Developers Club 2003

 • View
  398

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Developers Club 2003

 • 1. Platforma Smart Client Tomasz Cieplak

2. Agenda

 • Platforma Tablet PC w skrcie
 • Projektowanie Aplikacji dla Tablet PC
 • Programowanie z Zastosowaniem Tablet PC SDK
 • Klasa Ink w praniu

3. Platforma Tablet PC Sprzt

 • Obudowa
  • Hybrydowa (Convertible) konwersja obudowy klasycznego Notebook PC do Tablet PC
  • Tablica (Slate) smuka jednostka z demontowan lub bezprzewodow klawiatur
 • Elektromagnetyczny digitajzer
  • Mniejsze zuycie energii oraz wiksza czuo w porwnaniu z technologi ekranu dotykowego
 • Piro (Stylus)
  • Nadajnik czstotliwoci radiowej o bardzo maej mocy
  • Czuo na nacisk
  • Dotyk do powierzchni digitajzera nie jest konieczny do poprawnego dziaania
  • W wikszoci urzdze oba koce s wykorzystane
  • Praca bez uwizi

4. Platforma Tablet PCOprogramowanie

 • System operacyjny w wersji: Windows XP Tablet PC Edition
  • Dostpny w wersjach: OEM oraz dla wszystkich subskrybentw MSDN
  • Rozszerzenia systemowe
   • Np.: zdarzenie systemowe zmiana orientacjiwywietlacza
  • Systemy rozpoznawania pisma i mowy
  • Instalowany domylnie .NET Framework
 • Aplikacje przystosowane dla Tablet PC
  • Windows Journal
  • Narzdzia oraz gry

5. Platforma Tablet PC Krtka Historia Komputera z Pirem GRiD GRiD Pad $2,400 2kg EO Personal Communicator $4,000 1kg Apple Newton $700 408g Palm Comp. PalmPilot $300 162g Compaq iPaq $500 190g Tablet PC Rni Producenci Rne modele $2000 1989 1991 1993 1996 1999 2002 6. Platforma Tablet PC Tablet PC przesanki do sukcesu

 • Ewolucja ale nie Rewolucja
  • Udoskonalony komputer przenony
  • Wsparcie dla istniejcych aplikacji i konfiguracji
 • Udoskonalenia Technologiczne
  • Maej mocy, wysokiej wydajnoci procesory
  • Wysokiej rozdzielczoci wywietlacze LCD
  • Technologie rde zasilania: lekkie i ywotne baterie
  • Sieci bezprzewodowe
 • Atrament Cyfrowy
  • Atrament jest najistotniejszym typem danych
  • Atrament to nie tylko zaznaczone piksele
  • Atrament nie jest jedynie formatem porednim przy rozpoznawaniu pisma

7. Platforma Tablet PC Sprzt rdo:http://www.etabletpc.com/ 8. Agenda

 • Platforma Tablet PC w skrcie
 • Projektowanie Aplikacji dla Tablet PC
 • Programowanie z Zastosowaniem Tablet PC SDK
 • Klasa Ink w praniu

9. Projektowanie Aplikacji dla Tablet PCTworzenie wydajnych aplikacji

 • Orientacja ekranu
 • Piro konta mysz
 • Cyfrowy atrament
 • Uytkowo aplikacji Testowanie

10. Agenda

 • Platforma Tablet PC w skrcie
 • Projektowanie Aplikacji dla Tablet PC
 • Programowanie z Zastosowaniem Tablet PC SDK
 • Klasa Ink w praniu

11. Tablet PCSDK

 • Instalowany na:
  • Windows XP Tablet PC Edition
  • Windows XP Professional (SP1) [*]
  • Windows 2000 (SP2) [*]
   • [*] brak systemw rozpoznawania pisma
 • Zawiera API, wytyczne projektowe, przykady kodu
 • API wspiera uycie kodu zarzdzanego i niezarzdzanego
  • Biblioteka COM
   • Realizacja COM
  • Biblioteka zarzdzana
   • Warstwa poredniczca ponad realizacj COM dostpna przez RCW (Runtime Callable Wrapper)
  • Peen zestaw dokumentacji

12. Tablet PC SDK Model obiektw biblioteki zarzdzanej (I)

 • Atrament jest kolekcj kresek (Strokes)
 • Kreska reprezentuje sekwencj od ustawienie pira przez przecignicie do oderwania pira
 • Kiedy kolekcja jest rozpoznawana, rezultat tego procesu jest skadowany w RecognitionResult
 • AtrybutDrawingAttributes specyfikuje jak kreski s interpretowane (kolor, szeroko, przeroczysto, itd.)
 • ExtendedProperties stanowi kolekcja danych zdefiniowanych dla aplikacji
 • Divider analizuje kreski czy s fragmentem tekstu czy grafiki (obiekt dostpny w SDK 1.5)

13. Tablet PC SDK Model obiektw biblioteki zarzdzalnej (II)

 • Obiekt Tabletoznacza urzdzenie - digitajzer
 • InkCollector doczany jest do okna przez uchwyt (handle). Gromadzi atrament z powierzchni okna
 • InkOverlay rozszerzenie klasyInkCollector -moliwoci zaznaczaniai cierania atramentu
 • KontrolkaInkPicturedziedziczy po kontrolce PictureBox
 • KontrolkaInkEdit dziedziczy po kontrolce RichText, jej zadaniem jest rozpoznawanie tekstu
 • Kontrolka PenInputPanel zapewnia rozpoznawanie tekstu, wynik przekazuje do innej kontrolki (SDK 1.5)
 • KlasaRenderer wspiera rozpoznawanie atramentu na elementach graficznych (np. Materia skanowany)

14. Tablet PC SDK Model obiektw biblioteki zarzdzanej (III)

 • Recognizers jest to kolekcja zainstalowanych moduw rozpoznawania
 • Recognizer moe rozpoznawa kreski atramentu jako tekst, za ksztaty jako znaki specjalne
 • Znak specjalny (Gesture) tworzony przez system rozpoznawania uywany jestw celu rozszerzenia operacji wejcia pira
 • Proces rozpoznawania jest przeprowadzanyw RecognizerContext
  • Zapewnia kontekstow informacj w celu zwikszenia dokadnoci rozpoznawania tekstu
  • RecognitionResult przechowuje inne wyniki rozpoznawania

15. Tablet PC SDK Rozpoznawanie tekstu

 • Rozpoznawanie pisma odrcznego
  • Chiski
  • Angielski (Amerykaskii Brytyjski)
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Japoski
  • Koreaski
 • W niedalekiej przyszoci
  • Woski
  • Hiszpaski
 • Rozpoznawanie znakw specjalnych
 • Rozszerzalna architektura pozwala na zastosowanie wasnych moduw rozpoznawania
  • Powstao kilka narzdzi do rozpoznawania ksztatw

16. Tablet PC SDK Znaki specjalne

 • Rozpoznawane poprzez wbudowane analizatory znakw specjalnych
 • System znakw specjalnych
  • Domylnie wspierany przez system operacyjny
  • 14 znakw specjalnych
   • Np. przecignicie, uderzenie, itp.
 • Znaki specjalne aplikacji
  • Aplikacja moe wspiera znaki specjalne
  • 38 znakw specjalnych
   • Np. Przewijanie gra, d, skrelenie

17. Agenda

 • Platforma Tablet PC w skrcie
 • Projektowanie Aplikacji dla Tablet PC
 • Programowanie z Zastosowaniem Tablet PC SDK
 • Klasa Ink w praniu

18. Klasy Ink w praniu Pocztki pracy z cyfrowym atramentem

 • Aplikacja musi posiada referencje do skadnikw
  • Microsoft Tablet PC API
  • Komponentw Microsoft Tablet PC API v1.5
   • Jedynie w przypadku gdy uywane
 • Doczone wsparcie do projektowania kontrolek WinForms
  • Dodaj kontrolki do paska narzdzi VS.NET

19. Klasa Ink w praniu Waciwoci atramentu

 • Kady lad atramentu posiada waciwoDrawingAttributes
 • WaciwoDrawingAttributeszawiera pola:
  • Ksztat ( PenTip ) kropka lub kwadrat
  • Szeroko
  • Wysoko
  • Kolor
  • Przeroczysto
  • Ignoruj nacisk ( IgnorePressure )
  • Wygadzanie krawdzi ( AntiAliased )
 • Kada nowa kreska pobieraDrawingAttributesz wczeniej zdefiniowanej waciwociDefaultDrawingAttributes

20. Klasa Ink w praniuPrzechowywanie atramentu

 • Metody: Ink.Save() oraz Ink.Load()
 • ISF / Base64 ISF
  • Ink Serialized Format format bin