Eenheid (zevende paaszondag C)

  • View
    325

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens de zevende Paaszondag (C) op Ten Bos (Sint Amanduskerk Erembodegem) De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: http://www.kerkembodegem.be/tenbos/liturgie/vieringen.html

Transcript

Lezing/evangelie

1Tot eenheid heb Jij ons geroepen,te leven naar Jouw rijk dat komt;de weg van vrede ons gewezen,en stem te zijn voor wie verstomt;om recht te doen aan vriend en vreemde,te leven uit dezelfde bron;hier samen heb Jij ons genodigd,leven delen als dat eens kon.Om licht te zijn, niet te vergetenvan wie wij zijn, en waar vandaan;christenen mogen wij nog heten,wij horen bij dezelfde naam.Adem ons open en beziel ons,en keer ons hart, door Jou geheeld;neem ons voor lief, dat wij getuigen:n lichaam zijn wij onverdeeld.Nu wij veelstemmig samenkomenin dienst van Jou en van elkaar,klinkt hier ons lied om Jou te danken,aanvaard ons eensgezind gebaar. Saamhorig aan Jouw woord en teken,verenigd in Jouw naam vandaag, zijn wij gezegend in ontmoetingmet Een die alle leven draagt.(T.: onbekend / mel.: lied aan het licht)5

(Taiz)6Diep in ons hart weerklinkt er een stem die zingt: 'Eer aan God de Vader. Gloria!'Zoon van de mensen, door Uw groot lijden zijn wij dichter bij U. Gloria!Geest van hoop en liefde, Geest van licht en leven, Geest van echte vrede. Gloria!

(Wyllin Jos)8Volk van de Heer, samengekomenom hier elkaar tot steun te zijn. Zingen van hoop , delen hun dromen,vieren het feest van brood en wijn. Omdat geen mens alleen hoeft te gaan,schuif aan de tafel saam. Wees welkom in Gods naam.

Hoor naar het woord , hier uitgesproken,hoop en belofte ons gedaan.Gods hand is naar ons uitgestoken,kracht voor een mens om recht te staan.Kijk elkaar aan en zie dan het licht, die vonk van liefdeskracht,die God in mensen bracht.

(onbekend / Valerius)10[Voorganger]

Ik geloof in God, mijn Schepper,

Geloofsbelevenis[Allen]die man en vrouw gemaakt heeft naar zijn beeld;die mij liefheeft als een vaderen voor mij zorgt als een moeder;die mij troost en vergeeften die mij altijd de mogelijkheid geeftopnieuw te beginnen.[Vg]

Ik geloof in Jezus Christus,

[Al.] die, door God gezonden, mens is geworden,om ons nabij te zijn;die, helend en genezend,ons de liefde heeft voorgeleefd.[Vg]

Ik geloof in de Heilige Geest,

[Al]

die bezielt en vreugde brengt,die de mensen hoop geeft,die de bron is van mijn geloof.

[Vg] Ik geloof dat de mensen elkaar nodig hebbenom samen God te dienen,

[Al]

om de schepping voor iedereen leefbaar te makendoor samen te delen en in eenvoud te leven,en zo te werken aan de komst van Gods rijk. Amen.

19

(Taiz)Oh Lord hear my prayer,Oh Lord hear my prayerwhen I call, answer meOh Lord hear my prayer,Oh Lord hear my prayercome and listen to me

(jan van opbergen / away in a manger)2324[Voorganger]

God van alle mensen, dit is het uur waarop wij samenkomen om Jouw grote daden te gedenken, om te vieren in Jezus naam wat Jij, God, voor mensen betekent.

Rond de tafel[Allen] In Jezus van Nazareth ben Jij n van de onzen geworden.Hij gunde elke mens een waardig bestaan,deed verschrompelde mensen opstaan, bracht ze vanuit de hoek naar het midden en riep ze op om opnieuw de waardige plaats in te nemen die zij verdienen.[Vg]Barmhartige Vader,wij danken Jou voor Jezus Christus,die n van ons geworden is.

[Al] Na zijn dood hebben zijn leerlingen erkend dat zijn Geest aanwezig isoveral waar liefde woont,overal waar mensen in elkaar durven geloven,overal waar mensen vergeving schenkenen elkaar de hand reiken.[Vg] Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging als zij met elkaar dezelfde weg gingen.Zij hebben Hem herkend, Vader,bij het breken van het broodtoen zij maaltijd hieldenom Jezus' liefde onder elkaar levend te houden.[rechtstaan][Vg] In de nacht waarin Hij werd overgeleverd.Trouw aan Jezus' woord, Vader,breken wij hier dit brooden danken Jou voor deze beker.Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefden maken zijn voorbeeld tot het onze.[Al] Gedenk in Jouw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.Zij leven in onze gedachten,maar, meer nog, zijn zij levend bij Jou.[Vg]Laat Jouw Geest rusten op deze gaven.Dat deze tekenen van brood en wijnons mogen spreken van Jezus' dood die tot leven wekt,dat wij mogen openstaan voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.Dan zal er vreugde zijn op aarde,vrijheid en vrede in Jezus' naam.[Al] Door Hem en met Hem en in Hemzal Jouw naam geprezen zijn,Heer onze God, almachtige Vader,in de eenheid van de Heilige Geest,hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.34Dona la pace Signore, a chi confida in te,Dona, dona la pace Signore, dona la pace

Geef ons Uw vrede, geef vrede aan wie op U vertrouwt. Geef ons Uw vrede, geef vrede.

(Taiz)36

Liefde gaf Jou duizend namen, groot en edel, schoon en zoet;Maar geen een die 't hart der Vlamen even hoog verblijden doetAls de naam, o Moeder Maagd, die Jij in ons landje draagt.Schoner klinkt hij dan al d'and'ren: onze Lieve Vrouw van Vlaand'ren.meimaand

Blijf in 't Vlaamse harte tronen, als de hoogste Koningin,Als de beste moeder wonen in elk Vlaamse huisgezin !Sta ons bij in alle nood, nu en in het uur der dood.Ons, Jouw kind'ren en ook d'and'ren, liefste, Lieve Vrouw van Vlaand'ren.meimaand(August Cuppens / De Vocht Lodewijk )39