Sint. Nominal, Sint Verbal, Suxeito

 • View
  4.398

 • Download
  10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Descricin dos sintagmas nominal e verbal e introducin ao suxeito.

Transcript

 • 1. O sintagma nominal O sintagma nominal (SN) est constituido por unha palabra ou grupo de palabras, agrupadas en torno a un ncleo substantivo, que desenvolve unha funcin unitaria (suxeito, CD) dentro da oracin.

2. O sintagma nominal (SN)

 • Non aparece s na oracin (si en frases).
 • Forma parte de unidades maiores.
 • Pero o propio SN est constitudo por unidades menores.

Anenaloiraxogaba no xardn. SN Det N Mod O 3. Estrutura do SN N Mod Det Elementos opcionais Elemento necesario 4. Estrutura do SN Determinante/s (Det) Ncleo (N) Modficador/es (Mod) Sintagma nominal (SN)

 • Artigo
 • Indefinidos
 • Demostrativos
 • Posesivos
 • Numerais
 • Interrogativos
 • Exclamativos
 • Relativocuxo
 • Substantivo
 • Pronome substantivado
 • Adx. ou adv. substantivados
 • Proposicin substantiva
 • Adxectivo
 • Sintagma adxectivo
 • SN en aposicin
 • SPrep
 • Proposicin de participio ou xerundio
 • Proposicin de relativo

5. Orde de palabras no SN moza esta a Querida amiga mia Amiga mia querida Mia querida amiga Mia amiga querida 6. Funciones do SN A sa funcin principal a de suxeito, mais pode desempear outras moitas funcins, s ou precedido de preposicin. 7. Funcins do SN

 • Sen preposicin
  • suxeito (SUX)
  • complemento directo (CD)
  • atributo (Atr)
  • Modificador (Mod)
  • vocativo (Voc)
  • complemento circunstancial (CC)
 • Con preposicin
  • Modificador (Mod)
  • complemento directo (CD)
  • complemento indirecto (CI)
  • complemento circunstancial (CC)
  • suplemento (Supl)
  • complemento axente (CAx)

8. Suxeito O bar do Instituto nchese nos recreos. SN S O 9. Complemento directo Martio ten unha inchazn molestsima. SN CD O SV P 10. Atributo Carmela unha mestra extraordinaria. SN Atr O SV P 11. Modificador (aposicin) Federico,SN Mod O SN S profesor de Latn, xublase hoxe. 12. Vocativo Nenos, poede a mesa. SN Voc O 13. Complemento circunstancial Esta ma almorcei torradas e macela. SN CC O SV P 14. Funcins do SN

 • Sen preposicin
  • suxeito (SUX)
  • complemento directo (CD)
  • atributo (Atr)
  • Modificador (Mod)
  • vocativo (Voc)
  • complemento circunstancial (CC)
 • Con preposicin
  • Modificador (Mod)
  • complemento directo (CD)
  • complemento indirecto (CI)
  • complemento circunstancial (CC)
  • suplemento (Supl)
  • complemento axente (CAx)

15. Modificador (Mod) O canMod O SN S d/o vecio perigoso. T Enl 16. Complemento directo Elama CD O SV P aLauraSN Enl 17. Complemento indirecto Deille a entrada CI O SV P amia irm SN Enl 18. Complemento circunstancial N/ esta clase CC O SV P pasan cousas raras. SN Enl 19. Suplemento Xiana non cre Supl O SV P enheroes. SN Enl 20. Complemento axente O lumefoi extinguido CAx O SV P po/ los bombeiros. SN Enl 21. O sintagma verbal O sintagma verbal (SV) est constitudo por un verbo ou unha expresin complexa que funciona como tal e uns complementos que, no seu conxunto, desenvolven a funcin de predicado (P) na oracin. 22. Estrutura do SV N Elementos opcionais Elemento necesario C C C 23. Estrutura dos complementos Quero auga. unha moto verde. contar un chiste. que vea a mia nai. A estrutura de cada complemento pode ser moi sinxela ou extraordinariamente complexa 24. Complementos do SV

 • Complemento directo (CD)
 • Complemento indirecto (CI)
 • Suplemento (Supl)
 • Complemento circunstancial (CC)
 • Atributo (Atr)
 • Complemento predicativo (CPred)
 • Complemento axente (CAx)

Os complementos son termos adxacentes do sintagma verbal que serven para especificar a referencia realidade que efecta o ncleo (verbo) 25. Suxeito o elemento nominal (SN ou equivalente) cuxo ncleo determina o nmero e a persoa do ncleo do predicado.O ncleo do suxeito e o ncleo do predicado concordan en nmero e persoa. 26. Suxeito As monx as te en un convento na Alameda Singular ten A monx a un convento na Alameda O elemento que necesariamente cambia de nmero ao cambiar o verbo o ncleo do suxeito O cambio non afecta a outros elementos 27. Suxeito Falta n da un dous s para a feira. SN S Cambiando o verbo de nmero comprobamos que o elemento que tamn cambia o suxeito 28. Ausencia do suxeito

 • Suxeitoomitido
 • Suxeitoelidido
 • Oracins impersoais
 • Cando o contexto e a forma verbal permiten identificalo (elidido):Soubo que estaba s .
 • Cando esta en P3 do plural e o falante non o identifica (en apariencia oracin impersoal):Seica contan que hai crise .
 • En oracins impersoais:
  • Fenmenos naturais ou atmosfricos:Choveu toda a noite .
  • Con determinados verbos:
   • Haber (existir):Hai fame no mundo .
   • Haber que + infinitivo:Hai que axudar .
   • Facer (cumprimento dun prazo temporal):Fixo onte un ano no mar .
   • Ser (referido ao tempo): de noite .
   • Con infinitivos cando indican orde:Traballar niso .Non fumar .
   • En construcs verbais de P3 de sing. conse :O luns coecerase o gaador .