49
1 Ƨ Ƨ Ƭ Ƭ ƪ ƪ Ƨ Ƨ ƴ ƴ Ʃ Ʃ 2 2 0 0 1 1 7 7 ƥ ƥ Ƴ Ƴ ƣ ƣ Ʒ ƷƧ Ƨ ƫ ƫ Ʊ Ʊ ƶ ƶ Ʊ Ʊ ƫ ƫ Ƭ Ƭ Ʊ ƱƯ Ư Ʊ Ʊ Ʈ Ʈƫ ƫ Ƭ Ƭ Ω Ω Ư Ư Ƭ Ƭ ƣ ƣ ƫ ƫ Ƨ Ƨ Ʈ ƮƲ Ʋ Ʊ ƱƳ Ƴ ƫ ƫ Ƭ Ƭ Ω Ω Ư Ư ƶ ƶ Ʋ Ʋ Ʊ Ʊƪ ƪ Ƨ Ƨ ƴ ƴ Ƨ Ƨ Ω Ω Ư Ư Ƶ Ƶ Ʃ Ʃ ƴ ƴ Ʋ Ʋ Ƴ Ƴ Ƨ Ƨ ƴ ƴ Ƥ Ƥ Ƨ Ƨ ƫ ƫ ƣ ƣ ƴ ƴ Ƶ Ƶ Ʃ Ʃ ƴ ƴ Ƨ Ƨ ƭ ƭ ƭ ƭ ƣ ƣ Ʀ Ʀ Ʊ Ʊƴ ƴ ƴ ƴ Ƶ Ƶ Ʃ Ʃ Ư Ư Ʊ Ʊ ƶ ƶ Ƭ Ƭ Ƴ Ƴ ƣ ƣ Ư Ư ƫ ƫ ƣ ƣ Ƨ Ƨ Ʋ Ʋ ƫ ƫ Ƭ Ƭ ƣ ƣ Ƶ Ƶ ƣ ƣ ƴ ƴ Ƶ Ƶ ƣ ƣ ƴ ƴ Ƨ Ƨ Ω Ω ƴ ƴ Ƶ Ƶ Ʃ Ʃƴ ƴ Ʊ Ʊ ƶ ƶ Ƭ Ƭ Ƴ Ƴ ƣ ƣ Ư Ư ƫ ƫ Ƭ Ƭ Ʃ Ʃ ƴ ƴ Ʊ Ʊ ƫ ƫ Ƭ Ƭ Ʊ Ʊ Ư Ư Ʊ ƱƮ Ʈƫ ƫ ƣ ƣ ƴ ƴ Ƭ Ƭ ƣ ƣ ƫ ƫ ƣ ƣ Ư Ư ƣ ƣ Ʋ Ʋ Ƶ Ƶ ƶ ƶ ư ư Ƨ Ƨ Ω Ω ƴ ƴ Ƶ Ƶ Ω Ω Ư Ư Ʊ Ʊ ƫ ƫ Ƭ Ƭ Ʊ ƱƯ Ư Ʊ Ʊ Ʈ Ʈƫ ƫ Ƭ Ƭ Ω Ω Ư Ư & & Ƨ Ƨ Ʈ ƮƲ Ʋ Ʊ Ʊ Ƴ Ƴ ƫ ƫ Ƭ Ƭ Ω Ω Ư Ư ƴ ƴ Ƹ Ƹ Ƨ Ƨ ƴ ƴ Ƨ Ƨ Ω Ω Ư Ư Ƨ Ƨ ƭ ƭ ƭ ƭ ƣ ƣ Ʀ Ʀ Ʊ Ʊ ƴ ƴ - - Ʊ Ʊ ƶ ƶ Ƭ Ƭ Ƴ Ƴ ƣ ƣ Ư Ư ƫ ƫ ƣ ƣ ƴ ƴ Ƭίεβο, ƫούνιος 2018

 · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

  • Upload
    others

  • View
    15

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

1

222000111777

ΩΩΩ ΩΩΩ ΩΩΩ

ΩΩΩ

ΩΩΩ ΩΩΩ ΩΩΩ &&& ΩΩΩ ΩΩΩ

---

ίεβο, ούνιος 2018

Page 2:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

2

Φ ' – – Γ ...................................................................................................................................... 3 1. α Γ αφ α .................................................................................................................................................................... 3 2. υ ................................................................................................................................................................................... 3 3. α – υ α .................................................................................................................................................... 3

3.1. α φ π υ ...................................................................................................................................... 3 4. υ α ..................................................................................................................................................................... 3 5. ...................................................................................................................................................................... 3

5.1. υ α α – υ πα ........................................................................................................................................ 3 5.2 υ υ α α α ........................................................................................................ 4 5.3 υ φ ........................................................................................................................................................... 4 5.4 υ φ ........................................................................................................................................................... 4 5.5 α α ............................................................................................................................................ 4 5.5.1 π ........................................................................................................................................................................... 4 5.5.2 α α ........................................................................................................................................................... 4

Φ ' – .................................................................................................................................... 5 1. Γ α ............................................................................................................................................................................. 5 2. α ......................................................................................................................................................... 5 3. α α υ α .................................................................................................................. 5

3.1 α π ............................................................................................................................................. 5 3.2 Γ α/ α α ............................................................................................................................................ 6 3.3 α α/ α α α ................................................................................................................................. 6 3.4 π .......................................................................................................................................................................... 6 3.5 ..................................................................................................................................................................... 7 3.6 α α ................................................................................................................................................................ 7 3.7 π ............................................................................................................................................................ 8

4. α π ........................................................................................................................................................ 10 5. - π α .................................................................................................................................... 10 6. απ α .................................................................................................................................................................... 12 7. π - αφ .............................................................................................................................................................. 12 8. α υ φ ......................................................................................................................................................... 13 9. υ α α α ......................................................................................................................................................... 14 Φ Γ' – ....................................................................................................................................... 14 Φ ' – - ....................................................................................................... 14 1. π …………………………………………………………………………………………………………………………………14

1.1 π π π π α α …………………………………………………………………15 1.2 π α α απ α …………………………………………………………………………….16

2. π ................................................................................................................................................................................. 16 2.1 π υ π ............................................................................................................................ 16

3. υ .................................................................................................................................................................................. 16 3.1 υ υ π α α .......................................................................................... 16

4. υ α α - υ α α ................................................................................................................................. 16 5. α - ................................................................................................................................................................... 16 6. π α α ........................................................................................................................................... 16 7. α α υ π υ φ α α α

υ α α ............................................................................................................................................................................................ 17 8. ....................................................................................................................................................................... 17 Φ 1' – ........................................................................................................................................... 18 Φ ' – Θ .............................................................................. 19 Φ ' – - ............................................................................................................................. 21 Φ ' – Θ .............................................................................................................................................. 21

…………………………………………………………………………………………………………………………...24

Page 3:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

3

ΕΦΑ Α Ο Α' – Ο ΡΑΝ Α – ΓΕΝ Α Ο ΧΕ Α

1. α Γ αφ α

υ α α α α α υ π π α α 603,550 . . υ α α, υ α α, υ α α, α α, α, υ α α α. α απ

α φ Θ α α. υ α α α π π α απ , π υ . α υ α α απ α απ φ π α

α πα α π α υ α . α υ α α α α π υ α α α α.

2. υ

O υ π υ υ α α , α α 44,4 α . π α π υ 31,3 α . α α π υ 13,1 α . α π υ α α π υ α (π υ 2,8 α .), α ( π υ α

υ α υ υ) Kharkiv, Dnipropetrovsk, , Donetsk α ( π υ α 500.000) Zaporizhia, Lviv, Kryvyi Rih, Mykolaiv. , υ α α απ α απ 24 π φ : Cherkasy, Chernihiv, Chernivtsi, Dnipropetrovsk, Donetsk, Ivano-Frankivsk, Kharkiv, Kherson, Khmelnytskyi, Kiev, Kirovohrad, Luhansk, Lviv, Mykolaiv, Odessa, Poltava, Rivne, Sumy, Ternopil, Vinnytsia, Volyn, Zakarpattia, Zaporizhia, Zhytomyr, α π υ υ α

α π ( π α α αυ υπ α ) α υ α α α α ( π υπ α ).

3. α – υ α

υ α α α π α α π υ α α. α απ' υ α απ α .

3.1. E υ α

υ α α α Petro Poroshenko π α 25 α υ 2014.

4. υ α

υ α α υ α (Verkhovna Rada / " α υ "), π απ α απ 450 υ υ , π α α π α α. υ υ α α α π π απ

α υ α υπ π υ α π φ α π φ . Kα υ υ 26 υ 2014 α α πα α απ α α:

π υ α α

Έ

π " " 139

α π

81

Mπ π υ

43

α " υ α"

26

A α 23

πα α

21

α Θ 20

α α α 19

50

28

5.

5.1. υ α α – υ πα Έ

π 1.1.2016 υ φ α . . α α φα α υ υ α α . . – υ α α (DCFTA). α α υ α υ α α α α

απ π υ πα υ απα α α υ απ π υ υ α α .

Page 4:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

4

5.2 υ υ α α α

υ α α α , α , α : υ α , υ υ υ υ υ π , υ α α υ, α α π α , υ πα π α

α υ α π υ , υ α υ α π υ, υ α α φ α α υ α α υ π , υ α υ α α υ υ υ, α α , α α

α α , υ α υ α α , υ α π α , υ Γ αφ υ α α .α.

5.3 υ φ

υ α α π α π απ 170 . υπ υ α απ φυ π φ α 61 υ π α α , α υ φ π φ α α υ απ .

5.4 υ φ

υ π α απ α υ α α: - υ Φ α α υ α α α α α α υ α α (1997) - υ φ α , α , π α υ α α ( α, 15.1.1992, .2142/1993 Φ 86/ /28.5.1993). - υ φ α α α α α α α π ( , 1.9.1994, .2317/1995 Φ 125 /19.6.1995, α 4.1.1997) - υ φ α α α υπ υ π π , α , π α

υ α α (1994) - υ φ α α , π α α π υ α αφ ( α, 11.11.1996 .2506/1997 Φ 119/ /11.6.1997) - υ φ α υ υ α α ( α, 11.11.1996 .2549/1997 Φ 261/ /19.12.1997, α 17.1.1998) - υ φ α α , α π υ α α α Γ α ( , 15.12.1997,

.2666/1998 Φ 280/1998, α 17.8.1999) - υ φ α π αφ ( , 15.12.1997, .2982/2002 Φ 11 /25.1.2002, α 16.7.2002 Φ 219/ /20.9.2002) - υ φ α π φυ π Φ α ( , 6.11.2000 .3046/2002 Φ 199/ /27.8.2002, α 26.9.2003 Φ 263/ /18.11.2003) - αυ α υ φ α ( , 6.11.2000 .2967/2001, Φ 277/ /6.12.2001, α 14.3.2002). - υ φ α υ α α α Θ α α ( , 6.11.2000 .2977/2001 Φ 296/ /31.12.2001) - υ φ α υ α α α υ α υ υ α φ α “State Committee for Technical Regulation and Consumer Policy” DSSU α υπ π , ( α, 2006) - 5 υ υ , α . π α υ α α ( α, 13.7.11) - π υ φ α α – υ α α ( α, 6.8.2011) - 5 υ υ υπ υ π π ( ) , α , π α

υ α α – υ α α ( α, 13.7.2011)

5.5 α α

5.5.1 π

α υπ υ α π υ υ α α, π φ π υ αφ υ α υ φ α υ α υ υ α α α π . α υ φ π υ υ φ αυ υ α α α : "Fakty / Fakty i kommentarii" (http://fakty.ua/) α υ υ α V. Pinchuk, "Argumenty i

fakty" ( υ α φ α ) (http://www.aif.ua/), π α απ 2014 α α α , "Segodnya" (http://www.segodnya.ua/ ) α υ Ukraina Media Group υ υ α R. Akhmetov, "Komsomolskaya Pravda" ( υ α φ α ) (http://kp.ua/), α υ υ Grigory Berezkin, α "Express" (http://expres.ua/) ( φ α α υ φ α υ α α) α " Express Media Group". Ά α α αφ α π α φ α "Zerkalo Nedeli / Dzerkalo Tyzhnia" (http://zn.ua/), π α α υ φ α π α α α , πα υ φ α, α α π π

υ π υ. , α φ φ α υ α α α υ α α α "KyivPost", (http://www.kyivpost.com/).

5.5.2 α α

υ α α α α α α υ α α α απ αυ α π π α

Page 5:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

5

υ φ υ π α , υ π α απ α υ ( α α α αφ υ απ υ π υ α π α α α α

α ) α α πα υ α υ φα α υ α π . α π α υ α α α υ α π α α : (1 α α α) "Inter" (http://inter.ua), (5 ) "Kanal Ukrayina" (http://kanalukraina.tv/) α (8 ) " " (http://ntn.ua/uk/), α υ υ α

D. Firtash, (2 ) "1+1" (http://www.1plus1.ua/) α (9 ) " " (http://tet.tv/uk/), α υ υ α O. Kolomyyskyy, (3 ) "ICTV" (http://ictv.ua/), (4 ) "STB" (www.stb.ua) α (6 ) Novyi Kanal (http://www.novy.tv/), α υ

υ α V. Pinchuk, (7 ) "5 Kanal" ("http://www.5.ua/"), α υ υ α α υ α , α π υ α υ 2014, P. Poroshenko. π α π φ , α, α υ α α υ EuroMaidan. α π α π α , "Pershyi Natsionalnyi", α α .

υ α α υ α α φ α π α π φ α π π .

Φ ' –

1. Γ α

2017 υπ α π υ υ α α. α π α α α απ . . . α υ α α α υ α α απ α π α α.

2. α

α α ' – α

2017 2016 2015

( α ) ( . €) 95 82,1 69,3

( α %) 2,5 2,5 -9,9

α φα ( €) 2070 1888 1650

α (%) 8,8 9,3 9,4

(%) ( .– .) 14,4 12,4 43

α π υ α υπ ( ) ( . €) 44,8 42,75 42,3

α π υ α υπ ( ) ( . €) 45,8 41,42 38,1

π υ α υπ ( . €) - 1 1,33 4,28

υ υ α α ( α . €) - 633 -3.533 753

(FDI) α (stock / υ α αφ ( α . €) 40.352 31.512 38.003

(FDI) α υπ π (stock / υ α αφ ) ( α . €) 5.441 5.310 5.740

(% ) - 1,4 -3,3 - 3,7

(% ) 75 81 79

(% ) 104 141 100

υ α α α απ α α ( . €) 13,2 13,8 11,8

: α α π α υ α α , π α

3. α α υ α

3.1 α π

2017 υ α α αυ , πα π α α α. α α α α υ υ

α πα υ α α α απ 2,8% π , 2,6% , 2,4% α 2,2% υ α α .

α α υ υ π ( . €)

2017

α π 95

α α π · π υ αυ , α π π α 13,4

απ α 11,6

Γ α, α α α α 9,6

αφ , απ υ α π 6

Page 6:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

6

υ α α α α 5,7

π α α 5,4

α α υ α 5

πα υ 4

φ α π 3,5

α π α 2,1

α α α 2,4

α α , φυ α υ α 2,7

πα α , π α α 2,4

α α υ 2

α υπ υπ 1,1

Ά υπ 0,6

α α α 0,52

α α α 3,5

α α απ υ 0,3

Φ π π 14,2

: α α π α υ α α

3.2 Γ α/ α α

O π α υ α α απ φ α α α α α υ φ 9,6% π π υ υ α 2017. υ α 2017 α 61 α . υ , α α υπ' α

απ α α α α υ Donbass. πα α α α υ φ α α 14,8 α . υ , πα α α 22 α . υ , π α 12,2 α . υ α α α α 9,2 α . υ . α πα α 2017 α α φ πα α 3,2 α . α , 10,2 α . α α 15,5 . α αυ . φ α α απ α απ 3,5 α . , 6,1 α . , 1,3 α . α π α α 204 α . π υ .

3.3 α α/ α α α

2017 α πα α υ α α πα υ α α π , 2016 αυ α υ π υ υ υ .

α α υ Γ α 2017, α α υα α π υ π α α π α υ α α πα α α π α

α α α α υ . α α υ φ α α α α 3,5 €, π α α α α α α α 1,7 €. π αυ α α α α α α 791 α . €.

3.4 π α π ( α α φ ) α π υ φ α α 19,5 €.

α π α α α α 1,4% 900 α . €. α υ π υ φ α α 63,6 €, o 2017. Ό αφ αφ , αφ π υ υ α α πα υ α α α 1,8%, φ α α 635 α . υ . Ό αφ π α αφ , α 2017, π α π υ αφ α α αυ

Page 7:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

7

α 0,3% π π υ 4,6 . π ..

3.5

α ' α υ 2017 π υ α α πα υ α αυ π .

3.6 α α

α α υ α α πα υ π ' π υ 9% α α α α υ 2017.

υ α απα υ πα υ α α αυ αυ α α .

π Ό αφ απ α , α 2017, π υ α α α UAH 8777 (π π υ €292).

Page 8:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

8

υ α α 2017 α φ α α π αφ (1110 €), α α α φα α (496 €), π α π φ (481 €) α α α υ α

(150 €), π α α α (196 €) α υπ υ α (205 €). 2016 υ α απ α αφ π α , υ υ υ

υ α α α φ α π υ υ (371 €), π φ α υ Donetsk (258 €) α π φ α υ Dnipropetrovsk (231 €). α α α φ α π φ Ternopil (185 €) α υ Chernivtsi (187 €).

3.7 π T υ α π α 2017 πα υ α αυ α π α , α ,

α α . α α α α α π π α υ υ π α α , π υ π α α 5 €.

α α ΄ - π α ( . €)

2017 α

2017/2016 2016

α 2016/2015

2015

α 36,9 +21% 30,47 -9,8% 33,8

α 42,3 + 28% 32,85 -1,05 33,2

- 5,4 - 2,38 0,6

: α α π α υ α α

Ό αφ , υ α, υ α α , α α α α α α α υ υ α α υ

α α α υ π υ υ υ 35%. α α , , α α α π α π υ π π υ 65% υ υ υ υ α α .

Ό αφ υ α α , πα α α υ α α υ υ α υ α α π α π απ 1/4 α (29%) π α α απ α α "84 - υ α / , , α ,

υ υ α . π " α "85 – α , υ υ α υ α α υ . π , α α π α π υ π 64% υ υ υ υ α α .

α α Γ΄ - α π

υ α α 2017 α α π . € α

απ 2016 υ

36.945.610 + 21% 100%

1. 72 α α α 7.412.244 +19% 20

2. 10 α 5.560.421 +7% 15

3. 26 α α α, υ , φ 2.338.712 +40% 6,3

4. 85 α 2.178.695 +22% 5,9

5. 12 α π α φ α 1.760.991 +34% 4,8

6. 84 υ α α , π , α 1.477.567 +10% 4,0

7. 44 α π α απ 1.029.442 +6% 2,8

8. 23 π α α α α φ 898.540 +6% 2,4

9. 73 υ α α απ υ , υ α 766.362 +30% 2,1

10. 27 υ α α υ α 675.486 +77% 1,8

Page 9:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

9

υ α α 2017 α α π . €

α απ 2016 υ

42.364.432 + 28% 100%

1. 27 - υ α α, υ α α π α απ α αυ 9.944.636 +13% 23%

2. 85 – α 3.506.933 + 38% 8%

3. 87- Aυ α α α, υ , π α α 3.370.835 + 11% 8%

4. 38 – Ά α π α 1.066.776 + 18% 2%

5. 72 - α α α 964.451 + 45% 2%

6. 31 - π α α 48 – α , α 957.802 + 12% 2%

7. 48 – α α α α 691.758 - 4% 1,6%

8. 73 – α απ α α α 680.608 + 8% 1,6%

9. 40. E α α π α α 667.641 +11% 1,6%

10. 90 – π α α αφ υ υ 648.090 -16% 1,5%

: α α π α υ α α

α α 51% α απ υ α α, α πα α α 2016,

α α α π α α α α υ α π α. αυ απ υ α υ 2014, π α α α α αυ υ α α π α α υ α α α.

, αφ , α υ υ α, π α π 7% υ α α α 2016 ( 22%), α, π α π 6% ( 10%) α π α υπ , α α, α .α.

α υ α πα α α υ α α α π α α π π υ υ υ (20%), α 41% απ 2015. α Γ α α, α π α π απ 10% υ α α ( 25%), α, π α υ π 10% υ α α ( 30%) α π α υ α, α, υ α α .α.

α α ' - π α υ α α α 2017

υ α α 2017 α α . € α απ 2016

36.945.610 + 21%

1. α 3.345.994 +9%

2. α 2.315.901 +23%

3. υ α 2.141.264 +22%

4. α α 2.099.055 +28%

5. α 1.874.807 +15%

6. α 1.733.428 +11%

7. υπ 1.556.615 -20%

8. Γ α α 1.491.057 +23%

9. α α 1.242.798 +68%

10. υ α α 1.127.430 +12%

υ α α 2017 α α . € α απ 2016

42.364.432 + 28%

1. α 6.123.411 +39%

2. α 4.801.372 +20%

3. Γ α α 4.628.273 +36%

4. α 2.935.744 +28%

5. υ α 2.724.516 +15%

6. . . . 2.145.945 +49%

7. α 1.429.845 +71%

8. α α 1.381.256 +19%

9. Γα α 1.329.189 +2%

10. υ α 1.073.147 +14%

: α α π α υ α α

Page 10:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

10

π π , 2016, π α απ υ πα α α π απ φ π π π απ υ α α (34% α 32% α α), α 20% α .

φ α π π π 10% υ α α . α υ α α υ π α π , π , 44% υ υ υ, α α α α πα α α π α (28%).

α α ’ – α α αφ π / π υ

υ α α 2017 α α α . € α απ 2016

36.945

υ π ( υ π α α ) 15.147 +30%

α 11.083 +10%

5.911 +14%

φ 3.435 +5%

1034 +64%

α α 335 +300%

υ α α 2017 α α α . € α απ 2016

42.364

υ π ( υ π α α ) 17.072 +24%

α 7.954 +19%

8.549 +34%

φ 535 +30%

2.693 +39%

α α 142 +26%

: α α π α υ α α

4. α π

α π υπ υ α α α 2017 π π υ α 706 UAH (23,5 €) α

υ α 775 UAH (25,8 €), α α 71 UAH (2,3 €), 2,4% υ .

α α υ α α πα α υπ π α 2017 α α α π υ π π α α π υ α α α. α α α α α α υπ απ . . . α α α π υπ .

5. - π α

Κα α Ου α α α α υχ α απ π α α χ υ χ υ υχ π α , πα α ω α αφ α π α α α α ω χ

π α ω υ .

Ό α α α φυ π πα α π α υ π π φ υ α α α α α φ α α α υ α φ υ α α υ . Ό φ υ π α α α απ α π π α υ α α αφ α α

Φ υ α α υ Φ . υ α Φ απα α α α π α α α , α α , α απ α α , α α π π φ υ

α α α α απα π υ π π υ απ φ α. Φ α

φ α απ , π α α, α π π υ α π α απ α α α 18%. α υπ α α α π φ (1,5%). α φ

υ α α α απ α π υ α π α υ α α α α υπ α α α φ υ π υ α α α , υ υ π υ α α 18%. α / α π π α π υ α α α υ π Φ π

Page 11:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

11

α απ π α α φ . αφ α α α α α α α α υ α υ π υ απα . α , α α / π α π π α

πα απ απ 50 υπα υ α α α UAH 5 α . υ φ υ α α π απ α α α υπ α Φ . Φ π α α

υ υ Φ α π α α α υπ α α α α α α 20% (7%

α φ α α). α α α α α α υπ υ υ . α π α α , π φ Φ π π π α απ α υ π α

α α Φ π , α α α, α απα υ π φ υ φ υ α υ π υ α . α α α φ

α α α - α υπ α πα α φ υ (withholding tax 15%).

φ α α

α α α α α αυ , α α , α π , π απ , αυ ( α π α υ) α α α υ α α π .

φ α φ

υπ α α α π φ α φ π υ α α 22% π α α .

α

π υ α α υ α α: α) α π υ υ π π υ π υ π α απ - υ α υ

α π υ υ π υ α α υ α α α π απ α υ α υ “ υ υ υ ” α

) π α π υ υ π π υ π υ π α απ π π α π α π α α α π υ .

π π π , π , α π α αυ α . α π α π α π α α , π υ α υ υα . π υ π α , α , α α π α α α α . π π α , υ α α υ υ φ υ υ α α

, Γ α α πΓ , π π π υ α α α α α α υ α α. υπ αφ υ α υ φ α π υ π α φα α υ φ α

υ υ α α (DCFTA) . ., π α α α α α α φ α π . . α α α αφ υ .

α α

πα , υφ α α υπ α α α π π π α α φα α α α υ α α π α υ φ α α π υπα. π π πα α απ υ α α π π

(UkrSEPRO) αφ α α α υ α π υ φ . π , α π α απα α α υ α. υ πα α α

α π υ υ π π υ α α π π α υ π υ π α - α π α, απ α, π π , α π υ α α α α υ υ α .

π α π π υ α α π υ α α π α α π υ α π π α α α π υ υπ π π α α α α.

π υ αφ απα π α απ π υ αφ α α. α π α α α π α α υ α α α π π α α α α απ

α α απ υ υ υ α α. α α α α α , α α φ α πα αφα α α απ α α α α. αυ α αφα

α α α, α α υπ α α α π υ α α α , π α α α α α α π φ , πα π υ .

α π α α, φ α , π α υ α α π α / α ,

Page 12:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

12

α α απ α , υπ π π , α π α α: - π α α π υ π α α π α α , υ πα π π , - πα α π π π α απ α α φ , - π υ α α, πα , υ υα α υ π υ α π υ α α , - αφ α α α π α π α α αφ π α α π υ

π υ α α , - π α α α φ α π α α α π υ .

υ α α α α α π α α , φ α π α π π α α α π α π υ α π υ α. π α π π α α π υ α π α πα α α απ α α .

α α α, π α φα α α π α φ αφ α π υ υπ α α υ α α . Γ αφ α π α π π

α π α π , αφ α υ / α α, α , υ , α α – α π α π α α α α / α α , υ α α α α

α α υπ π υ α , α α π α α α α . π , αφ πα α α α α υ α π υ α π υ υ α α

π α υ π υ α α α απα α α .

6. απ α

2017 υ α α α υ α υ απ α α α 14 α π α α .

1 Φ υα υ υ 2017 82 π ( φ α α υ α α ) α α απ υ α υ α α (1/1/2014: 180). 82 απ , 39 (1/1/2014: 49) α υ υ φα α υ α 18 (1/1/2013: 19)

α απ π . υ υ υ α α α α 1,3 UAH (π π υ 43 €) α

α 1,07 UAH (35 €).

7. π - αφ

υ α α α α α απ υ υ αφ υπ α α α π απ α , α α . υ πα α φα υ υ 2012 απ αφ α α α α

αφ υπ .

Ό αφ υ α υ α υ υ α α. π α Dnipro - α α υ π – α α.

απ υ 10 α υ αφ υ πα π απ υ α α.

α α α α α υ α υ αυ α υ π α α , π α α α π 2.100 .

, πα α π α α αυ , υ αφ υ α α - π α - υ πα α απ π υ υ α α α .

π , α α υ α α π α αφ υ α α α . α υ υ α α υπ π υ α α φυ α α υ α α , π

α φ π υ υ.

υ , υ α α 18 α α α, π απ α π α α α απ α α α.

α υπ πα 13, π υ α π α, υ .

π απ α α αυ φ α 2017 132,5 α . φ , 1,2 α . π απ , 2016, φ α υ α (Ukrainian Sea Ports Authority).

Page 13:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

13

α α φ α α . α α α α 6% α υ α α α α, φ α α 98,5 α . υ 2017, α π αφ π , π .

Γ α α π , υ υ α α α π 1,4 € υπ α α α α α π α 12 α.

12 π α α π α 46 α α α α α υ α α , α π α α υ α α α α υ α π υ πα α .

απ π υπ , α υ α α απα π π α α α α υ , α α π υ α φ α π π .

υπ α 96 π α α α π α – α α , πα α α α .

υ α α α υ 22.000 . α intercity α α π υ υ, υ , υ

α υ . υ αφ π υ υ α α υ α υ, α α α υ α αφ α .

υ (169.477 .) α α π α α α α υ αυ . π υ α α π 4.400 . α 16 α α α π α α π α π . π π α απ υ Boryspil, π π υ 30 . υ α

α υ υ, Zhulyany, π .

8. α υ φ

α α π υ π υ α π , π , π α πα φ υ υ α α απ α , α π π , απ , α , α, π α, Φ

α, π π α , π α , π φ α α υ, π π , α α α υ α , π α α απ α , α α α α, α α π υ

α α, π πα , π α α , π υ, α α π α υ α α α απ φυ α π π ,

π απ α α . υ α α π π α α α α υ π α α α υ α . π , υ α α υφ α α π π φ α α υ, π α π

π υ π π υ φα α α , π α α π α υ υ υ α α α π α α α πα α φα α α .

Page 14:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

14

9. υ α α α

Φ υ 2014 ( ) π α υ α α απ α απ π α α απ α α 70% α α . π πα π α π α π π α .

α π υ υ 2017- α υ 2018 α α α α α ( +17% π π υ). υ α απα α α αυ α α - α α απ υ α π υ . φ α π α π υ - υ π α α α α α α π α

α α α πα α α α π . α απ α υ υ αυ α α α απ υ α α υ α απ α α π α. π υ α π α π υ υ. α α α υπ α α α α α υ α α υ π υ α υ υ π υ υ α α α υ

α α υπ υ α υ : α α α υ α α αυ α α υ α α

α π α π α π α π α απ α α α α υ α . α α , π α α α α υ α α α α α α . π π α

. π α π α απ π υ : α υ υ , α ,π α υ α φυ α υ. H υ α α π α υ α φυ α υ α π α π π α

υ α α α . ( 2018, 1 =31 ).

α UAH/$ 2017

Φ Γ' –

( . α φ. .1), α α α α φ υ α α υ υ α α α υ α πα α α

α , π α α υ α α α φ α πα α α υ π π φ α υ π υ υ υ π υ α α υ α αυ α α

« α α» α υ α π π α .

Φ ' – -

1. π

α υ α α α α 2017, υ π α π α . α πα α υ α α π α πα υ α α π φ α

υ α α α π α α α .

α α ' – α / α / / Ό π υ ( υ )

2017 α

2017/2016 2016 α

2016/2015 2015

α

124.682.768 - 37,7% 200.361.845 1,34% 197.711.533

α

183.456.194 + 11,6% 164.334.668 -1,53% 166.901.516

- 58.773.426 36.027.177 16,9% 30.810.017

Ό π υ 308.138.962 - 15,5% 364.696.513 0,022% 364.613.049

: . α . π α π α 43% α α α α α υ αυ 27. π α α α α π α φ α 08, α π α 12% υ α α α α

α π α φ 9% α .

Page 15:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

15

α α ' - α υ α α 2017 / φ α α

43%

12%

9%

5%

4%

4%

3%

3%

2%

2%

13%

27

08 Φ

85 Χ ,

24

76 Γ Χ Γ Γ

38 Φ ΩΧ Ω Χ Ω

84 ,, Χ

30 Φ Ί

74 Χ Χ Γ Χ

25 . Θ . Γ

20

α απ υ α α α π π υ υ . α υ α απ υ α α α , π α α α α π , α , υ α α, φυ

α α, υ α α α .

α α ' - α απ υ α α 2017 / φ α α

29%

27%

15%

6%

5%

3%

3%

2%

2%

2%

6%

Χ , Χ

Ω

Φ

Ω

Ω Χ ΩΩ Φ .

Γ Χ Γ Γ

,

Χ ,

1.2 π π π π α α π α α π υ π α Γ αφ α , 2017, π α α π α α, φ α α

αφ υ υ α α φ υ α α. α , , α πα α α α π (φ α, α α , ), π α φ υ α α π

πα υ α α υ α α . π π υ α α α α α π π α υ υ φ α πα α α

φ :

- α α π α – π α α: φ υ α , πα α - , π α υ α, π α, α π – , πα α α α, υ υ α , α α , υ α υ πυ α υ , πα α υ α α

π α , α α υ υ , πα α, π α , α α Γα α α απ α α α: α α α υ – π α – π απ α υ (υφ α α α α απα υ α

π απ α π α) - α , υ υα α απ φ α α α « - » π

- α π α υ α - α υ φ α π ( πα α π π) - α υ α π α α πα α α φα - α υ α υ α υπ π α πα α α α π υ ( α α ) - Φ α , αφ α υ α α υ α α, α απ α α ( υ , α , ) - Φυ α - α α υ, υ υ , . αυ φ α π υ α α α .

Page 16:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

16

1.3 π α α απ α

υ υ π υ π α α π α α, α υ World Foof Ukraine.

2. π

φ α α α α π π υ α α , απ α π α α 31.12.2017 100,8 α . €., α 9,9% απ α υ υ . α

α, π απ α 0,3% υ υ υ π α. α , π , υπ υ α υ φα α α α α π π υ υ α α

απ α απ α. α α π υ α π α υ α α υ α α α : π α

α , Coca Cola Hellenic, φα , Alumil, Balkan, Etem, Profilco, Yioula, , Chipita, Printec .α. , α α α υ α π α α α α απ α π α υ α α .

2.1 π υ π

Θ , υ α α α υ υ α , υ α α α π α π υ φ α α α, φ υ , π υ , πα α ,

α α υ , α α .α. Aπ π υ υ α π α α .

3. υ

φ α α α υ α α π π , 2017, 104.774 υ α π φ α α 96.419 2016.

υ υ α α α α υ α α απ υ α πα υ υ α π π . αφ α α α α , , υ α α, αφ α α υ α α π α α α α υ υ . αυ α αφ α α α αφ απ υ α υ α π υ π π α α , α , αφ π υ φ υ 2009, α

υ α π π υ π π α α α πα υ υ α 2013, , α αυ .

3.1 υ υ π α α

πα υ α υ " υ υ " ( ) α απ υ α α α α α α υ α Γ αφ υ υ α, π π π α αφ π

π υ υ α α..

4. υ α α - υ α α

Φ υ υ 2017 π α α π π υ /Θ π α υ α υ Γ . Γ α α α α Γ υ π α. α π α α π π α α π α π α απ 4

π απ υ υ α , υ , φ α υπ υ α . α α υ υ υ π α α π α υ π π αφ .

5. Έ α - α α υ α α π α υ α υ Φ υ

α α α υ υ α υ α α φυ α υ.

6. π α α

Γ αφ α , υ α υπ / υ 2017: - π 12 π υ α α - υ α 45 α , π π υ α α π α , α ' α

υ α , υ π υ πα α α υ υ α π φ α α π υ υ α α

- υ α 27 υ α π α υ π υ πα α α α παφ πα α π α α

- α α υ α π α απ α HELEXPO - 27 απ α π φ πα π π υ π α π υ αφ

π υ α π α π α αφ - π α 158 απ α αφ α π υ π φ α

α υ α - π α αφ π α υ α α, α υ α

π α

Page 17:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

17

7. α α υ π υ φ α α α υ α α

Γ αφ α απ , υπ α αφ απ π υ α α υ α α , π π π π απ π α α , π α, υ , απ α α. α υ α α π α α, Γ αφ α υπ π

απ , α α απ φ πα υ α π α π α α π α υ α α , πα υ α π α π π α α

υ π α α . α α π υ α α α π α α , υ , α π π α α π υ αυ πα υ υ , π υ υ α α π π α

π , α υ υ α α π φ υ α α ( . α π

φ α ), π π , υ , , , α υ υ απα α υ α α α α α απ υ , απ π , α π υ , α α α π π υ π υ

α α α α α α π υ π α υ α .

8.

Ό α Έ / α

α υα π

International FESTIVAL of VOGUE Θ α :

KIEV FASHION KYIV EXPO STYLE

SALON of UNDERWEAR LEATHER & FUR Fashion

KYIV TEXTILE EXPO TECHMASH

KYIV FASHION KIDS BUY FASHION BUSINESS

HANDMADE FASHION ECO & ETHNO FASHION

Γυ α α, α α πα α α, υ α, α π υ, υφ α α,

α α α

Φ υ

2017

Kyiv Expo Plaza

http://www.kyivfashion.kiev.ua/en/

InterCHARM Ukraine 2015 International Perfumery & Cosmetics

exhibition

α υ , α α α, α α ,

, nail service studio, Baby care, Wellness & SPA,

πα α π , υ υα π.

π 2017

International

Expo Center, Kyiv

http://www.intercharm.kiev.ua

POWER ENGINEERING FOR INDUSTRY 2015

“FUEL AND ENERGY COMPLEX OF UKRAINE: the Present and Future”

PROTECTION TECHNOLOGIES FIRETECH

Θ α Electric Power Industry

Power Engineering Power Electronics

Nuclear, Thermal, Coal, Fuel, Gas Industry

Alternative & Renewable Energy Technogenic, Industrial & Fire Safety

υ , π , α α α, φ

α: υ , , υ , α α ,

π α & φυ α

& α α φ α

υ α φ α & π

π 2017

http://www.tech-expo.com.ua

LISDEREVMASH International specialized trade fair of

machinery and equipment for forestry, woodworking and furniture industry

υ υ α α α, π

π 2017

International

Expo Center, Kyiv

http://lisderevmash.ua/en/

PUBLIC HEALTH International Medical Exhibition

Θ α MEDICA

LABORATORY

α

π - 2017

International

Expo Center, Kyiv

http://en.publichealth.com.ua/

Page 18:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

18

Innovative management in Medicine MEDICAL TOURISM

PHARMA TECHPHARM

OPTICS EMERGENCY HEALTH BEAUTY AND HEALTH

DENTAL HEALTH

UKRAINE ’ 2015 INTERNATIONAL TRAVEL MARKET

υ

2017 International

Expo Center, Kyiv

www.ukraine-itm.com.ua

GREEN: EXPO 2015 International exhibition

α α π α , π α

2017

Kyiv Expo Plaza http://greenexpo.kiev.ua/en/

ANIMAL FARMING UKRAINE 2015

φ α, φ α φ ,

α α, π

2017

International Expo

Center

http://www.animalfarming.com.ua/en

WORLD FOOD UKRAINE 2015

17TH INTERNATIONAL EXHIBITION

φ α, π , υ υα α, υπ , α

π

2017

International Expo Center, Kyiv

http://www.worldfood.com.ua/

INTER AGRO

Γ α α α, π , ,

α, α α α α

2017 Kyiv Expo Plaza

http://interagro.in.ua/eng/about-fair.html

WINE FEST υ 2017 Kyiv Expo Plaza

http://www.winefest.kiev.ua/

International Expoforum of RESTAURANT, HOTEL BUSINESS

AND CLEANING Θ α :

RESTAURANT EXPO RESTAURANT FOOD EXPO

MODERN HOTEL WORLD OF TABLEWARE

KYIV CLEAN EXPO SPA & WELLNESS

π α α , α α α α υ

HORECA

2017

Kyiv Expo Plaza

http://www.rest-hotel.kiev.ua/en

JEWELLER EXPO UKRAINE

Θ α Jeweller Expo

Salon of Accessories and Fashionable Adornments

Watches & Clocks Salon Jeweller Expo Christmas

α α, α,

α υ ,

,

π

2017

http://www.jewellerexpo.kiev.ua

Φ 1' – α α υ α α α υ α π α α α α

π α α α α α – υ α φ απ α α υ υ α . υ α α α α α υ α α α α υ , π α απ φ

α α α α πα α α α α α π α α υ υ, α α α π πα υ α α. α π φα υ α υ α α υπ φα α

α π υ . Ό α π υ α π πα α π α π υ α. α π φα α α , α α π α α απ α

capital controls, υ υ α υ υ α α α α α α υ π α υ α υ , α υ α π υ π φ υ α π α α

π α α α α α υ α α .

Page 19:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

19

Φ ' – Θ

υ π α υ α φ π π υ π υ α α π υ α α.

φ π α π π α υ α : - υα α α

UAH A Θ

1 АТB-Марке » 48,38 910

2 Fozzy Group (Silpo, LeSilpo) 34,74 530

3 Volwest Group (Spar) 11,82 243

4 Lvovholod 6,39 130

5 ECO (Eco Market) 6 114

6 OPTORG 15 5,99 109

7 UKRAINIAN RETAIL 5,59 101

8 LK TRANS 5,2 87

9 PAKKO HOLDING 4,84 81

10 FURSHET 4,78 77

€/UAH 30 (IOYNIO 2018)

- φ απ Γ αφ . . . υ Ό αφ α π α α απ υ α α, Γ αφ . . . υ π α πα

αφ α α π υ α α απ υ α α α υ π α π , α α υ α / α υ π ( υ π υ α α α απ υ α παφ α α υ υ α υ α α ), π φ α α α α, π φ α, π ,

α α π α π π α . Γ αφ α υ α α υα π υ π υ υ "Agora" (http://www.agora.mfa.gr) π υ α α α α , υ , π π α π α α υπ α π α απ υ α π α . π , α π φ α α,

α α α α α α α . - π α / α π α υ Γ αφ υ α π α π α α π υ π υ α παφ α α αφ α ( ) π α υ α α α α π πα α π υ α α. α α α υ α , π π – π απ πα – α π α απ α π π π α α α α α απα .

α α π π πα υ α π . π α α π π α υ α απ α α υ α υ – φυ α α απ . Γ αφ α π α πα α π π π α α .

- π παφ π π α α π π π α παφ υ υ α π α απ υ π υ α α α υ υ α α. α π π παφ , π υ α π α π υ α α υ υ α π α υ , υ π α υ α α α π α α α α α α α υ α υ α α α υ υ α α α απ α π α , υ

α α , α .α. α π α π α α π αφ απ π α π υ π α.

- υ

Page 20:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

20

Γ α υ πα απ υ π α α υ π υ α α υ α α ( . φ α .8).

- υπ φ π απ α π υ αφ α α π α π υ υ υ α α, π α

απ α , υ α π α , α α α α υ παφ αφ υ α α, π α υ υ υ π α υ π π π α π α α α υ α υ φ α υ α π α .

π υπ α α υ α υ α α , αφ , αφ α α α π α α υ modus operandi υ α α α υ υ υ. π , υ α π υ π α π π π αφ α α υ.

- παφ π υ α α α π α π α α . αφ α α π υ α α π α υ παφ π α α υ υ π υ υ π υ αυ α π α α υ υπ υ α υ πα υ π φ π α α α υ .

- π α υ α α υ , πα π απ πα α π π υ Γ αφ υ α , υ α α υφ α α

π π υ α - π α , π . α ' α αυ υφ α α " π α α π υ α α ", π π φα α α π α α π α α α π πα α απ π φα π α α . α α α υ πα υ " - υ α π υ" α ( υ υ 1 & .

, 18531 - .: 210 4119340, Φα : 210 4119341, e-mail: [email protected]) α υ " - υ α π α α υ υ υ" Θ α ( . απα α α υ 179, α υ, 54250, .: 2310 320094 – 320197, Φα : 2310

302084, e-mail: [email protected]). - α α υ α α , υ α υ π π α α υ α α, α π π α υ π α α α υ α α α α π α α π α π α

αφ α α π α α α α . Γ αφ α υ υ π π α π π υ α υ α π α α π α α – π α α – α π υ α π α, α α απ α α α

απα α α α α α , απ α α π . π , φ π αφ α υ α α α π π α π υ α : - / α α α α π Όπ α αφ α α πα απ , υ α α α π α α α α π π π π α α, α π α υ π α υ π π υ υ , π π αφα π πα α αυ υ α α α α π , φ α α α αφ , απ π α

π υ α α φ α α α. π α υ υ π α απ φ υ α α πα π π . - αφ / Γ αφ α α αφ α α υ α υ υ α α π π α π π α

π , πα π π π α υπ α α . αφ α υ α φ αφ , υπ φ υ ( α ) π υ π – υ υ π π π

α π α . - π π Γ α α υ φ , υ π , α π π α π α π α π π . α α

α υ φ α απ φ α πα π π α α α α υ π α φ φ α , π π π υ α , α π φ υ απ α π α α α. π ,

α , α α , α ( υ α υ α ) α υ π απ α α υ α π α α υ α α .

- α υ π φ Φ αφ α υ α α υ α α α π π α υ α υ π φ Φ

α υ α α α α υ υπ υ αυ α α υ . - α α, , π π

Page 21:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

21

υ φ Γ αφ α π π π α α πα α ( α υ), π α υ , π / υ π α π π . υ α π α Γ αφ . . . υ α πα υ

α υα α α π π απ π π α π π α π α υ υ αφ υ παφ / α α .

- υ α α α α α α π υ α α π α α πα α α π υ π α π α

α α α π υ α α α π π α α α α π π υ α α . - π υ α α α α υπ α α α α φ υ α α α , υ π , α υπ αφ α α α

α α υπ υ α α πα α π απ α φ α π απ απ α α.

Φ ' – -

υ α α α π υ α α α α α α α . α , , π π π – DCFTA α α α π π υ

π . . – πα α , , α α , υ , π , α Γ α α υ α υ . . . α υ υ α α π π α , -π α α α π α υ π α α υ α π υ υ π α π α.

φ α .1.3 π α α π αφ π π α α υ α α. αφ α υ α α υ υ υ α π π α πα υ α π υ α, α π α α , π α α υ α υ , α

α α α α α υ υ α υ. Γ αφ α α π α π α α π υ αφ α α υ α α α

πα υ α π φ π υ π α π φ .

Φ ' – Θ

α : +38044 2545470, -75 www.mfa.gr/kiev

Γ αφ . . . υ : +38044 2543750, 2543763 [email protected]

Γ αφ υ : +38044 2545476, -78 [email protected]

Γ. . : +38048 7860503, 7860570 [email protected]

Γ αφ . . . : +38048 7263479 [email protected]

Γ. . α π : +380629 332492, 345384 [email protected]

υ α

α υ α α , α, : 210 6800230 www.mfa.gov.ua/greece/greek/news/top.htm

υ , π υ α υ α α www.kmu.gov.ua/control/en

υ α http://rada.gov.ua

υ υ http://www.president.gov.ua/en

α α π α υ α α http://minrd.gov.ua/

α α π α www.ukrstat.gov.ua

State Agency for Investment and National Projects (InvestUkraine) http://www.ukrproject.gov.ua/en

π & α π α ( α), π α

THE UKRAINIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (΄ . . . υ α α )

: Gennadiy CHIZHYKOV 33 Velyka Zhytomyrska str., Kyiv 01601

: (+38044) 2122911, Fax: (+38044) 2123353 e-mail: [email protected] http://www.ucci.org.ua THE KYIV CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

Mr. Myckola ZASULSKY 55 Bohdan Khmelnytsky Str., Kyiv 01601

: (+38044) 4820301, Fax: (+38044) 4823966

INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE UKRAINE (ICC Ukraine)

: Volodymir SCHELKUNOV 19-b Reytarska St., 01034 Kyiv

: (+38044) 2344273, Fax: (+38044) 2706829 [email protected], http://iccua.org

- : Γ υ π υ

υ υ 1 & . , 18531, α

Page 22:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

22

e-mail: [email protected] Web site: http://www.kiev-chamber.org.ua THE KHARKIV CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

: Victor ZVEREV 122-b Moskovskiy Ave, Kharkiv Phone: (+38057) 7149690 Fax: (+38057) 7386479 e-mail: [email protected] http://www.kcci.kharkov.ua THE ODESSA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

: Serge SHUVALOV 47 Bazarnaya str., Odessa 65125

: (+38048) 2364586, 7772096 e-mail: [email protected] http://www.orcci.odessa.ua THE LVIV CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

: Dmytro AFTANAS 14 Stryisky Park str., 79011 Lviv Phone: (+38032) 2764611 Fax: (+38032) 2767972 e-mail: [email protected] www.lcci.com.ua THE DNIPROPETROVSK CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

: Vitaly ZHMURENKO 4 Shevchenko str., Dnipropetrovsk 49044

: (+380562) 362258, Fax: (+380562) 362259 e-mail: [email protected] Web site: http://cci.dp.ua/ THE DONETSK CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY : Elvira SEVASTIANENKO 87 Kievskiy Ave, Donetsk 83007

: (+38062) 3878000, 3878010, 3878011, fax: 3878001 e-mail: [email protected] http://www.cci.donbass.com

.: +30 210 4119340, Fax: +30 210 4119341 e-mail: [email protected] Web Site: www.hucc.gr

-

. απα α α υ 179, α υ, 54250, Θ α : α υ, : +30 2310 320094

e-mail: [email protected] www.gu-cci.gr AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY Executive Director: Jorge ZUKOVSKI 12 Amosova STR., 15th floor, Kiev 03038

: (+38044) 4905800, Fax: 4905801 e-mail: [email protected] http://www.chamber.ua UKRAINIAN LEAGUE OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS (ULIE)

: Anatoliy KINAKH 34 hreshatyk str., 01001 Кyiv

: (+38044) 5369641, 2783069, Fax: (+38044) 2263152 e-mail: [email protected] http://www.uspp.org.ua/ EUROPEAN BUSINESS ASSOCIATION (EBA)

: Tomas FIALA Executive Director: Anna DEREVYANKO 1st floor, 1A Andriyivsky uzviz, Kyiv 04070

: (+38044) 4960601, fax: 4960602 e-mail: [email protected] www.eba.com.ua

π

π α υ α α (National Bank of Ukraine) www.bank.gov.ua/control/en/index

υ α απ http://aub.org.ua/index.php?lang=en

UNIVERSAL BANK (EUROBANK υ α α), Tel: (+38044) 3915777, 3915704 www.universalbank.com.ua

PIRAEUS BANK, Tel: (+38044) 5372191 www.piraeusbank.ua/en

α

Premier Expo www.pe.com.ua

Kiev International Contract Fair www.kmkya.kiev.ua

Primus Exhibitions Group www.theprimus.com/en

ACCO International http://acco.ua/eng

“International Exhibition Center” ltd www.iec-expo.com.ua

α

Γ π φ : www.hotels-kiev.com/hotels.htm

www.expedia.com/

α υ, 5 α : Fairmont, Hilton Kyiv, InterContinental, Hyatt Regency, Opera Hotel, Premier Palace, Radisson SAS

α υ, 4 α : Dnipro, Impressa, Nationalny, Podol Plaza, President Hotel

Page 23:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

23

π α π υ α α

B . α υ α ( , α φα )

http://mfa.gov.ua/en/about-ukraine/dip-in-ukraine/missions-list

Page 24:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

24

Γ Γ – 2017

Γ Φ €

2710'

α απ π α απ α φα α υ ( απ α α α α α). α α υ α α π α α >= 70% α απ π α α φα α υ α α π α α α αυ απ α υ α ,

π. . .α. 53.306.409 111.985.708

8517'

υ υ α α φ α α αφ α, π υ υ π α α υ υ α

φ α α υ α υ υ (α υ ) α υ υ π α α

υ α α φ 10.178.036 117.265

0809'

α, α, α, α π α π α α α α brugnons α nectarines,

α α α α α α, π 9.439.837 22.811.157

2401' απ α α α α π υ υ

α π . π α α απ 6.002.006 1.072.260

7607'

Φ α α π α , απ α , α υπ α π α α , α ,

π α πα α υπ α α), π ( υπ α) <= 0,2 mm ( απ α φ α π 3212 α α α

α υ 4.043.895 1.322.361

0805' π , π 3.422.588 8.251.741

3004'

Φ α α ( απ α π α 3002, 3005 3006) π υ απ α απ π α α α α α α α, πα α υα α α απ υ π φυ α π , π υ πα υ α

φ α υ υα α α α 3.213.742 30.634

7411' απ α 2.996.527 472.208

0810'

Φ υ , υ α, α υ α, φ α φυ α υ , α α α α α π α

φ α α, π ( απ α π υφ , πα , υ , α, α α ,

α π α , υ , α π , α , α π παπ α , 2.580.710 5.786.417

3802'

Ά α π . Φυ υ π . Ά α π υ ,

υ π υ π α α α α α α 2.091.346 54.636.080

3816'

α, α α, υ α α α πα πυ α υ ( απ πα α υ α α

αφ α α) 1.790.740 7.469.511

5804'

α υ α υφ α α υ . α π α ( ),

α αυ α α ( α) ( απ α π α 6002) 1.502.055 222.565

7604' α α φ , απ

α , π. . .α. 1.339.329 366.137

4303'

α α, α α α υ α α απ υ α α ( απ α π υ φ υ αυ α φυ υ α α α α,

υπ α α α α α α φα α αυ , α α απ υ φα α υ 95, π. . πα α α πα 1.289.800 1.930

2523'

α υ αυ , α π α π α α α α π υ α , α α

clinkers, α α α 1.262.532 45.940.000

2005'

α α πα α υα α α α , α υ α ( απ α α α α α απ , α α α φ ) 1.261.080 453.746

Page 25:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

25

1509'

α α α α α υ, π υ α α απ απ α φυ υπ υ π υ π α α υ α υ, α υ α, α α α α 1.161.284 211.661

8424'

α υ υ , α , α α π , υ α υ ,

π. . .α. υ , α ( απ πυ α φ ). α

α α πα υ υ ( απ 1.015.430 354.768

3204'

υ α , α α α . α α υ α α π π υ

π α α α π υ π α α π υ α υ α πα α υ πα α υα

υ 926.258 307.792

4901'

α, φυ α α πα α υπα, α φ α ( απ π

α π υ απ π υ υ αφ ) 848.913 156.395

8428'

α α υ υ α α , φ , φ α , π. . α υ , υ ,

υ αφ α α ( απ π πα α, α α α ,

υ , α υ , 791.300 161.608

2008'

α π α φ α α α α φυ , πα α υα α α α, π α υ α α ( απ α π υ α πα α υα α α α ,

α α α , α υ α 755.320 780.833

2517'

α α, α α, π υ α , π π υ

π α υ πα α υ υ α α , α α

, α πυ , α π 753.452 14.886.200

8433'

α α υ υ α υ α π , . υ π.

α α πα α α υ α . υ υ α υ α α . α α α α α

αυ , φ α 697.374 70.831

2402'

α, α π α π α α α α α α α, π υ α α α, απ

απ υπ α α α υ απ 665.445 48.762

3824'

υ πα α υα α α α π α πυ υ υ. π α α πα α υ α α υ αφ

α , α π α π α α α α π υ απ α απ α α φυ

π , π. . .α. α π υ α υπ 654.286 8.847.650

3304'

α φ φ α α ( α ) πα α υα α α πα α υ α α α

υ φ α υ α ( απ α φ α α), α π α π α α α α

α α πα α υ α α α α πα α υ α α α α α. α α 649.221 28.882

6802'

α α υ α , φυ , απ ,

π α α υ α α απ αυ . , φ α πα α α α

απ φυ π ( . υ π. ), α π υπ α. , 575.196 1.036.493

Page 26:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

26

2606' α α α α υ α α π υ α απ

αυ 552.585 6.501.000

8302'

α πα α , απ α α, α π π α, π , , πα υ α,

πα α, α α α α, ππ υ , α , α α α πα α .

υ α α α, α απ α, , υπ α α α 490.300 45.840

3208'

α α π α α υ π υ π π α φυ

π υ , α π α α υ α υ α . α α α α α π α , π π υ α αφ α

3901 3913, α α 480.884 231.840

8507'

υ υ , π α α α α υ , υ

α φ . υ ( α , α α απ

υ α ( α υ ) απ υφα ) 422.107 153.972

8518'

φ α α α υπ α α αυ ( α υ α π π ).

φ α, α π α υ π α. υ , α υ υα α φ

( απ φ υ υ , υ υ υ υ α α υ 348.696 5.184

6106'

π α π -π υ α , π , α υ α α ( απ - α φα α) 347.292 2.944

3214'

υα υ , α α ( ). α α α π υ

π α α. π α α πυ α α π π υ π α 342.103 301.130

8544'

α α α α α ( . υ π. α α α α) α , α

( α α φ υα α υ ) α α , α α α α . α α απ π 308.287 53.877

0403'

υ υ α α, π α α π α, α , φ α α α α α π υ

υ υπ υ α α α, α υ πυ α α α α,

α π α , υ α , φ , α υ α υ 281.328 126.885

1005' α α π 243.237 99.191

3209'

α α π α α υ π υ π π α φυ

π υ , α π α α υ α υ α 196.262 71.248

8442'

α α υ υ ( απ α α 8456 8465) α

υ υπ αφ α πα α υ α α υ

υπ αφ π α , υπ α , υ π . υ 186.964 19.207

8803' απ π α α α α α

8801 α 8802, π. . .α. 184.271 1.782

3917' υ α α α α υ

υ , , α , απ π α 168.777 61.178

3206'

α α υ , π υ α α α . α α υ α α π π υ π α α α

π υ π α α π υ α υ α πα α υ

πα α υα α α υ 154.729 27.541

8445' α α π πα α υ π α α

υφα υ . α α , 154.000 53.300

Page 27:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

27

υ υ φ υφα υ α α α υ υ α α α υ

υφα ( απ α 8444). α α

6813'

α α α (π. . π , , α , α, , α , π α), α

φ α, υ π (α π α ) α πα α α α, α α , υ

υ α , α υ υα α υφα ( 145.958 44.730

2007'

Γ υ υ α , , α , π α π α π α φ , π υ πα α απ

, π α υ α 142.437 156.726

3305' α α υ α α α α α 140.974 72.932

2002' πα α υα α

140.930 148.303

7610'

α α υ α α α υ (π. . φυ α α α φυ , π , πυ , ,

, α α, , υ , π , π , πα υ α, α α α π α α α π α αυ , α φ α, α α), απ α ( 137.553 17.490

3402'

α υ π φα α ( απ απ α). α α υ α α π υ π

π φα α , πα α υ α α α π (α ), α π α π α α α α πα α υ α α α π , α πα α υ α α α 133.513 68.886

8903'

Θα α ( ) α α φ α α υ α . π α α υ α ( α ) 132.000 30.000

7212'

α α π α α απ απ α υ α, π < 600 mm, π υ υ

α υ α α , π α α π υ α 130.525 154.958

2519'

α α φυ α . α α π υ απ . α α πυ α α φ υ , α

α π π π υ π α π απ φ . Ά

υ α υ α α 112.199 428.000

6005'

φ α α π ( α π α π α α α α π υ α

α α α υ ), α απ α 6001 6004 103.187 30.269

2515'

α α, α , α α α α π α ,

φα πυ α >= 2,5, α α α , α α α α απ α,

π π , υ π α α υ 102.890 234.603

2501'

, π π α α π απ α υ α , α α α , α υ α υ α

π α υ α υ υ π υ α φα υ α υ α. Θα

91.652 9.665

3909' α , φα α

π υ υ , α φ 86.895 38.154

6309'

α α α α, υ π α α υ α , α α α, πα α α

α π π , απ υφα υ π α πα π υ, . υ π. α υπ α α α α α α α φα υ , π υ α α αφα π α α π 86.506 6.805

8431'

π υ α α α π α απ υ α α α

υ υ 8425 8430, π. . .α. 82.687 11.270

Page 28:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

28

2009'

υ φ , υ π υ π α α α αφυ , α α , π υ υ

υπ , π α , π α υ α 82.091 109.975

0406' υ α π α α υ 73.739 11.332

7320'

α α α α α α , απ υ α ( απ α α , α α

α α α π , π υ π α α υ α α, α α απ α α α α α

υ α XVII) 72.145 32.720

9028' α , υ , . υ π.

α αυ 71.589 1.403

8421'

α α υ υ φυ , . υ π. α α ( α

α π ). υ υ α α α υ α ( φ ) 70.092 39.645

9019'

υ υ α απ α . υ υ α ( α ). υ υ υ . υ υ

απ α , υ απ α αυ υ υ α φα ,

α απ υ υ υ α α απ α υ υ α α απ υ 69.867 2.462

5703'

π α π απ υ απ υφα , φ υ υ α α υ

α, α 67.834 16.913

6109' - α φα α, π 63.272 1.600

2204'

α απ π αφ α, α π α π α α α α π υ α α

α . αφυ , π υ υπ α π υ απ α

> 0,5% vol π υ π απ α > 0,5% vol 62.579 29.437

8708'

α α α α α υ , α φ α, π α αυ α, αυ α

φ α α α αυ α α α 8701 8705, π. . .α. 62.381 27.711

6206'

π α π -π υ α , α υ α α ( π , α α

απ φα α) 62.352 514

3307'

α α υ α α α π α, α α α α α, απ

α , πα α υ α α α υ , απ , α π α α α π α α π πα α υα α α α α υ πα α υ α α, π υ α 62.254 11.600

8418'

υ α α α α π υ υ απ , α α α υ υ υ α α π υ υ α υ , α α υ υ α πα α υ , π . α ( απ

υ υ 58.121 12.869

8414'

α α ( α υ α α α α α , α

α απ υ α υ α υ π α υ π π υ υ υ π α α), υ π α

α α α . 52.342 1.035

2208'

υ α υ , α ' α < 80% vol· απ α α, π α ( ) α α π υ α π ( απ

α α απα α υ α α π π υ π α α πα α υ π ) 51.197 22.106

7616' υ α α απ α , π. . .α. 49.872 6.702

9506' υ υ α π α φυ

α , υ α , αφ α 49.807 16.509

Page 29:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

29

α α α α α α ( . υ π. π απ α α φα ) υπα α πα α,

π υ α α α αφ α α φ α αυ . π

2530' υ , π α υ

π. . .α. 46.642 541.800

3923'

αφ υ υα α , απ π α . α α, απ α, α α α

α α , απ π α 46.432 26.828

0806' αφ α, π 45.502 70.656

4302'

Γ υ α α α α α α α α π α π α α α α φ α, υ ,

π α α α α, απ α α α απ α α, π υ υ υ α

υ υ α , π υ ( απ α α, α α α 43.478 106

2711' α π α υ α α

υ α 42.864 17.328

3920'

, φ α, , α α υ , απ π α υ , υ α

απα , α υ υα α , υπ α, α α α α α α π φ α α α 41.926 10.487

1905'

α α π α , α α π α π π α , α π α υ,

, υ π π υ π α α φ α α, α υ φ α ,

α απ α υ υ φ α α πα α π α 41.458 12.942

5607'

π , α , π , α π α, π α, π α υ α

π υ α α υ π α 40.155 3.597

3806'

φ α α α, α α α πα υ . α φ υ α

α α φ υ. Γ 39.640 18.000

9619' α α π υ α , π α φ α

πα α υ , απ π π υ 39.427 23.060

8422'

υ α π . α α υ υ α α α α φ α

. α α υ υ α π , π α φ φ α , υ ,

α π ' υ . α α 38.000 764

9401'

α α α ( π υ π α α α , α , α

υ 9402), α α π α α π α α α α

αυ , π. . .α. 36.000 19.400

1902'

υ α α α πα α α α υ α α πα α υα α, π α πα α,

α α α, , α α, gnocchi, α α, α α, α α α π ( υ -

υ ), α πα α υα 35.742 60.211

8480'

α α υ υ. υπ α α π α. α υ υ. α π α α

α α ( α απ α α υ , π πα φ ), α α α, υα , υ , α υ

π α ( π υ 35.573 2.370

3907'

υα , π υα α -π α, α φ . υα α

α α, -α α, π υ α υ α π υ , α φ 35.465 27.540

0302'

α, α, π α α απ ( απ φ α α α α

0304) 35.437 9.320

3925' π α α α υ , απ π α 35.049 16.398

Page 30:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

30

, π. . .α.

8451'

α α υ υ ( 8450) α π , α α, ,

α, α, π α (π α) ( . υ π. π α π ),

α , αφ , α α φ α, π 34.915 7.526

9018'

Ό α α α υ υ α α , υ , α α , . υ π.

π φ α υ υ απ α , α α υ υ α

α α , π. . .α. 33.613 393

2836'

α , υπ α α υπ α α . α υ α υ υ π υ π υ

π α α υ α υ 32.841 277.050

6110'

υ , π α , α α πα α ( . υ π. α υ-π υ ), π (

πα α ) 32.573 200

8409'

π υ α α α π α απ α α φ υ

α , π. . .α. 31.269 432

8434'

α α α α α α υ υ α α α ( απ υ υ υ α α π α α , υ υ α απ α υ

α , φυ α α α , π α α 31.228 2.999

6112'

Φ α (π π ), υ α α α υ , α , α π π υ,

π 30.883 656

2001'

α α , α π α φ α α α α φυ , πα α υα α α α

30.723 8.359

2509' α 29.329 467.775

3211' α πα α υα α 29.288 5.006

0808' α, α α α υ α, π 28.645 51.882

4012'

π α α α α α α, απ α υ . π α υ πα α, π α α π π α α, π υ π α

αφα α α α α α π α , α π α υ α α

( ), απ α υ 26.065 4.580

0705' α α Lactuca sativa α α α Cichorium

spp., π α α απ 23.839 23.710

3006'

Φα α υ πα α υ α α α π α π υ α αφ α α 3006.10.10 3006.60.90 22.067 112

5407'

φ α α απ α α απ υ υ , α π α π α α α α α

α >= 67 decitex π α α α α <= 1 mm 21.825 755

6807' υ α α απ φα απ πα

(π. . π α π α υ, π α) 21.527 31.664

3921'

, φ α, , α α υ , απ π α , υ α, απα

, υπ α α υ υα α , απ υ π α,

α α α α α α π φ α α α 21.408 11.654

4016' υ α α απ α υ υ ,

π. . .α. 19.811 2.080

6204'

υ α- α , α, α , φ α α, φ , φ -πα α ( π- ), πα α α ( . υ π. α πα α

α α πα α πα α), φ ( α π ) α πα α ( ),

α υ α 19.003 165

Page 31:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

31

7310'

α , α α, πα α, π α, υ α πα α α, απ υ α, α πα π υ ( υ π υ π α ), α <= 300 l,

α α , α 18.725 8.639

1510'

α α α α υ , π υ α α απ απ α υ απ αυ π υ α αφ α 1509, α

υ α, α α α α, α π α π α α α

α α απ αυ α α α 18.170 8.362

0811'

α π α φ α, α α α α α , α υ α, α

π α υ α 17.892 19.880

5903'

φ α α π α, π α π α υ α π α απα

απ π α ( φ υφα α π α π π α α,

π υ α α απ α α υ α απ υ απ α π υα α, π υ 17.526 3.349

2201'

, α π α π α α α α φυ α α α α α ,

π α υ α α α α. α 17.231 55.566

1806' α α α πα α υ α α α φ

π υ π υ α 16.572 4.144

2508'

Ά , α α υ , υα , α , α πυ . υ . α α π υ

πα α α απ α αυ πυ α π

α υ α πυ α υ , α α α απ α απ 16.471 39.840

8502' υ α α πα α α α π φ α π 16.418 1.891

2106' α α υ α α α φ π. . .α. 15.501 4.696

3105'

π α α υ π υ π υ α πα α: , φ φ α

. Ά α π α α ( απ π α α α α φυ π υ , υ

α α, φ φ α α π α α). , φυ , υ 15.450 66.600

6104'

υ α- α , α, α , φ α α, φ , φ -πα α ( π- ), πα α α ( . υ π. α πα α

α α πα α πα α), φ ( α π ) α πα α ( ),

π , α υ α 15.003 92

6203'

υ α, α, α α, πα α α ( . υ π. α πα α α α πα α πα α), φ ( α π ) α πα α ( ), α

α α ( π , α α απ α α α πα 14.998 854

4706'

απ π υ π α απ α α υ α απ α α α α πα α α απ υ α ( απ ) 14.007 14.000

1901'

υ α α , α α πα α υ α α α φ απ α α, α, υ α

υ υ α α , π υ π υ α υ π υ α α α < 40%

α υπ π απ πα , π. . .α.· πα α 13.909 5.641

4823'

α , α α, α α α α π π π φ απ υ α , α υ υ π υ <= 15 cm, φ α α

π α α π υ α > 36 cm α α π α, 12.316 4.577

Page 32:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

32

α υ α α απ

7210'

α α π α α απ απ α υ α, π >= 600 mm, π υ υ

α υ α α , π α α π υ α 11.652 4.980

6202'

α ( . υ π. α πα ), π , α , α α , π υφ α πα α , α υ α α ( π , α α

απ υ α- α , α, α blazers α πα α) 11.278 11

7315'

υ α αυ , απ υ α ( απ α υ α α, α υ -

α α π., α υ αφ α α υ α α υ π , π , α υ α α α υ , α υ α α φα 11.186 9.704

3506'

α α πα α υα α υ , π. . .α. α υ π υ π α

α α π υ , υ υα α α α

π , α α υ <= 1 kg 10.594 26.800

8477'

α α υ υ α α α α π α α υ α υ π α υ α α α υ π απ αυ ,

π υ α α π α α α φ α 84 10.500 8.260

8440'

α α υ υ α , . υ π. α υ αφ φ ( απ α α υ υ 8441, α

π α , α α α π 8443 α

υ υ αυ ) 10.000 2.800

4819'

υ , α, , α α, α υ υα απ α , α , α α α π π π φ απ υ α , π υ α α α . απ α φ

υ, π π υ π α 9.960 3.746

8419'

υ υ α α , α α , α π α α υ

υ π υ απα α α α α , π α , , α α,

απ α , , απ , πα , α , 9.469 355

8481'

υ υ α πα υ υ α α π υ α π υ , α , α , υ πα α α, . υ π.

υπ α π α α α 9.383 736

3919'

, φ α, , α , υ α π π φ , αυ α, απ

π α , α υ υ ( απ π απ , α φ

3918) 9.154 3.931

9503'

α α α πα ( απ φ α πα α, α π α π α π α α α π α π α α πα ,

α α α α α π υ απ α απα α π υ ). α α υ α πα α α , 8.829 594

8716'

υ υ α α α, . υ π. α υ υ α, α α α πα π υ, α

α αυ α α α ( π υ π α α ). αυ , π. . .α. 8.000 10.000

0710' α α , α α α α

α , α υ α 7.700 22.000

8703' π α αυ α α α αυ α

α α α α υα α υ α αφ 7.600 5.280

Page 33:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

33

π π ( απ α α φ α 8702), . υ π. α αυ α π α α α αυ α

8438'

α α υ υ π υ α α π α α φ α 84, α

α π πα α υ , πα α υ πα α φ , φ π ( απ α α υ υ α α π πα α υ α π ) 7.320 743

1212'

α π α, φ α, α α υ α α α α α α, π , α α απ , α υ α απ α α, α .

υ α α α α α α π α α φυ π α, α π α π α α α φ υ υ π 7.248 3.124

7325' υ α α απ υ α, π υ υ

υ υ , π. . .α. 6.940 1.900

3822'

α α α α α α υπ α α πα α υα α α

α α α α α υπ α ( απ α α α α α π υ π α α α , α α α π υ π 6.465 80

2209'

α, α, π υ π α απ α υπ α α α υ π υ α α απ

6.275 5.690

3926' υ α α απ π α απ

3901 3914, π. . .α. 6.200 1.790

6402'

π α α π υ υ α π α α α απ α υ απ π α

( απ α α α υπ α α 6401, π υπ α α, υπ α α α

π α π α α πα π α π α α υπ α α π υ υ α 6.082 684

6403'

π α α π υ υ α π α α απ α υ , π α , α φυ

α α α α απ α φυ ( απ π υπ α α, υπ α α α π α π α α πα π α π α α υπ α α π υ

υ 5.902 51

6902'

α, π , π α α α πα α α υ α , πυ α α

( π υ α απ πυ απ απ πα πυ α ) 5.900 42.188

2833' Θ . υπ . π υπ 5.720 5.500

2103'

α α υ α α α α πα α υα . α α α α υ α α,

α. απ π , α πα α υα , α υ α 5.667 997

2715'

α α φα , cut-backs α α α α α φα φυ φα

, π α υ π α υ, υ π α υπ α αυ 5.559 5.472

5806' π α απ υφα ,

υφα α, . υ π. α υφ , π. . .α. 5.271 374

9603'

π , α π α ( . υ π. α π υ απ α , υ υ ),

α π α , α, φ υ α πα α α α απ

φ . φα π . α α α α . α α 4.693 72

6805'

α , φυ , υ , π α π υπ α απ

υφα , α , α , α , α α υ α 4.634 457

7402' α α α . απ α α

υ α α 4.550 280

Page 34:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

34

9405'

υ υ φ ( . υ π. π ) α α αυ , π υ α α

π α α α . π - , φ π α , φ π αφ α πα α , π φ , α α α αυ , π υ α 4.206 180

4911' υπα, α π α π α α α ,

α α α φ αφ , π. . .α. 4.186 639

6307' φα υ , α, . υ π. α α α α α α υ υ (πα ), π. . .α. 3.977 192

7603' α α α, απ α ( απ

φα α απ α α π ) 3.789 750

6006' Ά α π υφ α α 3.743 90

8479'

α , υ υ α α α α α υ α, π υ α α

π α α α φ α 84 3.350 421

5603' φ α α υφα α, π α π α υ α, π. . .α. 3.107 215

2516'

Γ α , π φυ , α , α α π α π α , α

α α α απ α, π π υ π α

α υ υ ( απ αυ φ , αυ α 3.080 22.000

6205'

υ α α α α ( π , α α απ υ α φα α) 3.058 42

8439'

α α υ υ α πα α υ π απ π υ π υ υ α α

πα α υ π α α α α ( απ αυ α, ,

α α α α υ υ , α α α ) 3.051 143

7418'

α α α , υ υπ π α αυ , απ α ( απ υ υ υ α α υ υ α α 7417, π α, υ α πα α α

7419, π υ υ α α 3.028 72

1211'

Φυ , φυ , π α α π π υ π α υ α α π α,

α α , πα α πα , π , α α, πα α 2.886 135

3215'

α υπ αφ α , α αφ α α α α, α

υ πυ α φ 2.520 24

7103'

α π π , α α α α α , α

α α , α, α α π α π π , α α , π α α α

υ υ αφ ( απ 2.425 1

5503'

υ , υ , π υ α α α , π

πα α υα α α π 2.400 600

8208' α α α α φ π , απ α α, α α α υ υ 2.315 95

8484'

α π α α πα α α. υ υ υα α

πα υ α π , α υ α, πα υ υα .

α α πα α α 2.113 7

7113'

α α α αυ , απ π α α α απ α α π α π α α α

( π υ υ α > 100 ) 1.845 1

9032' Ό α α α υ υ ( απ

α 8481) 1.835 8

Page 35:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

35

8413'

α υ , α α ( π υ α απ α υ , α α απ α α

απ φ α α π υ φ α π υ α α φυ υ αυ ). υ υ ( 1.694 28

2526'

α φυ , α α α απ , π

π , υ π α α υ υ. 1.600 4.000

6215' Γ α , φ (π. . παπ ) α φ υ α-

α , απ υφα ( π ) 1.550 21

0910'

, ( αφ ), curcuma, υ , φ α φ , curry α α πα α ( απ π π υ υ piper, π π α υ υ Capsicum υ υ Pimenta, α α, α α,

α υ, α φα α ( α π , α ), 1.465 156

4002'

α υ υ α α υ π υ π α απ α, α φ π , φ α α . α α φυ α υ , πα α , υ απ α , guayule,

chicle α φυ υ α υ α υ 1.368 1.200

9014'

υ , . υ π. πυ αυ π α . α α α α υ υ αυ π α ( απ

υ υ α αυ π α ) 1.301 14

0306'

α α α α, α α α α φ υ α π υ, α α υ ,

α , π , α α απ , α υ α, απ α α, α α α , α α α α α α υ , α α

α . α, 1.280 400

6004'

υφ α α π υ π υ υπ α α 30 cm, π υ π υ α 5 %

π α α α α α απ α υ , α απ α 6001 1.260 92

8704' υ α φ α α, . υ π. α

α α α 1.190 4.081

3906' υ α υ α φ 1.188 600

4905'

α αφ υ α α υ , α π α π α α α υ, α π αφ α α υ φα ,

υπ α ( απ α υφ υ , α α υ φα ) 1.139 4

5808'

α π α α απ υφα , π α. α π α α α

α απ υφα , π α, α, α απ α π . π α

α , α , π α , α υ , α φα ( 1.123 85

4008'

, φ α, α , α α φ , απ α υ

υ 1.006 54

3201'

υ α α φυ π υ . α α α α α, α , α α

πα υ 1.000 500

8529'

π υ α α α απ α α υ υ π π α α α φ α, α αφ α, α φ α α , α π υ υ ( π ), α α π υ υ α 992 11

3924'

α , α υ α α , υ α α π , απ

π α ( απ πα , υ , π , π , απ υ α

α α α α α α α α υ , α α α απ υ α π 866 155

Page 36:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

36

8301'

υ α, α α α φα α (π υ υ , υ υα

), απ α α. α α υ α , α , απ

α α. α α αυ , απ α α 810 4

2918'

α α υ π υ π υ υ π α υ α

α υ , α α α, υπ α, υπ α υ . α α α, υ φ α, α

α πα υ 709 100

7318'

, π υ α, π α (πα α), α φ α π α ( φ α), α π α, α α α φα (π α), π , φ , ( . υ π. α α

α φα α ) α πα α , απ υ α ( απ 670 150

8415'

υ υ α , π υ απ α απ α α α α α α

α α α α π α υ α α υ α α, . υ π.

π υ α π α υ α αα 620 3

5208'

φ α α απ α , π α α α >= 85%, α . . <=

200 g 573 30

5007' φ α α απ απ απ α α απ

555 3

8427'

φ α φ α α α . Ά α φ α φ α α α , φ α α α

( απ φ α φ α-α π α α φ α α α) 500 3.370

5516' φ α α απ υ 472 21

6111' α α α υ π α α υ , π , α

φ ( απ φ υ ) 371 3

8487'

α υ υ , π υ α α π α α α φ α αυ α υ υ ,

, α π , παφ , α α α 354 4

6212'

, - , , , α , α α πα α , α α αυ , απ υφα υ π α υ

πα π υ, α α , . υ π. α π ( απ α α υ απ α υ 347 5

6404'

π α α π υ υ α π α α απ α υ , π α α φυ

α α α α απ υφα ( υπ π υ υ

α α α πα ) 299 2

2514'

, α α α απ , π π , υ

π α α υ υ. α απ α α υ 274 2.940

5408'

φ α α απ α α απ υ , α π α π α α α α α α

>= 67 decitex π α α α α <= 1 mm 231 4

5309' φ α α απ 228 5

8516'

Θ α α υ υ π υ υ α , . υ υ α α υ υ α

πα . υ υ α π π α (π. . υ υ

α , π υ α 213 27

5605'

α α α α π α α, α π υ α α α α απ

υφα , π υ απ α απ υφα 203 4

Page 37:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

37

α α, υ πα φ 5404 5405, υ υα α α

φ , υ

8471'

α π α α , αυ α , α αυ . α π α

α , α αφ υπ α π φ α α π α α αυ , π. . .α. 196 21

6214' α, π , φ υ α, α , α , α

α πα α ( π ) 191 3

3303'

α α α ( απ υ α after shave α απ

α , α α απ α α α ) 151 5

5402'

α α απ υ υ , α π α π α α α α α υ < 67 decitex ( απ α α α α α α

υ υα α α α π ) 127 47

3302'

α α υ υ α α α, α π α π α α α α α α α α α,

α π απ αυ υ , π π υ π α π α α. Ά α πα α υ α α π υ

α α υ 124 7

8523'

υ α φ φ υ υ α πα α α αφ π πα α υα α

α αφ , αφ ( απ α υ φα α υ 37) 110 8

7010'

Φ , α , φ α α, α , α, φ , φ α α α

απ υα , α αφ υ υα π φ , α υ φ ,

π α α, π α α α α α π α απ υα ( απ φ α 84 6

7615'

α α α , υ υπ π , α αυ , απ α ( απ π α, υ α πα α

α 7612, π υ υ α α α α , υ α, υ ,

π α α α 67 19

8714'

α α α α α υ , π α α, α απ α α α α α α α α α α α απ υ , π. . .α. 60 2

6209'

α α α υ π α α υ α , απ υφα υ π i α πα π υ, α φ ( π , α α απ

φ υ ) 60 1

4821' υ , απ α α ,

υπ 58 21

7013'

Γυ α α α π υ π α α απ , υ α, α π , αφ , α πα

( απ α 7018, α α α α υ φ , α φ ,

, υ υ φ 48 21

2403'

απ α υπ α α α υ απ , π υ υ α π , α α π α

α α α α απ , υ α α α α α απ ( απ π α, α π α

π α α α α α α α, α α απ π υ α 47 1

2205'

α α α απ π αφ α, πα α υα α α φυ α α υ 37 6

4202'

πα α, α α α α, α π α π α α α α α α α α π α α α α α αφα, α φ α , α α υ α, α υ α, α φ αφ α α 32 4

Page 38:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

38

α αφ α , α υ

6306'

α α α π υ , π. α π π α α ( ), , α α

φ , α α α α α αφ , α α α α , απ

υφα υ π i α πα π υ ( απ π π α π α υ α 31 7

2203' π α απ 24 24

4203'

α α α α α α υ απ α φυ α α α ( απ υπ α α α α α α φα α αυ , α α

απ υ φα α υ 95, π. . π , π α υ α

φα α) 21 2

Γ Γ – 2017

Γ Φ €

1201' υ α , α πα α 47.204.818 123.193.896

7208'

α α π α α απ απ α υ α, π >= 600 mm, π υ υ

α α α , π α α , π υ α 17.177.262 34.271.795

7202' α α 16.823.503 15.593.210

1005' α α π 16.769.832 96.755.226

0802'

α π υφ , π , α υφ φ α υ ( απ α α

φ , α α α α α α α α α α ) 11.133.525 1.649.544

7209'

α α π α α απ απ α υ α, π >= 600 mm, π υ υ

απ α υ α α , π α α , π υ α 11.085.207 20.518.368

1512'

α π υ, υ α α α α α υ , α υ α, α

α α α 8.517.095 12.085.109

1001' α 7.339.527 39.385.201

7010'

Φ , α , φ α α, α , α, φ , φ α α α απ

υα , α αφ υ υα π φ , α υ φ , π α α, π α α α

α α π α απ υα ( απ φ α 4.573.986 11.875.606

1803' α α υ, α απ υ υ 4.423.326 1.280.500

1003' 3.791.149 24.584.779

2306'

α α υπ α α, α πα α υ α α φ , απ

α φυ π α ( απ α υ α α α α υ) 3.201.159 17.424.830

8507'

υ υ , π α α α α υ , υ α

φ . υ ( α , α α απ υ α

( α υ ) απ υφα ) 2.793.271 1.617.867

2303'

α πα α υ π α α πα α α πα, π , υπ α α α α α υ α α απ α α α α π α , υπ α α α απ α α υ π α π υ α π α , α υ α α φ 2.270.290 2.927.110

7217' α α απ απ α υ α,

π α α α α π α 2.225.451 3.813.581

7213' υ α απ απ α

υ α, α α α π 1.949.227 4.914.993

Page 39:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

39

7210'

α α π α α απ απ α υ α, π >= 600 mm, π υ υ

α υ α α , π α α π υ α 1.881.730 3.099.565

7201'

υ α α α α υ α π , υ , π α α α

π φ 1.736.520 5.500.350

1404' Φυ π α π. . .α. 1.653.053 30.552.849

1214'

Γ α υ α ( υ ), α φ , φ , (foin,

luzerne), φ α, φ α α, π υ, υ α πα α φ π α,

α υ α α φ 1.141.692 6.988.030

4407'

υ α π π α , α υ , α π α ,

α αφ π α α υ α , π υ > 6 mm 1.116.162 3.500.208

4415'

α υ , αφ α, α πα α υ υα α απ . πα α ( ) α α α απ . π π α π α α

α α υ (πα ), πα α α φ υ π φ , απ . φ πα απ ( 888.232 3.723.952

5601'

απ υφα α απ αυ , υφα <= 5 mm απ π α α υφα , π α φα α

απ υφα ( απ α απ , π α α υ α υ φα α υ 792.016 142.327

9403'

π π α ( απ α α α α π π α α α , α , α

υ ). αυ , π. . .α. 635.925 845.050

4408'

Φ α α π υ ( απ α ) α φ α π α α ( α-π α ) α

υ α α υ α π α , α υ , α

π α , α αφ π α α υ α 601.317 219.290

7323'

α α α α αυ , απ υ α: α απ

υ α. π , πα α , α α πα α α α α , α πα

, απ υ α ( απ π α, 589.946 339.352

4911' υπα, α π α π α α α ,

α α α φ αφ , π. . .α. 583.779 168.408

2002' πα α υα α

561.310 923.246

4412'

υ α φ α π α α ( α-π α ), υ α φ α π απ α πα α υ α απα φ α ( απ π - αφ α α απ υ α α α πυ , υ π - αφ α α, π -

αφ α α α πα 465.153 606.628

1207'

π α α α α α π , α πα α ( απ υ α π υφ , ,

υ α , α π α φυ α, π , π α α α , π α α α α

α π α α π υ) 441.790 403.375

8516'

Θ α α υ υ π υ υ α , . υ υ α α υ υ α πα .

υ υ α π π α (π. . υ υ α , π υ α 423.848 72.846

4401'

αυ υ α υ υ , υ α, α , α πα φ . υ α π α α

α. α, απ α α α α α α υ, α υ α α φ υ , π ,

πα φ 420.123 3.252.503

Page 40:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

40

8546' α , απ

πα π υ ( απ α) 382.901 242.383

1902'

υ α α α πα α α α υ α α

πα α υα α, π α πα α, α α α, , α α, gnocchi, α α, α α, α

α α π ( υ - υ ), α πα α υα 382.622 177.607

1209'

π α α, α π α π α π ( απ π α α υ α α π , αφ , , α α

πα α , α , π α α α α α π , α α απ π υ α α π

π υ π α υ α α π α, 361.883 220.850

8418'

υ α α α α π υ υ απ , α α α υ υ υ α α π υ υ α υ , α α υ υ α

πα α υ , π . α ( απ υ υ

313.469 86.662

4805'

α α α α, α α α (απ α α α απ α α), π π , υ υ φ α φ α 7α) α 7 ) υ φα α υ 48, π υ υ υπ α α α α απ π υ

α αφ α 300.579 685.767

8450'

α α π , α α α

α . π α αφ 298.968 112.332

9404'

( απ π α α α α α α). α πα α π α (π. .

α α, παπ α α, α α, πα α α α α α α π υφ α π φ α), π υ

φ υ α α π υ α πα α α π υ α 269.471 48.516

3923'

αφ υ υα α , απ π α . α α, απ α, α α α α

α , απ π α 267.366 47.590

1905'

α α π α , α α π α π π α , α π α υ,

, υ π π υ π α α φ α α, α υ φ α ,

α απ α υ υ φ α α πα α π α 264.107 156.642

3402'

α υ π φα α ( απ απ α). α α υ α α π υ π

π φα α , πα α υ α α α π (α ), α π α π α α α α

πα α υ α α α π , α πα α υ α α α 254.103 336.141

2934'

υ α α α α υ · υ ( απ

( α) υ υ α υ) 253.887 320

2710'

α απ π α απ α φα α υ ( απ α α α α α). α α υ α α π α α >= 70% α απ π α α φα α υ α α π α α

α αυ απ α υ α , π. . .α. 250.174 155.477

1008'

Φα πυ ( α ), , α α α α ( απ α

, α , , , α α π , α υ ) 248.303 646.792

1701' α απ α α α απ α α

α α α α , α α 244.400 520.000

7007'

υα α φα α , υ α υα α φα α π απ π φ π υα ( απ π απ υα π απ π φ , υα α α υ α α υα

π α ) 236.763 337.164

Page 41:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

41

4402'

υ υ α, α π α π α α α α υ α απ φ α α, α

υ α α ( απ υ υ α π υ π α α π φ α α, υ υ α α α α υ α α,

π α υ υ α α υ 229.347 701.010

7304'

α α α φ , υ , απ ( απ υ )

υ α 190.983 262.931

7407' α α φ , απ α ,

π. . .α. 173.552 39.098

4409'

υ α π α π α α α α α α π α α πα α, υ α α α φ - α, αυ α,

, π α , α α V, υφ , υ πα α α

π 159.820 207.943

7326' υ α α απ υ α, π. . .α. (

π υ υ υ υ ) 157.131 93.037

1204' π α α α , α πα α 151.073 305.485

8455' α α α αυ 149.452 93.864

8903' Θα α ( ) α α φ α α υ α . π α α υ α ( α ) 147.158 13.356

4421' υ α α απ , π. . .α. 144.429 55.857

8517'

υ υ α α φ α α αφ α, π υ υ π α α

υ υ α φ α α υ α υ υ (α υ ) α υ υ

π α α υ α α φ 111.407 760

7411' απ α 103.265 19.606

8716'

υ υ α α α, . υ π. α υ υ α, α α α πα π υ, α

α αυ α α α ( π υ π α α ). αυ , π. . .α. 96.000 8.800

6204'

υ α- α , α, α , φ α α, φ , φ -πα α ( π- ), πα α

α ( . υ π. α πα α α α πα α πα α), φ ( α π ) α πα α ( ), α υ α 95.572 510

8414'

α α ( α υ α α α α α , α α

απ υ α υ α υ π α υ π π υ υ

υ π α α), υ π α α α α . 93.135 14.002

3926' υ α α απ π α απ

3901 3914, π. . .α. 92.425 18.678

3206'

α α υ , π υ α α α . α α υ α α π

π υ π α α α π υ π α α π υ α υ α πα α υ πα α υα α α υ 92.015 40.000

2508'

Ά , α α υ , υα , α , α πυ . υ . α α π υ πα α

α απ α αυ πυ α π α υ α πυ α υ , α α α απ α απ 88.482 1.197.310

4810'

α α α α π α α α α υ α α π φ ,

υ , α α α π φ α, α α π φ α υπ α,

υ υ φ α φ α 80.558 148.085

1104'

π α , π α υ , φ , απ υ π π υ,

απ υ π π υ α υ α α 79.500 181.125

Page 42:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

42

α υ , α πα α π α , α α φ α α

α, π α υ

8531'

υ υ α υ π α , , π. . υ α α υ υ , ,

π α , υ α α , π πυ α ( απ π π υ

π α α αυ α α α α π α α 72.212 553

1704' α α π α α , α π α

π α α α υ α 64.766 48.100

2105' α , α α π υ α 59.915 27.934

4820'

α α, α, α α ( , πα α , απ ),

α α- α (α ), υ α α φ α α α υπ υ , υ α α φ α α α π α

πα α υ α α, α, π 58.947 18.390

2204'

α απ π αφ α, α π α π α α α α π υ α α

α . αφυ , π υ υπ α π υ απ α >

0,5% vol π υ π απ α > 0,5% vol 58.137 28.830

1205' π α α α α , α πα α 56.375 109.450

0713' Ό π α , , α φ υ α

πα α 51.788 47.000

4011' π α π α α, α α, απ α υ 49.646 18.842

2206'

, απ , υ α α π π υ π α απ . α α π π υ π α απ α α α α π π υ π α απ α α π , π. . .α. ( απ π α, α απ π

αφ α, α 44.504 37.476

1806' α α α πα α υ α α α φ π υ

π υ α 43.607 22.639

4418'

υ α α υ υ α α α , α π α π α α α

υ π - αφ α α, π α πα α α α π αυ α shingles α shakes, απ ( απ υ υπ υ απ φ α π α α 41.159 65.646

2202'

, α π α π α α α α α α α α α , π α

υ α α α α, α α α α π ( απ υ υ φ α α α α) 40.331 83.316

4803'

α α α α (υ α ), α π υ π α α π , α π α

πα α α α , υ α α α , α α α α π π π φ

απ υ α , α υ α, π υ , α υφα, 40.224 44.195

9508'

φ α α α α α α , , π π α π α α π α π . α, φ α α

π α ( απ π π α π π υ - . υ π. α π π α α

π π 39.446 7.780

2203' π α απ 37.274 94.157

8438'

α α υ υ π υ α α π α α φ α 84, α α π πα α υ , πα α υ πα α φ ,

φ π ( απ α α υ υ α α π πα α υ α π ) 32.283 1.101

4901' α, φυ α α πα α υπα, α

φ α ( απ π α 31.938 11.050

Page 43:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

43

π υ απ π υ υ αφ )

1007' υ 28.937 112.750

0808' α, α α α υ α, π 28.168 40.971

8421'

α α υ υ φυ , . υ π. α α ( α α

π ). υ υ α α α υ α ( φ ) 27.104 1.343

8703'

π α αυ α α α αυ α α α α α υα α υ α αφ π π

( απ α α φ α 8702), . υ π. α αυ α π α α

α αυ α 24.880 3.705

7312'

α, α α, , α α πα α , απ υ α ( απ α

π α α α, φ α π φ α α α α) 24.444 23.055

2933' υ ( α)

α υ 23.044 66

2811'

α, α α α α α α υ α ( απ

υ υ , , , α , , α,

φ φ π , φ φ , π υφ 21.908 4.600

2507' α α α , α

πυ 20.594 96.200

9503'

α α α πα ( απ φ α πα α, α π α π α π α α α π α

π α α πα , α α α α α π υ απ α απα

α π υ ). α α υ α πα α α , 19.853 176

2208'

υ α υ , α ' α < 80% vol· απ α α, π α ( ) α α π υ α π ( απ

α α απα α υ α α π π υ π α α πα α υ π ) 18.264 17.765

2101'

υ α α, απ α α α υ πυ α α αφ , α α α πα α υ α α α

π α αυ αφ , α . υ φ υ α α φ υ α

υπ α α α υ αφ α α υ α α, απ α α α υ 17.271 417

7205'

α α α α υ υ υ, α π υ υ, υ υ α (

απ υ α α , απ α α α α α απ υ α,

α πα2, α α α α 16.907 30.000

6104'

υ α- α , α, α , φ α α, φ , φ -πα α ( π- ), πα α

α ( . υ π. α πα α α α πα α πα α), φ ( α π ) α πα α ( ), π , α υ α 16.541 18

8479'

α , υ υ α α α α α υ α, π υ α α

π α α α φ α 84 15.839 335

8428'

α α υ υ α α , φ , φ α , π. . α υ ,

υ , υ αφ α α ( απ π πα α,

α α α , υ , α υ , 15.320 4.800

2009'

υ φ , υ π υ π α α α αφυ , α α , π υ υ

υπ , π α , π α υ α 14.392 28.943

4823' α , α α, α α α α π π π φ απ υ α , α 13.581 19.949

Page 44:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

44

υ υ π υ <= 15 cm, φ α α π α α π υ

α > 36 cm α α π α, α υ α α απ

8436'

α α υ υ , π. . .α., α α, α α π υ , π φ α

α, . υ π. υ υ α π α α ,

α α απ α α α α π 13.344 2.922

8413'

α υ , α α ( π υ α απ α υ , α α

απ α α απ φ α α π υ φ α π υ α α

φυ υ αυ ). υ υ ( 11.626 263

3820'

υ πα α υ α α α υ πα α υα α α αφα υ π υ ( απ πα α υα α π α υ α

α υ π υ π α α υ υ π α υ α) 10.625 12.607

6206'

π α π -π υ α , α υ α α ( π , α α

απ φα α) 10.445 26

8480'

α α υ υ. υπ α α π α. α υ υ. α π α α α α ( α απ

α α υ , π πα φ ), α α α, υα ,

υ , α υ π α ( π υ 9.640 1.500

8471'

α π α α , αυ α , α αυ . α π α

α , α αφ υπ α π φ α α π α α αυ , π. . .α. 9.504 8

1702'

α α, α π α π α α α , α , υ α φ υ ( υ ),

α α , α α , π α απ α α π α α

υ , υπ α α α υ , α α α α φυ 9.480 24.000

6907'

α α α π α π υ απ υ υ, απ α υ , υα α, α α υα φ , α πα α α

α , απ α υ , α π υπ α ( π υ α απ πυ

9.318 37.461

7315'

υ α αυ , απ υ α ( απ α υ α α, α υ - α α π., α υ αφ α α υ α α υ π ,

π , α υ α α α υ , α υ α α φα 9.221 27.200

3204'

υ α , α α α . α α υ α α

π π υ π α α α π υ π α α π υ α

υ α πα α υ πα α υα υ 9.136 710

9506'

υ υ α π α φυ α , υ α , αφ α α α

α α α α ( . υ π. π απ α α φα ) υπα α πα α, π υ α α α αφ α α φ α

αυ . π 8.828 2.023

2804' , υ α α α α α

α 8.746 20.340

4908' α α υ 8.675 37

8536'

υ υ , α , α π , π α α υ (π. . α π , , α φ , α

α α α , φ α π , υπ 8.654 58

Page 45:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

45

α π υ α υ ), α <

4907'

Γ α α α, α α α α α, π υ υ α υ α υ φ π α α

π υ φ α α π . α α α . π α . απ α α,

α πα 8.652 171

6309'

α α α α, υ π α α υ α , α α α, πα α α α

π π , απ υφα υ π α πα π υ, . υ π. α υπ α α α α α α α φα υ , π υ α α αφα

π α α π 8.329 4.579

4403'

υ α α α α , α φ υ , π υ αφα φ ( απ

υ α π α υ , π , α α πα α. υ α φ

α . υ α φ π 7.950 40.300

8803' απ π α α α α α

8801 α 8802, π. . .α. 7.690 573

0810'

Φ υ , υ α, α υ α, φ α φυ α υ , α α α α α π α φ α

α, π ( απ α π υφ , πα , υ , α, α α , α π

α , υ , α π , α , α π παπ α , 7.449 19.602

2102'

, α α . α α α α . α

φ α , πα α υα ( απ α υ α π υ α

υ υα φ α α) 7.163 21.510

1206' π α α π υ, α πα α 6.863 11.250

1101' α α α 6.845 26.100

4411'

- αφ α α απ υ υ , α υ α α

α υ ( απ π - αφ α α απ α, α υ υα α π π - αφ α α απ . υ α

α 6.627 20.950

8708'

α α α α α υ , α φ α, π α αυ α, αυ α φ α α α αυ α α α

8701 8705, π. . .α. 6.474 1.227

8417'

α α α , , . υ π. απ φ ( απ α α α

υ πυ υ ) 5.390 3.000

8515'

α α υ υ α α α υ ( α ), α υ ( π υ ) α απ αυ υ , υ π α α α π υ

υ α α , 5.149 4

8409'

π υ α α α π α απ α α φ υ

α , π. . .α. 4.936 150

8432'

α α υ υ α α, α α π υ , α π πα α υ

α α υ φ υ ( απ υ υ α , υ υ α α α

). α α φ π α α π 4.878 900

6913' α α α α α α α α , απ α υ , π. . .α. 4.685 1.771

7616' υ α α απ α , π. . .α. 4.401 363

8518'

φ α α α υπ α α αυ ( α υ α π π ). φ α,

α π α υ π α. υ , α υ υα α φ ( απ 3.860 302

Page 46:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

46

φ υ υ , υ υ υ υ α α υ

6106'

π α π -π υ α , π , α υ α α ( απ - α

φα α) 3.624 23

7013'

Γυ α α α π υ π α α απ , υ α, α π , αφ ,

α πα ( απ α 7018, α α α α

υ φ , α φ , , υ υ φ 3.340 3.802

8464'

α α α α α α π α , α υ π , υ υ α , υ

α α υ πα υ υ α α α α υ α α υ υα

( απ α υ ) 3.215 43

8309'

α α ( . υ π. α π α α- φ α, α α π α α α α π α α α

), α α π π φ α , π α α, π π , υ φ α α

α α α α α υ υα α, απ α α 2.984 425

2939'

α φυ , φυ α απα α α , α α υ , α υ ,

υ α α πα α 2.975 35

9030'

α α π α, α α υ φ α α α α α α υ υ α

. α α α υ υ α α υ α φα,

α, α, , α υ α 2.794 2

8541'

, α α πα α α . Φ υα α α , .

υ π. α φ α α υ α α αυ φ π α α ( απ φ α ). π π φ .

2.781 8

8530'

υ υ α , α φα α , υ α υ φ α , , α

πα α , υ , π , υ α α υ ,

α α α α ( απ α 2.740 160

8214'

α α π α , π. . .α. (π. . α υ α α α α α , α, απ π , α α α α α α π υ α α α π ), απ α α. α α

α υ α π π 2.674 14

8205'

α α ( . υ π. υα π α ), απ α α, π. . .α. α α α υ

α α α πα α . , υ φ α πα α ,

π υ απ α α α α 2.564 1.310

1901'

υ α α , α α πα α υ α α α φ απ α α, α, υ α

υ υ α α , π υ π υ α υ π υ α α α < 40% α

υπ π απ πα , π. . .α.· πα α 2.463 2.040

9018'

Ό α α α υ υ α α , υ , α α , . υ π.

π φ α υ υ απ α , α α υ υ α

α α , π. . .α. 2.449 4

2103'

α α υ α α α α πα α υα . α α α α υ α α,

α. απ π , α πα α υα , α υ α 2.373 1.807

6112' Φ α (π π ), υ α α 2.165 30

Page 47:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

47

α υ , α , α π π υ, π

1904'

φ α π υ α α απ φ α π α , π π. .

α α π φ -φ , α α α ( απ α α π ) υ , υπ

φ φ π α ( απ α 1.983 1.005

9023'

Ό α α, υ υ α π υπα α π (π. . α α α α ), α α α α

( απ υ υ φ υ α πα υ π 8805, α α υ 9705 α α α α 1.970 131

9025'

υ α (α α α, α ) α πα α π π α α α, α, πυ α, α α, υ α α υ α,

α α α α αφ , α α α υ υα α α υ 1.615 38

9014'

υ , . υ π. πυ αυ π α . α α α α υ υ αυ π α ( απ

υ υ α αυ π α ) 1.443 1

6307' φα υ , α, . υ π. α α α α

α α υ υ (πα ), π. . .α. 1.412 110

8422'

υ α π . α α υ υ α α α α φ α .

α α υ υ α π , π α φ φ α , υ ,

α π ' υ . α α 1.408 45

8419'

υ υ α α , α α , α π α α υ υ

π υ απα α α α α , π α , , α α, απ α ,

, απ , πα , α , 1.295 280

1108' Ά υ α υ . υ 1.288 2.200

8434'

α α α α α α υ υ α α α ( απ υ υ υ

α α π α α , υ υ α απ α υ α ,

φυ α α α , π α α 1.079 4

0902' , α α α 1.074 30

6211'

Φ α (π π ), υ α α α υ , α α π π υ α α

α α α, π. . .α. ( π ) 1.016 119

8523'

υ α φ φ υ υ α πα α α αφ π πα α υα α α αφ ,

αφ ( απ α υ φα α υ 37) 886 1

4808'

α α α α υ α , υ υ π υ , υ α,

π υ , α υφα α α π 'α υφ π , υ υ φ α

φ α 7α) 7 ) υ πα φα α υ ( απ α 885 143

4821' υ , απ α α , υπ

885 5

8483'

Ά ( υ π α α α φ α φα φ

α ) α φα . α α α α α υ α α ,

π α α α α α α, α α . M α 827 9

4910'

α υ , υπ α, α π α π α α α α π

π αφα α α φ α 762 668

8466'

α α α α α π υ α α α π α απ α α

α α 8456 8465, . 660 8

Page 48:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

48

υ π. α π υ υ α α π π α α α α α α α, φα

αυ α υ

8431'

π υ α α α π α απ υ α α α υ υ

8425 8430, π. . .α. 635 23

4202'

πα α, α α α α, α π α π α α α α α α α α π α α α α α αφα, α φ α , α α υ α, α υ α, α φ αφ α α α αφ

α , α υ 614 8

8526'

υ υ α α υ α α ( α ), υ υ α αυ π α α υ υ

α υ υ α αυ π α α υ υ α 584 4

1105'

, , , φ , α υ α α π α φ (π )

απ πα 520 500

7308'

α α υ α α α υ (π. . φυ α α α φυ , υ , π ,

πυ , , , α α, , υ , π , π , πα υ α α α α

π α α α π α αυ , α φ α, πα α, 504 580

6109' - α φα α, π 458 62

9603'

π , α π α ( . υ π. α π υ απ α , υ υ ),

α π α , α, φ υ α πα α α α απ

φ . φα π . α α α α . α α 424 75

2501'

, π π α α π απ α υ α , α α α , α υ α υ α π

α υ α υ υ π υ α φα υ α υ α. Θα 396 720

8714'

α α α α α υ , π α α, α απ α α α α α α α α α α α απ υ , π. . .α. 357 10

6506' απ α α α α α α φα , α

α, π. . .α. 300 27

7009'

α φ απ υα , α π α , . υ π. π π α φ ( απ π α φ π α α υ , α α α φ α > 100 ) 260 207

7601' α α α φ 250 50

4008' , φ α, α , α α

φ , απ α υ υ 190 2

8423'

υ α ( . υ π. π α υ α υ), απ υ α υα α 50 mg

α . α α υ α πα π υ 175 25

1604'

α α υ α α α α , α α α α α υπ α α α αυ π υ

πα α υ α απ αυ α 150 4

8424'

α υ υ , α , α α π , υ α υ ,

π. . .α. υ , α ( απ πυ α φ ). α

α α πα υ υ ( απ 150 18

8443'

α α υ υ π , π π α α α υπ υ υ

υ ( απ π υ φ υ αφ π υ α , α

π υ α υπ α αφ υ 8469 149 1

Page 49:  · 2 ú ú ý ý ý üΦ ù ù ù' – ù ÿ ù – Γ ü ÿ ù ÿ ü ÿ ù..... 3

49

9615'

α α, α , π α α α α α α πα α . Φ υ ,

π α, α α α , π υ α πα α ( απ

υ υ 8516), α α αυ π. . .α. 146 2

2008'

α π α φ α α α α φυ , πα α υα α α α, π α υ α α ( απ α π υ α πα α υα α

α α , α α α , α υ α 144 112

4410'

- αφ α α απ α α πα π - αφ α α απ υ ,

α υ α α υ ( απ π -

αφ α α απ , π - αφ α α απ α 134 36

2104'

α α υ α α α π α . π α πα α υα α. α φ φ

πα α υα π υ απ α απ α α π α απ π α

υ , π α , , α α , φ α, υ υα α 123 60

4906'

α α αφ α α α , α α α α α αφ α α α , π , π αφ πα α, α π α υ

π υπ . α αφα. Φ αφ α απα α π υα π 70 180

8302'

α πα α , απ α α, α π π α, π , , πα υ α, πα α,

α α α α, ππ υ , α , α α α πα α . υ α α α,

α απ α, , υπ α α α 59 24

3822'

α α α α α α υπ α α πα α υα α α

α α α α α υπ α ( απ α α α α α π υ π α α α , α α α π υ π 37 1

4420'

υ α α φ α υ α α α α. α,

α α φ α α α α υ αφ α πα α υ α α, απ . α α α α α , απ .

π π α 30 24