Viec lam; tuyen dung; kiem viec; ke toan

  • View
    144

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Viec lam; tuyen dung; kiem viec; ke toan

Transcript

  • 1. Tuyn Nhn vin kinh doanhChi tit ti: http://workshs.comThng tin tuyn dngNgy cp nht: 03/03/2013 V tr tuyn dng Tuyn Nhn vin k ton Chc v : Nhn Vin Ngnh ngh :K ton - Kim ton Hnh thc lm vic :Ton thi gian c nh Quc gia :Vit nam Tnh thnh :H Ni Qun huyn : Mc lng : 4 - 6 triu Cng vic lin quan n nghip v k ton . - In hoa n chng t - K khai thu cho cng ty. M t cng vic : - Bo co thu cho cng ty theo tng qu. - Lp bo co ti chnh - Cc cng vic lin quan khc.. S lng cn tuyn :2 + Thu nhp = lng c bn + ch phc li + c hng ch BHXH,BHYT v cc ch khc Quyn li : + c lm vic trong mi trng chuyn nghip, sang trng, lch s Kinh nghim : Di 1 nm

2. Yu cu bng cp : : i hc Yu cu gii tnh :Khc Yu cu tui :Khng yu cu Yu cu khc : Khng c- n xin vic- S yu l lch. H s bao gm :- H khu, chng minh nhn dn v giy khm sc khe.- Cc bng cp c lin quan. Hn np h s :15/03/2013 Hnh thc np h s: Qua EmailThng tin lin h H tn lin h Anh Thng S in thoi lin h: 0912982627 Email lin h: minhanh.ns86@gmail.com a ch lin h :215 Trng Chinh - Thanh XunThng tin nh tuyndng Tn cng tyCng ty c phn Trung Vit a ch215 Trng Chinh - Thanh Xun S in thoi :0912982627 Quy m : Trn 20 nhn vin Website :Khng cCng ty c phn Trung Vit c thnh lp nm 2001,tin thnca cng ty chn nui thuc S NN & PTNT.Cng ty hot ng M t:trong lnh vc chn nui,cung cp ging vt nui,gia cm,thucth y,thc n chn nui v thy sn. Vi gn 20 nm hot ng 3. trn th trng,cng ty nhn c nhiu s tn nhim cakhch hng trn cc tnh thnh trong c nc.