Tranh thiếu nữ ngày xưa

Embed Size (px)

Text of Tranh thiếu nữ ngày xưa

 • Tranh : Ha s Quc DngTing Xa - Dng Thiu Tc

 • Thi khc bnh yn

 • K nim

 • Tui xun

 • Tm s

 • Th thm

 • L hi ma Xun

 • Chi chuyn

 • Huyn o

 • Bnh yn

 • Nim tin

 • Sc so

 • K chuyn xa

 • Tr chi tr em

 • Mn m

 • Nh v

 • Ch i

 • Mng m

 • Lm duyn

 • m ang

 • Bng dng ai

 • Cm thng

 • Hong hn

 • Tm cm

 • Mt tri ln

 • Sen trong m

 • Duyn ngm

 • Tranh : Ha s Quc DngTing Xa - Dng Thiu Tc