Yazılım Mesleği Hakkında Herşey

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bu dökümanda biz yazılımcılar kimiz, ne iş yaparız, yazılım nedir ne değildir, yenilir mi içilir mi, kimler yazılımcı olabilir, nasıl olunur gibi konulara değinilmiştir. Ayrıca döküman ayrıntılı ve herkes tarafından anlaşılan bir dilde yazılmıştır.

Text of Yazılım Mesleği Hakkında Herşey

  • 1. YAZILIM MESLE HAKKINDA MERAK ETTNZ HER EY Bilge Adam Yazlm Meslei El Kitab 2012|1

2. 2 | BLGE ADAM YAZILIM MESLE EL KTABI / 2012 3. Bilginin paylatka oalacana inancmzlabu klavuzun yaamnzda yepyeni bir ufukamasn arzu ediyoruz.Biliim teknolojileri alannda her yl binlerce mezun veren Bilge Adam olarakzellikle kariyer konusunda genlerden bize yansyan ok sayda soruylamuhatap oluyoruz. Meslek seimi her gen iin yaamsal bir neme sahip.nsann kendisine yakan en doru meslei semesi ayn zamanda mutluve tatminkar bir yaamn da garantisini oluturuyor. Bilge Adam sadecebir eitim kurumu olmann tesinde genlere kariyerleri konusunda darehberlik etmeyi de hedeflemektedir. Bu amala Kariyer Planlama Rehberliikapsamnda zellikle teknoloji konusunda kariyer yapmay planlayan hemenherkesin faydalanabilecei bir el kitab serisi hazrlamay planladk.Bu seride ncelii, Bilge Adama en ok sorulan konulardan biri olanyazlmclk mesleine verdik. Yazlmclk meslek itibaryla belli bir dzeydeteknoloji farkndal ve bilgi birikimi gerektirir. Bu nedenle byle birmeslee karar vermek birok kii iin kolay bir seim deildir. Bu el kitabylayazlmclk mesleini semeyi planlayanlara tercihlerini kolaylatracak bazbilgiler sunuyoruz.Yazlmn, dnyada ve Trkiyedeki mevcut durumunun yan sra gelecekiin anlam; kiinin yazlm mesleine uygun bir profile sahip olup olmad;dier mesleklere gre avantaj veya dezavantajlar; bizzat yazlm iininiindeki insanlarn yaadklar deneyimler, meslekle ilgili kariyer planlar gibionlarca soru, byle bir meslei dnenlerin zihinlerinde acilen yantlanmaybeklemektedir.Yazlm mesleinde baarl olmay salayan kiisel yetkinlik ve beceridzeyleri nelerdir? Daha basit bir soru olarak herkes yazlmc olabilir mi?Yazlmc olmak iin nasl bir eitim gerekir? Bu meslei hakkyla yapmak iinyazlm mhendisi veya bilgisayar mhendisi olmak gerekli midir?te Bilge Adam Yazlm Meslei Elkitab bu konuda genlerin ve annebabalarn merak ettii tm sorulara tutarl ve doyurucu yantlar vermeyihedefliyor. Yazlm ve teknoloji meslek tercihleri hakknda merak ettiiniz hertrl konuyu potansiyelinikesfet.com web adresindeki formu doldurarakbizlere iletebilirsiniz.Bilge Adam kariyer uzmanlar, sorularnza yant vermekten bykmemnuniyet duyacaktr. Bu arada Bilge Adam Facebook, Twitter ve Linkedinsayfalarn ziyaret etmekten ve tartmalara katlmaktan ltfen ekinmeyiniz.Bilginin paylatka oalacana inancmzla bu klavuzun yaamnzdayepyeni bir ufuk amasn arzu ediyoruz.SayglarmzlaBilge Adam Bireysel Kariyer Ekibi|3 4. indekilerKariyer arayndaki her gencin bilmesi gereken bazpazar verileriEitimli her gen ekonomi iin bir deerdir: Trkiyenineitimli gen nfusu ve ekonomi... niversiteden mezunolan bir genci nasl bir i yaam bekliyor?Yazlmc olmak neden cazip bir i ve yazlmendstrisi size ne vaat ediyor?..Endstriye genel bir bak. Yazlm iine alm salayanyeni gelimeler... Ortaya kan i frsatlar. Trendler veeitli segmentlerde byme projeksiyonlar...Trkiyede yazlm sektrnn gelecei veyazlmclar iin zengin i frsatlarYazlm sektr hakknda deerlendirme... Meslek vegiriimler itibaryla mevcut durum...Yazlmda meslekler ve uzmanlklarYazlmc olmak aslnda bu isim altnda toplanan oksayda meslekten sadece birini tercih etmektir. Yazlmmesleinde tanmlar, yeni gelien yazlm meslekleri.Yazlmc olmak iin gerekli zelliklere sahip misiniz?Meslein i olarak karakteristikleri, bireysel beceri veyetkinliklerin erevesi, vb.Herkes yazlmc olmak iin eitim grmez amakararl her birey yazlmc olabilirYksek eitim ve yazlm... Olaan disiplinler dnda(yazlm mhendislii, bilgisayar mhendisli) mesleeuygun niversite ve yksekokullar. Bu okullardan mezunolanlarn avantajlar ve tamamlamas gereken eitimler...Biliim sertifikalar kiiye ne kazandrr, niversitediplomasndan fark nedir?Birbirini tamamlayan konular olarak niversite eitimi vesertifikasyon programlar...Onlar seimini yapt, ya siz!Bilge Adamda eitim grenler anlatyor...Bilge Adam Kariyer Planlama Departman size endoru rotay sunarBilge Adam uzmanndan kariyer planlamas... Bilge Adam hakkndaMesajlarmz4 | BLGE ADAM YAZILIM MESLE EL KTABI / 2012 5. Kariyer arayndaki her gencinbilmesi gereken baz pazar verileri Dnyann 10 byk ekonomisinden biri olmay hedefleyen Trkiye, gen ve eitimli isizlerine yeni ifrsatlar sunma abasnda. Her yl 15 bin mezun veren mhendislik blmlerine kar bilgi teknolojileri pazar, en az yars arakademe eleman olmak zere 40 bin biliim alanna ihtiya duyuyor. Salk, perakende, inaat ve finans gibi srekli gelien pazarlar, gerek i uygulamalar, gerekse onlinehizmetlerin gelimesi asndan yazlm sektrne nemli frsatlar sunuyor. Son 10 ylda kamuda biliim yatrmlar drt kat artarken nmzdeki dnemde Fatih Projesi gibi uzunsoluklu projelerle sektrn yetimi yazlmc ihtiyac daha da artacak. Bu arada farkl alanlarda uzmanlama gerektiren yazlm sektr, matematik, fizik ve istatistik gibiblmlerden mezun olanlarn da gzdesi...Trkiye nfusu, yaplan hesaplamalara gre, ortalama olarak 28,3 yanda ve nfusun yzde 47si 24 yan altnda.Evet bir hayli gen bir lke saylabiliriz... Peki hayata atlmaya hazr bir gen iin bu gerek ne ifade etmelidir?..lkemizde 15-24 ya arasnda yaklak 3,7 milyon kiilik alan bir genlik kitlesi bulunuyor ve bu bu ya segmentininnemli bir ksm (yaklak yzde 17) isizlik riskiyle kar karya bulunuyor. Oysa bugn biliim alannda kendisiniiyi yetitirmi bir gencin nitelikli igc pazarnda ans olduka yksek. Bu ans, hem Trkiyenin byyenekonomisinin ihtiyalarndan kaynaklanyor; hem de hzl gelien biliim hizmetleri pazarnda nitelikli insana olanihtiya artyor.Dolaysyla srekli yenilenen bir dnyada eitimin yaam boyu bir pratik olduunu kavrayanlar daha hzl yolalabiliyor. Bilge Adam gibi binlerce gence eitim vermi ve nemli bir ksmn ie yerletirmi bir kurum olarak bugerei rahatlkla ifade etme hakkn kendimizde buluyoruz.imdi dilerseniz yazlmclk mesleine biraz daha yakndan bakalm.Neden yazlm mesleini semelisiniz?Dnyada son yllarn en ok kazanan insan profillerine baktnz zaman bu insanlar, genelde biliim endstrisinintandk yzleridir. Garajda balayan giriimcilik yklerinin ounda aktrler biliim ve internet endstrisindebaardan baarya komu kiilerdir. Dolaysyla genelde biliim, zelde ise yazlm, bireylere kendi potansiyellerinigsterme ve giriimcilik glerini ortaya karma ans vermektedir.Kariyeriniz iin zellikle yazlm mesleini semeyi dnyorsanz ok ansl bir pozisyonda olduunuzusyleyebiliriz. niversite giri snavlarndaki tercihlere baktmz zaman bugn kkl bir gemie sahip olantptan sonra en ok tercih edilen blmler, genelde, elektrik-elektronik ve biliimle ilgili dallardr.|5 6. Gnmz i dnyasnda uzmanlamaya verilen nem ve disiplinleraras alma kltrnn yerlemesi, zelliklebiliim alannda ok sayda ve farkl tanmlar ieren yepyeni i pozisyonlarnn ortaya kmasna neden oluyor. Ayrcaekonominin farkl sektrlerinde beliren yeni gereksinimler ve bu gereksinimleri karlayan eitli i uygulamalar,yazlm, srekli yeni i pozisyonlar reten bir disiplin haline dntrmektedir. Yazlm ii, deyim yerindeyse,evladiyelik bir alma alandr. nk teknolojilerdeki yenilikler hibir zaman sona ermeyecei gibi internet vemobil teknolojilerdeki evrimle paralel olarak yeni yazlmlara ve bu yazlmlar evresinde gelien hizmetlere daimaihtiya duyulacaktr. Yazlm mesleini tercih etmek, kendi kariyer planlarn yapanlar asndan uzun vadeli vedoru bir stratejidir.Mevcut igcnn en az iki katna ihtiya varKatma deeri yksek yazlm gelitirme gibi ilerde, igc a ciddi boyutlardadr. Bu da genlerin yazlmmesleini tercih etmeleri iin olduka iyi bir gereke oluturuyor.2011 TBD Biliim Kurultaynn deerlendirme raporunda yer alan Biliim sektrne her yl, 6 bini bilgisayarmhendisi olmak zere, 15 bin yeni mezun katlmaktadr. Bu say 20 bini nitelikli ara eleman olmak zere kademeliolarak 40 bin kiiye karlmaldr ifadesi, ekonomik bir durum tespiti olduu kadar genlerin bu alana gsterdiiyoun ilginin de temel nedenidir.Bu arada sadece zel sektrn deil devletin de kendi biliim altyaplarna ciddi boyutlarda yatrm yapt birdnemden geiyoruz. Son 10 yllk sre zarfnda kamuda bilgi ve iletiim teknolojilerine yaplan yatrmlar drtkatna karak geen yl 2 milyar TLye ulat.Tm bu gelimeler, Trkiyenin biliim okuryazarlnda ve ekonominin dijitallemesinde hzl yol aldn veekonominin bir btn olarak biliimle ilgili mesleklerde yksek yetkinlik dzeyine sahip alanlara giderek dahaok ihtiya duyacan gsteriyor. Bu adan niversite mezunlarnn, yazlm gibi kiiye eitli ynlerde gelimeve dierlerinden farkllama imkan sunan frsatlar deerlendirmesi doru olacaktr.Yazlm okumu olmak art deilTm dnyada yaanan ekonomik belirsizlikler nedeniyle isizlik gibi sorunlar, genler ve ebeveynleri iin dorueitim tercihleri yapmay zorunlu hale getiriyor. Gelimi OECD lkelerinde bile yzde 12ler seviyesinde olan genisiz oran lkemizde TK verilerine gre 15-24 ya aras grupta yzde 17yi amaktadr. zellikle de baz meslekgruplarnda isizlik ciddi bir endie kayna olabilmektedir. Yazlm sektrnn bu adan da meslek veya mevcutiini deitirmek isteyen kiilere sunduu nemli bir avantaj vardr.Bugn yazlmc olmak iin niversitelerin sadece Bilgisayar Mhendislii veya Yazlm Mhendislii blmlerinibitirmi olmak gerekmiyor. niversitelerimizin fizik, matematik ve istatistik gibi i bulma olana zayf ancakbilgisayar programcl ile ilgili blmlerden mezun olanlarn yazlm iinde baarl olma anslarnn yksekolduunu anmsatmak isteriz.Aada bir listesini bulacanz mhendislik blmlerimiz ve fakltelerimizden mezun olan birok arkadamznyazlm sektrnde baarl olduunu grebiliyoruz. Bu erevede Bilge Adam ilgili kariyer planlamasn arzu edenrencilerine sunmaktadr.Bu konuda daha fazla bilgi almak iin rehberimizin 15. sayfasnda yer alan Herkes yazlmc olmak iin eitimgrmez ... balkl blm dikkatle gzden geirmenizi neririz.6 | BLGE ADAM YAZILIM MESLE EL KTABI / 2012 7. Yazlmclk neden ok cazip bir ive yazlm endstrisi size ne vaat ediyor? Tm sektrler ekonomik dalgalanmalara kar aresiz. Buna ramen biliim sektr, bu yltahminlere gre yzde 3,7 byyecek. Sektrn bymesinde en byk pay yazlm ve hizmetlere ait. Verimlilik ve retkenlik arayndakurumlar, yazlm pazarn yzde 5,6 orannda bytecek yatrmlarn srdrecekler Internet zerinden sunulan yazlm servisleri (SaaS) bu yl yzde 17,9 orannda byyerek dnya14,5 milyar