92
1 ΖΟΛΩΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Iατρός Παθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομίας Πανεπιστήμιο Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΤΡΑ 2013

ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

  • Upload
    others

  • View
    20

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

1

ΖΟΛΩΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Iατρός Παθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομίας

Πανεπιστήμιο Πατρών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΑΤΡΑ 2013

Page 2: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ…………………………………………………….3

2. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ……………………………………………………………...3

3. ΣΠΟΥΔΕΣ

3.1 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ………………………………………………………...3

3.2 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ………………………………………………………3

3.3 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ……………………………………………....4

3.4 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ……………………………………..4

4. ΠΤΥΧΙΑ-ΤΙΤΛΟΙ……………………………………………………………….8

5. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ…………………………………………...8

6. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ……………………………………….8

7. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ……………………………………………………………..9

8. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

8.1 Πλήρεις Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά…………11

` 8.2 Δημοσιεύσεις υπό μορφή Περιλήψεως σε Διεθνή και Ελληνικά

Επιστημονικά Περιοδικά (Supplements)………………………..40

8.3. Δημοσιεύσεις ως πλήρεις εργασίες σε Πρακτικά

Διεθνών Συνεδρίων ………………………………………………47

8.4 Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Επιστημονικά Περιοδικά………………..48

8.5 Ανακοινώσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια……………………49

8.6 Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Επιστημονικά Συνέδρια………………...54

8.7 Κεφάλαια σε Επιστημονικά Βιβλία και συμμετοχή στη μετάφραση

Ξενόγλωσσων Επιστημονικών Βιβλίων………………………………61

9. IMPACT FACTORS ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ………………………………………...63

h index (scopus)…………………………………………………….............64

10. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ………………………………………….65

11. ΟΜΙΛΙΕΣ – ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ…………………………………83

12. ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ - ΜΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΩΝ KAI ΕΠΤΑΜΕΛΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ……………………………………………………………………..87

13. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ……………………………………..90

14. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ………………………………………………90

15. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ……………………………………………91

Page 3: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

3

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ονοματεπώνυμο : Zoλώτα Bασιλική

Έτος γέννησης: 9 Δεκεμβρίου 1961

Τόπος γέννησης: Αθήνα

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη, μητέρα ενός τέκνου

Υπηκοότης: Ελληνική

Διεύθυνση: Σπύρου Μπλέρη 10, 30300, Ναύπακτος

Τηλέφωνα: 26340-25814, 6936133616

Fax: 26340-25814

E-mail: [email protected]

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά

2. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομίας,

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών

(Καθηγήτρια Χ. Σκόπα)

3. ΣΠΟΥΔΕΣ

3.1 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

1973-1979: Α΄ Λύκειο Θηλέων Αθηνών, (Άριστα)

1979-1985: Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Αθηνών, (Λίαν Καλώς).

3.2 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Αύγ. 1986- Σεπ. 1990: Ειδίκευση στην Παθολογική Ανατομική στο

Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας Ελληνικού

Αντικαρκινικού Ινστιτούτου, Νοσ. “ο Άγιος Σάββας”

(Διευθυντής Νίκη Ι. Αγνάντη).

Page 4: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

4

3.3 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

1989-Ιουν. 1992: “Η προγνωστική σημασία της έκφρασης των

ογκογονιδίων H-ras, c-myc και c-erbB2 στον καρκίνο

του μαστού. Ανοσοϊστοχημική μελέτη.”

Ιουλ. 1992: Απονομή του τίτλου του Διδάκτορος του

Πανεπιστημίου Αθηνών (Άριστα).

3.4 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

3.4.1 10th

European Congress of Pathology, 1-7 September, 1985, Athens,

Greece

3.4.2 Σεμινάριο “Borderline Tumors and Tumour-like Conditions”, Aθήνα, 19-

20 Ιουνίου, 1986.

3.4.3 Συμπόσιο «Καλοήθεις Παθήσεις Μαστού», Αθήνα, 4 Οκτωβρίου, 1986

3.4.4 42ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 28-30 Νοεμβρίου 1986

3.4.5 Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογίας και Παθολογικής

Ανατομικής για τις Παθολογικές Επεξεργασίες του Γαστρεντερικού

Συστήματος, από τον Dr. W. Bogomoletz Δ/ντη του Ινστιτούτου Jean-

Godinot, Αθήνα, 15/10/1987.

3.4.6 43ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 11-13 Δεκεμβρίου, 1987

3.4.7 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής, Χαλκίδα, 1987

3.4.8 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαστολογίας, Αθήνα, 22-24 Μαίου 1987.

3.4.9 Seminar “CEC Mesothelioma Panel”, Athens, Greece, 2-3 December,

1988.

3.4.10 XXe Semaine Medicale Balkanique, Semaine Jubilaire, Athenes, 9-13

Septembre, 1988

3.4.11 Slide seminar “Advanced Histopathology at the Hammersmith”, England,

29 Feb-11 March, 1988.

3.4.12 Course on “Advances in Clinical Oncology”, Loutraki, Greece, 4-6 May,

1989.

3.4.13 “French-Hellenic seminar for the cancer” Athens, Greece, 19-20 May,

1989.

Page 5: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

5

3.4.14 44ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατροχειρουργικής, Αθήνα 25-27 Οκτωβρίου,

1989

3.4.15 Β’ Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής, Θεσσαλονίκη 7-9

Απριλίου, 1989

3.4.16 Συμπόσιο Eλληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής,

“Νεοπλασματικές παθήσεις οισοφάγου-στομάχου”, Ιωάννινα, 27 Μαίου,

1995.

3.4.17 Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Παθολογοανατομικής Εταιρείας με θέμα:

“Περιγεννητική και Παιδιατρική Παθολογική Ανατομική”, Αθήνα, 1995.

3.4.18 Short Course “Hematopathology : recently described diseases”, Annual

Meeting of the United States and Canadian Academy of Pathology,

Washington D.C., March 23-29, 1996.

3.4.19 Short Course “Ηοdgkin’s Disease : morphologic, phenotyping and

differential diagnostic considerations”, Annual Meeting of the United

States and Canadian Academy of Pathology, Washington D.C., March 23-

29, 1996.

3.4.20 Annual Meeting of the United States and Canadian Academy of

Pathology, Washington D.C., March 23-29, 1996.

3.4.21 5o Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιωάννινα, 23-26

Mαίου, 1996

3.4.22 “Υπολογιστές στην Ιατρική”, Εργαστήριο Υπολογιστών, Τμήμα Ιατρικής

Πανεπιστημίου Πατρών, ΠΑΤΡΑ, 12-16, 1996.

3.4.23 Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Παθολογικής Ανατομικής (“COURSES IN

PATHOLOGY”), με τίτλο “Pediatric Pathology - Oncology”, Ιωάννινα,

22-28 Μαίου, 1997.

3.4.24 XVI European Congress of Pathology, Maastricht, The Netherlands

August 31-September 4, 1997.

3.4.25 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής, Αλεδρούπολη, 21-24

Mαίου, 1998

3.4.26 Επιστημονική εκδήλωση Ιατρικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος με θέμα

«Λεμφαδενοπάθειες: Διάγνωση και θεραπεία», Πάτρα, 4 Απριλίου 1998.

3.4.27 Σεμινάριο με τίτλο «Παγίδες στην Ιστοπαθολογική Διάγνωση»,

Επιστημονική εκδήλωση της International Academy of

Pathology/Ελληνικό Τμήμα, Πάτρα

Page 6: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

6

3.4.28 4th

International Course on Bone Marrow Pathology, Athens, 19-23 May

1999.

3.4.29 2nd

JOINT MEETING of the SH & EAHP (Slide Workshop), Barcelona,

September 17-18, 1999.

3.4.30 17th

European Congress of Pathology, Barcelona, Spain, September 18-23,

1999

3.4.31 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής, Αθήνα 13-16

Απριλίου, 2000

3.4.32 «Εξελίξεις στην Κλινική Ογκολογία», Πάτρα, 8-10 Δεκεμβρίου 2000

3.4.33 Επιστημονική ημερίδα «Διάμεσα νοσήματα πνεύμονα, κλινικο-ακτινο-

παθολογοανατομική προσέγγιση», Πάτρα, 23 Οκτωβρίου 2004.

3.4.34 ΧΙΙ ΜΕETING OF THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR

HAEMATOPATHOLOGY, Thessaloniki, Greece, Sep 26-Oct 1, 2004

3.4.35 2ο Επισημονικό Συμπόσιο «Εξελίξεις στην Καρδιοθωρακική

Χειρουργική», Πάτρα, 27-28 Μαίου 2005.

3.4.36 32ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 9-13 Μαίου 2006, Αθήνα.

3.4.37 10ο Πανελλήνιο Παθολογοανατομικό Συνέδριο, Ιωάννινα, 23-24 Μαίου,

2006.

3.4.38 Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Παθολογικής Ανατομικής IUCP

(“ΙOANNINA UNIVERSITY COURSES IN PATHOLOGY”), με τίτλο

NEUROENDOCRINE PATHOLOGY – ONCOLOGY “from head to

toe”, Part II, Ιωάννινα, 24-25 Μαίου, 2007.

3.4.39 Δημερίδα «Αχαϊκές Ημέρες Παθολογίας», Πάτρα, 29&30 Μαρτίου, 2008

3.4.40 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής, 7-10 Μαίου 2008,

3.4.41 10th

International Symposium on Myelodysplastc Syndromes, Patras,

Greece, May 6-9, 2009

3.4.42 Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Παθολογικής Ανατομικής IUCP

(“ΙOANNINA UNIVERSITY COURSES IN PATHOLOGY”), με τίτλο

PLEURA-MEDIASTINUM PATHOLOGY – ONCOLOGY , Ιωάννινα, 4-

5 Iουνίου, 2009.

3.4.43 22nd

European Congress of Pathology, Florence, 4-9 September, 2009

Page 7: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

7

3.4.44 Συμπόσιο « ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ

ΕΛΛΑΔΑ», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής, 14-15 Μαϊου

2010.

3.4.45 Επιστημονική Ημερίδα της Αιμοπαθολογοανατομικής Ομάδας της

Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής με θέμα: « Διαγνωστικές

παγίδες στην Αιμοπαθολογοανατομία», Αθήνα 28 Μαίου 2010

3.4.46 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής, Θεσσαλονίκη 16-19

Ιουνίου 2010

3.4.47 7ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο « Καρκίνος του

Μαστού. Από το Γονίδιο στη Θεραπεία», Θεσσαλονίκη 23-25

Σεπτεμβρίου 2010,

3.4.48 Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Παθολογικής Ανατομικής IUCP

(“ΙOANNINA UNIVERSITY COURSES IN PATHOLOGY”), με τίτλο

ΚIDNEYS PATHOLOGY – ONCOLOGY, Ιωάννινα, 14-15 Σεπτεμβρίου,

2010

3.4.49 Διημερίδα Πολλαπλούν Μυέλωμα, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

Πανεπιστημίου Πατρών, 1-3 Οκτωβρίου 2010

3.4.50 37ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 17-21 Μαίου 2011,

3.4.51 Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Παθολογικής Ανατομικής IUCP

(“ΙOANNINA UNIVERSITY COURSES IN PATHOLOGY”), με τίτλο

OVARIES PATHOLOGY – ONCOLOGY Ιωάννινα, 2-3 Iουνίου, 2011

3.4.52 Επιστημονική Ημερίδα της Ομάδας Λεμφικού και Αιμοποιητικού

Συστήματος της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής με θέμα:

« Η θέση της οστεομυελικής βιοψίας στη διαγνωστική προσέγγιση και

παρακολούθηση των αιματολογικών νόσων», Αθήνα 16 Δεκεμβρίου 2011

3.4.53 Σεμινάριο Pathologie im Mammographie-Screening, από τα μέλη του

European Working Group for Breast Screening Pathology, 21 Μαίου

2011, Βethesda Klinik, Neubranderburg, Germany.

3.4.54 6ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο « ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΑΣ &

ΣΤΟΧΕΥΟΥΣΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΟ»,

Μέτσοβο 10-12 Φεβρουαρίου 2012

3.4.55 Συμπόσιο « Εθνικές Κατευθυντήριες οδηγίες στη Χειρουργική Ογκολογία

του Μαστού», Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου

Αθηνών, 25-26 Μαίου 2012, Αθήνα,

3.4.56 10ο Παμπελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο, 19-21 Οκτωβρίου 2012,

Ναύπλιο Αργολίδος,

Page 8: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

8

3.4.57 24th

European Congress of Pathology, Prague, 8-12 September, 2012

3.4.58 8ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο « Καρκίνος του Μαστού. Από το Γονίδιο

στη Θεραπεία», Θεσσαλονίκη 15-17 Νοεμβρίου 2012

3.4.59 Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Παθολογικής Ανατομικής IUCP

(“ΙOANNINA UNIVERSITY COURSES IN PATHOLOGY”), με τίτλο

ΒREAST PATHOLOGY – ONCOLOGY Ιωάννινα, 28-31 Mαίου, 2013

3.4.60 Eπιστημονική Ημερίδα της Ομάδας Λεμφικού και Αιμοποιητικού

Συστήματος της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής με θέμα:

« EΠΙΘΕΤΙΚΑ Β-ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ: Νέα δεδομένα – διαγνωστική

προσέγγιση», Αθήνα 1 Ιουνίου 2013

3.4.61 25th

European Congress of Pathology, Lisbon, 31 August-4 September,

2013

4. ΠΤΥΧΙΑ-ΤΙΤΛΟΙ

Οκτώβριος 1985: Πτυχίο Ιατρικού Τμήματος Σχολής Επιστημών Υγείας

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Φεβρουάριος 1986: Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος

Νοέμβριος 1990 : Τίτλος Ειδικότητας στην Παθολογική Ανατομία

Ιούλιος 1992: Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

5. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Απρ. 1994 – Μάρτ. 2000: Λέκτορας Παθολογικής Ανατομίας,

Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών,

Καθηγητής Δ.Σ. Μπονίκος

(Οκτώβριος 1996 : Ανανέωση θητείας)

Ιουν. 2000 – Μάιος 2008: Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομίας,

Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών,

Καθηγητής Δ.Σ. Μπονίκος (Δεκέμβριος 2004:

Mονιμοποίηση)

Μάιος 2008 – Σήμερα: Αναπλρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομίας,

Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών,

Καθηγήτρια Χ. Δ. Σκόπα

6. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Αύγ. 1986- Σεπ. 1990: Ειδικευόμενη στην Παθολογική Ανατομία

Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας

Page 9: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

9

Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο, Νοσ. “ο Άγιος

Σάββας” (Διευθυντής Νίκη Ι. Αγνάντη).

Απρ. 1993-Απρ. 1994: Υπηρεσία Υπαίθρου

Απόσπαση στο Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων

(ΚΕΕΛ) του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

(Διευθυντής κ. Θ. Παπαδημητρίου)

Απρ. 1994 – Μάϊος 2000: Λέκτορας Παθολογικής Ανατομίας

Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

Ριο-Πάτρα*

(Διευθυντής Καθηγητής Δ.Σ.Μπονίκος)

Ιουν. 2000 – Mάιος 2008: Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομίας

Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

Ριο-Πάτρα*

(Διευθυντής Καθηγητής Δ.Σ.Μπονίκος)

Ιούνιος 2008- Σήμερα: Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομίας

Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

Ριο-Πάτρα*

(Διευθύντρια κ. Χ. Σκόπα)

*1994 – Σήμερα: Ιστολογική διάγνωση όλου του φάσματος των βιοψιών και

χειρουργικών παρασκευασμάτων του Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομίας του

ΠΓΝΠ.

*1997 – Σήμερα: Υπεύθυνη (μαζί με τις κ. Μ. Μελαχροινού και κ. Ε. Κουρέα) για

την ιστολογική διάγνωση παθήσεων και νεοπλασμάτων Αιμοποιητικού και Λεμφικού

ιστού

7. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

7.1 Συμμετοχή ως διδάσκων στην εκπαίδευση των Ειδικευομένων στην

Παθολογική Ανατομία στο Νοσοκομείο «ο Άγιος Σάββας», Αθήνα (1988-1989).

7.2 Διδασκαλία στην Ιδιωτική Σχολική Μονάδα «ΤΕΛ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ

ΣΧΟΛΗ», Αθήνα (1992-93/16 ώρες εβδομαδιαίως)

7.3 Από αμφιθεάτρου διδασκαλία (και συγγραφή σημειώσεων) Γενικής και

Συστηματικής Παθολογικής Ανατομίας (Ι και ΙΙ) στους Β΄ετείς και Γ΄ετείς

φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και δημιουργία

οδηγών μελέτης (study guides)

7.4 Συμμετοχή στις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος Παθολογικής

Ανατομίας Ι και ΙΙ (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών), στους Β΄ετείς και Γ΄ετείς

Page 10: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

10

φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του

Πανεπιστημίου Πατρών.

7.5. Δημιουργία παρουσιάσεων των μαθημάτων Παθολογικής Ανατομίας Ι και ΙΙ

(Νέο Πρόγραμμα Σπουδών) και ανάρτηση στην ιστοσελίδα e-class του

Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

7.6 Εκπαίδευση Εετών και ΣΤετών φοιτητών στο Εργαστήριο Παθολογικής

Ανατομίας ΠΓΝΠ κατά τη διάρκεια των κατ΄επιλογήν εργαστηριακών

ασκήσεων στην Παθολογική Ανατομία (1994-σήμερα).

7.7 Εκπαίδευση ειδικευομένων ιατρών στο Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας

του ΠΓΝΠ (1994-σήμερα).

7.8 Συμμετοχή με διαλέξεις στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Εργαστηρίου

Παθολογικής Ανατομικής.

7.9 Συμμετοχή με ομιλίες στα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Κλινικών του ΠΓΝΠ

(Αιματολογίας, Ακτινολογίας, Ουρολογίας)

7.10 Συμμετοχή στην απαρτιωμένη διδασκαλία του 5ου

και 6ου

Εξαμήνου του

Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών κατά τα Ακαδημαϊκά έτη 2005-

2013 (Αιμοποιητικό, Eνδοκρινολογία, Νευρολογία, Ασθενής τελικού τελικού

σταδίου).

7.11 Συμμετοχή στην Επιστημονική Επιτροπή της 11ης

Ολυμπιάδας Ιατρικής

Γνώσης, 20-22 Απριλίου 2007, Αθήνα.

7.12 Συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Εταιρείας Παθολογικής

Ανατομικής « Mαθήματα Παθολογικής Ανατομικής- Η ώρα του

ειδικευόμενου».

7.13 Συμμετοχή ως συντονίστρια στρογγυλής τράπεζας στα Πανελλήνια Συνέδρια

Φοιτητών Ιατρικής κατά τα τελευταία τρια χρόνια (2010-2012)

Aξιολόγηση του διδακτικού έργου του ακαδημαϊκού έτους 2000-2001 από τους

φοιτητές του Δ’ εξαμήνου για το μάθημα της Παθολογικής Ανατομικής Ι: 8,36 ±

2,99 (κλίμακα 1-10 ) (μέσος όρος ± ΣΑ)

Aξιολόγηση του διδακτικού έργου του ακαδημαϊκού έτους 2005-2006 από τους

φοιτητές του Δ’ εξαμήνου για το μάθημα της Παθολογικής Ανατομικής Ι:

«Αρκετά» (4 ±0,95) (κλίμακα 1-5)

Aξιολόγηση του διδακτικού έργου του ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 από τους

φοιτητές του Ε’ εξαμήνου για το μάθημα της Παθολογικής Ανατομικής ΙΙ: 4,11 ±

0,91 (κλίμακα 1-5 ) (μέσος όρος ± ΣΑ)

8. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Page 11: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

11

8.1 Πλήρεις Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά (60)

8.1.1 Agnantis N, Apostolikas N, Sficas C, Zolota V, Spandidos

D.A.

Immunohistochemical detection of ras p21 and c-myc p62 in colonic

adenomas and carcinomas.

Hepatogastroenterology 38:239-242, 1990. (IF: 0.774)

Μελετήθηκε η έκφραση των ογκοπρωτεινών ras p21 και c-myc p62 σε 78

νεοπλάσματα του παχέος εντέρου. Χρησιμοποιήθηκαν τα μονοκλωνικά

αντισώματα Υ13 259 και MYC1 9E10 και η ανοσοϊστοχημική μέθοδος

στρεπταβιδίνης βιοτίνης. Σχεδόν όλα τα αδενοκαρκινώματα και η πλειοψηφία

των αδενωμάτων έδειξαν θετική ανοσοέκφραση και των δυο ογκοπρωτεινών.

Στα αδενώματα παρατηρήθηκε προοδευτική αύξηση της έκφρασης των

ογκοπρωτεινών αυξανομένου του βαθμού κακοήθειας. Οι υπερπλαστικοί

πολύποδες και ο παρακείμενος υγιής βλεννογόνος ήταν αρνητικά.

Συμπεραίνεται η χρησιμότητα της ανοσοϊστοχημικής έκφρασης των

ογκοπρωτεινών ras και c-myc ως δεικτών κακοήθειας στα αδενοκαρκινώματα

παχέος εντέρου

8.1.2 Agnantis NJ, Apostolikas N, ZolotaV, Spandidos D

Immunohistochemical detection of ras p21 oncοprotein in breast cancer

imprints.

Acta Cytologica 38: 335-340, 1994. (IF: 0.693)

Εκτιμήθηκε η έκφραση της ογκοπρωτείνης ras p21 με το μονοκλωνικό

αντίσωμα Υ13 259 και τη μέθοδο στρεπταβιδίνης βιοτίνης σε 79 κυτταρολογικά

εντυπώματα μαστού (48 καρκινώματα: 37 πορογενή, 8 λοβιακά και 3 μικτά, 20

εντυπώματα φυσιολογικού μαστού και 11 ινοαδενώματα). Όλα τα καρκινώματα

έδειξαν κάποιου βαθμού ανοσοέκφραση της ογκοπρωτείνης ras p21 η οποία

κυμαινόταν από + έως +++. Παρατηρήθηκε αύξηση της έντασης της

ανοσοχρώσης στους όγκους με υψηλό βαθμό κακοήθειας. Ήπια έκφραση

παρατηρήθηκε στο φυσιολογικό μαζικό αδένα και τα ινοαδενώματα με

επιθηλιακή υπερπλασία. Η εργασία προτείνει τη χρήση των κυτταρολογικών

εντυπωμάτων όχι μόνο για διαγνωστικούς αλλά και ερευνητικούς σκοπούς

8.1.3 P. Ravazoula, V. Zolota, O. Hatjikonti, S. Sakellaropoulos, G. Kourounis and

M.E. Maragoudakis.

Assessment of Angiogenesis in Human Cervical Lesions.

Anticancer Research 16: 3861-3864, 1996. (IF: 1.713)

Εξετάσθηκε η αγγειογένεση σε 92 δυσπλασίες τραχήλου (31 ηπίου, 24 μετρίου

και 36 σοβαρού βαθμού) και 11 διηθητικά καρκινώματα εκ πλακωδών

κυττάρων. Χρησιμοποιήθηκε το μονοκλωνικό αντίσωμα εναντίον του

παράγοντα von Willebrand για την ανίχνευση των αγγείων και εφαρμόσθηκε η

ανοσοϊστοχημική μέθοδος στρεπταβιδίνης βιοτίνης. Η πυκνότητα των

νεοαγγείων εκτιμήθηκε σε 3 οπτικά πεδία μεγάλης μεγέθυνσης των

αγγειοβριθέστερων περιοχών των ιστολογικών τομών. Η μέση πυκνότητα

Page 12: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

12

νεοαγγείων στις αλλοιώσεις CIN I ήταν 13 5, στις CIN II 17 4 και στις CIN III

20 6. Στα διηθητικά καρκινώματα η πυκνότητα των νεοαγγείων ήταν 17 5. Τα

ευρήματα εισηγούνται ότι η αυξημένη αγγειογένεση πιθανώτατα συμμετέχει

στην έναρξη και εξέλιξη του κακοήθους φαινότυπου του πλακώδους επιθηλίου

του τραχήλου της μήτρας

8.1.4 V. Zolota, N. Apostolikas, A. Skopelitou, N. Agnantis.

Expression of ras and c-myc oncogenes in human liver lesions.

Journal of BUON 2:121-125, 1997. (IF: 0.761)

Για την εκτίμηση της έκφρασης των ογκογονιδίων ras και c-myc σε

νεοπλασματικές και μη παθήσεις του ήπατος χρησιμοποιήθηκαν τα

μονοκλωνικά αντισώματα Υ13 259 και MYC1 9E10 με την ανοσοϊστοχημική

μέθοδο στρεπταβιδίνης βιοτίνης. Το υλικό περιελάμβανε 15 ηπατικές βιοψίες

με HBV(+) χρόνια ηπατίτιδα, 10 βιοψίες με ΗΒV(-) χρόνια ηπατίτιδα, 13

βιοψίες με κίρρωση, 30 πρωτοπαθή ηπατοκυτταρικά καρκινώματα και 6

μεταστατικά αδενοκαρκινώματα. Η πλειοψηφία των καρκινωμάτων έδειξε

θετική ανοσοέκφραση και στις δυο ογκοπρωτείνες. Τα χολαγγειοκαρκινώματα

έδειξαν υψηλότερη ανοσοέκφραση της πρωτείνης p62. Οι περισσότερες

περιπτώσεις με HBV(+) χρόνια ηπατίτιδα έδειξαν υψηλή ανοσοέκφραση και

των δυο ογκοπρωτεινών. Οι κιρρώσεις έδειξαν εντονώτερη έκφραση της

πρωτείνης c-myc p62. H εργασία συμπεραίνει ότι η υπερέκφραση των

ογκογονιδίων ras και c-myc εμπλέκεται στην καρκινογένεση στο ήπαρ, ενώ

ασαφής παραμένει η σχέση της με τη λοίμωξη HBV

8.1.5 C. A. Gogos, V. Nikolopoulou, V. Zolota, V. Siampi and A. Vagenakis.

Autoimmune cholangitis in a patient with celiac disease: a case report and

review of the literature.

Journal of Hepatology 30:321-324, 1999. (IF: 9.858)

Η αυτοάνοση χολαγειίτιδα είναι μια σπάνια χρόνια χολοστατική νόσος του

ήπατος. Περιγράφεται η περίπτωση γυναίκας 65 ετών με κοιλιοκάκη, η οποία

παρουσίασε πυρετό, ίκτερο και απώλεια βάρους. Τα βιοχημικά ευρήματα του

ορού έδειξαν αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης και της γGT. Τα

αντιπυρηνικά αντισώματα ήταν θετικά, ενώ τα αντιμιτοχονδριακά και τα

αντισώματα εναντίον των λείων μυϊκών ινών ήταν αρνητικά. Η βιοψία ήπατος

ήταν συμβατή με πρωτοπαθή αυτοάνοση χολαγγειίτιδα. Η ασθενής

ανταποκρίθηκε καλά σε θεραπεία με αζαθειοπρίνη και μεθυλπρεδνιζολόνη. Η

περίπτωση που περιγράφεται αποτελεί ασυνήθη συνύπαρξη αυτοάνοσης

χολαγγειίτιδος και κοιλιοκάκης και στη μελέτη γίνεται ανασκόπηση της

επίπτωσης ηπατικής νόσου σε ασθενείς με κοιλιοκάκη.

8.1.6 V. Zolota, A. Gerokosta, M. Melachrinou, A. Kominea, Christina Aletra and

Chrisoula D. Scopa.

Microvessel Density, Proliferating Activity, p53 and bcl-2 Expression in in

Situ Ductal Carcinoma of the Breast.

Anticancer Research 19:3269-3274, 1999. (IF: 1.713)

Page 13: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

13

H μελέτη εξετάζει την αγγειογένεση στα πορογενή καρκινώματα in situ του

μαζικού αδένα σε σχέση με τον ιστολογικό τύπο, το ρυθμό πολλαπλασιασμού

και την έκφραση των γονιδίων p53 και bcl-2. Εξετάσθηκαν με την

ανοσοϊστοχημική μέθοδο στρεπταβιδίνης βιοτίνης, τομές παραφίνης από 24

περιπτώσεις καρκινωμάτων in situ (9 comedo και 15 non comedo) και

χρησιμοποιήθηκαν τα μονοκλωνικά αντισώματα: αντι-von Willebrand, αντι-

Ki67, αντι-p53 και αντι-bcl-2. Τα καρκινώματα in situ τύπου comedo έδειξαν

αυξημένη νεοαγγείωση και υψηλότερη έκφραση των δεικτών Ki67 και p53 σε

σύγκριση με τα καρκινώματα λοιπών ιστολογικών τύπων (non comedo). Υψηλή

έκφραση του bcl-2 παρατηρήθηκε στα καρκινώματα non comedo και

συσχετίστηκε με αρνητική έκφραση του p53.

H εργασία καταλήγει ότι τα in situ καρκινώματα μαστού τύπου comedo

εκφράζουν επιθετικότερο ανοσοφαινότυπο, σε σύγκριση με τους άλλους

ιστολογικούς τύπους, ο οποίος χαρακτηρίζεται απο υψηλό αριθμό νεοαγγείων

στο στρώμα, υψηλό δείκτη πολλαπλασιασμού, θετικό p53 και αρνητικό bcl-2.

8.1.7 D. Mavrilas, A. Apostolaki, J. Kapolos, P.G. Koutsoukos, M.

Melachrinou, V. Zolota, D. Dougenis.

Development of bioprosthetic heart valve calcification in vitro and in animal

models: morphology and composition.

Journal of Crystal Growth 205:554-562, 1999. (IF: 1.552)

Περιγράφεται μια καινούργια μέθοδος ασβεστοποίησης in vitro παράλληλα με

ένα in vivo μοντέλο (υποδόρια σε ζώα). Μελετάται ποιοτικά και ποσοτικά, η

φύση των διαδοχικών φάσεων κρυσταλλοποίησης, και με τους δυο τρόπους,

χοίριων βιοπροσθετικών καρδιακών βαλβίδων με τις εξής μεθόδους: απλό

μικροσκόπιο, σαρωτικό ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (SEM),φασματοσκοπία

σκεδασμού με ακτίνες Χ (SEM-EDS) και στοιχιομετρική χημική ανάλυση.

Φωτομικρογραφίες οι οποίες ελήφθησαν από τις καρδιακές γλωχίνες έδειξαν

ότι η ασβεστοποίηση ξεκίνησε αρχικά από τις κεντρικές περιοχές του ινώδους

ιστού και επεκτάθηκε σταδιακά στην περιφέρεια. Οι μικροφωτογραφίες SEM

έδειξαν την παρουσία κρυστάλλων διαφόρων μεγεθών σε άμεση επαφή με τις

ίνες κολλαγόνου. Η ανάλυση EDS επιβεβαίωσε ότι οι εναποθέσεις ήταν άλατα

φωσφορικού ασβεστίου. Η χημική ανάλυση των δειγμάτων, ασβεστοποιημένων

in vivo για μεγάλο χρονικό διάστημα, απέδειξαν ότι η χημική αναλογία Ca/P

ήταν 1.78 και 1.94 μετά από 28 και 56 ημέρες αντίστοιχα.H εργασία καταλήγει

ότι οι φάσεις κρυσταλλώσεως με φωσφορικό ασβέστιο in vitro σε ελεγχόμενες

συνθήκες και σε σταθερά υπερκορεσμένο διάλυμα μιμούνται εξαιρετικά τις

συνθήκες ασβεστοποίησης σε μοντέλα ζώων και η μέθοδος μπορεί να

χρησιμοποιηθεί στο μαζικό έλεγχο νέων βιοπροσθετικών υλικών.

8.1.8 V Patrinou, G. Scroubis, V. Zolota, C. Vagianos

Unusual presentation of pancreatic mucinous cystadenocarcinoma by

spontaneous splenic rupture.

Digestive Surgery 17:645-647, 2000. (IF: 1.472)

Τα βλεννώδη κυστικά νεοπλάσματα του παγκρέατος είναι ασυνήθεις όγκοι οι

οποίοι συνοδεύονται συχνά από τραυματική σπληνική ρήξη. Εδώ περιγράφεται

Page 14: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

14

μια ασυνήθης περίπτωση αυτόματης ρήξης σπληνός λόγω μαζικής διήθησης

του οργάνου από ασυμπτωματικό βλεννώδες κυσταδενοκαρκίνωμα της ουράς

του παγκρέατος

8.1.9 Batistatou A, Zolota V, Scopa CD.

Papillary Serous Adenocarcinoma of the Endocervix: A rare neoplasm.

Immunohistochemical profile.

International Journal of Gynecological Cancer 10:336-339, 2000 (IF: 1.941)

To ορώδες αδενοκαρκίνωμα του ενδοτραχήλου είναι ένα σπάνιο καρκίνωμα

παρόμοιο με το καρκίνωμα της ωοθήκης και του ενδομητρίου. Περιγράφεται η

περίπτωση γυναίκας 63 ετών με θηλώδες ορώδες αδενοκαρκίνωμα του

ενδομητρίου και σχολιάζονται τα κλινικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά

αυτού του σπάνιου νεοπλάσματος. Η μελέτη περιλαμβάνει επίσης, για πρώτη

φορά στη βιβλιογραφία, λεπτομερή ανοσοϊστοχημική ανάλυση του

νεοπλάσματος με τους δείκτες: κυτοκερατίνες χαμηλού και υψηλού μοριακού

βάρους (ΑΕ1 και ΑΕ3), ΕΜΑ, CEA, Vimentin, B72.3, nm23, υποδοχείς

οιστρογόνων και προγεστερόνης, LeuM1 (CD15), p53, Κi67 και PCNA.

8.1.10 Batistatou A, Zolota V, Scopa CD.

The “Gourmet Pathologist”.

International Journal of Surgical Pathology 8(4):341-342, 2000 (IF: 0.756)

Γράμμα στον εκδότη το οποίο γίνεται αναφορά στις μεταφορικές εκφράσεις

που χρησιμοποιούνται στην παθολογική ανατομική, για την περιγραφική

μακροσκοπικών και μικροσκοπικών εικόνων

8.1.11 V. Zolota, M. Melachrinou, S. Kakkos, J. Spiliotis.

Neuromuscular and Vascular Hamartoma of the Small Bowel.

Digestive Diseases and Sciences 45(10): 2051-2053, 2000 (IF: 2.26)

To 1982 οι Fernando και McGovern περιέγραψαν για πρώτη φορά μια

αμαρτωματώδη οντότητα του λεπτού εντέρου που αποτελείτο από δεσμίδες

λείων μυϊκών ινών, αμύελες νευρικές ίνες με γαγγλιακά κύτταρα και

διατεταμένα αγγεία, την οποία ονόμασαν «νευρομυϊκό και αγγειακό

αμάρτωμα». Στην εργασία περιγράφεται η περίπτωση άνδρα 40 ετών ο οποίος

εμφανίζει οπισθοπεριτοναϊκή λεμφαδενοπάθεια και συμπτωματολογία οξείας

εντερικής απόφραξης. Διενεργήθηκε λαπαροσκοπική εκτομή τελικού ειλεού και

η μακροσκοπική και μικροσκοπική εξέταση αποκάλυψαν φλεγμονώδη περιοχή

στο λεπτό έντερο με σχηματισμό κοκκιώδους ιστού, υπερπλασία λείων μυϊκών

ινών στον υποβλεννογόνιο, νευρωνική υπρερπλασία με αθροίσεις γαγγλιακών

κυττάρων και διατεταμένα αγγεία. Η περίπτωση χαρακτηρίστηκε ως η δέκατη

στη βιβλιογραφία περίπτωση «νευρομυϊκού και αγγειακού αμαρτώματος λεπτού

εντέρου». Στη συζήτηση της εργασίας έγινε αναδρομή στα κλινικά και

ιστολογικά χαρακτηριστικά των ήδη περιγραφεισών περιπτώσεων.

8.1.12 T. Papadas, A. Batistatou, P. Ravazoula, V. Zolota, P.Goumas.

Page 15: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

15

S-100 protein-positive dendritic cells and CD34-positive dendritic interstitial

cells in palatine tonsils.

European Archives of Otorhinolaryngology 258:243-245, 2001. (IF: 1.458)

Τα δενδριτικά κύτταρα (DC) είναι αντιγονο-παρουσιαστικά κύτταρα

S100+ κύτταρα και ωριμάζουν από πρόδρομα CD34+ στρωματικά κύτταρα

(DIC) ή μονοκύτταρα. Για να διερευνηθεί η τοπική ανοσοαντίδραση στις

ανθρώπινες αμυγδαλές, έγινε ανοσοϊστοχημικός έλεγχος για την παρουσία

DC και DIC σε 17 μη-υπερπλαστικές και 13 υπερπλαστικές αμυγδαλές.

Πυκνό διήθημα από S-100+ DC αναγνωρίστηκε στην πλειοψηφία των

υπερπλαστικών αμυγδαλών, ενώ ήταν λιγότερα στις μη-υπερπλαστικές

αμυγδαλές. Τα DIC ανιχνεύτηκαν μόνο στην περιφέρεια της ινώδους κάψας

που διαχωρίζει την αμυγδαλή από τον υποκείμενο μυ. Η παρουσία χαμηλού

αριθμού DIC σε συνδυασμό με υψηλό αριθμό DC στις υπερπλαστικές

αμυγδαλές εισηγείται τη μετανάστευση των δενδριτικών κυττάρων από άλλες

περιοχές και όχι την ωρίμανσή τους από πρόδρομα DICs που βρίσκονται στον

ίδιο ιστό.

8.1.13 V. Zolota, A. Batistatou, M. Melachrinou, E. Tzorakoeleftherakis, V.

Pastromas, T. Ziambaras.

Clear Cell Tumor of the Colon in an 8.5-Year-Old Girl.

Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 33 :196-199, 2001 (IF:

2.298)

Οι διαυγοκυτταρικοί όγκοι (clear cell tumor) είναι σπάνια νεοπλάσματα

απροσδιόριστης ιστογενετικής προέλευσης. Περιγράφεται η περίπτωση

διαυγοκυτταρικού όγκου του παχέος εντέρου σε κορίτσι 8.5 ετών που

παρουσίασε μέλαινες κενώσεις. Στην κολονοσκόπηση αναγνωρίστηκε μάζα

στο ορθό και ακολούθησε χειρουργική αφαίρεση. Η παθολογοανατομική

εξέταση ανέδειξε την παρουσία όγκου από διαυγή κύτταρα, που είναι

εξαιρετικά σπάνιο στο παχύ έντερο. Η διάγνωση τέθηκε με τη χαρακτηριστική

μορφολογική εικόνα αλλά και το «μοναδικό» ανοσοϊστοχημικό προφίλ του

όγκου, τα κύτταρα του οποίου ήταν θετικά στο HMB45, και αρνητικά στην

πρωτείνη S100. O διαυγοκυτταρικός όγκος περιγράφηκε για πρώτη φορά στον

πνεύμονα και έκτοτε σε διάφορα όργανα. Δεδομένου των φαινοτυπικών

ομοιοτήτων των κυττάρων του όγκου με τα κύτταρα της

λεμφαγγειομυωμάτωσης και του αγγειομυολιπώματος, δηλαδή διαυγές κύτταρο

με επιθηλιοειδή εμφάνιση, θετικό στο ΗΜΒ45 και στους δείκτες μυϊκής

προέλευσης, προτάθηκε ο όρος PEC (“perivascular epithelioid cell”) για τον

χαρακτηρισμό του κυττάρου προέλευσης του όγκου.

8.1.14 I. Xagoraris, G. Paterakis, V. Zolota, P. Zikos, A. Maniatis, A. Mouzaki.

Expression of Granzyme B and Perforin in Multiple Myeloma.

Acta Haematologica 105:125-129, 2001. (IF: 0.894)

Το πολλαπλούν μυέλωμα αποτελεί ένα νόσημα με πτωχή ανταπόκριση στη

συμβατική θεραπεία. Τα μυελωματικά κύτταρα προσβάλλουν το ανοσολογικό

σύστημα και προκαλούν ανοσοκαταστολη παράγοντας ανοσοτροποποιητικούς

παράγοντες όπως: TGF-β, FasL, vascular endothelial growth factor και Muc-1.

Page 16: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

16

Στην παρούσα μελέτη περιγράφεται η περίπτωση ασθενούς με πολλαπλούν

μυέλωμα IgG/κ τύπουκαι σταδίου ΙΙΙΑ. Τα μυελωματικά κύτταρα όταν

καλλιεργήθηκαν έδειξαν έκφραση των granzyme B και perforin , τα οποία

ποτελούν ένζυμα που φυσιολογικά εκφράζονται από τα cytotoxic T cells

(CTLs) και natural killer (NK) cells. Επιπλέον, η φαινοτυπική ανάλυση έδειξε

ότι τα καλιεργημένα κύτταρα ήταν ενεργοποιημένα αντιγονοπαρουσιαστικά

κύτταρα με ιδιότητες ΝΚ κυττάρων. Στη μελέτη προτείνεται, ότι η έκφραση

αυτών των λυτικών ενζύμων μπορεί να αποτελεί έναν επιπρόσθετο μηχανισμό

μέσω του οποίου τα νεοπλασματικά κύτταρα καταστρέφουν τα κύτταρα

ανοσίας του ξενιστή.

8.1.15 A. Symeonidis, A. Kouraklis-Symeonidis, E. Grouzi, V. Zolota, M.

Melachrinou, K. Kourea, E. Fragopanagou, N. Giannakoulas, U. Seimeni, M.

Tiniakou, P. Matsouka, N. Zoumbos.

Determination of Plasma Secreting Potential as an Index of Maturity of

Myelomatous Cells and a Strong Prognostic Factor.

Leukemia and Lymphoma 43(8):1605-1612, 2002. (IF: 2.364)

Σύμφωνα με το ευρέως αποδεκτό σύστημα σταδιοποίησης του πολλαπλού

μυελώματος, το ποσό της παραπρωτείνης αποτελεί την κύρια παράμετρο

προσδιορισμού του σταδίου της νόσου. Προσδιορίσαμε το εκκριτικό δυναμικό

των πλασματοκυττάρων (ΕΔΠ) σαν το ποσό του μονοκλωνικού στοιχείου

διαιρούμενο με το ποσοστό της πλασματοκυτταρικής διήθησης του μυελού των

οστών σε 240 ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα και συσχετίσαμε τα

ποτελέσματά μας με τον ισότυπο της παραγώμενης αλύσου, τη μορφολογία των

πλασματοκυττάρων, τη σοβαρότητα της οστικής νόσου καθώς και τους

προγνωστικούς παράγοντες LDH, CRP, αλβουμίνη και β2-μικροσφαιρίνη του

ορού, η ανταπόκριση στη θεραπεία και η συνολική επιβίωση. Το ΕΔΠ ήταν

υψηλότερο σε IgG μυέλωμα και αποτελούσε μια σταθερή παράμετρο για κάθε

ασθενή σε 134/166 περιπτώσεις. Πτώση του ΕΔΠ κατά >10% σε 26 ασθενείς

συσχετίσθηκε με επιθετικότερη νόσο και αποτυχία της θεραπείας. Ασθενείς με

MGUS είχαν σημαντικά υψηλότερο ΕΔΠ σε σχέση με αυτούς που είχαν

μυέλωμα με την ίδια άλυσο. Υψηλότερο ΕΔΠ συσχετίσθηκε με σταδίου Ι νόσο,

απουσία Bence-Jones πρωτείνης, και ήπιες μορφές νόσου με χαμηλή έκφραση

της πρωτείνης PCNA (proliferating cell nuclear antigen), LDH, α2-σφαιρίνες,

CRP και β2-μικροσφαιρίνη και υψηλάεπίπεδα αλβοuμίνης. Ανtίθετα ασθενείς

με άωρη/πλασμαβλαστική μορφολογία και αυτοί με σοβαρή οστική νόσο είχαν

χαμηλότερο ΕΔΠ. Οι ασθενείς που ανταποκρίθηκαν καλά στη θεραπεία είχαν

υψηλότερο ΕΔΠ από αυτούς που ανταποκρίθηκαν μέτρια ή πτωχά και το ΕΔΠ

συσχετίσθηκε σημαντικά με τη συνολική επιβίωση σε IgG και IgA μυέλωμα.

Συμπερασματικά, το ΕΔΠ αντανακλά τη κατάσταση ωριμότητας των

μυελωματικών κυττάρων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν προγνωστικός

παράγοντας, δεδομένου ότι οι ασθενείς με υψηλό εκκριτικό δυναμικό

αποτελούν ομάδα χαμηλότερης κακοήθειας, σε σχέση με αυτούς με χαμηλό

εκκριτικό δυναμικό.

8.1.16 V. Zolota, A. Tsamandas, M. Melachrinou, A. Batistatou, C. Scopa.

Expression of CD44 protein in renal cell carcinomas: association with p53

expression.

Page 17: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

17

Urolοgic Oncology 7:13-17, 2002. (IF: 3.647)

Το CD44 αποτελεί μόριο προσκόλλησης το οποίο εμπλέκεται στις

διαντιδράσεις κύτταρο-κύτταρο και κύτταρο-εξωκυττάρια ουσία. Πρόσφατες

μελέτες εισηγούνται το ρόλο του CD44 στην ανάπτυξη του όγκου και το

μεταστατικό δυναμικό των καρκινικών κυττάρων. Επιπλέον, είναι ευρέως

διαδεδομένο ότι το p53 ογκοκατασταλτικό γονίδιο ελέγχει τον κυτταρικό

πολλαπλασιασμό και απώλεια της φυσιολογικής του λειτουργίας αποτελεί

εναρκτήριο γεγονός της καρκινογένεσης. Με σκοπό να διερευνηθεί ο ρόος

αυτών των δυο μορίων στον καρκίνο του μαστού εξετάστηκε με

ανοσοϊστοχημικές μεθόδους η έκφραση του μορίου προσκόλλησης CD44 σε 67

περιπτώσεις πρωτοπαθούς αδενοκαρκινώματος νεφρού και συσχετίστηκε με

κλινικοπαθολογικές παραμέτρους και με την έκφραση του ογκοκατασταλτικού

γονιδίου p53. Μεμβρανική ανοσοχρώση για το CD44 ανιχνεύτηκε στο 35 %

των όγκων, ενώ πυρηνική ανοσοχρώση για το p53 ανιχνεύτηκε στο 13,4 % των

όγκων. Αναγνωρίστηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της έκφρασης

του CD44 και του πυρηνικού βαθμού κακοηθείας (p<0,001), του σταδίου

(p<0,001), της αγγειακής διήθησης (p<0,05) και της έκφρασης του p53

(p<0,05). Από τα αποτελέσματα της μελέτης προκύπτει ότι οι όσον αφορά τα

καρκινώματα νεφρού τα CD44 και p53 είναι δείκτες εξέλιξης του όγκου.

8.1.17 A. Batistatou, V. Zolota, C. Scopa.

S-100 Protein+ Dendritic Cells and CD34+ Dendritic Interstitial Cells in

Thyroid Lesions.

Endocrine Pathology 13(2):111-115, 2002. (IF: 1.6)

Τα δενδριτικά κύταρα (DC) είναι αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα και

ωριμάζουν από πρόδρομα CD34+ στρωματικά κύτταρα (δενδριτικά ενδιάμεσα

κύτταρα /DICs ) ή μονοκύτταρα. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η

διερεύνηση της τοπικής ανοσολογικής απάντησης σε νεοπλάσματα και μη

νεοπλασματικές παθήσεις του θυρεοειδούς. Μελετήθηκε ανοσοϊστοχημικά η

παρουσία S100+ DCs και CD34+ DICs σε 13 θηλώδη καρκινώματα, 10

θυλακιώδη καρκινώματα, 7 θυλακιώδη αδενώματα, 1 καρκίνωμα από κύτταρα

Hurthle, 1 αδένωμα από κύτταρα Hurthle, 2 μυελοειδή καρκινώματα, 6

αδιαφοροποίητα καρκινώματα και 3 οζώδεις βρογχοκήλες. Πυκνή διήθηση από

S100+ DCs παρατηρήθηκε στην πλειοψηφία των θηλωδών καρκινωμάτων

(μέσος όρος; 66.4), ενώ μετρίου βαθμού διήθηση παρατηρήθηκε στα

θυλακιώδη αδενώματα (μέσος όρος 23.3), θυλακιώδη καρκινώματα (μέσος

όρος 23.5) και αδιαφοροποίητα καρκινώματα (μέσος όρος: 31.6). Οι υπόλοιπες

περιπτώσεις έδειξαν ήπια διήθηση. DICs παρατηρήθηκαν αποκλειστικά στα

νεοπλάσματα ειδικά στην περιφέρεια του όγκου και μέσα στην κάψα. Ο

αυξημένος αριθμός DCs στα θηλώδη καρκινώματα πιθανότατα σχετίζεται με

την καλή τους πρόγνωση. Η ειδική κατανομή των DICs εισηγείται την πιθανή

τους συμμετοχή στον έλεγχο της ανάπτυξης των νεοπλασμάτων του

θυρεοειδούς.

8.1.18 V. Zolota, A. Batistatou, A. Tsamandas, G. Iliopoulos, C, Scopa, D.S.

Bonikos.

Page 18: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

18

Immunohistochemical Expression of TGF-β1, p21WAF1, p53, Ki67 and

Angiogenesis in Gastric Carcinomas.

International Journal of Gastrointestinal Cancer 32:83-89, 2002. (IF:-)

Οι μεταρεπτικοί αυξητικοί παράγοντες (TGF-βs) αποτελούν πολυδύναμα

πεπτίδια με σημαντικό ρόλο στην κυτταρική ανάπτυξη και διαφοροποίηση. Έχει

αναφερθεί ότι ο TGF-β1 παίζει διφασικό ρόλο στην καρκινογένεση εισάγοντας

ή αναστέλλοντας κακοήθεις ιδιότητες των επιθηλιακών κυττάρων. Η

ανοσοϊστοχημική έκφραση του TGF-β1 μελετήθηκε σε 56 ασθενείς με καρκίνο

στομάχου και συσχετίσθηκε με την ανοσοέκφραση των p21, p53, Ki67 καθώς

και με τις κλασσικές κλινικοπαθολογικές παραμέτρους. Θετική έκφραση

TGF-β1 ανιχνεύθηκε σε 71% των όγκων και ήταν συχνότερη στα

αδενοκαρκινώματα εντερικού τύπου (p<0,001). Έκφραση των p21 και p53

παρατηρήθηκε σε 32% και 51% των όγκων αντίστοιχα. Υψηλό Ki67

ανιχνεύθηκε σε 53,5% των περιπτώσεων. Η έκφραση του TGF-β1 σχετίσθηκε

στατιστικώς σημαντικά με την έκφραση του p21 (p<0,001) και αντίστροφα με

το ποσό των νεοαγγείων. Η έκφραση p21 ήταν υψηλότερη στους όγκους με

χαμηλό Ki67 (p<0,01). Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση των δεικτών με στάδιο

του όγκου, το βάθος διήθησης και τις λεμφαδενικές μεταστάσεις. Τα ευρήματα

εισηγούνται ότι ο TGF-β1 πιθανώτατα συμμετέχει στην ενεργοποίηση της

p21WAF1 στα αδενοκαρκινώματα του στομάχου, η οποία λαμβάνει χώρα

ανεξάρτητα από το status του p53.

8.1.19 A. Batistatou, V Zolota, CD Scopa

Images in Pathology: Oxyuris (Enterobius) Vermicularis in Human Cecum and

Appendix

International Journal of Surgical Pathology 10:58, 2002 (IF: 0.756)

8.1.20 S. Kakkos, V. Zolota, P. Peristeropoulou, A. Apostolopoulou, G. Geroukalos,

I. Tsolakis.

Increased mast cell infiltration in familial varicose veins: pathogenetic

implications?

International Angiology 22(1): 43-49, 2003. (IF: 1.462)

Πρόσφατες μελέτες έχουν ενοχοποιήσει τα μαστοκύτταρα στην παθογένεια των

κιρσοειδών φλεβών κάτω άκρων. Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση

πιθανής σχέσης μεταξύ μαστοκυτταρικής διήθησης και κλινικών χαρακτήρων

των ασθενών με κιρσούς κάτω άκρων. Εξετάσθηκαν 17 ασθενείς οι οποίοι

χειρουργήθηκαν για κιρσούς κάτω άκρων και ανεπάρκεια μείζονος σαφηνούς.

Έγινε ανάδειξη των μαστοκυττάρων, κατά την μικροσκοπική εξέταση, με

ιστοχημικές χρώσεις. Τα μαστοκύτταρα εντοπίζονταν στον έξω χιτώνα των

κιρσοειδώς διατεταμένων αγγείων. Μετρήθηκε το ποσό των μαστοκυττάρων

ανά 10 οπτικά πεδία μεγάλης μεγέθυνσης (mast cell count/MCC) και

σχετίσθηκε με την ηλικά, το φύλο, το δείκτη μάζας σώματος, το οικογενειακό

ιστορικό, τη διάρκεια της νόσου και τη σχέση με προηγηθείσα κύηση, τα

συμπτώματα και σημεία των κάτω άκρων κατά τη φυσική εξέταση, και τέλος το

κλινικό στάδιο της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας (CEAP ταξινόμηση). Οι

ασθενείς με οικογενές ιστορικό είχαν σημαντικά αυξημένη τη μαστοκυτταρική

διήθηση σε σχέση με τους λοιπούς ασθενείς (p<0,0005). Παρατηρήθηκε επίσης

Page 19: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

19

στατιστικά σημαντική αντίστροφη συσχέτιση της μαστοκυτταρικής διήθησης με

την ηλικία, αλλά όχι με τα λοιπά κλινικά χαρακτηριστικά. Τα ευρήματα

εισηγούνται ότι η μαστοκυτταρική διήθηση στους κιρσούς δεν αποτελεί

επιπλοκή της φλεβικής υπέρτασης. Επιπλέον η αυξημένη παρουσία

μαστοκυττάρων στους ασθενείς με οικογενειακό ιστορικό εισηγείται

πρωτοπαθή ρόλο στην παθοφυσιολογία της νόσου. Περαιτέρω έρευνα η οποία

θα εξετάζει την ενεργοποίηση των μαστοκυττάρων στις οικογενείς περιπτώσεις

απαιτείται για την πλήρη διερεύνηση του ρόλου των μαστοκυττάρων στην

παθογένεια της νόσου

8.1.21 C. Scopa, A. Tsamandas, V. Zolota, H. Kalofonos, A. Batistatou, C. Vagianos.

Potential Role of bcl-2 and Ki-67 Expression and Apoptosis in Colorectal

Carcinoma. A Clinicopathologic Study.

Digestive Diseases and Sciences 48(10):1990-1997, 2003 (IF: 2.26)

Στον καρκίνο του παχέος εντέρου λαμβάνει χώρα απορρύθμιση της διεργασίας

του κυτταρικού πολλαπλασιαμού και του προγραμματισμένου κυτταρικού

θανάτου που αποτελεί την απόπτωση. Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση

του μηχανισμού της απόπτωσης και του κυτταρικού πολ/μού στον καρκίνο του

παχέος εντέρου και η συσχέτιση με κλασσικούς προγνωστικούς δείκτες και με

την επιβίωση των ασθενών. Εξετάσθηκε η ανοσοϊστοχημική έκφραση των

πρωτεϊνών bcl-2 και Ki67 σε 117 αδενοκαρκινώματα παχέος εντέρου από

ισάριθμους ασθενείς . Ο δείκτης των αποπτωτικών σωματίων (apoptotic body

index/ABI) εκτιμήθηκε με τη μέθοδο TUNEL. Η πρωτείνη bcl-2 εκτιμήθηκε σε

65% των αδενοκαρκινωμάτων και η έκφραση ήταν αυξημένη στους χαμηλής

κακοηθείας και αρχόμενου σταδίου όγκους. Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση

μεταξύ bcl-2 και Ki67, ABI ή επιβίωση των ασθενών. Θετική συσχέτιση

παρατηρήθηκε μεταξύ ΑΒΙ και Ki67 (p<0,05). Απόπτωση παρατηρήθηκε

περισσότερο στους όγκους υψηλού βαθμού κακοήθειας ή προχωρημένου

κλινικού σταδίου. Η στατιστική ανάλυση Cox αποκάλυψε ότι μόνο ο βαθμός

κακοήθειας και το στάδιο της νόσου αποτελούν ανεξάρτητους προγνωστικούς

παράγοντες. Η μελέτη εισηγείται ότι το φαινόμενο της αυξημένης απόπτωσης

στα αδενοκαρκινώματα παχέος εντέρου υψηλής κακοήθειας πιθανώτατα

οφείλεται στον αυξημένο κυτταρικό πολ/μό που λαμβάνει χώρα στους όγκους

αυτούς.

8.1.22 A. Tsamandas, K. Thomopoulos, V. Zolota, T. Kourelis, T. Karatzas, P.

Ravazoula, K. Tepetes, T. Petsas, D. Karavias, C. Karatza, D.S. Bonikos, C.

Gogos.

Potential Role of Bcl-2 and Bax mRNA and Protein Expression in Chronic

Hepatitis Type B and C: A Clinicopathologic Study.

Modern Pathology 16(12):1273-1288, 2003. (IF: 5.253)

Η ογκοπρωτείνη bcl-2 αναστέλλει την απόπτωση παρέχοντας πλεονέκτημα

επιβίωσης στα ταχέως εξελισσόμενα κύτταρα, ενώ η πρωτεϊνη bax επάγει την

απόπτωση καθιστώντας τα κύτταρα ευαίσθητα στα αποπτωτικά ερεθίσματα.

Στη μελέτη εκτιμήθηκε η έκφραση (ανοσοϊστοχημεία, Western blot analysis,

ISH και TUNEL apoptotic body index) των πρωτεινών bcl-2 και bax σε βιοψίες

ήπατος 37 ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα Β (HBV) και 28 ασθενών με χρόνια

Page 20: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

20

ηπατίτιδα C (HCV). Το HAI score κυμαινόταν 3/18-13/18 και το fibrosis Stage

1-6 (7HBV/10HCV). Bcl-2 mRNA ανιχνεύθηκε στα περιπυλαία ηπατοκύτταρα

μόνο στις περιπτώσεις με ίνωση σταδίου 5-6. Η πρωτείνη Bax καθώς και Bax

mRNA ανιχνεύθηκαν στα ηπατοκύτταρα και τα επιθηλιακά ηπατοκύτταρα των

μεσολόβιων πόρων στα πυλαία διαστήματα και τα ποσά έκφρασης αυξάνονταν

κατά της εξέλιξη της ίνωσης. Το ΑΒΙ σχετίσθηκε αντίστροφα με την έκφραση

της πρωτείνης bcl-2 και ανάλογα με την έκφραση της πρωτείνης bax.

Συμπεραίνεται ότι η αποπτωτική διαδικασία παίζει σημαντικό ρόλο στην

απώλεια των ηπατοκυττάρων και την εξέλιξη της ινωτικής διεργασίας κυρίως

κατά τα αρχικά στάδια Το bcl-2 εμπλέκεται στην τελική ίνωση και τα

αποτελέσματα εισηγούνται ότι τα περιπυλαία ηπατοκύτταρα είναι ανθεκτικά

στην απόπτωση. Τέλος οι μεσολόβιοι πόροι είναι ευαίσθητοι στην απόπτωση

ενώ τα χολαγγειόλια της ζώνης μετάπτωσης ανθεκτικά στην απόπτωση. Η

μελέτη καταλήγει ότι περαιτέρω έρευνα απαιτείται για τη μελέτη της κλινικής

σημασίας των ανωτέρω παρατηρήσεων στους ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα B

και C καθώς και για την πιθανότητα εφαρμογής των αποτελεσμάτων σε νέες

θεραπευτικές μεθόδους.

8.1.23 A. Tsamandas, D. Kardamakis, V. Zolota, P. Ravazoula, T, Kourelis, K.

Tepetes, C. Kalogeropoulou, I. Tsota, T. Makatsoris, T. Petsas, D. Karavias, H.

Kalofonos, C. Scopa, D.S. Bonikos.

The potential role of the expression of TGFβ1, TGFβ2 AND TGFβ3 proteins in

colorectal carcinomas: correlation with classic histopathological factors and

patterns survival.

Strahlentherapie und Onkologie 4:201-208, 2004 (IF: 4.163)

Μελετάται η ανοσοϊστοχημική έκφραση των αυξητικών παραγόντων

TGFβ1, TGFβ2 και TGFβ3 σε καρκινώματα παχέος εντέρου και εκτιμάται η

συσχέτιση με γνωστούς προγνωστικούς δείκτες καθώς και την επιβίωση των

ασθενών. Εξετάσθηκαν, με την ανοσοϊστοχημική μέθοδο στρεπταβιδίνης

βιοτίνης, τομές παραφίνης από124 αδενοκαρκινώματα παχέος εντέρου (26

σταδίου Ι, 30 σταδίου ΙΙ, 48 σταδίου ΙΙΙ και 20 σταδίου ΙV0. 106 όγκοι ήταν

χαμηλού βαθμού και 18 ήταν υψηλού βαθμού κακοήθειας. Η πρωτείνη TGFβ1

εκφράστηκε σε 71% των καρκίνων ενώ οι πρωτείνες TGFβ2 και TGFβ3

ανιχνεύθηκαν σε όλους τους όγκους. Η στατιστική ανάλυση των

αποτελεσμάτων έδειξε υψηλότερη έκφραση του TGFβ1 στα χαμηλού βαθμού

κακοήθειας καρκινώματα (p=0,009). Επίσης η έκφραση του TGFβ1 σχετίσθηκε

με μεγάλο διάστημα ελεύθερο νόσου καθώς και ολική επιβίωση (p<0,05 το

καθένα). H Cox ανάλυση έδειξε ότι εκτός από το βαθμό κακοήθειας και το

στάδιο της νόσου η έκφραση του αυξητικού παράγοντα TGFβ1 αποτελεί

ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα για τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

8.1.24 F. Badra, M. V. Karamouzis, V. Zolota, V. Pastromas.

A case of multiorgan Langerhans’ cell histiocytosis presented with

pneumothorax.

European Journal of Internal Medicine 15:467-469, 2004 (IF: 2.049)

H πνευμονική ιστιοκυττάρωση Langerhans (LCH) είναι μια ασυνήθης

κλινική οντότητα με απρόβλεπτη κλινική εικόνα και συμπεριφορά. Η προσβολή

Page 21: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

21

του πνεύμονα μπορεί να είναι η μοναδική εκδήλωση ή να αποτελεί μέρος

πολυσυστηματικής προσβολής. Γυναίκα 43 ετών προσήλθε στο νοσοσκομείο

μας με αριστερό θωρακικό άλγος κι δύπσνοια. Διαπιστώθηκε αυτόματος

αριστερός πνευμοθώρακας. Όλες οι εργαστηριακές δοκιμασίες, μεταξύ των

οποίων και οι λειτουργικές δοκιμασίες πνευμοικής λειτουργίας ήταν

φυσιολογικές. Οι ακτινογραφική εικόνα έθεσε την υποψία LCH και η βιοψία

επιβεβαίωσε τη διάγνωση. Περαιτέρω δοκιμασίες ανίχνευσαν την παρουσία

μικρών κυστικών αλλοιώσεων στο κρανίο και το ήπαρ. Ετέθη η διάγνωση της

πολυσυστηματικής LCH. O αυτόματος πνευμοθώρκας μπορεί να αποτελεί την

πρώτη εκδήλωση της LCH. Η παρούσα περίπτωση τονίζει την απρόβλεπτη

κλινική εμφάνιση και συμπεριφορά της LCH και τη σημασία της

εξατομικευμένης θεραπευτικής προσέγγισης.

8.1.25 C. Poulos, V. Bakopoulos, V. Zolota, G.J. Dimitriadis.

Histopathological findings after sea bass (Dicentrarchus labrax L.) exposure to

extracellular products of Photobacterium damsela subsp. Piscicida produced in

vivo.

Aquaculture Research 35:931-936, 2004. (IF: 1.422)

Η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε με σκοπό την μικροσκοπική παρατήρηση

κυτταρικών αλλοιώσεων στους ιστούς λαυρακιού (Dicentrarhus labrax L) μετά

από υπό περιορισμό ανάπτυξη του βακτηρίου Photobacterium damsella

subsp.piscicida μέσα σε μεμβράνες διαπίδυσης με διαφορετικό μέγεθος πόρων :

12 kD και 2 kD. Οι μεμβράνες (που περιείχαν 1 ml διαλύματος 7x104

cfu/ml

βακτηρίου καλλιεργημένο σε Brain Heart Infusion Agar) εισήχθησαν

χειρουργικά στην ενδοπεριτοναική κοιλότητα των ψαριών. Τα ψάρια μάρτυρες

έλαβαν επίσης τις ίδιες μεμβράνες διαπίδυσης οι οποίες περιείχαν 1 ml

αποστειρωμένο PBS. Τα ψάρια που αποτελούσαν το πειραματικό υλικό ζύγιζαν

250 g. Δείγματα από όργανα όπως νεφρός, συκώτι, σπλήνα, έντερο και βράγχια

ελήφθησαν και επεξεργάσθηκαν για παρατήρηση στο οπτικό μικροσκόπιο. Tα

ψάρια στα οποία είχαν εισαχθεί οι μεμβράνες διαπίδυσης των 2 kD δεν έδειξαν

αξιοσημείωτες αλλοιώσεις σε αντίθεση με αυτά των 12 kD που παρουσίασαν

τις πιο πολλές παθολογικές αλλοιώσεις υποδεικνύοντας έτσι ότι η τοξικότητα

του βακτηρίου οφείλεται σε μόρια με μοριακό βάρος μεγαλύτερο από 2 kD.

Eπιπλέον, φλεγμονώδη κύτταρα παρατηρήθηκαν σε όλους τους ιστούς από

ψάρια που δέχθηκαν τις μεμβράνες διαπίδυσης των kD κυρίως 48 ώρες μετά

την επέμβαση. Ιστοί όπως σπλήνας, νεφρός, έντερο και βράγχια υπέστησαν

σοβαρές νεκρωτικές αλλοιώσεις 60 ώρες μετά την επέμβαση. Επειδή δεν

απομονώθηκαν βακτηριακά κύτταρα από τα ψάρια που δέχθηκαν τις μεμβράνες

διαπίδυσης και επειδή δεν καταγράφθηκαν θνησιμότητες στους μάρτυρες,

συμπεραίνεται ότι όλες οι ιστολογικές αλλοιώσεις οφείλονται στην δράση

εξωκυτταρικών τοξινών που παράχθηκαν από τον παθογόνο μικροοργανισμό.

8.1.26 H. Kourea, A. Koutras, V. Zolota, I.Grimani, E. Tzorakoeleftherakis, D.

Koukouras, G. Fountzilas, H. Gogas, K. Kyriakou, A. Adamou, H. Kalofonos.

Expression of p27KIP1

, p21WAF1

and p53 does Not Correlate with Prognosis in

Node-negative Invasive Ductal Carcinoma of the Breast.

Anticancer Research 26:1657-1668, 2006. (IF: 1.713)

Page 22: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

22

Μελετάται η ανοσοϊστοχημική έκφραση των p27KIP1

, p21WAF1

και p53 σε

170 καρκινώματα μαστού με αρνητικούς λεμφαδένες και εκτιμάται η

προγνωστική τους σημασία. Χαμηλή πυρηνική και κυτταροπλασματική

έκφραση του p27 παρατηρήθηκε σε 66% και 81% των καρκινωμάτων

αντίστοιχα. Η χαμηλή πυρηνική έκφραση του p27 συσχετίστηκε με υψηλό

βαθμό κακοήθειας (p=0.001), ηλικία ≤50 έτη (p=0.01), αρνητικούς ορμονικούς

υποδοχείς (p<0.001), χαμηλή κυτταροπλασματική έκφραση του p27(p<0.001)

και υπερέκφραση του p53 (p=0.02). H χαμηλή κυτταροπλασματική έκφραση

του p27 συσχετίστηκε με αρνητικούς ορμονικούς υποδοχείς (p<0.001). Η

υπερέκφραση του p53 συσχετίστηκε με υψηλό βαθμό κακοήθειας (p<0.001) και

αρνητικούς ορμονικούς υποδοχείς (p<0.001). Η υπερέκφραση του p21 αν και

δεν συσχετίστηκε με τις παραμέτρους που μελετήθηκαν συσχετίστηκε με

αυξημένη επιβίωση ελεύθερη νόσου στη μονοπαραγοντική ανάλυση. Στην

πολυπαραγοντική ανάλυση, η πυρηνική έκφραση του p27, η

κυτταροπλασματική έκφραση του p27, και η έκφραση των δεικτών p21 και p53

δεν συσχετίστηκαν με επιβίωση ελεύθερη νόσου ή ολική επιβίωση. Τα

ευρήματα της μελέτης αναιρούν την προγνωστική αξία της έκφρασης των p27,

p21 και p53 στον καρκίνο του μαστού.

8.1.27 A Tsamandas, I. Syrokosta, K Thomopoulos, V Zolota, D. Dimitropoulou, A

Liava, A Coupoulou, D. Siagris, T. Petsas, C Karatza, C. Gogos.

Potential role of hepatic progenitor cells expression in cases of chronic hepatitis

C and their relation to response to therapy: a clinicopathologic study.

Liver International 26:817-826, 2006. (IF: 3.87)

Η μελέτη διερευνά τη συσχέτιση της έκφρασης των ηπατικών πρόδρομων

(HPC) κυττάρων με την ανταπόκριση στη θραπεία ασθενών με ηπατίτιδα C.

Eξετάσθηκαν 77 βιοψίες ήπατος ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C (HCV). Όλοι

οι ασθενείς ήταν PCR-HCV(+) και έλαβαν θεραπεία με ιντερφερόνη ή/και

ριμπαβιρίνη. Οι ασθενείς ταξινομήθηκαν σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με την

ανταπόκριση στη θεραπεία (ομάδα Α: εκείνοι που ανταποκρίθηκαν, ομάδα Β:

εκείνοι που δεν ανταποκρίθηκαν, ομάδα C: εκείνοι που υποτροπίασαν). Έγινε

ανοσοϊστοχημικός έλεγχος για κερατίνες CK19, CK7, AFP, LCA και CD34 και

in situ υβριδισμός για AFP mRNA ή συνδυασμός των δυο μεθόδων.

Στις περιπτώσεις που μελετήθηκαν και ανάλογα με την έκφραση του AFP

mRNA η ποσοστιαία έκφραση των HPC ήταν: oμάδα Β:53±2.6>ομάδα C:

48.37±1.8>ομάδα Α: 31.4±1.6 (ομάδα Α vs B P<0.01, oμάδα Α vs C P<0.01,

ομάδα Β vs C P>0.05. Η διπλή χρώση απεκάλυψε ότι τα πρόδρομα κύτταρα

συνέκφραζαν CK19/AFP mRNA, CK7/AFP mRNA και AFP πρωτείνη/AFP

mRNA. Tα ποσοστά των HPC συσχετίστηκαν με το ολικό HAI score (P<0.01),

το στάδιο της ίνωσης (P<0.01) και τα επίπεδα των τρανσαμινασών (P<0.05). H

μελέτη καταλήγει ότι η συσχέτιση της έκφρασης των HPC με τη βαρύτητα της

νόσου και πιο ειδικά με την ανταπόκριση στη θεραπεία εισηγείται ότι η

υπερπλασία των HPC παρέχει πρόσθετες προγνωστικές πληροφορίες και

καθορίζει την πρόγνωση των ασθενών με HCV.

8.1.28 V. Zolota, V. Tzelepi, N. Haroulis, E. Αpostolakis, D. Dougenis.

Mediastinal rhabdomyoma: case report and review of the literature.

Virchows Archiv 449(1):124-8, 2006. (IF: 2.676)

Page 23: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

23

Τα ραβδομυώματα είναι καλοήθεις όγκοι στους οποίους μερικά,

τουλάχιστον κύτταρα είναι διαφοροποιημένα μυικά κύτταρα σκελετικού μυ με

κυτταροπλασματικές εγκάρσιες γραμμώσεις. Το εξωκαρδιακό ραβδομύωμα των

ενηλίκων είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο καλόηθες νεόπλασμα το οποίο συνήθως

αναπτύσσεται στην περιοχή κεφαλής και τραχήλου. Σπάνιες άλλες εντοπίσεις

έχουν αναφερθεί, μεταξύ των οποίων και το μεσοθωράκιο. Αναφέρουμε την

τέταρτη περίπτωση ραβδομυώματος των ενηλίκων που αναπτύχθηκε στο

μεσοθωράκιο.

8.1.29 Case report: leiomyosarcoma of the renal pelvis.

Kartsanis G, Douros K, Zolota V, Perimenis P.

International Urology and Nephrology 2006;38(2):211-3. (IF: 1.325)

Παρουσιάζεται μία νέα περίπτωση λειομυοσαρκώματος, της νεφρικής πυέλου

που αποτελεί σπάνια κλινική οντότητα,. Η αρχική διάγνωση, στηριζόμενη στην

ασυμπτωματική μακροσκοπική αιματουρία και τα απεικονιστικά ευρήματα,

ήταν συμβατή με όγκο αριστερού νεφρού. Μετά από μια αριστερή ριζική

νεφρο-ουρητηρεκτομή,η ιστολογική διάγνωση επιβεβαίωσε την παρουσία

λειομυοσαρκώματος της νεφρικής

πυέλου. Δεν δόθηκε επικουρική θεραπεία και ο ασθενής παραμένει υγιής 3

χρόνια μετά την επέμβαση.

8.1.30 D. Koumoundourou, T. Kasimatis, V. Zolota, E Tzorakoeleftherakis, P.

Ravazoula, V. Vassiliou, D. kardamakis, J. Varakis.

Prognostic Significance of TGFβ-1 and pSmad2/3 in Breast Cancer Patients

with T1-2,No Tumours.

Anticancer Research 27:2613-2620, 2007. (IF: 1.713)

Μελετάται η ανοσοϊστοχημική έκφραση των TGFβ-1, pSmad2 και Smad4 σε 61

καρκινώματα μαστού σταδίου Τ1-2Νο. 50,9%, 74% και 61% των καρκινωμάτων

ήταν θετικά για τους δείκτες TGFβ-1, pSmad2 και Smad4 αντίστοιχα. Η

απώλεια της έκφρασης pSmad2/3 σχετίστηκε με μειωμένο χρόνο επιβίωσης

ελεύθερης νόσου. Οι ασθενείς που ήταν αρνητικοί στο δείκτη TGFβ-1 είχαν 4,6

φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν απομακρυσμένες μεταστάσεις.

Τα αποτελέσματα συμπεραίνουν ότι οι πρωτείνες pSmad2/3 και TGFβ-1 μπορεί

να αποδειχθούν πολλά υποσχόμενοι προγνωστικοί δείκτες για τον καρκίνο του

μαστού

8.1.31 V. Zolota, C. Sirinian, M. Melachrinou, A Symeonidis, DS Bonikos.

Expression of the regulatory cell cycle proteins p21, p27, p14, p16, p53, mdm2,

and cyclin E in bone marrow biopsies with acute myeloid leukemia. Correlation

with patients' survival.

Pathology Research and Practice 203(4):199-207, 2007. (IF: 1.213)

Ο έλεγχος του κυτταρικού κύκλου αποτελεί γεγονός υψίστης σημασίας στη

φυσιολογική αιμοποίηση και διαταραχές των ρυθμιστικών, του κυτταρικού

κύκλου, γονιδίων συμμετέχουν στην ανάπτυξη πολλών κακοηθειών του

Page 24: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

24

αιμοποιητικού. Η μελέτη ερευνά την ανοσοϊστοχημική έκφραση των πρωτεϊνών

του κυτταρικού κύκλου p21, p27, p14, p16, p53, mdm2 και cyclin E σε 42

οστεομυελικές βιοψίες ασθενών με de novo οξεία μυελογενή λευχαιμία. Τα

αποτελέσματα της μελέτης είναι τα εξής: i) παρατηρήθηκε αυξημένη συχνότητα

του φαινότυπου p53+/mdm2-/p21-, εύρημα το οποίο είναι το αποτέλεσμα

μετάλλαξης του γονιδίου p53 και/ή αναστολής της λειτουργίας του mdm2 από

το p14ARF

, ii) παρατηρήθηκε έκφραση του φαινότυπου p27+/cyclin E- στην

πλεοψηφία των περιπτώσεων , εύρημα το οποίο εισηγείται ότι το p27 δρα

πιθανώτατα ως δυναμικός CDK αναστολέας, iii) έκφραση του p16

παρατηρήθηκε σε πολύ λίγες περιπτώσεις, iv) δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση

των ανωτέρω δεικτών με την επιβίωση ή τον ιστολογικό υπότυπο. Η μελέτη

καταλήγει στην αμφισβήτηση της προγνωστικής σημασίας των ανωτέρω

δεικτών στην οξεία μυελογενή λευχαιμία.

8.1.32 V. Tzelepi, V. Zolota, A. Batistatou, E. Fokaefs.

Solitary fibrous tumor of the urinary bladder: report of a case with long-term

follow-up and review of the literature.

European Review of Medical and Pharmacological Sciences 11: 101-106, 2007.

(IF: 1.093)

Ο μονήρης ινώδης όγκος (SFT) είναι ένα νεόπλασμα το οποίο τυπικά

εμφανίζεται στον υπεζωκότα. Έχουν, εν τούτοις, περιγραφεί εξωυπεζωκοτικές

εντοπίσεις και αποτελούν συνήθεις αιτίες διαγνωστικών λαθών ιδιαίτερα αν

εμφανιστούν σε ασυνήθεις εστίες. Αναφέρουμε τα κλινικά και

παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά μιας περίπτωσης μονήρους ινώδους όγκου

που εντοπίζεται στην ουροδόχο κύστη και αποτελεί την έβδομη αναφορά στην

αγγλοσαξωνική βιβλιογραφία και την πρώτη αναφορά με μακροχρόνια

μετεγχειρητική παρακολούθηση. Η διαφορική διάγνωση από άλλα

ατρακτοκυτταρικά νεοπλάσματα μπορεί να είναι προβληματική. Η πρόγνωση

του νεοπλάσματος δεν έχει επαρκώς τεκμηριωθεί, γεγονός που καθιστά

απαραίτητη τη μακροχρόνια παρακολούθηση. Ο μονήρης ινώδης όγκος είναι

ένας σπάνιος μεσεγχυματικός όγκος της ουροδόχου κύστης, αλλά πρέπει πάντα

να περιλαμβάνεται στη διαφορική διάγνωση των μεσεγχυματικών,

ατρακτοκυτταρικών, όγκων του κατώτερου ουροποιητικού.

8.1.33 A. Tsamandas, D. Kardamakis, T Petsas, V. Zolota,V. Vassiliou, T.

Makatsoris, H. Kalofonos, C. Vagianos and C.D. Scopa)

Bcl-2, Bax and p53 Expression in Rectal Adenocarcinoma. Correlation with

Classic Pathologic Prognostic Factors and Patients’ Outcome

In vivo 21: 113-118, 2007 (IF: 1.264)

H ογκοπρωτεΐνη Bcl-2 αναστέλλει την απόπτωση , ενώ η πρωτεΐνη bax προάγει

την απόπτωση με την ενίσχυση της κυτταρικής ευαισθησίας σε αποπτωτικά

ερεθίσματα . Η μελέτη εξέτασε το bcl - 2 , bax και την έκφραση p53 σε

αδενοκαρκινώματα του ορθού και τη σχέση της έκφρασης των δεικτών με την

πρόγνωση του όγκου .. Αποτελέσματα : Θετική ανοσοέκφραση για bcl -2 , bax

και p53 ανιχνεύθηκε σε 21 (37% ) , 28 ( 50%) και 45 (80%) όγκους,

αντιστοίχως. Bax συνέκφραση παρατηρήθηκε σε 17 από τις 21 bcl -2 (+)

περιπτώσεις, ενώ ρ53 συνέκφραση παρατηρήθηκε σε 18 από τις 21 bcl -2 (+)

Page 25: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

25

και 17 από τις 28 bax (+) περιπτώσεις . Η απώλεια της έκφρασης bax

συνδέθηκε με προχωρημένοστάδιο και υψηλού βαθμού όγκους ( ρ <0,01) .

Τοπική ( n = 6 ) ή απομακρυσμένη ( n = 5 ) υποτροπή του όγκου παρατηρήθηκε

σε 11 περιπτώσεις . Όλα αυτές οι περιπτώσεις ήταν bax ( + ) , bcl -2 (-) και p53

(+) . Η έκφραση των Bax και p53 σχετίστηκε με δυσμενή έκβαση ( p < 0,05 )

ενώ το bcl - 2 δεν επηρεάζει την επιβίωση.Οι Bcl-2 (-) / bax (+) / p53(+)

περιπτώσεις έδειξαν χαμηλότερα ποσοστά επιβίωσης από ό, τι bax (+) / bcl -2

(+) / p53 (+) περιπτώσεις ( p <0,001) . Συμπέρασμα : Στο αδενοκαρκίνωμα του

ορθού συν-έκφραση του bax με την πρωτεΐνη p53 σχετίζονται με κακή κλινική

έκβαση , ιδιαίτερα σε περιπτώσεις χωρίς ταυτόχρονη έκφραση του bcl -2 .

8.1.34 S. Salakou, D. Kardamakis, A.C. Tsamandas, V. Zolota, E. Apostolakis, V.

Tzelepi, P. Papathanasopoulos, D.S. Bonikos, T. Papapetropoulos, T. Petsas, D.

Dougenis.

Increased Bax/Bcl-2 Ratio Up-regulates Caspase-3 and Increases Apoptosis in

the Thymus of Patients with Myasthenia Gravis

In vivo 21:123-132, 2007 (IF: 1.264)

Mελετήθηκε η συσχέτιση του κλάσματος της έκφρασης του προ-

αποπτωτικού γονιδίου Bax και του αντιαποπτωτικού γονιδίου Bcl-2 με το

ένζυμο κασπάση-3 στο θύμο 46 ασθενών με μυασθένεια gravis σε σχέση με την

κλινική πρόγνωση. Το κλινικό στάδιο περιελάμβανε 5 ασθενείς σταδίου Ι, 21

σταδίου ΙΙΑ, 17 σταδίου ΙΙΒ και 3 σταδίου ΙΙΙ. Σε 26 ασθενείς παρατηρήθηκε

υπερπλασία του θύμου αδένα, σε 8 ατροφία, σε 9 θυμώματα Β1 και Β2 και σε 3

θύμωμα Β3 (καλά διαφοροποιημένο θυμικό καρκίνωμα). Η περίοδος

παρακολούθησης ήταν 39-166 μήνες μετά τη θυμεκτομή. Μετά το τέλος της

μετεγχειρητικής παρακολούθησης 39 ασθενείς ταξινομήθηκαν ως εξής: ομάδα

Α: πλήρης σταθερή ύφεση (13 ασθενείς), ομάδα Β: φαρμακευτική

ύφεση+ελάχιστες εκδηλώσεις+βελτίωση+επιδείνωση (26 ασθενείς). Έγινε

ανοσοϊστοχημικός έλεγχος και in situ υβριδισμός για τις πρωτείνες bax, bcl-2

και caspase-3 καθώς και χρώση TUNEL για τα αποπτωτικά κύτταρα. Οι

αναλογίες Bax/Bcl-2 mRNA και πρωτείνης ήταν αυξημένες στα πιο

προχωρημένα στάδια της νόσου (+370% για mRNA και +391% για την

πρωτείνη από το στάδιο Ι στο στάδιο ΙΙΙ). Αυτές οι αναλογίες συσχετίσθηκαν με

την έκφραση της κασπάσης-3 (p<0.01) και της απόπτωσης (p<0.05). Όλες οι 13

περιπτώσεις της ομάδας Α είχαν Bax/Bcl-2 αναλογία<1, ενώ οι 26 περιπτώσεις

του σταδίου Β είχαν αναλογία >1. Η καμπύλη επιβίωσης Kaplan-Meier έδειξε

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ελεύθερο νόσου στην ομάδα Α. Mε την Cox

regression βρέθηκε ότι η αναλογία Bax/Bcl-2 ήταν ανεξάρτητος προγνωστικός

παράγοντας (p<0.05). H μελέτη συμπεραίνει ότι στους ασθενείς με μυασθένεια

που υπέστησαν θυμεκτομή α) η αναλογία Bax/Bcl-2 προκαλεί υπερέκφραση της

κασπάσης-3 και επάγει την απόπτωση, β) Bax/Bcl-2 αναλογία<1 σχετίζεται με

πλήρη σταθερή ύφεση μετά θυμεκτομή και γ) η αναλογία Bax/Bcl-2 αποτελεί

ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα θεραπευτικής απόκρισης μετά θυμεκτομή.

8.1.35 V. Tzelepi, V. Zolota, E. Mavromati.

Fetus amorphous acardious: report of a rare case and differential diagnosis from

placental teratoma with review of the literature.

Page 26: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

26

European Review of Medical and Pharmacological Sciences 11(6): 419-22,

2007 (IF: 1.093)

Το άμορφο και ακάρδιο έμβρυο είναι μια σπάνια εμβρυική διαμαρτία, χωρίς

λειτουργική καρδιά και με ελάχιστες ομοιότητες με το ανθρώπινο έμβρυο. Η

κύρια διαφορική διάγνωση είναι με το τεράτωμα του πλακούντα και βασίζεται

στο βαθμό οργάνωσης του σκελετού και το σχηματισμό ομφάλιου λώρου.

Γυναίκα 27 ετών γέννησε ένα υγιές τελειόμηνο νεογνό 37 εβδομάδων.

Παρατηρήθηκε μια άμορφη μάζα, επενδυόμενη με φυσιολογικό δέρμα η οποία

προσφύετο στον πλακούντα με κοντό μίσχο. Η ακτινογραφία της μάζας έδειξε

την παρουσία σπονδυλικής στήλης με πλευρές και οστά της πυέλου. Η

ιστολογική εξέταση έδειξε την παρουσία νωτιαίου σωλήνα μέσα στη

σπονδυλική στήλη. Μικροσκοπικά, ο μίσχος είχε ιστικές δομές ομφαλίου

λώρου. Παρατηρήθηκαν επίσης και άλλοι ιστοί όπως λιπώδης ιστός, καθώς και

δομές στομάχου και παχέος εντέρου.

Δημοσιεύσεις μετά από την εξέλιξη στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή

8.1.36 V. Zolota, A. Tsamandas, P. Aroukatos, V. Panagiotopoulos, T. Maraziotis, C.

Poulos, CD Scopa.

Expression of cell cycle inhibitors p21, p27, p14 and p16 in gliomas.

Correlation with classic prognostic factors and patients’ outcome.

Neuropathology 28(1):35-42, 2008 (IF: 1.909)

Τα γλοιώματα αποτελούν τους πλέον επιθετικούς και ανθεκτικούς στη

θεραπεία όγκους του ανθρώπου. Σκοπός της μελέτης είναι η εκτίμηση του

ρόλου της ανοσοϊστοχημικής έκφρασης των μορίων του κυτταρικού κύκλου

p21, p27, p14, p16 p53 και Ki67σε 67 γλοιώματα χαμηλού και υψηλού βαθμού

κακοήθειας. Οι όγκοι υψηλού βαθμού κακοήθειας έδειξαν υψηλότερη έκφραση

Ki67 (Ρ=0.004), p53 (P=0.039) και ελαφρώς υψηλότερη έκφραση p21 (P=0.07)

σε σύγκριση με τους όγκους χαμηλού βαθμού κακοήθειας. Οι δείκτες p14 και

p16 έδειξαν υψηλότερη έκφραση στους όγκους χαμηλής κακοήθειας (Ρ=0.001

και Ρ=0.052 αντίστοιχα). Οι ασθενείς με χαμηλή επιβίωση ήταν εκείνοι που

είχαν όγκους υψηλού βαθμού κακοήθειας (P<0.0001) και υψηλότερο δείκτη

Ki67 (P<0.0001). H πολυπαραγοντική ανάλυση Cox regression έδειξε ότι μόνον

η ηλικία, ο βαθμός κακοήθειας και οριακά ο δείκτης Ki67 ήταν ανεξάρτητοι

προγνωστικοί παράγοντες. Η μελέτη συμπεραίνει ότι αλλαγές στην έκφραση

μορίων του κυτταρικού κύκλου εμπλέκονται στην παθογένεια των

αστροκυττωμάτων, αλλά δεν έχει τεκμηριωθεί ακόμη η προγνωστική τους αξία.

8.1.37 Kouki HS, Koletsis EN, Zolota V, Prokakis C, Apostolakis E, Dougenis D.

Solitary fibrous tumor of the lung.

General Thoracic and Cardiovascular Surgery 56(5):249-51, 2008 (IF: -)

Οι μονήρεις ινώδεις όγκοι είναι μεσεγχυματικά νεοπλάσματα που

ενσωματώνονται στην ετερογενή ομάδα νεοπλασμάτων τύπου-

αιμαγγειοπερικυτώματος. Παρόλο που κλασικά εδράζονται στον υπεζωκότα,

μπορεί να εμφανιστούν και σε άλλες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένου του

πνεύμονα. Στην παρούσα μελέτη περιγράφονται οι κλινικοί, απεικονιστικοί και

Page 27: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

27

ιστολογικοί χαρακτήρες μιας περίπτωσης μονήρους ινώδους όγκου του

πνεύμονα.

8.1.38 Assimakopoulou M, Zolota V, Chondrogianni C, Gatzounis G, Varakis J.

p75 and TrkC neurotrophin receptors demonstrate a different immunoreactivity

profile in comparison to TrkA and TrkB receptors in human normal pituitary

gland and adenomas.

Neuroendocrinology 88(2):127-34, 2008. (IF: 3.537)

Πρόσφατες ενδείξεις υποδεικνύουν ότι οι νευροτροφίνες διαδραματίζουν

σημαντικό ρόλο στα νευροενδοκρινικά συστήματα μέσω ειδικών

υποδοχέωνTrkA, TrkB και TrKC και χαμηλής συγγένειας p75(NTR) που έχουν

εντοπιστεί παλαιότερα σε πολλά ενδοκρινικά κύτταρα στον ανθρώπινο πρόσθιο

λοβό της υπόφυσης και σε αδενώματα. Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε ο

εντοπισμός των p75 (NTR) TrkA, TrkB και TrkC υποδοχέων σε φυσιολογικό

και νεοπλασματικό ιστό της υπόφυσης.

Τομές παραφίνης 5 ανθρώπινων ιστών φυσιολογικής υπόφυσης και 30

αδενώματα χρώστηκαν με ανοσοϊστοχημεία με τη χρήση ειδικών αντισωμάτων.

Έκφραση του p75(NTR) του υποδοχέα αναδείχθηκε στο περίπλοκο και δίκτυο

τριχοειδών και ρετικουλίνης στην πρόσθια υπόφυση και στα υποφυσιακά

κύτταρα του οπισθίου λοβού. ‘Όλα τα αδενώματα ήταν αρνητικά για το δείκτη

αυτόν. Στο φυσιολογικό πρόσθιο λοβό της υπόφυσης, μερικά διάσπαρτα

κύτταρα έδειξαν ασθενή TrkC ανοσοχρώση σε αντίθεση με υψηλό ποσοστό

ενδοκρινικών κυττάρων τα οποία εμφάνισαν ισχυρή TrkA ή / και ενδιάμεση

TrkB ανοσοαντίδραση. Διπλή ανοσοϊστοχημεία έδειξε ανοσοαντίδραση TrkA

σε περισσότερα από 80% των λακτοτρόπων και 70% των κορτικοτρόπων και σε

μικρότερο βαθμό άλλων τύπων κυττάρων. Επιπλέον, στην πλειονότητα των

αδενωμάτων, ανεξάρτητα από τον τύπο, το φύλο και την ηλικία ανιχνεύθηκε

υψηλό ποσοστό TrkA ή/και TrkB-θετικών κυττάρων. Είναι ενδιαφέρον, ότι η

TrkC έκφραση φάνηκε αυξημένη σε ορισμένα αδενώματα σε σύγκριση με τη

φυσιολογική υπόφυση. Τα ενδοθηλιακά κύτταρα και ο περιαγγειακός

συνδετικός ιστός ήταν πάντοτε TrkB-θετικά.

Τα παραπάνω δεδομένα υποστηρίζουν πιθανό ρόλο των νευροτροφινών, μέσω

διαφορετικών υποδοχέων, στις λειτουργίες της υπόφυσης.

8.1.39 Maroulis I, Spyropoulos C, Zolota V, Tzorakoleftherakis E.

Mammary tuberculosis mimicking breast cancer: a case report.

Journal Medical Case Reports 1;2:34, 2008 (IF: 0.36)

Η συχνότητα εμφάνισης της φυματίωσης αυξάνεται σε όλο τον κόσμο και

εκδηλώσεις της νόσου, σπάνιες στο παρελθόν, εμφανίζονται όλο και πιο συχνά

στις μέρες μας. Η φυματίωση του μαζικού αδένα είναι μια σπάνια κλινική

οντότητα, που συχνά μιμείται καρκίνο του μαστού ή αποστήματα.

Παρουσιάζεται μια περίπτωση φυματίωσης μαστού σε ασθενή 73 ετών. Η

ασθενής εκδήλωσε ψηλαφητή μάζα στο δεξιό μαστό και υποβλήθηκε σε

ογκεκτομή και βιοψία λεμφαδένα φρουρού. Η ταχεία βιοψία του όγκου και του

λεμφαδένα φρουρού αποκάλυψε «κοκκιωματώδη φλεγμονή », ενώ η ιστολογική

εξέταση επιβεβαίωσε τη διάγνωση της φυματιώδους μαστίτιδας . Η ασθενής

Page 28: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

28

έλαβε αντιφυματική θεραπεία για έξι μήνες χωρίς περαιτέρω επιπλοκές.

Η φυματίωση του μαζικού αδένα είναι μια άγνωστη ασθένεια που συχνά

συγχέεται με καρκίνωμα ή πυογενές απόστημα του μαστού, ιδιαίτερα αν

απουσιάζουν άλλα σαφή κλινικά χαρακτηριστικά. Απαιτείται υψηλός δείκτης

υποψίας από τονκλινικό ιατρό επειδή η νόσος συνήθως μπορεί να

αντιμετωπιστεί συντηρητικά με την τρέχουσα αντιφυματική αγωγή, ενώ η

χειρουργική επέμβαση προορίζεται για τις σπάνιες μόνο περιπτώσεις .

8.1.40 Pharmakakis NM, Petropoulos IK, Georgakopoulos CD, Vantzou CV,

Anastassiou ED, Mavropoulos A, Zolota V. Apoptotic mechanisms within the

retina in Staphylococcus epidermidis experimental endophthalmitis.

Graefes Archiv Clinical and Experimental Ophthalmology 247(5): 667-674,

2009. (IF: 1.932)

Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της πιθανής συμμετοχής της απόπτωσης

και των ρυθμιστών της Bcl - 2, Bax και Fas, στον αμφιβληστροειδή, σε

περιπτώσεις πειραματικής ενδοφθαλμίτιδας από Staphylococcus epidermidis.

Ενδοφθαλμίτιδα επάχθηκε σε 48 αρσενικούς Lewis αρουραίους με μονόπλευρη

25 - μΙ ενδοϋαλώδη ένεση 7000 βιώσιμων οργανισμών slime-producing S.

epidermidis strain ATCC 35983 ( πειραματική ομάδα ). Σαράντα - οκτώ άλλοι

αρουραίοι Lewis έλαβαν παρόμοια αποστειρωμένα ένεση φυσιολογικού ορού

(ομάδα ελέγχου) . Οι οφθαλμοί που υπέστησαν ένεση βαθμολογήθηκαν για την

κλινική φλεγμονή και αφαιρέθηκαν κατά ομάδες στις 6, 12, 24 , 48, 72 και 168

ώρες μετά την ένεση . Μετά από χειρουργικό διαχωρισμό , τα δείγματα ιστών

του αμφιβληστροειδούς μονιμοποιήθηκαν σε φορμόλη, και τομές παραφίνης

και χρώστηκαν με τη μέθοδο της ανοσοϊστοχημείας, με τη χρήση

μονοκλωνικών αντισωμάτων κατά των Bcl - 2 , Bax και Fas . Ακολούθως

εφαρμόστηκε η δοκιμασία TUNEL για ανίχνευση των αποπτωτικών κυττάρων

και μέτρηση, με μορφομετρική ανάλυση, του αποπτωτικού δείκτη (ABI).

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ενώ η έκφραση Bcl-2 ήταν απούσα , η έκφραση

των Bax και Fas καθώς και η απόπτωση στα γαγγλιακά κύτταρα, διπολικά

κύτταρα και φωτοϋποδοχείς , ήταν σημαντικά υψηλότερη στην πειραματική

ομάδα σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (Ρ < 0,05 ). Στην πειραματική

ομάδα, η φλεγμονή κορυφώθηκε στις 24 ώρες , η Bax και Fas

έκφραση στις 48 ώρες και το ΑΒΙ στις 72 ώρες μετά την ένεση.

Συμπερασματικά, η απόπτωση αυξάνεται στον αμφιβληστροειδή στην

πειραματική ενδοφθαλμίτιδα από S. epidermidis μέσω υπερέκφρασης των Bax

και Fas , και κορυφώνεται αμέσως μετά την κορύφωση της φλεγμονής .

8.1.41 Mouzaki A, Panagoulias I, Dervilli Z, Zolota V, Spadidea P, Rodi M, Panitsas

FP, Lagadinou E, de Lastic AL, Georgakopoulos T.

Expression patterns of leptin receptor (OB-R) isoforms and direct in vit

effects of recombinant leptin on OB-R, leptin expression and cytokine secretion

by human hematopoietic malignant cells.

Cytokine 48(3):203-11, 2009. (IF: 2.518)

Αρκετές μελέτες έχουν εμπλέξει τη λεπτίνη στην παθογένεια διαφόρων

νεοπλασιών στον άνθρωπο. Μελετήσαμε την άμεση επίδραση της λεπτίνης σε

Page 29: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

29

κακοήθειες του αιμοποιητικού όπως : κύτταρα πρωτοπαθούς οξείας

μυελογενούς λευχαιμίας (AML ), λευχαιμικές κυτταρικές σειρές και βιοψίες

μυελού των οστών από ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα (ΜΜ). PBMC , Τ-

κύτταρα , Β - κύτταρα και μονοκύτταρα από υγιείς εθελοντές

χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες. Ορίσαμε τα πρότυπα των έκφρασης του

υποδοχέα OB – R σε κύτταρα AML και λευχαιμικές κυτταρικές σειρές σε

σύγκριση με τα κύτταρα ελέγχου με RT- PCR. Η rLeptin οδήγησε στην

υπερέκφραση του OB- R και ενδογενούς λεπτίνης σε AML βλάστες και

ορισμένες κυτταρικές σειρές αλλά όχι στα κύτταρα ελέγχου . Cytometric Bead

Array analysis των προ-και αντι - φλεγμονωδών κυτταροκινών έδειξε ότι rleptin

αυξάνει την έκκριση IL-6 από τα κύτταρα AML , διαφόρων κυττοκινών στις

λευχαιμικές κυτταρικές σειρές που ελέχθηκαν και την IL-10 έκκριση από τα

κύτταρα ελέγχου PBMC και τα μονοκύτταρα . Western immunobloting

αποκάλυψε ότι η επίδρασητης rleptin ήταν ανεξάρτητη από τα επίπεδα των

JAK-2/phospho-JAK-2. Τέλος, βιοψίες ασθενών με MM έδειξαν θετική

ανοσοχρώση για τη λεπτίνη και, σε μικρότερο βαθμό για τον υποδοχέα OB -R.

Με τον ανοσοϊστοχημικό έλεγχο η ανοσοέκφραση περιορίστηκε κυρίως στον

πυρήνα των μυελωματικών κυττάρων. Τα φυσιολογικά μυελοκύτταρα ,

προμυελοκύτταρα και μεγακαρυοκύτταρα ήταν ασθενώς θετικά και τα

ερυθροκύτταρα σταθερά αρνητικά . Προτείνουμε ότι το σύστημα λεπτίνη / OB -

R άμεσα εμπλέκεται στην παθογένεια νεοπλασμάτων του αιμοποιητικού ιστού.

8.1.42 Tsolakis I, Lampropoulos G, Zolota V, Papadoulas S, Christeas N.

Aortic Angiosarcoma with Cutaneous Metastases

Vascular 17(3):176-80, 2009 (IF: 0.861)

Οι πρωτοπαθείς όγκοι της αορτής είναι σπάνιοι και περιλαμβάνουν μια ποικιλία

ιστολογικών τύπων στους οποίους ανήκει και το πρωτοπαθές αγγειοσάρκωμα

της αορτής, με λιγότερες από 100 περιπτώσεις στη βιβλιογραφία μετά την

πρώτη περιγραφή αυτών των όγκων το 1873. Η διάγνωση του

αγγειοσαρκώματος της αορτής συνήθως επιβεβαιώνεται από μετεγχειρητική

ιστοπαθολογική εξέταση ή νεκροψία.

Παρουσιάζουμε μια περίπτωση πρωτοπαθούς αγγειοσαρκώματος αορτής που

εμφανίστηκε με διαλείπουσα χωλότητα και ακτινολογικά ευρήματα

αορτολαγόνιας αθηρωματικής νόσου η οποία αντιμετωπίστηκε αρχικά με

τοποθέτηση stent. Μεταστάσεις εμβολικού τύπου αναπτύχθηκαν στο δέρμα

του κατώτερου άκρου κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, και ακολούθησε

εκτομή του διχασμού της αορτής και αποκατάσταση της αρτηριακής συνέχειας

με bypass. Παρά τις επανειλημένες υποτροπές του όγκου, επιτεύχθηκε 3ετής

επιβίωση της ασθενούς με συνδυασμό επιθετικής χειρουργικής και ογκολογικής

αντιμετώπισης.

8.1.43 Tsamandas AC, Kardamakis D, Tsiamalos P, Liava A , Tzelepi V, Vassiliou

V, Petsas T, Vagenas K, Zolota V, Scopa CD.

The Potential Role of Bcl-2 Expression, Apoptosis and Cell Proliferation (Ki-67

Expression) in Cases of Gastric Carcinoma and Correlation with Classic

Prognostic Factors and Patient Outcome.

Anticancer Research 29(2): 703-709, 2009 (IF: 1.713)

Page 30: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

30

Η μελέτη διερεύνησε την απόπτωση και τον πολλαπλασιασμό στο γαστρικό

καρκίνο και αξιολόγησε την πιθανή συσχέτιση με τους κλασικούς δείκτες

πρόγνωσης και την επιβίωση. Εξετάσθηκαν όγκοι 110 ασθενών με γαστρικό

καρκίνωμα με τη μέθοδο της ανοσοϊστοχημείας, χρησιμοποιώντας αντι-Bcl-2

και αντι- Ki-67αντισώματα και με in situ υβριδισμό με τη χρήση της μεθόδου

TUNEL (ΑΒΙ index).

Η Bcl -2 πρωτεΐνη ανιχνεύθηκε στο 67% των αδενοκαρκινωμάτων με αυξημένη

έκφραση σε χαμηλής κακοήθειας και πρώιμων σταδίων όγκους. Η Bcl-2

έκφραση δεν συσχετίστηκε με Ki-67 index , ABI index ή την επιβίωση των

ασθενών. Η Ki-67 έκφραση συσχετίστηκε με πτωχότερη επιβίωση . Η

απόπτωση παρατηρήθηκε συχνότερα σε προχωρημένα στάδια και υψηλής

κακοήθειας όγκους.

Η Cox ανάλυση αποκάλυψε ότι το στάδιο του όγκου, ο βαθμός κακοήθειας

καθώς ο Ki-67 δείκτης, αποτελούν ανεξάρτητους προγνωστικούς παράγοντες

Συμπέρασμα: Η Bcl-2 πρωτείνη εμπλέκεται στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης του

όγκου. Η Ki-67 έκφραση αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα

όσον αφορά την έκβαση των ασθενών με καρκίνο του στομάχου. Η

θετική συσχέτιση μεταξύ της απόπτωσης και πολλαπλασιασμού υποδηλώνει ότι

η απόπτωση μπορεί να αντανακλά όχι μόνο την απώλεια κυττάρων, αλλά επίσης

ανεγεννητική δραστηριότητα. Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω έρευνα

προκειμένου να καθοριστεί εάν αυτοί οι δείκτες μπορούν να παρέχουν χρήσιμες

πληροφορίες για την πρόβλεψη της πρόγνωσης των ασθενών με γαστρικό

καρκίνωμα .

8.1.44 Vassiliou V, Tsamandas A, Katodritis N, Charoulis N, Koukouma A,

Andreopoulos D, Salakou S, Zolota V, Papathanassopoulos P, Christodoulides

G, Dougenis D, Kardamakis D.

The role of postoperative radiotherapy in the management of patients with

thymic tumors -- a retrospective study.

In Vivo 23(5):843-52, 2009 (IF: 1.264)

Tα θυμώματα είναι οι συχνότεροι όγκοι του πρόσθιου μεσοθωρακίου και η

χειρουργική επέμβαση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για τη διαχείριση αυτών των

όγκων . Ο ρόλος της μετεγχειρητικής ακτινοθεραπείας των θυμωμάτων σταδίου

ΙΙ κατά Masaoka παραμένει αμφιλεγόμενος, αλλά είναι καλά τεκμηριωμένος

στα προχωρημένα στάδια. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση

του ρόλου της μετεγχειρητικής ακτινοθεραπείας στη συνολική αντιμετώπιση

των θυμωμάτων και η αξιολόγηση των δυνητικών προγνωστικών παραγόντων.

Μεταξύ 1989 και 2007, 41 ασθενείς με θύμωμα υποβλήθηκαν σε χειρουργική

επέμβαση και 27 από αυτούς έλαβαν ακτινοθεραπεία με θεραπευτικό σκοπό.

Χρησιμοποιήθηκε το σύστημα σταδιοποίησης των ασθενών κατά Masaoka. Οι

ιστοπαθολογικές εκθέσεις και τα πλακίδια των ασθενών επενεκτιμήθηκαν

διεξοδικά. Κλινική και ακτινολογική μετεγχειρητική παρακολούθηση έλαβαν

χώρα κάθε 6 μήνες . Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης ήταν 69 μήνες (εύρος :

2-212 )

Τα συμεράσματα της μελέτης καταλήγουν ότι οι μυασθενικοί ασθενείς έχουν

ευνοϊκότερη πρόγνωση . Η ακτινοθεραπεία μπορεί να είναι παραλείπεται

εντελώς σε ασθενείς σταδίου Ι - ΙΙ, αλλά είναι αποτελεσματική σε ασθενείς σε

πιο προχωρημένα στάδια .

Page 31: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

31

8.1.45 Christos Prokakis, Efstratios Koletsis, Efstratios Apostolakis,Vasiliki Zolota,

Elisabeth Chroni, Nikolaos Baltayiannis, Antonios Chatzimichalis Ζ Dimitrios

Dougenis.

Modified Maximal Thymectomy for Thymic Epithelial Tumors: Predictors of

Survival and Neurological Outcome in Patients with Thymomatous Myasthenia

Gravis

World Journal of Surgery 33:1650–1658, 2009 (IF: 2.228)

Οι επιθηλιακοί όγκοι του θύμου χαρακτηρίζονται από αργή ανάπτυξη και

ποικίλη βιολογική συμπεριφορά. Παρουσιάζεται η εμπειρία στη χειρουργική

αντιμετώπιση των όγκων αυτών. Πραγματοποιήθηκε αναδρομική αξιολόγηση

των ασθενών με θύμωμα που υποβλήθηκαν σε τροποποιημένη μέγιστη

θυμεκτομή τα τελευταία 16 χρόνια. Αξιολογήθηκαν το φύλο, η ηλικία, το

στάδιο Masaoka, ο ιστολογικός τύπος κατά WHO, R0 εκτομή , η βαρειά

μυασθένεια, και η συμπληρωματική ακτινοθεραπεία. Σε θύμωμα – σχετιζόμενο

με βαρειά μυασθένεια, έγινε περαιτέρω εκτίμηση σύμφωνα με το στάδιο

Osserman, ο χρόνος από τη διάγνωση της μυασθένειας μέχρι τη θυμεκτομή και

η θεραπεία με στεροειδή. Τα τελικά σημεία ήταν η επιβίωση, για το σύνολο της

ομάδας μελέτης, και η επίτευξη πλήρους σταθερής ύφεσης σε ασθενείς με

βαρειά μυασθένεια.

Συμπεράσματα: Η τροποποιημένη μέγιστη θυμεκτομή είναι ασφαλής και

αποτελεσματική στη θεραπεία των θυμωμάτων . Η ιστολογική ταξινόμηση κατά

WHO είναι ο κύριος καθοριστικός παράγοντας για την επιθετικότητα του όγκου

και την επιβίωση των ασθενών. Η παρανεοπλασματική βαρειά μυασθένεια και

η εξέλιξή της μετά τη θυμεκτομή σχετίζεται σημαντικά με τον ιστολογικό

υπότυπο κατά WHO. Ωστόσο , τα χαμηλότερα ποσοστά πλήρους σταθερής

ύφεσης της μυασθένειας δεν συνδέονται αναγκαστικά με επιθετικότερο

ιστολογικό τύπο.

8.1.46 Zolota VG, Tzelepi VN, Leotsinidis M, Zili PE, Panagopoulos ND, Dougenis

D, Tsamandas AC, Scopa CD

Histologic type specific role of cell cycle regulators in non small cell lung

carcinoma.

Journal of Surgical Research 164(2):256-65, 2010 (IF: 2.018)

Αλλοιώσεις του κυτταρικού κύκλου έχουν παρατηρηθεί στον καρκίνο του

πνεύμονα και εκτιμάται ότι μπορεί να έχουν προγνωστική αξία .

Η μελέτη ερευνά την ανοσοϊστοχημική έκφραση των PTEN, p27, Cks1 , και

Skp2 σε 128 μη-μικροκυτταρικά καρκινώματα πνεύμονος (64

αδενοκαρκινώματα ,46 πλακώδη και 18 εκ μεγάλων κυττάρων) καθώς και στον

περιβάλλοντα μη νεοπλασματικό ιστό.

Οι δείκτες PTEN και p27 εκφράστηκαν σε υψηλά ποσοστά στο μη

νεοπλασματικό πνεύμονα, ενώ οι δείκτες Cks1 και Skp2 δεν παρατηρήθηκαν

στο φυσιολογικό πνευμονικό ιστό. Μείωση της έκφρασης PTEN παρατηρήθηκε

σε 19/64 αδενοκαρκινώματα,15/46 πλακώδη καρκινώματα, και 18/7

καρκινώματα εκ μεγάλων κυττάρων . Μειωμένη έκφραση του p27

παρατηρήθηκε σε 28/64, 19/46, και 6/18 των όγκων, αντίστοιχα. Αυξημένη

έκφραση του Cks1 παρατηρήθηκε σε 38/64, 26/46, και 11/18 και αυξημένη

Page 32: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

32

έκφραση του Skp2 σε 29/64, 30/46, και 14/18 των όγκων (αντίστοιχα).

Αντίστροφη σχέση μεταξύ p27 και Skp2 παρατηρήθηκε στα αδενοκαρκινώματα

και μεταξύ p27 και Cks1 στα καρκινώματα πλακωδών κυττάρων. Μείωση της

έκφρασης των PTEN και p27 σχετίστηκαν με προχωρημένο στάδιο του όγκου

στα καρκινώματα εκ πλακωδών κυττάρων. Η μονοπαραγοντική ανάλυση έδειξε

ότι η υψηλή p27 και PTEN και χαμηλή Cks1 έκφραση συσχετίστηκε με

αυξημένη επιβίωση σε ασθενείς με πλακώδες καρκίνωμα ανεξαρτήτως σταδίου

του όγκου .

Συμπεράσματα: Η διαταραχή της έκφρασης των PTEN, p27, Cks1 και Skp2

αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό και των τριών ιστολογικών υποτύπων μη

μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονος, αλλά φαίνεται να εμπλέκονται μόνο

στην εξέλιξη του πλακώδους καρκινώματος.

8.1.47 Anagnostou VK, Lowery FJ, Zolota V, Gopinath A, LiceagaC,

Panagopoulos N, Frangia K, Tanoue L, Boffa D, Gettinger S, Detterbeck F,

Homer RJ, Dougenis D, Rimm DL and Syrigos KN.

High expression of BCL-2 predicts favorable outcome in non-small cell lung

cancer patients with non squamous histology

BMC Cancer 10:186, 2010 (IF: 3.333)

Η bcl-2 πρωτεϊνη προάγει την επιβίωση των κυττάρων αναστέλλοντας την

ενεργοποίηση και την διάσπαση των κασπασών. Έχει ερευνηθεί ως

προγνωστικός παράγοντας στo μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα πνεύμονος

(ΜΜΚΠ), αλλά με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα .

Στην παρούσα μελέτη εκτιμήθηκε η έκφραση της πρωτείνης bcl-2 σε δύο

μεγάλες και ανεξάρτητες ομάδες με σκοπό τη διερεύνηση των επιπτώσεων της

έκφρασης της bcl -2 στην επιβίωση των ασθενών. Η AQUA ® , μια

φθορίζουσα μέθοδος για την ανάλυση της in situ πρωτεϊνικής έκφρασης ,

χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση των επιπέδων της bcl-2 πρωτεΐνης και

ταξινόμηση των όγκων ανάλογα με την bcl-2 έκφραση μιας ομάδας 180

ασθενών με ΜΜΚΠ . Μια ανεξάρτητη ομάδα από 354 ασθενείς με ΜΜΚΠ

χρησιμοποιήθηκε για την επικύρωση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων .

Aποτελέσματα: 50 % και 52 % των περιπτώσεων χαρακτηρίστηκαν ως υψηλοί

εκφραστές στις ομάδες μελέτης και επικύρωσης, αντίστοιχα .

Τα καρκινώματα εκ πλακωδών κυττάρων είχαν υψηλότερη έκφραση σε

σύγκριση με τα αδενοκαρκινώματα (63 % έναντι 45 % , p=0.002 ). Η έκφραση

της bcl-2 δεν συσχετίστηκε με άλλα κλινικά ή παθολογοανατομικά

χαρακτηριστικά . Η ανάλυση επιβίωσης έδειξε ότι οι ασθενείς με υψηλή

έκφραση bcl-2 είχαν μεγαλύτερη μέση επιβίωση σε σύγκριση με τους χαμηλούς

εκφραστές (22 έναντι 17,5 μηνών , log rank p =0,014), ιδιαίτερα στο υποσύνολο

των μη πλακωδών όγκων (25 έναντι 13,8 μηνών, log rank p = 0,04). Η

πολυπαραγοντική ανάλυση αποκάλυψε ανεξάρτητo χαμηλότερο κίνδυνο για

όλους τους ασθενείς με υψηλή έκφραση bcl-2 ( HR = 0,53 , 95% CI 0,37 - 0,75,

ρ =0,0003 ) και για τους ασθενείς με μη πλακώδη καρκινώματα (HR = 0,5 , 95

% CI 0,31 - 0,81, p = 0,005 ) .

Συμπεράσματα : Η bcl-2 έκφραση καθορίζει μια υποομάδα ασθενών με

ευνοϊκή πρόγνωση και μπορεί να είναι χρήσιμη για την προγνωστική

διαστρωμάτωση των ασθενών με ΜΜΚΠ .

Page 33: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

33

8.1.48 Argyriou AA, Zolota V, Kyriakopoulou O, Kalofonos HP.

Toxic peripheral neuropathy associated with commonly used chemotherapeutic

agents .

Journal of BUON 15(3): 435-446, 2010 (IF: 0.761)

H περιφερική νευροπάθεια αποτελεί μια από τις συχνότερες μη-αιματολογικές

ανεπιθύμητες ενέργειες μιας σειράς χημειοθεραπευτικών παραγόντων, όπως

ενώσεων πλατίνας, ταξανών και Vinca αλκαλοειδών. Νεότερα φάρμακα, όπως

η βορτεζομίμπη , θαλιδομίδη και λεναλιδομίδη , ασκούν συχνά παρόμοια

νευροτοξική δράση σε περιφερικά νεύρα .

Η περιφερική νευροπάθεια μετά από χημειοθεραπεία (CIPN) σχετίζεται με

πολλούς αιτιολογικούς παράγοντες, όπως η εφάπαξ δόση ανά συνεδρία, h

αθροιστική δόση, καθώς και me παράγοντες κινδύνου όπως: το χρονοδιάγραμα

της θεραπείας, ταυτόχρονη χορήγηση άλλων νευροτοξικών παραγόντων, η

ηλικία και προϋπάρχουσα περιφερική νευροπάθεια άλλων αιτιών .

Τα συμπτώματα αρχίζουν συνήθως κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας και

μπορούν ακόμη και να επιδεινωθούν μετά τη διακοπή της θεραπείας . Στις

περισσότερες περιπτώσεις , οι ασθενείς βιώνουν θετικά (πόνο, παραισθησίες), ή

αρνητικά (μούδιασμα) αισθητηριακά συμπτώματα σε περιφερικά άκρα

Μέχρι σήμερα , αρκετοί νευροπροστατευτικοί παράγοντες όπως θειόλες ,

νευροτροφικοί παράγοντες , αντισπασμωδικά και αντιοξειδωτικά έχουν

δοκιμαστεί σε προκλινικά μοντέλα και κλινικές ανοικτές ή τυχαιοποιημένες

ελεγχόμενες μελέτες για την ικανότητά τους να προλαμβάνουν ή να

αποτρέπουν τα συμπτώματα της CIPN . Τα κλινικά δεδομένα εξακολουθούν να

είναι αμφιλεγόμενα και κανένα δεν έχει ακόμη αποδειχθεί ισχυρά

αποτελεσματικό κατά της CIPN .

Το παρόν άρθρο εξετάζει κριτικά την παθογένεια, τη συχνότητα, τους

παράγοντες κινδύνου, τη διάγνωση , τα χαρακτηριστικά και τη διαχείριση της

CIPN, ενώ αναφέρονται τομείς συνεχιζόμενης μελλοντικής έρευνας.

8.1.49 Sampsonas F, Kaparianos A, Tzelepi V, Zolota V, Karkoulias K, Tsiamita A,

Mastronikolis N, Spiropoulos K.

Miliary pattern due to occupational lung disease in a patient with laryngeal

rcancer.

European Review of Medical and Pharmacological Sciences 14(1): 43-45 ,

2010 (IF: 1.093)

Η εισπνοή της σκόνης μεταλλικών ενώσεων και αναθυμιάσεις μπορούν να

επάγουν ένα ευρύ φάσμα αναπνευστικών διαταραχών, όπως κοκκιωμάτωση,

χημική πνευμονία και διάμεση πνευμονική νόσο.

Ο καρκίνο του λάρυγγα είναι η πιο συχνή μορφή καρκίνου της ανώτερης

αναπνευστικής οδού. Παρουσιάζεται ένας ασθενής με επαγγελματική

πνευμονική νόσο του οποίου η αξονική τομογραφία έδειξε κεγχροειδές οζώδες

πρότυπο ανάπτυξης, με ταυτόχρονο καρκίνο του λάρυγγα, ο οποίος εργαζόταν

σε τυπογραφείο για 22 χρόνια. Η ιστολογία του λάρυγγα έδειξε καρκίνο εκ

πλακωδών κυττάρων. Η ιστολογία των οζιδίων του πνεύμονος έδειξε

κοκκιωματώδη αντίδραση τύπου ξένου σώματος με παρουσία

Page 34: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

34

γιγαντοκυττάρων, πιθανότατα λόγω έκθεσης σε πολλά ανόργανα (La, Ce, Nd,

Sm, ΕΕ, Tb, Lu) και βιολογικά σωματίδια (ακρυλικά).

8.1.50 Dimitropoulos K, Giannopoulou E, Argyriou AA, Zolota V, Petsas T, Tsiata E,

Kalofonos HP.

The effects of anti-VEGFR and anti-EGFR agents on glioma cell migration

through implication of growth factors with integrins.

Anticancer Research 30(12):4987-92, 2010 (IF: 1.713)

Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της επίδρασης κατά του όγκου ενός

αντι-VEGFR (sunitinib) και ενός αντι- EGFR παράγοντα έναντι πολλαπλών

στόχων (lapatinib), τα οποία εφαρμόστηκαν μόνα τους είτε σε συνδυασμό, για

τη μελέτη της ικανότητας μετανάστευσης των δύο κυτταρικών σειρών

γλοιώματος. Επίσης, στη μελέτη αυτή αξιολογήθηκε η επίδραση του lapatinib

στο σχηματισμό συμπλόκου EGFR - β1 integrin, καθώς του sunitinib στο

σχηματισμό συμπλεγμάτων VEGFR - integrin β3 και PDGFR – integrin β3.

Καλλιεργήθηκαν κύτταρα U87 και M059K ν και οι δοκιμασίες μετανάστευσης

έγιναν σε θαλάμους Boyden , με τη χρήση μη επιχρισμένων

πολυανθρακικών μεμβρανών . Ανοσοκαθίζηση και ανάλυση Western blot

χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη των συμπλόκων EGFR , PDGFR και VEGFR

με ιντεγκρίνες. Η εντόπιση της πρωτεΐνης αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας

δοκιμασία ανοσοφθορισμού .

Αποτελέσματα : Διαπιστώθηκε ότι και οι δύο παράγοντες, χορηγούμενοι μόνοι

τους ή σε συνδυασμό, μείωσαν την ικανότητα των U87 και M059K

να μεταναστεύσουν τέσσερις ώρες μετά την εφαρμογή τους. Η δράση της

λαπατινίμπης προκάλεσε αναστολή του σχηματισμού συμπλόκου EGFR - β1

integrin έως 30 λεπτά μετά την εφαρμογή του παράγοντα. Ομοίως , το sunitinib

αναστέλλει σχηματισμό του συμπλόκου VEGFR - integrin β3 εντός δύο ωρών

μετά την εφαρμογή χωρίς να επηρεάζει το σύμπλοκο PDGFR-integrin β3.

Συμπέρασμα : Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα αυτής της μελέτης

καταδεικνύουν για πρώτη φορά το αποτέλεσμα της διπλής εφαρμογής των

παραγόντων sunitinib και lapatinib στη μετανάστευση κυττάρων γλοιώματος,

μέσω αναστολής σχηματισμού συμπλόκων υποδοχέα αυξητικού παράγοντα -

ιντεγκρίνης.

8.1.51 Cserni G, Amendoeira I, Bianchi S, Chmielik E, Degaetano J, Faverly D,

Figueiredo P, Foschini MP, Grabau D, Jacquemier J, Kaya H, Kulka J, Lacerda

M, Liepniece-Karele I, Penuela JM, Quinn C, Regitnig P, Reiner-Concin A,

Sapino A, van Diest PJ, Varga Z, Vezzosi V, Wesseling J, Zolota V, Zozaya E,

Wells CA.

Distinction of isolated tumour cells and micrometastasis in lymph nodes of

breast cancer patients according to the new Tumour Node Metastasis (TNM)

definitions.

Euopean Journal of Cancer 47(6):887-94, 2011 (IF: 1.308)

Τα μεμονωμένα καρκινικά κύτταρα και οι μικρομεταστάσεις αντιπροσωπεύουν

δύο διαφορετικές κατηγορίες σταδιοποίησης και συχνά αντιμετωπίζονται με

διαφορετικό τρόπο, όταν διαγιγνώσκονται στο λεμφαδένα φρουρό ασθενών με

Page 35: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

35

καρκίνο μαστού. Η αναπαραγωγιμότητα των κατηγοριών αυτών βρέθηκε να

είναι χαμηλή, σε αρκετές μελέτες ενώ η νέα έκδοση TNM αναμένεται να

βελτιώσει την κατάσταση αυτή. Ψηφιακές εικόνες πενήντα περιπτώσεων

ασθενών με περιορισμένη λεμφαδενική προσβολή, εκτιμήθηκαν από τα μέλη

της Εuropean Working Group for Breast Screening Pathology. Η τιμή κάππα

για τη συμφωνία μεταξύ παρατηρητών των pN (TNM) σταδίων και της

κατηγορίας των μεμονωμένων καρκινικών κυττάρων ήταν 0,55 και 0,56,

γεγονός που αντανακλά μέτρια αναπαραγωγιμότητα, ενώ η τιμή κάππα (0.62)

της κατηγορίας των μικρομεταστάσεων σημαίνει υψηλή αναπαραγωγιμότητα .

Τα ευρήματα αυτά υποσημαίνουν βελτίωση των αποτελεσμάτων σε σύγκριση

με την προηγούμενη έκδοση του TNM . Πιστή τήρηση του ορισμού κάθε

κατηγορίας σταδιοποίησης συμπληρούμενη από μελέτη των επεξηγηματικών

κειμένων του εγχειριδίου, θα οδηγήσει σε ομοιογενή σταδιοποίηση της

προσβολής των λεμφαδένων στον καρκίνο του μαστού.

8.1.52 Sirinian C, Symeonidis A, Giannakoulas N, Zolota V, Melachrinou M.

Overexpression of phosphorylated p27 Kip1 at threonine 187 may predict

outcome in aggressive B-cell lymphomas.

Leuemia and Lymphoma 52(5):814-22, 2011 (IF: 2.364)

Η φωσφορυλίωση του p27kip1 στη θρεονίνη 187 (pThr187 - p27kip1)

εμφανίζεται συχνά στην ανάπτυξη των ανθρώπινων όγκων .

Διερευνήθηκε η ανοσοέκφραση της p27Kip1 και pThr187-p27Kip1 σε 126

λεμφώματα Β-κυττάρων και μελετήθηκε η σχέση τους με το ρυθμό πολ/μού και

κλινικές παραμέτρους . Αυξημένα επίπεδα p27Kip1 and pThr187-p27Kip1

σχετίστηκαν σημαντικά με βραδείας εξέλιξης και επιθετικά λεμφώματα ,

αντίστοιχα (p<0.001). Η έκφραση pThr187-p27κιρ1 έδειξε ισχυρή θετική

συσχέτιση με το δείκτη πολλαπλασιασμού στα επιθετικά ( p=0.01) και βραδείας

εξέλιξης λεμφώματα ( p<0.001 ). Η ανάλυση επιβίωσης έδειξε ότι η pThr187 -

p27κιρ1 ήταν δυσμενής προγνωστικός παράγοντας για την ελεύθερη νόσου

(p=0.019 ) και τη συνολική επιβίωση (p=0.003) στα επιθετικά λεμφώματα . Η

Cox regression ανάλυση έδειξε ότι η προγνωστική αξία της pThr187-p27kip1

ήταν ανεξάρτητη από τo διεθνή προγνωστικό δείκτη (IPI), το στάδιο του όγκου ,

την ηλικία των ασθενών και τα επίπεδα της γαλακτικής αφυδρογονάσης (LDH).

Συνολικά, τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η υψηλή pThr187-p7κιρ1 μπορεί

να προβλέψει δυσμενή κλινική έκβαση σε ασθενείς με επιθετικά Β-λεμφώματα.

8.1.53 Dimou A, Agarwal S, Anagnostou V, Viray H, Christensen S, Gould Rothberg

B, Zolota V, Syrigos K, Rimm DL.

Standardization of epidermal growth factor receptor (EGFR) measurement by

quantitative immunofluorescence and impact on antibody-based mutation

detection in non-small cell lung cancer.

American Journal of Pathology 179(2):580-9, 2011 (IF: 5.327)

Μελέτες της έκφρασης της πρωτεΐνης του υποδοχέα του επιδερμιδικού

αυξητικού παράγοντα (EGFR) έχουν οδηγήσει σε αντικρουόμενα δεδομένα

όσον αφορά στην προγνωστική αξία του και οδήγησαν στη τη διακοπή της

χρήσης της για την πρόβλεψη της ανταπόκρισης. Στην παρούσα μελέτη

Page 36: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

36

περιγράφεται μια ποσοτική τυποποιημένη δοκιμασία για την έκφραση του

EGFR και τη χρήση της σε μια σειρά από ομάδες ασθενών με μη -

μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC) . Η τεχνολογία AQUA του

ποσοτικού ανοσοφθορισμού χρησιμοποιήθηκε σε συνδυασμό με την ανάλυση

Western blot για τον υπολογισμό της απόλυτης συγκέντρωσηs του EGFR σε

δύο ανεξάρτητες ομάδες ασθενών με NSCLC ( 170 από το Yale New Haven

Hospital και 335 από την Ελλάδα – Νοσοκομείο Σωτηρία και ΠΓΝΠατρών) . Ο

EGFR και ο μεταλλαγμένος EGFR μετρήθηκαν χρησιμοποιώντας το

D38B1αντίσωμα και δύο ειδικά-μετάλλαξης αντισώματα Όλοι οι ασθενείς

θετικοί ή οριακά θετικοί με το ειδικό αντίσωμα, υπέστησαν γονοτυπική

ανάλυση .

Ως κατώτατο όριο για την αναπαραγώγιμη ανίχνευση EGFR ορίστηκε το

0,85ng /μg συνολικής πρωτεΐνης . Η έκφραση του EGFR δεν έδειξε

προγνωστική αξία σε καμία ομάδα . Ο ρυθμός μετάλλαξης ήταν 1,79% για την

ομάδα Yale και 1,52 % την Ελληνική ομάδα , χωρίς ψευδώς θετικές

περιπτώσεις . Δεν ανιχνεύθηκαν μεταλλάξεις για συγκέντρωση EGFR < 1,46

ng/μg συνολικής πρωτεΐνης. Εν ολίγοις , η ακριβής μέτρηση του EGFR

εξακολουθεί να μην παρουσιάζει καμία προγνωστική αξία στο NSCLC . Και

στις δυο αυτές πληθυσμιακές ομάδες, τα ποσοστά μετάλλαξης του EGFR με τη

χρήση αντισώματος ήταν γενικά χαμηλότερα σε σύγκριση με τα αναφερόμενα

στη βιβλιογραφία.

8.1.54 Giannakoulas NC, Terpos E, Palassopoulou M, Zolota V, Lampropoulou P,

Symeonidis A, Matsouka P.

Increased RANKL and IL-6 levels might result in high bone turnover in a case

of a CD34+/CD117+/myeloperoxidase(+dim) acute myeloid leukemia

presenting with severe hypercalcemia and lumbar spine fractures.

Leukemia Research 35(11):e188-, 2011. (ΙF: 2.764)

Αναφέρεται ασθενής με οξεία μυελογενή λευχαιμία ο οποίος εμφανίζει

υπερασβεστιαιμία που οφείλεται σε υψηλή οστική ανακύκλωση κατά τη

διάγνωση. Η αυξημένη επαναρρόφηση οστού οφείλεται τουλάχιστον εν μέρει

στα αυξημένα επίπεδα RANKL και IL-6, ενώ η αύξηση της παραγωγής οστού

δεν ήταν σε θέση να εξισορροπήσει τη σημαντική καταστροφή. Η αντι-

λευχαιμική θεραπεία οδήγησε σε μείωση του υψηλού οστικoύ turnover, αλλά οι

διαταραχές της οδού RANKL / OPG και η αυξημένη οστική απορρόφηση

παρέμειναν. Αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι το RANKL / OPG

σύστημα και η διαδικασία της φλεγμονής (αξιολογείται από αυξημένα IL-6)

συμμετέχουν στην ανάπτυξη της αυξημένης οστικής απορρόφησης και της

επακόλουθης υπερασβεστιαιμίας σε αυτόν τον ασθενή με οξεία μυελογενή

λευχαιμία.

8.1.55 Kefalopoulou Z, Tzelepi V, Zolota V, Grivas PD, Christopoulos C, Kalofonos

H, Maraziotis T, Sotiropoulou-Bonikou G.

Prognostic value of novel biomarkers in astrocytic brain tumors: nuclear

receptor co-regulators AIB1, TIF2, and PELP1 are associated with high tumor

grade and worse patient prognosis.

Journal of Neuro-Oncology 106(1):23- 31, 2012 (IF: 3.115)

Page 37: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

37

Οι οιστρογονικοί υποδοχείς άλφα( ERA) και βήτα (ERB ) και οι συν-

ρυθμιστικές πρωτεϊνες τους, αποτελούν βασικά συστατικά των πολύπλοκων

δικτύων σηματοδότησης που ρυθμίζουν την ανάπτυξη και εξέλιξη διαφόρων

ιστών και όγκων. Η έκφραση και ο πιθανός ρόλος τους στην παθογένεια των

αστροκυτταρικών όγκων παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άγνωστα .

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αξιολογηθεί η πρωτεϊνική έκφραση των

ERa, ERb, και των συν-ρυθμιστών τους AIB1, TIF2, and PELP1 σε

αστροκυττώματα grade II–IV(WHO) με ανοσοϊστοχημεία, και να γίνει

συσχέτιση με άλλες κλικοπαθολογικές παραμέτρους και την επιβίωση των

ασθενών.

Τα επίπεδα έκφρασης της πρωτείνης ERa ήταν μη ανιχνεύσιμα, ενώ τα επίπεδα

ERb ελαττώθηκαν με την αύξηση του βαθμού κακοήθειας (P<0.001) Υψηλή

έκφραση του ERb ήταν ανεξάρτητoς ευνοϊκός προγνωστικός παράγοντας στην

πολυπαραγοντική ανάλυση (Ρ = 0,003). Η έκφραση των AIB1, TIF2, και PELP1

δεν σχετίστηκε με το ERb και ακολούθησε αντίθετη τάση, δηλαδή αυξηήθηκε

στους υψηλής κακοήθειας όγκους (P<0.001). Η μονοπαραγοντική ανάλυση

επιβίωσης έδειξε ότι η υψηλή έκφραση AIB1, TIF2, and PELP1 σχετίστηκε με

χειρότερη πρόγνωση (P = 0.049, P = 0.033, και P = 0.020, αντίστοιχα).

Το ERb και τα μόρια AIB1, TIF2, and PELP1 φαίνεται να παίζουν σημαντικό

ρόλο στην παθογένεια και εξέλιξη των αστροκυτταρικών όγκων και μπορεί να

έχουν προγνωστική σημασία . Οι μηχανισμοί που διέπουν τη συμμετοχή τους

στην αστροκυτταρική ογκογένεση , όπως καθώς και η χρησιμότητά τους για

προγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης .

8.1.56 Anagnostou VK, Dimou AT, Botsis T, Killiam EJ, Gustavson MD, Homer RJ,

Boffa D, Zolota V, Dougenis D, Tanoue L, Gettinger SN, Detterbeck FC,

Syrigos KN, Bepler G, Rimm DL.

Molecular classification of non small cell lung cancer using a 4-protein

quantitative assay.

Cancer 118(6):1607-18, 2012 (IF: 5.201)

Η σωστή ιστολογική ταξινόμηση του καρκίνου του πνεύμονα έχει ιδιαίτερη

σημασία, δεδομένου ότι μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχει θεραπευτικό όφελος

σχετιζόμενο με την ιστολογία του μη-μικροκυτταρικού καρκίνου πνεύμονα

(NSCLC ).

Στην παρούσα μελέτη περιγράφεται η ανάπτυξη και επικύρωση 4 πρωτεϊνών

που διαφοροποιούν τα πρωτοπαθή αδενοκαρκινώματα (AC) από το πλακώδες

καρκίνωμα (SCC) του πνεύμονος .

Χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος ανοσοφθορισμού AQUA για να

μετρηθούν πρωτεΐνες που εκφράζονται διαφορετικά μεταξύ AC και SCC, ενώ

ακολούθησε ανάλυση λογιστικής παλινδρόμησης .

Δημιουργήθηκε ένας αντικειμενικός classifier (ταξινομητής) 4 - πρωτεϊνών για

να καθορίσει την πιθανότητα AC σε ένα σύνολο 343 ασθενών που μοιράστηκαν

σε 2 ανεξάρτητες ομάδες (n = 197 και n = 235) . Η δοκιμασία στη συνέχεια

εξετάστηκε σε 11 κυτταρολογικά δείγματα.

Επιλέγχθηκαν οι δείκτες TTF1, CK5 , CK13 , και EGFR για να δημιουργηθεί

ένας σταθμισμένος ταξινομητής και να προσδιοριστεί το βέλτιστο cutpoint για

τη διάκριση AC από την SCC . Χρησιμοποιώντας την τελική ιστολογική

διάγνωση ως κριτήριο/πρότυπο, το μοριακό τεστ έδειξε ευαισθησία 96% και

Page 38: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

38

ειδικότητα 93%. Τυφλή ανάλυση των ομάδων επικύρωσης έδειξε ευαισθησία

και ειδικότητα 96 % και 97 %, αντίστοιχα . Η δοκιμασία μας κατέταξε τα

κυτταρολογικά δείγματα με μια ειδικότητα 100% και ευαισθησία 87,5%.

Η μοριακή ταξινόμηση των NSCLC χρησιμοποιώντας αντικειμενική ποσοτική

δοκιμασία μπορεί να είναι εξαιρετικά ακριβής και να μεταφραστεί σε μια

διαγνωστική πλατφόρμα με ευρεία κλινική εφαρμογή.

8.1.57 Assimakopoulos SF, Karamouzos V, Papakonstantinou C, Zolota V,

Labropoulou-Karatza C, Gogos C.

Suppurative necrotizing granulomatous lymphadenitis in adult-onset Still's

disease: a case report.

Journal of Medical Case Reports 6(1):35, 2012. (IF: 0.36)

Λεμφαδενοπάθεια παρατηρείται περίπου σε 65 % των ασθενών με adult-onset

νόσο Still’s και ιστολογικά χαρακτηρίζεται από έντονη, παραφλοιώδη

ανοσοβλαστική υπερπλασία. Η νόσος Still των ενηλίκων δεν έχει

προηγουμένως περιγραφεί ως αιτιολογία πυώδoυς νεκρωτικής κοκκιωματώδους

λεμφαδενίτιδας .

Περιγράφεται άνδρας ελληνικής καταγωγής, που εκδηλώνει παρατεινόμενο

πυρετό, κοιλιακό άλγος, αύξηση δεικτών φλεγμονής, επεισοδιακό δερματικό

εξάνθημα και μεσεντέρια λεμφαδενοπάθεια η οποία ιστολογικά χαρακτηρίζεται

από νεκρωτικά κοκκιώματα με κεντρική διαπύηση . Ο ασθενής απαιτεί

παρατεταμένη χορήγηση μεθυλπρεδνιζολόνης σε δόση άνω των 12mg/day για

τον έλεγχο της νόσου. Μετά από εκτεταμένο διαγνωστικό έλεγχο , που

απέκλεισε λοιμώδη, κακοήθη, ή άλλα ρευματικά νοσήματα ο ασθενής

διαγνώσθηκε με νόσο Still τύπου ενηλίκων Ο ασθενής επί του παρόντος

λαμβάνει θεραπεία ως εξής: 4 mg μεθυλπρεδνιζολόνης , 100 mg anakinra

ημερησίως και 7.5mg μεθοτρεξάτης για δύο συνεχόμενες ημέρες την εβδομάδα

και ασκεί πλήρη ύφεση της νόσου για έξι μήνες .

Συμπέρασμα : Η περίπτωση αυτή είναι η πρώτη περιγραφή πυώδους

νεκρωτικής κοκκιωματώδους λεμφαδενίτιδας που αποδίδεται στη νόσο Still των

ενηλίκων και δείχνει ότι η διαπίστωση μιας πυώδους νεκρωτικής

κοκκιωματώδους λεμφαδενίτιδας δεν θα πρέπει να αποθαρρύνει από τη

διάγνωση της νόσου Still των ενηλίκων, όταν είναι συμβατό το κλινικό πλαίσιο.

Ωστόσο, ο αποκλεισμός των άλλων νόσων αποτελεί προϋπόθεση .

8.1.58 Skiadas V, Tyllianakis M, Zolota V, Karantanas A

Intramedullary osteosclerosis.

American Journal of Orthopedics (Belle Mead NJ). 41(11):496-9, 2012. (IF:-)

Παρουσιάζεται η περίπτωση αμφοτερόπλευρης διαφυσιακής σκλήρυνσης σε

γυναίκα 60 ετών με αμφοτερόπλευρo πόνο στη μεσότητα του μηριαίου οστού

κατά τα τελευταία 8 χρόνια. Οι εργαστηριακές εξετάσεις έδειξαν ασύμμετρη,

διαφυσιακή, ενδομυελική σκλήρυνση με πάχυνση του φλοιού. Τα εργαστηριακά

ευρήματα δεν ήταν σημαντικά, εκτός από μια ήπια αύξηση της ταχύτητας

καθίζησης ερυθρών. Τα ευρήματα ήταν συμβατά με ενδομυελική

οστεοσκλήρυνση, η οποία επιβεβαιώθηκε ιστολογικά.

Η ενδομυελική οστεοσκλήρυνση είναι μια σπάνια καλοήθης πάθηση

Page 39: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

39

και η κλινική ευαισθητοποίηση για τη νόσο είναι σημαντική κατά την

διαφορική διάγνωση των διαταραχών που προκαλούν σκλήρυνση των μακρέων

οστών.

8.1.59Assimakopoulos SF, Karamouzos V, Papakonstantinou C, Zolota V,

Labropoulou-Karatza C, Gogos C.

Granulomas Formation in Lymph Nodes, Liver and Spleen in Adult-Onset Still's

Disease: A Case Report.

Journal of Clinical Medicin Research 5(2):144-9, 2013 (IF: -)

Ο σχηματισμός ιστικών κοκκιωμάτων στη νόσο Still των ενηλίκων είναι

εξαιρετικά σπάνιo φαινόμενο. Περιγράφεται μια περίπτωση νόσου Still των

ενηλίκων που σχετίζεται με το σχηματισμό κοκκιωματωδών αλλοιώσεων στους

λεμφαδένες, το ήπαρ και πιθανώς σπλήνα. Η νόσος ήταν εξαρτώμενη από

υψηλή δόση στεροειδών, και υποτροπίαζε όταν η δόση μεθυλπρεδνιζολόνης

μειωνόταν κάτω από 10 mg/d. Η κατάσταση αυτή αντμετωπίστηκε με χορήγηση

anakinra (100 mg/d). Η ιστολογική τεκμηρίωση του σχηματισμού κοκκιωμάτων

στους λεμφαδένες, το ήπαρ ή σπλήνα δεν θα πρέπει να αποτρέψει την

πιθανότητα της νόσου Still των ενηλίκων, όταν είναι συμβατή η κλινική εικόνα.

Ωστόσο, άλλες , πιο συχνές κοκκωματώδεις νόσοι θα πρέπει πρώτα να

αποκλειστούν.

8.1.60 V. Zolota, C. Sirinian, Z. Kefalopoulou,V. Panagiotopoulos, P. Spinos,

A. A. Argyriou, H. P. Kalofonos.

Mitogen-activated protein kinases in gliomas and correlation with

patients’prognosis.

Acta Neurologica Scandinavica , In press, DOI:10.1111/ane.12175, 2013 (IF:

2.474)

Μελετήθηκε η ενεργοποίηση του σηματοδοτικού μονοπατιού των MAPKs σε

όγκους 87 ασθενών που διαγνώσθηκαν με γλοίωμα του ΚΝΣ, με χρήση μιας

σειράς μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι των φωσφορυλιωμένων μορίων

phospho-p44/42 (ERK1/2), phospho-p38, και phospho-JNK. Διερευνήθηκαν,

επίσης, πιθανές συσχετίσεις μεταξύ του προφίλ της ανοσοέκφρασης των

ανωτέρω μορίων και κλινικοπαθολογικών παραμέτρων όπως: ο βαθμός

κακοήθειας, η ηλικία, το φύλο, η συνολική επιβίωση και ο δείκτης πολ/μού

Ki67.

Τα αποτελέσματα έδειξαν υψηλότερη έκφραση όλων των πρωτεϊνών στα

γλοιώματα υψηλής κακοήθειας σε σύγκριση με τους όγκους χαμηλής

κακοήθειας. Η μονοπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι η υψηλή έκφραση των

phospho-p44/42 (ERK1/2) και phospho -JNK συσχετίστηκαν ισχυρά με

μειωμένη συνολική επιβίωση . Ωστόσο, η πολυπαραγοντική ανάλυση Cox δεν

επιβεβαίωσε την αξία των δεικτών αυτών ως ανεξάρτητους προγνωστικούς

παράγοντες .

Η μελέτη συμπεραίνει ότι τα μόρια του μονοπατιού σηματοδότησης ΜΑΡΚ

σχετίζονται με τη συνολική επιβίωση των ασθενών με γλοιώματα, γεγονός που

υποσημαίνει ότι τα ενδιάμεσα μόρια του μονοπατιού ΜΑΡΚ φαίνεται να

παίζουν έναν κρίσιμο ρόλο στη βιολογική συμπεριφορά των όγκων αυτών.

Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να διευκρινιστεί κατά πόσον αυτοί οι

Page 40: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

40

παράγοντες αξίζει να θεωρηθούν ως δυνητικοί θεραπευτικοί στόχοι σε

μελλοντικές κλινικές μελέτες.

8.2 Δημοσιεύσεις υπό μορφή Περιλήψεως σε Διεθνή και Ελληνικά

Επιστημονικά Περιοδικά (Supplements)

Διεθνή (39)

8.2.1 Mahera H, Zolota V and Agnantis NJ.

Histological review of benign and dysplastic vulvar lesions and association with

HPV infection.

Pathol Res Pract 185:96, 1989.

8.2.2 Apostolikas N, Agnantis NJ, Zolota V and Spandidos DA.

Immunocytochemical detection of ras p21 oncoprotein in breast cancer imprints.

Pathol Res Pract 185:11, 1989.

8.2.3 Agnantis NJ, Apostolikas N, Zolota V, Karaitianos J, Papacharalampous

NX and Spandidos DA.

Ras p21 expression in human liver lesions.

Pathol Res Pract 185:7, 1989.

8.2.4 Sficas C, Agnantis NJ, Zolota V, Paloumbi N and Spandidos DA.

Immunohistochemical study of ras oncoprotein in human gastric lesions.

Pathol Res Pract 185:149, 1989.

8.2.5 Agnantis NJ, Apostolikas N, Mahera H, Zolota V, Karaitianos J and

Spandidos D.A.

The role of ras and c-myc oncoproteins in human liver lesions.

HepatoGastroenterology 37:A64, 1990.

8.2.6 V. Zolota, M. Melachrinou, A. Batistatou, E. Labropoulou and E. Fokaefs.

P53, bcl-2 and Rb expression in renal cell carcinomas: correlation with

prognostic parameters and Ki67 growth fraction.

Pathol Res Pract 193/5-6:358, 1997.

8.2.7 Zolota V, Melachrinou M, Gerokosta A, Aletra C, Kominea A, Scopa CD.

Microvessel density, proliferating activity and p53 expression in ductal

carcinoma in situ of the breast.

Pathol Res Pract 193/5-6:376, 1997.

8.2.8 Scopa CD, Batistatou A, Peristeropoulou P and Zolota V.

Reduced E-cadherin expression in breast carcinomas.

Pathol Res Pract 193/5-6:378, 1997.

8.2.9 M. Melachrinou, V. Zolota, P. Xirou, E. Triantaphylou, A. Symeonidis, C.D.

Scopa.

Page 41: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

41

Retinoblastoma gene product expression in non-Hodgkin’s lymphomas.

Correlation with proliferating activity.

Pathol Res Pract 193/5-6:425, 1997.

8.2.10 M. Melachrinou, V. Zolota, P. Labropoulou, A. Batistatou, M. Tiniakou, P.

Matsouka.

Inverse correlation between the expression of p53 and bcl-2 proteins in non-

Hodgkin’s lymphomas.

Pathol Res Pract 193/5-6:425, 1997.

8.2.11 A.C. Tsamandas, V. Zolota, A. Gerokosta, C. Vagianos, C.D. Scopa.

PCNA and bcl-2 Expression in Colorectal Carcinoma.

Eur Surg Res 30(suppl 1):75-76, 1998.

8.2.12 A. Symeonidis, A. Kouraklis, V. Zolota, C. Kourea, E. Fragopanagou, N.

Giannakoulas, U. Seimeni, M. Tiniakou, P. Matsouka, N. Zoumbos.

Determination of plasma cell secreting potential (PSCP) as an index of

maturation of myelomatous cells and a strong prognostic factor.

Blood 92(10-suppl 1):636a, 1998.

8.2.13 Zolota V., Leondiadis L., Melachrinou M., Apostolikas N., Ithakissios

D.S.,Livaniou E., Evangelatos G.P.

Thymosin beta-10 expression in human renal tumors.

Virchows Archiv 435(3): 280, 1999.

8.2.14 Batistatou A., Zolota V., Tiniakos DG., Scopa CD.

P53, bcl-2 and bax expression in thyroid carcinomas.

Virchows Archiv 435(3): 221, 1999.

8.2.15 M. Melachrinou, V. Zolota, E. Fragopanagou, P. Matsouka, D.S. Bonikos.

Bcl-2 related proteins and proliferation in myelodysplastic syndromes and

acute myeloid leukemia secondary to MDS.

Virchows Archiv 439(3): 419, 2001

8.2.16 M. Melachrinou, V. Zolota, A. Symeonidis, A. Kourakli-Symeonidou, D.S.

Bonikos.

LN2 immuostaining of acute myeloid leukemias and myelodysplastic

syndromes in routinely processed bone marrow biopsy specimens.Comparison

with CD34 immunostaining.

Virchows Archiv 439(3): 419, 2001

8.2.17 Zolota V, Batistatou A, Fratzoglou A, Scopa CD.

Immunohistochemical expression of c-erbB-2 protein in human astrocytic

neoplasms.

Virchows Archiv 439(3): 478, 2001

8.2.18 Βatistatou A, Zolota V, Melachrinou M, Bonikos DS.

Page 42: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

42

Receptor tyrosine kinase expression (p75NGFR, APO-1/Fas, c-kit) in human

astrocytic neoplasms.

Virchows Archiv 439(3): 270, 2001

8.2.19 M. Melachrinou, P. Matsouka, V. Zolota, M. Tiniakou, D. Koumoundourou,

D.S. Bonikos.

Expression of apoptosis-related proteins in diffuse large B-cell lymphomas.

Annals of Oncology 13(Suppl.2): 153, 2002

8.2.20 Symeonidis, A. Kouraklis-Symeonidis, V. Zolota, N. Giannakoulas, A.

Skoutelis, N. Zoumbos.

HIV-associated peripheral T-cell non Ηοdgkin’s lymphoma (NHL) with

aggressive clinical course.

The Hematology Journal 4(Suppl. 2): 285, 2003

8.2.21 Tsamandas, V. Zolota, P. Ravazoula, T, Kourelis, C. Kalogeropoulou, I.

Tsota, T. Petsas, K Tepetes, D. Kardamakis, D. Bonikos, H. Kalofonos.

The potential role of the expression of TGFβ1, TGFβ2 AND TGFβ3 proteins

in colorectal carcinomas: correlation with classic histopathological factors and

patterns survival.

Virchows Archiv 443(3): 386, 2003

8.2.22 V. Zolota, M. Melachrinou, I. Xagoraris, A. Mouzaki, P. Aroukatos, D.

Koumoundourou, D.S. Bonikos.

Expression of the bcl-2 family proteins, caspase 3(CPP32) and poly adp-ribose

polymerase (PARP-1) in multiple myelomas.

Virchows Archiv 443(3): 409, 2003

8.2.23 M. Melachrinou, V. Zolota, P. Matsouka, A. Symeonidis, D. Koumoundourou,

P. Aroukatos, D.S. Bonikos.

Immunoexpression of bcl-2 family members, p53, caspase 3 (CPP32), and poly

adp-ribose polymerase (PARP-1) in diffuse large B-cell lymphomas.

Virchows Archiv 443(3): 409, 2003

8.2.24 Ε. Labropoulou, V. Zolota, E. Katsiki, D. Karavias, C. Labropoulou

Inflammatory pseudotumor of the spleen and its relationship to Epstein-Barr

virus (EBV): Report of a case.

Virchows Archiv 443(3): 416, 2003

8.2.25 V. Zolota, P. Aroukatos, S. Sidira, D. Koumoundourou, D. Papachristou, CD

Scopa.

Immunohistochemical analysis of tumor infiltrating immunocytes in thyroid

tumors.

Virchows Archiv 443(3): 449, 2003

8.2.26 AC Tsamandas, V Zolota, P. Ravazoula, T. Kourelis, C Kalogeropoulou, I

Tsota, P Petsas, K Tepetes, D Bonikos.

The potential role of erbB-2 and cyclooxygenase-2 expression in human colon

Page 43: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

43

carcinoma and risk conditions.

European Journal of Cancer 1(5):S78, 2003

8.2.27 V Zolota, C Sirinian, M Melachrinou, DS Bonikos.

Expression of Regulatory Cell Cycle Proteins p53, p21, p27, p14, p16, mdm2

and Cyclin E, in De Novo Acute Myeloid Leukemia

Modern Pathology 17(Suppl.1):278A, 2004

8.2.28 A. Symeonidis, A. Kouraklis-Symeonidis, M. Melachrinou, V. Zolota, N.

Giannakoulas, E. Fragopanagou, M. Tiniakou, P. Matsouka and N. Zoumbos.

Hodgkin’s lymphoma presenting as second neoplasm ovr a pre-existed

hematologic disorder.

European Journal of Haematology 73 (Suppl.65):34, 2004

8.2.29 Μ. Μelachrinou, V. Zolota, P. Matsouka, T. Kourelis, I. Xagoraris, P.

Aroukatos, D.S.Bonikos.

CD20 aberrant expression of multiple myeloma.

Virchows Archiv 447(2): 258, 2005

8.2.30 Zolota V, Sirinian C, Tsamandas A, Kouraklis-Symeonidis A, Symeonidis A,

Melachrinou M.

Prognostic significance of the apoptosis-related proteins bax, bcl-2, mcl-1,

caspase 3, activated caspase 3 and caspase 9 in acute myeloid leukemia.

Virchows Archiv 447(2): 266, 2005

8.2.31 Tsamandas A, Liava A, Zolota V, Scopa C.

The potential role of increased CD68 posistive macrophages and macrophage

microaccumulations presence, in cases of Crohn’s colitis and their contribution

in its distinction from ulcerative colitis.

Virchows Archiv 447(2): 391, 2005.

8.2.32 Zolota V, Tsamandas A, Aroukatos P, Fratzoglou A, Panagiotopoulow V,

Scopa C.

Prognostic significance of cell cycle proteins p53, p21, p27, p14, p16 and mdm2

in gliomas.

Virchows Archiv 447(2): 542, 2005

8.2.33 V. Zolota, V. Tzelepi, P. Zyli, M. Leotsinidis, N. Panagiotopoulos, D.

Dougenis, C. Scopa.

Expression and prognostic significance of PTEN, p27, Cks1 and Skp2 in non-

small cell lung cancer.

Virchows Archiv 451(2): 180, 2007

8.2.34 V. Zolota, V. Tzelepi, A. Liava, N. Pagoni, T. Petsas, C. Karatza, C. Scopa, A.

Tsamandas.

Angiogenesis and vascular endothelial growth factor expression in

hepatocellular carcinoma.

Virchows Archiv 451(2):369, 2007

Page 44: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

44

8.2.35 V. Tzelepi, V. Zolota, A. Tsamandas, P. Zyli, G. Sotiropoulou-Bonikou.

Macrophages and dendritic cells in the microenvironment of thymic neoplasms.

Virchows Archiv 451(2):439, 2007

8.2.36 V Zolota, Z Kefalopoulou, C Sirinian, A Argyriou, H Kalofonos

Expression of Phospho-p38 MAPK and Phospho-p44/42 MAPK in Gliomas and

Correlation with Patients' Outcome.

Modern Pathology 23:382A, 2010.

8.2.37Kefalopoulou Z, Tzelepi V, Zolota V, Grivas P , Christopoulos C,

Kalofonos H, Sotiropoulou-Bonikou G. Expression of ER-beta and steroid

receptor co-regulators (AIB-1, TIF-2, PELP-1) in gliomas and correlation with

clinical outcomes

Brain Pathol 20(S1): 57-57, 2010.

8.2.38 V.Zolota, V. Tzelepi, G. Piouri, I. Lillis, N. Panagopoulos, C;Sirinian, C.

Scopa.

LIN28A expression as prognostic indicator in lung adenocarcinomas.

Virchows Archiv 461: S73, Sep 2012

8.2.39 H.Kourea, V. Tzelepi, I. Nikolatou, P. Ravazoula, V. Zolota.

Comparison between the Bond Oracle HER2 immunohistochemical system, the

polyclonal HER2 Dako antibody and Chromegenic In Situ Hybridization in

breast carcinoma.

Virchows Archiv 461: S244, Sep 2012

Ελληνικά (24)

8.2.40 Ζολώτα Β, Μπατιστάτου Α, Ηλιόπουλος Γ, Σκόπα ΧΔ.

Ανοσοϊστοχημική μελέτη του TGF-beta 1 σε καρκινώματα στομάχου:

Συσχέτιση με την έκφραση των p1WAF1, p53, Ki67 και με την αγγειογένεση.

Αρχεία Παθολογικής Ανατομικής, 14(6): 428, 2000.

8.2.41 Ζολώτα Β., Μελαχροινού Μ., Κουράκλη-Συμεωνίδου Α., Καρακάντζα Μ.,

Πορίχη Ο., Μπονίκος Δ.

Η αξία της ανοσοφαινοτυπικής τυποποίησης της οξείας μυελογενούς

λευχαιμίας σε τομές παραφίνης οστεομυελικών βιοψιών.

Αρχεία Παθολογικής Ανατομικής, 14(6): 431, 2000.

8.2.42 Μελαχροινού Μ., Ζολώτα Β., Φραγκοπανάγου Ε., Συμεωνίδης Α.,

Μπονίκος Δ.

Η έκφραση του CD74 σε οξείες μυελογενείς λευχαιμίες και μυελοδυσπλαστικά

σύνδρομα. Σύγκριση με τη CD34 ανοσοέκφραση.

Αρχεία Παθολογικής Ανατομικής, 14(6): 456, 2000

8.2.43 Μπατιστάτου Α., Ζολώτα Β., Σκόπα ΧΔ.

Δενδριτικά και διάμεσα δενδριτικά κύτταρα του στρώματος σε παθήσεις

θυρεοειδούς.

Αρχεία Παθολογικής Ανατομικής, 14(6): 502, 2000

Page 45: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

45

8.2.44 Ζολώτα Β, Μελαχροινού Μ, Μπονίκος Δ.Σ.

Ανοσοέκφραση των πρωτεϊνών του κυτταρικού κύκλου RB, p53, mdm2, p21,

p27 και Ki67 στις οξείες μυελογενείς λευχαιμίες.

Αρχεία Παθολογικής Ανατομικής, 16(1): 282, 2002

8.2.45 Μελαχροινού Μ, Ζολώτα Β, Κουμουνδούρου Δ, Τηνιακού Μ, Ματσουκά Π,

Μπονίκος Δ.Σ.

Ανοσοέκφραση των πρωτεϊνών BCL-2, MCL-1, BAK, BAX και P53 σε

διάχυτα λεμφώματα από μεγάλα Β-κύτταρα.

Αρχεία Παθολογικής Ανατομικής, 16(1): 282, 2002

8.2.46Α. Συμεωνίδης, Σ. Κούγελου, Μ. Μελαχροινού, Α. Κουράκλη-Συμεωνίδου,

Β. Ζoλώτα, Ν. Γαννακούλας, Ε. Φραγκοπανάγου, Μ. Τηνιακού, Π. Ματσουκά,

Ν. Ζούμπος.

Υψηλή συχνότητα προσβολής εξωλεμφαδενικών θέσεων, τόσο κατά την

αρχική εμφάνιση, όσο και τις υποτροπές των ασθενών σε ασθενείς με

πρωτοπαθές μη Hodgkin λέμφωμα όρχεως.

Αίμα (HAEMA) 6(suppl.1):348, 2003

8.2.47 Α. Κουράκλη-Συμεωνίδου, Α. Συμεωνίδης, Β. Ζολώτα, Ε. Αρβανιτοπούλου,

Ν. Γιαννακούλας, Α. Σκουτέλης, Ν. Ζούμπος.

Τ-περιφερικό μη Hodgin λέμφωμα με επιθετρική πορεία σε HIV+ ασθενή.

Αίμα (HAEMA) 6(suppl.1):357, 2003

8.2.48 Α. Συμεωνίδης, Α. Αρβανιτοπούλου, Μ. Μελαχροινού, Β. Ζολώτα, Ν.

Γιαννακούλας, Ε. Φραγκοπανάγου, Α. Κουράκλη-Συμεωνίδου, Μ. Τηναικού,

Π. Ματσουκά, Ν. Ζούμπος.

Πρωτοπαθές Β-λέμφωμα μεσοθωρακίου. Μακρά ύφεση με εντατικοποιημένη

θεραπεία πρώτης γραμμής.

Αίμα (HAEMA) 6(suppl.1):350, 2003

8.2.49 Θ. Κουρέλης, ΑΧ Τσαμαντάς, Β Ζολώτα, Π Ραβαζούλα, Κ Τεπετές, Χ

Καλογεροπούλου, Ε Τσώτα, Θ Μακατσώρης, Θ Πέτσας, Δ Καρδαμάκης, Δ

Μπονίκος, ΧΔ Σκόπα, Χ Καλόφωνος.

Έκφραση των παραγόντων ΕRΒΒ-2, ΜΕΤ και κυκλοξυγενάσης-2 σε

καρκινώματα του παχέος εντέρου.

Annals of Gastroenterology 16(Suppl):26, 2003

8.2.50 Θ. Κουρέλης, ΑΧ Τσαμαντάς, Β Ζολώτα, Π Παβαζούλα, Κ Τεπετές, Χ

Καλογεροπούλου, Ε Τσώτα, Θ Μακατσώρης, Θ Πέτσας, Δ Καρδαμάκης, Δ

Μπονίκος, ΧΔ Σκόπα, Χ Καλόφωνος.

Έκφραση των αυξητικών παραγόντων TGFβ1, TGFβ2 και TGFβ3 σε

καρκινώματα παχέος εντέρου.

Annals of Gastroenterology 16(Suppl):27, 2003

8.2.51 Zoλώτα Β, Αρουκάτος Π, Τσαμαντάς Α, Παναγιωτόπουλος Β, Φρατζόγλου

Α, Μπονίκος ΔΣ.

Page 46: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

46

Προγνωστική σημασία των πρωτεϊνών ρύθμισης του κυτταρικού κύκλου p53,

p21, p27 και mdm2 σε αστροκυτταρικά νεοπλάσματα.

Αρχεία Παθολογικής Ανατομικής 18(S9):174, 2004

8.2.52 E.Κουρέα, Α. Κούτρας, Β. Ζολώτα, Ε. Παπαδάκη, Μ. Ρεπαντή, Ε. Γριμάνη.

Ε. Τζωρακοελευθεράκης, Δ. Κούκουρας, Γ. Φούντζηλας, Ε. Γκόγκα, Κ.

Κυριακού, Χ. Καλόφωνος.

Απουσία προγνωστικής σημασίας των p27, p21 και p53 σε διηθητικό πορογενές

καρκίνωμα μαστού με αρνητικούς λεμφαδένες.

Αρχεία Παθολογικής Ανατομικής 18(S9):218, 2004

8.2.53 Κουμουνδούρου Δ, Ζολώτα Β, Τσαμαντάς Α, Κασιμάτης Θ, Κούτρας Α,

Σκόπα Χ.

Μελέτη της ανοσοέκφρασης του TGFβ1 και της πρωτείνης SMAD4 σε πρώιμα

καρκινώματα μαστού.

Αρχεία Παθολογικής Ανατομικής 18(S9):224, 2004

8.2.54 Μ. Μελαχροινού, Β. Ζολώτα, Π. Ματσουκά, Θ. Κουρέλης, Ι. Ξαγοράρης, Π.

Αρουκάτος, Δ. Σ. Μπονίκος.

Η έκφραση των CD20 και CD79a στο πλασματοκυτταρικό μυέλωμα. Συσχέτιση

με την επιβίωση.

Αρχεία Παθολογικής Ανατομικής 18(S9):255, 2004

8.2.55 Tσαμαντάς ΑΧ, Ζολώτα Β, Θωμόπουλος Κ, Συρροκώστα Ι, Δημητροπούλου,

Κουρέλης Θ, Καραβίας Δ, Μπονίκος Δ, Καρατζά Χ, Γώγος Χ.

Η αύξηση στην αναλογία Bax/Bcl-2 επάγει τη λειτουργία του ενζύμου

κασπάση-3 και αυξάνει την απόπτωση σε περιπτώσεις χρόνιας ηπατίτιδας τύπου

Β (ΧΗΒ) και C (XHC).

Annals of Gastroenterology 17S:73, 2004

8.2.56 Τσαμαντάς ΑΧ, Δημητροπούλου Δ, Συρροκώστα Ι, Ζολώτα Β, Μπονίκος Δ,

Μπασιάρης Χ, Γώγος Χ.

Ο ρόλος των οβάλ ηπατοκυττάρων σε περιπτώσεις χρόνιας ηπατίτιδας Β και η

σχέση τους με τη μελλοντική εμφάνιση ηπατοκυτταρικού καρκινώματος.

Annals of Gastroenterology 17S:16, 2004

8.2.57 C. Sirinian, M. Melachrinou, V. Zolota, D.S.Bonikos

Expression of p27KIP1

and associated cell cycle regulators in diffuse large B-cell

lymphoma.

Archives of Hellenic Pathology 20(S 10):188, 2006.

8.2.58 Ζολώτα Β, Τζελέπη Β, Λιάβα Α, Τσιαμαλος Π, Βαγενάς Κ, Σκόπα Χ,

Τσαμαντάς ΑΧ

Έκφραση των δεικτών p27, Skp2 και PTEΝ σε γαστρικά καρκινώματα

Αρχεία Παθολογικής Ανατομικής 22(1):177-178, 2008

8.2.59 Ζολώτα Β, Τζελέπη Β, Λιάβα Α, Τσιαμαλος Π, Βαγενάς Κ, Σκόπα Χ,

Τσαμαντάς ΑΧ

Page 47: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

47

Μελέτη της έκφρασης πρωτεϊνών του κυτταρικού κύκλου και δεικτών

κυτταρικού πολλαπλασιασμού σε γαστρικά καρκινώματα

Αρχεία Παθολογικής Ανατομικής 22(1):193-194, 2008

8.2.60 Ζολώτα Β, Γεροπούλου Ε, Δουγένης Δ, Σκόπα Χ

Ασβεστοποιούμενος όγκος του υπεζωκότα. Περιγραφή περίπτωσης

Αρχεία Παθολογικής Ανατομικής 22(1):270-271, 2008

8.2.61Δ. Κουμουνδούρου, Κ. Γερονάτσιου, Β. Ζολώτα

Καλοήθης φυλλοειδής όγκος μαστού με στοιχεία άτυπης επιθηλαικής

υπερπλασίας/χαμηλού βαθμού κακοήθειας in situ πορογενούς καρκινώματος

Αρχεία Παθολογικής Ανατομικής 24(1):331, 2010

8.2.62 Δ. Κουμουνδούρου, Κ. Γερονάτσιου, Ε. Γεροπούλου, Β. Ζολώτα

Θηλώδες καρκίνωμα ανδρικού μαστού περιβαλλόμενο από κάψα, με θέσεις

μικροδιήθησης του τοιχώματος

Αρχεία Παθολογικής Ανατομικής 24(1):332, 2010

8.2.63 B. Zολώτα. Z. Kεφαλοπούλου, X. Σιρινιάν, A. Tσαμαντάς, Α. Αργυρίου, Χ.

Καλόφωνος, Χ. Σκόπα. Μελέτη της έκφρασης των phospho-p38 και phospo-

p44/42 MAP κινασών σε γλοιώματα του ΚΝΣ και συσχέτιση με την επιβίωση

των ασθενών.

Αρχεία Παθολογικής Ανατομικής 24(1):371, 2010

8.3. Δημοσιεύσεις ως πλήρεις εργασίες σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων (7)

8.3.1 Nakopoulou L, Zervas A, Zolota V, Filaktopoulos D, Dimopoulos C:

Immunοhistochemical expression of epidermal growth factor receptor and

proto-oncogene c-erbB2 in transitional cell carcinoma of the urinary bladder.

SIU Reports-Oncogene and Molecular Genetics of Urological Tumors-edited by

Proffessor CA Olsson, Churchill Livingstone Special Projects, page 113-119,

1992.

8.3.2 Nakopoulou L, Papandropoulos J, Giannopoulos A, Mitropoulos D,

Zervas A, Zolota V, Deliveliotis H, Dimopoulos C : Immunohistochemical

expression of PCNA/cyclin in bladder cancer patients and correlation with

clinical parameters. UROLOGY 1992, Monduzi Editore-Bologna(Italy), 423-

427, 1992.

8.3.3 Ravazoula G, Zolota V, Gerokosta A, Aletra Ch, Athanassopoulos A,

Perimenis P: P53 and PCNA expression in testicular neoplasms.

4th

Mediterranean Congress of Urology, Monduzi Editore-Bologna(Italy),

International Proceedings Division, 355-359.

8.3.4 Perimenis P, Bouropoulos C, Ravazoula G, Zolota V, Melekos M, Barbalias

G: Response and quality of life aspects with combined hormonal therapy

(triptoreline and cyproterone acetate) for advanced prostate cancer.

Page 48: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

48

4th

Mediterranean Congress of Urology, Monduzi Editore-Bologna(Italy),

International Proceedings Division, 227-229.

8.3.5 Spyridonos, P., Zolota, V., Cavouras, D., Zenebissis, G., Glotsos, D.,

Nikiforidis, G., & Street, A. (2002).. InProceedings of the IASTED

International Conference on Signal Processing Pattern Recognition &

Applications (pp. 371-374).

8.3.6 Spyridonos, P., Glotsos, D., Cavouras, D., Ravazoula, P., Zolota, V., &

Nikiforidis, G. (2002). Pattern recognition based segmentation method of cell

nuclei in tissue section analysis. In Digital Signal Processing, 2002. DSP 2002.

2002 14th International Conference on (Vol. 2, pp. 1121-1124). IEEE.

8.3.7 Glotsos, D., Spyridonos, P., Petalas, P., Cavouras, D., Zolota, V., Dadioti, P.,

...& Nikiforidis, G. (2003, September).

A hierarchical decision tree classification scheme for brain tumour astrocytoma

grading using support vector machines.

In Image and Signal Processing and Analysis, 2003. ISPA 2003. Proceedings of

the 3rd International Symposium on (Vol. 2, pp. 1034-1038). IEEE.

.

8.4 Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Επιστημονικά Περιοδικά (6)

8.4.1 Κίζη Θ, Προεστού Δ, Καραντάνα Δ, Δασκαλοπούλου Δ, Κοτσαρίδη Π,

Μαρκίδου Σ, Αγνάντη Ν, Αποστολίκας Ν, Ζολώτα Β.

H κλινική και διαγνωστική αξία της δια λεπτής βελόνης κυτταρολογικής

εξέτασης συμπαγών όγκων του μαστού.

Αρχεία Παθολογικής Ανατομικής 3 : 25-32, 1989.

8.4.2 Νακοπούλου Λ, Αδαμόπουλος Σ, Μαστρομηνάς Μ, Ζολώτα Β :

Ανοσοϊστοχημική μελέτη της έκφρασης των δεικτών CA125 και MAM-6 με

μονοκλωνικά αντισώματα σε επιθηλιακούς όγκους των ωοθηκών.

ΙΑΤΡΙΚΗ 59(4): 381-386, 1991.

8.4.3 Αδαμόπουλος Σ, Μαστρομηνάς Μ, Μιναρετζής Δ, Τσιώνου Χ, Ζολώτα Β,

Νακοπούλου Λ.

Εντόπισις της πλακουντιακής αλκαλικής φωσφατάσης και της βιμεντίνης σε

επιθηλιακούς όγκους των ωοθηκών. Ανοσοϊστοχημική μελέτη με πολυκλωνικά

και μονοκλωνικά αντισώματα.

ΓΑΛΗΝΟΣ 34(2) : 182-192, 1992.

8.4.4 Νακοπούλου Λ, Τζαννίνης Δ, Ζολώτα Β, Πανάγος Γ, δάβαρης Π. :

Ανοσοϊστοχημική έκφραση του ογκογονιδίου c-erbB2 και του υποδοχέα του

επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR) σε καλοήθεις και κακοήθεις

επιθηλιακούς όγκους των ωοθηκών. ΙΑΤΡΙΚΗ 63:67-271, 1993.

8.4.5 Χ.Δ. Σκόπα, Μ. Μελαχροινού, Β. Ζολώτα.

Anti-Leu-7 ανοσοδραστικότητα σε καλοήθεις και κακοήθεις όγκους του

θυρεοειδούς.

Page 49: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

49

Αρχεία Παθολογικής Ανατομικής 9(2): 68-73, 1996.

8.4.6 V. Zolota, A. Gerokosta, C.D. Scopa.

The relationship of tumor size, grade and lymph node status in patients with

breast cancer.

Archives of Hellenic Medicine 15(2): 170-174, 1998.

8.5 Ανακοινώσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια (58)

8.5.1 Apostolikas N, Sficas C, Zolota V, Papanicolaou A, Agnantis NJ.

Histopathological study of Breast Cancer in young women. Xxe Semaine

Medicale Balcanique, Athenes, Sept 9-13, 1988.

8.5.2 Agnantis NJ, Apostolikas N, Sficas C, Zolota V and Spandidos DA. The

expression of ras p21 Oncoprotein in colon and gastric human lesions.

“Advances in Clinical Oncology”, Loutraki, Greece, May 4-6, 1989.

8.5.3 Agnantis NJ, Sficas C, Apostolikas N, Zolota V and Spandidos DA.

C-myc p62 Oncoprotein in human gastric lesions. 2nd

Mediterranean Surgical

Congress. Athens, June 24-27, 1989.

8.5.4 Agnantis NJ, Apostolikas N, Sficas C, Zolota V, Karaitianos J and

Spandidos DA. Immunopathological expression of c-myc p62 in human liver

lesions. 2nd

Mediterranean Surgical Congress. Athens, June 24-27, 1989.

8.5.5 Mahera H, Zolota V and Agnantis NJ. Histological review of benign and

dysplastic vulvar lesions and association with HPV infection. XII European

Congress of Pathology, Porto, Portugal, Sept 3-9, 1989.

8.5.6 Apostolikas N, Agnantis NJ, Zolota V and Spandidos DA.

Ιmmunocytochemical detection of ras p21 oncoprotein in breast cancer imprints.

XII European Congress of Pathology, Porto, Portugal, Sept 3-9, 1989.

8.5.7 Agnantis NJ, Apostolikas N, Zolota V, Karaitianos J, Papacharalampous

NX and Spandidos DA. Ras p21 expression in human liver lesions. XII

European Congress of Pathology, Porto, Portugal, Sept 3-9, 1989.

8.5.8 Sficas C, Agnantis NJ, Zolota V, Paloumbi N and Spandidos DA.

Immunohistochemical study of ras oncoprotein in human gastric lesions. XII

European Congress of Pathology, Porto, Portugal, Sept 3-9, 1989.

8.5.9 Nakopoulou L, Zolota V, Papadakis J, Kapranos N, Stefanidis CJ and

Zeis PM. The glomerular disribution of laminin and fibronectin in

glomerulonephritis. XXVIIth Congress of the European Dialysis and Transplant

Association, Vienna, Sept 5-8, 1990.

8.5.10 Nakopoulou L, Zolota V, Agnantis NJ, Davaris P. Evaluation of c-myc

oncogene product expression in breast cancer. 7th

International Congress on

Senology, Rhodes, May 3-7, 1992.

Page 50: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

50

8.5.11Ravazoula G, Zolota V, Gerokosta A, Aletra Ch, Athanassopoulos A,

Perimenis P: P53 and PCNA expression in testicular neoplasms. 4th

Mediterranean Congress Of Urology, Rhodes, Sept 6-10, 1995.

8.5.12 Perimenis P, Bouropoulos C, Ravazoula G, Zolota V, Melekos M,

Barbalias G: Response and quality of life aspects with combined hormonal

therapy (triptoreline and cyproterone acetate) for advanced prostate cancer. 4th

Mediterranean Congress Of Urology, Rhodes, Sept 6-10, 1995.

8.5.13 S.K. Kakkos, P.Peristeropoulou, V. Zolota, A. Apostolopoulou, J.A.Tsolakis

Mast Cell Infiltration in Lower Limb Varicose Veins: Relation to Patient’s age.

XXXII Congress of the European Society for Surgical Research, May 18-21,

1997.

8.5.14 D. Mavrilas, A. Apostolaki, Y.F. Missirlis, Y. Kapolos, P.Koutsoukos, M.

Melachrinou, V. Zolota, D. Dougenis. Bioprosthetic Heart Valve Calcification

using in vitro animal models. 11th

Conference of the European Society of

Biomechanics, 8-11th

July, Toulouse, FRANCE.

8.5.15 V. Zolota, M. Melachrinou, A. Batistatou, E. Labropoulou and E. Fokaefs.

P53, bcl-2 and Rb expression in renal cell carcinomas: correlation with

prognostic parameters and Ki67 growth fraction. XVI European Congress of

Pathology, Maastricht, August 31-September 4, 1997.

8.5.16 Zolota V, MelachrinouM, Gerokosta A, Aletra C, Kominea A, Scopa CD.

Microvessel density, proliferating activity and p53 expression in ductal

carcinoma in situ of the breast. XVI European Congress of Pathology,

Maastricht, August 31-September 4, 1997.

8.5.17 Scopa CD, Batistatou A, Peristeropoulou P and Zolota V.

Reduced E-cadherin expression in breast carcinomas. XVI European Congress

of Pathology, Maastricht, August 31-September 4, 1997.

.

8.5.18 M. Melachrinou, V. Zolota, P. Xirou, E. Triantaphylou, A. Symeonidis, C.D.

Scopa. Retinoblastoma gene product expression in non-Hodgkin’s lymphomas.

Correlation with proliferating activity. XVI European Congress of Pathology,

Maastricht, August 31-September 4, 1997.

8.5.19 M. Melachrinou, V. Zolota, P. Labropoulou, A. Batistatou, M. Tiniakou, P.

Matsouka. Inverse correlation between the expression of p53 and bcl-2 proteins

in non-Hodgkin’s lymphomas. XVI European Congress of Pathology,

Maastricht, August 31-September 4, 1997.

8.5.20 A.C. Tsamandas, V. Zolota, A. Gerokosta, C. Vagianos, C.D. Scopa.

PCNA and bcl-2 Expression in Colorectal Carcinoma. 33rd

Congress of the

European Society for Surgical Research, April 22-25, 1998, Italy.

8.5.21 A. Symeonidis, A. Kouraklis, V. Zolota, C. Kourea, E. Fragopanagou, N.

Page 51: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

51

Giannakoulas, U. Seimeni, M. Tiniakou, P. Matsouka, N. Zoumbos,

Determination of plasma cell secreting potential (PSCP) as an index of

maturation of myelomatous cells and a strong prognostic factor.40th

Annual

Meeting of the American Society of Hematology, Florida, 1998.

8.5.22 Zolota V., Leondiadis L., Melachrinou M., Apostolikas N., Ithakissios

D.S.,Livaniou E., Evangelatos G.P. Thymosin beta-10 expression in human

renal tumors. 17th

European Congress of Pathology, Barcelona, Spain,

September 18-23, 1999.

8.5.23 Batistatou A., Zolota V., Tiniakos DG., Scopa CD. P53, bcl-2 and bax

expression in thyroid carcinomas. 17th

European Congress of Pathology,

Barcelona, Spain, September 18-23, 1999.

8.5.24 M. Melachrinou, V. Zolota, E. Fragopanagou, P. Matsouka, D.S. Bonikos.

Bcl-2 related proteins and proliferation in myelodysplastic syndromes and

acute myeloid leukemia secondary to MDS. 18th

European Congress of

Pathology, Berlin, Germany, Sep 8-13, 2001

8.5.25 M. Melachrinou, V. Zolota, A. Symeonidis, A. Kourakli-Symeonidou, D.S.

Bonikos. LN2 immuostaining of acute myeloid leukemias and myelodysplastic

syndromes in routinely processed bone marrow biopsy specimens.Comparison

with CD34 immunostaining. 18th

European Congress of Pathology, Berlin,

Germany, Sep 8-13, 2001

8.5.26 Zolota V, Batistatou A, Fratzoglou A, Scopa CD.

Immunohistochemical expression of c-erbB-2 protein in human astrocytic

neoplasms. 18th

European Congress of Pathology, Berlin, Germany, Sep 8-13,

2001

8.5.27 Batistatou A, Zolota V, Melachrinou M, Bonikos DS.

Receptor tyrosine kinase expression (p75NGFR, APO-1/Fas, c-kit) in human

astrocytic neoplasms. 18th

European Congress of Pathology, Berlin, Germany,

Sep 8-13, 2001

8.5.28 M. Melachrinou, P. Matsouka, V. Zolota, M. Tiniakou, D. Koumoundourou,

D.S. Bonikos. Expression of apoptosis-related proteins in diffuse large B-cell

lymphomas. 8th

International Conference on Malignant Lymphoma, Lugano,

Switzerland, 12-15 June, 2002.

8.5.29 D. Glotsos, P. Spyridonos, D. Cavouras, V. Zolota, G. Nikiforidis. Improving

diagnostic accuracy of Astrocytomas grading by means of automated

computer-assisted image analysis. 3rd

European Symposium on Biomedical

Engineering and Medical Physics, Patra, Greece, 30/8-1/9, 2002

8.5.30 D. Glotsos, P. Spyridonos, D. Cavouras, V. Zolota, G. Nikiforidis.

Comparative evaluation of a multi-classification mechanism for astrocytomas

Page 52: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

52

grading. 3rd

European Symposium on Biomedical Engineering and Medical

Physics, Patra, Greece, 30/8-1/9, 2002

8.5.31 D. Glotsos, P. Spyridonos, D. Cavouras, V. Zolota, G. Nikiforidis. Cell

classification versus specimen classification: a comparative study for

automated classification of histopathological tissue sections. 3rd

European

Symposium on Biomedical Engineering and Medical Physics, Patra, Greece,

30/8-1/9, 2002

8.5.32 Zolota V, Sidira S, Tsamandas AC, Scopa CD. Correlation between Cathepsin

D expression and established clinical and molecular prognostic markers in

breast cancer. Intraeuropean Mediterranean Conference of the International

Aademy of Pathology, Athens, Greece, 8-10 May, 2003

8.5.33 A. Symeonidis, A. Kouraklis-Symeonidis, V. Zolota, N. Giannakoulas, A.

Skoutelis, N. Zoumbos. HIV-associated peripheral T-cell non Ηοdgkin’s

lymphoma (NHL) with aggressive clinical course. 8th

Annual Congress of the

European Hematology Association, Lyon, France, 12-15 June, 2003

8.5.34 A. Tsamandas, V. Zolota, P. Ravazoula, T, Kourelis, C. Kalogeropoulou, I.

Tsota, T. Petsas, K Tepetes, D. Kardamakis, D. Bonikos, H. Kalofonos.

The potential role of the expression of TGFβ1, TGFβ2 AND TGFβ3 proteins in

colorectal carcinomas: correlation with classic histopathological factors and

patterns survival. 19th

European Congress of Pathology, Ljubljana, Slovenia,

Sep 6-11, 2003.

8.5.35 V. Zolota, M. Melachrinou, I. Xagoraris, A. Mouzaki, P. Aroukatos, D.

Koumoundourou, D.S. Bonikos.Expression of the bcl-2 family proteins, caspase

3 (CPP32) and poly adp-ribose polymerase (PARP-1) in multiple myelomas.

19th

European Congress of Pathology, Ljubljana, Slovenia, Sep 6-11, 2003

8.5.36 M. Melachrinou, V. Zolota, P. Matsouka, A. Symeonidis, D. Koumoundourou,

P. Aroukatos, D.S. Bonikos.

Immunoexpression of bcl-2 family members, p53, caspase 3 (CPP32), and poly

adp-ribose polymerase (PARP-1) in diffuse large B-cell lymphomas.

19th

European Congress of Pathology, Ljubljana, Slovenia, Sep 6-11, 2003

8.5.37 E. Labropoulou, V. Zolota, E. Katsiki, D. Karavias, C. Labropoulou

Inflammatory pseudotumor of the spleen and its relationship to Epstein-Barr

virus (EBV): Report of a case. 19th

European Congress of Pathology, Ljubljana,

Slovenia, Sep 6-11, 2003

8.5.38 V. Zolota, P. Aroukatos, S. Sidira, D. Koumoundourou, D. Papachristou, CD

Scopa. Immunohistochemical analysis of tumor infiltrating immunocytes in

thyroid tumors. 19th

European Congress of Pathology, Ljubljana, Slovenia, Sep

6-11, 2003

8.5.39 AC Tsamandas, V Zolota, P. Ravazoula, T. Kourelis, C Kalogeropoulou, I

Page 53: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

53

Tsota, P Petsas, K Tepetes, D Bonikos.The potential role of erbB-2 and

cyclooxygenase-2 expression in human colon carcinoma and risk conditions.

ECCO 12 the European Caner Conference, Copenhagen, 21-25 September 2003

8.5.40 V Zolota, C Sirinian, M Melachrinou, DS Bonikos. Expression of Regulatory

Cell Cycle Proteins p53, p21, p27, p14, p16, mdm2 and Cyclin E, in De Novo

Acute Myeloid Leukemia. 93rd

Annual Meeting, United States and Canadian

Academy of Pathology, Vancouver, Canada, March 6-12, 2004

8.5.41 A. Symeonidis, A. Kouraklis-Symeonidis, M. Melachrinou, V. Zolota, N.

Giannakoulas, E. Fragopanagou, M. Tiniakou, P. Matsouka and N. Zoumbos.

Hodgkin’s lymphoma presenting as second neoplasm ovr a pre-existed

hematologic disorder. 6th

International Symposium on Hodgkin’s Lymphoma,

Cologne, Germany, 18-21 September, 2004

8.5.42 Scopa CD, Zolota V, Kourelis T, Makatsoris T, Kardamakis D, Kalofonow H,

Tsamandas AC. 94th

Annual USCAP meeting, February 26-March 4, 2005, San

Antonio TX, USA.

8.5.43 Μ. Μelachrinou, V. Zolota, P. Matsouka, T. Kourelis, I. Xagoraris, P.

Aroukatos, D.S.Bonikos. CD20 aberrant expression of multiple myeloma. 20th

European Congress of Pathology, Paris, France, Sep 3-8, 2005

8.5.44 Zolota V, Sirinian C, Tsamandas A, Kouraklis-Symeonidis A, Symeonidis A,

Melachrinou M. Prognostic significance of the apoptosis-related proteins bax,

bcl-2, mcl-1, caspase 3, activated caspase 3 and caspase 9 in acute myeloid

leukemia. 20th

European Congress of Pathology, Paris, France, Sep 3-8, 2005

8.5.45 Tsamandas A, Liava A, Zolota V, Scopa C. The potential role of increased

CD68 posistive macrophages and macrophage microaccumulations presence, in

cases of Crohn’s colitis and their contribution in its distinction from ulcerative

colitis. 20th

European Congress of Pathology, Paris, France, Sep 3-8, 2005

8.5.46 Zolota V, Tsamandas A, Aroukatos P, Fratzoglou A, Panagiotopoulow V,

Scopa C. Prognostic significance of cell cycle proteins p53, p21, p27, p14, p16

and mdm2 in gliomas. 20th

European Congress of Pathology, Paris, France, Sep

3-8, 2005

8.5.47 Tsamandas AC, Zolota V, Pagoni N, Liava A, Petsas T, Karatza C, Scopa CD.

Hepatocellular carcinoma in patients who underwent partial hepatectomy:

prognostic factors and therapeutic implications. 2nd

Inter-Congress of the

European Society of Pathology. 24-27 May 2006, Ioannina, Greece

8.5.48 Tsamandas AC, Antonakoloulou A, Zolota V, Liava A, Makatsoris T,

Kalofonow HP, Scopa CD. Potential role of ERBB-2 and Cycloxygenase-2

overexpression inhuman colon adenocarcinomas. 2nd

Inter-Congress of the

European Society of Pathology. 24-27 May 2006, Ioannina, Greece

Page 54: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

54

8.5.49 V. Zolota, V. Tzelepi, P. Zyli, M. Leotsinidis, N. Panagiotopoulow, D.

Dougenis, C. Scopa. Expression and prognostic significance of PTEN, p27,

Cks1 and Skp2 in non-small cell lung cancer. 21st European Congress of

Pathology, Istanbul, Turkey, Sep 8-13, 2007

8.5.50 V. Zolota, A. Liava, V. Tzelepi, N. Pagoni, T. Petsas, C. Karatza, C. Scopa, A.

Tsamandas. Expression of p53, p21, p27, p16 and Ki67 in hepatocellular

carcinomas. 21st European Congress of Pathology, Istanbul, Turkey, Sep 8-13,

2007

8.5.51 V. Zolota, V. Tzelepi, A. Liava, N. Pagoni, T. Petsas, C. Karatza, C. Scopa, A.

Tsamandas. Angiogenesis and vascular endothelial growth factor expression in

hepatocellular carcinoma. 21st European Congress of Pathology, Istanbul,

Turkey, Sep 8-13, 2007

8.5.52 V. Tzelepi, V. Zolota, A. Tsamandas, P. Zyli, G. Sotiropoulou-Bonikou.

Macrophages and dendritic cells in the microenvironmentof thymic neoplasms.

21st European Congress of Pathology, Istanbul, Turkey, Sep 8-13, 2007

8.5.53Zolota V, Tzelepi V, Liava A, Tsiamalos P, Vagenas K, Scopa C, Tsamandas

A. The potential role p27, Skp2, and PTEN expression in gastric carcinoma.

98th

Annual USCAP Meeting, March 7-13, 2009, Boston Massachusetts

.

8.5.54 Zolota V, Tzelepi V, Liava A, Tsiamalos P, Vagenas K, Scopa C, Tsamandas

A. The potential role p27, Skp2, and PTEN expression in gastric carcinoma.

98th

Annual USCAP Meeting, March 7-13, 2009, Boston Massachusetts

8.5.55 V Zolota, Z Kefalopoulou, C Sirinian, A Argyriou, H Kalofonos

Expression of Phospho-p38 MAPK and Phospho-p44/42 MAPK in Gliomas and

Correlation with Patients' Outcome.

99th

Annual USCAP Meeting, March 20-26, 2010, Washington DC

8.5.56Kefalopoulou Z 1, Tzelepi V

1, Zolota V

1, Grivas P

2,3,6, Christopoulos C

4,

Kalofonos H2,3

, Sotiropoulou-Bonikou G. 5

Expression of ER-beta and steroid

receptor co-regulators (AIB-1, TIF-2, PELP-1) in gliomas and correlation with

clinical outcomes

XVIIth International Congress of Neuropathology (ICN 2010), Salzburg,

Austria, 11-15 September 2010.

8.5.57 V.Zolota, V. Tzelepi, G. Piouri, I. Lillis, N. Panagopoulos, C;Sirinian, C.

Scopa.

LIN28A expression as prognostic indicator in lung adenocarcinomas.

24th European Congress of Pathology Prague, 8 to 12 September, 2012

8.5.58 H.Kourea, V. Tzelepi, I. Nikolatou, P. Ravazoula, V. Zolota.

Comparison between the Bond Oracle HER2 immunohistochemical system, the

polyclonal HER2 Dako antibody and Chromegenic In Situ Hybridization in

breast carcinoma.

Page 55: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

55

24th European Congress of Pathology Prague, 8 to 12 September, 2012

8.6 Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Επιστημονικά Συνέδρια (56)

8.6.1 Δασκαλοπούλου Δ, Μαρκίδου Σ, Κίζη Θ, Αποστολίκας Ν, Ζολώτα B και

Αγνάντη Ν. Η αξιοπιστία της κυτταρολογικής διάγνωσης σε υλικό κυστικών ή

συμπαγών μορφωμάτων μαστού (πρόδρομη ανακοίνωση). 2ο Πανελλήνιο

Συνέδριο Μαστολογίας, Αθήνα, 22-23 Μαίου, 1987.

8.6.2 Δασκαλοπούλου Δ, Μαρκίδου Σ, Κίζη Θ, Αποστολίκας Ν, Ζολώτα Β,

Αγνάντη Ν. Η αξιοπιστία της κυτταρολογικής διάγνωσης σε υλικό κυστικών ή

συμπαγών μορφωμάτων μαστού. 43ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα,

11-13 Δεκεμβρίου, 1987.

8.6.3 Αποστολίκας Ν, Σφήκας Κ, Ζολώτα Β, Παπανικολάου Α, και Αγνάντη Ν.

Συγκριτική ιστοπαθολογική μελέτη του καρκίνου του μαστού σε γυναίκες

νεαρής και μεγάλης ηλικίας. Β Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής,

Θεσσαλονίκη, 7-9 Απριλίου, 1989.

8.6.4 Zoλώτα Β, Αποστολίκας Ν, Παπανικολάου Α, Σφήκας Κ και Αγνάντη Ν.

Συγκριτική μελέτη διαφόρων παθολογοανατομικών ευρημάτων με τις ανά

επίπεδο μασχαλιαίες μεταστάσεις. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας,

Αθήνα, 23-26 Νοεμβρίου, 1989.

8.6.5 Αποστολίκας Ν, Ζολώτα Β, Παπανικολάου Α, Σφήκας Κ. Ιστολογική

μελέτη των ογκόμορφων επεξεργασιών που χαρακτηρίζονται “ χωρίς κυτταρικά

στοιχεία” με τη δια λεπτής βελόνης βιοψία. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Ογκολογίας, Αθήνα, 23-26 Νοεμβρίου, 1989.

8.6.6 Σφήκας Κ, Αποστολίκας Ν, Ζολώτα Β, Παπανικολάου Α και Αγνάντη Ν.

Ιστολογικά χαρακτηριστικά και βιολογική συμπεριφορά του πορογενούς μη

διηθητικού καρκινώματος του μαστού. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας,

Αθήνα, 23-26 Νοεμβρίου, 1989.

8.6.7 Παπανικολάου Α, Αποστολίκας Ν, Ζολώτα Β, Σφήκας Κ.

Ιστιοκυττώματα, Κλινικοϊστολογική μελέτη 132 περιπτώσεων. 5ο Πανελλήνιο

Συνέδριο Ογκολογίας, Αθήνα, 23-26 Νοεμβρίου, 1989.

8.6.8 Παπαευαγγέλου Μ, Αποστολίκας Ν, Ζολώτα Β, Δούση Υ.

Κοκκιοκυτταρικός όγκος (μυοβλάστωμα) μαστού. 16ο Ετήσιο Πανελλήνιο

Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 8-12 Μαϊου, 1990.

8.6.9 Αποστολίκας Ν, Παπανικολάου Α, Μπεχράκη Ε και Ζολώτα Β.

Μεταπλαστικά καρκινώματα του μαστού (Ιστολογική και ανοσοϊστοχημική

μελέτη 7 περιπτώσεων). 16ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 8-

12 Μαϊου, 1990.

8.6.10 Αποστολίκας Ν, Ζολώτα Β, Παπανικολάου Α, Παπαβασιλείου Ι,

Page 56: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

56

Γαρουφαλή Ν και Αγνάντη Ν. Η μορφολογία του πέριξ του όγκου μαζικού

αδένα και η σχέση της με το επίπεδο των ορμονικών υποδοχέων του

καρκινώματος (μελέτη 98 περιπτώσεων). 16ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό

Συνέδριο, Αθήνα, 8-12 Μαϊου, 1990.

8.6.11 Ζολώτα Β, Αποστολίκας Ν, Παπανικολάου Α, Χανιώτη Χ και Αγνάντη

Ν. Παθολογοανατομικά και κλινικά χαρακτηριστικά των αδενωμάτων του

παχέος εντέρου που σχετίζονται με τον κίνδυνο της κακοήθους εξαλλαγής. 16ο

Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 8-12 Μαϊου, 1990.

8.6.12 Ζολώτα Β, Αποστολίκας Ν, Νακοπούλου Λ, Παπακωνσταντίνου Χρ, και

Αγνάντη Ν. Ανοσοϊστοχημική έκφραση του πρωτεϊνικού προϊόντος του

ογκογονιδίου c-erbB2 στα καρκινώματα του μαστού και συσχέτιση με το βαθμό

κακοήθειας (grade). 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής,

Αθήνα, 18-20 Απριλίου, 1991.

8.6.13 Νακοπούλου Λ, Καπράνος Ν, Παπαφράγκου Α, Ζολώτα Β, Τσιπούρα Α,

Μαρκίδου Σ, Τσίκος Κ. Ανοσοϊστοχημική μελέτη των οιστρογονικών

υποδοχέων σε τομές παραφίνης σε ασθενείς με καρκίνο μαστού με τη χρήση

μονοκλωνικού αντισώματος : Σύγκριση με βιοχημική μέθοδο. 3ο Πανελλήνιο

Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής, Αθήνα, 18-20 Απριλίου, 1991.

8.6.14 Νακοπούλου Λ, Καπράνος Ν, Ζολώτα Β, Παπαφράγκου Α, Καλαποθάκη

Β, Τσίκος Κ. Μελέτη προγνωστικών δεικτών σε καρκινώματα μαστού :

Οιστρογονικοί υποδοχείς, υποδοχείς επιδερμικού αυξητικού παράγοντα και

Leu M1. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής, Αθήνα, 18-20

Απριλίου, 1991.

8.6.15 M. Mελαχροινού, Β. Ζολώτα, Ολ. Κουβεριανού, Δ. Κούκουρας, Χρ.

Σκόπα. Λευκοκυτταρική διήθηση καρκινωμάτων του μαστού.

Ανοσοϊστοχημική μελέτη. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαστολογίας, Πάτρα,

Ιούνιος 1995.

8.6.16 Scopa CD, Zolota V, Gerokosta A, Koukouras D. Relation of tumor size,

grade and lymph node status in patients with breast cancer. HSBCR SECOND

INTERNATIONAL CONGRESS, Kos Island (Greece), October 25-28, 1995.

8.6.17 Μ. Μελαχροινού, Ντ. Τηνιακού, Β. Ζολώτα, Δ. Δουγένης. Μελέτη της

αγγειογένεσης στα καρκινώματα του πνεύμονος. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Παθολογικής Ανατομικής, Ιωάννινα, 23-26 Μαϊου, 1996.

8.6.18 Μ. Μελαχροινού, Β. Ζολώτα, Π. Ξηρού, Χρ. Δ. Σκόπα. Έκφραση του

ογκοκατασταλτικού γονιδίου του ρετινοβλαστώματοςσε non-Hodgkin s

λεμφώματα και συσχέτιση με το δείκτη Ki67. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Παθολογικής Ανατομικής, Ιωάννινα, 23-25 Μαϊου, 1996.

8.6.19 A. Gerokosta, V. Zolota, M. Melachrinou, C. Aletra, A. Kominea,

C.D.Scopa. Microvessel density, proliferating activity, p53 and bcl-2 expression

in ductal carcinoma in situ of the breast.

Page 57: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

57

3o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας του Καρκίνου του

Μαστού, Αλεξανδρούπολη,12-16 Ιουνίου 1997.

Η εργασία βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο ανηρτημένης ανακοίνωσης

8.6.20 Πέτσας Θ., Τσώτα Ε., Καζαντζή Ζ., Τρακαδά Γ., Καλογεροπούλου

Χ., Ζολώτα Β., Γιαρμενίτης Σ., Δουγένης Δ. Καθοδηγούμενη διαδερμική

βιοψία για την ιστολογική διάγνωση παρεγχυματικών παθήσεων του πνεύμονα.

7ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, 24-26 Οκτωβρίου 1997,

Ηράκλειο Κρήτης.

8.6.21 ΣΚ. Κάκκος, ΒΓ. Ζολώτα, Π. Περιστεροπούλου, Α. Αποστολοπούλου,

ΙΑ Τσολάκης. Μαστοκυτταρική διήθηση των κιρσών των κάτω άκρων: σχέση

με κλινικές παραμέτρους. 5ο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής,

Αθήνα 23-25 Ιανουαρίου 1998.

8.6.22 Χ. Ψαχούλια, Μ. Κάρδαρη, Β. Ζολώτα, Χ. Κοντογιαννοπούλου, Ε.

Καλαδελφού, Χ.Δ. Σκόπα. Ανοσοκυτταροχημική έκφραση των πρωτεϊνών p53

και Β72.3 σε υγρά κοιλοτήτων. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρολογίας,

Αθήνα 26-28 Μαρτίου , 1998.

8.6.23 Δ. Βελισσάρης, Α.Τσαμαντάς, Β. Ζολώτα, Χ. Παπακωνσταντίνου, Α.

Κουράκλη, Ε. Τριανταφύλλου, Χ. Λαμπροπούλου-Καρατζά. Ηπατική

προσβολή από πολλαπλούν μυέλωμα εμφανιζόμενη σαν εμπύρετος ικτερική

συνδρομή. 24ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 5-9 Μαϊου, 1998.

8.6.24 Ε.Π. Κουρέα, Α. Κούτρας, Β. Ζολώτα, Μ.Ν. Μαραγκός, Ε.

Τζωρακοελευθεράκης, Χ. Καλόφωνος. Έκφραση του αναστολέα των κυκλινο-

εξαρτώμενων κινασών πρωτείνης p27 σε φυσιολογικό μαζικό αδένα και

πορογενές καρκίνωμα του μαστού. 25ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο,

Αθήνα, 4-8 Μαϊου, 1999.

8.6.25 Zολώτα Β, Μπατιστάτου Α, Ηλιόπουλος Γ, Σκόπα ΧΔ.

Ανοσοϊστοχημική μελέτη του TGF-beta 1 σε καρκινώματα στομάχου:

Συσχέτιση με την έκφραση των p1WAF1, p53, Ki67 και με την αγγειογένεση.

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής, Αθήνα, 12-16 Απριλίου

2000.

8.6.26 Zολώτα Β., Μελαχροινού Μ., Κουράκλη-Συμεωνίδου Α., Καρακάντζα Μ.,

Πορίχη Ο., Μπονίκος Δ. Η αξία της ανοσοφαινοτυπικής τυποποίησης της

οξείας μυελογενούς λευχαιμίας σε τομές παραφίνης οστεομυελικών βιοψιών.

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής, Αθήνα, 12-16 Απριλίου

2000.

8.6.27 Mελαχροινού Μ., Ζολώτα Β., Φραγκοπανάγου Ε., Συμεωνίδης Α.,

Μπονίκος Δ. Η έκφραση του CD74 σε οξείες μυελογενείς λευχαιμίες και

μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα. Σύγκριση με τη CD34 ανοσοέκφραση. 7ο

Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής, Αθήνα, 12-16 Απριλίου 2000.

Page 58: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

58

8.6.28Μπατιστάτου Α., Ζολώτα Β., Σκόπα ΧΔ. Δενδριτικά και διάμεσα δενδριτικά

κύτταρα του στρώματος σε παθήσεις θυρεοειδούς. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Παθολογικής Ανατομικής, Αθήνα, 12-16 Απριλίου 2000.

8.6.29 Ζολώτα Β, Μελαχροινού Μ, Μπονίκος Δ.Σ.

Ανοσοέκφραση των πρωτεϊνών του κυτταρικού κύκλου RB, p53, mdm2, p21,

p27 και Ki67 στις οξείες μυελογενείς λευχαιμίες. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Παθολογικής Ανατομικής, Βόλος, 18-21 Απριλίου 2002

8.6.30 Μελαχροινού Μ, Ζολώτα Β, Κουμουνδούρου Δ, Τηνιακού Μ, Ματσουκά Π,

Μπονίκος Δ.Σ. Ανοσοέκφραση των πρωτεϊνών BCL-2, MCL-1, BAK, BAX και

P53 σε διάχυτα λεμφώματα από μεγάλα Β-κύτταρα. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Παθολογικής Ανατομικής, Βόλος, 18-21 Απριλίου 2002

8.6.31 Ε. Κουρέα, Α. Κούτρας, Μ. Ρεπαντή, Ε. Παπαδάκη, Χ. Σκόπα, Β. Ζολώτα,

Μ. Μαραγκός, Χ. Καλόφωνος. Έκφραση των ρυθμιστικών του κυτταρικού

κύκλου πρωτεϊνών p21waf1, p53 και p34cdc2 σε εντοπισμένο διηθητικό

καρκίνωμα μαστού. 8ο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής, Βόλος, 18-21

Απριλίου 2002.

8.6.32 Α. Συμεωνίδης, Σ. Κούγελου, Μ. Μελαχροινού, Α. Κουράκλη-Συμεωνίδου,

Β.Ζολώτα, Ν. Γαννακούλας, Ε. Φραγκοπανάγου, Μ. Τηνιακού, Π. Ματσουκά,

Ν. Ζούμπος. Υψηλή συχνότητα προσβολής εξωλεμφαδενικών θέσεων, τόσο

κατά την αρχική εμφάνιση, όσο και τις υποτροπές των ασθενών σε ασθενείς με

πρωτοπαθές μη Hodgkin λέμφωμα όρχεως. 14ο Πανελλήνιο Αιματολογικό

Συνέδριο, Νοέμβριος , 2003

8.6.33 Α. Κουράκλη-Συμεωνίσου, Α. Συμεωνίδης, Β. Ζολώτα, Ε. Αρβανιτοπούλου,

Ν. Γιαννακούλας, Α. Σκουτέλης, Ν. Ζούμπος. Τ-περιφερικό μη Hodgin

λέμφωμα με επιθετρική πορεία σε HIV+ ασθενή. 14ο Πανελλήνιο Αιματολογικό

Συνέδριο, Νοέμβριος , 2003

8.6.34 Α. Συμεωνίδης, Α. Αρβανιτοπούλου, Μ. Μελαχροινού, Β. Ζολώτα, Ν.

Γιαννακούλας, Ε. Φραγκοπανάγου, Α. Κουράκλη-Συμεωνίδου, Μ. Τηναικού,

Π. Ματσουκά, Ν. Ζούμπος. Πρωτοπαθές Β-λέμφωμα μεσοθωρακίου. Μακρά

ύφεση με εντατικοποιημένη θεραπεία πρώτης γραμμής. 14ο Πανελλήνιο

Αιματολογικό Συνέδριο, Νοέμβριος , 2003

8.6.35 Θ. Κουρέλης, ΑΧ Τσαμαντάς, Β Ζολώτα, Π Ραβαζούλα, Κ Τεπετές, Χ

Καλογεροπούλου, Ε Τσώτα, Θ Μακατσώρης, Θ Πέτσας, Δ Καρδαμάκης, Δ

Μπονίκος, ΧΔ Σκόπα, Χ Καλόφωνος. Έκφραση των παραγόντων ΕRΒΒ-2,

ΜΕΤ και κυκλοξυγενάσης-2 σε καρκινώματα του παχέος εντέρου. 23ο

Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα, 1-5 Οκτωβρίου, 2003

8.6.36 Θ. Κουρέλης, ΑΧ Τσαμαντάς, Β Ζολώτα, Π Παβαζούλα, Κ Τεπετές, Χ

Καλογεροπούλου, Ε Τσώτα, Θ Μακατσώρης, Θ Πέτσας, Δ Καρδαμάκης, Δ

Μπονίκος, ΧΔ Σκόπα, Χ Καλόφωνος. Έκφραση των αυξητικών παραγόντων

TGFβ1, TGFβ2 και TGFβ3 σε καρκινώματα παχέος εντέρου. 23ο Πανελλήνιο

Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα, 1-5 Οκτωβρίου, 2003

Page 59: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

59

8.6.37 Μπάδρα Φ, Καίσαρης Α, Παστρωμάς Β, Ζολώτα Β. Ιστιοκύττωση Χ:

Παρουσίαση περιστατικού με πολυσυστηματική εντόπιση της νόσου. 13ο

Διαπανεπιστημιακό Ακτινολογικό Συνέδριο, 6-9 Νοεμβρίου, 2003,

Θεσσαλονίκη.

8.6.38 Zoλώτα Β, Αρουκάτος Π, Τσαμαντάς Α, Παναγιωτόπουλος Β, Φρατζόγλου

Α, Μπονίκος ΔΣ. Προγνωστική σημασία των πρωτεϊνών ρύθμισης του

κυτταρικού κύκλου p53, p21, p27 και mdm2 σε αστροκυτταρικά νεοπλάσματα.

9ο Πανελλήνιο Παθολογοανατομικό Συνέδριο, Καβάλα, 24-26 Ιουνίου 2004

8.6.39 E.Κουρέα, Α. Κούτρας, Β. Ζολώτα, Ε. Παπαδάκη, Μ. Ρεπαντή, Ε. Γριμάνη.

Ε. Τζωρακοελευθεράκης, Δ. Κούκουρας, Γ. Φούντζηλας, Ε. Γκόγκα, Κ.

Κυριακού, Χ. Καλόφωνος. Απουσία προγνωστικής σημασίας των p27, p21 και

p53 σε διηθητικό πορογενές καρκίνωμα μαστού με αρνητικούς λεμφαδένες.

9ο Πανελλήνιο Παθολογοανατομικό Συνέδριο, Καβάλα, 24-26 Ιουνίου 2004

8.6.40 Κουμουνδούρου Δ, Ζολώτα Β, Τσαμαντάς Α, Κασιμάτης Θ, Κούτρας Α,

Σκόπα Χ. Μελέτη της ανοσοέκφρασης του TGFβ1 και της πρωτείνης SMAD4

σε πρώιμα καρκινώματα μαστού. 9ο Πανελλήνιο Παθολογοανατομικό

Συνέδριο, Καβάλα, 24-26 Ιουνίου 2004

8.6.41 Μ. Μελαχροινού, Β. Ζολώτα, Π. Ματσουκά, Θ. Κουρέλης, Ι. Ξαγοράρης, Π.

Αρουκάτος, Δ. Σ. Μπονίκος. Η έκφραση των CD20 και CD79a στο

πλασματοκυτταρικό μυέλωμα. Συσχέτιση με την επιβίωση. 9ο Πανελλήνιο

Παθολογοανατομικό Συνέδριο, Καβάλα, 24-26 Ιουνίου 2004

8.6.42 Α.Χ. Τσαμαντά, Β. Ζολώτα, Κ. Θωμόπουλο, Ι. Συρροκώστα, Δ.

Δημητροπούλου, Θ. Κουρέλη, Δ. Καραβία, Δ. Μπονίκο, Χ. Καρατζά, Χ. Γώγο

Η αύξηση στην αναλογία bax/bcl-2 επάγει τη λειτουργία του ενζύμου κασπάση-

3 και αυξάνει την απόπτωση σε περιπτώσεις χρόνιας ηπατίτιδας τύπου Β (XHB)

και C (XHC). 24ο Πανελήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, 6-9 Νοεμβρίου

2004, Αθήνα

Η εργασία βραβεύθηκε με το 1ο βραβείο καλύτερης αναρτημένης

ανακοίνωσης

8.6.43 C. Sirinian, M. Melachrinou, V. Zolota, D.S.Bonikos

Expression of p27KIP1

and associated cell cycle regulators in diffuse large B-cell

lymphoma. 10ο Πανελλήνιο Παθολογοανατομικό Συνέδριο, Ιωάννινα , 23-24

Μαίου 2006

8.6.44 Β. Ζολώτα, Β. Τζελέπη, Χ. Σιρινιάν, Σ. Σαλάκου, Δ. Καρδαμάκης, Δ.

Δουγένης. Έκφραση των πρωτεϊνών p27, PTEN, cks1 και skp2 στα θυμώματα.

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δεικτών Καρκίνου και Στοχευμένης Θεραπείας, 23-26

Νοεμβρίου 2006, Αθήνα

8.6.45 Β. Τζελέπη, Β. Ζολώτα, Σ. Σαλάκου, Π. Ζύλη, Γ. Σωτηροπούλου

Page 60: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

60

Ο ρόλος των μακροφάγων και δενδριτικών κυττάρων στην αγγειογένεση και

εξέλιξη των θυμωμάτων. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δεικτών Καρκίνου και

Στοχευμένης Θεραπείας, 23-26 Νοεμβρίου 2006, Αθήνα

8.6.46 Β. Ζολώτα, Β. Τζελέπη, Α. Λιάβα, Ν. Παγώνη, Θ. Πέτσας, Χ. Καρατζά, ΧΔ

Σκόπα, ΑΧ Τσαμαντάς. Έκφραση των δεικτών p27, Csk1, Skp2 και PTEN σε

ηπατοκυτταρικά καρκινώματα. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δεικτών Καρκίνου και

Στοχευμένης Θεραπείας, 23-26 Νοεμβρίου 2006, Αθήνα

8.6.47 Β. Ζολώτα, Α. Λιάβα, Β. Τζελέπη, Ν. Παγώνη, Θ. Πέτσας, Χ. Καρατζά, ΧΔ

Σκόπα, ΑΧ Τσαμαντάς. Έκφραση των p53, p21, p27, p16 και Ki67 σε

ηπατοκυτταρικά καρκινώματα. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δεικτών Καρκίνου και

Στοχευμένης Θεραπείας, 23-26 Νοεμβρίου 2006, Αθήνα

8.6.48 Μ. Αλεξοπούλου, Ι. Παπακυριάκος, Ι. Εγγελίδης, Β. Ζολώτα, Δ.

Παπαβασιλείου. Αδενωματοειδής οδοντογενής όγκος άνω γνάθου. Αναφορά

περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.

21ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής

χειρουργικής, Ιωάννινα, 25-27 Μαίου 2007

8.6.49 Ζολώτα Β, Τζελέπη Β, Λιάβα Α, Τσιαμαλος Π, Βαγενάς Κ, Σκόπα Χ,

Τσαμαντάς ΑΧ

Έκφραση των δεικτών p27, Skp2 και PTEΝ σε γαστρικά καρκινώματα

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής, Πάτρα 7-10 Μαΐου 2008.

8.6.50 Ζολώτα Β, Τζελέπη Β, Λιάβα Α, Τσιαμαλος Π, Βαγενάς Κ, Σκόπα Χ,

Τσαμαντάς ΑΧ

Μελέτη της έκφρασης πρωτεϊνών του κυτταρικού κύκλου και δεικτών

κυτταρικού πολλαπλασιασμού σε γαστρικά καρκινώματα

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής, Πάτρα 7-10 Μαΐου 2008.

8.6.51 Ζολώτα Β, Γεροπούλου Ε, Δουγένης Δ, Σκόπα Χ

Ασβεστοποιούμενος όγκος του υπεζωκότα. Περιγραφή περίπτωσης

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής, Πάτρα 7-10 Μαΐου 2008.

8.6.52Δ. Κουμουνδούρου, Κ. Γερονάτσιου, Β. Ζολώτα

Καλοήθης φυλλοειδής όγκος μαστού με στοιχεία άτυπης επιθηλαικής

υπερπλασίας/χαμηλού βαθμού κακοήθειας in situ πορογενούς καρκινώματος

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής Θεσσαλονίκη 16-19

Ιουνίου 2010

8.6.53 Δ. Κουμουνδούρου, Κ. Γερονάτσιου, Ε. Γεροπούλου, Β. Ζολώτα

Θηλώδες καρκίνωμα ανδρικού μαστού περιβαλλόμενο από κάψα, με θέσεις

μικροδιήθησης του τοιχώματος

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής Θεσσαλονίκη 16-19

Ιουνίου 2010

8.6.54 B. Zολώτα. Z. Kεφαλοπούλου, X. Σιρινιάν, A. Tσαμαντάς, Α. Αργυρίου, Χ.

Page 61: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

61

Καλόφωνος, Χ. Σκόπα. Μελέτη της έκφρασης των phospho-p38 και phospo-

p44/42 MAP κινασών σε γλοιώματα του ΚΝΣ και συσχέτιση με την επιβίωση

των ασθενών.

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής Θεσσαλονίκη 16-19

Ιουνίου 2010

H εργασία βραβεύτηκε με έπαινο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης

8.6.55 Παναγιωτόπουλος Β., Κεφαλοπούλου Ζ., Σιρινιάν Χ., Σπίνος Π., Πίκολας

Κ., Φαρόπουλος Κ.,Κωνσταντίνου Δ. , Ζολώτα Β.,

Μελέτη της έκφρασης των phospho-p44/42 MAPK, phospho-p38 MAPK και

phospho-SAPK/JNK στα γλοιώματα και συσχέτιση με την επιβίωση των

ασθενών.

25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής, 23-25 Ιουνίου, Αθήνα 2011,

Η εργασία έλαβε βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης

8.6.56 Κολυβά Α, Ζολώτα Β, Χαμπαίος Ι, Σκρουμπής Γ, Καλφαρέντζος Φ, Γώγος

Χ.

O ρόλος της παχυσαρκίας στην ανοσολογική απάντηση ασθενών με σύνδρομο

σήψης

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας, 17 - 18 Μαΐου 2013,

Ξενοδοχείο Porto Palace, Θεσσαλονίκη

8.7 Κεφάλαια σε Επιστημονικά Βιβλία και συμμετοχή στη μετάφραση

Ξενόγλωσσων Επιστημονικών Βιβλίων

8.7.1 Kουρέλης Θ, Τσαμαντάς ΑΧ, Ραβαζούλα Π, Ζολώτα Β, Σαλάκου Σ, Τεπετές

Κ, Καλογεροπούλου Χ, Τσώτα Ε, Μακατσώρης Θ, Πέτσας Θ, Καρδαμάκης Δ,

Μπονίκος Δ, Καραβίας Δ, Καλόφωνος Χ. Έκφραση των αυξητικών

παραγόντων TGFβ1, TGFβ2 και TGFβ3 σε καρκινώματα το παχέος εντέρου:

Συσχέτιση με τους κλασσικούς ιστοπαθολογικούς παράγοντες και την

πρόγνωση της νόσου. Καρκινικοί δείκτες 2002, εκδότες Ν. Αγνάντη, Κ.

Χαραλαμπόπουλος, εκδόσεις Σύνεδρον, Αθήνα 2002, σελ 111-118.

8.7.2 Kουρέλης Θ, Τσαμαντάς ΑΧ, Ραβαζούλα Π, Ζολώτα Β, Τεπετές Κ,

Καλογεροπούλου Χ, Θωμόπουλος Κ, Τσώτα Ε, Μακατσώρης Θ, Πέτσας Θ,

Καρδαμάκης Δ, , Καραβίας Δ, Σκόπα ΧΔ, Μπονίκος Δ Καλόφωνος Χ.

Έκφραση των παραγόντων ERBB2, MET και κυκλοξυγενάσης-2 σε

καρκινώματα το παχέος εντέρου: Συσχέτιση με τους κλασσικούς

ιστοπαθολογικούς παράγοντες και την πρόγνωση της νόσου. Εξελίξεις στην

Χειρουργική 2002, εκδότες Ε. Παπαευαγγέλου, Κ. Καραλιώτας, εκδόσεις

Σύνεδρον, Αθήνα 2002, σελ 57-64.

8.7.3 Kardamakis D, Tsamandas AC, Makatsoris T, Zolota V, Gogos C,

Kalogeropoulou C, Karatza C,Petsas T, Karavias D, Bonikos D. The potential

role of bcl-2 mRNA and protein expression in hepatocellular carcinomas. A

clinicopathologic study. In Hayat MA, Handbook of Immunohistochemistry

and in situ hybridisation of human carcinomas. Volume 3, Molecular

Page 62: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

62

genetics, Liver carcinoma and Pancreatic carcinoma. Elsevier Inc.

Academic Press New York, 2005, pp191-199.

8.7.4 Συμμετοχή στη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα του βιβλίου:

Eγχειρίδιο Robbins. ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ.

Επιμέλεια: Διον. Μπονίκος. Έκτη έκδοση. 2003 Επιστημονικες εκδόσεις

ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.

8.7.5 Συμμετοχή στη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα του βιβλίου:

Robbins. ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΑ. Έβδομη έκδοση.

Επιστημονικές εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε. 2008

8.7.6 Tzelepi V, Tsamandas AC, Zolota V, Scopa CD. Bone Anatomy Physiology

and function. In Kardamakis D, Vassiliou V, Chow E (eds): Bone Metastasis-

Cancer Metastasis-Biology and Treatment. Springer, New York, pp 3-33,

2009.

8.7.7 Συμμετοχή στη συγγραφή των European Guidelines for quality

assurance in breast cancer screening and diagnosis « Quality

assurance guidelines for pathology Updates» Editor C. A. Wells, Fourth

edition, Supplement, 2012

8.7.8 Συμμετοχή στη συγγραφή του βιβλίου «Εθνικές Κατευθυντήριες

Οδηγίες (Guidelines) στη Χειρουργική Ογκολογία του μαστού», Ιατρικές

Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης.

9. IMPACT FACTORS ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

9.1 Hepatogastroenterology 0.774

9.2 Acta Cytologica 0.693

9.3 Anticancer Research 1.713 (6)

9.4 Journal of BUON 0.761

9.5 Journal of Hepatology 9.858

9.6 Journal of Crystal Growth 1.552

9.7 Digestive Surgery 1.472

9.8 Int J Gynecol Cancer 1.941

9.9 Int J Surg Pathology 0.756 (2)

9.10 Digestive Diseases Sciences 2.26 (2)

Page 63: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

63

9.11 Eur Arch Otorhinolaryngology 1.458

9.12 Journal Pediatr Gastroenterol Nutr 2.298

9.13 Acta Haematologica(Basel) 0.894

9.14 Leukemia and Lymphoma 2.364 (2)

9.15 Urologic Oncology 3.647

9.16 Endocrine Pathology 1.6

9.17 Int J Gastroint Cancer -

9.18 International Angiology 1.462

9.19 Modern Pathology 5.253

9.20 Strahlentherapie und Onkologie 4.163

9.21 Aquaculture Research 1.422

9.22 Eur J Int Med 2.049

9.23 Liver International 3.87

9.24 Virchows Archiv 2.676

9.25 Pathology Research and Practice 1.213

9.26 Int Urol nephrol 1.325

9.27 In vivo 1.264 (3)

9.27 Νeuropathology 1.909

9.28 Eur. Rev. Med. Pharmacol Sci 1.093 (3)

9.29 Gen Thor and Cardiovasc Surg -

9.30 Neuroendocrinology 3.537

9.31 J Med Case Rep 0.36 (2)

9.32 Graefes Archiv Clin Exp Ophthalmol 1.932

9.33 Cytokine 2.518

Page 64: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

64

9.34 Vascular 0.861

9.35 World J Surg 2.228

9.36 J Surg Res 2.018

9.37 BMC Cancer 3.333

9.38 Eur J Cancer 1.308

9.39 Am J Pathol 5.327

9.40 Leuk Res 2.764

9.41 J Neuro-Oncol 3.115

9.42 Cancer 5.201

9.43 Am J Orthop -

9.44 J Clin Med Res -

9.45 Acta Neurol Scand 2.474

Άθροισμα Impact Factors: 118.496

Mέση τιμή SD: 2,140 1,577

Ενδιάμεση τιμή (Median): 1,713

h index (scopus) 13

Page 65: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

65

10. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ – SCIENCE CITATION INDEX

Αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών (470 από την πηγή Scopus μέχρι 20/10/13, 576

από Scopus και Google Scholar-αγγλόφωνα μέχρι 20/10/13):

#8.1.1 (Hepatogastroenterology 38:239, 1990)

1. Spandidos DA et al. Stem Cells 11(3):194, 1993

2. Gulbis B et al. Hum Pathol 24(12):1271, 1993

3. Hanski C et al. Int J Oncol 4(4):993, 1994

4. Zusman I et al. Biol Rev 70(1):107, 1995

5. Spandidos DA et al. Tumori 81(3):7, 1995

6. Hanski C et al. Brit J Cancer 72(6):1350, 1995

7. Srivastava S et al. Clin Cancer Res 7(5):1118, 2001

8. Wang HLL et al. Int J cancer 101(4):301, 2002

9. Bufe et al. Clinica Therapeutica 153(4): 243, 2002

10. Agnantis et al. Bul Acad Natl Med 196 (3): 705, 2012

#8.1.3 (Anticancer Res 16;6B:3861, 1996)

1. Nair P et al. Pathol Res Pract 195(3):163, 1999

2. Tewari KS et al Gynecol Oncol 77(1) : 137-148, 2000

3. Calux NMCT. Rev Bres Ginecol Obstet 23(5), 2001

4. Lee JS et al. Anal Quant Cytol 24(2):103, 2002

5. Mullerat J et al Colorect Dis 5(4) : 353-357, 2003

6. Sengiz S et al Path Res Pract 200(3): 181-188, 2004

7. Arifler D et al Appl Optics 44(20): 4291-4305, 2005

8. Arifler D et al J Biomed Optics 11(6): Art No 064027, 2006

9. Mourant JR et al Gynecol Oncol 105(2): 439-445, 2007

10. Wang et al. J Biomed Optics 12 (4), art. no. 044012, 2007

11. Chang et al Neoplasia 11(4): 325, 2009

12. Garcia et al. Rev Col Bras Cir 36(1):56, 2009

13. Saheballi et al. Eur J Cancer Prev 19(3): 204, 2010

14. Doci et al. Int J Gyn Pathol 31(1):15, 2012

Books:

1. Ali IU. Angiogenesis: A promising target for cancer prevention. In:

Mechanisms in Carcinogenesis and Cancer Prevention, Vainio HU, Hietanen

EK eds, Series Title: Handbook in Experimental Pharmacology, Sprenger,

Berlin Heidelberg, 2003

2. Tandle AT and Libutti SK. Gene therapy targeted at angiogeness and

lynphagiogenesisi for cancer treatment. In: Gene Therapy for Cancer, Hunt

KH, Vorburger SA, Swisher SG eds, Series Title: Cancer Drug Discovery and

Development, Humana Press, 2007

#8.1.5 (J Hepatol 30;2:321, 1999)

Page 66: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

66

1. Lefkowitch JH et al. Curr Opin Gastroen 16(3):200, 2000

2. Fujirawa K et al. Int J Dermatol 39(10):768, 2000

3. Sherlock S Clin Liv Dis 4(1): 97-113, 2000

4. Deni C. Hepato-Gastro 7(6):421, 2000

5. Greco L et al Medico e Bambino 20(7): 437-447, 2001

6. Chatzikostas C et al BMC Gastroenterol 2: art. No. 5, 2002

7. Maggiore G et al Medico e Bambino 21(7 SUPPL): 25-28+8, 2002

8. Volta U et al. Am J Gastroenterol 97(10):2609, 2002

9. Marignani M et al. Digest Liver Dis 34(12):862, 2002

10. Sedlack RE et al. Am J Gastroenterol 97(12):3196, 2002

11. Davison S. Arch Dis Child 87(4):293, 2002

12. Nguyen-Khac et al. Gastroenterol Clin Biol 27(1): 28, 2002

12. Thevenot T et al. Gastroen Clin Biol 27(1):28, 2003

13. Marignani M et al. Gut 52(3):452, 2003

14. Biecker E et al. Eur J Gastroen Hepat 15(4):423, 2003

15. Abdo A et al Clin Gastroenterol Hepato 2(2): 107-112, 2004

16. Freeman HJ W J Gastroenterol 12(10) : 1503-1508, 2006

17. Hourigan CS et al Clin Exp Med 6(2): 53-59, 2006

18. Rubio-Tapia A et al. Hepatol 46(5): 1650, 2007

19. Hernandez et al. Dig Dis Sci 53(1):256, 2008

20. Volta U. Clin Rev Allergy Immunol 36(1):62, 2009

21. Ozasian E. Eur J Gastroenterol Hepatol 21(6): 716, 2009

22. Freeman HJ. Clin Exp Gastroenterol 3(1):33, 2010

23. Sima H et al. Iran J Allergy Asthma Immunol 9(3): 157, 2010

24. Zali MR et al. Hepatitis Monthly 11(5): 333, 2011

25. Sahin Iet al. UHOD - uluslararasi hematoloji-onkoloji dergisi 21(2):

129, 2011

26. Quaglia A et al. MacSween’s Pathology of the Liver

#8.1.6 (Anticancer Res 19:3269, 1999)

1. Hieken TJ et al. Surgery 130(4):593, 2001

2. Sharma RA et al. Lancet Oncol 2(12):726, 2001

3. Sledge GW et al. Curr Prob Cancer 26(1):6, 2002

4. Bottini A et al. Clin Cancer Res 8(6):1816, 2002

5. Connoly EM et al. Brit J Cancer 87(2):231, 2002

6. Teo NB et al. Anticancer Res 22(4):2061, 2002

7. Rice A et al. J Clin Pathol 55(8):569, 2002

8. Chasle J et al. Eur J Cancer 39(10):1363, 2003

9. Tse GMK et al. Modern Pathol 16(10):1007, 2003

10. Kourea HP et al. J Clin Pathol-Mol Pathol 56(6):328, 2003

11. Arciero C et al. Int J Biol Marker 18(4):241, 2003

12 Cao Y et al Arch Pathol Lab Med 128(8): 893-896, 2004

13. He X et al Chin J Clin Rehabilitation 8(5): 900-901, 2004

14. Fan H et al Fudan Univ J Med Sci 31(2): 162-164+168, 2004

15. Cao Y et al Arch Pathol Lab Med 128(8): 893, 2004

16. Sun M-H et al W J Gastroenterol 11(38): 5931-5937, 2005

17. Mi D et al. J Huazhong Univ Sci Technol 26(6):682, 2006

18. Torres Gomez FJ et al. Rev Esp Patol 39(2):87, 2006

Page 67: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

67

19. Τοrres Gomez FJ et al. Rev Esp Patol 39(3):167, 2006

20. Cocker R et al Med Hypoth 69(1): 57-63, 2007

21. Torres G et al Oncologia 30(3): 20-27, 2007

22. Koletti A et al. Current women's health reviews 4(1): 45, 2008

23. Li Y et al. Tumor 28(8):664, 2008

24. Qin YM et al. World Chin J Digestol 17(29): 3023, 2009

25. Li G-X et al. Chin J Cancer Prev Treat 17(12): 923, 2010

26. Ma Y et al. J Clin Rehab Tissue Engin Res 14(46): 8612, 2010

27. Muhammad et al. Med J Cairo Univ 80(2): 179, 2012

28. Muhammad et al. Med J Cairo Univ 81(1): 253, 2013

Book:

Virnig BA et al. Diagnosis and Management of Ductal Carcinoma in Situ (DCIS) In:

Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); September 2009.

Report No.: 09-E018 In: Evidence Reports/Technology Assessments, No 185

#8.1.7 (Journal of Crystal Growth 205:554, 1999)

1. Tomazic BB Zeitschrift fur Kardiologie 90(SUPPL.3):68-80, 2001

2. Mikroulis D et al. J Mater Sci-Mater M 13(9):885, 2002

3. Jin H et al. Phys Med Biol 47(24):4345, 2002

4. Gilinskaya LG et al. J Struct Chem 44(4):622, 2003

5. Gilinskaya LG et al J Struct Chem 44(4):1038-1045, 2003

6. Mavrilas D et al J Mater Sci-Mater Med 15(6): 699-704, 2004

7. Tomazic BB et al Kemija u industriji/J Chem Chemic Engin 53(6): 253-

264, 2004

8. Aimoli CG et al Colloids and Surfaces B-Biointerfaces 53(1):15-22,

2006

9. Mavrilas D et al Exp Biol Med 231(11): 1712-1717, 2006

10. Gilinskaya LG et al Lithology and Mineral Resources 42(1): 56-67, 2007

11. Aimoli CG et al Arificial Organs 31(4): 278-283, 2007-10-27

12. Yuan Q et al Int J Innov Comput Inf Control 3(5): 1289-1299, 2007

13. Delogne et al. J Microscopy 228(1): 62, 2007

14. Yan Q et al. Int J Innovative Computing, Information and Control

3(5): 1289

15. Krings M et al. Int J Artificial Org 32(11): 794, 2009

16. Munnely et al. Biomaterials 33(1): 1, 2012

Book:

Glasmacher B and Krings M. Pathologiical Calcification of Heart Valve

Bioprostheses. In: Handbook of Biomineralization: Biological Aspects and Structure

Formation , Bauerlein ed, Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim, Germany, 2008

#8.1.8 (Digestive Surgery 17;6:645, 2000)

1. Klotz S et al. Surg Today 33(8):636, 2003

2. Yettimis E et al. Pancreas 27(3):273, 2003

3. Smith WM et al Arch Path Lab Med 128(10): 1146-1150, 2004

4. Fahantidis E et al Surgical Chronicles 10(2): 105-111, 2005

Page 68: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

68

5. Leon L et al J Trauma-Injury Inf Crit Care 60(4): 901-903, 2006

6. Lopez-Tomassetti et al. Gastroenterol Hepatol 30(10): 585, 2007

7. H’ng MWC et al. Singapore Med J 50(3):e91, 2009

8. Asai K et al. Surgery Today 41(6): 872, 2011

9. Aubrey-Bassler FK et al. BMC Emergeny Med 12, art no. 11, 2012

10. Paik KJ. J Cancer Ther 3:645, 2012

#8.1.9 (Int J Gynecol Cancer 10:336, 2000)

1. Ford CE et al Cancer Research 64(14): 4755-4759

2. Silva EG. Int J Gynecol Cancer 15(2):403, 2005

3. Nofech-Mozes S et al Int J Gynecol Cancer 16:286-292, Suppl. 1 2006

4. Park KJ. Surg Pathol Clin 4(1): 17, 2011

5. Yuksel H et al. Eur J Gynaecol Oncol 32(2): 240, 2011

6. Togami S et al. Gynecol Obst Invest 73(1): 26, 2012

7. Ueda M et al Rare tumors 4(1): 1, 2012

8. Watrowski R et al. Anticancer Res 32(11): 5075, 2012

#8.1.10 (Int J Surg Pathol 8;4:341, 2000)

1. Batistatou A. Int J Surg Pathol 9(4):346, 2001

2. Andrade JD et al. Int J Surg Pathol 9(4):345, 2001

3. Pena GP et al. Adv Health Sci Educ 15(4): 609, 2010

4. Masukume G et al. Clin Med, J Royal College Phys London 12(1):55, 2012

5. Di Tommaso L et al. Hum Pathol 43(4):615, 2012

#8.1.11 (Dig Dis Sci 45 :2051, 2000)

1. Shiomi T et al. Virchows Arch 440(3):338, 2002

2. Yousfi MM et al. J Clin Gastroenterol 38(8): 686, 2004.

3. Company MM et al. Gastroenterol Hepatol 28(4): 228, 2005.

4. Hemmings CT. Pathology 38(2): 173, 2006.

5. Oakley III GJ, et al. Arch Pathol Lab Med 131(12): 1821, 2007

6. Vallejo Vaz AJ et al. Medicina Clinica 132(3): 120, 2009

7. Zanzi F et al. Minerva Chirurgica 64(3): 323, 2009.

8. Theodosiou E et al. World J Surg Oncol 7, art.no. 92, 2009

9. Kaplan JL et al. J Pediatr Gastroenterol Nutrition 56(5): e33, 2013

#8.1.12 (Eur Arch Otorhinolaryngol 258 :243, 2001)

1. Plzak J et al. Eur Arch Oto-Rhino-Laryngol 260(5):226, 2003

2. Guarner J et al. Am J Clin Pathol 120(6):845, 2003

3. Kuroda N et al Histology and Histopathology 19(3): 743-751, 2004

4. Kuroda N et al Histology and Histopathology 19(3): 707-713, 2004

5. Kuroda N et al Histology and Histopathology 20(1): 27-33, 2005

6. Kuroda N et al Histology and Histopathology 20(1): 127-133, 2005

7. Maher DM et al J Histochem Cytochem 53(5): 631-642, 2005

8. Kuroda N et al Histology and Histopathology 20(3): 707-712, 2005

9. Kuroda N et al Histology and Histopathology 21(12): 1303-1307, 2006

Page 69: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

69

10. Kumar RB et al Virology Journal 3(Article No 25), 2006

11. Verstege MI et al. J Histochem Cytochem 56(3): 233, 2008

12. Alatas N et al. Arch Otolaryngol – Head Neck Surg 134(5): 477, 2008

13. Zautner AE. Recent Patents Inflammation Allergy Drug Discovery

6(2): 121, 2012

14. Anjana R et al. Oral Diseases 18(8): 778. 2012

Book:

Regauer S. Nasopharynx and Waldeyer’s Ring. In Pathology of the Head and Neck,

Cardesa A and Slootweg PJ eds, Springer, 2006

#8.1.14 (Acta Haematol 105:125, 2001)

1. Grogan TM. Sem Diagn Pathol 20(3):211, 2003

2. Winrow CJ. Human Mol Genet 14(18):2671, 2005

3. Mouzaki A et al. Cytokine 48;203, 2009

Book: Munshi NC, Tai YT. Antibody and other immune-based therapies for

myeloma. In: Myeloma Therapy, Lonial S ed, Humana Press, 2009

#8.1.15 (Leukemia Lymphoma 43:1605, 2002)

1. Lyon KF Vet Clin North Am 35(4): 891+, 2005

2. Weaver KD et al Cancer Investigation 24(1): 35-40, 2006

3. Cenci S et al Embo J 25(5): 1104-1113, 2006

4. Cenci S et al Febs Let 581(19): 3652-3657, 2007

5. Cascio P et al. Eur J Immunology 38(3): 658, 2008

6. Varkonyi J et al. Pathol Oncol Res 15(3): 383, 2009

7. Silva AS et al. Mol Pharmaceutics 8(6): 2012, 2011

#8.1.16 (Urol Oncol 7:13, 2002)

1. Algaba F et al. Anal Quant Cytol 25(3):123, 2003

2. Zagorianakou N et al. Eur J Gynecol Oncol 24(6):500, 2003

3. Lin F et al Appl Imunohisto Mol Morphol 12(2): 153-159, 2004

4. Zagorianakou N et al Anticancer Res 24(3A): 1665-1670, 2004

5. Jing X-N et al W Chin J Digestol 12(11): 2551-2554, 2004

6. Kim HL et al J Urol 173(5): 1496-1501, 2005

7. Lai CH et al Hepatogastroenerol 52(64): 1071-1076, 2005

8. Jelen-Krzeszewska J et al Otolaryngol Polska 60(2): 157-163, 2006

9. Godar S et al. Cell 134 (1):62, 2008

10. Gylling AHS et al. Carcinogenesis 29(7): 1351, 2008

11. Uberti D et al. Neurogenerative diseases 7(1-3): 143, 2010

12 Shao T et al. Univ Toronto Med J 88(2): 99, 2011

13. Jeong B-J et al. Exp Therap Med 3(5): 811, 2012

14. Mosoyan G et al. PloS ONE 8(1), art.no. e55145

#8.1.17 (Endocr Pathol 13:111, 2002)

Page 70: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

70

1. Hirokawa M et al APMIS 112(4-5): 275-282, 2004

2. Tsuge K et al Journal of Pathology 205(5): 565-576, 2005

3. Baloch ZW et al Int J Surg Pathol 13(3): 291-294, 2005

4. Giordano TJ et al Oncogene 24(44): 6646-6656, 2005

5. Ugolini C et al Thyroid 17(5): 389-393, 2007

6. Batistatou A et al. Endocr Pathol 19(3): 197, 2008

7. Gadalla et al. Thyroid Sci 4(10):51, 2009

8. Gulubova M et al. Endokrinologya 17(1): 50, 2012

9. Ohad H et al. Med Con 1(25):55, 2012

10. Hilly O et al. Am J Clin Pathol 139(1): 87, 2013

11. Pustaszeri MP et al. Cancer Cytopathol 121(4): 206, 2013

12. French JD. Thyroid 23(5): 529, 2013

13. Pustaszeri MP et al. Acta Cytol 57(4): 406, 2013

14. Yu H et al. Endocrine 44(1): 172, 2013

Books:

1. Baloch ZW, Livolsi VA. Thyroid Pathology. In: Surgery of the Thyroid and

Parathyroid Glands, Oertli D and Udelsman R, eds, Springer 2012

2. McNicol AM. Adrenal Medulla and Paraganglia. In: Endocrine Pathology,

Lloyd RV ed, Springer, 2010

#8.1.18 (Int J Gastroint Cancer 32:83, 2002)

1. Xie H-L et al W J Gastroenterol 10(8): 1125-1131, 2004

2. Li Q-P et al W Chin J Digestol 12(1): 2547-2550, 2004

3. Fan K et al Chin J Clin Onvol 32(11): 654-656, 2005

4. Al-Moundri MS et al J Surg Oncol 91(4): 243-252, 2005

5. Sun D et al Chin J Cancer Res 17(4): 235-240, 2005

6. Kim S-H et al. Histol Histopathol 23(12) : 1439, 2008

7. Tzanakis NE et al. Acta Chir Belg 109(5) : 606, 2009

8. Gigek CO et al. Growth Horm IGF Res 20(3): 234, 2010

9. Hawinkels LJAC ey al. Growth Factors 29(4) : 140, 2011

10. Yong LI et al. Clin Oncol Cancer Res 8 :27, 2011

11. Liu X et al. Gastroenterol Res Pract art.no.906017

12. Docea AO et al. Rom J Morphol Embryol 53(3 SUPPL) : 683, 2012

13. Lampropoulos P et al. Tumor Biol 33:1005, 2012

#8.1.19 (Int J Surg Pathol 10:58, 2002)

1.Arca MJ et al. Pediatric Surg Int20(5) : 372, 2004

2. E Fallah, A Dehgani- The Internet Journal of Parasitic Diseases, 4(1): 2011

2. Zakaria OM. Annals Pediatric Surg 8(1) : 15, 2012

3. Zakaria OM et al. Oman Med J 28(2) : 92, 2013

5. Johansson J et al. Case Rep Gastroint Med, ID 706197, 2013

Page 71: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

71

#8.1.20 (Int Angiol 22:43, 2003)

1. Kakkos S. Int Angiol 22(3):331, 2003

2. Boisseau MR et al Phlebology 19(1): 7-13, 2004

3. Aravind B et al Phlebology 19(2) : 55-56, 2004

4. Urbanek T. Phlebolymphology (49): 403, 2005

5. Naoum JJ et al J Surg Res 141(2): 311-316, 2007

6. Bergan JJ et al. J Vasc Surg 47(1): 183, 2008

7. Lim CS et al. British J Surg 96(11): 1231, 2009

8. del Rio Sola L et al. Eur J Vasc Endovasc Surg 38(5): 635, 2009

9. Chiu JJ et al. Ohysiol Rev 91(1): 327, 2022

10. Plonski A et al. Polski Perkuriusz Lekarski 33(198): 370, 2012

11. Chu HB et al. Angiology 64(1): 69, 2013

Book: de Cossart. Varicose Veins, Pregnancy, and Venous Disorders of the Pelvic

Veins. In: Venous and Lymphatic Diseases, Labropoulos N, Stansby G eds, 2006

#8.1.21 (Dig Dis Sci 48:1990, 2003)

1. Anjomshoaa et al. US Patent Application Publication, April14, 2001

2.Sjakste N et al Experimental Oncology 26(3): 170-178, 2004

3. Wiens M et al Immunogenetics 56 (8): 597-610, 2004

4. Losi L et al Pathology Research and Practice 202(9): 663-670, 2006

5. Tsamandas AC et al In vivo 21(1): 113-118, 2007

6. Cai Y-Q et al. Chin J Cancer Prev Treat 14(2): 133, 2007.

7. Shin JK et al. J Kor Soc Coloproctol 23(1):1, 2007

8. Song SH et al. J Kor Soc Coloproctol 23(1):34, 2007

9. El-Awady S et al. Hepato-Gastroenterology 55(81): 76, 2008

10. Zolota V et al. Neuropathology 28(1): 35, 2008

11. Tzouvala M et al. Dig Dis Sci 53(2): 451, 2008

12. Tsamantas AC et al. Anticancer Rse 29(2): 703, 2009

13. Zawislak A et al. Photodiagn Photodyn Ther 6(1): 28, 2009

14. Huh JW et al. J Kor Soc Coloproctol 25(2): 107, 2009

15. Pu H et al. Cancer Res 69(18): 7366, 2009

16. Yang C et al. Oncol Rep 25(6): 1621, 2011

17. Perraud A et al. Oncol Rep 26(5): 1091, 2011

18. Afrem G et al. Rom J Morphol Embryol 53(2): 277

19. Kurt A et al. BMC Clin Pathol 12, art.no.27

20. Citronberg J et al. Cancer Prev Res 6(4): 271, 2013

21. Alikanoglu AS et al. J Clin Analyt Med 4(5): 404, 2013

22. Reimers et al. Gastroenterol Rep doi:10.1093/gastro/got-022, 2013

#8.1.22 (Modern Pathol 16:1273, 2003)

1. Song R et al World Chin J Digestol 12(7):1574-1577, 2004

2. Gu X-H et al World Chin J Digestol 12(7):1578-1581, 2004

3. Chao K-C et al J Chin Med Assoc 68(8): 360-367, 2005

4. Starkel P et al J Hepatol 43(3): 687-695, 2005

5. Lapinski TW et al W J Gastroenterol 11(39): 6130-6133, 2005

Page 72: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

72

6. Wang Y-M et al W Chin J Digestol 13(22): 2658-2662, 2005

7. Piscaglia AC et al Dig Liv Dis 37(12): 952-963, 2005

8. Kardamakis D et al. Handbook of Immunohistochemistry and in Situ

Hybridization of Human Carcinomas 3, p191

9. Pedrycz A et al Bul Vet Inst Pulawy 49(4): 475-479, 2005

10. Feldmann G Gastroenterol Clin Biol 30(4): 533-545, 2006

11. Piekarska A et al J Gastroenterol Hepatol 21(4): 700-710, 2006

12. Tsamandas AC et al Liver Int 26(7): 817-826, 2006

13. Starkel P et al Laboratory Investigation 87(2): 173-181, 2007

14. Torer N et al Scan J Gastroentrol 42(9): 1095-1101, 2007

15. Zhu C-L et al. Chin J Micribiol Immunol 27(11): 972

16. Nalhi H et al. Gastroenterology 134 (6): 1641, 2008

17. Stanciulescu C et al. Annals Rom Soc Cell Biol 15(1): 136, 2010

18. Cholongitas E et al. J Med Virol 83(7): 1165, 2011

19. Daoussis D et al. Arthritis Res Ther 14(3): art.no.R145, 2012

20. Kotorou AE et al. Acta Histochemica 114(6): 553, 2012

21. Malhi H. Zakim and Boyer’s Hepatology, 2012

22. Renno WM et al. Neurochem Inter 62(3): 221, 2013

23. Yang M et al. Inter Immunopharmacol 16(4): 466, 2013

#8.1.23 (Strahlenther Onkol 4:201, 2004)

1. Lampropoulos P et al. Tumor Biol 33:1005, 2012

2. Schlingensiepen KH et al Cytokine & Growth Factor Rev 17(1-2): 129-139, 2006

3. Kouvidou C et al Anticancer Res 26(4B): 2901-2907, 2006

4. Saada JI et al J Immunol 177(9): 5968-5979, 2006

5. Bilalovic N et al. Bosn J Basic Med Sci 6(1):33, 2006

6. Nickl-Jockschat T et al Int J Oncol 30(2): 499-507, 2007

7. Bacman D et al. BMC Cancer 7 , art. no. 156, 2007

8. Angenete E et al. Int J Colorectal Disease 22 (11) , pp. 1331-1338, 2007

9. Zlobec I et al. J Clin Pathol 61 (5) , pp. 561-569, 2008

10. Chechlinska M et al. Exp Op Med Diagn 2(6): 691, 2008

11. Zlobec I et al. Postgraduate Med Journal 84 (994) , pp. 403-411, 2008

12. Mejia A et al. Exp Rev Mol Diagnostics 8 (5) , pp. 571-578, 2008

13. Mayr D et al. Pathol Res Pract 204 (11): 823, 2008

14. Olivares J et al. Clin Cancer Res 17(1): 183, 2011

15. Kemik O et al. Eur J Gen Med 8(1): 53, 2011

16. Qiu B et al. Mol Biol Rep 38(5): 3585, 2011

17. Zhang M et al. Neoplasia 13(6): 537, 2011

18. Hawinkels LJAC et al. Growth Factors 29(4): 140, 2011

19. Slattery ML et al. Cancer 117(18): 4175, 2011

20. Jaschinski F et al. Cur Pharmaceut Biotechnol 12(12): 2203, 2011

21. Davies M et al. Int J Exp Pathol 93(2): 148, 2012

22. Ma G-F et al. PLoS ONE 8(1), art.no.e54249, 2013

23. Serizawa M et al. J Thor Oncol 8(3): 259, 2013

Book: Targeted Downregulation of TGF-β2 with AP 12009 in Tumor Therapy. In

Transformng Growth Factor-β in Tumor Therapy, Jakowlew SB ed, Humana Press,

2011

Page 73: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

73

#8.1.24 (Eur J Int Med 15:467, 2004)

1. Dyczka J Onkol Polska 8(1): 35-37, 2005

2. Chi KK et al Inter Cardiov Thor Surg 5(4): 512-512, 2005

3. Cea BX et al. Rev Chil Enferm Resp 24(2): 143, 2008

4. Ayan E et al. Anat J Clin Invest 2(3): 127, 2008

5. Celik B et al. Turk Toraks Dergisi 11(2): 84, 2010

6. Muramatsu T et al. An Thor Surg 91(6): e83, 2011

7. Khalid M. J Pulm Resp Med 2(1):2012

#8.1.25 (Aquaculture Research 35(10): 931, 2004)

1. Silva MT et al. Toxins 2(4): 905, 2010

2. Silva DS et al PLoS Pathogens 9(2), art no.e1003128, 2013

3. Avci H et al Rev Med Veter 164(2): 72, 2013

#8.1.26 (Anticancer Research 26:1657-1668, 2006)

1. Xie R-L et al. Chin J Pathol 37(2): 92, 2008

2. Guan X et al. J Cel Mol Med 14(4): 944, 2010

3. Albonici L et al. Oncol Rep 23(4): 1119, 2010

4. Andre F et al. An Oncol 23(8), art.no.mdr569:2059, 2012

5. Nozoe Tet al Breast Cancer 14(3): 277, 2007

#8.1.27 (Liver Int 26:817, 2006)

1. Lefkowitz JH. Cur Op Gastroenterol 23(3): 221-231, 2007

2. Tsamandas AC et al Hepatol Res 37(9): 755-764, 2007

3. Bird TG et al. Cell Tis Res 331(1): 283, 2008

4. Abdoul H et al. PLoSONE 3(6), art.no.e2391, 2008

5. Carrat F et al. AIDS 22(12): 1513, 2008

6. Gad RR et al Liver Int 28(8): 1112, 2008

7. Siegel A. Gastroenterology 135(3): 733, 2008

8. Rogoveanu I et al. Rom J Morphol Embryol 49(1): 21, 2008

9. Van Hul NKM et al. Hepatology 49(5):1625, 2009

10. Liu Q. Blood Purific 28(4): 331, 2009

11. Schotanus BA et al. Liver Int 29(8): 1241, 2009

12. Yu C-H et al. Cell Transpl 19(2): 231, 2010

13. Delladetsima J et al. Virchows Archiv 457(4): 457, 2010

14. Assimakopoulos SH et al Peptides 31(12): 2294, 2010

15. Dolganiuc A et al. J Gastroenterol 46(4): 432, 2011

16. Dimitropoulou D et al. In Vivo 25(5): 833, 2011

17. Ali N et al. J Virol 85(23): 12292, 2011

18. Shiha GE et al. Tanta Med Sc J 6(2): 101, 2011

19. Assimakopoulos SF et al. World J Gastroint Pathophysiol 15; 2(6):146, 2011

20. D’ Ambrosio R et al. Hepatology 56(2): 532, 2012

21. Mousa N et al. Int J Hepatol DOI:10.1155/2012/636392

22. Feng Q et al. Am Med J DOI:10.3844/amjsp.2013.21.35

Page 74: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

74

23. El Raziky M et al. Arab J Gastroenterol, In press, 2013

#8.1.28 (Virchows Archiv 449:124-8, 2006)

1. Juhin et al. Ugeskrift for Laeger 171(14): 1194, 2009

2. Kuschill-Dziurda J et al. Polskie Archiwum Medycyny Weenetrznej 119(9): 599

#8.1.29 (International Urology and Nephrology 38:211-3, 2006)

1 Nikolaidis P et al. Cur Prob Diagn Pathol 37(6): 262, 2008

2 Demirtas A et al Erciyes Tip Dergisi 32(4): 287, 2010

3 Grasso RF et al. Gaz Med Ital Atch Sci Med 170(4): 263, 2011

4 Terada T. Int J Clin Exp Pathol 6(4): 724, 2013

#8.1.30 (Anticancer Research 27;4C:2613, 2007)

1 Soiland H et al. Anticancer Res 28(2 B): 1151, 2008

2 Gordon KJ et al. Biochim Biophys Acta – Mol Basis Dis 1782:197, 2008

3 Chechlinska M et al. Expert Opinion on Medical Diagnostics 2 (6):691, 2008

4 Duranyildiz D et al. Breast 18 (1) , pp. 26, 2009

5 Paiva CE et al. An Oncol 21(4): 734, 2009

6 Mangone FRR et al. Mol Cancer 9, art.no.106, 2010

7 Lachman A et al. Bioinformatics 26(19), art.no.btq466:2438, 2010

8 Miecznikowski JC et al. BMC Cancer 10, art.no.573, 2010

9 Bellone G et al. Int J Oncol 37(5): 1153, 2010

10 Wang J et al. Chin J Clin Oncol 37(5): 1299, 2011

11 Dave HV et al. J Cancer Sci Ther 3(10):244, 2011

12 Jordan MC et al J Mat Sci: Mat Med 23(5):1203, 2012

13 Miecznikowski JC et al. Handbook of Statistics 28:67, 2012

14 Fang WB et al. J Biol Chem 287(43):36593, 2012

15 Wilson C et al. Cancer Treat Rev 38(7): 877, 2012

16 Luger D et al. The Inflammatory Milieu of Tumors: Cytokines and

Chemokines that Affect Tumor Growth and Metastasis,

2012

17 Paiva CE et al. Cancer Biomarkers 11(5): 209, 2012

18 Zhang J et al. Tumor Biol DOI 10.1007/S13277-013-1053z, 2013

19 Liu N et al. Tumor Biol DOI 10.1007/S13277-013-1088-1, 2013

#8.1.31 (Pathology Research and Practice 203:199, 2007)

1 Metze K. Path Res Pract 204(3):213, 2008

2 Akala OO et al. Nature 453 (7192):228, 2008

3 Cheng Z-Y et al. J Shan Jiaotong Univ 29(1):25, 2009

4 De Jonge HJM et al. Blood 114(14): 2869, 2009

5 Liu J et al. Cancer Cell Int 10, art.no.25, 2010

6 Inoue H et al. Asian J Oral Maxillofac Surg 23(1):1, 2011

7 Zhang Z-W et al. World Chin J Digestol 19(21): 2233, 2011

8 Tian L et al. Mol Med Rep 5(1):126, 2012

9 Yahya RS et al. Iran J Public Health 41(1); 37, 2012

Page 75: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

75

10 Lee J-W et al. Biochem Biophys Res Commun 420(1):91, 2012

11 Li H et al. Zhongguo Huanjing Kexue/China Env Sci 33 (8):1483,

2013

#8.1.32 (European Review of Medical and Pharmacological Sciences 11: 101,

2007)

1 Heinzelbecker J et al. Eur Urol 54(5): 1188, 2008

2 Lopez Martin L et al. Actas Urologicas Espanolas 34(2): 206, 2010

3 Wang T et al. J Huazhong Univ Sci Technol – Med Sci 30 (3):412,

2010

4 Wang C et al. Jap J Urol 103(4):640, 2012

5 Cheng S-H et al. J Chin Med Assoc 75(9): 479, 2012

6 Tavora F et al. Pathology 45(2): 104, 2013

#8.1.33 (In vivo 21;1:113, 2007)

1. Kurt A et al. BMC Clin Pathol 12:27, 2012

2. Curzu S et al. Rom J Morphol Embryol 48(2): 95, 2007

3. Borschitz T. An Surg Oncol 15:9, 2630, 2008

4.Tsamandas AC et al. Anticancer Res 29(2):703, 2009

5. Borschitz T. An Surg Oncol 16(8):2371, 2009

6. Gad N et al. Pelviperineol 29:79, 2010

7. Zhu Q et al. Scand J Gastroenterol 46(4): 436, 2011

8. Lin MS et al. Hepato-Gastroenterology 58(112):1937, 2011

9. Camach0-Castro AJ et al. Rev Mex Urol 71:235, 2011

10.Pietrantonio F et al. Med Oncol 30(3):UNSP 610, 2013

11. Baldi G et al. Clin Sarcoma Res 3:4, 2013

12. Spairani C et al. Int J Surg Pathol 21(5), 2013

#8.1.34 (In vivo 21:123-132, 2007)

1 Tsamandas AC et al. Antinacer Res 29(2) : 703, 2009

2 Prokakis C et al. World J Surg 33(8): 1650, 2009

3 Prokakis C et al. An Thor Surg 88(5): 1638, 2009

4 Chu W-f et al. Oral Oncol 45(11): 998, 2009

5 Kumar A et al. Neurosci Res 66(3): 271, 2010

6 Abid K et al. J Cut Pathol 37(4): 452, 2010

7 Boccafoschi F et al. Cells Tis Org 192(3):167, 2010

8 Chiu C-C et al. Cancer Let 295(1) :92, 2010

9 Shi L et al. Brain Res 1352 :255, 2010

10 Zhu G et al. Planta Medica 76(16) :1820, 2010

11 Zhang T et al. J Pharmac Sci 99(12) :4880, 2010

12 Kim I-S et al. Food Chem Toxicol 49(4) :963, 2011

13 Rubenstein M et al. Eur J Clin Med Oncol 3(2) :1, 2011

14 Rubistein M et al. In vivi 25(5) : 725, 2011

15 Rubestein M et al. Med Oncol 28(3) : 852, 2011

16 Dung TD et al. Int J Mol Med 28(6) : 927, 2011

17 Shi L et al. Int J Oncol 40(1)119, 2012

Page 76: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

76

18 An L et al. PLoS ONE 7(1), art.no.e300

19 Heravi RE et al. Genes Genom 34(2) : 199, 2012

20 Zhang S et al. J Mol Neurosci 47(2) : 346, 2012

21 Tripuwabhrut P et al. Eur J Oral Sci 120(4) :311, 2012

22 Jung H et al. J Appl Toxicol 32(9) : 654, 2012

23 Xie Y et al. Virus Res 169(1) : 188, 2012

24 Papoudou-Bai A et al. In vivo 26(6) : 985, 2012

25 Shebl RI et al. J Cancer Sci Ther 4(10) :317, 2012

26 He Yu et al. J Ethnopharmacol 144(2) : 387, 2012

27 Sekaran S et al. J Biochem Mol Toxicol 26(12) :522, 2012

28 Kim K-N et al. Food Chem 135(3) :2112, 2012

29 Zhang J-Z et al. Chin Pharmacol Bull 28(12) :1729, 2012

30 Prodanov L et al. Tis Engin-Part A 19(1-2) :114, 2013

31 Wang Y et al. BMC Med 11(1).art.no.32, 2013

32 Bai M et al. Annals Anat 195(2) : 159, 2013

33 Yang F et al. Parasitol Res 112(3) :1261, 2013

34 Prodaniv L et al. Acta Biomaterialia 9(5) :6653, 2013

35 Schmutzhard J et al. DMM Dis Mod Mech 6(3) : 745, 2013

36 Zhang C et al. PLoS ONE 8(6), art.no. e66586

37 Xue G et al. Biochem Biophys Res Commun 439(2) :196, 2013

38 Wang F et al. J Pin Res 55(3) : 267, 2013

39 Abdelkader TS et al. J Appl Toxicol 33( 11) :1277, 2013

40 Roscioli E et al. Physiol Rep 1(5)e00123

#8.1.35 (European Review of Medical and Pharmacological Sciences 11: 419,

2007)

1 Ramirez L et al. Rev Obstet Ginecol Venez 69(3) : 193, 2009

2 Binanti D et al. J Vet Diagn Inv 25(1) : 173, 2013

#8.1.36 Neuropathology 28(1) 35-42, 2008

1 Swamy MV et al. Nutr Cancer 60(SUPPL.1): 81, 2008

2 Hidaka T et al. Anticancer Res 29(2):597, 2009

3 Zhang L-Y et al. Int J Oncol 35(1): 25, 2009

4 Laurimaviciene A et al. Acta Med Lit 16(3-4):130, 2009

5 Yi Z et al. Chin J Cancer Prev Treat 16(12): 910-912+929

6 Dunbar E et al. Adv Anat Pathol 17(3): 187, 2010

7 Wang K et al. J Neuro-Oncol 98(3): 319, 2010

8 Tang L-J et al. Chin PharmacolBull 26(1): 1296, 2010

9 Zolota VG et al. J Surg Res 164(2): 256, 2010

10. Mehdipour P et al. Proc World Med Conf, 2010

11. Sun L-C et al. J Jilin Univ Med Ed 37(2):264, 2011

12Abdelaziz OS et al. Neurosurg Quart 21(3): 219, 2011

13 Sanai N et al. J Neurosurg 115(5):948, 2011

14 Xin Y et al. Chin Med J 124(21): 3515, 2011

15 Ha SY et al. Histopathology 60(5): 731, 2012

16 Jing FM et al. Acad J Sec Mil Med Univ 33(5):553, 2012

17 LopezXM et al. Cytometry Part A 81 A(9):765, 2012

Page 77: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

77

18 Chen J et al. World Chin J Digestol 21(21):2031, 2013

19. Zolota V et al. Acta Neurol Scand doi:10.1111/ane.12175, 2013

Book: Sana N. Adult Neural Stem Cells and Gliomagenesis. In: Glioblastoma, Ray

SK ed, Springer, 2010

#8.1.37 General Thoracic and Cardiovascular Surgery May; 56(5):249-51, 2008

1 Iglesias R et al. Prog Obst Ginec 52(12):700, 2009

2 Geramidazeh B et al. J Ped Surg 45(1): 249, 2010

3 Suehisa H et al. Gen Thor Cardiovasc Surg 58(4): 205, 2010

4 Chen F et al. Inter Cardiovasc Thor Surg 11(3): 331, 2010

5 Ahmad I et al. DMM Dis Mod Mech 4(4): 548, 2011

6 Miguez Gonzalez J et al. Radiologia 54(20: 182, 2012

7 Rao N et al. Am J Surg Pathol 37(2): 155, 2013

8 Sakellaridis T et al. Kor J Thor Cardiovasc Surg 46(4): 295, 2013

9 Kim HJ et al. Kor J Thor Cardiovasc Surg 46(4):305, 2013

#8.1.38 (Neuroendocrinology 88;2:127-34, 2008)

1 Artico M et al. Int J Immunopathol Pharmacol 25(1): 117, 2012

#8.1.39 (Journal of Medical Case Reports Feb 1;2:34, 2008)

1 Endri M et al. Infecioni in Medicina 1891):39, 2010

2 Atamanalp SS et al. Turk J Med Sci 40(2): 293, 2010

3 Falagas ME et al. QJM 103(7), art.no.hcq068:461, 2010

4 Kapan M et al. Eur J Gen Med 7(2):216, 2010

5 Lacambra M et al. J Clin Pathol 64(5):405, 2011

6 Tozalgan Uet al. Klinik Dergisi 24(2):119, 2011

7 Contreras GA et al. J Mam Gland Biol Neop 16(4):339, 2011

8 Wani I et al. SRN Surgery ID 529368, 2011

9 Marinopoulos et al. Int J Surg Case Rep 3(11): 548, 2012

10 Hawilo A et al. Med Sante Trop 22(3): 292, 2012

11 Leung T-K et al. J Exp Clin Med 4(5): 284, 2012

12 Bhosale AA et al. An Trop Med Public Health 5(3):262, 2012

13 Herrera-Rodriguez SE et al. Clin Vaccine Immunol 20(4): 627, 2013

14 Sengupta S et al. Nepal J Med Sci 2(2):187, 2013

15 Gulpinar K et al. Surg Sci 4:68, 2013

#8.1.40 (Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 247; 5: 667-674, 2009)

1 Shah CP et al. Opthalmology 118(10):2028, 2011

2 Vallejo-Garcia JL et al. Med Inflam art.no.196094, 2012

3 Pietila M et al. Stem Cell Res Ther 3(6), art.no.53, 2012

4 Pinarci EY et al. International Ophthalmology 33(4): 361, 2013

5. Dhoot SB et al Sci Res 3(2):46, 2013

#8.1.41 (Cytokine Dec;48;203-11, 2009)

Page 78: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

78

1 Wang Y et al. J Shangai Jiaotong Univ 30(3):299, 2010

2 Shapiro NI et al. J Immunol 185(1): 517, 2010

3 Uddin S et al. Leuk Lymph 51(7): 1305, 2010

4 Yun JP et al. Cancer Prev Res 3(10):1259, 2010

5 Cecconi D et al. TraC-Trends Analytical Chem 30(2): 346, 2011

6 Otvos JrL et al. Peptides 32(8): 1567, 2011

7 Beaulieu A et al. PloS ONE 6(10), art.no.e25651, 2011

8 Noonan K et al. Cancer Microenv 4(3): 313, 2011

9 Alonci A et al. Acta Haematol 127(1): 1, 2011

10 Ozturk K et al. Cytokine 57(1): 61, 2012

11 Mouzaki A et al. PloS ONE 7(7), art no. e40830

12 Gorska E et al. Adv Exp Med Biol 756: 155, 2013

13 Acedo SC et al. In vitro Cell Develop Biol-Animal 49(6): 473, 2013

14 Mariani S et al. Leuk Res Rep 2(2):58, 2013

Books:

1. Mittelman SD and Butturini A. Mechanisms Linking Obesity and Leukemia

Prognosis. In: Energy Balance and Hematologic Malignancies, Mittelman SD,

Berger NA eds, Springer, 2012

2. Beason T. Obesity and Multiple Myeloma. In: Energy Balance and

Hematologic Malignancies, Mittelman SD, Berger NA eds, Springer, 2012

#8.1.43 (Anticancer Research 29;2:703-709, 2009)

1 Wu H-B et al. J Shangai Jiaotong Univ 29(12):1482, 2009

2 Cappellani A et al Fron Biosci Scholar 2 S(2): 403, 2010

3 Artaza JN et al. J Steroid Biochem Mol Biol 119(1-2):73, 2010

4 Guo J-B et al. J Dalian Med Univ 32(2): 151, 2010

5 Antonakopoulou AG et al. Mol Carcinogen 49(7): 693, 2010

6 Moskvina LV et al. Arkhiv Patologii 72(4): 58, 2010

7 Morikawa T et al. Hum Pathol 41(12):1742, 2010

8 Wang J et al. Oncol Rep 24(6): 1577, 2010

9 Lazar D et al. Rom J Morphol Embryol 51(4): 655, 2010

10 Yang C et al. Oncol Rep 25(6): 1621, 2011

11 Perraud A et al. Oncol Rep 26(5): 1091, 2011

12 Kim MA et al. Virchows Archiv 459(5): 503, 2011

13 Follet J et al. BMC Cancer 11, art.no. 491, 2011

14 Wen Y et al. An Surg Oncol 18(13):3858, 2011

15 Liu X et al. PloS ONE 6(12), art.no.e29670, 2011

16 Sezer C et al J BUON 18(1):138, 2013

17 Krstic M et al. J BUON 18(3), 695, 2013

#8.1.44 (In Vivo 23;5:843-52, 2009)

1 Fuller CD et al. J Thor Oncol 5(10 SUPPL 4): S327, 2010

2 Lysandropoulos AP et al. Acta Neurol Belg 112(1):65, 2012

#8.1.46 ( Journal of Surgical Research 164;2:256-65, 2010)

Page 79: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

79

1. Antonakopoulou AG et al. Mol Carcinogen 49(7):693, 2010

2. Kho Dy G. J Cancer Sci Ther S11:003, 2012

3. Zolota V et al Acta Neurol Scand DOI:10.1111/ane.12175, 2013

#8.1.47 (BMC Cancer 10, art no 186 2010)

1 Maraz A et al. Anticancer Res 31(4): 1431, 2011

2 Feng L et al. Asian Pac J Cancer Prev 12(2): 403, 2011

3 Mukherjee TK et al. Cur Op Pulm Med 17(4): 286, 2011

4 Natoli C et al Biochim Biophys Acta-Rev Cancer 1816(1):13, 2011

5 Xiong S et al. Int J Biol Sci, 7(6):805, 2011

6 Lin J et al. Carcinogenesis 33(9):1699, 2012

7 Savry A et al. Neoplasia (US) 15(1):49, 2013

8 Chen W et al. J Pers Med 3(3):251, 2013

#8.1.48. (Journal of BUON 15;3: 435-446, 2010)

1 Argyriou A, Kalofonos H.P. Sup Care Cancer 19(5): 725, 2011

2 Mironidou-Tzouveleki M et al. Epith Klin Farmakol Farmakokin 29(2):113, 2011

3 Meng X et al. Brain Res 1414:58, 2011

4 Chen RA et al. J Int Med Res 39(5):1975, 2011

5. Grisold W et al. Eur Assoc NeutoOncol Mag 2(1):25, 2012

6 Argyriou AA et al. An Oncol 23(12): art. No. mds208:3116, 2012

7 Argyriou AA et al. Cancer 119(2): 438, 2013

8 Argyriou AA et al. Eur J Neurol, 20(5): 788, 2013

9 Ness KK et al. Arch Phys Med Rehab 94(8):1451, 2013

10 Argyriou AA et al. Cancer 119(19):3570, 2013

11. Lavoie Smith EM et al. Qual Life Res DOI 10.1007/511136-013-0379-8,

2013

Book: Zhang R, Liao L. Acupuncture and Moxibustion in Animal Models of Cabcer.

In: Acupuncture and Moxibustion as an Evidence-Based Therapy for Cancer, Cho

WCS ed, Springer 2012

#8.1.50 (Anticancer Research 30;12:4987-92, 2010)

1 Zhao W-J et al. J Neuropathol Exp Neurol 72(3): 244, 2013

2 Schittenhelm J et al. J Neuropathol Exp Neurol 72(3): 194, 2013

3 Xie W et al. Opthal Res 49(3): 139, 2013

4 Martinho O et al. Transl Oncol 6(2): 187, 2013

5 Lepinoux-Chambeau C Int J Pharm 454(2):738, 2013

6 SinghA et al. Mol Oncol 7(3):497, 2013

7. Moonshi SS et al. Am J Nucl Med Mol Imaging, 3(5):397, 2013

#8.1.51 (European Journal of Cancer 47;6:887-94, 2011)

1 Salhab M et al. Surg Oncol 20(4): e195, 2011

Page 80: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

80

2 Cserni G memo - Magazine of European Medical Oncology

4(3):144, 2011

3. Cserni G. J Clin Pathol 65(3): 193, 2012

4 Vestjens JHMJ et al. An Oncol 23(10), art.no.mds072, 2012

5 Provenzano E et al. Clin Oncol 25(2):80, 2013

#8.1.52 (Leukemia and Lymphoma 52;5:814-22, 2011)

1 Hang Q et al. Med Oncol 29(5):3504, 2012

#8.1.53 (American Journal of Pathology 179;2:580-9, 2011)

1 De Palma M, Hanahan D. Mol Oncol 6(2): 111, 2012

2 Kawahara A et al. Lung Cancer 78(1): 39, 2012

3 Tsao C-K et al. Exp Rev Anticancer Ther 12(12): 1537,2012

4 Gonzaga IM et al. BMC Cancer 12, art.no.569, 2012

5 Jiang G et al. PloS ONE 8(3), art.no.e59183, 2013

6 Rizvi I et al. Proc Natl Acad Sci USA 110(22):E1974, 2013

7 Cooper WA et al. J Clin Pathol 66(9):744, 2013

8 Chen W et al. J Pers Med 3(3):251, 2013 9 Onsum MD et al. Am J Pathol, in press, uncorrected proof, 2013

#8.1.55 (Journal of Neuro-Oncology 106;1:23- 31, 2012)

1 Sareddy GR et al. Mol Cancer Ther 11(5):1174, 2012

2 Benani-Baiti IM. Breast Cancer Res 14(5),art.no.112, 2012

3 Wei J et al. Biomaterials 34(4):1246, 2013

4 Carretero J et al. Annals of Anatomy 195(3):253, 2013

5 Fenne IS et al. PloS ONE 8(7), art no. e70096, 2013

6 Sareddy GR J Cancer Sci Ther 5;4:1000e121, 2013

7 Luo F et al. Pathol Res Pract, In press, uncorrected proof, 2013

8 Girard BJ et al. Mol Cel Endocrinol, In press, uncorrected proof,

2013

#8.1.56 (Cancer 118;6:1607-18, 2012)

1 Dolled-Filhart M et al. Personal Med 9(2): 185, 2012

2 Hanna JA et al. BioTechniques 52(4):235, 2012

3 Dolled-Filhart MP et al. Exp OpMed Diagn 6(6): 569, 2012

4 Cao J-T et al. Anal Chem 84(22):10097, 2012

5 De Palma M, Hanahan D. Mol Oncol 6(2): 111, 2012

6Velcheti V et al. J Thor Oncol 8(6): 803, 2013

7 Hosseinzadeh F et al. SpringerPlus 2(1), 2013

8 Yu Y. Front Med 7(2):157, 2013

Page 81: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

81

# 8.3.5 Spyridonos, P., Zolota, V., Cavouras, D., Zenebissis, G., Glotsos, D.,

Nikiforidis, G & Street, A. In Proceedings of the IASTED International

Conference on Signal Processing Pattern Recognition & Applications (pp.

371-374), 2002.

1. Kostopoulos A et al. "Comparative evaluation of feedforward and probabilistic

neural networks for the automatic classification of brain tumours."Proc. 1 st

International Conference “From Scientific Computing to Computational

Engineering”(IC-SCCE). 2004.

2.Bellanger R. "Development of image analysis algorithms for partial discharge

patterns recognition." (2007).

3.Glotsos, D., et al. "COMPARATIVE EVALUATION OF A MULTI-

CLASSIFICATION MECHANISM FOR ASTROCYTOMAS

GRADING."Proceedings of Third European Symp. on Biomedical Engineering and

Medical Physics.

#8.3.6 Spyridonos, P., Glotsos, D., Cavouras, D., Ravazoula, P., Zolota, V., &

Nikiforidis, G. (2002). Pattern recognition based segmentation method of cell

nuclei in tissue section analysis. In Digital Signal Processing, 2002. DSP 2002.

2002 14th International Conference on (Vol. 2, pp. 1121-1124). IEEE

1. Demir C and Bulent Y. "Automated cancer diagnosis based on histopathological

images: a systematic survey." Rensselaer Polytechnic Institute, Tech. Rep (2005).

2. Yang F et al. "Cell segmentation, tracking, and mitosis detection using temporal

context." Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention–MICCAI

2005. Springer Berlin Heidelberg, 2005. 302-309.

3. Bradhurst, Christopher J., "Segmentation of bone marrow stromal cells in phase

contrast microscopy images." Image and Vision Computing New Zealand, 2008.

IVCNZ 2008. 23rd International Conference. IEEE, 2008.

4. Restif, Christophe. Segmentation and Evaluation of Fluorescence Microscopy

Images. Diss. PhD Thesis, 2006.

5. Bradhurst, Christopher John. "Monitoring mesenchymal stem cell cultures using

image processing and pattern recognition techniques." (2010).

#8.3.7 Glotsos, D., Spyridonos, P., Petalas, P., Cavouras, D., Zolota, V., Dadioti,

P., ...& Nikiforidis, G.

A hierarchical decision tree classification scheme for brain tumour astrocytoma

grading using support vector machines.

In Image and Signal Processing and Analysis, 2003. ISPA 2003. Proceedings of

the 3rd International Symposium on (Vol. 2, pp. 1034-1038). IEEE.

1.Huang, Po-Whei, and Yan-Hao Lai. "Effective segmentation and classification for

HCC biopsy images." Pattern Recognition 43.4 (2010): 1550-1563.

2. Glotsos, D., et al. "An image-analysis system based on support vector machines for

automatic grade diagnosis of brain-tumour astrocytomas in clinical

routine." Informatics for Health and Social Care 30.3 (2005): 179-193.

Page 82: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

82

3. Daskalakis A et al. "Design of a multi-classifier system for discriminating benign

from malignant thyroid nodules using routinely H&E-stained cytological

images." Computers in Biology and Medicine 38.2 (2008): 196-203.

4. Muthu RKM. et al. "Hybrid segmentation, characterization and classification of

basal cell nuclei from histopathological images of normal oral mucosa and oral

submucous fibrosis." Expert Systems with Applications 39.1 (2012): 1062-1077.

5. Atupelage C et al. "Computational grading of hepatocellular carcinoma using

multifractal feature description." Computerized Medical Imaging and

Graphics (2012).

6. Tamsekar, P. B., and V. S. Gomase. "Machine intelligence approach for

optimization of cranial tumor image." (2009).

7. Turlapaty, AC., et al "A Partially Supervised Approach for Detection and

Classification of Buried Radioactive Metal Targets Using Electromagnetic Induction

Data." (2013): 1-14.

Page 83: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

83

11. ΟΜΙΛΙΕΣ – ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

11.1 Εισηγήτρια με παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού στο σεμινάριο

ιστολογικών πλακιδίων κατά τη διάρκεια του Συμποσίου «Νεοπλασματικές

παθήσεις οισοφάγου-στομάχου», Ιωάννινα, 27 Μαίου, 1995.

11.2 Εισηγήτρια με παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού στο σεμινάριο

ιστολογικών πλακιδίων, στα πλαίσια Μετεκπαιδευτικού σεμιναρίου

Παθολογικής Ανατομικής (“ΙOANNINA UNIVERSITY COURSES IN

PATHOLOGY”), με τίτλο “PEDIATRIC PATHOLOGY – ONCOLOGY”,

Ιωάννινα, 22-28 Μαίου, 1997.

11.3 Εισηγήτρια με παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού στο σεμινάριο

διαγνωστικής ιστοπαθολογίας με τίτλο «Ενδιαφέροντα περιστατικά από

διάφορα συστήματα», 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής,

Αλεξανδρούπολη, 21-24 Μαίου 1998.

11.4 Προσκεκλημένη ομιλήτρια στην επιστημονική εκδήλωση Ιατρικής Εταιρείας

Δυτικής Ελλάδος με θέμα «Λεμφαδενοπάθειες: Διάγνωση και θεραπεία», 4

Απριλίου 1998, Πάτρα.

Τίτλος ομιλίας: « Ιστολογική προσέγγιση του λεμφαδένα»

11.5 Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Εξελίξεις

στην Κλινική Ογκολογία», 8-10 Δεκεμβρίου 2000, Πάτρα.

Τίτλος ομιλίας: «Ανοσοϊστοχημικοί και νεώτεροι δείκτες καρκίνου του

μαστού».

11.6 Παρουσίαση ερευνητικού έργου στη «2η Διημερίδα Ερευνητικών

Δραστηριοτήτων του Τμήματος Ιατρικής, 6-7 Ιουνίου 2003, Πάτρα»

Τίτλος ομιλίας: “Ανοσοέκφραση πρωτεϊνών του κυτταρικού κύκλου στις οξείες

μυελογενείς λευχαιμίες”.

11.7 Προσκεκλημένη ομιλήτρια στην επιστημονική ημερίδα «Διάμεσα νοσήματα

πνεύμονα, κλινικο-ακτινο-παθολογοανατομική προσέγγιση», Πάτρα, 23

Οκτωβρίου 2004.

Τίτλος ομιλίας: “Πνευμονική προσβολή σε νοσήματα συνδετικού ιστού –

Παθολογοαντομική Διαγνωστική Προσπέλαση”

11.8 Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο 2ο Επισημονικό Συμπόσιο «Εξελίξεις στην

Καρδιοθωρακική Χειρουργική», Πάτρα, 27-28 Μαίου 2005.

Τίτλος ομιλίας: “Ιστολογία και σταδιοποίηση του μεσοθηλιώματος”

11.9 Ομιλήτρια στη Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Τμήματος 20 Mαρτίου2006 με

θέμα: “O ρόλος της έκφρασης των πρωτεϊνών του κυτταρικού κύκλου στην

καρκινογένεση”

11.10 Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο 32ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 9-13 Μαίου

2006, Αθήνα.

Page 84: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

84

Συμμετοχή με ομιλία στη διεταιρική συζήτηση με θέμα: “Κακόηθες νεόπλασμα

αγνώστου πρωτοπαθούς αιτίας (ΚΑΠΕ)”

11.11 Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο «Διαπανεπιστημιακό Summer School –

Α΄Εκπαιδευτικό σεμνάριο Ογκολογίας για φοιτητές Ιατρικής», Πάτρα 24-28

Ιουλίου 2006.

Τίτλος ομιλίας: “Αρχές καρκινογένεσης και παθογένεια του καρκίνου”

11.12 Εισηγήτρια με παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού στο Εκπαιδευτικό

Σεμινάριο Διαγνωστικής Ιστοπαθολογίας στα πλαίσια του 10ου

Πανελλήνιου

Παθολογοανατομικού Συνεδρίου, Ιωάννινα, 23-24 Μαίου, 2006.

11.13 Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Παθολογικής

Ανατομικής IUCP (“ΙOANNINA UNIVERSITY COURSES IN

PATHOLOGY”), με τίτλο NEUROENDOCRINE PATHOLOGY –

ONCOLOGY “from head to toe”, Part II, Ιωάννινα, 24-25 Μαίου, 2007.

11.14 Προσκεκλημένη ομλήτρια στο 11ο Πανελλ΄΄ηνιο Συνέδριο Παθολογικής

Ανατομικής, 7-10 Μαίου 2008, Συνεδριακό και Πολιτιστικό κέντρο

Πανεπιστημίου Πατρών, στο στρογγυλό τραπέζι με τίτλο: « Η ιατρική που

βασίζετα στην ένδειξη και η διαδικασία λήψης απόφασης. Εφαρμογή στην

Παθολογική Ανατομία»

Τίτλοςομιλίας : «Συνήθεις Ιατρικές Πρακτικές που αντιτίθεντα στην ΕΒΜ»

11.15 Συμμετοχή στο Προεδρείο της στογγυλής τράπεζας « ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ» του 2ου

Συμπόσιου Καρκίνου Μαστού Πάτρας, 21-23 Μαρτίου

2008, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

11.16 Προσκεκλημένη ομιλήτρια στη διημερίδα Αχαϊκές Ημέρες Παθολογίας, 29-30

Μαρτίου 2008, Patra Palace, Πάτρα, στο στρογγυλό τραπέζι με τίτλο

“Παρουσίαση περστατικού CPC – Ασθενής , με πυρετό και διόγκωση

μεσοθωρακίου”

11.17 Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο 4ο Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα «Εξελίξεις

στην Καρδοθωρακική Χερουργική», 12-13 Δεκεμβρίου 2009, Patras Palace

Τίτλος ομιλίας: «Iστοπαθολογία θύμου αδένα, ταξινόμηση θυμωμάτων»

11.18 Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Παθολογικής

Ανατομικής IUCP (“ΙOANNINA UNIVERSITY COURSES IN

PATHOLOGY”), με τίτλο PLEURA-MEDIASTINUM PATHOLOGY –

ONCOLOGY , Ιωάννινα, 4-5 Iουνίου, 2009.

11.19 Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο συμπόσιο « ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής,

14-15 Μαϊου 2010.

Τίτλος ομιλίας: “ Core curriculum/study guides”

11.20 Προσκεκλημένη ομιλήτρια στην Επιστημονική Ημερίδα της

Αιμοπαθολογοανατομικής Ομάδας της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής

Page 85: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

85

Ανατομικής με θέμα: « Διαγνωστικές παγίδες στην Αιμοπαθολογοανατομία»,

Αθήνα 28 Μαίου 2010

11.21 Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής

Ανατομικής, Θεσσαλονίκη 16-19 Ιουνίου 2010, στη Στρογγυλή Τράπεζα με

θέμα « Ο ρόλος του μικροπεριβάλλοντος στον καρκίνο».

Τίτλος ομιλίας: « Η διαδραστική σχέση του μυελού των οστών με το καρκινικό

κύτταρο»

11.22 Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο 7ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο « Καρκίνος του

Μαστού. Από το Γονίδιο στη Θεραπεία», Θεσσαλονίκη 23-25 Σεπτεμβρίου

2010, στη στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Μοριακοί παράγοντες στη διαμόρφωση

της πρόγνωσης και θεραπείας του καρκίνου του μαστού»

Τίτλος ομιλίας: «Eπιθηλιακή μεσεγχυματική μετατροπή»

11.23 Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Παθολογικής

Ανατομικής IUCP (“ΙOANNINA UNIVERSITY COURSES IN

PATHOLOGY”), με τίτλο ΚIDNEYS PATHOLOGY – ONCOLOGY

“Interactive presentation of cases”, Ιωάννινα, 14-15 Σεπτεμβρίου, 2010

11.24 Προσκεκλημένη ομιλήτρια στη διημερίδα Πολλαπλούν Μυέλωμα, 1-3

Οκτωβρίου 2010, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών,

Τίτλος ομιλίας: « Η σημασία της οστεομυελικής βιοψίας στην διάγνωση και την

πρόγνωση του μυελώματος».

11.25 Συμμετοχή στο Προεδρείο της στογγυλής τράπεζας « Θεραπευτική

Αντιμετώπιση Καρκίνων Νεφρού – Προστάτη» του Εκαπιδευτικού Σεμιναρίου

με τίτλο « Εξελίξεις στην Ογκολογία» 18-19 Φεβρουαρίου 2011, Συνεδριακό

και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών.

11.26 Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο 37ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 17-

21 Μαίου 2011, Αθήνα, στο στρογγυλό τραπέζι «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ

ΚΙΝΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ EVIDENCE BASED MEDICINE».

Τίτλος ομιλίας: « Κατά της evidence based πρακτικής»

11.27 Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Παθολογικής

Ανατομικής IUCP (“ΙOANNINA UNIVERSITY COURSES IN

PATHOLOGY”), με τίτλο OVARIES PATHOLOGY – ONCOLOGY Ιωάννινα,

2-3 Iουνίου, 2011

11.28 Προσκεκλημένη ομιλήτρια στην Επιστημονική Ημερίδα της Ομάδας Λεμφικού

και Αιμοποιητικού Συστήματος της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής

Ανατομικής με θέμα: « Η θέση της οστεομυελικής βιοψίας στη διαγνωστική

προσέγγιση και παρακολούθηση των αιματολογικών νόσων», Αθήνα 16

Δεκεμβρίου 2011

11.29 Εισηγήτρια με παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού στο σεμινάριο

Pathologie im Mammographie-Screening, από τα μέλη του European Working

Page 86: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

86

Group for Breast Screening Pathology, 21 Μαίου 2011, Βethesda Klinik,

Neubranderburg, Germany.

11.30 Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο 6ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο « ΜΟΡΙΑΚΗΣ

ΟΓΚΟΛΟΓΑΣ & ΣΤΟΧΕΥΟΥΣΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΙΝΙΚΟ

ΟΓΚΟΛΟΓΟ», Μέτσοβο 10-12 Φεβρουαρίου 2012, στη στρογγυλή τράπεζα με

θέμα «Eπιθηλιακή μεσεγχυματική μετατροπή»

Τίτλος ομιλίας: «Η επιθηλιακή μεσεγχυματική μετατροπήστον καρκίνο:

ορισμός, μέθοδοι ανίχνευσης, παθοφυσιολογία και προγνωστική αξία »

11.31 Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο 4ο Συμπόσιου Καρκίνου Μαστού Πάτρας, 17-

18 Φεβρουαρίου 2012, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου

Πατρών στη στρογγυλή τράπεζα με θέμα « τι νεώτερο στην παθολογική

ανατομία του μαστού».

Τίτλος ομιλίας: « Τριπλά αρνητικός καρκίνος μαστού»

11.32 Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο συμπόσιο « Εθνικές Κατευθυντήριες οδηγίες

στη Χειρουργική Ογκολογία του Μαστού», Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική

Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, 25-26 Μαίου 2012, Αθήνα, Αίγλη Ζαππείου

στη στρογγυλή τράπεζα «Παθολογοανατομική αναφορά – Μετεγχειρητική

ιστολογική διάγνωση»

Τίτλος ομιλίας: «Bιοψία δια κόπτουσας βελόνης – Υποβοηθούμενη υπό κενού

βιοψία»

11.33 Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο 10ο Παμπελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο, 19-

21 Οκτωβρίου 2012, Ναύπλιο Αργολίδος, στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα «

Νεότερα δεδομένα στον καρκίνο του μαστού»

Τίτλος ομιλίας: H μοριακή ταξινόμηση του καρκίνου το μαστού

11.34 Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο 8ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο « Καρκίνος του

Μαστού. Από το Γονίδιο στη Θεραπεία», Θεσσαλονίκη 15-17 Νοεμβρίου 2012,

στη στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Διάγνωση, πρόβλεψη και πρόγνωση στον

καρκίνο του μαστού: η συμβολή του Παθολογοανατόμου»

Τίτλος ομιλίας: «Eπιθηλιακή μεσεγχυματική μετατροπή και στελεχαίος

φαινότυπος: ταυτοποίηση και βιολογική σημασία»

11.35 Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΝΑΡΙΟ «

Γυναίκα και Καρκίνος» , 23-24 Νοεμβρίου 2012, Συνεδριακό και Πολιτιστικό

Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, στο στρογγυλό τραπέζι με τίτλο « Καρκίνος

του ενδομητρίου».

Τίτλος ομιλίας: «Παθολογική Ανατομική και μοριακή βιολογία του καρκίνου

του ενδομητρίου»

11.36 Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Παθολογικής

Ανατομικής IUCP (“ΙOANNINA UNIVERSITY COURSES IN

PATHOLOGY”), με τίτλο ΒREAST PATHOLOGY – ONCOLOGY Ιωάννινα,

28-31 Mαίου, 2013-10-05

Τίτλος ομιλίας: Molecular subtyping of breast carcinoma

Page 87: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

87

11.37 Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Παθολογικής

Ανατομικής IUCP (“ΙOANNINA UNIVERSITY COURSES IN

PATHOLOGY”), με τίτλο ΒREAST PATHOLOGY – ONCOLOGY Ιωάννινα,

28-31 Mαίου, 2013

Τίτλος ομιλίας: Slide seminar III:Pitfalls in breast pathology

11.38 Προσκεκλημένη ομιλήτρια στην Επιστημονική Ημερίδα της Ομάδας Λεμφικού

και Αιμοποιητικού Συστήματος της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής

Ανατομικής με θέμα: « EΠΙΘΕΤΙΚΑ Β-ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ: Νέα δεδομένα –

διαγνωστική προσέγγιση», Αθήνα 1 Ιουνίου 2013

12. ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ - ΜΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ KAI

ΕΠΤΑΜΕΛΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

12.1 EΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

12.1.1 Επιβλέπουσα της διπλωματικής εργασίας της πτυχιούχου του Βιολογικού

Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών κ. Ε. Καρέτσου με θέμα: “Μελέτη της

ανοσοϊστοχημικής έκφρασης των γονιδίων p53, bcl-2 και bax σε

αδενοκαρκινώματα νεφρού”, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Βιολογίας, 1999

12.1.2 Επιβλέπουσα της εργασίας του μεταπτυχιακού διπλώματος (ΜSc Molecular

Medicine) της πτυχιούχου του Immunology Department, University College

of London, κ. Χ. Σιρινιάν με θέμα «Expression of Regulatory Cell Cycle

Proteins p53, p21, p27, p14, p16, mdm2 and Cyclin E, in de novo Acute

Myeloid Leukemia», University College of London, 2003

12.1.3 Επιβλέπουσα της διπλωματικής εργασίας της πτυχιούχου του Βιολογικού

Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών κ. Γ. Κυριακοπούλου με θέμα: “Μελέτη της

έκφρασης και του προγνωστικού ρόλου των pAkt, PTEN, και mTOR στον

καρκίνο του πνεύμονα”, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Βιολογίας, 2011

12.2 ΜΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (MS)

12.2.1Διπλωματική εργασία της κ. Χριστίνας Ανδρουτσοπούλουμε θέμα « Μελέτη

της έκφρασης της πρωτείνης θερμικού σοκ-90 (HSP90) και των συνοδών

πρωτεϊνών της που σχετίζονται με υποξία σε όγκους εγκεφάλου του ανθρώπου,

2012, επιβλέπουσα Αναπλ.Καθηγήτρια κ. Μάρθα Ασημακοπούλου

(Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Ιατρική Χημεία –

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων)

12.2.2 Διπλωματική εργασία της κ. Ιωάννας Ακρίδα, 2013, επιβλέπουσα Καθηγήτρια

κ. Ε Πέτρου-Παπαδάκη

12.2.3 Διπλωματική εργασία του κ Δημητρίου Τσούμα με θέμα « Μοριακοί

μηχανισμοί αντίστασης στη χημειοθεραπεία στον καρκίνο του παχέος εντέρου

στον άνθρωπο», 2013, επιβλέπουσα Επικ.Καθηγήτρια κ. Βασιλική Μπράβου

(Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Ιατρική Χημεία –

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων)

Page 88: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

88

12.3. ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

12.3.1 Διδακτορική διατριβή της υποψήφιας διδάκτορος κ. Ελένης Βλοτινού με θέμα

«Η έκφραση των υποδοχέων των γοναδοτροφινών και η συσχέτιση με την

έκφραση μορίων που συμμετέχουν στη διήθηση της εξωκυττάρις ουσία;

Μέσω πιθανής ενεργοποίησης των ενδοκυττάριων μονοπατιών MAPK/ERK

και PI3K/Akt στον καρκίνο της ωοθήκης», 2007(υπό εξέλιξη)

12.3.2 Διδακτορική διατριβή της υποψήφιας διδάκτορος κ. Πηνελόπης Μποσγανά

με θέμα «Η σημασία των επιγενετικών αλλαγών στο μη μικροκυτταρικό

καρκίνωμα πεύμονος», 2013

12.4 ΜΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

12.4.1 Διδακτορική διατριβή της υποψήφιας διδάκτορος ιατρού κ. Ε. Λαμπροπούλου

με θέμα: “Ανοσοϊστοχημική ταυτοποίηση των δεικτών πρόγνωσης στα

νεοπλάσματα της ουροδόχου κύστεως” 1998 (υπό εξέλιξη)

12.4.2 Διδακτορική διατριβή της υποψήφιας διδάκτορος ιατρού κ. Μαρία

Αλεξοπούλου, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οδοντιατρικής, 2001(υπό

εξέλιξη)

12.4.3 Διδακτορική διατριβή της διδάκτορος κ. Χάιδως Σιρινιάν με θέμα «Μελέτη

Ρυθμιστών του Κυτταρικού Κύκλου και Παραγόντων που Εμπλέκονται στη

Διεργασία Αποδόμησης των P21cip1 και P27kip1 σε Λεμφώματα

Β0Κυτταρικής Αρχής. Συσχέτιση με Κλινικές Παραμέτρους», 2004

(παρουσιάστηκε το 2011)

12.4.4 Διδακτορική διατριβή της διδάκτορος ιατρού κ. Ζηνοβίας Κεφαλοπούλου με

θέμα « Μορφολογική μελέτη της έκφρασης του οιστρογονικού υποδοχέα β

(ERβ), συνρυθμιστών της μεταγραφής και πιθανών δεικτών καρκινικών stem

κυττάρων σε γλοιώματα: Μια συστημική προσέγγιση», (παρουσιάστηκε το

2011)

12.4.5.Διδακτορική διατριβή της διδάκτορος ιατρού κ. Δήμητρας Κουμουνδούρου

με θέμα «Ο ρόλος του TGF-beta και των Smad και Ski πρωτεϊνών σε πρώιμα

και μεταστατικά καρκινώματα μαστού», 2005 (παρουσιάστηκε το 2008)

12.4.6 Διδακτορική διατριβή της υποψήφιας διδάκτορος ιατρού κ. Αναστασίας

Κολυβά με θέμα «Ο ρόλος της παχυσαρκίας στην ανοσολογική απάντηση στο

σύνδρομο σήψης», 2008

12.4.7 Διδακτορική διατριβή της διδάκτορος ιατρού κ. Χρυσούλας Βάντζου με θέμα

«Μηχανισμοί απόπτωσης στην ενδοφθαλμίτιδα», ( παρουσιάστηκε το 2009)

12.4.8 Διδακτορική διατριβή του διδάκτορος ιατρού κ. Κωνστανίνου

Δημητρόπουλου με θέμα «Μελέτη της μοριακής στόχευσης κυττάρων του

πλειόμρφου γλοιοβλαστώαμτος με αναστολείς της αγγειογένεσης και μορίων

του μονοπατιού ΗΕR», 2008 (παρουσιάστηκε το 2013)

12.4.9 Διδακτορική διατριβή της υποψήφιας διδάκτορος ιατρού κ.Μαργαρίτας

Παπαδοπούλου με θέμα «Διερεύνηση των παθογενετικών μηχανισμών στο

αποφολιδωτικό σύνδρομο», 2011 (υπό εξέλιξη)

12.4.9 Διδακτορική διατριβή του υποψήφιου διδάκτορος κ. Βίτσα Χαράλαμπου που

αφορά στην έκφραση δεικτών stem κυττάρων στον καρκίνο της ωοθήκης, 2011

(υπό εξέλιξη)

Page 89: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

89

12.4.10 Διδακτορική διατριβή του υποψήφιου διδάκτορος ιατρού κ. Αχιλλέα

Νικολακόπουλου με θέμα «Ο ρόλος του Notch στον μη –μικροκυτταρικό

καρκίνο του πνεύμονα», 2013, υπό εξέλιξη

12.5 ΜΕΛΟΣ ΕΠΤΑΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΚΡΙΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

12.5.1 Κρίση της διδακτορικής διατριβής της διδάκτορος κ. Ελένης Κουρέα με θέμα:

« Ρυθμιστικοί παράγοντες μετάβασης από τη φάση G1 στη φάση S του

κυτταρικού κύκλου σε κακοήθεις όγκους του ελύτρου των περιφερικών

νεύρων και νευροϊνώματα», 2001

12.5.2 Κρίση της διδακτορικής διατριβής της διδάκτορος κ. Μιχάλη Καραμούζη με

θέμα « Συνομιλία των ποδοχέων ρετινοειδών και του μετγρααφικού

παράγονρα AP1 στην καρκινογένεση. Μοντέλο: προκαρκινικές βλάβες-

καρκίνος του λάρυγγα. Στόχος: πιθανή εφαρμογή στη χημειοπροφύλαξη»,

2002

12.5.3 Κρίση της διδακτορικής διατριβής της διδάκτορος κ. Μαρίας Σώμαλη με

θέμα: « Διερεύνηση της λειτουργίας του άξονα υποθάλαμος-υπόφυση-γονάδες

μετά από μεταμόσχευση μυελού». 2003

12.5.4 Κρίση της διδακτορικής διατριβής της διδάκτορος κ. Σταυρούλας Σαλάκου με

θέμα «Έκφραση των δεικτών απόπτωσης bcl-2, bcl-x, bax, FAS και FAS-L,

των δεικτών κυτταρικού πολλαπλασιασμού Ki67 και PCΝΑ και του

ογκογονιδίου p53 σε παρασκευάσματα θυμεκτομών από ασθενείς με βαριά

μυασθένεια και συσχέτιση με τη μετεγχειρητική επιβίωση ασθενών και τους

κλασσικούς προγνωστικούς δείκτες της νόσου», 2005

12.5.5 Κρίση της διδακτορικής διατριβής του διδάκτορος κ. Νεοκλή Κρητικού με

θέμα «Μελέτη της αναγεννητικής ικανότητας του ήπατος μετά από ισχαιμία

και μερική ηπατεκτομή επί χολοστατικού ήπατος, σε επίμυες», 2005

12.5.6 Κρίση της διδακτορικής διατριβής της διδάκτορος κ. Σωσάννας Κρητικού με

θέμα «Ο ρόλος της θρομβίνης και των υποδοχέων της στην αγγειογένεση και

στην ανάπτυξη και μετάσταση του καρκίνου», 2007

12.5.7 Κριση της διδακτορικής διατριβής του διδάκτορος κ. Γεωργίου Παπαχρήστου

με θέμα «Γονοτυπικός-φαινοτυπικός συσχετισμός στην παγκρεατίτιδα», 2007

12.5.8 Κρίση της διδακτορικής διατριβής της διδάκτορος κ. Βασιλικής

Λαμπροπούλου με θέμα «μελέτη της έκφρασης των πρωτεογλυκανών σε

καρκινώματα όρχεων και συσχέτισή τους με τα κλινικοπαθολογικά

χαρακτηριστικά των ασθενών», 2008

12.5.9 Κριση της διδακτορικής διατριβής του διδάκτορος κ. Χρήστου Προκάκη με

θέμα «Ο ρόλος της τροποποιημένης μεγίστης θυμεκτομής στην έκβαση των

ασθενών με βαρεία μυασθένεια», 2010

12.5.10Κριση της διδακτορικής διατριβής του διδάκτορος κ. Γεράσιμου Βανδώρου με

θέμα «Μορφολογική εκτίμηση της συνομιλίας των μεταγραφικών παραγόντων

PPARγ και AP1 στην καρκινογένεση του παχέος εντέρου

12.5.11Κρίση της διδακτορικής διατριβής της διδάκτορος κ. Βασιλικής Παντελή με

θέμα «Μεταβολές των ανοργάνων οφθαλμικών συστατικών στο σύνδρομο της

ψευδοαποφολίδωσης», 2011

12.5.12Κρίση της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος κ. Μαρίας

Μαρτίνου με θέμα «Μελέτη των ακτινοβιολογικών φαινομένων που

Page 90: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

90

παρατηρούνται μετά από έκθεση καρκινικών κυττάρων σε ιοντίζουσα

ακτινοβολία χαμηλής δόσης», 2013

13. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

13.1 Μέλος του δυναμικού εργασίας του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ για την εκπαίδευση των μελών

ΔΕΠ του Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών στην εφαρμογή του Νέου

Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

13-2 Τίτλος: «Ο ρόλος της παχυσαρκίας στην ανοσολογική απάντηση των ασθενών με

σήψη»

Αριθμός προγράμματος: C895

Πηγή: Πανεπιστήμιο Πατρών, Επιτροπή Ερευνών, Πρόγραμμα Βασικής Έρευνας «Κ.

Καραθεοδωρή».

Ρόλος: Συν-ερευνητής

Περίοδος: 2007-2013

Συνολικό Ποσό: 33.000€.

14 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

14.1Μέλος της επιτροπής επεξεργασίας του προγράμματος απαρτιωμένης

διδασκαλίας για τους φοιτητές Γ και Δ έτους έτσι όπως προβλέπεται από το Νέο

Πρόγραμμα Σπουδών κατά το ακαδ.έτος 2003-2004

14.2Μέλος της Επιτροπής Ωρολογίου Προγράμματος των Μαθημάτων του Τμήματος

Ιατρικής κατά τα ακαδ.έτη 2008-2010

14.3Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος

Ιατρικής για το ακαδ. Έτος 2011-2012

14.4Μέλος της επιτροπής αξιολόγησης του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος

Ιατρικής για το ακαδ.έτος 2012-2013

14.5Μέλος επιτροπής εκπαιδευτικών εργαστηρίων του Τμήματος Ιατρικής για τη

διετία 2011-2013

14.6Μέλος της επιτροπής εργασίας προκειμένου να επιληφθεί της επικαιροποίησης

του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής

14.7Αναπληρωματικό μέλος Εξεταστικής Επιτροπής Ειδικότητας Παθολογικής

Ανατομίας κατά τα έτη 2009, 2010 και 2013

14.8Μέλος της Ομάδας Εργασίας για τη Διαμόρφωση των Εθνικών Κατευθυντηρίων

Οδηγιών στη Χειρουργική Ογκολογία του Μαστού, υπό την αιγίδα της Α

Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών , 25-26 Μαίου

2012, Αθήνα, Αίγκη Ζαππείου

14.9Συμμετοχή στις εξαμηνιαίες συνεδριάσεις του European Working Group for Breast

Screening Pathology (Λυών, Στρασβούργο, Νέο Βραδεμβούργο και Βιέννη) για τη

συγκρότηση των κατευθυντήριων οδηγιών «Quality assurance guidelines for

pathology Updates» Editor C. A. Wells, Fourth edition, Supplement,

2012

14.10 Reviewer εργασιών στα episthmonik;a περιοδικά World Journal

of Surgical Oncology , Histology and Histopathology , BMC

Cancer , Pathology Research and Practice

Page 91: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

91

15. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

15.1 Ελληνική Εταιρεία Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής (1998-σήμερα)

15.2 European Society of Pathology (1995-σήμερα)

15.3 United States and Canadian Academy of Pathology (1999-2006)

15.4 Μέλος του European Working Group for Breast Screening Pathology (2009-σήμερα)

Page 92: ý Ω ù ÿ ÿ þ - Πανεπιστήμιο Πατρών · 1 ý Ω ù ÿ ÿ þ iατρός αθολογοανατόμος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής

92