Gratis marknadsföring om du vill starta eget företag

  • View
    83

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gratis marknadsfring om du vill starta eget fretag Boken innehller praktiska rd och tips om hur du kan skta din marknadsfring utan att det kostar ett re Rden handlar om marknadsfring av bde tjnster och varor http://tips-om.se Holger Wstlund 5. Frst och frmst ska du naturligtvis ha en egen hemsida Men du har antagligen, som s mnga andra, olika sorters kunder som efterfrgar olika produkter S det kan vara klokt att ha flera hemsidor, som r nischade http://tips-om.se Holger Wstlund 6. Men det hr skulle ju handla om gratis marknadsfring? Flera hemsidor r inte gratis. Domnadresserna kostar ju Lugn! Klicka p Adsense s stter Google in annonser p din sajt och du tjnar mer n vad domnadresserna kostar Och i framtiden kanske du t.o.m. kan slja dina hemsidor http://tips-om.se Holger Wstlund 7. Den hr bildserien r gjord som en SlideShare-presentation Om du gr en egen presentation p PowerPoint s kan det vara en bra id att ven du gr om den till en SlideShare-presentation Det r enkelt, gratis och Googles skmotorer hittar den ltt http://tips-om.se Holger Wstlund 8. Instagram r ett annat stt att presentera bilder p Det r ocks gratis och har en enorm spridning Instagram har nu gtt om Twitter om man rknar antalet anvndare http://tips-om.se Holger Wstlund 9. Hur kan man gra detta p ett enkelt stt? Det beskrivs steg fr steg i boken http://tips-om.se Holger Wstlund 10. YouTube-presentationer r numera ett mste inom gratis marknadsfring Filmen Old Lady Road Rage Revenge r ett videoklipp p 45 sekunder med reklam fr IKEA som laddats ner 700 000 gnger Volvos videoklipp Du gamla du fria med Zlatan p YouTube har laddats ner en miljon gnger http://tips-om.se Holger Wstlund 11. Hur kan du p ett enkelt stt gra ett bra videoklipp p YouTube? Detta beskrivs steg fr steg i boken som du hittar p http://tips-om. se http://tips-om.se Holger Wstlund 12. Fr att ha framgng med gratis marknadsfring br du se till att du uppfattas som expert inom ditt omrde Utg frn dig sjlv, vilka kunder du vill ha, vilka konkurrenter du har och var du hittar lnsamhet Specialisera dig och frsk bli unik genom att hitta din egen nisch http://tips-om.se Holger Wstlund 13. Gratis marknadsfring handlar mycket om att du anvnder dig av din fantasi, kreativitet, energi och din egen tid Lgg inte ner pengar p broschyrer, trycksaker, annonser och annan traditionell marknadsfring Ett effektivt stt r att skriva artiklar p din egen och andras bloggar http://tips-om.se Holger Wstlund 14. Skriv ocks artiklar p s.k. artikelsajter Det finns flera sdana dr du fr in din artikel med lnkar tillbaka till din hemsida Adresser till ngra av dessa artikelsajter finns p sajten http://tips-

Transcript

  • 1. Gratis marknadsfring fr digsom vill starta eget fretaghttp://tips-om.se Holger Wstlund

2. S marknadsfr du dig sjlv och ditt fretag omdu vill starta eget fretaghttp://tips-om.se Holger Wstlund 3. Den hr bildserien rett axplock frn bokenS marknadsfr dudig och ditt fretagalldeles gratishttp://tips-om.se Holger Wstlund 4. Boken innehllerpraktiska rd och tipsom hur du kan skta dinmarknadsfring utan attdet kostar ett re Rden handlar ommarknadsfring av bdetjnster och varorhttp://tips-om.se Holger Wstlund 5. Frst och frmst ska dunaturligtvis ha en egenhemsida Men du har antagligen,som s mnga andra, olikasorters kunder somefterfrgar olika produkter S det kan vara klokt att haflera hemsidor, som rnischadehttp://tips-om.se Holger Wstlund 6. Men det hr skulle ju handlaom gratis marknadsfring?Flera hemsidor r inte gratis.Domnadresserna kostar ju Lugn! Klicka p Adsense sstter Google in annonser pdin sajt och du tjnar mer nvad domnadresserna kostar Och i framtiden kanske dut.o.m. kan slja dinahemsidorhttp://tips-om.se Holger Wstlund 7. Den hr bildserien r gjord somen SlideShare-presentation Om du gr en egenpresentation p PowerPoint skan det vara en bra id att vendu gr om den till enSlideShare-presentation Det r enkelt, gratis ochGoogles skmotorer hittar denltthttp://tips-om.se Holger Wstlund 8. Instagram r ett annatstt att presentera bilderp Det r ocks gratis ochhar en enorm spridning Instagram har nu gttom Twitter om manrknar antalet anvndarehttp://tips-om.se Holger Wstlund 9. Hur kan man gradetta p ett enkeltstt? Det beskrivs steg frsteg i bokenhttp://tips-om.se Holger Wstlund 10. YouTube-presentationer rnumera ett mste inomgratis marknadsfring Filmen Old Lady Road RageRevenge r ett videoklipp p45 sekunder med reklam frIKEA som laddats ner 700 000gnger Volvos videoklipp Du gamladu fria med Zlatan pYouTube har laddats ner enmiljon gngerhttp://tips-om.se Holger Wstlund 11. Hur kan du p ettenkelt stt gra ettbra videoklipp pYouTube? Detta beskrivs steg frsteg i boken som duhittar p http://tips-om.sehttp://tips-om.se Holger Wstlund 12. Fr att ha framgng med gratismarknadsfring br du se tillatt du uppfattas som expertinom ditt omrde Utg frn dig sjlv, vilka kunderdu vill ha, vilka konkurrenter duhar och var du hittar lnsamhet Specialisera dig och frsk bliunik genom att hitta din egennischhttp://tips-om.se Holger Wstlund 13. Gratis marknadsfringhandlar mycket om att duanvnder dig av din fantasi,kreativitet, energi och dinegen tid Lgg inte ner pengar pbroschyrer, trycksaker,annonser och annantraditionell marknadsfring Ett effektivt stt r att skrivaartiklar p din egen ochandras bloggarhttp://tips-om.se Holger Wstlund 14. Skriv ocks artiklar ps.k. artikelsajter Det finns flera sdanadr du fr in din artikelmed lnkar tillbaka tilldin hemsida Adresser till ngra avdessa artikelsajter finnsp sajten http://tips-om.sehttp://tips-om.se Holger Wstlund 15. Nr du skriver artiklar kan detleda till att du fr frfrgan omatt hlla fredrag Det r den mest effektivaformen av gratis marknadsfring eller snarare marknadsfringsom du t.o.m. tjnar bra p Tips om hur du tjnar pengarsom fredragshllare finns ocksp sajten http://tips-om.sehttp://tips-om.se Holger Wstlund 16. Ett givet stt att gra effektivmarknadsfring gratis r attskicka ut e-brev, dvs. sammasom nyhetsbrev,informationsbrev eller tipsbrev Hur du skapar din sndlista ochskriver bra innehll lrs ocks ut iboken och delvis p sajtenhttp://tips-om.se E-postmarknadsfring r gratisoch 40 gnger s effektivt somFacebook eller Twitter enligtkonsultfretaget McKinseyhttp://tips-om.se Holger Wstlund 17. Du kan ocks ge utegna e-bcker Det r gratis fr dig attproducera och skickaut Du kan ge bort e-bckernagratis eller tabetalt fr demhttp://tips-om.se Holger Wstlund 18. Min rekommendationr att du ger bort dinae-bcker gratis Det r en utmrkt formav marknadsfring Att ge bort informationgratis lnar sig fr detallra mestahttp://tips-om.se Holger Wstlund 19. Att skriva artiklar p egna ochandras bloggar, att hlla fredragoch att ge ut egna e-bcker kan ledatill att du ger ut en egen bok Du fr hela tiden kommentarer ochterkoppling p det du skriver ochtill slut blir du den verkligaspecialisten Du blir experten som ger ut ochsljer din egen bok Allt detta berttar jag om i bokenS marknadsfr du dig och dittfretag alldeles gratis och delvisocks p sajten http://tips-om.sehttp://tips-om.se Holger Wstlund 20. G nu in p http://tips-om.se G nu in p http://tips-om.se Dr kan du tjuvtitta i bokenS marknadsfr du dig ochditt fretag alldeles gratis Dr finns praktiska ochbeprvade rd och tips omhur du bedriver din utan attdet kostar dig ngot http://tips-om.se va adressenhttp://tips-om.se Holger Wstlund