20
- 04 - 19 VÄLKOMMEN TILL Sahlgrenska Universitetssjukhu set Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Dialogkonferensen - Sahlgrenska universitetssjukhus Pecha Kucha 150224

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Dialogkonferensen - Sahlgrenska universitetssjukhus Pecha Kucha 150224

2010-04-19

VÄLKOMMEN TILL

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

SahlgrenskaUniversitetssjukhuset

Page 2: Dialogkonferensen - Sahlgrenska universitetssjukhus Pecha Kucha 150224

Västra Götalandsregionen

Sverige

Västra Götalandsregionen

Göteborg

Mölndal

Mölndals sjukhusHögsbo sjukhus

Sahlgrenska sjukhuset

Rågården

Östra sjukhusetDrottning Silvias barn-och ungdomssjukhus

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Page 3: Dialogkonferensen - Sahlgrenska universitetssjukhus Pecha Kucha 150224

Tradition och förnyelse

Page 4: Dialogkonferensen - Sahlgrenska universitetssjukhus Pecha Kucha 150224

En vanlig dag på sjukhuset

28 förlossningar

500 akutbesök

3 300 öppenvårdsbesök

17 000 labbanalyser

Page 5: Dialogkonferensen - Sahlgrenska universitetssjukhus Pecha Kucha 150224

Särskilt framstående Hjärta-kärl samt metabolism

Rekonstruktiv kirurgi

Vaccin, immunologioch reumatologi

Utvecklingsbiologi

Barnsjukvård

Kateterburen intervention

Page 6: Dialogkonferensen - Sahlgrenska universitetssjukhus Pecha Kucha 150224

Roll och uppdrag Länssjukvård

Regionsjukvård

Rikssjukvård

Forskning, utvecklingoch utbildning

Motor i Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsutveckling

Page 7: Dialogkonferensen - Sahlgrenska universitetssjukhus Pecha Kucha 150224

Rikssjukvård

Hjärtkirurgi på barn och ungdom

Hjärtkirurgi på vuxna med medfött hjärtfel

Lungtransplantation

Levertransplantation

Hjärttransplantation

Viss kranofacial kirurgi

Ögonkirurgi på barn med grön och grå starr

Page 8: Dialogkonferensen - Sahlgrenska universitetssjukhus Pecha Kucha 150224

16 700 medarbetareDäribland

5 800 sjuksköterskor

3 700 undersköterskor med flera

2 400 läkare

1 100 sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister, logopeder, kuratorer med flera

1 200 sjukhustekniker och biomedicinska analytiker

2 200 administratörer

Page 9: Dialogkonferensen - Sahlgrenska universitetssjukhus Pecha Kucha 150224

Sjukhuset i siffror

Öppenvårdsbesök: 1,2 miljoner

Omsättning: 13,2 miljarder kronor

Vårdplatser: 2 000

Vårdavdelningar öppenvård: 180

Vårdavdelningar slutenvård: 130

Page 10: Dialogkonferensen - Sahlgrenska universitetssjukhus Pecha Kucha 150224

Forskning, utvecklingoch utbildning

Nära samarbete medSahlgrenska akademinvid Göteborgs Universitet, Chalmers tekniska högskolamed flera

Cirka 1 600 kliniskautbildningsplatser

Page 11: Dialogkonferensen - Sahlgrenska universitetssjukhus Pecha Kucha 150224

Samarbete

Universitetoch högskolor

Gymnasie- och yrkeshögskolor

Sjukhus

Kommuner

Landsting

Näringsliv

Sjukvårdsinstitutioneri andra länder

Page 12: Dialogkonferensen - Sahlgrenska universitetssjukhus Pecha Kucha 150224

• Teknik• IT• Demografi

Framtidens utmaningar

Page 13: Dialogkonferensen - Sahlgrenska universitetssjukhus Pecha Kucha 150224
Page 14: Dialogkonferensen - Sahlgrenska universitetssjukhus Pecha Kucha 150224

25% fler ”30% av 2524befolkningen 25% fler

30% av befolkningen

Presentationens namn

14

30%

Page 15: Dialogkonferensen - Sahlgrenska universitetssjukhus Pecha Kucha 150224
Page 16: Dialogkonferensen - Sahlgrenska universitetssjukhus Pecha Kucha 150224
Page 17: Dialogkonferensen - Sahlgrenska universitetssjukhus Pecha Kucha 150224
Page 18: Dialogkonferensen - Sahlgrenska universitetssjukhus Pecha Kucha 150224

18

Page 19: Dialogkonferensen - Sahlgrenska universitetssjukhus Pecha Kucha 150224
Page 20: Dialogkonferensen - Sahlgrenska universitetssjukhus Pecha Kucha 150224

Alltid på väg framåt