of 14 /14
ITStudent.net Java là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng đã và đang được sử dụng phổ biến hiện nay. Java có thể dùng được trong nhiều hệ điều hành như Windows, Linux, MAC OSX,… Để làm việc được với Java thì ta cần thiết lập môi trường làm việc bao gồm: cài đặt JDK (Java Development Kit) IDE (Integrated Development Enviroment: Môi trường phát triển tích hợp) cho máy tính. Bài viết này sẽ hướng dẫn chúng ta cài đặt JDK trên Windows, thiết lập môi trường để chạy Java trong command line cài đặt một trong số những IDE phổ dụng nhất hiện giờ, đó chính là Eclipse I. Cài đặt JDK trong Windows - Bước 1: download JDK tại: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/down loads/index.html - Bước 2: Tiến hành cài đặt + Double click vào file vừa tải về sẽ xuất hiện hộp thoại http://itstudent.net Page 1

Lap trinh java thiết lập môi trường lập trình java trên windows

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ITStudent.net – Java là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng đã và đang được sử dụng phổ biến hiện nay. Java có thể dùng được trong nhiều hệ điều hành như Windows, Linux, MAC OSX,… Để làm việc được với Java thì ta cần thiết lập môi trường làm việc bao gồm: cài đặt JDK (Java Development Kit) và IDE (Integrated Development Enviroment: Môi trường phát triển tích hợp) cho máy tính. Bài viết này sẽ hướng dẫn chúng ta cài đặt JDK trên Windows, thiết lập môi trường để chạy Java trong command line và cài đặt một trong số những IDE phổ dụng nhất hiện giờ, đó chính là Eclipse

Text of Lap trinh java thiết lập môi trường lập trình java trên windows

Page 1: Lap trinh java thiết lập môi trường lập trình java trên windows

ITStudent.net – Java là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng đã và đang được sử dụng phổ biến hiện nay. Java có thể dùng được trong nhiều hệ điều hành như Windows, Linux, MAC OSX,… Để làm việc được với Java thì ta cần thiết lập môi trường làm việc bao gồm: cài đặt JDK (Java Development Kit) và IDE (Integrated Development Enviroment: Môi trường phát triển tích hợp) cho máy tính. Bài viết này sẽ hướng dẫn chúng ta cài đặt JDK trên Windows, thiết lập môi trường để chạy Java trong command line và cài đặt một trong số những IDE  phổ dụng nhất hiện giờ, đó chính là Eclipse

I. Cài đặt JDK trong Windows

- Bước 1: download JDK tại: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

- Bước 2: Tiến hành cài đặt

+ Double click vào file vừa tải về sẽ xuất hiện hộp thoại

+ Chọn Accept sẽ xuất hiện hộp thoại sau:

http://itstudent.net Page 1

Page 2: Lap trinh java thiết lập môi trường lập trình java trên windows

+ Sau khi chương trình chạy xong thì xuất hiện tiếp một hộp thoại bạn click chuột vào nút Finish để kết thúc cài đặt

http://itstudent.net Page 2

Page 3: Lap trinh java thiết lập môi trường lập trình java trên windows

II. Thiết lập biến môi trường để chạy Java trong command line

Công việc này giúp chúng ta có thể thao tác với Java mà không cần dùng tới các IDE (Eclipse, Netbean,…). Ta có thể lập trình trên notepad hoặc notepad++ và chạy bằng cmd. Thích hợp cho việc làm quen code trong những ngày đầu làm quen với lập trình Java

- Bước 1: Click phải vào My computer chọn properties sẽ xuất hiện cửa sổ:

- Bước 2: Chọn Advanced system settings sẽ xuất hiện cửa sổ System Properties

http://itstudent.net Page 3

Page 4: Lap trinh java thiết lập môi trường lập trình java trên windows

- Bước 3: Trong tab Advanced chọn Environment Variables sẽ xuất hiện cửa sổ Environment Variables như sau:

http://itstudent.net Page 4

Page 5: Lap trinh java thiết lập môi trường lập trình java trên windows

- Có 2 loại biến môi trường:

+ JAVA_HOME: Chỉ đường dẫn đến nơi cài đặt JDK+ Path: Chứa danh sách các thư mục mà chương trình sẽ tìm kiếm cho file thực thi tương ứng với tên lệnh được đưa ra bởi người dùng.- Bước 4: Trong mục System variables chọn New… sẽ xuất hiện cửa sổ New System Variables

- Trong khung giá trị Variable name, nhập vào biến JAVA_HOME- Trong khung giá trị Variable value, chúng ta copy đường dẫn cài đặt JDK vào đây

http://itstudent.net Page 5

Page 6: Lap trinh java thiết lập môi trường lập trình java trên windows

- Sau đó chọn OK, trong vùng System Variables, biến JAVA_HOME và giá trị của nó sẽ xuất hiện như hình sau:

http://itstudent.net Page 6

Page 7: Lap trinh java thiết lập môi trường lập trình java trên windows

- Bước 5: Thêm giá trị với biến path trong mục System Variables chọn Edit

http://itstudent.net Page 7

Page 8: Lap trinh java thiết lập môi trường lập trình java trên windows

- Trong mục Variable value, di chuyển tới cuối và nhập vào các giá trị:%JAVA_HOME%\bin;.; như hình sau:

- Bước 6: Kiểm tra lại cấu hình

Để kiểm tra version của JDK cài đặt trong máy tính ta vào cmd gõ lệnh: java –versionĐể kiểm tra javac version ta gõ lệnh: javac - version

http://itstudent.net Page 8

Page 9: Lap trinh java thiết lập môi trường lập trình java trên windows

III. Cài đặt IDE (eclipse)

- Bước 1: Download eclipse tại http://www.eclipse.org/downloads/

http://itstudent.net Page 9

Page 10: Lap trinh java thiết lập môi trường lập trình java trên windows

- Bước 2: giải nén file vừa down về ta được

- Bước 3: Bây giờ phần cài đặt đã tiến hành xong bạn hãy vào thư mục vừa giải nén click vào file eclipse.exe

- Bạn sẽ thấy xuất hiện một hộp thoại như sau

http://itstudent.net Page 10

Page 11: Lap trinh java thiết lập môi trường lập trình java trên windows

- Đây là hộp thoại thông báo cho bạn địa chỉ lưu các bài làm, bạn cũng có thể thay đổi đường dẫn lưu bằng cách bấm chuột vào nút Browse…, khi chọn đường dẫn xong thì bạn bấm OK. Màn hình xuất hiện cửa sổ như sau:

Bạn hãy bấm vào dấu X nằm bên gốc trái để đóng cửa sổ welcome của Eclipse, màn hình sẽ trở thành như sau:

http://itstudent.net Page 11

Page 12: Lap trinh java thiết lập môi trường lập trình java trên windows

Đó là màn hình giao diện làm việc của Eclipse.

http://itstudent.net Page 12