmpning i hela lokalen och ljudisolering av bullerkllorna. Resultatet syns tydligt. Nstan ingen br hrselkpor lngre och produktiviteten har kat frn 58 procent till ver 75 procent.

  LJUDDMPANDE HELHETSLSNING

  Gigant kunde presentera ett kostnadseff ektivt och

  oerhrt genomtnkt frslag. Att det dessutom var helt uppritat i Gigant 3D gjorde

  mitt beslut enkelt.Simon Norman, projektledare fr svetshallen.

  Hr r mnga faktorer inblandade, men sjlvklart har bullerdmpningen spelat roll.

  Buller r ju en uttrttande faktor och en lgre ljudniv gr det

  till exempel enklare att kommunicera och risken

  fr missfrstnd minskar.Simon Martin Andersson, produktionsansvarig

 • www.gigant.se

  IPM U

  lricehamn. Fotograf: N

  iklas Bernstone. Martin Johansson, m

  jfoto. Anders Stenbcken.

  MAKING BETTER WORKPLACESwww.gigant.se

  KONTAKTAOSS GRNA!

  [email protected]

  Telefon: 0322-60 68 50blog.gigant.se

Search related