Webinar duurzaamheidsverslaggeving GRI en G4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tijdens deze interactieve webinar praten wij u bij over uw mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid en transparante duurzaamheidsrapportage volgens de nieuwe GRI principes G4. Opname webinar: https://www.youtube.com/watch?v=BxgYGd6vEf0 Meer info: www.lrqa.nl/mvo Agenda webinar Tijdens deze interactieve webinar praten wij u bij over de volgende onderwerpen: • Waarom transparante duurzaamheidsverslaggeving? • Wat zijn de GRI Sustainability Reporting Guidelines G4? • Hoe pas je deze richtlijnen toe? • Aan welke criteria moeten organisaties voldoen? • Op welke rapportage principes moet de verslaggeving gebaseerd zijn? • Wat zijn de standaard onderdelen van een duurzaamheidsrapportage . • Stappenplan voor het opstellen van een duurzaamheidsrapportage. • Wat kan LRQA voor u betekenen

Text of Webinar duurzaamheidsverslaggeving GRI en G4

  • 1. GRI Duurzaamheidsverslaggeving volgens nieuwe richtlijn G4Ton Wessels Business Development LRQAInge Vermeij Lead Verifier CSR

2. LRQA: Business unit Welkom bij LRQA Webinar GRI Duurzaamheidsverslaggeving Thema:GRI DuurzaamheidsverslaggevingAanvang:14:00 uurGastheer:Ton Wessels Business Development & SalesPanellid:Inge Vermeij Lead Verifier CSR (MVO) 3. Vragen stellen tijdens webinar U kunt op elk moment u vraag stellen door uw vraag bij de Q&A box (rechtsonder in uw scherm) in te tikkenAdd your question here and click SEND 4. Technische hulp Gebruik de chat functie om contact met ons te leggen.Richard Halkes (HOST) 5. Agenda Het bedrijf Lloyds Register / LRQAMVO en aantoonbaarheid daarvanGRI algemeenNieuwe eisen GRI G4Verificatie van MVO verslagenOverige diensten van LRQA voor MVO 6. Het bedrijf Lloyds Register Een introductie, het koffiehuis in 1760!Nu anno 2013 zijn er 278 kantoren die klanten servicen in 228 landen7500 medewerkers verdeeld over 90 nationaliteiten101 bedrijven onder het label Lloyds RegisterVier business streams in Nederland; MarineTransportation / RailEnergyManagement Systems (LRQA) 7. Wat kan LRQA voor u betekenen Informatie over duurzaamheid: website www.lrqa.nlInteractieve voorlichting: webinars MVO, CO2 reductie en energiemanagementBedrijf- en branchevoorlichtingTrainingen en workshops: Stakeholder-, energiemanagement, MVO, CO2 reductie, duurzaamheidsverslaggevingAmbition Level - Selected IssuesStakeholder Engagement 6,00 External Communication and ReportingOrganizational Governance5,00Nulmeting: GAP analyse of Quick scan4,00 3,00 Process & Product Development & Production Human RightsCoaching: en kennisdelingSpecifieke bedrijfs- en branche-oplossingenCertificering: diverse duurzaamheidsnormen1,00 0,00 Supply Chain ManagementLabour PracticesVerificaties: GRI jaarverslag, CO2 footprint, C2C2,00Toetsen Community Involvement and DevelopmentConsumer IssuesThe EnvironmentFair Operating Practices 8. We see the bigger picture with youLRQAs Business Assurance helps you manage your systems and risks to improve and protect the current and future performance of your organisation. 9. Waarom kiezen organisaties voor MVO? Vanuit eigen waarden: verantwoording afleggenStakeholders gedreven: eisen vanuit branche, overheidOf risicos mijdend: oa borging integriteitNieuwe kansen: groene business en aansluiting bij nieuwe doelgroepenKostenbesparing door vermindering energieverbruik, afval en grondstoffen als gevolg van inzicht, betrokkenheid en efficiencyAantrekkelijke werkgever voor bestaand en nieuw personeelMeer transparantie door MVO verslaglegging en communicatie, zie ook www.transparantiebenchmark.nl 10. Manieren om MVO zichtbaar te maken Zelf bepalen (maar ongestructureerd): Website, folders en/of JaarverslagOp basis van richtlijnen (min of meer gestructureerd) BrancheregelingJaarverslag volgens GRI + evt. externe verificatieCriteria overheid (PIANOO)Zelfverklaring volgens ISO26000 + evt. externe verificatieCertificeerbaar (gestructureerd + extern getoetst) MVO Prestatieladder 11. Wat wil je er mee bereiken? Je verhaal vertellenMarketingInzicht gevenMaatschappelijk bezig zijnManagement van imagoProduct of -lijn introductiePositioneringConcurrentie voordeelIdeologie uitdragenWindow dressing.. 12. Wie zijn je stakeholders? Eigen organisatieInvesteerdersEigen personeelVerzekeraarsDe moeder organisatieIdealistenKlanten en marktNGOsLeveranciersOverheidSamenlevingBevoegd gezagOmgevingStudentenBrancheOpleidingsinstitutenAandeelhoudersEtc.. 13. Managen belangen Stakeholders CSR Management SystemIndicators People Planet ProfitStakeholders INPUTStakeholders OUTPUTverwachtingenverwachtingenMeasuring And reporting CSR policy And Objectives 14. Wat willen je stakeholders weten van je? Stakeholders dienen veelal verschillende belangenJe eigen inschatting is vaak incompleet en bevooroordeeldIn welke onderwerpen zijn ze echt in genteresseerd?Wat verwacht men dat er wel en niet in zit?Wat zijn de hot-issues, de belangrijke onderwerpen in de branche?Wat ligt gevoelig?Welk detail niveau verlangt men van je?Is een onafhankelijk oordeel belangrijk voor de stakeholders? 15. Rekenschap afleggen aan stakeholders Waarover en hoe vaak wil je communiceren? MVO beleid en doelenMate waarin deze gehaald zijn (kwantitatief)Bereikte prestaties (kwalitatief)Dingen die mis gingenNieuwe of herziene ambitiesActief: opnieuw in gesprek, bijeenkomsten etc.Reactief: informatie op website, folder om uit te delen/downloaden, MVO jaarverslag etc. 16. MVO Themas 17. Transparantie en Verslaglegging? 18. Agenda Het bedrijf Lloyds Register / LRQAAantoonbaarheid MVOGRI algemeenGRI 4 nieuwe eisenVerificatie van MVO verslagenOverige diensten van LRQA voor MVO 19. Rapportage volgens GRI GRI geeft richtlijnen voor inhoud van MVO verslagen: -Principes-Standaard disclosures-IndicatorenOntwikkelingen in markt -> 2013 nieuwe richtlijnen GRI G4 met als doel gebruiksvriendelijker, verbeteren kwaliteits gerapporteerde gegevens en betere vergelijkbaarheid, 2 documenten : Reporting principles/standard disclosures (de eisen) Implementation manual 20. Focus op wat er toe doet: materiality Definieer material aspects, gebruik hiervoor input van de stakeholdersGeef aan waarom welke onderwerpen wel of niet material zijn en hoe de material aspects gemanaged en gevalueerd worden (Disclosures on Management Approach)Definieer duidelijk de scope (boundaries), gerelateerd aan de material aspects: speelt het bij jezelf of in de ketenOnderscheid tussen niveau A, B, C vervalt -> hiervoor komen niveaus core en comprehensive 21. Voor in accordance Core -> rapportage over 34 General Standard Disclosures Voor in accordance Comprehensive -> rapportage over alle 58 General Standard Disclosures. Specific Standard Disclosures (Disclosure on Management Approach en Indicatoren) -> alleen op material issues. Hiervoor is geen minimum aantal voorgeschreven 22. Rapportage volgens GRI G4 Nieuwe Standard Disclosures: Keten (supply chain): met name op gebied van milieu, arbo, mensenrechten, maatschappijGovernance: rol en betrokkenheid directieEthiek en integriteit: waarden en mechanismenAnti corruptie en public beleidGHG emissies en energieverbruikSector Disclosures: Voor Mining & Metals, voor Financial Services en 23. Rapportage volgens GRI G4 Indicatoren: Geen onderscheid meer tussen core en additional: ze zijn allemaal even belangrijk. Het onderwerp is nu material of niet, zo ja -> dan alle onderliggende indicatoren rapporteren (of aangeven waarom dat niet kan) Ze worden specifieker omschreven, vooral: -Energieverbruik (onderscheid direct/indirect)-Emissies (GHG met scopes)-gemelde incidenten/klachten milieu en sociaalBij de G4 index in rapport per onderdeel aangeven of het extern geverifieerd is (indien van toepassing) 24. Rapportage volgens 3.1 of GRI G4? Overgangstermijn tot 31 december 2015Tot die tijd -> keuze aan bedrijf: GRI 3.0, GRI 3.1 of GRI G4Bedrijven die voor het eerst willen rapporteren volgens GRI -> advies voor GRI 4Nadere info:www.globalreporting.orgwww.lrqa.nl 25. Agenda Het bedrijf Lloyds Register / LRQAAantoonbaarheid MVOGRI algemeenGRI 4 nieuwe eisenVerificatie van MVO verslagenOverige diensten van LRQA voor MVO 26. Rapport gereed, gepubliceerd en dan? Zodra je transparant bent en informatie in het publieke domein staat, ben je de controle er over deels of geheel kwijt.Onderzoekers en studenten gebruiken online informatie veelvuldig, uit de context bedoeld door de zender, voor eigen gewin, etc.Concurrenten maar ook verzekeraars en geldverstrekkers / financiers gebruiken de informatie om risico inschattingen, bedrijfsvoering keuzes, etc te maken.Overheden en bevoegd gezag gebruiken je informatie steeds meer ter voorbereiding van handhaving en toezicht. Ook juist de informatie over je bedrijf door derden geplaatst. 27. Wat met feedback te doen? Je gaat gevraagd en zeker ongevraagd feedback krijgenMonitor ook indirecte communicatie; dus twitter, blogs, etcSpreek duidelijk af wat je met de feedback, procesmatig, gaat doenKoppel terug aan partij die reageertDoe geen belofte waarvan je niet weet of ze kan waar makenFouten komen helaas voor ; Geef toe en herstel indien relevant 28. Verificatie door een onafhankelijke partij? Vinden je stakeholders toetsing door een onafhankelijke partij belangrijk?Is er meer openheid te verwachten als je sommige stappen door een onafhankelijke partij laat uitvoeren? Bijvoorbeeld in een engagement proces.Ondersteunt de visie en mening een onafhankelijke partij de stakeholders bij de oordeelsvorming over de onderneming?De onafhankelijke derde of wel verificateur zal ook: Je proces beoordelen en oordeel geven over de kwaliteitsbewaking en verbeteren controle processenHelpen om het rapporteren van fouten aan de buiten wereld te voorkomenCommitment proberen te helpen creren of verhogen 29. Uw volgende stap: Incompany workshop Bepaal op welke manier u MVO aantoonbaar wilt maken voor uw stakeholdersNeem contact met ons voor een eerste stap: de incompany workshopIntake: Motivatie, scope, MVO beleid en ambities, wat is er reeds aanwezig, gewenst traject en rapportageOnderwerpen workshop Duurzaamheidsverslaggeving: TransparantieVerslaggevingsprincipesIndicatorenInterne processenOnafhankelijke assurance 30. Uw volgende stap: Incompany workshop Duur: 1 dag workshop (+0,5 dag intake)Aantal: maximaal 12 personen per workshop Vervolg: aansluitend kan LRQA u ondersteunen middels coaching en/of hierna een (proef) verificatie uitvoeren.-> Maak nu de volgende stap en neem contact op met LRQA! 31. VRAGEN ? 32. Dank u voor uw aandacht! 33. LRQA ContactName Position Telefoon E-mail adresTon Wessels Business Development MVO 06 525 60 815 ton.wessels@lr.orgName Position Telefoon E-mail adresInge Vermeij Lead Verifier CSR (MVO) 06 128 66 574 inge.vermeij@lr.orgWebsitewww.lrqa.nl/mvoWebsitewww.lrqa.nl/mvo